Пам'ять як форма відбиття реального світу

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Психология


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Вступ

Пам’ять є однією з форм відбиття реального світу. При цьому, на відміну від сприйняття, пам’ять є відбиттям того, що діяло на нас раніше, що вже раніше було для нас предметом нашого сприйняття, думки, почуття, і з чим ми вже мали справу у своїй дійсності, у наших діях і вчинках. Пам’ять є основою нагромадження й використання досвіду, збереження знань, що спричиняє можливість більш широкого й глибокого пізнання дійсності, можливість передбачення й творчості.

Відбиття світу не є дзеркальний, пасивний процес. Воно нерозривно пов’язане з особливостями особистості людини, здійснюється в активній діяльності людей, залежить від спрямованості й характеру діяльності. Пам’ять — це форма відбиття дійсності, що полягає в закріпленні, збереженні й наступному відтворенні людиною свого досвіду. Завдяки пам’яті людина засвоює суспільний досвід і накопичує свій, індивідуальний досвід, а також здобуває й використовує знання, розум, навички й враження про навколишній світ. Серед багатьох здібностей, якими обдарована кожна нормальна людина, однією з найважливіших функцій є можливість закріплювати, зберігати й відтворювати свій досвід. Ця здатність становить функцію пам’яті.

Пам’ять — найважливіша, пізнавальна функція. Вона створює можливість для навчання й розвитку. Пам’ять лежить в основі формування мови, мислення, емоційних реакцій, рухових навичок, творчих процесів. Пам’ять не являє собою щось однорідне: вона має в собі ряд складних процесів. Це запам’ятовування, збереження, відтворення й забування. Особливе місце в дослідженнях пам’яті займають порушення пам’яті. В основі порушення пам’яті можуть лежати різноманітні фактори, що породжують різні види розладів, більшість із яких відноситься до розряду амнезій.

1. Значення пам’яті в житті і діяльності людини

Пам’ять має дуже велике значення в житті і діяльності людини. Завдяки пам’яті людина має уявлення про сприйняті раніше речі або явища, внаслідок чого зміст його свідомості не обмежується наявними відчуттями і сприйняттями, але включає і набуті у минулому досвід та знання. Ми запам’ятовуємо наші думки, зберігаємо в пам’яті виниклі у нас поняття про речі і закони їх існування. Пам’ять дозволяє нам використовувати ці поняття для організації наших майбутніх дій і поведінки.

Якби людина не володіла пам’яттю, її мислення було б дуже обмеженим, оскільки проводилося б лише на матеріалі, що одержується в процесі безпосереднього сприйняття.

І.М. Сєченов вважав пам’ять «основною умовою психічного життя», «наріжним каменем психічного розвитку». Пам’ять -- це сила, «яка лежить в основі всього психічного розвитку. Дійсно не будь цієї сили, кожне дійсне відчуття, не залишаючи по собі сліду, повинне було б відчуватися і в мільйонний раз свого повторення точно так, як і перший, — виявлення конкретних відчуттів з його наслідками і взагалі психічний розвиток був би неможливим». Без пам’яті, говорив І.М. Сєченов, наші відчуття і сприйняття, «зникаючи безслідно в міру виникнення, залишали б людину в становищі новонародженого вічно».

Такими були б і наші дії: ми обмежувалися б в них лише вродженими реакціями на безпосередні подразники і були б позбавлені можливості планувати на основі попереднього досвіду нашу майбутню роботу.

Пам’ять органічно бере участь також в процесі сприйняття. «Побачене і почуте нами завжди містить в собі елементи, що вже були видимі і чуті раніше. Через це під час всякого нового зорового і слухового сприйняття до продуктів останнього приєднуються відтворні з складу пам’яті подібні елементи, але не окремо, а в тих поєднаннях, в яких вони зареєстровані в складі пам’яті» (І.М. Сєченов).

Всяке сприйняття передбачає розуміння того, що сприймається, а це можливо лише за участю відтворених в пам’яті уявлень з минулого досвіду.

Особливо важливу роль пам’ять грає в навчальній роботі, в процесі якої учні повинні засвоювати і міцно запам’ятовувати велику кількість, різноманітного учбового матеріалу. Тому педагогічно важливо розвивати у учнів хорошу пам’ять.

Хорошою вважається пам’ять тієї людини, яка швидко запам’ятовує необхідний матеріал, тривало зберігає його в своїй пам’яті і точно відтворює.

2. Пам’ять — поняття, типи та особливості

Пам’ять — це психічна функція, яка забезпечує фіксацію (рецепцію, імпрегнацію), збереження (ретенцію) і відтворення (репродукцію) різних вражень, дає можливість накопичити інформацію і користуватися минулим досвідом.

Явище пам’яті можуть в рівній мірі відноситися до емоційної сфери і сфери сприйнять, закріплення рухових процесів і інтелектуального досвіду. Відповідно до цього розрізняють декілька видів пам’яті.

Образна пам’ять — здатність запам’ятовувати образи предметів: зорові (зорова або іконічна пам’ять), слухові (слухова пам’ять), смакові і ін.

Поняттям рухова пам’ять визначають здатність запам’ятовувати послідовність і формули рухів. Виділяють пам’ять на внутрішні стани, наприклад, емоційні (емоційна пам’ять), вісцелярні відчуття (біль, дискомфорт і т. д.).

Специфічною для людини є символічна пам’ять, в якій розрізняють пам’ять на слова (символи) і пам’ять на думки, ідеї (логічна пам’ять).

Індивідуальна пам’ять розрізняється за об'ємом, швидкістю, точністю і міцністю запам’ятовування. Об'єм пам’яті обчислюється кількістю інформації, яка може бути в ній зафіксована.

Запам’ятовування (швидкість, точність, спогад) і забування багато в чому залежать від особових якостей, конкретного відношення даної людини до того, що підлягає запам’ятовуванню.

Запам’ятовування пов’язане з ставленням до отриманих вражень. Важливе значення для запам’ятовування має спонтанність мислення — розумові стереотипи приводять до інтелектуальної сліпоти.

Розрізняють мимовільну і довільну пам’ять. У першому випадку запам’ятовування супроводжує діяльність людини і не пов’язане із спеціальним наміром запам’ятати що-небудь. Довільне запам’ятовування пов’язане з попередньою установкою на запам’ятовування. Воно найбільш продуктивне і лежить в основі будь-якого навчання, але вимагає дотримання спеціальних умов (осмислення матеріалу, що запам’ятовується, гранична увага і зосередженість).

Залежно від організації процесів пам’яті і тривалості утримання інформації розрізняють безпосередню, короткочасну, проміжну (буферну) і довготривалу пам’ять. Перші три види іноді об'єднують в короткочасну пам’ять. Кожна з них реалізується на основі різних механізмів, володіє різною ємністю, специфікою даних, що фіксуються. Короткочасна пам’ять ділиться також на так званий безпосередній відбиток, проміжну форму короткочасної пам’яті (або стадію консолідації) і оперативну пам’ять.

Інформація з безпосередньої переводиться в короткочасну пам’ять. Це модально-неспецифічний вид пам’яті (з одним накопичувачем інформації). Інформація представлена абстрактним послідовним кодом. Об'єм короткочасної пам’яті рівний 7±2 структурним одиницям або блокам, кожен з яких може бути позначений одним словом або короткою фразою. Процесами короткочасної пам’яті можна управляти довільно. Час зберігання інформації в пам’яті - до 20 секунд — термін, достатній для пізнання, відбору і кодування сигналів. Роботу короткочасної пам’яті ілюструють явища ейдетизму. Ця форма пам’яті відрізняється підвищеною чутливістю до різних зовнішніх дій (інтоксикації, гіпоксія, травми, афекти). Оперативна пам’ять, як різновид короткочасної пам’яті, служить для утримання інформації по ходу її виклику з довготривалої пам’яті в процесі здійснення тих або інших видів діяльності і має виключне, найважливіше значення при реалізації майже всіх психічних процесів.

Проміжна (буферна) пам’ять має єдине сховище інформації, в якому вона утримується до трьох діб.

Довготривала пам’ять забезпечує зберігання вражень практично впродовж всього життя. Довготривала пам’ять має рухові, образні і словесні структури. У кожній з них існує два блоки інформації. У першому з них зберігається в організованому вигляді і активно використовується засвоєна інформація. Це приблизно 10% всіх запасів довготривалої пам’яті (в середньому). У іншому блоці інформація неорганізована і довільному відтворенню у більшості людей недоступна.

3. Порушення пам’яті

Одним з найчастіших розладів пам’яті є амнезія — часткова або повна її втрата. Пропуски пам’яті можуть бути на певні відрізки часу, на окремі події. Така часткова амнезія найяскравіше виражена у людини, що знепритомніла (наприклад, при епілептичному припадку), а також при сопорі, комі.

У хворих з важко протікаючим церебральним атеросклерозом, органічним враженням центральної нервової системи може спостерігатися поступово наростаюча втрата пам’яті. Це так звана прогресуюча амнезія. При ній з пам’яті в першу чергу зникають поточні події; давно минулі явища відносно зберігаються (закон Ribot), що характерно перш за все для літніх людей. При травматичному ураженні головного мозку або іншої церебральної патології органічного генезу з пам’яті часто випадають події, передуючі захворюванню. Це характерна ознака ретроградної амнезії.

Відсутність пам’яті на події, що слідували безпосередньо за початком захворювання, наприклад, за черепно-мозковою травмою, носить назву антероградної амнезії.

У клініці психіатрії нерідко спостерігають фіксаційну амнезію. Вона виявляється в неможливості запам’ятовування поточних подій, інформації, що поступає. Вказаний розлад найчастіше зустрічається при корсаковському амнестичному синдромі.

Загострення спогадів — гіпермнезія — одночасна незначна зміна функції запам’ятовування спостерігається при важких інфекційних захворюваннях, а також в маніакальному стані. Необхідно відзначити, що у міру одужання гіпермнезія зникає і фіксація пам’яті повертається до колишнього рівня.

При важких депресивних станах, що супроводжуються вираженою тугою, пригніченістю, хворі скаржаться на загострення пам’яті на неприємні події, нещастя далекого минулого. При цьому в цілому знижується процес запам’ятовування і розвивається гіпомнезія: спочатку важко відтворювати терміни, імена, основні дати, надалі ослабляються фіксаційні властивості пам’яті. Гіпомнезією страждають особи літнього віку з атеросклерозними пошкодженнями судин головного мозку. Зустрічається вона також і при травматичних хворобах.

Всі відмічені розлади пам’яті відносяться до її кількісних порушення.

Якісні розлади пам’яті - парамнезії - є помилковими спогадами. До них відносяться псевдоремінісценція, що характеризуються тим, що хворий заповнює пропуски пам’яті подіями, доконаними раніше, але не у той час, на який він указує. Наприклад, хворий, знаходячись в стаціонарі на лікуванні, протягом декількох днів заявляє, що нібито вчора їздив до Полоцька. Він дійсно був в Полоцьку, але в інший час.

До якісних розладів пам’яті відносяться і конфабуляції. Це такий стан, коли провали в пам’яті заповнюються вигаданими, нерідко фантастичними подіями, що не мали місця. За змістом конфабуляції дуже різноманітні, що визначається особливістю особи хворого, його настроєм, ступенем розвитку інтелекту і здібністю до уяви, фантазії.

Псевдоремінісценції і конфабуляції є симптомами розвитку старечого недоумства. Парамнезії ж, що виникають при інфекційних, сприятливо протікаючих судинних психозах або алкогольному психозі Корсакова, в процесі одужання зазвичай мають тенденцію до зворотного розвитку.

Іноді спостерігається таке ослаблення пам’яті, при якому хворий не може відрізняти факти і події, що дійсно мали місце, від коли-небудь почутих, прочитаних або побачених уві сні. Це криптомнезії.

Довгий час причини різних порушень пам’яті тлумачилися з погляду узколокалістичних уявлень про цю складну психічну функцію. Зокрема, вважалося, що центром пам’яті є маміллярні тіла. Розвиваючи цю точку зору, учені прийшли до думки, що патологічні механізми порушень пам’яті - результат ураження вищих відділів мозку (кора великих півкуль). Вагомим доводом на користь даної тези послужило повне припинення перенесення інформації з однієї півкулі в інше після перерізання мозолистого тіла. Відповідальність окремих ділянок мозку за функцію пам’яті підтвердилася при оперативних втручаннях, під час яких електричне роздратування окремих ділянок кори пробуджувало у людини спогад давно минулих подій. Так, одна жінка під час операції почула голос свого маленького сина, що доносився з двору разом з вуличним шумом. Іншим хворим здавалося, що вона народжує і притому точно в такій обстановці, яка дійсно була багато років тому.

При спробах учених визначити специфічні зони кори, відповідальні за функцію пам’яті, було виявлено, що сліди її активізуються, коли роздратуванню струмом піддається скронева частка. Разом з тим було встановлено, що локалізації патологічного осередку в потиличній частині порушують зорову пам’ять, а в скроневій — слухову. Ураження лобової частки приводить до порушення смислової пам’яті. Проте ці гіпотези не слід вважати абсолютно доведеними, оскільки у деяких хворих виявляється порушення пам’яті за відсутності яких-небудь органічних змін з боку центральної нервової системи. Навіть найретельніше клінічне обстеження не виявляє її органічних змін, наприклад, у хворих з розладами пам’яті при сильних душевних переживаннях, реактивних психозах (аффектогенна, психогенна амнезія). Не дивлячись на те що роздратування окремих зон кори викликає пожвавлення слідів минулих подій, вони якісно відрізняються від звичайних спогадів надмірною виразністю і яскравістю. Хворі, як правило, наново переживають ці події і ніколи не розцінюють їх як спогад.

Вирішуючи проблему механізму пам’яті, Сєченов і Павлов на підставі даних численних досліджень встановили, що в його основі лежать сліди умовних рефлексіви. В цьому випадку фізіологічна основа пам’яті зводиться до асоціації сигналів слідів з сигналами, що поступають з навколишнього середовища. Це підтверджується тим фактом, що у людей, страждаючих психічними розладами в літньому віці, при прогресуючому зниженні реактивної нервової системи, спостерігається погіршення або повна відсутність пожвавлення старих і утворення нових умовних зв’язків.

Останніми роками все більш утверджується біохімічна теорія пам’яті. Вона зводиться до того, що різні види обміну речовин в головному мозку і в першу чергу рибонуклеїновою (РНК) під впливом біоелектричних потенціалів, витікаючих з аналізаторів, обусловлюють утворення білка, що несе закодовану інформацію. При повторному надходженні в мозок інформації, схожої з попередньою, починають резонувати ті ж нейрони, в яких зберігся слід. Порушення нуклеїнового обміну, і, перш за все РНК, приводить до розладів пам’яті.

пам’ять досвід концентрація амнезія

4. Сенільні порушення пам’яті

Легке зниження пам’яті не є патологією для літнього і старечого віку. Численні експериментальні роботи показують, що здорові особи літнього віку гірше засвоюють нову інформацію і зазнають певні труднощі при витягуванні з пам’яті адекватно завченої інформації в порівнянні з молодшими людьми. Нормальні вікові зміни пам’яті відбуваються в проміжку від 40 до 65 років і не прогресують надалі. Вони ніколи не приводять до істотних утруднень в повсякденному житті, немає амнезії на поточні або віддалені події. Допомога при заучуванні у поєднанні з підказкою при відтворенні значно покращує засвоєння і відтворення інформації. Слухомовленнєва пам’ять при нормальному старінні страждає більшою мірою, чим зорова або рухова.

Вікові зміни пам’яті, ймовірно, мають вторинний характер і пов’язані з ослабленням концентрації уваги і зменшенням швидкості реакції на зовнішні стимули, що приводить до недостатності процесів кодування і декодування інформації на етапах запам’ятовування і відтворення. Цим пояснюється висока ефективність методик, стимулюючих увагу хворого при заучуванні. За деякими даними, ослаблення пам’яті з віком корелює з деяким зменшенням церебрального метаболізму і числа гліоцитів.

Патологічним дисмнестичним синдромом літнього віку є «доброякісна стареча забудькуватість», або «сенільний амнестичний синдром». Crook і співавтори назвали аналогічні симптомокомплекси «пов'язаними з віком порушеннями пам’яті». Даний термін також широко використовується в іноземній літературі. Під цими термінами прийнято розуміти виражені порушення пам’яті у немолодих, що виходять за межі вікової норми. На відміну від деменції порушення пам’яті при доброякісній старечій забудькуватості є моносимптомом, не прогресують і не приводять до грубих порушень соціальної взаємодії.

Доброякісна стареча забудькуватість, ймовірно, є гетерогенним по етіології станом. У ряді випадків порушення пам’яті в літньому віці носять функціональний характер і пов’язані з емоційно-афектними і мотиваційними порушеннями. У інших випадках мова йде про органічне захворювання головного мозку судинної або дегенеративної природи.

Висновок

Отже, можна зробити наступні висновки і узагальнення: Пам’ять — це форма відбиття дійсності, що полягає в закріпленні, збереженні й наступному відтворенні людиною свого досвіду. Завдяки пам’яті людина засвоює суспільний досвід і накопичує свій, індивідуальний, а також здобуває й використовує знання, розум, навички й враження про навколишній світ. Серед багатьох здібностей, якими обдарована кожна нормальна людина, однією з найважливіших функцій є можливість закріплювати, зберігати й відтворювати свій досвід. Ця здатність становить функцію пам’яті.

Особливе місце в дослідженнях пам’яті займають порушення пам’яті. Серед порушень пам’яті можна виділити три основні групи: гіпермнезії, гіпомнезії й парамнезії.

В основі порушення пам’яті можуть лежати різноманітні фактори, що породжують різні види розладів, більшість із яких відноситься до розряду амнезій.

Амнезія — це порушення пам’яті у вигляді втрати здатності зберігати й відтворювати раніше набуті знання.

Термін «амнезія» в клінічному змісті означає нездатність хворого згадати події, що мали місце в минулому, і нездатність запам’ятовувати нову інформацію.

Амнезія здебільшого спостерігається в результаті психічних захворювань, а також травм голови, отруєнь, інфекційних хвороб тощо, тобто при хворобливих станах, що супроводяться розладами свідомості.

При частковій амнезії з пам’яті випадають лише певні види знань та уявлень. При так званій ретроградній амнезії з пам’яті випадають події певного відрізку часу (години, дні, місяці), що передував захворюванню. При антероградній амнезії втрачається здатність згадувати події, що відбувалися під час гострого розладу свідомості. При прогресуючій амнезії настає поступове спустошення пам’яті; недавно засвоєні знання втрачаються в першу чергу.

Терміном «деменція» в неврології звичайно визначають клінічний синдром, що характеризується втратою пам’яті й інших функцій мислення й виникаючий при хронічних прогресуючих дегенеративних поразках головного мозку. Синдром деменції характеризується не тільки розладом процесів мислення, але й певним порушенням поведінкових реакцій і змінами особистості хворого.

Список використаної літератури

1. Величковский Б. М. Современная когнитивная психология. — М.: Прогресс, 1992.

2. Заика Е. В. Память: ее развитие и совершенствование// Практична психологія та соціальна робота. — 2004. — № 1. — С. 12−14.

3. Зейгарник Б. В. Нарушение памяти// Патопсихология. — М.: Когито-Центр, 2000. — 289 с.

4. Квинн В. Совершенствование памяти// Прикладная психология. — СПб, 2000.

5. Курилова Е. Розвиваємо пам’ять// Психологія. — 2004. — № 12. — С. 3−5.

6. Ланн Д. Мистецтво пам’ятати й забувати. — К.: Основи, 2004. — 146 с.

7. Ланн Д. Неймовірні можливості нашої пам’яті: Стимуляція пам’яті// Валеологія. — 2004. — № 9−10. — С. 22−23.

8. Макарова В. Психологія пам’яті. — М.: Діловий світ, 2005. — 344 с.

9. Основи загальної психології/ За редакцією С. Д. Максименка. — К.: Перспектива, 1998. — 263 с.

10. Психология памяти: Хрестоматия. — М., 2000.

11. Психологія: Підручник/ За редакцією Ю.Д. Трофімова. — К.: Либідь, 1999. — 282 с.

12. Пугач Ю. К. Розвиток пам’яті. Система прийомів. — К.: Ґенеза, 2006. — 347 с.

13. Солсо Р. Л. Когнитивная психология. — М.: Тривола, 1996.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой