Проект створення підприємства оптової торгівлі запасними частинами для сільськогосподарської техніки

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Маркетинг


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

Вступ

Розділ 1. Опис проблеми та досвіду її розв’язання

1. 1 Експозиція проблеми дослідження

1. 2 Загальна характеристика ринку оптової торгівлі запчастинами для сільськогосподарської техніки

Розділ 2. Обґрунтування концепції проекту

2. 1 Формування задуму проекту з урахуванням альтернативних шляхів досягнення результату

2. 2 Концептуальна сутність проекту

2. 3 Аналіз характерних особливостей проекту

2. 4 Проектний аналіз та оцінка ефективності проекту

Висновки

Перелік використаних джерел

Вступ

Як відомо, Україна має найбільший аграрний потенціал у світі. Не багато країн, в порівнянні з Україною можуть похвалитися своїми багатими ресурсами. Але як відомо цей потенціал на сьогоднішній день використовується тільки на третину [1]. Кардинально змінити й поліпшити сформовану на селі ситуацію неможливо без швидкого й масштабного технологічного та технічного оснащення сільського господарства на інноваційній основі. Розвиток сільського господарства дозволить вирішити, насамперед, проблему відновлення продовольчої незалежності країни. Перспективне значення аграрної сфери для економіки визначається тим, що по площі і якості сільськогосподарських земель Україна займає одне з перших місць у світі. Важливу роль грають сільськогосподарське виробництво та вся сільська інфраструктура при господарському і соціальному освоєнні величезних територій, природних багатств. Зростаюча купівельна спроможність населення більшою мірою задовольняється за рахунок нарощування закупівель імпортної техніки для агропромислового сектора. Але запчастини сільгосптехніки та агротехніки недовговічні та мають схильність швидко приходити в несправний або зовсім у непрацездатний стан. Тому попит на запасні частини до сільськогосподарської техніки в подальшому буде тільки зростати.

Таким чином, існують досить непогані ринкові передумови для оптової торгівлі, як по Україні, та і Дніпропетровському регіоні запасних частин для сільськогосподарської техніки, що використовується для обробки ґрунту та посіву торгівельних марок Horsch, Саsе, John Deere.

Об'єктом дослідження даної магістерської роботи є ринок оптової торгівлі запасними частинами для сільськогосподарської техніки.

Предметом дослідження є процес створення підприємства, що займається оптовою торгівлею запасними частинами для сільськогосподарської техніки.

Метою магістерської роботи є розробка та обґрунтування проекту створення підприємства, що займається оптовою торгівлею запасними частинами для сільськогосподарської техніки.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступний ряд завдань:

— провести аналіз вітчизняного ринку оптової торгівлі запасними частинами для сільськогосподарської техніки;

— розробити концепцію проекту створення підприємства, що займається оптовою торгівлею запасними частинами для сільськогосподарської техніки;

— провести проектний аналіз та визначити маркетингову стратегію проекту;

— розрахувати інтегральні показники ефективності проекту та проаналізувати потенційні ризики, які можуть виникнути під час реалізації проекту;

— здійснити структуризацію проекту, зокрема, побудувати WBS, OBS, CBS, RBS проекту, визначити матрицю відповідальності та CTR-словник проекту;

— провести сітьове, календарне та ресурсне планування проекту, сформувати відповідні документи;

— розробити систему управління проектом;

— розробити case-приклад оперативного управління проектом.

З юридичної точки зору фірма створюється як товариство з обмеженою відповідальністю. Статутний фонд — 300 000 грн.

Для забезпечення найбільш ефективної діяльності підприємства, структура його складатиметься з двох підрозділів, територіально рознесених один від одного, офісу і складу. Офіс розташовується в центральній частині міста, в одному з бізнес-центрів, а склад може бути розташований, виходячи з мінімуму орендної плати, в приміщенні, що не вимагає ремонту у віддалених районах міста.

Теоретичну базу магістерської роботи склали наукові праці та публікації провідних вітчизняних і закордонних спеціалістів із питань управління проектами. Комплекс професійних знань у галузі проектного менеджменту визначається у світовій практиці у формі «Project Management Body of Knowledge» — «Основи знань з проектного менеджменту», підготовлених і опублікованих у США однією з провідних світових професійних асоціацій — Інститутом проектного менеджменту (PMI). Також для проведення даного дослідження та розробки проекту були використані роботи таких вітчизняних авторів, як С.Д. Бушуєва, Н.С. Бушуєвої, В. А. Рача, В. А. Запорожченко, Р. Б. Тяна, Б.І. Холода, В. А. Ткаченко, І.А. Чикаренко, Ю. П. Шарова та ін. Серед зарубіжних авторів, що спеціалізуються з управління проектами, були використані роботи таких авторів, як І.І. Мазур, В.Д. Шапіро, Н. Г. Ольдеррогге, К. Грей, Е. Ларсон, Х. Решке, Х. Шеллі, Дж.К. Пінто та ін.

Практична частина магістерської роботи здійснювалася за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення з управління проектами, такого як: Project Expert, Microsoft Project.

Структура роботи побудована таким чином, щоб розкрити сутність проекту від опису проблеми та досвіду її розв’язання, формування задуму проекту до його реалізації. Тому структура проекту складається з наступних основоположних розділів.

В першому розділі роботи представлена експозиція проблеми дослідження та надана загальна характеристика ринку оптової торгівлі запасними частинами до сільськогосподарської техніки, проведено аналіз виробників запасних частин до сільськогосподарської техніки.

Другий розділ роботи містить обґрунтування концепції проекту, що включає формулювання задуму проекту з урахуванням альтернативних шляхів досягнення результату, проведено SWOT-аналіз, концептуальну сутність, аналіз характерних особливостей проекту, проектний аналіз та рішення щодо прийняття проекту.

Третій розділ роботи представляє розробку та планування проекту, зокрема структуризацію проекту та формування основних планових рішень і документів по проекту. Для структуризації проекту застосований ряд спеціальних моделей: структура робіт (WBS), організаційна структура (OBS), матриця відповідальності (RAM), структура ресурсів (RBS), структура витрат (CBS), тривимірна структура проекту, об'єднуюча WBS, OBS і CBS (CTR-словник).

В четвертому розділі роботи розкрито основні аспекти реалізації проекту, а саме побудована система методів та засобів здійснення процесів моніторингу і контролю проекту, проаналізовано особливості управління критичними процесами на стадії реалізації проекту та надано case-приклад оперативного управління проектом.

Розділ 1. Опис проблеми та досвіду її розв’язання

1. 1 Експозиція проблеми дослідження

Згідно результатів досліджень і прогнозів міжнародної фінансової корпорації IFC, вирощування сільськогосподарської продукції є найпривабливішою галуззю економіки України для інвестицій в 2012 році. Ті тенденції, які спостерігалися протягом 2010 року на українському ринку сільгосптехніки підтверджують ці прогнози.

Для того, щоб краще проаналізувати підсумки 2010 року і зробити прогноз на майбутні періоди, необхідно врахувати те, що пік росту обсягів продажів сільськогосподарської техніки (а це три, приблизно рівні частини: трактори, комбайни, навісне та причіпне устаткування) на українському ринку прийшовся на 2008 рік і склав у грошовому вираженні приблизно 1,4 млрд. діл. США. Але фінансова криза внесла свої корективи і 2009 рік став складним випробуванням для українського сільгоспвиробника. Навантаження по обслуговуванню валютних кредитів зросло вдвічі за рахунок різниці за курсами і збільшення процентної ставки банками. Фінансування нових проектів припинилося або пропонується на невигідних умовах для ведення бізнесу. У такий спосіб серед сільгоспвиробників спостерігалася тенденція перерозподілу ресурсів. Для того, щоб вижити деякі компанії змушені відмовитися від купівлі нової сільськогосподарської техніки і за рахунок виручених коштів забезпечити відносну стабільність в основних підприємствах.

Але як відомо криза це нові можливості для розвитку бізнесу, зокрема бізнесу торгівлі запчастинами до сільськогосподарської техніки.

Використання існуючої сільгосптехніки має відмінні в порівнянні з іншою технікою особливості: саме запчастини на сільгосптехніку та агротехніку мають схильність швидко приходити в несправний або зовсім у непрацездатний стан.

І на сьогоднішній день одним із раціональніших виходів із складного становища є використання запасних частин на сільськогосподарську техніку. Але вітчизняні запчастини до сільгосптехніки і спецтехніки, як правило недовговічні. Альтернативою є гарні й високоякісні запчастини закордонного виробництва, такі, наприклад, як торговельних марок Horsch, Саsе, John Deere але, вони, як правило мають, досить високу вартість, але, при цьому, і тривалий термін служби.

Відзначимо, що на швидкозростаючий вітчизняний ринок сільгосптехніки активно проникають іноземні виробники. Ще одним вагомим фактором, що буде стимулювати масове заповнення українського ринку закордонною сільгосптехнікою, стала недавня інтеграція України у ВТО. Відповідно до зобов’язань нашої країни перед всесвітнім торговельним клубом, Київ скасував мито ввіз на продукцію сільскогосподарського машинобудування, що в перспективі знизить вартість імпорту на 5−10%. Зараз на ринку країни часто зустрічається західне устаткування: Gaspardo (Італія), Bourgalt і Buhler (Канада), Horsch і Сlaas (Німеччина), John Deere, Sunflower, Wil Rich (США), Kuhn (Франція/Німеччина), New Holland і Vervaet (Нідерланди).

1.2 Загальна характеристика ринку оптової торгівлі запчастинами для сільськогосподарської техніки

На основі проведеної експозиції проблеми дослідження отримано, що ринок запасних частин до імпортної сельхогосподарської техніки буде характеризуватися сильним попитом у коротко- і середньостроковій перспективі.

Серед основних виробників запчастин для сільськогосподарської техніки, продукція яких представлена в Україні можна виділити: ТОВ «Агро-ВАД» (Україна), ПАТ «Червона зірка», ТОВ НВФ «Дозатор» (Україна), ТОВ ПКП «Мотор-Агро» (Україна), Gaspardo (Італія), Bourgalt і Buhler (Канада), Horsch і Сlaas (Німеччина), John Deere, Sunflower, Wil Rich (США), Kuhn (Франція/Німеччина), New Holland і Vervaet (Нідерланди) та інші.

Проведемо аналіз торгівельного ряду запчастин до сільськогосподарської техніки, що найбільш представлені в Україні (табл. 1. 1).

Таблиця 1.1. Аналіз основних виробників запчастин для сільськогосподарської техніки, продукція яких представлена в Україні

Виробник

Країна-виробник

Ціна

Термін служби/рівень технологічних характеристик

Особливості

Horsch

Німеччина, Канада Спільне виробництві с/г техніки та запчастин з компанією Агро-Союз (Україна)

Висока

Високий

За останні 20 років провідний європейський виробник. Продукція широко використовується в Україні. Високотехнологічна продукція

ТОВ «Агро-ВАД»

Україна, м. Харків (виробляє якісні запчастини для комбайнів Дон, Ніва, Єнісей, Полісся, Славутич, Вектор, Acros)

Середня

Середній

Більш 10 років на ринку України. Поступається іноземним аналогам

ТОВ НВФ «Дозатор»

Україна, м. Луганськ

Середня

Низький

На ринку з 1989 року. Визнана провідною фірмою аграрного машинобудування за 2010 рік. Поступається іноземним аналогам.

ТОВ ПКП «Мотор-Агро»

Україна, м. Харків

Середня

Середній

Виробник та реалізує під заказ запчастини імпортного виробництва. 15 років виробляє та реалізує запчастини. Поступається іноземним аналогам.

Gaspardo

Італія

Висока

Високий

Компанія Gaspardo входить до складу корпорації «Maschio Group» і впродовж багатьох років є світовим лідером по виробництву сільськогосподарської техніки. Початок діяльності компанії 1862 рік. Сьогодні концерн Gaspardo поставляє свою продукцію в 95 країн світу. Високотехнологічна продукція

Саsе

США

Висока

Високий

Продукція широко використовується в Україні. Високотехнологічна продукція

John Deere

Виробництва в різних країнах світу, наприклад, Словенія, США, Канада, Мексика, Росія, Китай

Висока

Високий

В 2011 році Fortune включає компанію в рейтинг 50-ти «найчудовіших світових компаній». Початок діяльності компанії 1837 рік. Високотехнологічна продукція

ПАТ «Червона зірка»

Україна

Низька

Низький

На ринку з 1974 року. Поступається іноземним аналогам.

У чому ж унікальність Horsch, Саsе, John Deere порівняно до запчастин для сільськогосподарської техніки вітчизняних аналогів?

Під брендом Horsch, Саsе, John Deere випускається грунтообробна й посівна техніка — культиватори, сівалки, борони, розрихлювачі, розкидувачі добрив. Вся техніка Horsch, Саsе, John Deere — ресурсозберігаюча універсальна техніка для грунтозахисного землеробства, що дозволяє одержувати високі врожаї та одночасно відновлювати родючість ґрунтів для рентабельного рослинництва в майбутньому.

Посівний комплекс може здійснювати за один прохід посів без попередньої обробки ґрунту, внесення сипучих, рідких або газоподібних добрив точно під обрій посіву та прокатування. Об'єднання цих операцій приводить до зменшення ущільнення ґрунту, скороченню строків посіву та економії пально-мастильних матеріалів. Використання посівного комплексу запобігає ерозії, знижує втрату вологи.

Переваги Horsch, Саsе, John Deere:

— світові лідери з виробництва сільськогосподарської техніки;

— високотехнологічні - аналогів у українських виробників немає. Наприклад, сіялки не розпушують землю, а працюють по жнивним залишкам. Збільшена ширина охоплення ґрунту 18−24 м, порівняно з 9 м у вітчизняних аналогів. Застосовуються системи супутникової навігації, що дає можливість застосування технологій змінних норм внесення витратних матеріалів, підтримки курсової стійкості.

— надійні - гарантований термін служби 1 сезон, в порівнянні з вітчизняним, який може ламатися за вказаний період. Критичним у разі пошкодження є простій, що призводить до великих матеріальних втрат;

— економічні - за питомими витратами пально-мастильних матеріалів, але не гірші за іншими показниками, наприклад, економія бензину, в порівнянні з іншими аналогами складає у середньому 40%;

— ергономічна — покращені умови праці комбайнерів досягаються вдосконаленням комфорту та мікроклімату в кабіні, введенням багатофункціональних систем автоматики та контролю, покращенням умов огляду та освітлення робочих зон, зручності розміщення органів керування (підлокітники — пульти з вмонтованими клавішами та багатофункціональними важелями);

— можливість попередження неполадок — моніторинг машин в вигляді телеметричного обслуговування та виявлення в них неполадок машин, оскільки при високих цінах на машини та коротких періодах їх використання простої та ремонти неприпустимі.

Основними системними конкурентами новостворюваного підприємства ТОВ «Профіімтех», що буде займатися оптовою торгівлею запасних частин для сільськогосподарської техніки переважно іноземного виробництва торгівельних марок Horsch, Саsе, John Deere на ринку України та Дніпропетровської області є: Агро-союз, Новофарм, Айстра, Райз і ін.

До переваг новостворюваного підприємства ТОВ «Профіімтех», що забезпечать конкурентні переваги на ринку можна віднести: високу гнучкість підприємства, за рахунок його невеликих розмірів, високу кваліфікацію співробітників, індивідуальну роботу з кожним клієнтом, швидку обробку заявок, безкоштовні консультації, підбір товару, роботу і постачання товару по всій території України, продаж запасних частин які є, як у наявності так і під замовлення. У наявності є клієнтська база покупців сільгосптехніки «Horsch», «John Deere», «Сlaas». Вживаний підхід до ціноутворення: ціна на 5−10% нижча, ніж у основних системних конкурентів.

Розділ 2. Обґрунтування концепції проекту

2.1 Формування задуму проекту з урахуванням альтернативних шляхів досягнення результату

Результати проведеного аналізу ринку запчастин для сільськогосподарської техніки, свідчать, що дана галузь знаходиться на етапі зростання. І як наслідок, попит на ці товари в найближчих 2−3 роки прогнозується більш-менш стабільним. Так само слід врахувати те, що попит на запчастини для сільськогосподарської техніки постійно стабільно зростає, так як ця техніка більш технологічна та економна з точки зору використання пально-мастильних матеріалів. Зростання продажів таких запчастин цілком можливе за рахунок витіснення з ринку здавалося б недорогих, але недостатньо якісних запчастин вітчизняного виробництва.

Основним завданням даного проекту є створення нового підприємства з оптової торгівлі запасними частинами для сільськогосподарської техніки.

Для успішної побудови каналу реалізації запчастин для сільськогосподарської техніки — новостворюваному підприємству необхідно вибрати формат (схему реалізації) і регіон.

Виходячи зі світового досвіду і специфіки законодавства України, поставлене завдання можна вирішити як мінімум трьома способами.

1. Організація підприємства з оптової торгівлі запасними частинами для сільськогосподарської техніки тільки вітчизняного виробництва.

2. Організація підприємства з оптової торгівлі запасними частинами для сільськогосподарської техніки, як вітчизняного, так і закордонного виробництва.

3. Організація підприємства з оптової торгівлі запасними частинами для сільськогосподарської техніки тільки закордонного виробництва.

Стратегія організації нового підприємства з оптової торгівлі запасними частинами для сільськогосподарської техніки тільки вітчизняного виробництва, має істотні переваги: в період кризи, коли у сільгоспників існує дефіцит грошей, вони в збиток собі готові купувати більш дешеву та менш якісну та продуктивну техніку вітчизняного виробництва. Але при детальному розгляді ця стратегія має ряд недоліків.

1. При стабілізації економічного стану в країні покупці вірогідніше всього змінять свої пріоритети в бік більш якісного та економічного устаткування іноземного виробництва, а новостворюване підприємство ТОВ «Профіімтех» втратить покупців та імідж, фірми, що продає найякісніше устаткування;

2. Ще одним вагомим фактором, що буде стимулювати масове заповнення українського ринку конкурентною закордонною сільгосптехнікою, стала недавня інтеграція України у ВТО. Відповідно до зобов’язань нашої країни перед всесвітнім торговельним клубом, Київ скасував мито ввіз на продукцію сільськогосподарського машинобудування, що в перспективі знизить вартість імпорту на 5−10%. А при оцінці ціна-якість вибір вірогідніше всього впаде на закордонного виробника.

3. Також на сьогоднішній день у новостворюваної фірми є висококваліфіковані продавці, що мають багаторічний досвід роботи з продажу запчастин до сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, але в них відсутні навики та досвід реалізації продукції вітчизняного виробника. Так як оптова торгівля відноситься до вузькоспеціалізованого бізнесу, то таких спеціалістів достатньо важко знайти. А як відомо питома частка успіху новостворюваного бізнесу приходиться на компетентність персоналу.

Стратегія організації нового підприємства з оптової торгівлі запасними частинами для сільськогосподарської техніки, як вітчизняного, так і закордонного виробництва, має істотні переваги: подавець має змогу забезпечити різноманітні, як цінові, так і якісні потреби клієнтів. Але при детальному розгляді ця стратегія також має ряд недоліків.

1. Об'єм складів на яких будуть зберігатися запчастини обмежений. Розширення площі складів приведе до збільшення витрат, що на початкових етапах створення бізнесу для молодого бізнесмена є обтяжливим, а під час і не можливим.

2. Відсутність у підприємця кваліфікованих кадрів, що мають досвід оптової торгівлі вітчизняними запасними частинами для сільськогосподарської техніки.

3. Організація підприємства з оптової торгівлі одночасно і іноземного і вітчизняного виробництва призведе до того, що в результаті система стане громіздкою і негнучкою, що буде доставляти незручності клієнтам і погіршувати сервіс.

Стратегія організації нового підприємства з оптової торгівлі запасними частинами для сільськогосподарської техніки тільки закордонного виробництва, є найбільш перспективною. Так як запасні частини закордонного виробництва якіснішими за вітчизняних аналогів, мають більший термін служби, компанії виробники дають свою базу покупців, що допомагає в пошуку клієнтів новостворюваного підприємства. Маючи свої офіси і склади в найбільш крупних, розвинених регіональних центрах, підприємство зможе максимально наблизитися до споживача і зберегти при цьому керованість. У свою чергу філія, організовуючи мережу торгівельних представників в межах свого регіону, може мобільніше їх контролювати. В разі втрати одного з дилерів, філія утримає його частку ринку. Тому третя альтернатива є найбільш перспективною та буде прийнята до реалізації

2.2 Концептуальна сутність проекту

Цілі проекту. Ціллю даного проекту буде створення нового підприємства ТОВ «Профіімтех», що займається оптовою торгівлею запасними частинами іноземного виробництва для сільськогосподарської техніки по Україні.

Для досягнення цієї цілі, необхідно виконати ряд завдань, до яких відносяться.

1. Забезпечення прибутковості новостворюваного бізнесу.

2. Створення іміджу стабільного, надійного підприємства.

3. Вихід та утримання упевнених позицій на всеукраїнському ринку.

Для того, щоб забезпечити прибутковість новостворюваного бізнесу необхідно:

— забезпечити ефективну систему продажів;

— створити велику базу постійних клієнтів;

— забезпечити якість та швидкість доставки;

— забезпечити якість та швидкість обслуговування та надання висококваліфікованих консультацій;

— забезпечити наявність в продажу запчастин торгівельних марок, що користуються попитом.

Для того, щоб створити імідж стабільного, надійного підприємства необхідно:

— забезпечити якість обслуговування;

— забезпечити якість товару;

— забезпечити якість та швидкість сервісного обслуговування;

— забезпечити якість та швидкість доставки.

Для того, щоб вийти та зайняти упевнені позиції на всеукраїнському ринку необхідно:

— забезпечити швидкість доставки за рахунок впровадження логістики;

— забезпечити широкий асортимент;

— забезпечити якість та сервісного обслуговування;

— створити нові канали продажів;

— забезпечити якість та швидкість обслуговування та надання висококваліфікованих консультацій;

— покращити систему цінностей підприємства, привити турботу до клієнта.

Визначення змісту результату проекту. Створювана фірма повинна мати наступні характеристики.

Форма власності. Фірму краще створити як Товариство з Обмеженою Відповідальністю, стисло — ТОВ. Така форма організації володіє достатніми фінансовими можливостями, гнучкістю управління і, в той час, у разі невдалої діяльності, співвласники несуть фінансову відповідальність тільки в межах своєї частки в статутному фонді.

Персонал. Структура ТОВ «Профіімтех» згідно поставленим цілям і організаційній формі включає директора, комерційного директора, бухгалтера, штату кваліфікованих продавців-консультантів, завідувача складу і вантажників як показано на рис. 2.1. Система управління ТОВ «Профіімтех» лінійно-функціональна.

Директор повинен здійснювати спільне управління фірмою, виконувати всі адміністративні, представницькі функції, контроль і звітність перед Засновниками.

Для забезпечення роботи ТОВ «Профіімтех» необхідна наявність: комерційного директора, продавців-консультантів, бухгалтера, персоналу складу, офіс-менеджера.

У обов’язки комерційного директора входить відповідальність за роботу з клієнтами та прибуток підприємства, керівництво відділом продажів. Комерційний директор здійснює керівництво одночасно продажами, маркетингом, логістикою, закупками.

У обов’язки офіс-менеджера входить приймання і первинна обробка документів, що надходять до підприємства; попередній розгляд і розподіл документів; реєстрація документів; контроль за виконанням документів; інформаційно-довідкова робота за документами; виконання документів; відправлення документів. планування і координування діяльності офісних служб, забезпечення виконання корпоративних правил і норм, планування і введення в дію методів, що забезпечують ефективний процес роботи, аналіз і оцінка роботи систем адміністративної підтримки, проведення необхідних закупівель матеріалів для роботи в офісі, а також офісного устаткування і контроль за їх отриманням і доставкою, проведення спеціальних досліджень для визначення порівняльної вартості використання різного офісного устаткування, видача необхідних заявок на покупку, а також укладення договорів на обслуговування офісного устаткування, управління обслуговуванням і переплануванням офісу, а також організацією робочих місць в офісі, виконання звичайних управлінських обов’язків, що включають планування, оцінку, організацію, інтеграцію і контроль. Часто в повноваження офіс-менеджера крім кадрового діловодства і організаційної роботи входить розподіл робочого часу співробітників, організація заходів, прийом делегацій.

Рис. 2.1. організаційна структура ТОВ «Профіімтех»

У обов’язки бухгалтера входить формування первинної документації по руху продукції (прибуткові і витратні накладні), робота з банком, ведення бухгалтерського обліку і звітності. Планується, що випискою витратних і податкових накладних займатиметься завідувач складом; записом на прибуток продукції, банком і бухгалтерським обліком, податковим обліком і звітністю — бухгалтер.

У обов’язки складу входить прийом, зберігання, відпуск і облік продукції. Завідувач складу здійснює контроль над прийманням та відвантаженням продукції і веде складський облік. Завідувач складу контролює приймання та видачу продукції. Вантажники виконують навантажувально-розвантажувальні роботи і здійснюють правильне зберігання продукції.

Продавці-консультанти є основними працівниками. Виходячи з поняття економічної ємкості, тобто кількості засобів, що приваблюються щомісячно, продавці діляться на ведучих і потокових. Ведучі продавці-консультанти здійснюють продажу крупним клієнтам, потокові охоплюють дрібних і середніх. Кількість продавців на початку роботи має бути не більше 2-х.

Офіс та склад. Оскільки доставку продукції передбачається здійснювати автомобільним транспортом, необхідна прив’язка до основних автомобільних магістралей. Оскільки до Дніпропетровська лежить автомобільна траса з Харкова, то в районі цієї траси і слід вести пошук складу з врахуванням планування оптових продажів і з метою зниження витрат на оренду. Територія складу має бути упорядкованою і такою, що охороняється. Офіс можна розташовувати ближче до центру міста, його повинні легко знаходити клієнти і так зручніше працювати з організаціями-постачальниками які теж розташовані в своїй більшості в центрі. Площа офісу повинна становити 100 м2, площа складу 200 м2.

Офіс повинен вміщати торгівельний зал з виставкою рекламних буклетів продукції, що постійно діє, робочі місця продавців-консультантів та комерційного директора, кабінет директора, окрему кімнату для бухгалтерії. Робочі місця персоналу мають бути обладнані меблями і необхідною оргтехнікою, обов’язкова наявність або технічна можливість для підключення оптимальної кількості телефонних номерів, Інтернет. Склад повинен вміщати необхідну кількість продукції для формування товарних запасів. Приміщення складу має бути сухим, провітрюваним і опалювальним для запобігання псуванню продукції.

Офіс та склад мають бути оснащені охоронною та пожежною сигналізацією.

Комплект меблів для співробітників, окрім вантажників, повинен містити в собі: стіл з шафами, крісло, книжкова шафа (одна для бухгалтерії, одна для продавців-консультантів, одна для комерційного директора, одна для директора та одна для завідувача складом). Також: шафа для одягу, стіл засідань на 10 чоловік, кухонна шафа, холодильник, піч СВЧ, чайний сервіз на 20 персон, електричний чайник, кавоварку, стільці для відвідувачів.

Комплектність оргтехніки: ноутбук, 6 персональних комп’ютерів, 4 телефонних апарати, 2 факсимільні апарати, 4 лазерних принтера для чорно-білої печаті і один для кольорової, сканер, 2 копіювальних апарата.

Складське устаткування. Склад має бути обладнаний стелажами з оптимальною висотою і вантажопідйомністю полиць для зберігання продукції. Стелажі мають бути встановлені з врахуванням раціонального використання майдану і об'єму складу.

Офісна виставка повинна містити в собі 3−4 стенди які демонструють особливість продукції її характеристики та фотографії типів сільськогосподарської техніки до якої ТОВ «Профіімтех» продає запчастини.

Завезення товару буде здійснюватися найманим автомобільним транспортом за рахунок фірми.

Рекламна компанія повинна проводитися в тематичних і популярних рекламних виданнях міста Дніпропетровська і комбінуватися з цільовою розсилкою буклетів поштою, рекламою в мережі Інтернет на тематичних сайтах.

Загальний вигляд офісу та складу слід виконати за дизайн-проектом проектно-конструкторського центру.

Вимоги до проекту. Як відомо на результат діяльності кожної компанії впливають такі чинники:

— вклад персоналу — 51%;

— унікальність товару чи послуги — 19%;

— ціна — 16%;

— спосіб розподілення (просування) — 13,5%;

— інше — 0,5%.

В нашому випадку до вимог, які вплинуть на результат проекту можна віднести за пріоритетом:

— відповідність персоналу;

— швидкість обслуговування;

— якість та швидкість доставки;

— широкий асортимент;

— естетичність приміщень офісу і складу;

— якість та відповідність техніки та обладнання;

— якість та швидкість сервісного обслуговування.

Навчання персоналу повинне здійснюватися в двох направленнях: ознайомлення з продукцією і програмним забезпеченням, тренінги по продажах для продавців-консультантів. Після закінчення навчання буде проведена атестація персоналу і по результатам атестації будуть складені трудові договори.

Ремонт приміщень офісу і складу повинен бути виконаний за дизайн-проектом та з якістю згідно ТУ, ГОСТ, ДБН та іншим відповідним документам.

Техніка та обладнання повинні відповідати таким вимогам як якість, сучасність та надійність.

Всі вимоги відображаються в контрактах з постачальниками відповідних товарів та послуг. Відбір постачальників проводиться на основі тендеру.

Границі проекту. До границь проекту відноситься: кількість персоналу згідно структури, внутрішня територія офісу та складу, техніка та обладнання згідно переліку.

Результати поставки проекту. На протязі та по закінченню всіх робот збираються та передаються новостворюваному підприємству такі документи:

— статут;

— установчий договір;

— свідоцтва про реєстрацію;

— договори з усіма учасниками проекту;

— договір з банком на обслуговування;

— договори гарантійного обслуговування;

— акти виконаних робіт:

— накладні, податкові накладні;

— сертифікати відповідності;

— паспорти на техніку, обладнання та ін. ;

— гарантійні документи;

— посадові інструкції;

— інструкції по експлуатації техніки та обладнання;

— інструкції по роботі з програмними продуктами;

— печатка та коди сигналізації.

Критерії приймання. Приймання проекту здійснюється засновником новостворюваного підприємства після того, як будуть досягнуті цілі проекту або фази згідно договірних умов послуги або постачання товару.

Обмеження проекту. В цілому по проекту основним обмеженням виступає вартість. Проект не повинен вийти за суму 700 тис. грн. По фазам проекту обмеження описані нижче.

Концептуальна фаза проекту. На цій фазі передбачено виконання таких пакетів робіт, як розробка концепції проекту, проведення маркетингових досліджень та аналіз конкурентів, ТЕО. Необхідно провести всі процедури за строк 46 днів.

Фаза планування проекту. На цій фазі передбачено виконання таких пакетів робіт, як планування розробка плану управління проектом, календарне планування, ресурсне та фінансове планування. Необхідно провести всі процедури за строк 20 днів.

Фаза виконання проекту. На цій фазі передбачено виконання таких пакетів робіт, як вибір та оренда приміщення, реєстрація ТОВ «Профіімтех» (в додатку, А наведено свідоцтво реєстрації ТОВ «Профіімтех»), ремонт та підготовка офісу та складу, підбір персоналу, підготовка до відкриття фірми. Необхідно провести всі процедури за строк 3 місяці.

Персонал. Всі співробітникам висуваються вимоги згідно потреб, але витрати на послуги по пошуку та навчанню персоналу не передбачені та будуть виконуватися власними силами новостворюваного підприємства.

Офіс та склад. Оренда приміщень не перевищує 4000 грн. /місяць. Витрати на підготовку приміщень не перевищує 100ч110 тис. грн.

Товар має бути закуплений на суму 300 тис. грн. на кошти статутного фонду та вартість авто для доставки товару не повинна перевищувати 85 тис. грн.

Фаза закриття проекту. На цій фазі передбачено виконання таких пакетів робіт, як проведення рекламної компанії. Необхідно провести всі процедури за строк 11 днів та витрати не повинні перевищувати 10 тис. грн.

Попередній строк початку роботи фірми 14 жовтня 2011р.

Допущення проекту. Допущення по персоналу:

— прийняття вантажників на роботу не пізніше дати завезення товару;

— у разі відсутності кандидатури на посаду бухгалтера, вакансію можна закрити протягом 2012р.

Дотримання суми витрат на підготовку офісу та складу можливе за рахунок якості та строків робіт, які попередньо обговорюються з засновником.

Початкова організація проекту. Команда проекту представлена на рис. 3.2. Координатором проекту назначається директор новостворюваного підприємства ТОВ «Профіімтех».

Контрольні події розкладу. Проміжні результати роботи по організації фірми визначаються рядом основних етапів:

— старт проекту 14. 10. 11

— ініціація проекту 13. 01. 12

— вибір та оренда приміщення під офіс та склад 02. 02. 12;

— реєстрація ТОВ «Профіімтех» 17. 01. 12;

— ремонт та підготовка офісу і складу 01. 03. 12;

— пошук персоналу 14. 03. 12;

— підготовка до відкриття фірми 02. 04. 12;

— рекламна компанія 17. 04. 12;

— здача проекту не пізніше 17. 04. 12.

Завершення кожного етапу є контрольною точкою, для оцінки витрат часу, вартості і ресурсів в ході реалізації проекту, а також здійснення контролю відповідності поточних показників плановим.

Кошторисна вартість. Очікувана концептуальна кошторисна вартість проекту 692 000 грн.

Вимоги до управління конфігурацією проекту. Враховуючи малі масштаби проекту, управління конфігурацією і змінами, що реалізовуються в проекті, виконуються на рівні формального узгодження з засновником фірми.

2.3 Аналіз характерних особливостей проекту

Критерії успіху. Основним критерієм його успіху є позитивна тенденція зростання продажів ТОВ «Профіімтех» за рахунок збільшення частки ринку, контрольованою фірмою в Дніпропетровську і Дніпропетровській області, залучення нових клієнтів і поліпшення їх обслуговування. Успішна реалізація проекту повинна стати індикатором правильності вибраної стратегії управління збутом.

Зниження критичності виконується за рахунок виконання ряду комплексів підходів.

Дії в області цінової політики:

— ціни на всю продукцію нижче на 10−15% від цін компаній-конкурентів;

— наявність системи бонусних знижок для постійних клієнтів, залежно від суми разових та прогресивно-накопичувальних закупівель.

Дії в області логістики:

— формування асортименту продукції здатного задовольнити споживачів різних цінових орієнтацій і підходів до якості;

— впровадження системи взаємодії з Компанією-виробником по підтримці на складі продукції в асортименті і по кількості відповідною потребам клієнтів (оптимізація товарних запасів).

При формуванні товарних запасів необхідно розглядувати два підходи: для дрібних та середніх клієнтів, і для крупних клієнтів.

Дрібні клієнти здійснюють закупівлі хаотично, у міру виникнення потреб, невеликими партіями і отримують продукцію без відстрочень. Для забезпечення таких клієнтів необхідно тримати на складі запаси товару з розрахунку півтора кратного середньої витрати для цих клієнтів за період між вступами товару від Компанії-виробника.

Крупні клієнти планують свої закупівлі на період від місяця, до кварталу. Відвантаження продукції таким клієнтам можна готувати і пакувати на складі ТОВ «Профіімтех». На складі виробника можна підтримувати резервний запас товару з розрахунку 20% від середньої витрати для крупних клієнтів за період, між вступом товару з складу Компанії.

Планування продажу. При плануванні необхідно враховувати сезонність проведення основних закупівель підприємствами. Як правило, заявки на закупівлі доводяться на березень — вересень. В той же час підприємства купують матеріал протягом року виходячи з планової потреби збору урожаю та посадочних робіт.

Дії в області методики продажу:

— висновок партнерських довгострокових стосунків з кінцевими споживачами;

— вивчення потреб, надання консультативної допомоги;

— вирішення, нестандартних завдань, що виникають у клієнтів;

— участь в тендерах;

— комплексне обслуговування клієнтів;

— чітке дотримання взятих зобов’язань по термінах і об'ємах постачань;

— активні продажі, за допомогою спеціальний навченої команди продавців-консультантів, що володіють достатньою ініціативою і повноваженнями;

— стимулювання продажів завдяки наявності клієнтської бази покупців сільгосптехніки «Horsch», «John Deere», «Сlaas»;

— розробка вирішення для конкретного завдання з врахуванням унікальних особливостей клієнта;

— пропозиція додаткового сервісу: відстрочення оплати, доставка, надання гарантій на продукцію, сервісне обслуговування;

— формування роздрібної мережі в регіоні.

Дії щодо просування продукції:

— щонеділі блокова реклама в місцевих ділових газетах;

— участь в профільних регіональних виставках з високим рейтингом;

— формування громадської думки: конференції, семінари на базі проектних організацій і крупних споживачів;

— стимуляція попиту за рахунок безкоштовного надання клієнтам буклетів з описом характеристик запасних частин до сільськогосподарської техніки.

2.4 Проектний аналіз та оцінка ефективності проекту

Комерційний аналіз. Наявність крупних споживачів, що зробила вирішальний вплив на вибір регіону, ще більш підсилює комерційний інтерес.

Основними клієнтами фірми повинні стати аграрії, яких можна ідентифікувати завдяки наявності клієнтської бази покупців сільгосптехніки «Horsch», «John Deere», «Сlaas».

Спільна кількість підприємств — потенційних клієнтів лише в Дніпропетровському регіоні налічує більше 1 000.

Для більш детальної оцінки можливості реалізації стратегії створення нового підприємства з оптової торгівлі запасними частинами для сільськогосподарської техніки тільки закордонного виробництва проведемо SWOT-аналіз. Результати SWOT-аналізу наведено в табл. 2.1.

Технічний аналіз. З точки зору технічних можливостей організація новостворюваного підприємства жодних обмежень не передбачає. Місто Дніпропетровськ має зручне географічне положення по відношенню до основних споживачів продукції. Відстань до найбільш видалених з них не перевищує 250 км.

Таблиця 2.1. SWOT-аналіз створення нового підприємства ТОВ «Профіімтех» з оптової торгівлі запасними частинами для сільськогосподарської техніки

Внутрішні сильні сторони

Потенційні зовнішні можливості

1. Різноманітний асортимент товару по основних групах техніки що залучає великих клієнтів з більшою розмаїтістю авто і сільськогосп. парку;

2. Команда висококваліфікованих спеціалістів, що мають багаторічний досвід роботи в цьому бізнесі і напрацьовані контакти з клієнтами;

3. Розвинена система логістики як усередині області так і по Україні дає значну конкурентну перевагу в оперативності поставки товарів, відсутніх на торговельних точках у мінімальний строк;

4. Постійно зростаючий рівень підготовки фахівців і обслуговування клієнтів, надання комфортних умов і додаткового сервісу в місцях торгівлі що в наслідку підсвідомо впливає на вибір постачальника покупцем;

5. Значні фінансові можливості структури;

6. Можливість збільшення відсотка задоволення потреб клієнта за рахунок альтернативних джерел поставки товарів;

7. Можливість оперативної поставки товару по всій номенклатурі, що є в наявності в АС, що дає можливість, залежно від попиту, гнучко варіювати асортиментну політику без збільшення товарних запасів на кожній торговельній точці;

1. Тимчасова відсутність серйозних конкурентів практично у всіх районних центрах області надає можливість інтенсивного просування торговельної марки в області через відкриття торговельних філій і представництв у найменш охоплених районах, а надалі і в інших районах, тим самим збільшуючи займану частку ринку;

2. Максимально-можливе приведення цін на основні групи індикативних товарів у відповідність із цінами основних конкурентів дасть можливість залучити додатковий контингент клієнтів, жорстко контролюючи ціни у постачальників в основному по цій групі товарів;

3. Продовжуючи розвивати мережу філій усередині області ми до деякої міри лишаємо покупців можливості вибирати між постачальниками, у переважній більшості вони будуть приїжджати на найближчу торговельну точку, що зможе задовольнити їх по асортименту і якості товарів;

4. Поліпшення сервісу для клієнтів підприємства, одним із складових якого може бути створення СТО на основній філії і надання послуг по тех. обслуговуванню автомобілів або, як мінімум, надання послуги безкоштовної заміни масла при його покупці в нас;

8. Імідж компанії, що торгує винятково якісним товаром відомих торговельних марок, наявність сертифікатів офіційного представника від основних постачальників;

9. Стимулювання продажів завдяки наявності клієнтської бази покупців сільгосптехніки «Horsch», «John Deere», «Сlaas»;

10. Розвинена мережа філій по території області, що дає можливість конкурентної переваги і трохи стримує потік клієнтів в обласний центр, де вони одержують можливість вибирати між постачальниками, і не завжди цей вибір виявляється в нашу користь.

5. Шляхом збільшення частки впливу на ринок нашого підприємства тим самим послабляємо позиції фірм-конкурентів як в обласному центрі так і в районах.

6. Перспектива зниження вартості імпорту закордонної сільгосптехніки на 5−10%, завдяки інтеграції України у ВТО. Відповідно до зобов’язань нашої країни перед всесвітнім торговельним клубом, Київ скасував мито ввіз на продукцію сільськогосподарського машино буду-вання. Це дозволить нашій продукції бути більш конкурентоспроможною, перед вітчизняними аналогами.

Внутрішні слабкі сторони

Потенційні зовнішні загрози

1. Значно погіршилася ситуація, за останні 2 роки з наявністю ліквідного товару у вільному продажі, зменшення асортиментів товарних запасів на торговельних точках;

2. Не завжди раціональна цінова політика, єдина для всієї системи і відсутність діючого механізму вільного ціноутворення безпосередньо усередині регіону;

3. Сформована думка в клієнтів про високі ціни на деякі ємні групи товарів;

4. Недолік кваліфікації в деяких тех. фахівців;

5. відсутність служби й техніки для доставки великих замовлень клієнтам і поставки товарів від альтернативних постачальників.

1. Відкриття в найбільших сільськогосподарських і промислових районних центрах філій великих конкурентів;

2. Перерозподіл ринку між нашими конкурентами через значно, гірші ситуації, з поставками ліквідних товарів і, як слідство, значне зменшення відсотка задоволення заявок клієнтів;

3. Втрата іміджу компанії, одним із складових якого був наявний на складі асортимент;

4. втрата значної частки ринку в спектрі запчастин, по яких наші ціни значно вище цін основних конкурентів.

При доставці продукції автомобільним транспортом тимчасові витрати складуть не більш одного дня на рейс. Відстань до постачальників складає приблизно 240 км., що унеможливлює організувати нічний графік руху автотранспорту. Завантажена машина зможе доставити вантаж з Харкова до Дніпропетровська за 3−4 години. Цю обставину дає можливість скоротити фазу знаходження товару в дорозі. Наявність прямих автомобільних магістралей і зручних транспортних розв’язок ще більш полегшує завдання.

Крім того, місто Дніпропетровськ є одним з найбільших міст України. Тут є вся необхідна інфраструктура для організації офісу і складу. Постійно існує пропозиція оренди і продажу виробничих майданчиків. Рівень цін на 10%-15% нижчий, ніж в у конкурентів. Зв’язок і підключення до мережі ІНТЕРНЕТ забезпечують декілька крупних операторів зв’язку. Є пропозиції по організації комунікацій з використанням новітніх технологій бездротового і стільникового зв’язку.

Соціальний аналіз. Відкриття на території міста нового підприємства із зростаючими оборотами дасть можливість організовувати додаткові робочі місця і збільшувати відрахування податків до місцевих бюджетів. Тому, з великою вірогідністю можна передбачити, що місцеві власті а також контролюючі і регламентуючі органи віднесуться до проекту лояльно, і не перешкоджатимуть його реалізації. Крім того, сама місія новостворюваного підприємства ТОВ «Профіімтех» несе яскраву соціальну спрямованість. Її діяльність допомагає вирішенню важливих соціальних питань що стоять на порядку денному і керівництва міста та області, а саме питання розвитку малого та середнього підприємництва, створення нових робочих місць та розвиток агропромислового комплексу.

З точки зору підбору кадрів, місто Дніпропетровськ надає практично безмежні можливості. Величезна кількість вищих і середніх учбових закладів і скупчення промисловості ще з часів Радянського Союзу; і бурхливе зростання крупного і середнього бізнесу сьогодні зумовили тут наявність в достатній кількості добре підготовлених кадрів для будь-якого виду робіт.

Екологічний аналіз. Оскільки основними функціями фірми будуть організація зберігання і продаж продукції не несучої загрози навколишньому середовищу, то основними екологічними вимогами до проекту будуть:

— наявність пункту сміття, що регламентує вивіз, в договорі оренди;

— дотримання правил протипожежної безпеки;

— наявність системи пожежної сигналізації на складі і в офісі.

Інституційний аналіз. У Дніпропетровську оперує велику кількість рекламних компаній, що надають повний спектр рекламних послуг для забезпечення реклами і просування продукції; ведеться виставкова діяльність.

Комерційний аналіз. Наявність крупних споживачів, що зробила вирішальний вплив на вибір регіону, ще більш підсилює комерційний інтерес.

Основними клієнтами фірми повинні стати аграрії, яких можна ідентифікувати завдяки наявності клієнтської бази покупців сільгосптехніки «Horsch», «John Deere», «Сlaas».

Спільна кількість підприємств — потенційних клієнтів лише в Дніпропетровську налічує більше 1 000.

Економічний аналіз. Даний проект розрахований на 6 місяців. Фінансування планується здійснювати із Статутного фонду. Оподаткування фірми повинне здійснюватися за стандартною схемою передбаченою чинним законодавством для підприємств оптової торгівлі продукцією виробничого призначення: податок на прибуток 25%, податок на додану вартість 20%, нарахування по фонду оплати праці 38%. Планована сума грошових інвестицій складає 692 000,00 грн.

План збуту представлений на рис. 2.2.

Рис. 2.2. План збуту

Ступінчастий характер продажів пояснюється сезонністю продажів. Точка беззбитковості представлена на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Точка беззбитковості

Згідно розрахунку точки беззбитковості видно, що прибутковість (рис. 2. 4) наступає в перший місяць роботи фірми при виконанні графіку продажів.

Рис. 2.4. Графік прибутку за 2012 р.

Фінансовий аналіз. Важливий елемент аналізу фінансового достатку — система аналітичних коефіцієнтів, що характеризують основні показники ефективності фінансово-господарчої діяльності підприємства.

Чистий оборотний капітал (Networking capital), в грошових одиницях. Показує ступінь перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов’язаннями. Необхідний для підтримки фінансової стійкості підприємства, оскільки перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов’язаннями означає що підприємство не лише може погасити свої короткострокові зобов’язання, але і має резерви для розширення діяльності.

Коефіцієнт чистого оборотного капіталу показаний на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Чистий оборотний капітал (NWC), грн.

Він показує різницю між оборотними активами підприємства і його короткостроковими зобов’язаннями. В даному випадку ми маємо достатню суму оборотного капіталу.

Коефіцієнт оборотності робочого капіталу (Networking capital turnover) показує, наскільки ефективно компанія використовує інвестиції в оборотний капітал і як це впливає на зростання продажів (рис. 2. 6). Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більше ефективно використовується підприємством чистий оборотний капітал. Розрахунки показують, що оборотність робочого капіталу з терміном року падає. Це означає, що іде падіння позаоборотних активів за рахунок щомісячного вилучення інвестицій з відсотками. Тобто фірма виходить на прибутковість.

Рис. 2.6. Коефіцієнт оборотності робочого капіталу (NCT)

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (Return on shareholders' equity) показує, скільки грошових одиниць чистого прибутку заробила кожна одиниця, вкладена власниками компанії (рис. 2. 7).

Рис. 2.7. Рентабельність власного капіталу (ROE), %

Він дозволяє визначити ефективність використання капіталу, інвестованого власниками підприємства. Падіння кривої графіку донизу говорить про те, що зростає доля власного капіталу фірми, вона не потребує інвестицій і виходить на фінансову діяльність за власний рахунок.

Коефіцієнт рентабельності інвестицій (Return on investment) показує, скільки грошових одиниць було потрібно підприємству для здобуття однієї грошової одиниці прибутку (рис. 2. 8).

Рис. 2.8. Рентабельність інвестицій (ROI), %

Цей показник є одним з найбільш важливих індикаторів конкурентоспроможності. З графіку видно, що фірма під кінець року виходить на дуже добрі фінансові показники і продукція стає все досить конкурентоздатною.

Коефіцієнт рентабельності оборотних активів (Return on current assets) показує можливості підприємства в забезпеченні достатнього об'єму прибутку по відношенню до використовуваних оборотних коштів компанії (рис. 2. 9).

Рис. 2.9. Рентабельність оборотних активів (RCA), %

Коефіцієнт рентабельності чистого прибутку, демонструє долю чистого прибутку в об'ємі продажів (рис. 2. 10).

Розрахунок коефіцієнту говорить про те, що фірма одразу має прибутковість, яка зростає май же половини року, потім спадає. При однакових показниках збуту на наступні роки, матимуться такі ж темпи прибутковості.

На основі аналізу можна зробити висновок, що даний проект є прибутковим.

Рис. 2. 10. Коефіцієнт рентабельності чистого прибутку (NPM), %

Розрахунок основних показників ефективності проекту.

фінансові показники ефективності проекту приведені на рис. 2. 11.

Рис. 2. 11. Фінансові показники ефективності

Розрахунок фінансових показників зроблено з використанням спеціалізованого програмного продукту Project Expert 7 Trail Rus.

Ці методи оцінки ефективності відносяться до найбільш надійних критеріїв при прийнятті інвестиційний рішень.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой