Приватне підприємство "Уфіт"

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Экология


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут економіки та менеджменту

Факультет економіки і підприємництва

Кафедра міжнародної економіки

ЗВІТ

з практики «Фаховий тренінг»

Студента 3 курсу 312 групи

Напряму підготовки 6. 30 503 «Міжнародна економіка»

Шавадзе Раміна Малхазовича

База практики: ПП «УФІТ»

Керівники практики:

Від університету: Михальченко І.Г.

Від бази практики: генеральний директор Гобадзе Р. Н.

Київ — 2013

Зміст

Вступ

1. Загальна характеристика ПП «Уфіт»

1.1 Основні відомості про підприємство та його діяльність

1.2 Організаційно-правовий порядок реєстрації підприємства

2. Корпоративна структура ПП «Уфіт»

3. Патент П П «Уфіт»

4. Зовнішньоекономічна діяльність ПП «Уфіт»

5. Транспортне перевезення ПП «Уфіт»

6. Авіаперевізники ПП «Уфіт»

7. Оцінка і аналіз результатів фінансового-господарської діяльності підприємства

7.1 Аналіз рентабельності підприємства

7.2 Аналіз показників ліквідності підприємства

8. SWOT-аналіз сильних та слабких сторін діяльності підприємства

Індивідуальне завдання

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Навчально-ознайомча практика є важливою складовою частиною навчального процесу період проходження даної практики студенти закріплюють і конкретизують підготовки висококваліфікованих фахівців, так як в теоретичні знання, набуті в попередні семестри навчання у вузі, оволодівають навичками практичної роботи в галузі корпоративного управління, намагаються застосувати отримані теоретичні знання на практиці.

Практична реалізація цих процесів здійснюється в суворій відповідності з програмою практики. Програма практики служить основним нормативно-методичним документом, що регламентує роботу студента під час її проходження. У цьому зв’язку, основною метою практики є закріплення і конкретизація результатів теоретичного навчання, набуття студентами знань, умінь і навичок практичної роботи за спеціалізацією «Менеджменту Організації».

Основними завданнями, які вимагають рішення під час навчально-ознайомчої, економічної, менеджмент практики, є:

* вивчення особливостей функціонування компанії;

* набуття досвіду аналізу та оцінки виробничо комерційної, фінансової, господарської діяльності компанії; особливостей мотивації і цілей функціонування компанії в умовах глобалізації ринків; конкурентних механізмів і методів стратегічного управління організацією в умовах активізації міжнародних економічних відносин; організаційних форм об'єкта і суб'єкта управління; процесів реорганізації та реструктуризації компаній.

1. Загальна характеристика ПП «УФІТ»

1.1 Основні відомості про підприємство та його діяльність

В якості об'єкта дослідження в даній роботі виступає Приватне Підприємство «Уфіт».

Приватне Підприємство «Уфіт» було засновано 1 жовтня 2008 на підставі Держ. реєстрацію № 530 862 серія A01 від 01. 10. 2008 року Основним і єдиним засновником ПП «Уфіт» виступив громадянин Республіки Грузії Гобадзе Рамін Нодарович з первісної часткою в статутному капіталі Компанії 100%.

ПП «Уфіт» є логістичної компанією, що надає послуги автомобільних перевезень штучних і тарних вантажів, надає міжнародні послуги транспортних і експедиторських агентств по автомобільних перевезеннях.

Сьогодні ПП «Уфіт» входить до десятки компаній займаються експортом імпортом товарів і послуг на Україні, що підтверджують відповідні висновки експертної комісії Торгово-Промислової Палати України. Вертикально-інтегрована структура компанії дозволяє забезпечувати повний виробничий цикл: від вивчення ринкової ситуації в країнах постачальників продукції та їх потребу в країні одержувача і до валютного контролю здійснюваних оплат в НБУ зокрема за допомогою банку, в якому обслуговується Підприємство і відповідних податкових інстанціях та фондах.

ПП «Уфіт» володіє всією необхідною акредитацією для здійснення експорту-імпорту товару. Основними країнами постачальниками є Республіка Грузія (ввозяться такі товари, як зелень свіжа (петрушка, кріп, кінза), мандарини свіжому, яблука, капуста, лавровий лист, чай фасований цегляний зелений певного сорту, фейхоа, гілки мімози, гілки рускуса).

ПП «Уфіт» користується послугами перевізників для доставки товару до місця призначення. Товар приходить морем на поромі, термін доставки приблизно 2−3 дні, сухопутним транспортом в основному це 20-ти тонні фури термін доставки коливається від 3 — до 7 днів, а також основна гілка — це авіаперевезення так, як товар швидкопсувний цей вид транспорту підходить найкращим чином. Оптимізація транспортування вантажів, як на території країни, так і за її межами здатна істотно підвищити ефективність діяльності будь-якого підприємства. Довіряючи розробку маршруту досвідченим логіста, компанії економлять час і кошти, зміцнюють свою репутацію надійного ділового партнера. Особливе значення міжнародні транспортні перевезення придбали в останні роки, коли багато українських підприємств почали тісно співпрацювати з іноземними покупцями і постачальниками.

ПП «Уфіт» скорочує витрати на митне очищення вантажів, доставляє за допомогою провідних авіакомпаній таких як «МАУ» та «Аеросвіт» генеральним агентом яких є, товари в будь-яку країну світу в мінімальні терміни. Оптимізує фінансові витрати, як за рахунок вибору оптимального маршруту, так і за рахунок правильно підібраного коду ТН ЗЕД. (ТНЗЕД України) — Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.

фінансовий підприємство рентабельність корпоративний

1.2 Організаційно-правовий порядок реєстрації підприємства

Для створення підприємства необхідний певний пакет документів, також існує порядок реєстрації, що визначений для кожного виду форми власності окремо. Отже, схема створення Товариства з Обмеженою Відповідальністю (ТОВ):

Підготовка проектів установчих документів;

Взяття на облік в ДПІ і отримання довідки по формі 4-ОПП;

Допомога при відкритті розрахункового рахунку в банку;

Отримання свідоцтва про державну реєстрацію в районній державній адміністрації;

Резервування найменування;

Оплата державного мита;

Взяття на облік в Фонді обов`язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань;

Взяття на облік в Фонді обов`язкового соціального страхування від тимчасової втрати працездатності;

Надання юридичної адреси в різних районах м. Києва (при необхідності, за додаткові кошти — від 700 грн.);

Взяття на облік в Центрі зайнятості;

Взяття на облік в Пенсійному фонді;

Отримання довідки статистики про присвоєння кодів КВЕД;

Виготовлення печатки (і штампів по домовленості);

Взяття на облік в якості платника ПДВ або єдиного податку.

Строк реєстрації ТОВ — 10 днів. Вартість послуг по реєстрації ТОВ від 1500 гривень.

З урахуванням вимог Цивільного і Господарського кодексів, для державної

реєстрації ТОВ потрібні такі документи:

рішення власників майна чи уповноваженого ними органу (наприклад, протокол установчих зборів);

статут ТОВ;

документи, що свідчать про сплату засновниками не менше 30% внеску в статутний капітал товариства;

реєстраційна картка встановленого зразка;

документ, що свідчить про сплату за державну реєстрацію;

Після 10-денного терміну реєстрації ТОВ підприємство отримує свідоцтво про державну реєстрацію.

2. Корпоративна структура ПП «УФІТ»

Організаційна структура будь-якої організації в значній мірі визначає успіх бізнесу

Хороша організаційна структура сама по собі не забезпечує високої ефективності - як хороша конституція не гарантує хорошого президента, а хороші закони — високоморального суспільства. Але погана організаційна структура робить хорошу роботу неможливою незалежно від того, наскільки хороший кожен з менеджерів сам по собі.

Організаційна структура — це один з головних, збалансованих зсередини інструментів управління, регламентує склад, величину, розміщення, профіль діяльності, відповідальність, підпорядкованість, горизонтальне і вертикальне формальне і неформальне взаємодія підрозділів, об'єднаних загальним апаратом управління, сформований відповідно до запитів зовнішнього середовища.

Безпосередньо ПП «Уфіт» виступає практично не керуючою компанією, а більш самозадействованной, так як штат підібраний відповідно необхідних навичок і фахівців по ділянках роботи. У сферу її діяльності входить визначення ключових питань розвитку суспільства.

Вищим органом управління Підприємством є Загальні збори основного штату. Вирішення питань загального керівництва діяльністю Підприємства лежить на плечах керівника, за винятком питань, що відносяться до виключної компетенції фахівців. Керівництво поточною діяльністю Підприємства здійснюється директором.

Органами управління компанії є: генеральний директор, менеджер.

Значний обсяг аналітичної діяльності накладає відбиток на організаційну структуру компанії (рис. 1. 1).

Рис. 1.1. Організаційна структура ПП «УФІТ»

3. Патенты П П «УФІТ»

Патент — охоронний документ, що засвідчує виключне право, авторство і пріоритет винаходу, корисної моделі або промислового зразка. Термін дії патенту залежить від країни патентування, об'єкта патентування і становить від 10 до 25 років.

Патент видається державним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності; Міжнародне регулювання здійснюють Всесвітня організація інтелектуальної власності (виконує, в тому числі, відповідні функції при ООН), Об'єднані міжнародні бюро з охорони інтелектуальної власності та інші. У Світовій організації ці відносини регулюються, в тому числі, «Угодою з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності».

На підставі особистого досвіду, отриманого ПП «Уфіт» з 1994 року при упаковці, транспортуванні і зберіганні швидкопсувних продуктів (кріп, петрушка, кінза та ін.) ПП «Уфіт» винайшло найбільш оптимальний спосіб упаковки свіжих продуктів, при якому всі властивості зазначених швидкопсувних продуктів при транспортуванні і зберіганні, залишаються незмінними або в межах допустимого.

Зазначений спосіб упаковки транспортування і зберігання свіжих продуктів був запатентований ПП «Уфіт» (Патент України на корисну модель № 75 887 від 10. 12. 2012 г.).

Формула корисної моделі до патенту № 75 887 від 10. 12. 2012 г. :

п. 1. Спосіб упаковки, транспортування і зберігання продуктів (свіжих овочів, фруктів і свіжої зелені), що включає заповнення пакувальної тари, виконаної з будь-якого придатного для пакування, транспортування і зберігання матеріалу, свіжими продуктами, який відрізняється тим, що при укладенні в пакувальну тару продуктів, всередину пакувальної тари разом з продуктами, одночасно розміщують вкладені в поліетиленові пакети природні або штучні матеріали для охолодження, а потім тару закривають.

п. 2. Спосіб упаковки, транспортування і зберігання продуктів (свіжих овочів, фруктів і свіжої зелені) за п. 1, який відрізняється тим, що як природний або штучний матеріал для охолодження застосовується природний або штучний лід.

Згідно зі ст. 28, 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені ст. 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Разом з цим, на вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Таким чином, з метою захисту своїх прав, ПП «Уфіт» звернулося до Державної митної служби України, відповідно до ч.1 та ч.3 ст. 196, ст. 399, ст. 400, ст. 476 Митного кодексу України та ПКМУ від 21. 05. 2012 р. № 432, митні органи України здійснюють контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що переміщуються з використанням об'єктів права інтелектуальної власності.

На підставі цього звернення, відповідно до законодавства України, Державною митною службою України, Патент П П «Уфіт» був внесений до програмно — інформаційний комплекс Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби «Інформація Держмитслужби, яка може бути використана у разі призупинення митного оформлення товарів, що містять об об'єкти інтелектуальної власності «(щодо захисту прав ПП» Уфіт «як власника патенту № 75 887 від 10. 12. 2012 г.) і відповідним чином поінформовані митні органи, які відповідно до своїх повноважень, здійснюють пропуск і митне оформлення товарів через митний кордон України.

4. Зовнішньоекономічна діяльність ПП «УФІТ»

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства займає одну з основних складових всього бізнесу, у цій ділянці роботи задіяні всі співробітники фірми розподіливши між собою окремі ділянки роботи. У першу чергу ведеться робота з дослідження ринку з питань передбачуваного товару, ведуться переговори з розрахунками про всіх витратних частинах, що б і контрагентам, і виконавцю всі умови були прийнятні. Якщо переговори були завершені успішно і всі умови дотримані, всі необхідні підготовчі документи направляються до ведучого юристу для укладення контракту або договору. Враховуючи, що замовниками можуть бути не тільки громадяни України ділове листування здійснюється факсимільного чи електронного зв’язком, яка в свою чергу має юридичну силу.

Поняття «експорт» походить від лат. exporto, що в буквальному розумінні означає вивозити товари та послуги з порту країни. Покупця таких товарів і послуг прийнято називати країною «імпортером», тоді як зовнішнього продавця країною — «експортером». В даний час імпорт будь-яких товарів або послуг, здійснюваний законним способом з однієї країни в іншу, є одним з найпоширеніших видів діяльності у торговельній сфері. Саме тому, поряд з експортом, імпорт становить основу міжнародних економічних відносин. До експорту відносяться також вивіз товарів для переробки їх в іншій країні, перевезення товарів транзитом через іншу країну, вивіз привезених з іншої країни товарів для продажу їх в третій країні (реекспорт) та ін Непрямий експорт — експорт за участю посередників.

Експорт товарів зазвичай відбувається за участю митних властей, як у країні експорту, так і в країні імпорту. Поява магазинів дрібно роздрібної торгівлі по інтернету, наприклад, через Amazon або e-Bay призвело до значного зниження значущості митних бар'єрів у багатьох країнах через низький рівень індивідуальної вартості, пропонованих товарів. Тим не менше, навіть експорт цих недорогих товарів все ще схильний правовим обмеженням, що накладається країною експорту.

ПП «Уфіт» надає митні послуги, експорт товару.

Як відбувається експорт товарів з України з компанією ПП «Уфіт»?

Зовнішньоторговельна експортна операція проводиться наступним чином:

* попередньо розраховується вартість контракту на експорт товарів, грунтуючись на даних, наданих клієнтом.

* вибирається оптимальний базис поставки з урахуванням побажань клієнта і його вимог.

* узгоджується з клієнтом (резидентом України) умови і підписується Договір поставки:

* підписується Експортний контракт з іноземним покупцем товару, зазначеним клієнтом і вже знайомим з умовами контракту.

* відбувається оплата від іноземного покупця кошти за товар (100% передоплата) за попередньо виставленому інвойсу.

* оформляються документи нетарифного врегулювання, які потрібні при ввезенні товару за територію України.

* організується митне оформлення експорту за участю штатного брокера, який закріплений за київською регіональною митницею.

* організується транспортування товару і його страхування, у дорозі керуючись Інкотермс 2000.

Доставляється товар згідно з умовами поставки, позначеним в контракті можливі основні варіанти (CIP — (місто призначення прибуття вантажу) в цьому випадку всі витрати на транспортування вантажу лежать на компанії відправника (продавця) FCA — (місто відправника (продавця) в даному випадку перевезення оплачує покупець).

Підтримка експорту фахівцями ПП «Уфіт» може відбуватися у двох варіантах: компанія може грати роль оператора з логістичного супроводу угоди, тобто просто агента-експедитора, який забезпечує правильне оформленні експорту та доставку товару, або виступати в якості самостійного продавця товару.

У першому випадку винагорода обговорюється з замовником (резидентом України) і складає, як правило, фіксовану суму або відсоток від закупівельної вартості товару, що підлягає експорту.

Компанія українського замовника при такому варіанті виступає експортером, отже, вона бере на себе всю роботу з відшкодування ПДВ при експорті.

У другому випадку, коли ПП «Уфіт» повністю виконує обов’язки експортера, проводить купівлю товару на території України, самостійно його вивозить з країни. Виконується не тільки оформлення експорту, а й відшкодування податку на додану вартість. Відповідно винагородою у цьому випадку стане частину ПДВ, відшкодованого через якийсь час. Розмір винагороди обговорюється в індивідуальному порядку.

Якщо потрібна повна підтримка експорту фахівцями — то підійде другий варіант.

Компанії довіряють експорт товарів з України, тому що вона давно зарекомендувала себе як надійного агента при організації експорту. ПП «Уфіт» завжди своєчасно, якісно і чітко готує документи, виробляє купівлю-продаж товарів, митне оформлення експорту, відшкодування ПДВ. Для тих, хто здійснює експорт товарів з України, повернення ПДВ завжди залишався складним завданням, тривалої і трудомісткою, а іноді й неможливою. ПП «Уфіт» має багаторічний досвід взаємодії з Українськими податковими органами і гарантує за свою комісію повне повернення ПДВ у строк, який передбачений в законодавстві України.

5. Транспортні перевезення ПП «Уфіт»

Автомобільний транспорт, вид транспорту, що здійснює перевезення вантажів. Основні сфери все більш поширеного доцільного застосування автомобільного транспорту розвіз і підвіз вантажів до магістральних видів транспорту, перевезення промислових і сільськогосподарських вантажів на короткі відстані, внутрішньо міські перевезення, перевезення вантажів для торгівлі та будівництва, можливість доставки вантажів «від дверей до дверей». На далекі відстані автомобільний транспорт перевозить швидкопсувні, особливо цінні, що вимагають швидкої доставки, незручні для перевантаження іншими видами транспорту вантажі. Нині без автомобільного транспорту неможлива діяльність жодної галузі господарства.

Існують різні види вантажоперевезень, кожен з яких має свої переваги і недоліки. Найпоширеніший тип вантажоперевезень — автоперевезення. Це один з найбільш популярних видів доставки вантажів. Вантажоперевезення цього виду володіють такими перевагами, як швидкість доставки вантажу без проміжних перевалок і можливість контролю його стану в процесі вантажоперевезення. Як і будь-який інший вид вантажних перевезень, цей вид має своїми «плюсами» та «мінусами».

Переваги:

* можливість доставки вантажів від відправника вантажу до одержувача без перевантаження;

* забезпечення високої схоронності вантажу;

* більша мобільність і швидкість вантажоперевезення;

* ритмічність перевезення вантажів, тобто немає необхідності накопичення вантажів у великому обсязі;

Недоліки:

* обмеженість використання на великі відстані при перевезенні значних партій вантажів;

* залежність від дорожньої мережі;

* дорогий вид транспорту при вантажних перевезеннях на великі відстані;

* обмеженість з перевезення негабаритних вантажів.

Автопарк компанії ПП «Уфіт» складається більш ніж з 20 еврофур і автомобілів «Газель» готових здійснювати транспортні перевезення в будь-який регіон України і по території СНД.

На даний момент ПП «Уфіт» має більше 1000 клієнтів. Автотранспортне підприємство якісно здійснює вантажоперевезення і шанобливо ставиться до своїх клієнтів.

1

Тоннаж

Марка

Объем

№ авто

2

20.т.

Volvo

80 куб.

IMR353/EZ747

3

20. т

INVESCO

120куб.

ВЕХ777/DB555

4

20.т.

MAN

50 куб.

SKN888/LA975

5

20.т.

Renault

87куб.

BTB674/LA674

6

20.т.

DAF

120куб.

NXN341/DD104

(таб.2.1.) Список єврофур автомобілів автопарка ПП «УФІТ»

Вантажні перевезення здійснюються висококваліфікованими водіями при участі професійного диспетчера. Всі рейси транспортних перевезень відслідковуються і контролюються.

За даними статистичної звітності на грудень 2013 р. на початок

звітного періоду обсяг перевезень склав 425 тис.т. За відповідний період минулого року-492, 9 тис. т; за звітний місяць поточного року-32, 5тис. т; за звітний місяць минулого року-44, 7 тис.т.

Основні плюси ПП «Уфіт»:

* Кваліфіковані досвідчені водії;

* Спеціально обладнаний автотранспорт;

* Послуги вантажників;

* Індивідуальний підхід до клієнтів;

* Оперативне і якісне обслуговування;

* Прийнятні ціни вантажоперевезень;

* Професійний диспетчер;

* Відстеження вантажів;

ПП «Уфіт» користується послугами перевізників для доставки товару до місця призначення. Товар приходить морем на поромі, термін доставки приблизно 2−3 дні, сухопутним транспортом в основному це 20-ти тонні фури термін доставки коливається від 3 — до 7 днів.

ПП «Уфіт» в особі директора Гобадзе Р. Н. з одного боку та ТОВ «ІКА ТРАНС» в особі директора Цомаія І., склали цей Акт про те, що «ПП» Уфіт «виконав перевезення вантажів автомобільним транспортом:

транспорт

№ и дата заявки

1

WYM007/KA188

Заявка № 18 от 03. 04. 2013г

2

FOT906/MA441

Заявка № 19 от 03. 04. 2013 г.

3

MMA238/AB927

Заявка № 20 от 03. 04. 2013г

4

TFT877/ CC859

Заявка № 21 от 11. 04. 2013 г.

5

ZES716/EZ373

Заявка № 22 от 11. 04. 2013 г.

6

AAO219/AA378

Заявка № 23 от 11. 04. 2013 г.

7

TIS888/YY408

Заявка № 24 от 12. 04. 2013г

8

OOC350/AO455

Заявка № 25 от 16. 04. 2013 г.

9

OAN548/YY421

Заявка № 26 от 16. 04. 2013г

10

ZAZ151/KK051

Заявка № 27 от 16. 04. 2013 г.

11

WWO228/CA520

Заявка № 28 от 23. 04. 2013г

12

FOT906/MA441

Заявка № 29 от 23. 04. 2013 г.

13

JIJ371/CC820

Заявка № 30 от 23. 04. 2013 г.

14

GL08RED/GL08CXZ

Заявка № 32 от 28. 04. 2013 г.

15

AE3482CO/AE9786XX

Заявка № 31 от 28. 04. 2013 г.

(таб.2. 2) Транспортні послуги ПП «УФІТ» за 2013р.

Сторони встановили, що вартість наданих транспортних послуг складає 64 000. 00 (Шістдесят Чотири тисячі доларів 00 центів), згідно інвойсу № 5 від 29. 04. 2013 г.

6. Авіаперевезення ПП «УФІТ»

Авіаперевезення — це, мабуть, наймолодший, самий дорогий і найшвидший вид транспорту. Його використовують, наприклад, всі, без винятку, кур'єрські компанії, для доставки важливих, термінових документів і кореспонденції практично в будь-яку точку світу.

Основна гілка ПП «Уфіт». — Це авіаперевезення так, як товар швидкопсувний цей вид транспорту підходить найкращим чином. Оптимізація транспортування вантажів, як на території країни, так і за її межами здатна істотно підвищити ефективність діяльності будь-якого підприємства. Довіряючи розробку маршруту досвідченим логіста, компанії економлять час і кошти, зміцнюють свою репутацію надійного ділового партнера. Особливе значення міжнародні транспортні перевезення придбали в останні роки, коли багато українських підприємств почали тісно співпрацювати з іноземними покупцями і постачальниками. ПП «Уфіт» скорочує витрати на митне очищення вантажів, доставляє за допомогою провідних авіакомпаній таких як «МАУ» та «Аеросвіт» генеральним агентом яких є, товари в будь-яку країну світу в мінімальні терміни. Оптимізує фінансові витрати, як за рахунок вибору оптимального маршруту, так і за рахунок правильно підібраного коду ТН ЗЕД. (ТНЗЕД України) — Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Авіаперевізник, постійно розширює свою географію польотів, зокрема, завдяки угодам з провідними авіакомпаніями на всіх континентах планети. МАУ пропонує більше 3000 напрямків зі зручними сполученнями за конкурентною ціною, виконуючи більше 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.

ТОВ «Ейр Київ Карго» на ринку вантажних авіаційних перевезень та транспортно-експедиційних послуг працює з березня 1996р.

За цей час компанія стала дійсним членом Міжнародної Асоціації Експедиторів України — АМЕУ, індивідуальним членом Міжнародної Асоціації Експедиторів FІATA і Вантажним Агентом Міжнародної Асоціації Авіаційного Транспорту ІATA (код ІATA 72−3 7000). [3]

Авіаперевезення ПП «УФІТ» за 2011−2012 рр. за допомогою авіаперевізника «Ейр Київ Карго».

№ Счета

Дата

Заказчк

AWB

Вес, кг

Сумма, грн.

Оплата, грн.

GA-484

27. 10. 2011

УФИТ

566−1228 0693

852

4 759,06

4 759,06

GA-486

31. 10. 2011

УФИТ

566−1228 0634

1 098

6 254,59

6 254,59

GA-487

31. 10. 2011

УФИТ

566−1228 0763

1 015

5 790,97

5 790,97

GA-494

31. 10. 2011

УФИТ

566−1228 0730

1 245

7 076,13

7 076,13

GA-501

02. 11. 2011

УФИТ

566−1228 0774

1 097

6 250,09

6 250,09

GA-509

09. 11. 2011

УФИТ

566−1228 0833

1 696

9 600,92

9 600,92

GA-556

23. 11. 2011

УФИТ

566−1228 0796

1 437

8 153,30

8 153,30

GA-557

23. 11. 2011

УФИТ

566−1228 0800

2 587

14 580,96

14 580,96

GA-558

23. 11. 2011

УФИТ

566−1228 0811

1 400

7 946,49

7 946,49

GA-559

23. 11. 2011

УФИТ

566−1228 0844

1 039

5 928,76

5 928,76

GA-560

23. 11. 2011

УФИТ

566−1228 0870

1 623

9 194,72

9 194,72

GA-561

23. 11. 2011

УФИТ

566−1228 0903

1 422

8 071,05

8 071,05

GA-571

30. 11. 2011

УФИТ

566−1235 0914

1 065

6 080,91

6 080,91

GA-572

30. 11. 2011

УФИТ

566−1228 1054

1 847

10 448,64

10 448,64

GA-573

30. 11. 2011

УФИТ

566−1228 1102

4 788

26 895,90

26 895,90

GA-574

30. 11. 2011

УФИТ

566−1235 0833

1 320

7 506,94

7 506,94

GA-575

30. 11. 2011

УФИТ

566−1235 0866

1 050

5 996,98

5 996,98

GA-576

30. 11. 2011

УФИТ

566−1228 0973

2 760

15 550,98

15 550,98

GA-577

30. 11. 2011

УФИТ

566−1228 0995

2 317

13 076,54

13 076,54

GA-578

30. 11. 2011

УФИТ

566−1228 1091

4 000

22 489,43

22 489,43

GA-579

30. 11. 2011

УФИТ

566−1228 1113

3 790

21 315,12

21 315,12

GA-580

30. 11. 2011

УФИТ

566−1235 0844

1 457

8 274,37

8 274,37

GA-581

30. 11. 2011

УФИТ

566−1235 0870

1 029

5 879,47

5 879,47

GA-582

30. 11. 2011

УФИТ

566−1238 0881

1 004

5 739,58

5 739,58

GA-589

06. 12. 2011

УФИТ

566−1235 0962

446

2 617,32

2 617,32

GA-608

09. 12. 2011

УФИТ

566−1235 0951

1 250

7 116,26

7 116,26

GA-610

12. 12. 2011

УФИТ

566−1235 0973

556

3 232,85

3 232,85

GA-633

16. 12. 2011

УФИТ

566−1235 1006

2 098

11 861,41

11 861,41

GA-634

16. 12. 2011

УФИТ

566−1235 1010

1 382

7 854,89

7 854,89

GA-643

21. 12. 2011

УФИТ

566−1235 1043

2 077

11 743,90

11 743,90

GA-657

29. 12. 2011

УФИТ

566−1235 1021

470

2 751,62

2 751,62

GA-658

29. 12. 2011

УФИТ

566−1235 1032

1 580

8 962,84

8 962,84

GA-659

29. 12. 2011

УФИТ

566−1235 1065

2 513

14 182,57

14 182,57

GA-660

29. 12. 2011

УФИТ

566−1235 1076

4 245

23 873,60

23 873,60

GA-661

30. 12. 2011

УФИТ

566−1235 1102

1 144

6 523,04

6 523,04

GA-666

30. 12. 2011

УФИТ

566−1235 1113

2 941

16 578,37

16 578,37

итог

6340

81 885

Авиаперевозки ЧП за 2011 г. (рис. 2. 1)

№ Счета

Дата

Заказчик

AWB

Вес, кг

Сумма, грн.

Оплата, грн.

GA-1

03. 01. 2012

УФИТ

566−1235 1135

1 650

9 354,42

9 354,42

GA-2

06. 01. 2012

УФИТ

566−1235 1146

1 542

8 750,10

8 750,10

GA-7

20. 01. 2012

УФИТ

566−1235 1161

2 720

15 341,74

15 341,74

GA-17

20. 01. 2012

УФИТ

566−1235 1172

892

5 112,94

5 112,94

GA-24

31. 01. 2012

УФИТ

566−1235 1194

820

4 710,06

4 710,06

GA-28

31. 01. 2012

УФИТ

566−1235 1216

2 034

11 503,14

11 503,14

GA-36

31. 01. 2012

УФИТ

566−1235 1275

2 396

13 528,59

13 528,59

GA-60

16. 02. 2012

УФИТ

566−1235 1286

1 306

7 429,62

7 429,62

GA-75

24. 02. 2012

УФИТ

566−1235 1312

1 936

10 951,67

10 951,67

GA-76

24. 02. 2012

УФИТ

566−1235 1334

1 800

10 190,88

10 190,88

GA-77

24. 02. 2012

УФИТ

566−1235 1323

2 710

15 282,96

15 282,96

GA-84

27. 02. 2012

УФИТ

566−1235 1345

2 331

13 161,15

13 161,15

GA-89

29. 02. 2012

УФИТ

566−1235 1356

2 113

11 941,22

11 941,22

GA-91

29. 02. 2012

УФИТ

566−1235 1360

3 897

21 920,22

21 920,22

GA-95

29. 02. 2012

УФИТ

566−1235 1371

2 043

11 549,51

11 549,51

GA-96

29. 02. 2012

УФИТ

566−1235 1393

1 790

10 134,31

10 134,31

GA-97

29. 02. 2012

УФИТ

566−1235 1382

2 980

16 790,39

16 790,39

GA-99

29. 02. 2012

УФИТ

566−1235 1404

4 490

25 236,35

25 236,35

GA-100

29. 02. 2012

УФИТ

566−1235 1301

1 447

8 216,79

8 216,79

GA-101

29. 02. 2012

УФИТ

566−1235 1415

2 467

13 920,72

13 920,72

GA-118

13. 03. 2012

УФИТ

566−1235 1426

1 037

5 922,04

5 922,04

GA-120

13. 03. 2012

УФИТ

566−1235 1533

2 231

12 600,66

12 600,66

GA-122

13. 03. 2012

УФИТ

566−1235 1544

2 150

12 149,54

12 149,54

GA-123

13. 03. 2012

УФИТ

566−1235 1555

1 900

10 750,94

10 750,94

GA-124

13. 03. 2012

УФИТ

566−1235 1566

2 574

14 521,56

14 521,56

GA-134

16. 03. 2012

УФИТ

566−1235 1570

3 520

19 813,84

19 813,84

GA-135

16. 03. 2012

УФИТ

566−1235 1592

1 800

10 191,50

10 191,50

GA-137

16. 03. 2012

УФИТ

566−1235 1603

1 240

7 058,65

7 058,65

GA-138

16. 03. 2012

УФИТ

566−1235 1614

1 200

6 834,88

6 834,88

GA-172

30. 03. 2012

УФИТ

566−1235 1651

219

1 346,40

1 346,40

GA-186

12. 04. 2012

УФИТ

566−1235 1695

377

2 230,67

2 230,67

GA-188

12. 04. 2012

УФИТ

566−1235 1706

1 225

6 974,65

6 974,65

GA-194

13. 04. 2012

УФИТ

566−1235 7044

1 650

9 351,77

9 351,77

GA-197

18. 04. 2012

УФИТ

566−1235 7055

3 713

20 885,83

546 456

GA-198

18. 04. 2012

УФИТ

566−1235 7070

3 030

17 066,28

4 545

GA-199

18. 04. 2012

УФИТ

566−1235 7092

4 431

24 901,11

56 354

GA-200

18. 04. 2012

УФИТ

566−1235 7103

1 520

8 621,89

8 621,89

GA-214

30. 04. 2012

УФИТ

566−1235 7114

1 250

7 111,96

7 111,96

GA-220

30. 04. 2012

УФИТ

566−1235 7136

890

5 099,17

5 456

GA-243

11. 05. 2012

УФИТ

566−1239 7221

900

5 157,77

5 157,77

GA-251

21. 05. 2012

УФИТ

566−1239 7291

1 664

9 433,11

9 433,11

итог

81 885

463 051,00

Авіаперевізники ПП «УФІТ» за 2012р. (рис. 2. 2)

(рис. 2. 3) Діаграмма по перевізкам за 2011−2012 рр.

За підсумками статистичних даних за 2012 рік частка авіаперевезень в порівнянні до 2011 року значно зросла, що свідчать про динамічний розвиток даної структури бізнесу фірми.

Єдиний недолік цього виду міжнародних транспортних перевезень полягає в їх порівняно високу вартість. Однак фахівці компанії ПП «Уфіт» пропонує своїм клієнтам дійсно вигідні тарифи та конкурентоспроможні ставки, що досягаються за рахунок широкої агентської мережі, що охоплює практично весь світ. Вони охоплюють територію всієї планети; Експорт здійснюється з міжнародних аеропортів (наприклад, а / п Бориспіль, а / п Київ);

Можлива авіа доставка по всій території України після розмитнення товару; Компанія «Уфіт» також пропонує своїм клієнтам доставку збірних вантажів для наступної відправки повітряним транспортом.

7. Оцінка і аналіз результатів фінансового-господарської діяльності

Підприємства

7.1 Аналіз рентабельності підприємства

Показники рівня рентабельності є відносними, які показують скільки одиниць прибутку (валового, операційного, чистого) отримують на одиницю елементів виробництва (реалізованої продукції, загального капіталу виробничих фондів, власного капіталу тощо), що сприяли його створенню. Фінансовий аналіз рівня рентабельності та причин її зміни має важливе значення для виявлення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства.

Показники рентабельності розраховуються на основі Балансу ф.1 та Звіту про фінансові результати підприємства ф.2. В основу розрахунку показників рентабельності можуть бути покладені різні величини прибутку підприємства: валовий (маржинальний) прибуток, операційний прибуток, прибуток до виплати процентів і податку на прибуток (ЕВІТ), прибуток до виплати податку на прибуток (ЕВТ), чистий прибуток. Найчастіше для розрахунку коефіцієнтів рентабельності використовується чистий прибуток або прибуток до виплати процентів і податку на прибуток. Значення цих показників прибутку підприємства можна взяти із таблиці Вертикального (компонентного) аналізу фінансових результатів.

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання.

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності показує скільки гривнів операційного прибутку припадає на 1 грн. чистої виручки. В 2012 році у порівнянні із 2011 роком цей показник зріс, так само як і рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком, проте залишаються на низькому рівні.

Усі розраховані коефіцієнти рентабельності доцільно застосовувати на кожному підприємстві для оцінювання ефективності використання прибутку в динаміці за ряд періодів. Результати аналізу дають змогу зробити висновки про можливість максималізації прибутку підприємства.

Пошук резервів зростання прибутку та напрямів його ефективного формування і використання передбачає насамперед наявність таких умов, як подолання кризи неплатежів, поліпшення ціноутворення, поліпшення управління формуванням і використанням чистого прибутку підприємства.

7.2 Аналіз показників ліквідності підприємства

В ринкових умовах господарювання ліквідність і платоспроможність підприємств вважається однією з найважливіших характеристик їх діяльності. Вона визначає не тільки взаємовідносини підприємства з партнерами, суб'єктами фінансового ринку, державою, а й його успішне функціонування чи банкрутство. Результати аналізу ліквідності та платоспроможності цікавлять перш за все кредиторів підприємства, оскільки це дає відповідь на питання про його здатність погасити свої зобов’язання.

Ліквідність -- це здатність підприємства розраховуватися за своїми поточними зобов’язаннями шляхом перетворення активів на гроші.

Ліквідність розглядають з двох позицій:

як час, необхідний для продажу активу;

як суму, одержану від продажу активу.

Тому, ліквідність — це здатність підприємства перетворювати свої активи в гроші для покриття своїх необхідних платежів в міру настання їх строків та швидкість здійснення цього.

Основне завдання аналізу ліквідності балансу -- перевірити здатність підприємства розраховуватися за зобов’язаннями власним майном у визначені періоди часу. Ліквідність балансу визначається ступенем покриття зобов’язань підприємства його активами, термін перетворення яких у кошти відповідає терміну погашення зобов’язань. Чим швидше той чи інший вид активу може набрати грошової форми, тим вища його ліквідність. Абсолютну ліквідність мають грошові кошти.

Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні статей активу зі статтями пасиву. У бухгалтерському балансі в активі засоби підприємства групуються за ступенем зростання їх ліквідності, в пасиві зобов’язання розміщені у міру скорочення термінів (посилення, підвищення строковості) їх погашення. Якщо при такому порівнянні активів вистачає, то баланс ліквідний і підприємство платоспроможне, і навпаки.

Коефіцієнт швидкої ліквідності визначається відношенням суми грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і дебіторської заборгованості до поточних зобов’язань. Цей коефіцієнт лише в 2011 році мав нормативне значення 1,3, а в 2012 рік він склав 0,94, що свідчить про недостатні можливості товариства погашати зобов’язання протягом року навіть за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Цей коефіцієнт допомагає оцінити можливість погашення підприємством короткострокових зобов’язань у випадку його критичного стану.

Узагальнюючим показником ліквідності є коефіцієнт поточної ліквідності, який визначається відношенням поточних активів до поточних зобов’язань. Цей коефіцієнт в 2011 та у 2012 роках має нормативне значення, що свідчить про те, що підприємство спроможне покривати свої борги за рахунок оборотних засобів. Цей коефіцієнт показує якою мірою поточні зобов’язання забезпечуються поточними активами, тобто скільки грошових одиниць поточних активів припадає на одну грошову одиницю поточних зобов’язань.

8. SWOT-аналіз сильних та слабких сторін діяльності підприємства

Сьогодні вважається досягненням, якщо керівник підприємства вміє організовувати і проводити «мозковий штурм» гарячої проблеми, виконувати swot-аналіз, будувати «дерево цілей». В якій мірі все це відрізняється від стратегічного планування? Приблизно так само, як складання бюджету компанії «на коліні» — від комплексної, автоматизованої системи бюджетування, продуктом якої є абсолютно реалістичний і жорсткий бюджет, готовий стати законом внутрішнього життя підприємства. Організація системи стратегічного планування на підприємстві - не данина моді, що прийшла з Заходу, а життєва необхідність. Зовнішнє середовище змінюється настільки швидко, що одних тільки оперативних заходів вищого менеджменту по адаптації компанії до нових реалій вже недостатньо.

Процес розробки стратегії компанії повинен складатися з наступних етапів:

1. формулювання цілей і перспектив бізнесу.

2. дослідження внутрішнього середовища компанії для виявлення її ключових компетенцій.

3. дослідження відносин компанії з поточними клієнтами, партнерами і постачальниками для виявлення реальних можливостей бізнесу.

4. дослідження конкурентного середовища компанії для виявлення сильних і слабких сторін ключових конкурентів (benchmarking).

Підприємство без ясної та ефективної стратегії розвитку — це не бізнес, а набір активів, обтяжених зобов’язаннями. Для того щоб не тільки вижити, але і посилити свої конкурентні позиції на ринку, необхідно займатися стратегічним плануванням на професійному рівні. Стратегічне планування — це вироблення стратегії за допомогою комплексу формалізованих процедур, які спрямовані на побудову як моделі майбутнього компанії («як хочеться»), так і програми переходу з поточного стану до цієї моделі. Oсновниe методи і підходи, які використовуються при розробці стратегії розвитку підприємства.

Весь комплекс робіт з розробки та впровадження стратегії розвитку компанії можна умовно розбити на наступні великі блоки (етапи):

* аналіз інвестиційної привабливості галузі;

* розробка сценарного прогнозу розвитку галузі;

* прогноз зміни кон’юнктури попиту і пропозиції на внутрішніх і зовнішніх ринках; аналіз конкурентної позиції компанії в галузі (міцності бізнесу);

* фінансова оцінка стратегічних альтернатив; формування образу майбутнього компанії; розробка стратегічних цілей і завдань; комплекс робіт з впровадження стратегії.

Важливим етапом комплексу робіт з розробки стратегії розвитку компанії є оцінка стратегічних альтернатив її розвитку. Вкрай важливо, перебуваючи ще «на березі», хоча б укрупненно оцінити наслідки, в тому числі фінансові, найбільш ймовірних напрямків свого розвитку. Зазвичай фінансова оцінка стратегічних альтернатив проводиться на основі спеціально розробленої комп’ютерної моделі, побудованої з урахуванням специфіки бізнесу компанії, сформованих тенденцій розвитку галузі, існуючих загроз, можливостей і обмежень.

Фінансова модель дозволяє проводити багатоваріантні розрахунки різних сценаріїв корпоративного розвитку компанії та реалізації окремих проектів, оцінювати їх фінансову ефективність, економічну доцільність, обсяги додаткових фінансових ресурсів, а також аналізувати вплив різних параметрів зовнішнього і внутрішнього середовища на фінансову стійкість компанії і результати її діяльності.

Налагоджені відносини з іноземними партнерами дозволяють надати клієнтам найвигідніші умови вантажних авіаперевезень.

Финансирование инструментами собственности

Грн.

Кредитное финансирование

Грн.

1

Выручка от реализации

8 500 000

8 500 000

2

Себестоимость продукции

5 600 000

5 600 000

3

Оплата процентов

0

200 000

4

НДС (20%)

141 667

141 667

5

Прибыль

1 483 333

1 283 333

6

Налог на прибыль (19%)

281 833

243 833

7

Дивиденды

200 000

0

8

Чистая прибыль

1 001 500

1 039 500

(таб.3.1.) Сравнительная таблица источников финансированная

Таким чином, кредитне фінансування більш вигідно для підприємства, ніж фінансування за допомогою власних фінансових коштів. в той же час, кредитне фінансування для підприємства є більш ризиковим, оскільки відсотки за кредит і основну частину боргу йому потрібно повертати в будь-яких умовах, незалежно від успіху діяльності підприємства. Підприємство, прагнучи зменшити свій ризик, випускає фінансові інструменти власності (акції). Але як залучити інвестора вкладає гроші в ці інструменти, якщо боргові зобов’язання для нього менш ризиковані? Єдиний шлях-залучати інвестора, обіцяючи йому, а потім і забезпечуючи. більш високу плату за залучення належних йому фінансових ресурсів.

Розроблено основні рекомендації підприємству ПП «Уфіт». Загальні ідеї всіх рекомендацій — це те, що підприємство і надалі повинно дотримуватися тієї ж системи управління якістю, так як вона вигідна. Проте їй не варто зупинятися на досягнутому. Встановлено, що зараз компанії важливо захопити нові ринки і саме тому їй зараз варто відкрити свої філії в регіонах Росії. Впровадження компанія повинна проводити поступово, так як в умовах кризи, не дивлячись на те, що він її майже не торкнувся, легко прогоріти в новій галузі бізнесу.

Індивідуальне завдання

Чиста виручка від реалізації продукції

170 320

Середня вартість активів

120 995

Сума оборотних засобів підприємства

240 661

Середньорічна сума дебіторської заборгованості

20 866

Середньорічна сума кредиторської заборгованості

20 111

Середньорічна вартість запасів

42 780

Середньорічна вартість основних засобів

76 852

Середньорічна величина власного капіталу

119 809

Чиста виручка від реалізації продукції за період

211 774

Середня за період дебіторська заборгованість

103 549

Середня за період кредиторська заборгованість

18 412

Власний капітал

110 965

Коефіцієнт оборотності активів

Коеф.о.а.= Чиста виручка від реалізації продукції / Середня вартість активів =170 320 / 120 995 = 1,407

Коефіцієнт оборотності виробничих запасів

К.о.в.з. = Виручка від реалізації продукції / Сума оборотних засобів підприємства = 211 774 / 240 661 = 0,88

3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

К.о.д.з. = Чиста виручка від реалізації продукції / Середньорічна сума дебіторської заборгованості = 211 774 / 20 866 = 10,15

4. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

К.о.к.з. = Чиста виручка від реалізації продукції / Середньорічна сума кредиторської заборгованості = 211 774 / 18 490 = 11,45

5. Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

К.о.м.з. = Чиста виручка від реалізації продукції / Середньорічна вартість запасів = 211 774 / 42 780 = 4,95

6. Коефіцієнт оборотності основних засобів

К.о.о.з. = Чиста виручка від реалізації продукції / Середньорічна вартість основних засобів = 211 774 / 76 852 = 2,75

7. Коефіцієнт оборотності власного капіталу

К.о.в.к. = Чиста виручка від реалізації продукції / Середньорічна величина власного капіталу = 211 774 / 119 809 = 1,76

8. Середній строк обороту дебіторської заборгованості

Середній с.о.д.з. = Чиста виручка від реалізації продукції за період / Середня за період дебіторська заборгованість = 211 774 / 103 549 = 2,045

9. Середній строк обороту кредиторської заборгованості

Середній с.о.к.з. = Чиста виручка від реалізації продукції за період / Середня за період кредиторська заборгованість = 211 774 / 18 412 = 1,15

10. Коефіцієнт обертання власного капіталу

К.о.в.к. = Чиста виручка від реалізації продукції / Власний капітал = 211 774 / 110 965 = 1,9

Висновки

Навчально-ознайомча практика є важливою складовою частиною навчального процесу підготовки висококваліфікованих фахівців, тому що в період проходження даної практики студенти закріплюють і конкретизують теоретичні знання, набуті в попередні семестри навчання у вузі, оволодівають навичками практичної роботи в галузі корпоративного управління, намагаються застосувати отримані теоретичні знання на практиці.

У якості бази практики була обрана ПП «Уфіт». Практика була пройдена у відділі реструктуризації та вдосконалення корпоративної структури, який спеціалізується на забезпеченні ефективної взаємодії з дочірніми і залежними товариствами.

У процесі проходження практики були вивчені особливості функціонування компанії, були придбані знання, уміння і навички роботи з нормативно-правовими актами та складанням корпоративної документації, була вивчена навчальна і наукова література з досліджуваного кола питань.

Визначено доцільність застосування систем управління якістю в логістиці на підприємстві ПП «Уфіт». Завдяки впровадженню системи управління якістю виручка компанії значно збільшилася, не дивлячись на великі витрати на впровадження. Економічна ефективність також з кожним роком в порівнянні з попереднім зростає. Завдяки особливій увазі до якості у компанії ПП «Уфіт» хороша репутація серед споживачів, що дуже важливо в умовах високо конкуренції.

Показані сильні і слабкі сторони системи управління якістю на підприємстві ПП «Уфіт». До найбільш сильних сторін компанії відносяться: хороша репутація серед споживачів, широка мережа зв’язків з іншими організаціями, висока якість надаваних послуг. Найбільшою ж загрозою для компанії ПП «Уфіт» є конкуренція, так як вона дуже жорстка в цій галузі. Так само поки що у компанії не досить обширна мережа маршрутів.

Таким чином, цілі і завдання цієї роботи були досягнуті в повному обсязі, по закінченню практики дана позитивна характеристика. У процесі проходження практики був отриманий незамінний досвід роботи в компанії, який дозволить у майбутньому удосконалюватися в рамках обраних спеціальності і спеціалізації.

Список використаної літератури

Антонов В.Г., Крылов В. В, Кузьмичев А. Ю. Корпоративное управление: Учеб. пособие / Под ред. Антонова. — М.: ИНФРА-М, 2006.

Виханский О.С., Наумов A.M. Менеджмент: Учебник. М.: Гардарики, 2002.

Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997.

Горшков В.Г., Грибова Ю. Н. Производственный менеджмент: Учеб. пособие. Барнаул: АлтГТУ, 2003.

Горшкова Л.А., Горбунова М. В. Основы управления организацией: Практикум. М.: КНОРУС, 2006.

Гэлповэй Л. Операционный менеджмент, принципы и практика. СПб.: Питер, 2002

Джурабаев К. Т., Гришин А. Т., Джурабаева Г. К. Производственный менеджмент: Учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2005.

Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке М.: Вильяме, 2000.

Егорова Т. А. Организация производства на предприятиях машиностроения: Учеб. пособие. СПб.: Питер, 2004.

Ермаков В. В. Менеджмент организации. М.: МПСИ, 2005.

Желтенков А. В. Управление операциями. Операционный менеджмент. М.: ФБКПРЕСС, 2005.

Зайцев Л. Н. Экономика промышленного предприятия: Учеб. пособие. М.: ИНФРАМ, 2001.

Золотогоров В. Г. Организация производства и управление предприятием: Учеб. пособие. М.: Интерпрессервис, 2005.

Иванов И. Н. Менеджмент корпорации: Учебник. М.: ИНФРАМ, 2004.

Характеристика

студента 3 курсу групи ЕМ-312 ФЕП

напряму підготовки 6. 30 503 «Міжнародна економіка»

Шавадзе Раміна Малхазовича

За період проходження практики в приватному підприємстві «УФІТ» у м. Києві з 08. 07. 2013 року по 19. 07. 2013 року практикант Шавадзе Р. М. виконував програму та індивідуальний план проходження практики в повному обсязі.

На протязі двох тижнів практики Шавадзе Р. М. старанно та відповідальноставився до наданої роботи. Результатом проходження практики стало набуття практичних навичок по веденню службової документації, складанню службових документів, навичок роботи в колективі.

Всю доручену роботу виконував старанно та вчасно. Намагався здобувати нові знання, щоб бути ще більш досвідченим у роботі на підприємстві. Студенту вдалося легко встановити контакт з працівниками відділу, доброзичливий за натурою.

Шавадзе Р.М. показав добрий рівень знань теорії з профільного предмету та високий рівень методичної підготовки. Знання іноземної мови на середньому рівні допомогало орієнтуватися у накладних іноземних замовників. Зарекомендував себе здібним учнем з великим потенціалом.

До своїх обов’язків ставився сумлінно, має глибокі і міцніз нання як зі своєї спеціалізації, так і з інших предметів, ерудована та всебічно розвинена особа.

За час вивчення кола задач, які були поставленні перед підприємством, а також програмних засобів, які використовуються для їх вирішення, він показав високий рівень застосування на практи ціна добутих знань і навичків.

Важливим є той факт, що за час проходження практики практиканту доводилось підтримувати професійні стосунки з робочим колективом. При дослідженні процесів виробництва і вирішенні технологічних питань він працював у колективі з досвідченими працівниками нашого підприємства.

Шавадзе Р.М. проявив себе як людина надійна, відповідальна, цілеспрямована, комунікабельна та підготовлена до роботи в колективі з належним вантажом знань.

За результатами перебування на базі практики ПП «УФІТ» заслуговує оцінки — відмінно.

Керівник бази практики

___________Директор ПП «Уфіт» Гобадзе Рамін Нодарович

19. 07. 2013р.

Підстава для проходження практики: навчальний план напряму підготовки 6. 30 503 «Міжнародна економіка», договір на проведення практики між ПП «УФІТ» та університетом, наказ ректора від_______________________________№__________

Термін практики: 8. 07. 2013 — 21. 07. 2013

Індивідуальне завдання: дослідження ділової активності ПП «УФІТ» за допомогою розрахунків наступних показників: коефіцієнт оборотності активів, коефіцієнт оборотності виробничих запасів, коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, коефіцієнт оборотності матеріальних запасів, коефіцієнт оборотності основних засобів, коефіцієнт оборотності власного капіталу, середній строк обороту дебіторської заборгованості, середній строк обороту кредитоської заборгованості, коефіцієнт обертання власного капіталу.

Керівник бази практики:

________________________ Директор П П «Уфіт» Гобадзе Рамін Нодарович

19. 07. 2013р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой