Напрямки покращення агентського обслуговування клієнтури (на прикладі агентства по комплексному обслуговуванню суден "Дунай-Дніпротранс" АСК "Укррічфлот")

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ЗМІСТ

1 АГЕНТУВАННЯ СУДЕН — ОДИН З ОСНОВНИХ ВИДІВ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

1.1 Основні види послуг, що надаються підприємствами водного транспорту

1.2 Агентування суден для судноплавних компаній

1.3 Актуальність та особливості агентування суден в Україні

2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ АГЕНТСТВА «ДУНАЙ ДНІПРОТРАНС» АСК «УКРРІЧФЛОТ»

2.1 Опис та характеристика діяльності підприємства

2.2 Господарська діяльність агентства «Дунай-Дніпротранс»

2.3 Аналіз фінансового стану агентства «Дунай-Дніпротранс»

2.4 SWOT-аналіз агентства «Дунай-Дніпротранс»

3 НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ АГЕНТСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТУРИ АГЕНТСТВОМ «ДУНАЙ ДНІПРОТРАНС» АСК «УКРРІЧФЛОТ»

3.1 Поточний стан рівня агентського обслуговування клієнтури та вплив на ефективність діяльності агентства «Дунай-Дніпротранс»

3.2 Визначення напрямків покращення агентського обслуговування клієнтури

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми. Ефективність роботи водного транспорту України багато в чому залежить від рівня обслуговування транспортного процесу. Найважливішими об'єктами транспортного комплексу України є судноплавні компанії. Конкурентоспроможність будь-якої судноплавної компанії забезпечується багатьма складовими її діяльності. Однією із складових є агентське і комплексне обслуговування флоту.

Агентські компанії України є важливим системостворюючим чинником транспортно-логістичних ланцюгів економіки України. Від злагоджених дій всіх учасників і ланок транспортного процесу залежать як виробничі результати судноплавної компанії, так і успіх кожного підприємства окремо.

Захід морського або річного судна в порт в звичайних експлуатаційних умовах пов’язаний з необхідністю виконання певних операцій, що є метою заходу (вантаження-вивантаження вантажів, бункерування). Поряд з цим при заході судна в порт виникає потреба в деяких допоміжних операціях, послугах, а також у виконанні всіляких формальностей, виробництві розрахунків і платежів. Деякі з цих операцій вимагають відомої завчасної підготовки ще до приходу судна. Інші, навпаки, завершуються вже після відходу судна з порту. Виконувати всі пов’язані із заходом судна в порт операції без відповідної допомоги було б капітанові судна украй важко, особливо в мало знайомих портах. Для забезпечення морському судну при заході в порти найкращого виконання вищезгаданих операцій і формальностей судновласники користуються послугами агентів в портах.

Агентування суден в його широкому розумінні здійснює як сприяння адміністрації судна у виконанні всіх обов’язків в порту, так і захист інтересів судновласника за його дорученням і від його імені, що є значущими послугами, що надаються в процесі торгівельного мореплавання.

В умовах ринкової економіки існує безліч судноплавних компаній, які конкурують між собою і борються за максимальні прибутки в умовах жорсткої конкуренції. У зв’язку з цим напрям підвищення комплексного обслуговування судів є одним з важливих умов нормального функціонування флоту.

Актуальність підвищення якості сервісного обслуговування суден пояснюється перш за все тим, що для продуктивної роботи компанії і своєчасного реагування на зовнішні і внутрішні чинники, що постійно змінюються, їй необхідна найбільш відповідна для неї структура агентування, здатна з часом видозмінюватися і удосконалюватися. Агентська діяльність в умовах жорсткої конкуренції повинна постійно удосконалюватися, чітко і гнучко реагувати на вимоги ринку, що швидко змінюються.

Проблема вдосконалення агентування і його правового регулювання є украй актуальною у всьому світі. Це пов’язано з різким збільшенням об'єму вантажів, що перевозяться, підвищенням вимог до морських і річкових суден, ускладненням методів проведення контролю стану і оснащеності судів, екологічній, санітарній, радіаційній безпеці, загрозою міжнародного тероризму, а також багатьма іншими чинниками. Незважаючи на ці зміни, фігура агента залишається важливою і украй необхідною в торгівельному мореплаванні. Ситуація, що склалася в міжнародному судноплавстві, вимагає не лише теоретичного осмислення змін, що відбуваються у сфері правового регулювання судноплавства і морського агентування зокрема, але і задоволення практичних потреб в аналізі законодавства, пов’язаного з агентуванням.

Поява нової економічної системи в країні привела до відповідних значних змін в організації управління транспортним процесом. Змінилася форма власності у більшості транспортних підприємств. На річковому і морському транспорті з’явилася безліч приватних судноплавних компаній, теж саме сталося і на ринку логістичних, експедиторських і агентських послуг. Одночасно відбувається зміна складу, кількості, якості і напрямів руху інформаційних потоків, використовуваних в системах перевезень і сферах обслуговування суден і вантажів.

Сформувалися нові інформаційні потоки, необхідні для моніторингу і досліджень ринку транспортних послуг.

В порту Ізмаїл діє більш 25 агентських компаній. Не дивлячись на таку велику кількість агентських компаній на території одного порту негативною особливістю в їх роботі можна рахувати не дуже високий рівень сервісу і якості послуг, що надаються.

Зниження якості послуг, що надаються, відбувається з кількох причин, головні з яких:

— робота згідно архаїчній системі агентування судів, що склалася роками, без внесення принципово нових змін в саму систему, які могли б підвищити ефективність роботи і якість послуг, що надавалися;

— слабкий розвиток в системах управління роботою агентських компаній, нових технологій, що базуються на інформатизації процесів управління перевезеннями вантажів, громіздкість організаційних структур і в той же час втрата важливої інформації при передачі її від однієї ланки до іншого, усередині своєї структури.

Економічні умови, що складаються в нашій країні вимагають від агентських компаній адекватних заходів по створенню і впровадженню ефективних систем управління. Без цього важко чекати посилення ролі агентування в наданні необхідних, конкурентноздатних послуг судновласникам.

Агенти повинні пропонувати принципалу такий рівень сервісу, який судновласник не зможе забезпечити самостійно без участі агента, а також довести принципалу, що пропонований ними сервіс останній не зможе отримати, акумулюючи лише свої внутрішні ресурси.

Висока кваліфікація персоналу із сталими діловими зв’язками з пограничними, митними властями і місцевою адміністрацією, індивідуальний підхід до кожного клієнта — ось те, що сьогодні дозволяє надавати послуги з ідеальним поєднанням якості і ціни.

Предметом даного дослідження є науково-методичне обґрунтування створення моделі мобільної фірми по агентуванню і комплексному обслуговуванню транспортних суден, яка відповідала б сучасним міжнародним стандартам.

Об'єкт дослідження — комплексне обслуговування суден Акціонерної судноплавної компанії «Укррічфлот», (далі АСК) а також суден сторонніх організацій агентством «Дунай-Днепротранс».

Мета і завдання мета дипломної роботи полягає у визначенні напрямків покращення сервісного обслуговування суден агентством «Дунай-Днепротранс» АСК «Укррічфлот» за рахунок формування інтегрованого і комплексного підходу до вдосконалення комплексного обслуговування суден на основі сучасної методології агентування, що враховує особливості функціонування судноплавних компаній.

При написанні роботи використовувалися праці авторів, присвячені аспектам проблеми актуальності і вдосконалення агентування і комплексного обслуговування суден: Кудюкина А. А., Брухліса Г. Е., Зубарова М. А., Бурмістрова М.М., Льовікова Г. А., Луговцева А. Ф., Маслова Г. А., Петровського В. В., Плужникова К.І., Донської Л.Н., Кокина А., Мальського В. В., Рашновського М. С., Ханіна М.С. і інших.

Дослідження цих учених і фахівців-практиків дозволили вирішити важливі завдання науково-методичного і практичного характеру, пов’язані з розвитком процесу агентування на водному транспорті і підвищення його ефективності на ринку транспортних послуг України.

1 АГЕНТУВАННЯ СУДЕН — ОДИН З ОСНОВНИХ ВИДІВ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

1.1 Основні види послуг, що надаються підприємствами водного транспорту

Водний транспорт — це найважливіша складова частина транспортної системи України. До основної діяльності водного транспорту відносяться перевезення пасажирів и вантажів, перевантажні роботи, а також пов’язані з ними допоміжні виробництва, роботи і послуги суднам, пасажирам і вантажовласникам. Основні види послуг, що надаються підприємствами водного транспорту: обробка вантажів, паллетізація, сертифікація, послуги із зберігання, митне очищення, послуги, які надаються контейнерними станціями і депо, експедиторські, тальманські та сюрвеєрські, брокерські, санітарно-епідеміологічні та екологічні послуги, а також послуги морських агентств в портах, страхування вантажів та інше.

Компанії, що надають логістичні послуги є важливою ланкою в транспортному процесі, в сучасному бізнесі. Їх діяльність пов’язана з [17,8]:

— управлінням матеріальними потоками і що включає в себе координацію роботи різних видів транспорту, портів, торговельних організацій і банків;

— інформаційні технології управління ланцюгами доставок вантажів;

— управління фінансовими ресурсами и потоками;

— дистриб'юторську діяльність;

— митне діло;

— міжнародні економічні відношення.

Транспортно-експедіторська послуга — робота, що безпосередньо пов’язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедірування. Фактично — єкпедіційні підприємства виконують функції організаційного модуля в системі міжнародних перевезень [18,22].

Перелік послуг, які надають експедитори [44, 180]:

— організовують та забезпечують оптимальне транспортне обслуговування, а також організовують перевезення вантажів різними видами транспорту по територіях України та/або зарубіжних країн;

— фрахтують (наймають) національні та іноземні судна, залучають інші транспортні засоби та забезпечують їх подачу для завантаження та своєчасного відправлення вантажів;

— надають послуги, пов’язані з прийманням, накопиченням, доробкою, сортуванням, складуванням та комплектуванням вантажів;

— проводять своєчасні розрахунки з портами, транспортними організаціями, іншими учасниками транспортного процесу за перевезення, перевалку, зберігання вантажів;

— оформлюють митні, карантинні, санітарні, ветеринарні, фітосанітарні, радіологічні, екологічні та інші документи і т.д.

— проводять розрахунки з банками та іншими фінансовими установами;

— страхують та організовують охорону вантажів, що експедирують;

— здійснюють оформлення товаросупровідної документації, а також її розсилання і т.д.

Відносини у сфері транспортно-експедіторської діяльності між її учасниками регулюються Правилами, відповідними нормами міжнародного права, договорами транспортного експедірування та законодавством України:

— Цивільним кодексом України,

— Господарським кодексом України,

— Законом України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 01. 07. 04р. № 1955−1V,

— Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16. 04. 1991р. № 959-XII (із змінами та доповненнями),

— «Про транзит вантажів» від 20. 10. 1999р. № 1172-XIV (із змінами та доповненнями).

Сюрвеєрські послуги — це послуги незалежного експерта судам у портах України з інспекції кількості та якості вантажів, що прибувають у їх трюмах в Україну, направляються на експорт або йдуть транзитом через порти України.

Основні види сюрвеєрських послуг [50,74]:

— проведення незалежних кількісно-якісних експертиз;

— розрахування кількості вантажу за зміною осадок суден;

— тальманский рахунок та маркування різноманітних вантажів;

— полбування та розпромбування вантажних приміщень та контейнерів;

— контроль за температурним режимом при перевезенні та зберіганні продуктів харчування;

— опис стану суден та наявність на їх борту палива і мастил на момент входу у фрахт чи виходу із фрахту;

— контролювання за правильністю розташування та кріплення вантажів на суднах, у вагонах та в контейнерах;

— відбір проб та проведення різноманітних механічних тестів та інших лабораторних аналізів в акредитованих і сертифікованих лабораторіях.

Морський або річковий порт є транспортним підприємством, призначеним для обслуговування суден, пасажирів і вантажів на відведених у порту території та акваторії, а також перевезення вантажів і пасажирів на суднах, що належать порту. Це — складний і багатогранний організм, життєдіяльність якого забезпечується багатьма службами і організаціями. Більшість обслуговуючих функцій беруть на себе суб'єкти господарювання. До суб'єктів, без яких неможливо уявити собі діяльність морського або річкового порту, відносяться агенти — спеціалізовані агентські організації, що надають послуги у сфері торгівельного мореплавства. Фігура агента є ключовою в оказанні послуг адміністрації судна ще до приходу судна в порт. Через агента судновласник вступає у офіційні відносини з вантажовласниками, стівідорнимі компаніями і портовими організаціями, що мають відношення до обслуговування судів в порту. Морський агент зобов’язаний виконувати інструкції і доручення судновласника.

Привабливість морських портів для вантажовласників залежить від багатьох чинників: кон’юнктури світового ринку, вартості транспортування вантажу до порту завантаження або вивантаження, рівня портових зборів, вартості навантажувально-розвантажувальних робіт, фрахту, якості обслуговування стівідорними і агентськими компаніями, швидкості проходження пограничних, митних і інших процедур і так далі. Якість послуг, що надаються, — один з основних критеріїв, що беруться до уваги судновласниками, фрахтувальниками або експедіторами вантажів при виборі порту судозахода.

1.2 Агентування суден для судноплавних компаній

Торговельне мореплавство — це діяльність, пов’язана з використанням суден для перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти, рибних та інших морських промислів, розвідки та видобування корисних копалин, виконання буксирних, криголамних і рятувальних операцій, прокладання кабелю, також для інших господарських, наукових і культурних цілей [68, 21].

Суб'єктами торговельного мореплавства є судновласники, фрахтувальники, агентські організації (морські агенти), морські та річкові порти.

У морському порту або поза його територією як постійні представники судновласника діють агентські організації, які за договором морського агентування за винагороду зобов’язуються надавати послуги в галузі торговельного мореплавства.

Відповідно до Кодексу торговельного мореплавства судновласник — це юридична або фізична особа, яка експлуатує судно від свого імені, незалежно від того, є вона власником судна чи використовує його на інших законних підставах. Власником судна є суб'єкт права власності або особа, яка здійснює щодо закріпленого за нею судна права, до яких застосовуються правила про право власності [1].

Фрахтувальник — особа, яка за договором чартеру (фрахтування) судна на певний час отримує у судновласника за обумовлену плату (фрахт) судно для перевезення пасажирів, вантажів та для інших цілей торговельного мореплавства [59, 14].

При виконанні договору морського агентування агент, що діє від імені судновласника, може також діяти на користь іншої договірної сторони, якщо вона її на те уповноважила і якщо судновласник не заперечує. Агент виконує формальності та дії, пов’язані з прибуттям, перебуванням і відходом судна, допомагає капітану судна у налагодженні контактів з службами порту, місцевими органами державної виконавчої влади, в організації постачання і обслуговування судна в порту, оформляє митні документи та документи на вантаж, інкасує суми фрахту та інші суми для оплати вимог судновласника, що виникають з договору перевезення, сплачує за розпорядженням судновласника і капітана судна суми, пов’язані з перебуванням у порту, залучає вантажі для морських ліній, здійснює збір фрахту, експедирування вантажу, наймання екіпажів для роботи на суднах, виступає від імені вантажовласника, а також договірною стороною учасників перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні.

При цьому можна виокремити наступні групи агентських послуг [68, 91]:

1 Портовий Агент

Коли компанія номінована портовим агентом, підприємство з агентування суден діє в рамках повноважень і відповідальності, як представники судновласника при судозаході, тобто, як місцевий представник клієнта, який замовляє і координує послуги і операції, пов’язані із заходом судна в порт.

Основна мета — цілком сприяти і гарантувати, аби перебування судна в порту було наскільки це можливо, коротким і ефективним.

Портові послуги і операції здійснюються з моменту закінчення морського переходу, безперервно, поки судно не піде в рейс до наступного порту призначення. Різні послуги можуть бути виконані, в залежності від певних потреб клієнта індивідуально, і включають:

— виконання замовленого обслуговування згідно вимогам клієнта;

— контроль виконання роботи третіх осіб по постачанню виробів / послуг, потрібних клієнтом;

— диспетчерське управління, щоденні повідомлення;

— контроль вантажних операцій;

— збереження фондів;

— своєчасне інформування клієнта про замовлені послуги і пов’язаних з цим витратами;

— видання відповідної портової документації;

— організація відходу.

2 Агент судновласника

Якщо Фрахтувальник призначив когось ще судновим агентом, підприємство з агентування суден може прийняти заявку від судновласника (менеджера або оператора), по виконанню послуг, пов’язаних з судном і екіпажем.

При цьому контролюються всі дії, потрібні судновласникові (менеджером або оператором) для забезпечення технічного обслуговування і гарантується, що послуги будуть виконані ефективним і найменш витратним способом. Обслуговування проводиться в максимально слушний час для судна, зважаючи на міркування ефективності і вартості постачання запчастин і послуг. Різні послуги можуть бути виконані, в залежності від певних потреб клієнта індивідуально, і включають:

— виконання замовленого обслуговування з гарантією, що треті особи виконують і поставляють послуги і вироби належним чином;

— доставка пошти;

— стирання білизни;

— бункеровка прісной водой;

— провізія і технічне постачання;

— підводне очищення корпусу;

— контроль виконання послуг і відвідин судна;

— збереження фондів;

— управлінський контроль послуг і зв’язаних витрат.

3 Протектинг-агент

Підприємство з агентування суден представляє судновласника, вантажовласника або інші сторони, по захисту їх інтересів при судозаході, коли за умовами чартер-партії призначена інша сторона для контролю вантажних операцій. Підприємство з агентування суден контролюватиме і гарантуватиме, що виконання вантажних операцій не знаходиться в протиріччі з інтересами замовника. Обслуговування відбувається у будь-який час протягом вантажних операцій. Різні послуги можуть бути виконані, в залежності від певних потреб клієнта індивідуально, і включають:

— регулярні відвідини терміналу і судна для гарантії, що інструкцій і умов чартер-партії строго дотримуються;

— призначення незалежних інспекторів;

— контроль витрат;

— взаємодія з агентом Фрахтувальника;

— збереження фондів

4 Постановка в сухий док

Ці послуги охоплюють всі дії, потрібні для постановки судна в сухий док і забезпечення допомоги судну і судновласникові (менеджерові) протягом всього докування:

— оформлення приходу;

— допомога суперінтендантам;

— розміщення суперінтендантів і екіпажа:

— виконання замовлених послуг, з гарантією, що треті особи поставляють послуги і вироби відповідно до технічних вимог клієнта;

— відвідини судна і інформування (за угодою);

— збереження фондів;

— своєчасне інформування клієнта про замовлені послуги і пов’язаних з цим витратами;

— постачання запасних частин;

— зміна екіпажа;

— організація відходу.

5 Обслуговування екіпажа.

Послуги включають наступне, але не лише:

— підтвердження клієнтові всіх практичних подробиць;

— імена, деталей рейса;

— готелі, транспортування, катери;

— візи;

— зустрічі;

— організація медичного обслуговування і репатріація;

— регулярні відвідини і супровід госпіталізованого екіпажа;

6. Доставка запчастин.

Послуги включають здобуття, відвантаження і відправку назад запчастин будь-якого розміру і форми:

— підтвердження клієнтові всіх практичних подробиць: відвантаження, накладної, деталей доставки;

— митний огляд;

— здобуття / постачання;

— здобуття ось судна і підготовка до транспортування;

— зберігання: тимчасове / довгострокове;

— внутрішнє транспортування;

— доставка на судно;

— інвентаризація і супровід тривалого терміну.

7 Обслуговування після відходу.

Обслуговування після відходу продовжується, поки вся документація і рахунки не будуть отримані, а клієнт поки не отримає і не сплатить остаточний дисбурсментський рахунок по наданих послугах. Підприємство з агентування суден гарантує що:

— всі рахунки за послуги і вироби отримані;

— треті особи отримали остаточний платіж;

— остаточний дисбурсментский рахунок підготовлений, включаючи оригіналів ваучерів, і висланий клієнтові.

Агент зобов’язаний:

а) здійснювати добросовісно свою діяльність відповідно до інтересів судновласника або іншого довірителя і звичайної практики морського агентування;

б) діяти в межах своїх повноважень;

в) не передавати здійснення своїх функцій іншій особі (суб'єкту), якщо тільки він не був уповноважений на це своїм довірителем.

Судновласник або інший довіритель зобов’язані [68, 34]:

а) надавати морському агенту кошти, достатні для здійснення його функцій;

б) відшкодовувати морському агенту будь-які витрати, зроблені ним від їх імені або за їх згодою;

в) нести відповідальність за наслідки будь-яких дій морського агента в межах його повноважень.

У разі обмеження довірителем звичайних повноважень морського агента будь-яка угода, укладена ним з третьою особою, яка діяла добросовісно, є дійсною і обов’язковою для довірителя, якщо тільки третій особі не було відомо про таке обмеження.

Договір морського агентування, укладений на визначений термін, припиняється після його закінчення, якщо умовами договору не передбачено інше.

Якщо договір морського агентування укладено на невизначений термін, то кожна із сторін вправі розірвати договір за наявності серйозних причин, які підтверджують його невиконання, сповістивши другу сторону про це не пізніше ніж за три місяці з часу, коли їй стало відомо про такі причини.

Маркетинг агентських послуг має відмінності від маркетингу товарів. Специфіка маркетингу послуг визначається особливостями ринку послуг і характерними рисами самих послуг.

На даному ринку фірмі досить важко виділитися з ряду інших, оскільки майже всі фірми надають майже однакові послуги з доставки, закупівлі, вантажоперевезень, і доставці товарів, людей на робітничі об'єкти тощо. Основною відмінністю є мінімізація терміну надання послуг.

По досвіду фірми найбільш успішною формою взаємодії з потенційними клієнтами є участь у виставках. Це дозволяє не лише якнайповніше освітити весь спектр послуг фірми, але і зав’язувати особисті знайомства, які можуть допомогти зробити вибір в майбутньому, коли може виникнути необхідність в даних послугах.

Крім того застосовується стимулювання збуту шляхом установок знижок для клієнтів.

Реклама фірми розміщується в основному в різних довідкових виданнях з тематики послуг.

Ще одним ефективним засобом є поширення друкарської продукції, у вигляді календарів настінних і кишенькових, друкарських проспектів серед потенційних клієнтів на виставках, в офісах організації які можуть потребувати агентських послуг.

Багато компаній створюють свої веб-сайти і використовують їх не лише як ще один рекламний проспект з картинками, але і як інструмент, що дозволяє спростити спілкування з клієнтом.

Ще одним засобом реклами фірми є розсилка вітальних листів клієнтам компанії і поширення сувенірів з символікою.

Таким чином, ефективність роботи водного транспорту багато в чому залежить від рівня обслуговування транспортного процесу. Суб'єктами торговельного мореплавства є судновласники, фрахтувальники, агентські організації (морські агенти), морські та річкові порти. У морському порту або поза його територією як постійні представники судновласника діють агентські організації, які за договором морського агентування за винагороду зобов’язуються надавати послуги в галузі торговельного мореплавства, забезпечуючи таким чином належні умови функціонування флоту.

1.3 Актуальність та особливості агентування суден в Україні

До 1992 року агентська діяльність в Україні була монополізована державою, тобто всі судна, у тому числі і іноземні, які заходили в наші порти, агентувалися лише службами «Трансфлот» і «Інфлот». Після отримання незалежності України, впровадження змін в законодавчу базу і структуру управління морським транспортом були перетворені і умови діяльності портових агентів. Право на здійснення агентування морського транспорту на визначених державою умовах отримали близько ста приватних компаній.

В умовах ринкової економіки і конкуренції перед «Трансфлотом» і «Інфлотом» були поставлені важливі завдання -- збереження компаній, створення нової програми їх діяльності, оскільки змінився характер взаємин агента з принципалом і третіми особами — агент став більше займатися підприємницькою діяльністю. Це відповідало новому етапу економічних стосунків в умовах стихійного і регульованого ринку транспортних послуг України, який вимагав створення нових виробничих структур, що відповідають динамічним змінам ринкових стосунків. Тому створення структурно-мобільних агентських організацій в транспортній системі України має фундаментальне значення. У цих умовах організація агентської діяльності на водному транспорті з врахуванням цілісності структур виробництва і управління процесом агентства має особливу актуальність [59, 21].

В даний час, в умовах сучасних ринкових стосунків тих, що сформувалися в Україні, необхідні нові підходи і нові рішення в області методології морського агентування.

Сьогодні агентування — дуже складний інститут господарства і права водного транспорту. Перш за все — це економічна категорія, бо передбачає певну господарську діяльність при обміні товарів і послуг в процесі їх перевезення. Але як діяльність особливого вигляду для суспільства, агентування на певному рівні розвитку стає і правовою категорією і зважаючи на це регулюється законодавчо.

Агентуванню суден присвячена глава 5 розділу IV Кодексу торгівельного мореплавання України.

Згідно ст. 116 Кодексу торгівельного мореплавання морські агенти діють в морському порту або поза його територією як постійні представники судновласника. Свої послуги вони надають за винагороду за договором морського агентування.

Права і обов’язки морського агента закріплені в ст. 117 Кодексу торгівельного мореплавання, яка свідчить: «Морський агент виконує формальності і дії, пов’язані з прибуттям, перебуванням і відходом судна, допомагає капітанові судна в налагодженні контактів із службами порту, місцевими органами державної виконавчої влади, в організації постачання і обслуговування судна в порту, оформляє митні документи і документи на вантаж, інкасує суми фрахту і інші суми для оплати вимог судновласника, перевезення, що виникають за договором, сплачує по розпорядженню судновласника і капітана судна суми, пов’язані з перебуванням в порту, залучає вантажі для морських ліній, здійснює збір фрахту, експедицію вантажу, наймання екіпажів для роботи на судах, виступає від імені вантажовласника, а також договірною стороною учасників перевезення вантажів в прямому змішаному повідомленні» [50, 44].

Надаючи судновласникові, фрахтувальникові, вантажовласникові послуги агентування у сфері морських перевезень, морський агент, як випливає з вказаної статті Кодексу, зобов’язаний:

а) сумлінно здійснювати свою діяльність відповідно до інтересів судновласника або іншого довірителя і звичайної практики морського агентування;

б) діяти в межах своїх повноважень;

в) не передавати здійснення своїх функцій іншій особі (суб'єктові), якщо лише він не був уповноважений на те своїм довірителем".

Ці обов’язки морського агента по відношенню до судновласника в рамках договору морського агентування є основними. Договір може передбачати і інші обов’язки. Як правило, морський агент діє від імені і за рахунок судновласника, але може також діяти на користь іншої сторони договору, якщо вона його на те уповноважила і якщо судновласник не перешкоджає цьому (ст. 116 Кодексу торгівельного мореплавання).

Обов’язки судновласника закріплені в ст. 118 Кодексу торгівельного мореплавання. Так, судновласник (або інший довіритель) зобов’язаний:

а) надавати морському агентові грошові кошти, достатні для здійснення його функцій;

б) відшкодувати морському агентові будь-які витрати, здійснені їм від їх імені або з їх згоди;

в) нести відповідальність за наслідки будь-яких дій морського агента в межах його повноважень".

Крім того, в ст. 118 Кодексу торгівельного мореплавання встановлено, що «в разі обмеження довірителем звичайних повноважень морського агента будь-яка угода, поміщена їм з третьою особою, що діяла сумлінно, є дійсною і обов’язковою для довірителя, якщо лише третій особі не було відомо про таке обмеження».

Як випливає із ст. 4 Кодексу торгівельного мореплавання, окрім вказаних норм, на взаємини морського агента і судновласника поширюються норми Цивільного кодексу України (ЦКУ) і Господарського кодексу України (ГКУ), присвячені представництву (гл. 17 ЦКУ) і комерційному посередництву (гл. 31 ГКУ). Характер стосунків, що виникають між морським агентом і судновласником при виконанні договору агентства, дозволяє кваліфікувати його як договір доручення (гл. 68 ЦКУ).

Стосунки з судновласником морський агент, як правило, оформляє відповідним договором. Слід звернути увагу на форму договору, оскільки сторони незрідка «домовляються» шляхом обміну телексами, факсами або листами. Оскільки Кодекс торгівельного мореплавання не містить вимог до форми агентського договору, необхідно враховувати положення ст. 207, 208 ЦКУ, які встановлюють обов’язковість укладення оборудки між юридичними особами у письмовій формі з підписанням договору уповноваженими особами. Крім того, ст. 297 ГКУ визначає вимоги до вмісту агентського договору.

Згідно ст. 6 Закону України від 16. 04. 1991 № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність» у випадку якщо судновласник є нерезидентом, договір (що є зовнішньоекономічним) повинен полягати в простій письмовій формі, якщо інше не передбачене міжнародним і українським законодавством.

На практиці в «договірному листуванні» між морським агентом і судновласником можуть і не вказуватися міра повноважень агента, деякі істотні умови договору (ціна, термін дії) і інші умови, визначувані сторонами. Невиконання вимог про письмову форму договору в частині наявності підпису і друку не вабить визнання операції (по агентству судна) недійсною, окрім випадків, передбачених законом (частина перша ст. 218 ЦКУ). Відносно договору морського агентства законом прямо не встановлено визнання такого договору недійсним при недотриманні письмової форми. Проте в спірних ситуаціях морському агентові доведеться доводити в судовому порядку факт здійснення такої операції.

Щоб уникнути суперечок з податковими органами, пов’язаних із статусом морського агента (саме як агента, а не покупця і продавця послуг або товарів), необхідно оформляти угоду з судновласником з врахуванням вимог чинного законодавства до форми і вмісту договору. У договорі агентства повинні чітко визначатися права і обов’язки морського агента і судновласника, порядок взаємин з третіми особами, термін дії договору і умови його припинення, розмір винагороди агентові, порядок і терміни вистави агентом звітів судновласникові і тому подібне

На підставі ст. 2 і ст. 9 Закону України від 01. 06. 2000 № 1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» діяльність морських агентів не підлягає ліцензуванню.

За дорученням судновласника і відповідно до Кодексу торгівельного мореплавання і агентського договору морський агент, обслуговуючий судно, зобов’язаний сплачувати за рахунок судновласника офіційно встановлені збори по даному порту, а також оплачувати послуги і роботи, здійснені за замовленням капітана судна. На підставі рахунків (актів), виставлених за виконання для судна послуги, морським агентом складається звідний звіт, який прийнято називати дисбурсментським рахунком.

Дісбурсментський рахунок (disbursment's account) — рахунок на дисбурсментські витрати по обслуговуванню судна, що здійснені агентом, але оплачувані за рахунок судновласника. Він є міжнародною формою документа, який містить перелік витрат судна при його обслуговуванні в порту [47, 91].

Для розрахунку дисбурсментського рахунку необхідно надавати наступні дані про судно, які повинні відповідати мірному свідоцтву (Tonnage Certificate):

— довжина між перпендикулярами LBP;

— ширина судна B;

— висота борта DM;

— максимальна осадка T;

— прапор судна;

— тип вантажу (для завантаження чи вивантаження);

— наявність підрулюючого пристрою.

При цьому в п. 17 частині першої ст. 42 Кодексу торгівельного мореплавання згадується про дисбурсментські витрати як про витрати, які здійснюються «відносно судна капітаном, власником, фрахтувальником або агентом».

Рахунок на витрати по обслуговуванню судна, вироблені агентом, але оплачувані судновласником.

Дісбурсментський рахунок завіряється капітаном судна. Цей рахунок пред’являється морським агентом для оплати судновласникові. Форма оплати дисбурсментського рахунку встановлюється за погодженням між морським агентом і судновласником.

Дісбурсментський рахунок має бути складений агентом сумлінно і кожен збір, послуга мають бути обґрунтовані підтверджуючими документами.

Дісбурсментський рахунок має дебетову і кредитову частину. У першу частину агент включає всі витрати по обробці і обслуговуванню судна, в іншу — нарахування на користь судновласника (знижки з тарифних ставок, фрахт, оплата судновласником робіт, виконаних силами екіпажа і інше). Окрім сплачених витрат агент включає в дисбурсментський рахунок агентську винагороду.

До дисбурсментскому рахунку додаються всі необхідні підтверджуючі документи (ваучери): оригінали рахунків фірм, що виконали конкретні роботи і послуги, квитанції за сплату портових зборів, заявки і розписки капітана, акти обліку часу стоянки, повернення капітаном наявних засобів агентові, таймшит та інші.

Ваучери не оформляються на суднові збори, які платяться по твердих ставках, і на агентську винагороду. Всі інші витрати мають бути підтверджені капітаном, його підписом на ваучері. Підпис капітана на ваучері має велике значення — вона є фактом виконання всього об'єму робіт і послуг.

При цьому слід пам’ятати, що тарифи на агентські послуги у відповідності до Наказу міністерства транспорту України № 711 від 15. 12. 2000р. «Про внесення змін і доповнень до Зборів і плат за послуги, що надаються суднам у морських торговельних портах України» є граничним, тобто державою встановлено верхню припустиму межу вартості агентських послуг, крім того зазначеним нормативним актом встановлено порядок розрахунку вартості агентських послуг.

За агентування суден, що заходять до портів України для завантаження та (або) розвантаження наливних, навалочних або насипних, а також генеральних, лісових і змішаних вантажів, плата за агентські послуги справляється за ставками, наведеними в табл. 7, 8 і 9 наказу № 711, витяги з яких наведено у табл.1. 1−1.5.

Таблиця 1.1 — Ставки плати за агентування суден, що заходять для перевантаження наливних вантажів, за судно захід, (у доларах США)

Об'єм, куб. м

Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ, Бердянськ, Керч

Миколаїв, Одеса, Южний, Іллічівськ, Херсон, Маріуполь

Інші порти

а) для суден у закордонному плаванні

понад 2000 до 100 000 включно

далі за кожні повні

(неповні) 1000 куб. м

від 297

до 1694

14

від 352

до 2646

27

від 306

до 1962

18

б) для суден у каботажному плаванні

понад 2000 до 100 000 включно

далі за кожні повні

(неповні) 1000 куб. м

від 30

до 167

1,4

від 35

до 265

2,7

від 31

до 196

1,8

Таблиця 1.2 — Ставки плати за агентування суден, що заходять для перевантаження навалочних або насипних вантажів за судно захід, (у доларах США)

Об'єм, куб. м

Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ, Бердянськ, Керч

Миколаїв, Одеса, Южний, Іллічівськ, Херсон, Маріуполь

Інші порти

а) для суден у закордонному плаванні

понад 1800 до 92 000 включно

далі за кожні повні

(неповні) 1000 куб. м

від 333

до 1944

16

від 378

до 2205

18

від 333

до 2358

22

б) для суден у каботажному плаванні

понад 1800 до 92 000 включно

далі за кожні повні

(неповні) 1000 куб. м

від 33

до 194

1,6

від 38

до 221

1,8

від 33

до 236

2,2

Таблиця 1.3 — Ставки плати за агентування суден, що заходять для перевантаження генеральних, лісових і змішаних вантажів, за судно захід, (у доларах США)

Об'єм, куб. м

Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ, Бердянськ, Керч

Миколаїв, Одеса, Южний, Іллічівськ, Херсон, Маріуполь

Інші порти

а) для суден у закордонному плаванні

понад 2000 до 100 000 включно

далі за кожні повні

(неповні) 1000 куб. м

від 414

до 4266

36

від 414

до 4896

52

від 396

до 4752

49

б) для суден у каботажному плаванні

понад 2000 до 100 000 включно

далі за кожні повні

(неповні) 1000 куб. м

від 41

до 427

3,6

від 41

до 490

5,2

від 40

до 475

4,9

Таблиця 1.4 — Ставки плати за агентування суден, що заходять з метою, не пов’язаною з проведенням вантажних і (або) пасажирських операцій, за судно захід, (у доларах США)

Об'єм, куб. м

Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ, Бердянськ, Керч

Миколаїв, Одеса, Южний, Іллічівськ, Херсон, Маріуполь

Інші порти

а) для суден у закордонному плаванні

понад 2000 до 95 000 включно

далі за кожні повні

(неповні) 1000 куб. м

від 135

до 702

5

від 153

до 846

9

від 117

до 4752

9

б) для суден у каботажному плаванні

понад 2000 до 95 000 включно

далі за кожні повні (неповні) 1000 куб. м

від 13

до 70

0,5

від 15

до 85

0,9

від 12

до 90

0,9

За агентування суден, які заходять у порти України з метою, не пов’язаною з проведенням вантажних та (або) пасажирських операцій, плата справляється за такими ставками, як у табл.1.4.

За агентування суден, що проходять Керч-Єнікальським каналом транзитом, плата справляється у розмірі 50% ставок табл.1. 4

Таблиця 1.5 — Ставки плати за агентування пасажирських суден та приватних яхт, (у доларах США)

Об'єм пасажирського судна, яхти, куб. м

Для суден у закордонному плаванні

Для суден у каботажному плаванні

1) пасажирське судно

понад 1500

до 60 000 включно

від 198

до 1449

від 20

до 145

2) приватна яхта

понад 30

до 600 включно

від 81

до 297

від 8

до 30

Лінійне судно в порту завантаження та (або) розвантаження сплачує агенту за послуги з бронювання вантажу, збору і переказу фрахту, оформлення документів тощо в розмірі 5% з брутто-фрахту за імпортними й експортними вантажами, якщо інше не передбачено лінійною агентською угодою.

За надання послуг, захист інтересів судновласників, що виконуються за їх дорученням, справляється плата в розмірі 35% з відповідних ставок агентської винагороди.

Якщо судно приходить у порт для розвантаження і подальшого завантаження вантажем, за другу операцію справляється плата із знижкою 25% з відповідних ставок.

Якщо при завантаженні та (або) розвантаженні в одному порту використовується менше 25% вантажопідйомності судна, то плата справляється із знижкою 25% (крім лінійних суден).

У разі стоянки судна в порту більше 10 діб, за кожні наступні повні або неповні 5 діб справляється плата в розмірі 15% базової ставки агентської винагороди.

Плата за обслуговування суден, що заходять у порт для виконання вантажних операцій і мають на борту більше 10 т небезпечних вантажів, справляється з надбавкою в розмірі 25 відсотків. Під небезпечними вантажами маються на увазі вантажі згідно з Міжнародним Кодексом морських перевезень небезпечних вантажів.

Судна, які прибули в порт для ремонту, прирівнюються до суден, які зайшли з метою, не пов’язаною з проведенням вантажних та (або) пасажирських операцій.

У разі стоянки судна на ремонті більше 5 діб справляється додаткова плата за кожні наступні повні й неповні 5 діб у розмірі 25% базисної ставки агентської винагороди.

За організацію і комплекс послуг, виключаючи витрати на автотранспорт, проживання і раціон харчування екіпажу, при проведенні фумігації вантажів, плата справляється у розмірі 50% ставки агентської винагороди.

Плата за інші дрібні послуги (в тому числі здійснення банківських операцій), які надаються агентом судновласнику, стягуються за суднозахід у розмірах залежно від об'єму судна від 4000 й понад 50 000 від 30 до 120 дол. США відповідно.

За використання телефонного, телеграфного, телексного, факсимільного зв’язку плата справляється за фактичними витратами з коефіцієнтом 1,5 (за оренду каналу зв’язку).

Оскільки морський агент представляє інтереси судновласника і не є прямим споживачем послуг портів, така послуга надається судну, що агентується морським агентом, тобто фактично судновласникові. Тому умовою для включення витрат морським агентом в дисбурсментський рахунок є надання таких послуг саме для потреб конкретного судна.

Агентська винагорода нараховується вже після надання послуг судновласникові.

Після виконання своїх агентських обов’язків морський агент оформляє акт наданих послуг і виставляє судновласникові кошторис на їх оплату. Проте в ЦКУ не вказано, що агент і судновласник зобов’язані документально засвідчувати факт надання послуги з агентування судів спеціальним документом, наприклад актом наданих послуг і тому подібне (який швидше є звичаєм ділового звороту, ніж спеціально розробленою формою документа). Момент приймання-передачі наданих агентом послуг доцільно визначити в договорі агентства.

Оскільки погоджений дисбурсментський рахунок підтверджує надання послуг морським агентом, агентську винагороду, як правило, нараховується не раніше оформлення і узгодження судновласником вказаного рахунку.

Виходить, що дата оформлення (узгодження) дисбурсментського рахунку може також вважатися датою надання морським агентом своїх послуг, якщо інше не встановлене агентським договором. Відповідно, якщо договором не передбачено складання спеціального акту (наприклад, акту наданих послуг і тому подібне), дохід морського агента визначається у розмірі обумовленої агентської винагороди на момент оформлення дисбурсментського рахунку.

В більшості випадків дисбурсментський рахунок (а також акт наданих агентом послуг) складається в день відходу судна з порту. При цьому слід зазначити, що день відходу з порту обслуговуваного агентом судна не завжди буде останнім днем роботи агента (залежно від вмісту предмету агентського договору і переліку послуг, що надаються агентом). Після відходу судна обслуговуючі служби, підрядчики, порт можуть з деяким запізненням оформити рахунки по наданих послугах і тому подібне. Час на здобуття і обробку таких документів доцільно врахувати при визначенні термінів надання морським агентом дисбурсментського рахунку і акту наданих послуг судновласникові [44, 157].

Агентські послуги можуть надаватися як вітчизняним судновласникам, так і іноземним. Розрахунки по операціях за поданням послуг агентства іноземним судновласникам здійснюються відповідно до Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» № 185 від 23. 09. 1994р.

Морському агентові слід пам’ятати, що на підставі ст. 1 Закону № 185 виручка агента в іноземній валюті підлягає зарахуванню на його валютні рахунки не пізніше 180 календарних днів з моменту підписання акту або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг. Перевищення зазначеного терміну вимагає «висновку центрального органу виконавчої влади по питаннях економічної політики».

Особливість роботи морського агента з іноземними судами полягає в тому, що готівкові розрахунки по такому агентському обслуговуванню (оплата витрат, пов’язаних з обслуговуванням судна) можуть здійснюватися в іноземній валюті.

Можливість використання морським агентом готівкової іноземної валюти передбачена розділом 4 Постанови національного банку України «Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» № 200 від 30. 05. 2007р. Так, згідно п. 4.1 даних Правил морські агенти мають право використовувати готівкову іноземну валюту з поточних рахунків для [33, 181]:

— видачі готівкової іноземної валюти капітанові судна, яке належить (зафрахтовано) судновласникові-нерезиденту;

— оплати експлуатаційних витрат, пов’язаних з обслуговуванням судна;

— оплати праці членів екіпажа;

— оплати витрат, пов’язаних з репатріацією моряків з судна, що знаходиться в порту України, і тому подібне

Банк здійснює видачу морському агентові готівкової іноземної валюти з поточного рахунку в разі вступу такої валюти на його поточний рахунок у вигляді авансового платежу від нерезидента (судновласника або іншого довірителя).

Підставою для видачі готівки є:

— заява на видачу готівки;

— доручення повноважного представника морського агента на здобуття готівки в касі банку;

— лист-розрахунок, вміст якого регламентований п. 4.2 Правил № 200.

Крім того, відповідно до п. 4.3 Правил № 200 банк може видати морському агентові довідки на вивіз валюти капітанові судна судновласника-нерезидента, а також членам екіпажа в разі їх репатріації з судна. При видачі таких довідок банк враховує вимоги НБУ про переміщення валюти, а також розмір сум, визначених судновласником. Банк може також зараховувати готівкову іноземну валюту на поточний рахунок в іноземній валюті морського агента при її здобутті як оплата агентських послуг в касу морського агента (п. 4.4 Правил № 200).

Відповідно до пп. 3.2. 14 п. 3.2 ст. З Закону України «Про податок на додану вартість» № 168/97-ВР від 03. 04. 1997р. надання послуг з агентування і фрахтування морського торговельного флоту судновими агентами на користь нерезидентів, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів, їхнього багажу, вантажів чи міжнародних відправлень, не є об'єктом оподаткування.

Надання аналогічних послуг резидентам є об'єктом оподаткування ПДВ і оподатковується на загальних підставах за ставкою 20%.

Отже, агентування — дуже складний інститут господарства і права водного транспорту. Перш за все — це економічна категорія, бо передбачає певну господарську діяльність при обміні товарів і послуг в процесі їх перевезення. Але як діяльність особливого вигляду для суспільства, агентування на певному рівні розвитку стає і правовою категорією і зважаючи на це регулюється законодавчо.

Агентування — один з основних видів діяльності підприємств водного транспорту й займає одне з провідних позицій.

2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ АГЕНТСТВА «ДУНАЙ ДНІПРОТРАНС» АСК «УКРРІЧФЛОТ»

2.1 Опис та характеристика діяльності підприємства

Агентство по комплексному обслуговуванню і агентуванню транспортного флоту «Дунай-Днепротранс» в м. Ізмаїлі є філією Акціонерної судноплавної компанії «Укррічфлоту», м. Київ. Агентство засноване в м. Ізмаїлі Одеської області за адресою: вул. Корабельна 1-а згідно наказу АСК «Укррічфлот» № 6 від 23. 01. 1996 р. і наказу № 21 від 18. 02. 1997 р. з правом відкриття поточного рахунку в банку, без права юридичної особи, з колективною формою власності.

Згідно п. 2.1.3. ст. 2 № 283/ 97-ВР Закону України від 22. 05. 1997 р. «Про оподаткування прибутку підприємств» і п. 2.6. ст. 2 № 168/ 97-ВР Закону України від 03. 04. 1997 р. «Про податок на додану вартість» платником консолідованого податку на прибуток і ПДВ є головне підприємство — Акціонерна судноплавна компанія «Укррічфлот».

Основною метою створення і діяльності агентства є організація агентування і комплексного обслуговування транспортних суден Компанії, а також суден інших судновласників на основі виконання посередницьких функцій. Агентство передбачає централізоване обслуговування і обробку судна, вся інформація, претензії і розрахунки відбуваються лише через агентство «Дунай-Дніпротранс».

Згідно з угодою агентство бере на себе організацію комплексного обслуговування суден АСК «Укррічфлот», а також суден сторонніх організацій.

Агентство має власний обладнаний понтон-причал на 95,5 км р. Дунай (на його експлуатацію отримано свідоцтво Регістра України), де знаходиться буксир-товкач «БТ-474» для доставки державній комісії на рейд 96 км для відкриття-закриття кордону агентируемих суден, а також доставки моряків на судна при зміні екіпажа.

На території агентства є готельний комплекс на 4 номери для відпочинку і перебування моряків і членів їх сімей між рейсами. Агентство «Дунай-Дніпротранс» має в своєму розпорядженні 2 мікроавтобуси: «Мерседес» — для доставки членів державній комісії на причал агентства, і «Газель» — для доставки продуктів харчування на судна (але їх недостатньо), оскільки, коли обидві машини зайнято, а агентові терміново потрібне проїзвезті оформлення приходу або відходу судна, доводиться звертатися в сторонні організації і орендувати у них автомобіль.

Для виконання узятих на себе за агентським договором зобов’язань агентство укладає систему договорів на обслуговування із стивидорними, тальманскими, буксирними, шипчандлерскими і іншими фірмами, при цьому агентство несе відповідальність перед судновласником за вибір фірм і якість їх роботи.

Агентство «Дунай-Дніпротранс» АСК «Укррічфлот» бере на себе організацію обробки і обслуговування суден судновласника при їх заходах в Ізмаїльський, Ренійський, Усть-Дунайський морські торгівельні порти, захищає і реалізовує законні інтереси судновласника перед офіційними портовими, митними і іншими властями, а також врегульовує спорні питання, в разі їх виникнення в процесі комплексного обслуговування флоту.

До організації обслуговування суден входить:

— оформлення пограничних і митних формальностей;

— передачу листів, протестів зацікавленим особам;

— інформування Судновласника про позицію судна в порту;

— подача заявок на лоцманські проводки судів через ГСХ «Дунай-Чорне море»;

— перевірку і оплату рахунків, наданих портом і іншими організаціями;

— організацію комісій інспекторських органів для оформлення приходу-відходу судів і надання ним вільної практики;

— надання рекомендацій, пропозицій відносно організації фрахтування судів;

— перевірка правильності виставлених портом рахунків і максимальне зниження їх суми;

— захист інтересів судновласника перед власником вантажу або фрахтовщиком;

— інформування про звичаї і правила, які діють в порту;

— надання транспортних послуг;

— надання послуг зв’язку;

— забезпечення водою, провіантом, паливом і іншим, згідно заявкам судновласника, декларування запасів.

Ставки по агентуванню суден застосовуються згідно п. 44 Наказу Міністерства Транспорту України від 15. 12. 2000 р. за № 711, а також згідно Наказу Міністерства Транспорту України № 10 від 09. 01. 2003.

Агентство складає і формує рахунки, дисбурсментские витрати по кожному судну, заходу і направляє їх зі всіма підтверджуючими документами судновласникові.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой