Проектування конюшні

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Сельскохозяйственные науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра зоогігієни і загального тваринництва

Курсова робота

Із дисципліни: Проектування приміщень с/г підприємств

Одеса — 2014

Вступ

Протягом всієї нашої історії людина дбала за коней, можливо більше, ніж про інших домашніх тварин. Утриманню, догляду, годівлі та напування коня завжди приділялася особлива увага.

Таке ставлення до цієї тварини не випадково. Воно складалося століттями, які людина разом з конем, в буквальному сенсі пліч-о-пліч, пройшов шлях від перших ступенів цивілізації до сьогоднішніх днів. І, незважаючи на те, що кінь у багатьох областях людської діяльності втратила своє домінуюче становище, порівняно з іншими тваринами вона залишається улюбленою твариною для людини.

У таких областях людської діяльності як кінний спорт, кінний туризм, робота у віддалених регіонах, в гірських умовах, на прикордонних рубежах роль коня зростає, і її поголів'я збільшується. Збільшується поголів'я коней і в господарствах, в яких вони розлучаються як продуктивні тварини для отримання молока, м’яса, продуктів створення медичних препаратів.

Зростаючий інтерес людини до коня підтверджується створенням нових кінноспортивних комплексів і стаєнь як в приватному секторі, так і в громадських організаціях.

Конярство в Казахстані є специфічною традиційною галуззю. Продукти з конини — м’ясо, кумис, делікатесні вироби. Неухильно зростає попит коней на міжнародному ринку.

Ще в далекому минулому Казахстан славився конярством. Коні відрізнялися незвичайною витривалістю, невибагливістю, хорошою пристосованістю до цілорічного табунного вмісту. Конярство було представлено мелкорослих, так званої «киргизької» конем. Зараз в якісному відношенні конепоголів'я перетворилося. Створені Кустанайська і кушумська порода коней. Широкого поширення набули орловські та російські рисаки, донська і ахалтекінська породи. Діє кілька племінних ферм. Проводиться робота по концентрації конепоголів'я на великих фермах і перекладу галузі на промислову основу, перетворенню його в різновид продуктивного тваринництва. Зростає і поголів'я коней. Якщо в 1966 р по республіці налічувалося 1070,0 тис. Коней, то в 1976 р їх поголів'я стало 1332,0 тис. У Казахстані було зосереджено 23% всього поголів'я коней СРСР. Ця має більші можливості щодо збільшення експорту коней.

Розведення коней особливо вигідно в пустельній і напівпустельною частині республіки і в районах гірських пасовищ.

Мета цього проекту, — використовуючи організаційні, технологічні, будівельні та економічні заходи, досягнення передового досвіду, винаходів, раціоналізаторських пропозицій і з наукового організації праці підвищити продуктивності праці, підвищити рівень механізації до максимально можливого, що, своєю чергою, має спричинити у себе збільшення валової продукції, зниження її собівартості, зменшення використання ручної праці і підвищення рентабельності. Метою та завданням курсової роботи.

Ознайомитись із основними етапами проектування скотарських приміщень.

Ознайомитись із основними вимогами до внутрішнього планування приміщень.

Ознайомлення із гігієною безприв’язного утримання.

Розрахувати параметри вентиляції на перехідний і зимовий період.

Зробити відповідні висновки і подати пропозиції.

Огляд літератури

Стайня — приміщення для утримання коней, зазвичай являє собою споруду, розділену на індивідуальні для кожного коня секції, які називаються денників.

Види стаєнь: стійлового, зальні, з окремими боксами і денників.

При будівництві стаєнь враховують призначення коней. Для утримання племінних коней в стайнях роблять денники, а для робітників — стійла. У стайнях для робочих коней денники влаштовують тільки для ¼ поголів'я; в них містять лошат і підсисних маток лошат.

Стайні повинні бути сухими, чистими, світлими, достатньо просторими, з припливно-витяжною вентиляцією. Їх не опалюють, так як необхідна температура в межах 6−8 ° підтримується за рахунок тепла, що виділяється тваринами.

1. Системи утримання коней

Система утримання коней залежить від кліматичних умов, наявності пасовищ, водопою, потужності підприємства та напряму продуктивності (спортивний, призовий, продуктивно-прикладний та робочо-користувальний). Групи коней залежно від їх використання:

* робочі - жеребці, кобили, мерини, що використовуються для транспортних та інших робіт;

* укрючні - коні у табунному конярстві;

* спортивні - жеребці, кобили, мерини, що використовуються у класичних видах кінного спорту.

Нормами передбачаються такі статевовікові групи коней:

* жеребці-плідники і жеребці-пробники віком 3 роки і старше;

* лошата віком від народження до відлучення (у віці 6−8 міс.);

* молодняк (кобилки і жеребчики) віком від відлучення до 1,5 років;

* молодняк віком від 1,5 до 3 років (у тому числі і молодняк в тренінгу); * коні старше 3 років.

У конярстві застосовують такі системи утримання: стаєнну; стаєнно-пасовищну і табунну. Табунна система в свою чергу поділяється на культурно-табунну і покрашено-табуниу.

Стаєнна система утримання застосовується для племінних, спортивних і робочих коней, а також для товарного поголів'я при інтенсивному веденні конярства.

При цій системі коней утримують індивідуально або групами: у денниках або в секціях; робочих коней — у стійлах. Поряд зі стайнями обов’язково слід влаштовувати вигульні майданчики для прогулянки коней (паддоки). У літній період коні повинні знаходитися в таборах-левадах з будівлями літнього (полегшеного) типу.

При стаєнно-пасовищні й системі в літній період усі коні (окрім спортивних) повинні знаходитися на пасовищі, а утримуватися в таборах-левадах з будівлями літнього (полегшеного) типу.

При табунній системі коней протягом усього року утримують на пасовищах у табунах. Для укриття коней у негоду і в холодний період року слід передбачати такі споруди: а) при культурно-табунній системі утримання: стайні з денниками (для утримання жеребців-плідників і молодняка в тренінгу); спрощені стайні і загороди-навіси (для іншого поголів'я). Табунна система утримання використовується на товарних підприємствах. При всіх системах утримання коней жеребінпя сезонне. Винятком є стаєнна система утримання на товарних підприємствах, де жеребінпя може бути протягом року. Годівля і поїння коней здійснюється в приміщеннях — при стаєнному утриманні (денники, стійла, секції) із індивідуальних чи групових годівниць і напувалок, а при табунному — в спеціальних приміщеннях чи баз-навісах.

Технологічні аспекти утримання коней, годівлі, роздачі, підвезення кормів, влаштування водопою, привчання лошат до людини та спорядження, обтягування, заїзди молодняку, групового, індивідуального та спортивного (на спортивних підприємствах) тренінгу, доїння, парування та штучного осіменіння базуються на методичних рекомендаціях по технології утримання племінних, спортивних, продуктивних та робочих коней.

Підвезення кормів та підстилки здійснюється кінним візком або мобільним транспортом на середню відстань від 300 до 1000 м і більше. Роздача кормів і підстилки здійснюється вручну або з використанням відер для кормів (на середню відстань 15 м), ручних візків (на середню відстань 30 м). Прибирання гною із денників, стійл і проходів здійснюється вручну 2 рази на добу (па середню відстань 150 м); чистка годівниць, напувалок 1 раз на добу; вигульно-годувальної площадки кінною волокушею 1 раз на 5 діб.

1. 1 Етапи і правила проектування стаєнь і КСК

Комплекси більш серйозного масштабу вимагають іншого рівня розробки проектної документації. Це обумовлено не тільки якісною сходинкою об'єкта, а й необхідністю проходження погоджень та отримання дозволу на будівництво відповідно до Містобудівного Кодексу України. У цьому випадку проектна документація розробляється в кілька етапів:

Перший етап — розробка стадії «Архітектурно — будівельна концепція». На даному етапі Замовник і Проектувальник при взаємодії знаходять і узгодять спільну концепцію комплексу, його основні характеристики.

Другий етап — «Ескізний проект». Дана стадія включає опрацювання генерального плану розміщення будівель і споруд на забудовується ділянки землі, а також основних елементів архітектурного рішення і дозволяє розрахувати основні параметри споживання комплексом електроенергії, водних, теплових і газових ресурсів. Документація даній стадії необхідна Замовнику для проходження необхідних погоджень проекту.

Третій етап може бути реалізований по одностадійній схемі - «Робочий проект», або за двустадійною схемою — «Проект» і «Робоча документація». Як правило, етап реалізується за одностадійною схемою, як найбільш прийнятний для замовника у фінансовому відношенні, а для потенційного підрядника через зручності користування документацією.

Проектування здійснюється відповідно до «Нормами технологічного проектування конярських підприємств» та «Нормами технологічного проектування кінноспортивних комплексів», затверджених Міністерством агропромислового комплексу України.

Правила проектування

На даному етапі головне, чітко уявляти собі яке саме споруда — на скільки коней ви хочете побудувати. Тоді подальша експлуатація стайні не викличе у вас ніяких негативних емоцій і незручностей.

Вибір місця для стайні

Для будівництва стаєнь необхідна злегка піднесена і суха територія з низьким рівнем ґрунтових вод (не менше метра до основи фундаменту). Якщо заплановане місце для споруди не підходить під наш опис — необхідно підсипати на місце будівництво додатковий грунт, або осушити його канавками. Це гарантує відсутність вогкості в стайні при експлуатації.

Вибір місця розташування дверей

Необхідно уточнити переважний напрямок холодних вітрів, які дмуть у вашій місцевості. Навітряна сторона повинна припадати на кут споруди або її торцеву сторону. Двері повинні знаходитися з підвітряного боку. Це гарантує відсутність небезпечних протягів.

Двері повинні відповідати безперешкодному проходженню коней. У проході не повинно бути виступаючих затворів і косяків, щоб тварина не травмувалося. Двері повинні бути навісний, відкриватися назовні.

1. 2 Структура і розміри конярських ферм

Структура і розміри конярських ферм визначаються особливостями природно-кліматичної зони, в першу чергу наявністю кормової бази (природні і культурні пасовища, можливість заготовки зернових і грубих кормів). З урахуванням природних можливостей і виробничої спрямованості конярства прийняті наступні розміри ферм: племінні з стаєнним вмістом на 40, 60, 80 і 120 кобил; племінні з культурно-табунним вмістом на 100, 200, 300 і 400 кобил.

Вимоги до стаєнь і їх внутрішнього обладнання. Проектування і будівництво стаєнь здійснюється з урахуванням метеорологічних даних 4 кліматичної зони, напрямки конярства, системи утримання коней, їх статі і віку. Стайня повинна бути добре влаштованої, зручною для розміщення тварин і виконання виробничих процесів. При будівництві стаєнь важливо передбачити всі фактори, що сприяють забезпеченню нормативного мікроклімату. Опалювальні системи в стайнях застосовуються вкрай рідко, тому слід розраховувати в основному на теплоту, що виділяється тваринами.

Необхідно підбирати будівельний матеріал з високим коефіцієнтом термічного опору. Хорошим матеріалом для огороджувальних конструкцій може служити цегла. За зоогігієнічними якостями саманні стіни за умови правильного зведення та належного догляду не поступаються цегляним по теплозахисних властивостях і сухості, а по повітропроникності навіть перевершують їх. Хорошим матеріалом вважається також дерево, особливо хвойних порід. Необхідно передбачати утеплені стелі. Дах повинна бути покрита протипожежним матеріалом, бути непроникною для води і мати низьку теплопровідність. Крім того, слід правильно орієнтувати будівлі. У зонах з холодним кліматом стайні розташовують довгою віссю з півночі на південь, а в зонах з теплим кліматом — зі сходу на захід. Важливим елементом стайні є підлога. Він повинен мати низьку теплопровідність, бути сухим, вологонепроникним і неслизьким. Найбільш доцільні глинобитні підлоги, але вони вимагають постійної уваги з догляду (своєчасне видалення сечі і сирої підстилки, забезпечення захисного шару солом’яної підстилки). З точки зору зоогігієністів цілком прийнятні дерев’яні підлоги. При влаштуванні такої підлоги необхідно суворо дотримуватися одна неодмінна умова: лаги, до яких кріпляться дошки, повинні бути «втоплені» в глиняному підставі з таким розрахунком, щоб під дошками не було вільного простору, де могли б накопичуватися сеча і інша рідина.

Теплим і міцним вважається торцевий підлога з дубових шашок, попередньо просмолених. Раніше досить широко використовували цегляний підлога з укладанням на ребро в «ялинку». У сучасних стайнях більшого поширення набули керамзитобетонні підлоги, оскільки вони відрізняються підвищеною міцністю, досить теплі і недорогі. Підлоги в денниках повинні мати невеликий ухил від зовнішньої стіни до проходу приблизно 1 — 1,5 см на кожен метр. Ніяких порогів у стайні робити не слід. З метою збереження тепла ворота стаєнь необхідно обладнати тамбурами.

Залежно від рельєфу місцевості і спрямованості конярства стайні будують прямокутної, Г- і П-образної форми. По середній лінії стайня ділиться проходом 3-метрової ширини для проїзду транспорту, що використовується при виконанні господарських робіт. У центрі стайні розташовують манеж для злучки кобил, виводки коней та їх запряжці. Крім того, у стайні обладнають підсобні приміщення (чергова, сбруйна, для апробації сперми, інвентарна, фуражна, майданчик для води). За зоогігієнічним нормам розмір денніка для жеребця-виробника — 16 м, для підсисної кобили з лошам — 14 м², для племінного молодняку у тренінгу — 12 м². Перегородки, що розділяють денники, роблять з обструганих дощок або керамзитобетонних плит на висоту 1,4 м суцільними, вище — до 2,0 — 2,4 м — з металевих прутів з проміжками 5 — 6 см. Як правило, в кутку денніка вбудовують годівницю, для дорослих коней — на висоті 1 м і для молодняка — на висоті 0,6 м. Довжина годівниці 1 — 1,2 м, ширина поверху 60 см, внизу — 40 см, глибина 30 см. Денник обладнають також Автопоїлка з перекриває вентилем для регулювання напування тварин. При зальному способі утримання коней розміщують групами; в кожній секції - по 20 голів молодняку з розрахунку 6 — 6,5 м² на одну тварину, для коней старшого віку площа розміщення збільшують до 8 м². Розміри стійла в стайнях для робочих коней: для дрібних тварин — глибина верстата 2,85 м, ширина 1,6 м, для великих і середніх коней відповідно 3,1 і 1,8 м. В цілях профілактики травматичних ушкоджень стійла поділяють підвісними дерев’яними валиками товщиною 10 — 12 см (цимбалами).

Цимбали підвішують спереду стійла на висоті 1 м і позаду на висоті 0,65 — 0,70 м. Годівниці при груповому утриманні, як правило, встановлюють уздовж стіни на висоті до верхньої її кромки 1 м, з урахуванням фронту годівлі для дорослих коней — 1 м і молодняка — 0,6 м на голову. У стайнях з зальним способом утримання відводять певне місце для групового напування. Водопійні корита встановлюють на висоті 0,5 — 0,7 м; їх розміри; поверху — 0,6 м, низом — 0,4 м і глибиною 0,4 м, з розрахунку 0,6 м на одне Водопійне місце; фронт напування — не більше 4 коней. Групове напування коней іноді організовують в загонах близько приміщення.

Важливим елементом у внутрішньому обладнанні стайні є засоби забезпечення нормативного мікроклімату. У цьому плані провідне значення має правильно обладнана вентиляція. Найбільш поширена в стайнях припливно-витяжна вентиляція з природним спонуканням.

Першокласними будівельними матеріалами є дерево і цегла. Стайня, побудована з цих матеріалів, тепла і суха. Недорогі і теплі стайні виходять при будівництві стін з правильно приготовленого і добре просушеного саману (глина, змішана з різкою соломи). Можна будувати стіни стайні каркасні з обшивкою дошками товщиною приблизно 2,5 см і засипанням зазору. В якості будівельного матеріалу допускається використання каменю, але при цьому слід враховувати, що кам’яна стайня сильно сиріє і погано зберігає тепло.

Товщина стін стайні в залежності від кліматичних умов може бути різною, але вона повинна бути такою, щоб стіни не промерзали і добре тримали тепло. Наприклад, при зведенні стін з колод їх діаметр в північних районах з довгими зимами повинен бути не менше 22−25 та в південній зоні - 18−20 см.

У приміщенні з тонкими, промерзають стінками повітря завжди сирою. Щоб краще оберегти стіни від вогкості, стайню необхідно будувати на фундаменті і між ним і стінами укладати водонепроникну прокладку з толю, асфальту та інших матеріалів, що не пропускають воду. Температура в стайні повинна бути більш-менш постійною, в межах 5−10° С. Стайню бажано будувати вільним, щоб кінь могла в ній розвертатися, міняти положення і вставати.

Зазвичай для робочого коня рекомендується мати денник розміром 10−14 м2. Стеля у стайні повинен бути щільним. Його краще робити з дощок товщиною 5 см. На них покласти глінопісчаним мастило в 2 см, потім шар з тирси або непресована очерету, а зверху шар землі в 5 см. Висота стайні від підлоги до стелі коливається від 2,8 до 3,5 м. Дах слід влаштовувати з матеріалів, що не пропускають воду і безпечних в пожежному відношенні (шифер, покрівельний толь і ін.).

1. 3 Основні будівельні матеріали

Будівельні матеріали, природні і штучні матеріали і вироби, використовувані при будівництві і ремонті будівель і споруд. Відмінності в призначенні і умовах експлуатації будівель (споруд) визначають всілякі вимоги до будівельних матеріалів їх обширну номенклатуру. Розрізняють 2 основних категорії будівельних матеріалів.: загального призначення (наприклад, цемент, бетон, лісоматеріали), вживані при зведенні або виготовленні всіляких будівельних конструкцій, і спеціального призначення (наприклад, акустичні, теплоізоляційні, вогнетривкі матеріали). По мірі готовності будівельні матеріали умовно ділять на власне будівельні матеріали (терпкі матеріали, заповнювачі і т.д.) і будівельні вироби -- готові деталі і елементи, що вмонтовуються в будівлі на місці будівництва (залізобетонні панелі, санітарно-технічні кабіни, дверні і віконні блоки і т.п.). Індустріалізація і розширення масштабів сучасного будівництва ведуть до підвищення долі готових будівельних виробів в загальному обсязі виробництва будівельних матеріалів. Збільшення випуску будівельних матеріалів у вигляді виробів, що відрізняються високою мірою заводської готовності, сприяє зростанню продуктивності праці зниженню вартості і прискоренню темпів будівництва.

По сукупності технологічних і експлуатаційних ознак будівельні матеріали прийнято підрозділяти на наступні основні групи.

Природні кам’яні матеріали -- гірські породи, піддані механічній обробці (облицювальні плити, стінні камені щебінь, гравій, бутовий камінь і ін.). Впровадження прогресивних методів видобутку і обробки каменя (наприклад, діамантового розпилювання, термообробки) істотно знижує трудомісткість виготовлення і вартість кам’яних матеріалів і розширює об'єм їх вживання в будівництві.

Лісові матеріали і вироби -- будівельні матеріали, що отримуються головним чином механічною обробкою деревини (круглий ліс, пиломатеріали і заготовки, паркет, фанера і ін.). У сучасному будівництві у великому масштабі використовуються пиломатеріали і заготовки для різних столярних виробів, вбудованого устаткування будівель, погонажних виробів (плінтусів, поручнів, накладок і ін.). Перспективні клеєні вироби з деревини

Керамічні матеріали і вироби виготовляють з сировини за допомогою його формування, сушки і випалення. Широкий асортимент, висока міцність і довговічність керамічних будівельних матеріалів обумовлюють всілякі сфери їх застосування в будівництві: як стінні матеріали (цеглина, керамічні камені) і санітарно-технічні вироби, для зовнішнього і внутрішнього облицювання будівель (керамічна плитка) і ін. До будівельних матеріалів відноситься також пористий заповнювач легких бетонів -- керамзит.

Неорганічні терпкі речовини -- переважно порошкоподібні матеріали (цементи різних видів, гіпс, вапно і ін.), створюючи при змішенні з водою пластичне тісто. Один з найважливіших неорганічних терпких матеріалів -- портландцемент і його різновиди.

Бетони і розчини -- штучні кам’яні матеріали з широким діапазоном фізико-механічних і хімічних властивостей, отримувані з суміші терпкої речовини, води і заповнювачів. Основний вигляд бетону -- цементний бетон. Поряд з ним в сучасному будівництві застосовують вироби з силікатного бетону. Вельми ефективні легкі бетони, використовувані для виготовлення великорозмірних збірних конструкцій і виробів. Для збільшення міцності конструктивних елементів на вигин і розтягування використовують матеріал, що є поєднанням бетону із сталевою арматурою, -- залізобетон. Бетони і будівельні розчини застосовують безпосередньо на будівельних об'єктах (монолітний бетон), а також для виготовлення будівельних виробів в заводських умовах (збірний залізобетон). До цієї ж групи будівельних матеріалів відносяться азбестоцементні вироби і конструкції, отримувані з цементного тесту, армованого азбестовим волокном.

Метали. У будівництві застосовують в основному сталевий прокат. Сталь використовують для виготовлення арматури в залізобетоні, каркасів будівель, пролітних будов мостів, трубопроводів, опалювальних приладів, як покрівельний матеріал (покрівельна сталь) і т.д. Набувають поширення як конструкційних і будівельних матеріалів алюмінієві сплави.

Теплоізоляційні матеріали -- Будівельні матеріали, вживані для теплоізоляції конструкцій будівель, споруд, промислового устаткування, трубопроводів, що захищають. До цієї групи входить велика кількість всіляких по складу і будові матеріалів: мінеральна вата і вироби з неї, комірчасті бетони, азбестові матеріали, піноскло, спучені перлит і вермікуліт, древесноволокнисті плити, комишит, фіброліт і ін. Використання теплоізоляційних будівельних матеріалів в конструкціях, що захищають, дозволяє значно понизити масу останніх, зменшити загальну витрату матеріалів і скоротити енерговитрати на підтримку необхідного теплового режиму будівлі (споруди). Деякі теплоізоляційні матеріали знаходять вживання як акустичних матеріалів.

Стекло. Застосовується головним чином для пристрою світлопрозорих обгороджувань. Поряд із звичайним листовим склом випускаються скло спеціального призначення (армоване, загартоване, теплозахисне і ін.) і скляні вироби (стеклоблоки, стеклопрофіліт, скляні облицювальні плитки і ін.). Перспективне використання скла для зовнішньої обробки будівель (стемаліт і ін.). По технологічних ознаках до скляних будівельних матеріалів. відносять також кам’яне литво, ситалли і шлакоситалли.

Органічні терпкі речовини і гідроізоляційні матеріали -- бітуми, дегті і отримувані на їх основі асфальтобетон, руберойд, толь і ін. матеріали; до цієї групи будівельних матеріалів відносяться також полімерні терпкі, використовувані для здобуття полімербетонов. Для потреб збірного житлового будівництва випускають герметизуючи матеріали у вигляді мастик і еластичних прокладок (герніт, ізол, пороїзол і ін.), а також гідроізоляційні полімерні плівки.

Полімерні будівельні матеріали -- велика група матеріалів, що отримуються на основі синтетичних полімерів. Вони відрізняються високими механічними і декоративними властивостями, водо- і хімічною стійкістю, технологічністю. Основні сфери їх застосування: як матеріали для покриття полови (лінолеум, релін, полівінілхлоридні плитки і ін.), конструкційних і обробних матеріалів (паперошаруватий пластик, склопластики, деревностружкові плити, декоративні плівки і ін.), тепло- і звукоізоляційних матеріалів (пінопласти, сотопласти), погонажних будівельних виробів.

Лаки і фарби -- група будівельних матеріалів на органічних і неорганічних єднальних, створюючих на поверхні забарвлюваної конструкції декоративне і захисне покриття. Широкого поширення набувають синтетичні лакофарбні матеріали і водоемульсивні фарби на полімерному єднальному.

Якість будівельних матеріалів характеризується їх маркою -- величиною, що визначає основний експлуатаційний показник будівельних матеріалів (наприклад, міцність, об'ємну масу, морозостійкість) або сукупність декількох показників. Методи випробувань будівельних матеріалів і технічні вимоги до них встановлюються стандартами

Витрати на будівельні матеріали в сучасному будівництві складають близько 60% загальної вартості будівництва, тому подальше підвищення ефективності будівництва значною мірою пов’язане з розширенням сфер застосування нових, переважно легких будівельних матеріалів (легких бетонів, полімерних матеріалів, металевих конструкцій на основі легких сплавів і ін.), із збільшенням випуску спеціальних будівельних матеріалів (швидкотвердіючих цементів, ефективних теплоізоляційних матеріалів і ін.) і підвищенням якості традиційних будівельних матеріалів. Важливий резерв зниження вартості будівництва -- розширене використання місцевих будівельних матеріалів (наприклад, стінних каменів з легких гірських порід -- туфу, черепашника і ін.) і утилізація відходів промисловості (металургійних шлаків, злий ТЕС (теплоелектростанція), відходів деревообробки і ін.). Істотний напрям у вдосконаленні будівельних матеріалів -- створення ефективних обробних матеріалів, що дозволяють поліпшити архітектурно-декоративна подоба будівель і споруд.

2. Технологічна частина

2. 1 Вимоги до вирішення генеральних планів підприємств

Розташування та ширина доріг повинні відповідати вимогам пожежної безпеки та зручності їх використання для перевезення коней. Відстань між будівлями повинна становити не менш 23 м. Найкраще розташування доріг — колом, якщо це неможливо, то використовуються рівні площадки, які за розміром дозволяють розвертатися крупногабарітним фурам та великій техніці. Рівень схилу доріг повинен бути не більше 15°.

При проектуванні підприємств і окремих будівель для коней слід передбачати доцільне блокування будівель і споруд основного, підсобного, складського і допоміжного призначення в усіх випадках, якщо це не протирічить умовам технологічного процесу, техніки безпеки, санітарним і протипожежним вимогам і доцільно з техніко-економічних міркувань. При цьому слід дотримуватися вимог, передбачених Державними будівельними нормами ДБН Б.2. 4−3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств».

Відстані між усіма будівлями і спорудами слід приймати, як протипожежні розриви, якщо не виникає необхідності збільшення цих розривів у зв’язку з технологічними і планувальними вимогами (влаштування прогонів, паддоків у розривах та ін.) і нема посадки дерев хвойних порід, а також тимчасового збереження спалимих матеріалів, згідно з «Вимогами з влаштування розривів на території виробничих об'єктів та проектування будівель та споруд ветеринарного призначення».

Орієнтація будівель для утримання коней у пунктах, розташованих на південь від широти 50°, рекомендується широтна (поздовжньою віссю зі сходу на захід) з можливим відхиленням у залежності від місцевих умов у межах 45°. У пунктах, які розташовані на північ від широти 50°, рекомендується меридіональна орієнтація (поздовжньою віссю з півночі на південь) з можливим відхиленням у межах 45°.

Стайні для молодняка слід розміщувати з навітряної сторони і на підвищених ділянках по відношенню до інших будівель підприємства. Поблизу стайні для молодняка в тренінгу передбачають манеж, відкриту доріжку і робочі поля для проведення тренінгу. Манеж можна блокувати із стайнею. Паддоки мажуть бути індивідуальні (для жеребців-плідників) і групові. їх планування повинно забезпечувати зручні і найкоротші переходи коней з паддоків у денники, секції стаєнь і зворотно.

Сховища кормів і підстилки розміщують з урахуванням забезпечення найкоротших шляхів, зручності і простоти подачі кормів до місць годування, а підстилки — в денники, секції і стійла.

Пункт штучного осіменіння розміщують у безпосередній близькості від стайні для жеребців-плідників або стайні для кобил (якщо нема окремої стайні для жеребців) або блокують з нею; в цьому випадку манеж у складі пункту штучного осіменіння не передбачається. Розкіл повинен бути на пасовищі в центрі розміщення декількох табунів. Баз-навіси і затишки передбачають: на підприємствах — при спрощених стайнях для кобил з лошатами і молодняку поза тренінгом; затишки розташовують нижче по рельєфу і з підвітряної сторони по відношенню до стаєнь; на зимових пасовищах для укриття в негоду всіх табунів, які там знаходяться.

Кузня розміщується в будівлях не нижче II ступеня вогнестійкості і розташовується по відношенню до стаєнь для дорослих коней з урахуванням санітарних та протипожежних розривів або блокується з ветеринарним об'єктом підприємства. Інші будівлі і споруди розташовують: лимарну майстерню слід блокувати з будівлями, які опалюються; рампу для завантаження коней — з боку в'їзду на підприємство; механічні водила — безпосередньо поблизу стаєнь; навіс для транспортного інвентарю — поблизу стаєнь для робочих коней або блокують з ними.

2.2 Вимоги до планувального вирішення окремих будівель і споруд

Стайні можуть бути як одноповерховими, так і двоповерховими. Двоповерхові стайні сприяють більш ефективному використанню земельних площ. У залежності від потужності підприємства стайні для утримання коней можуть бути не тільки прямокутні, а й інших форм.

У стайнях для дорослих коней застосовують розташування денників або стійл у два ряди, що об'єднані загальним проходом. Допускається чотирьохрядне розташування денників і стійл. В одному безперервному ряду розміщується не більше 15 денників або 30 стійл. У стайнях необхідно застосовувати пристрої, які забезпечують під час пожежі швидке звільнення та виведення тварин з приміщень. При застосуванні індивідуального способу прив’язування ланцюги повинні мати мотузкові вставки, а в приміщеннях стаєнь необхідно мати комплект ножів (не менше чотирьох штук) для перерізування цих вставок. Спрощені стайні складаються із секцій для групового утримання і денників для індивідуального утримання дорослих коней або молодняку.

Стайні для молодняку в тренінгу обладнуються денниками, які розташовуються в два ряди по обидві сторони кормо-гнойового проходу. Кількість денників у ряду не нормується. Посередині будівлі розташовують манеж для сідлання, запрягання, проводки молодняку, зоотехнічного та ветеринарного огляду та інші приміщення. Стайні для відлученого молодняку розділяють на секції; з кожної секції влаштовують вихід назовні (в паддок) або в прохід.

Манеж для тренінгу коней проектується прямокутної форми розміром не менше 20×60 м. У складі манежу мажуть бути: передмапежник, класи для теоретичних занять, приміщення для зберігання спортивного інвентарю, буфет, трибуни для глядачів та інші приміщення, що передбачаються завданням на проектування.

Відкриті доріжки для тренування і випробування коней проектуються еліпсовидної форми. Загальна довжина доріжок: бігової - 1000… 1600 м, скакової 1600… 2400 м. Ширина призових доріжок повинна становити не менше 15 м, робочих (тренувальних) — 10 м. Довжина фінішної прямої повинна бути не менше 400 м на скакових і не менше 250 м на бігових доріжках, що визначається завданням на проектування. Доріжки на прямих ділянках проектуються зі схилом до 0,01% з її внутрішньої сторони, на поворотах віражі проектуються з розрахунку швидкості руху рисистих коней -4 5 …5 0 км/год, верхових -4 5 …6 0 км/год. Покриття доріжок може бути: для скакових коней — фунтове, трав’яне або піщане (призові); ґрунтове або піщане (робочі); рисистих — фунтове, шлакове (призові і робочі) — суміш суглинку, крупнозернистого піску і кам’яної крихти; суміш бітуму і резинової крихти з верхнім покриттям із шлаку, морського піску і т.п. (призові і робочі). Доріжки відділяють одну від іншої роздільною смугою шириною 1,0… 1,5 м, на якій не передбачається жива огорожа. Огорожа із стовпів, похилених у сторону бігової доріжки, висотою до 0,8 м, де відстань між ними 3 м, і закручених жердів діам еф ом 12… 15 см, що кріпляться до верхніх кінців стовпів. При необхідності доріжки дренують і поливають. Відкриті огороджені доріжки для групового фенінгу молодняка влаштовуються еліпсовидної форми. Довжина доріжок 800… 1000 м, ширина 6…8 м, покриття піщане або фунтове. Огорожа доріжок повинна мати висоту 1,4… 1,6 м і може бути дерев’яною, з металевих ф у б, із залізобетонних стовпів з натягнутим дротом (на дроті закріплюються дерев’яні або металеві пофарбовані пластинки), з азбестоцементних труб з натягнутим дротом. Відстань між опорними стовпами 3…4 м. Па стовпах закріплюються 2−3 ряди жердин, ф у б або дроту. Для входу на огороджені доріжки влаштовуються ворота шириною 4…5 м. Довжина доріжок вимірюється по лінії, проведеній па відстані 0,75 м від внутрішньої бровки доріжки.

Відкритий манеж — розміром не менше 20×60 м. Покриття фав’яне (призовий), піщане (призовий, робочий). Огорожа з чагарника висотою 0,3… 0,4 м.

Шпрингартен — замкнута еліпсовидна доріжка (коридор) між двома огорожами, яка використовується для групового фенінгу молодняка і індивідуального насфибування коней на волі. Розміри її: прямі - довжиною 40… 60 м, півкруги — довжиною 20… 25 м, ширина доріжки 3…4 м, висота огорожі 2… 2,2 м; відстань між опорами огорожі 3… 3,25 м, ширина прозорів огорожі 0,4… 0,6 м. Опори огорожі одночасно використовуються як стояки для влаштування перешкод. В огорожах влаштовуються ворота шириною 2,5…3 м. Покриття доріжки — фунтове або піщане (товщина шару піску 0,08… 0,12 м).

Розкіл використовується при формуванні табунів, зважуванні коней, проведенні зооветеринарних заходів. Розкіл проектується еліпсовидної форми і являє собою розташування послідовно: приймальне відділення з розколом, розподільне відділення та оточуючі його групові секції. У приймальному відділенні обладнується розкільна «воронка», яка веде в розкільну клітку з двома відділеннями, що сполучаються між собою. Після проходження розкільної клітки кінь потрапляє в розподільне відділення, звідки направляється у відповідну групову секцію. Одна із секцій влаштовується прохідною (з зовнішніми воротами) для евакуації коней із розколу. При використанні розколу для проведення малеінізації розподільне відділення і групові секції переобладнуються в баз, де влаштовується конов’язь.

Пункт штучного осіменіння являє собою три суміжні приміщення (манеж, лабораторія, мийна), які об'єднані спільним коридором. Манеж і лабораторія повинні поєднуватися лиш е через вікно-люк у стіні, яка їх розділяє. Левади — огороджені ділянки штучних пасовищ (з багаторічними травами), які використовуються для літнього групового утримання племінних коней. Площа левад визначається з розрахунку 0,5… 1,0 га на одну голову, або 1,5… 2,0 на кобилу з приплодом, а також у залежності від складу травосумішей. Левади всередині розгороджують на окремі ділянки.

2. 3 Технологічні вимоги до будівельних рішень основних виробничих будівель і споруд

Стайні повинні бути економічними, а за своїми габаритами відповідати вимогам технологічного процесу

Підлоги в стайнях повинні бути неслизькими, вологонепроникливими, малотеплопровідними, стійкими проти дії стічної рідини і дезінфікуючих речовин. Тип підлог та їх конструкцію приймають згідно з вимогами ДБН В.2. 2−1-95 «Будівлі і споруди для тваринництва».

Ворота в будівлях з нормованим режимом вологи та температури, які будуються в районах з передбачуваною температурою зовнішнього повітря мінус 20 °C і нижче, а також у районах з сильними зимовими вітрами, обладнують тамбурами; внутрішні ворота утеплюють. Ширина воріт не менше 3,5 м, а також повинна бути на 0,6 м ширше основної дороги, висота не менше 2,4 м. Тамбури влаштовують шириною більше ширини воріт на 0,5 м, глибиною більше ширини відкритого полотнища воріт на 0,2 м.

Вікна у стайнях, які зводяться в районах з розрахунковими температурами зовнішнього повітря мінус 20 °C, потрібно проектувати з одинарним склом, а при більш низьких температурах — однопакетні. У залежності від температурного режиму зовнішнього повітря в стайнях встановлюють вікна, які мають такі властивості: зберігати тепло (з одно-, подвійним та потрійним заскленням); відбивати сонячне тепло; пропускати світло (ультрафіолет і т. ін.); герметичність (властивість не втрачати тепло через віконні щілини). Віконні прорізи можуть також облаштовуватися москітними екранами.

Внутрішня висота основних приміщень для утримання коней від рівня чистої підлоги до низу елементів конструкцій покриття (перекриття) приймається не менше:

* у стайнях, де утримують племінних коней — 3,5 м;

* у стайнях для робочих і продуктивних коней — 2,4 м;

* у манежах для сідлання, запрягання і проводки молодняку, проби і парування кобил, а також для тренінгу і випробування коней — 4,5 м. Внутрішня висота проходів у стайнях на племінних підприємствах — 3,5 м, ширина — 4,3 м, що необхідно для безпечного проведення по проходу двох коней одночасно та проїзду самохідних механічних засобів. Висота проходів у денниках — 2,5 м.

Висоту від рівня підлоги до низу вікон приймають:

* у приміщеннях для утримання — не менше 1,8 м;

* у манежі пункту штучного осіменіння — не менше 1,2 м. У стайнях з денниками, розташованими в середині будівлі, і з проходами у поздовжніх стін допускається висоту від рівня підлоги до низу вікон зменшувати до 1,5 м. Вікна в приміщеннях для утримання коней повинні захищатися гратами на висоті 2,2 м від рівня підлоги.

У денниках, стійлах і секціях розміщення внутрішніх опор (колон, стояків і т. ін.) не допускається. Внутрішні поверхні приміщень приймати з вимогами ДБН В.2. 2−1-95 «Будівлі і споруди для тваринництва».

Освітленість приміщення

Виробничі приміщення повинні мати природне та штучне освітлення. Природне освітлення залежить від взаєморозміщення суміжних будівель, їх розмірів, а також від конструкції і розташування світлових прорізів. Природне освітлення визначається коефіцієнтом природної освітленості (КПО) і розраховується згідно з діючим нормативним документом «Природне і штучне освітлення». Найпростіший метод визначення природної освітленості полягає у визначенні відношення площі засклення вікон до площі підлоги приміщення (світловий коефіцієнт СК). Штучне освітлення забезпечується у вечірній та нічний періоди доби і визначається кількісно світлового потоку, що припадає на одиницю площі підлоги і вимірюється в люксах (ЛK). Мінімальна освітленість основних приміщень скотарських підприємств при денному та штучному освітленні Для огорожі пасовищ передбачають залізобетонні або дерев’яні (із твердих порід — акація, дуб, модрина) стовпчики, які розташовують на відстані 2,5 м один від одного та між якими натягують у 3−5 рядів (в залежності від статево-вікової групи худоби) металевий дріт[2].

Розрахунок коефіцієнта природної освітленості

К =

К = = 0,1

Розрахунок штучної освітленості

2. 5? відноснапотужність лампи

Sпола = 630 м²

100 Вт? потужність 1 лампи

2. 5Ч630=1575

=16 ламп

Дежурне освітлення 10% от всіх

16Ч0,1 = 21,6 =2 лампи

Вентиляція стайні

Несприятливий мікроклімат як постійно діючий фактор зовнішнього середовища може чинити негативний вплив на тварин і бути одним з провідних умов для виникнення різних захворювань серед коней, тому підтримка нормативного мікроклімату для різних вікових груп коней є обов’язковим технологічним вимогою. Для регулювання та оптимізації мікроклімату необхідний постійний контроль за його фактичним станом. При цьому зазвичай визначають фізичні властивості повітря (температуру, вологість, швидкість руху, атмосферний тиск, освітленість і рівень шуму), газовий склад (концентрацію діоксиду вуглецю, аміаку, сірководню), а також запиленість і бактеріальну забрудненість повітря. Названі параметри мікроклімату слід реєструвати вранці - по початку роботи, вдень — в пік здійснення виробничих процесів, і після завершення робочого дня. Важливо також провести вивчення коливань температури і вологості в приміщенні при екстремальних погодних умовах в різні сезони року, оскільки при проектуванні тваринницьких об'єктів розрахунок ведеться з орієнтацією на середньорічний температурно-вологісний режим зовнішнього повітря.

Розрахунок вентиляції

Вихідні дані

Дані щодо поголів'я

Статево вікові групи

кількість

Маса

Кг.

Норма виділення 1-ю твариною CO2 протягом 1-ї години л

Норма виділенняH2O 1-ю твариною протягом 1-ї години гр.

вільне тепло виділене 1-ю твариною

молодняк 400 кг

40

400

119

335

655

Дані повітря

Показники

атмосфера

приміщення

нормативна концентрація CO2 л/м3

0,3

2,5

Температура в зимку *С

-18

8

нормативна концентрація Н2О при 100% відносній вологості г/м3

4,08

8,3

Відносна вологість повітря %

-

85

Питома теплоємність повітря С ккал/кг*град — 0,24.

Приховане тепло випаровування води ккал/кг 0,585.

Питома вага повітря кг/м3 при: 8*С — 1,248.

Дані вентиляції

Коефіцієнт вологовипаровування із поверхонь конюшні - 0,1.

Швидкість руху повітря в витяжному каналу природне збудження м/с 0,5.

Швидкість руху повітря в витяжному каналу механічне збудження м/с 5,5.

Кількість витяжних каналів шт. 1.

Кількість припливних каналів шт. 1.

Розрахунки

Визначення потрібного повітря обміну

Визначення виділення СО2 від тварин

LСО2 =

Де LСО2- повітреобмін за СО2.

N-кількість тварин у приміщенні.

ZCO2- кількість С02 виділена однією твариною (додаток 3);

Свн — гранично допустима концентрація С02 у тваринницькому приміщенні,

Сзн- - концентрація вуглекислого газу, в зовнішньому повітрі для сільської місцевості.

Групи

LCO2 ==2163,63 м3/год.

визначення повітреобміну за Н2О,

вміст Н2О в повітрі при Т 8*Cі вологості 85%.

V=

V-вміст вологи в приміщенні при Т 8*Cі вологості 85%,

V1- вміст вологи в повітрі при Т 8 *С і вологості 100%,

V%- нормативна відносна вологість в приміщенні.

= 7,06 г/м3

Виділення Н2О від тварин

LтH2O=

Де LН2О- повітреобмін за Н2О,

Нвн -вміст вологи в приміщенні г/м3,

Нзн — вміст вологи в атмосфері г/м3,

Lт H2O == 4504,2г/м3*год.

Розрахунок виділення Н2О від поверхні приміщення (випаровування)

Lп =Lт H2O * Квип

Lп- виділення Н2О від поверхні приміщення,

Квип — коефіцієнт випаровування із поверхонь приміщення,

Lп =4504,2* 0,1 = 450,42г/м3*год.

Загальне виділення Н2О в приміщенні

L =4504,2+ 450,42= 4954,62/м3*год.

Кратність повітря обміну

Розрахунок об'єму приміщення

Розрахунок об'єму конька

V конька =

H конька — висота конька,

Д — довжина приміщення,

Ш — ширина приміщення.

V конька == 535,5 м³

Розрахунок об'єму основи приміщення

V основи =

Нос — висота основи приміщення

V основи = = 2079 м³

Загальний об'єм приміщення

V приміщення = V конька+V основи

V приміщення = 535,5+2079= 2614,5 м³

Кратність повітреобміну

К = раз/год

К кратність повітребміну приміщень раз/год

L — повітреобмін м3/год

Повітреобмін за СО2

КСО2 = = 0,83раз/год.

Повітреобмін за Н20

КН2О = = 1,9 раз/год

Розрахунок параметрів вентиляції для перехідного періоду.

Розрахунки проводимо, а КН2О тому води в цей період виділяється дуже багато.

Розрахунок повітреобміну на 1 ц. живої маси тварин в перехідний період.

Розрахунок маси тварин

М = N*m

М — маса всіх тварин

M — маса 1-ї тварини

М= 40*4= 160 ц.

Повітреобмін на 1 ц. живої маси тварин

Lц = м3/ц.

Lц — повітреобмін на1 центнер живої маси

Lц = = 31 м3/ц

Розрахунок площі вентиляційних каналів

S =

S — площа каналу вентиляції

Vk — швидкість руху повітря в каналі

Площа витяжних каналів

Sвк= = 2,75 м²

В приміщенні обладнаний 10 витяжних каналів коньку

Площа одного витяжного каналів

Sвк1= = 0,69 м²

Витяжні канали виготовлені із труб

діаметр круглого каналу

d=

d= = 0,46 м

Припливні канали мають механічне збудження і їх найбільша площа дорівнює

Sпк= = 0,25 м²

Встановлено їх 2 шт

Sпк= = 0,13 м²

Припливні канали виготовлені із труб

діаметер круглого каналу

d= = 0. 19 м

Розрахунок вентиляції в зимовий період.

Розрахунки проводимо, а СО2 тому, що це шкідливий газ.

Розрахунок повітреобміну на 1 ц. живї маси тварин взимку.

Lц = = 13,5 м3/ц

Розрахунок площі вентиляційних каналів.

Площа витяжних каналів

Sвк= = 1,2 м²

Площа одного витяжного каналів зменшують за рахунок заслінок до

Sвк1= = 0,3 м²

Опалення приміщення

Приміщення не опалювальне

Розрахунок тепловиділення від тварин

Qтв=N*q

q- тепловиділення від 1-ї тварин протягом години

Qтв= 40*655 = 26 200 ккал/год.

Оріентація пануючих вітрів в зимку-північно-східна

До К дод огородження яке обдувається пануючими вітрами додаэм + 10%.

До К дод огородження яке не обдувається панеючими вітрами додаэм + 5%.

Дані приміщення:

Загальна довжина приміщення мм. 48 000,

Довжина секції перебування тварин 30 000,

Загальна ширина приміщення мм. 21 000:

висота приміщення мм. 5000,

висота від землі до штор (вікон) мм. 1000,

висота (вікон) мм. 1000,

висота від вікон до схилу даху мм. 300,

висота кормових дверей мм. 3000,

ширина кормових дверей мм. 2250,

кількість кормових дверей із одної сторони шт. 2.

Кількість штор (вікон) з однієї сторони приміщення шт. 15 Розмір вікон ДхШ 2000×1000

Коефіцієнти тепловитрат в вертикальних конструктивних елементах

Вертикальні конструктивні елементи приміщення

Орієнтація відносно пануючих вітрів

К дод%

+ поправка на вітер %

К матеріалу огородження

довга стіна

зах.

5

5

0,8

довга стіна

східн.

10

10

0,8

Стіна коротка

північ.

10

10

0,8

Стіна коротка

південна

0

5

0,8

Вікна 14шт

зах.

5

5

5

Вікна 14шт

східн.

10

10

5

Ворота

північн.

80

10

4

Ворота

півден.

80

5

4

Коефіцієнти тепловитрат в горизонтальних конструктивних елементах

Конструктивний елемент

К коефіцієнт тепловитрат

Покриття

1,07

Підлога І зона

0,4

II зона

0,2

ІІІ зона

0,1

ІУ зона

0,01

Розрахунок тепловитрат огороджувальних конструкцій

Огородження

K

S елементу

B

T вн-Тзв

Q

К*S*B

довга стіна

0,88

69,00

1,00

26,00

1578,72

60,72

довга стіна

0,96

69,00

1,00

26,00

1722,24

66,24

Стіна коротка

0,96

74,65

1,00

26,00

1863,26

71,66

Стіна коротка

0,84

74,65

1,00

26,00

1630,36

62,71

Вікна 14шт

2,75

30,00

1,00

26,00

2145,00

82,50

Вікна 14шт

3,00

30,00

1,00

26,00

2340,00

90,00

Ворота

3,80

12,50

1,00

26,00

1235,00

47,50

Ворота

3,70

12,50

1,00

26,00

1202,50

46,25

Покриття

1,07

638,20

0,90

26,00

15 979,34

614,59

Підлога І

0,40

188,00

1,00

26,00

1955,20

75,20

II

0,20

156,00

1,00

26,00

811,20

31,20

Ш

0,10

124,00

1,00

26,00

322,40

12,40

ІУ

0,01

162,00

1,00

26,00

42,12

1,62

Разом

630

32 827,34

1262,59

Із таблиці

Qок = Е (К*S*B*(Tвн-(Tзв)) = 32 827,34ккал/год.

Е (К*S*B) = 1262,59

Розрахунок витрат тепла з вентиляційним повітрям

Q вент =

Q вент — витрати тепла з вентиляційним повітрям,

P — питома вага повітря при *С,

с — питома теплоемність повітря,

Твн — температура в зимку в приміщенні,

Т зв — температура в зимку атмосфера,

L- повітробмін за СО2.

Q вент = =14 013,69ккал/год.

Втрати тепла на випаровування із поверхонь приміщення

Q вип = Lп * 0,585

0,585-приховане тепло випаровування

Q вип = 450,42*0,585 =263,49ккал/год.

Тепловий баланс

Qтв — Qок — Q вент — Q вип

26 200−32 827,34- 14 013,69- 263,49=-23 740,2ккал/год

Зниження температури в приміщенні за негативного теплового балансу при Тзов -18*С

Твн* = Тзн +

Твн* - температура в приміщенні коли Т зовні -18*С

Твн* =-18+ = -4,42*С

Температура накопичення приміщення — Т* за повітреобміну КН2О

= Т*

=9,44*С

Температура при якій потрібно скорочувати об'єм повітрообміну вентиляції - Т** тобто переходить на зимовий режим

Т**= Твн-Т*

8−9,44= -1,44*С

Гноевидалення, каналізація, та водопостачання стайні

Для подачі води па виробничі і господарські потреби персоналу на підприємстві необхідно передбачати водопровід. Підприємство повинно забезпечуватися питною водою. Вибір джерела водопостачання і норми якості води повинні регламентуватися відповідними державними стандартами, а також «Санітарними нормами проектування промислових підприємств».

Дня напування коней на пасовищах влаштовують водопійні пункти, обладнані водопійними коритами згідно з вимогами п. 7.2 ВНТП, біля яких обладнують тверде покриття на ширину 2,5−3,0 м. Відстань від таких водопійних пунктів до стаєнь, базиавісів або затишей повинно бути не менше 200 м. Радіус водопою коней приймається для рівнинних пасовищ від 2 до 5 км, а для гірських пасовищ — залежно від крутості схилів на масиві пасовища і становить від 1,5 до 3 км.

Приміщення для утримання коней каналізацією не обладнується. Для відведення виробничих стічних вод від кумисних цехів, відділень по приготуванню кумису і господарсько-побутових стічних вод від сантехнічних приладів будівлі обладнуються каналізацією згідно з вимогами діючих нормативних документів по проектуванню внутрішньої і зовнішньої каналізації.

Внутрішнє і зовнішнє пожежогасіння передбачається згідно з вимогами діючих нормативних документів по проектуванню тваринницьких будівель і споруд та проектуванню водопостачання, зовнішніх мереж і споруд.

Системи видалення і обробки гною слід проектувати згідно з відомчими нормами технологічного проектування систем підготовки та використання гною ВНТП АПК-9. 06. Враховуючи, що відходи на конярських господарствах становлять тверду фракцію, то знезараження, очистку і утилізацію гною від конярських господарств слід проводити так, як тверду фракцію гною скотарських і свинарських підприємств. Найбільш доцільне використання гною від конярських підприємств на сільськогосподарських полях як органічного добрива.

3. Гноєсховище

стайня проектування вентиляція опалення

Гноєсховище, споруда на тваринницьких фермах для збору і зберігання гною. Тип Н. (відкрите наземне, відкрите заглиблене в землю з облицюванням стенів і дна вологонепроникними матеріалами, закрите з облицюванням стенів і дна і перекриттям і ін.) визначається розмірами тваринницької ферми, її розташуванням відносно населених пунктів, кліматичними умовами, характером ґрунту і ін. умовами. Просте Н. відкритого наземного типа для твердого гною є поглибленою на 0,5 м-коду майданчик з твердим покриттям. У південних і південно-східних посушливих районах владнують котловани, у яких розкладання гною відбувається з меншими втратами органічних речовин, чим в наземних. У районах з холодною тривалою зимою роблять закриті Н. у вигляді прибудов до тваринницьких приміщень, окремих споруд, у вигляді траншей, розташованих під підлогою тваринницьких приміщень. Ємкість Н. визначає, виходячи з кількості худоби, тривалість стійлового періоду і ефективності використання засобів механізації, а також готовності гною для внесення до ґрунту (у весняно-літній період на дозрівання гною потрібний 2--3 мес, в зимовий час -- 3--4 мес). Економічним є Н., забезпечуючи тимчасове зберігання (не менше 3 мес) гною в тваринницького приміщення з подальшим перевезенням його на поля. Це дає можливість перевозити основну масу гною в найбільш вільний зимовий час. Зазвичай Н. при фермі будують ємкістю 25--40% зимового виходу гною, а польові -- ємкістю 60--75%.

Гноєсховища розташовують в даний час, при вживанні коротких стійл худоби з гнойовими канавами і при розвитку повітряного транспорту на відстані - 50 м від стійл, і лише жижеприємники залишаються поблизу. У США гній прямо видаляють на місця добрива, а залишається невелика кількість рідини — на місце угноювального полівок. При правильному удобрювальні режимі вдається обходитися без поливання зберігається гною рідотою, що дуже зручно для північних країн, де атому заважає мороз. З жижепріємніків на викачується насосами і йде для поливання полів. Видалення гноєсховищ від стійл гігієнічно.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой