Проведення маркетингового дослідження щодо сегментування ринку синтетичних миючих засобів

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Маркетинг


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Проведення маркетингового дослідження щодо сегментування ринку синтетичних миючих засобів

Вступ

Сьогодні сегментація споживчого ринку вже не є рядовим інструментом маркетингу; вона здобуває ключове значення для досягнення успіху компанії. Старший менеджер однієї з п’яти провідних компаній США в області фінансових послуг відзначив, що «результати сегментації використовуються всіма підрозділами нашої компанії; сегментація є ключовим елементом для багатьох з них». Однак у світі комерції повно стратегів, що розробляють фантастичні методи проведення сегментації, які ніколи не знайдуть практичного застосування. Відносно легко створювати методики поділу споживачів на категорії, які виглядають гармонійно й обґрунтовано. Набагато сутужніше змусити їх працювати. Якщо цього домогтися, то вони можуть стати дуже потужним інструментом. Керівник служби маркетингу однієї із провідних компаній-постачальників лікувальних засобів сказав, що «сегментація споживчого ринку дає нам можливість приймати грамотні рішення в сфері бізнесу (стратегічні і тактичні), які істотно збільшили обсяги продажів компанії». Сегментація, таким чином, є найважливішим інструментом стратегічного планування. За результатами дослідження практики сегментування, проведеного в 2003 році Інститутом аналізу бізнесу компанії IBM, повідомлялося, що провідні представницькі компанії використовували сегментацію як складову частину процесу стратегічного планування. «Дані сегментації використовуються при розробці й економічному обґрунтуванні проектів, спрямованих на підтримку свіжих ідей відносно нових товарів і послуг».

На жаль, далеко не всі керівники маркетингових служб до кінця розуміють стратегічне значення сегментації. Щоб сегментація застосовувалася ефективно, то використовуваний підхід повинен бути інтегрований у всю маркетингову діяльність. Не можна обмежуватися тільки маркетинговими комунікаціями. Якщо сегментувати своїх клієнтів і взаємодіяти з кожним сегментом різним чином, то про це повинна знати вся компанія, і, відповідно, змінювати стиль своєї роботи в таких сферах, як клієнтське обслуговування, закупівлі й розробка нової продукції. Інакше кажучи, сегментація безпосередньо торкається структури компанії. По суті, сегментація має навіть більше значення. Вона визначає, яким бізнесом ви займаєтеся, яку вигоду ви збираєтеся витягти, а потім точно встановлює, як ця вигода для клієнтів може змінюватися в різних групах.

Чи може сегментація докорінно змінити систему маркетингу? Так, якщо використовувати творчий підхід до розробки потужних інструмент виділення ринкових сегментів, або забезпечити краще, у порівнянні з іншими компаніями, її здійснення.

1. Сегментування ринку

1.1 Дослідження сегментів ринка

Важливим напрямком досліджень ринків є їхня сегментація, тобто стратегія найбільш раціонального й повного пристосування виробництва й маркетингові дії до потреб ринку й вимогам покупців. Сегментація ринку складається у виділенні із загальної маси потенційних споживачів продукції фірми окремих типових груп, що пред’являють однорідні вимоги до товару, що однаково реагують на товари, рекламу й ін., тобто груп з однаковими споживчими мотиваціями, перевагами й поводженням.

Значимість сегментації ринку в маркетингу — величезна. Дійсно, зовсім даремно звертатися до різних груп споживачів з тими самими товарами (у т.ч. і рекламувати їхнім подібним способом). Адже на те й випускаються різні товари, що вони призначені для різних людей. Сегментація ринку дозволяє розділити його на досить однорідні частини, яким властиво подібне споживче поводження. А проводиться сегментація за даними маркетингових досліджень, оскільки саме вони (опитування, тестування, хол-тести, тощо) дозволяють виділити групи покупців з подібним споживчим поводженням.

При дослідженнях сегментів ринку використовують кілька критеріїв, ознак сегментації, найчастіше — три; рідше — чотири. Відповідно, виділяють такі підходи до сегментації ринку:

— соціально-демографічний;

— регіональний (географічний);

— поведінковий;

— психографічний.

Навряд чи варто детально зупинятися на характеристиці двох перших з названих підходів. Очевидно, що споживча поведінка чоловіків і жінок, молодих і людей похилого віку, людей, що проживають у великому місті й селі, у західних регіонах України й східних буде розрізнятися. Це однак не означає, що тут немає потреби проводити маркетингові дослідження. Дійсно, чоловіки рідше користуються косметикою, чим жінки. Але фірма, що робить і реалізує косметику, безумовно хоче виділити різні групи жінок, що використовують її різновиди. І тут без маркетингових досліджень не обійтися.

Набагато складніші проблеми, пов’язані з виділенням груп споживачів за поведінковим критерієм. Це можуть бути люди, що відрізняються по готовності до здійснення покупки (висока, середня, низька); по пошуку вигід при придбанні товарів (що реагують на дрібні подарунки й інші засоби стимулювання збуту, на зниження ціни й т. п. і не реагуючі на них); по лояльності до товару (намагаються купувати продукти тільки цієї марки або здобувають продукти будь-яких марок, орієнтуючись на їхню вартість); по сприйняттю продуктів (позитивне, байдужне, негативне, вороже) і т. п. Здається, немає потреби говорити про важливість маркетингових досліджень для виділення таких типів покупців.

Однак найбільше значення такі дослідження мають все-таки при аналізі психографічних сегментів ринку. Що розуміють під психографічними ознаками? Справа в тому, що нерідко за допомогою регіональних або соціально-демографічних ознак споживачів неможливо раціонально пояснити їхнє споживчу поведінку. Іншими словами, люди, що входять у різні групи (чоловіки й жінки, молоді літні й т.п.) як би поєднуються з переліком властивих їм інтересів, переконань, звичок (це важливо не тільки для бізнесу, але, зокрема, при організації виборчих кампаній). У результаті однаковий тип споживчої поведінки може бути в різних по соціально-демографічних ознакам людей, і, навпаки, різний — у людей зі схожими ознаками.

До подібних «психографічним» групам відносять людей, що різняться по стилю життя (наприклад, молодіжний, богемний, елітарний, діловий, «совковий» і т.д.); по типу виборчої поведінки («ідейні прихильники ринкових реформ»; «тверді прихильники ринкових реформ»; «тверді супротивники ринкових реформ»; «приховані супротивники ринкових реформ»; «що не визначились»). Спроби виділити «психографічні» групи, спираючись, наприклад, на соціальний статус потенційно споживача (урядовці держорганів, великі бізнесмени), зовсім не витримують критики. Наприклад, серед чиновників держорганів є люди, що беруть великі хабарі й мають відповідний тип споживчої поведінки, а є люди, що зовсім не претендують на елітні покупки або відпочинок на Канарських островах. Точно так само серед великих бізнесменів є «нові росіяни» із властивим ним типом споживчої поведінки, а є багаті люди, що живуть і споживають цілком раціонально.

Здійснити сегментацію ринку по психографічним ознаках можна лише в процесі проведення фокус-груп, тестування, опитувань, зіставляючи характеристики різних груп споживачів, фіксуючи й узагальнюючи специфіку їхнього споживчого поводження. Подібним чином виділяють різні групи споживачів.

Подібні ж підходи в маркетингових дослідженнях необхідно використовувати при виявленні цільових ринків і ринкових ніш. Так, у цільові ринки входять споживачі, максимально подібні по інтересі до того або іншого товару, що мають приблизно рівний дохід, подібні потреби й доступ до конкретної ринкової пропозиції. Для виявлення подібних цільових ринків необхідно побудувати карти позиціонування ринків для того, щоб виявити ринки з високою й низькою доступністю, високої й низкою привабливістю. Тут використовуються не тільки різноманітні панелі й опитування, але спеціальні методи аналізу документації про ринки, зокрема desk-research.

1.2 Труднощі проведення ефективного сегментування

Термін «сегментація» уперше використав Уендел Сміт у статті, надрукованій в Journal of Marketing в 1956 році. Його ідея була досить проста: розділіть ваших клієнтів на категорії й взаємодійте з ними по-різному. Після цього ви будете мати можливість представляти різним клієнтам товари й послуги, які більшою мірою відповідають їхнім запитам. Для приватних компаній важливо, щоб додатковий дохід, отриманий від використання результатів сегментації, перевищував кошти, вкладені в її здійснення, тому що аналіз даних і розробка додаткових рекламних матеріалів збільшують витрати на ведення бізнесу. У державному секторі акцент робиться на ефективності сервісного обслуговування й задоволенні запитів споживачів. Наприклад, у Великобританії Управління мит і акцизних зборів (до його злиття з Податковим управлінням) провело сегментування своїх компаній, розділивши їх на малі підприємства й великі компанії, застосовуючи до них різні підходи з різним рівнем обслуговування. Викладачі, фахівці з маркетингу й керівники маркетингових служб розробляють усе більше й більше складні інструменти й методики, які можуть використовуватися для об'єднання даних про клієнтів у групи. Однак відточенність думки аналітика — це одне, а комерційна практика — трохи інше.

Професіонали-практики більш обачні. Зіткнувшись із точно визначеним, але таким, що має нечітке цільове призначення набором сегментів, що надають їм фахівці в області стратегічного маркетингу, вони говорять: «Зачекайте хвилиночку!» Те, що ми можемо це зробити, не означає, що ми повинні це робити. Сегментування супроводжується організаційними змінами, і це може зменшити шанси на успішне його проведення. Іншою проблемою є те, що дотепер багато ідей щодо сегментування ґрунтувалися на результатах маркетингових досліджень, і однієї із труднощів було знаходження способів застосування на практиці моделі сегментації ринку, отриманої за результатами досліджень. Із цих причин сегментація високого рівня, що докорінно змінює діяльність компанії, зустрічається рідко. Менеджери можуть поцікавитися, чи коштує сегментація витрачених на неї зусиль і ризику; але можна сказати, що час для впровадження ідей сегментації, нарешті, прийшов. Технологічний прогрес в області роботи з базами даних надає компаніям кращі можливості по прив’язці інсайтів, отриманих на основі баз даних клієнтів, до ефективного сегментування маркетингових кампаній.

1.3 Проблеми, пов’язані із традиційною сегментацією

1.3.1 Пакетна сегментація

Базовий метод проведення сегментації відомий уже багато років, і він був описаний у самих серйозних підручниках по маркетингу. Через брак належного інструмента реалізації (у вигляді технології баз даних із широкими можливостями) компанії не змогли розробити спосіб прив’язки сегментації до керування маркетинговими каналами. У результаті більшість компаній були змушені звернутися до групового сегментування клієнтів відповідно до їх потреб, виявленими за допомогою застарілих методів маркетингових досліджень або оффлайнового аналізу клієнтських баз даних, які часто морально застарівають до моменту свого заповнення. Але це зовсім не означає, що пакетна сегментація є помилковою. При правильному проведенні вона має величезне значення для визначення значимості й своєчасності пропозицій, зроблених клієнтам. Однак для багатьох клієнтів загальний характер такої сегментації й затримки в часі, пов’язані з аналізом даних, означають, що вони отримують недоречну пропозицію, засновану на невірному креативному рекламному зверненні, у невідповідний час, не ними обраним способом, і по невідповідних каналах.

Провідні компанії вже усвідомили, що такі низькі показники руйнують не тільки їхні взаємини із клієнтами. Вони також руйнують їхній бренд. Адже бренд це не просто продукт, це — досвід. Для деяких товарів досвід відносин із брендом обмежується тим, що відбувається після того, як його зняли з полки в супермаркеті, або після того, як його використали. Частка короткострокових переваг такого роду для брендів зменшується, і їхня значимість продовжує падати, тому що продовжує розвиватися економіка комплексних послуг. Буде то фінансові послуги, туристичний бізнес, сфера дозвілля, охорона здоров’я або навіть комунальні послуги, досвід відносин із брендом усе більше й більше обумовлюється релевантністю обходження, що випробовує клієнт із боку компанії в різних «точках дотику». Значимість клієнта, таким чином, вимагає чогось більшого, ніж просто групової сегментації. Вона вимагає сполучення якісного управління даними перед контактом і ретельним систематичним аналізом. Поряд з аналітикою в реальному масштабі часу, практично це означає використання даних, отриманих під час поточних взаємодій, які трансформують і обновляють існуючі пакетні моделі.

Часи пакетної сегментації в чистому вигляді вже пройшли. Орієнтовані на клієнта системи, будь те у відділеннях компаній, в інформаційних центрах, або на веб-сторінках, сьогодні можуть використовувати саму свіжу інформацію із клієнтів, включаючи дані, зібрані саме під час тої угоди, що компанія або її клієнти хочуть завершити. Ця інформація використовується для того, щоб відкоригувати актуальність пропозиції. Уміле поводження з даними про клієнтів зовсім не означає, що їхнє використання є простою справою. Глибоке розуміння проблеми компанією дозволяє прийти до простого результату. Клієнти одержують підходящу й своєчасну пропозицію, що відкриває можливість здобувати те, що вони бажають. Така мнима простота є результатом проведеного аналізу, що дозволяє ухвалити рішення щодо того, яку пропозицію внести, ґрунтуючись на отриманих інсайтах. Стає усе більш очевидним, що вчасно проведений аналіз важливості факторів і їхнє своєчасне коректування в таких далеких одна від одної галузях, як мобільний телефонний зв’язок, банківська справа, покупка книг і компакт-дисків, дають позитивний результат.

1.3.2 Проблеми, пов’язані з демографічною сегментацією

Кеннеді й Еренбург (2001 рік) всебічно досліджували методи сегментації й виразили скептичне відношення до деяких висновків. Вони вказують на те, що в літературі, присвяченої проблемам сегментації, практично не зустрічаються приклади успішного використання результатів аналізу. Як правило, майже всі дослідження стосуються способів і методів аналізу. Про результати звичайно навіть не згадується. Ґрунтуючись на вивченні значного обсягу комерційної інформації, вони виявили, що, всупереч поширеній думці, важко знайти демографічні розходження між людьми, які воліють різні бренди в рамках однієї товарної категорії. Так, у дійсності, практично немає ніякої різниці між користувачами кредитних карт Visa і Mastercard, між водіями BMW і «мерседесів», або між споживачами кава марок Nescafe або Kenco. Однак вони оптимістично налаштовані відносно недостатньої сегментації брендів для їхнього позиціонування, таргетирування й інших маркетингових функцій. Це значно спрощує роботу маркетологів. Фахівці з маркетингу одержують можливість працювати у великому, практично необмеженому просторі, не розділеному на сегменти. Хоча в несегментованному просторі більше конкурентів, там також більше простору для так званого «прямого» маркетингу, і більша потреба в ньому.

Вони наполягають на простоті й застерігають про тенденцію, що намітилася, заганяти таргетирування в занадто вузькі рамки, ґрунтуючись тільки на демографічному аналізі, коли розходження між сегментами не зовсім ясні. Хочеться повірити в те, що складні методи, такі як структурне моделювання або комплексний аналіз, допоможуть виявити більше мнимих розходжень, ніж реальних. У цьому випадку маркетологи загіпнотизовані очевидною складністю використовуваних методів аналізу. Зрештою, не має сенсу використовувати передові статистичні методи, щоб випадково виявити ті факти, що саме власники кішок є, у більшості випадків, покупцями котячого корму, або що деякі з них купують для своїх вихованців тільки сухий корм. Іноді простий аналіз невеликих підмножин даних може сказати фахівцеві з маркетингу все, що йому треба знати про демографічні різниці.

1.3. 3 Сегментація, як стратегічний фактор

Пірсі (1998 рік) відкриває дискусію щодо вкрай важливого питання про зв’язок між сегментацією й стратегією, з одного боку, а також сегментацією й потенціалом організації - з іншої. Повинні працювати обидва ці аспекти. Безсумнівно важлива для компанії сегментація ринку, проведена за результатами технічно грамотних маркетингових досліджень, може виявитися абсолютно марною, якщо вона несумісна із внутрішньою компетентністю, внутрішньою організаційною структурою, наявністю певних конкурентних переваг.

Таким чином, вихідні позиції компанії й напрямок її руху визначаються на рівні стратегії. Сегментація формує визначення бізнесу, яким ви займаєтеся; визначає, на яких ринках ви хочете конкурувати і якими можуть бути основні сфери діяльності компанії або ключова внутрішня компетенція.

Найважливіше — сконцентруватися на тому, що хочуть клієнти від компанії. Це дозволить провести сегментування, що цікавить нас, ринку надаваних благ. Наступне питання, яке необхідно розглянути, належить до сумісності сегментів і організаційних структур. Якщо результати, отримані шляхом сегментування, йдуть врозріз із інтересами каналів розподілу, підприємств клієнтського обслуговування, торговельної мережі на місцях, то можливо завзятий опір.

2. Маркетингове дослідження українського ринку синтетичних миючих засобів

2.1 Інформаційні потреби

У наш час ринок засобів побутової хімії в Україні стабільно розвивається. Зростають обсяги виробництва й продажів українських компаній. Але на ринку як і раніше велика частка імпортної продукції. Закордонні компанії, що мають підприємство на території України, постійно нарощують обсяги виробництва й практично досягли докризового рівня продажів. Рівні продажів великих інтернаціональних компаній зростають швидкими темпами. Також зростає і попит на цю продукцію, тому що вона значно спрощує ведення домашнього господарства. Тож необхідно дізнатися, яку продукцію, в якій кількості та якої якості готові споживати українські споживачі.

2. 2 Програма дослідження

Мета дослідження в даній роботі - аналіз поточної ситуації на ринку України.

Завдання дослідження:

— виділення основних сегментів ринку;

— опис структури ринку;

— виявлення основних гравців на ринку;

— виявлення основних факторів, що впливають на ринок;

— виявлення основних тенденцій ринку;

— опис споживачів на ринку;

— описати схеми ціноутворення на ринку.

2.3 Генеральна сукупність і вибірка

Генеральна сукупність — нас цікавлять жінки 18−65 років, відповідальні за покупки й ведення домашнього господарства, що постійно проживають на території України.

Генеральна сукупність становить 14 925 959 осіб (Додаток 1)

Розмір вибірки — 1067 осіб

Довірча ймовірність — 95%

Довірчий інтервал — 3%

Тип вибірки — спонтанний, респонденти відбираються в точках продажу випадковим чином або з певним кроком.

2.4 Інструментарій

Так як обраним методом збору первинної інформації в проведенні цього маркетингового дослідження є роздавальне анкетне опитування, як інструментарій виступає анкетний лист.

2.5 Система збору інформації

Роздавальне опитування являє собою класичний варіант анкетного опитування, при якому є анкетер і респондент. Перший, провівши попередній інструктаж і відібравши респондентів, видає анкети, стежить за їхнім заповненням, приймає й перевіряє заповнені. Другий працює з анкетою.

Респондент має заповнити анкету на місці й потім повернути досліднику.

При використанні роздавального анкетного опитування нерідко виникає проблема забезпечення анонімності респондентів (це визначається в першу чергу змістом опитування). Наше опитування стосується аналізу ринку, тому анонімність не потрібна

При проведенні анкетного опитування необхідно також приділити особливу увагу структурі опитного листа, чіткості постановки в ньому питань, вони повинні формулюватися однозначно, на доступній респондентові мові, з урахуванням того, що pecпондент працює з анкетою самостійно. Послідовність питань повинна бути такою, щоб у респондента протягом заповнення анкети зберігався інтерес до неї.

2.6 Методи опрацювання даних

У наш час в Україні використовуються два основних пакети програм обробки й аналізу первинної соціологічної інформації: SPSS і ОСА. Програма SPSS є найпоширенішою програмою аналізу первинної соціологічної інформації на міжнародному ринку соціологічних досліджень. Дана програма містить у собі основні методи статистичного аналізу, що використовуються в роботі з первинною соціологічною інформацією. Крім того, саме цей формат є найпоширенішою формою обміну соціологічною інформацією з міжнародними партнерами. Тому методом опрацювання даних буде використовуватися пакет программ SPSS.

2.7 Звіт

Структура звіту:

1) «резумуюча частина»;

2) дані одномірних розподілів;

3) основна частина.

Резюмуюча частина, являє собою дві-три сторінки, на яких викладені найцікавіші й коштовні результати проведеного дослідження, висновки й рекомендації.

Текст цієї частини звіту виконується в так званому «газетному форматі»: короткі параграфи (не більше трьох-чотирьох пропозицій у кожному) і досить лаконічні фрази. Кожний параграф бажано забезпечити підзаголовком (ключовою фразою), що відображає суть інформації.

Після частини, що резюмує, читачеві доцільно представити таблиці одномірних розподілів із всіх питань анкети (у тім порядку й з тими повними формулюваннями питань і відповідей, у яких вони пред’являлися респондентам). Дані, представлені в такому вигляді, називаються одномірками.

Ці дві частини («резюмуючу» і «одномірки») можна поставити на початку звіту; але досвід показує, що доцільно об'єднати їх в окремий «том», титульний лист якого містить назву дослідження й ремарку — «Основні результати».

Перед одномірками необхідно привести «паспорт» дослідження. «Паспорт» включає наступні характеристики дослідження:

1) найменування організації, що проводила дослідження;

2) найменування організації, що замовляла опитування;

3) строки проведення опитування;

4) визначення генеральної сукупності (вказівка, на яку саме частину населення можна поширювати результати дослідження);

5) вказівка обсягу вибіркової сукупності (скільки осіб було опитано);

6) припустиму помилку вибірки (при випадковому відборі).

Резюмуюча частина звіту дозволяє замовникові легко знайти, як відповіді на свої основні питання («інформаційний запит»), заради яких він замовляв емпіричне дослідження, так і познайомитися з найбільш важливими результатами, які були встановлені в результаті дослідження, навіть якщо вони не передбачалися інформаційним запитом.

«Одномірки», по-перше, дозволяють читачеві ознайомитися з анкетою, на питання якої відповідали респонденти (її загальною композицією, порядком проходження питань, повними формулюваннями питань і відповідей); по-друге, одержати уявлення про всі основні дані. Коли замовник буде читати основну аналітичну частину звіту, він завжди, якщо буде потреба, може звернутися до «базових» даних, представлених в «одномірках».

2. 8 Ресурси для проведення дослідження

Для проведення даного дослідження необхідні такі матеріальні ресурси: папір, анкети, ручки. А також технічні ресурси для обробки даних: комп’ютери.

Так як дана курсова робота є проектом маркетингового дослідження й не може врахувати всіх факторів підготовки дослідження, то будемо вважати, що інтерв'юери є у всіх населених пунктах, що беруть участь у проведенні дослідження, тому не враховуємо такі фактори, як їхній проїзд, проживання в готелі. Але необхідно пам’ятати, що при проведенні справжнього дослідження такими факторами не можна зневажати.

2.9 Графік проведення дослідження й кошторис

Графік проведення дослідження

Розробка проекту й інструментарію 3 дні

Складання анкети 3 дні

Тиражування анкет 5 днів

Набір і інструктаж інтерв'юерів 2 дні

Анкетування 2 дні

Контроль 1 день

Обробка даних 2 дні

Підготовка звіту 4 дні

Строки проведення дослідження — 22 робочих дня, з моменту узгодження проекту дослідження.

Кошторис

Загальне керівництво проектом 500 грн.

Розробка проекту й інструментарію 500 грн.

Тиражування анкет 1067 грн

Оплата інтерв'юера (по 20 грн.) 21 340 грн

Оплата бригадирів 4268 грн.

Контроль 2134 грн.

Обробка інформації (3 грн. за одну анкету) 3201 грн.

Підготовка звіту 500 грн.

Мінімальні накладні витрати (папір, олівці, оренда приміщення — 10%) 2134 грн.

Загальна вартість дослідження 35 644 грн.

3. Проект маркетингового дослідження

3.1 Характеристика підприємства ДП «Фірма Леда»

Дочірнє підприємство «Фірма Леда» — один з найбільших в Україні дистриб’юторів товарів побутової хімії, косметики й особистої гігієни.

Підприємство створено в 1997 році. Підприємство починало свою діяльність з дистрибуції товарів найбільших світових виробників (Gillette, Colgate-Palmolive, Benckiser, Evyap і ін.).

Продукція групи компанії «Фірма Леда» представлена в компанії наступними серіями товарів:

— чистильні засоби різних торгових марок (засоби для прочищення труб і каналізаційних засорів;

— чистильні, миючі, вибілюючі й дезінфікуючі засоби;

— шампуні для волосся, шампуні й піни для ванн;

— чистильні засоби для миття стекол;

— серія чистильних і миючих засобів багатофункціонального призначення;

— рідке мило в каністрах по 5 літрів і інше;

— засоби для прочищення каналізаційних засорів;

— крем-мило;

— засоби для миття посуд.

З кожним долею компанія накопичувала досвід у дистриб’юторській діяльності, удосконалювала свій сервіс, розширювала клієнтську базу, нарощувала технічні потужності.

Із самого качану й по сьогоднішній день компанія встановлює у своїй діяльності пріоритет на роботові з торговими марками в довгостроковому періоді й національному масштабі. Така політика привела до оптимізації кількості постачальників.

Сьогодні в пакет торгових марок входять чистильні й миючі засоби Hayat Kimya (торгові марки Test, Bingo, Focus, Molped, Joly, Molfix), Evyap International (торгові марки DURU, ARKO, Sanino, Fax), Coster (торгова марка Breezy), «Дося» (Dosia), E, «Монінг Фреш» (Morning Fresh), «Попелюшка», «Прогрес», «Ідеал», «Хвилина», Pril, «Пемосупер», Help, «Плюс» (Plus), «Фейрі» (Fairy), Aqualon, «Aoc» (Aos), «Крапля», «Комет» (Comet), «Mp. ПРОПЕР» (Mr. PROPER) Дебошир, Білизна Аквагель, серія Light House (серія «Лайт Хауз»), «Олінка» (Olinka), «Рідкий Сантехнік», «Формула 409», «Азур» (Azur), «Антінакипін», «Попелюшка», «Ськамвон», «Дося» (Dosia), «Калгон» (Calgon), «Харпік» (Нагріс), «Силліт» (Cillit), «Тірет» (Tiret), «Ваніш» (Vanish), «Бреф» (Bref), «Майстер Топ», «Дженерал» (General), «Пронто», «Містер Мускул», «Туалетне Каченя», «Доместос»;, «Флет», «Калгоклін», «Пемолюкс», «Санокс», «Санфор», «Секунда», «Сноутер», 5+, «Пемоксоль», «Пемосупер», «Саніта», «Ськайдра», «Суржик», «Чистій», «Санітарний», «Кріт», Help, «Селен» і інші.

Компанія має філіали в Києві, Дніпропетровську, Одесі, які працюють як локальні дистриб’ютор фірми, що доставляють товар у роздрібні крапки, а так саме мережа представництв (9 представництв у найбільших містах).

Сьогодні в ДП «Фірма Леда» працює більше 450 професійних співробітників.

Робота підприємства побудована так, щоб приносити максимальну користь і постачальнику продукції, і клієнту, і роздрібному покупцю.

Сильні сторони компанії:

— оперативність, надійність сервісу, що надається;

— демократичність;

— індивідуальний підхід до клієнтів, партнерські відносини з клієнтами;

— широкий асортимент, товарні кредити;

— імідж і популярність пропонованих товарів;

— розвинута дистриб’юторська мережа й представництва по Україні.

Компанія продовжує динамічно розвиватися.

З 2005 долі компанією проводитися робота по розширенню бізнесу в секторі парфюмерно-косметичної продукції (туалетні води, парфуми, дезодоранти, набори). Зараз підприємство співробітничає з компаніями Gelisim (Туреччина), La Rive (Польща), Hunca (Туреччина), FTI (Великобританія) і FreeStyle (Угорщина), «Проктер енд Гембл» (Procter & Gamble), «Хенкель» (Henkel), група «Аквалон», «Нефіс Косметікс», Hayat («Хаят), „Бенкизер“ (Reckitt Benckiser), „Кассонс“, „АМС Медіа“, „Синтезбитхим“, „Альфатехформ“, ЗАТ „Ступінській хімічний завод“, „Клорокс“, НПП „Кварк“, Тлобал Космед», «Її Сі Джонсон, «Юнільовер», «Лелека» і інші.

Підприємство працює як дистриб’ютори цих компаній на території України. Також підприємство шукає виробників парфюмерної продукції в інших країнах.

Товари, які поширює підприємство, можна знайти практично в будь-якому магазині по всій Україні. Покупці їх вже добрі знають і часто віддають переваги саме їм завдяки якості, доступності й широкому асортименту.

3.2 Анкетний лист опитування потенційних споживачів побутової хімії

1. Яку суму грошей Ви легко можете витратити на спонтанну, незаплановану покупку?

2,5 -7,5 грн.

7, 5−12,5 грн.

12, 5−25 грн.

25−75 грн.

75−125 грн.

125−250 грн.

Інша сума

2. Як часто Ви купуєте засоби по догляду за будинком?

щотижня

1 раз в 2 тижні

1 раз на місяць

1 раз в 2 місяці

Інше

3. Що впливає на Ваш вибір що чистить / мийного засобу?

— Постійно купую ту саму марку — влаштовує якість

— Щораз вибираю із усього асортиментів найбільш прийнятну ціну

— Рекомендації знайомих

— Сподобалася реклама

— Приваблива упаковка

— Додатковий безкоштовний подарунок / безкоштовний об'єм

— Інша причина

4. Які Ваші переваги при виборі вітчизн. /імпорт. побутової хімії

Тільки вітчизняного виробництва

Тільки імпортні

Є гарні марки серед тих і інших

Взагалі не звертаю уваги на країну-виробника

5. Якій країні - виробникові засобів побутової хімії - Ви довіряєте?

Росія

Україна

Білорусія

Германія

США

Англія

Італія

Франція

Інша

6. Що для Вас переважніше:

— купувати засоби часто — разово невеликим обсягом, за невисоку ціну

— купувати їх рідше — тобто разово витратити більшу суму за великий обсяг засобу

7. Чи пробували Ви використовувати засоби-концентрати (більш дорогі, але економічні у витраті)? _________ Якщо так, те які марки?_____________________________ чи Задоволені Ви результатом?

8. Уявіть, що Вам потрібно купити засіб для миття посуду й Ви звернули увагу на привабливу скляночку невідомої марки. На що Ви подивитеся в першу чергу

Країна-Виробник

Склад

Опис дії й результат застосування

Наскільки економічна в застосуванні

Наскільки м’яко діє на шкіру

Чи є екологічно чистим продуктом

9. У супермаркеті Ви побачили ще невідомий імпортний мийний засіб за високою ціною (при стандартному об'ємі). Що в першу чергу Ви подумаєте про причини його дорожнечі?

— Це через справжнє закордонне виробництво

— Напевно, воно якісніше й краще діє, ніж більш дешеві засоби

— Мабуть, воно концентроване й набагато економічніше використовується

— Імовірно, у ньому використовуються тільки дорогі натуральні компоненти

— Інша причина

Засоби для миття посуду

1. Ви використовуєте постійно одне й теж засіб?

Якщо ТАК

Якщо НЕМАЄ

Яку марку?

Чому?

— Test

— Bingo

— Bela (Befa) / (Бефа)

— DOSYA (Дося)

— Е

— Золушка

— Крапля СУПЕР

— Крапля УЛЬТРА

— LUXUS (Люксус)

— Пемолюкс, рідкий

— PRIL GEL (Прил гель)

— SARMA (Сарма)

— SORTY крапля (Сорти)

— «Бреф» (Bref)

— FAIRY (Фейри)

— FROSH (Фрош)

— З'являються нові марки — цікаво пробувати

— Поки не влаштувало якість ні однієї з використаних марок

— Мені однаково — всі засоби однакові, купую, що попадеться на очі

— Головне — ціна, якщо з’являється більш дешевий засіб, я почну купувати його

2. Що Вас не влаштовує у Вашім засобі для миття посуду?

— Погано змивається

— Сушить руки, стягає шкіру

— Рідке, швидко витрачається

— Висока ціна

— Інше ______________________________________________

3. Що Вам подобається у Вашім засобі для миття посуду?

— Густе, довго й економічно витрачається

— Низька ціна

— Доглядає за руками, не сушить і не стягає шкіру

— Приємний запах

— Різноманітні запахи

— Інше ________________________________________________

4. Яку марку Ви впевнено порекомендуєте своїм знайомим? _____________________________

5. Наскільки Вам вистачає 1 скляночки Вашого засобу для миття посуду (0,5 л)?

2 тижня

1 місяць

2 місяці

3 місяці

Більш довгий строк

6. Відзначте, наскільки для Вас прийнятна / неприйнятна кожна із зазначених цін на мийні засоби для посуду (0,5 л)

1. Які мийні засоби Ви використовуєте для загального прибирання в будинку (миття підлог, меблів і т.д.)?

розчиняю у воді звичайний пральний порошок

розчиняю рідке мило

використовую спец. рідкі универс. засоби

не використовую ніяких — мию водою

2. Чи користуєтеся Ви хлорними засобами? ________________________

3. Хотіли б Ви поміняти їх на настільки ж ефективні засоби, але не утримуючого хлору? ______________________________________________

4. Чи користуєтеся Ви засобами для профілактики забруднень / утворення вапняного нальоту (наприклад, підвіски для унітаза, таблетки для зливального бачка)? ________________________________

5. Чи використовуєте Ви спеціальний засіб для миття скла? _______ Якщо так, те яке? _________________Ви задоволені результатом? _________

6. Яку суму (приблизно) Ви витрачаєте на місяць на покупку засобів побутової хімії (порошок, засіб для миття посуду, універсальні очисники, засоби для видалення вапняних відкладень, для миття сткла, унітаза й т. п.)? __________________________________________________________________

Висновки

Питання правильної організації маркетингового дослідження набувають на сьогоднішній день особливе значення в умовах переходу вітчизняної економіки до стабільної економічної формації, що базується на ринкових взаєминах. При формуванні нового продукту або послуги, а також у випадку їх репозиціонування на ринку компанія зосереджує свої зусилля на рішенні двох основних питань. По-перше, необхідно знати ринок продукту й всі складові: починаючи від місткості й кінчаючи особливостями позиціонування на ньому товарів і послуг. І, по-друге, необхідно усвідомити «природу» продукту, його маркетингову першооснову. Ці обидві проблеми створюють цілий ряд труднощів у процесі їхнього розгляду, особливо в тих випадках, коли природа розглянутого продукту має кілька несумісних властивостей, кожне з яких привабливо для різних по чисельності споживчих груп із різними інтересами (сегментів). Крім фундаментальних потреб, реалізованих у продукті, продукт на ринку повинен містити й додаткові властивості, які для успішного позиціонування продукту маркетолог повинен у ньому втілити.

Вищезазначене завдання має на увазі розробку способу обробки характеристик, який би зводився до аналізу споживчої задоволеності в системі стандартизованого маркетингу.

Одним з найважливіших завдань маркетингового дослідження є визначення умов, при яких досягаються оптимальні співвідношення між попитом та пропозицією товарів на ринку, а також оцінка діяльності фірм, що виступають на ринку, їхніх позицій, здійснюваних ними методів торгівлі, застосовуваної комерційної практики, характеру ринкових відносин. Із цим пов’язане вирішення іншого важливого завдання маркетингового дослідження: визначення конкурентних позицій конкретних видів продукції фірми й самої фірми на досліджуваному ринку й орієнтація виробництва на випуск таких виробів, яким забезпечений збут на конкретних ринках, при одержанні фірмою намічуваного прибутку.

Маркетингове дослідження має справу з конкретно визначеним ринком або його сектором (сегментом), що враховує запити певних соціальних верств, груп населення, що вимагає ретельного вивчення як споживчого, так і виробничого попиту. Це передбачає необхідність застосування комплексного підходу до маркетингового дослідження, а саме:

— вивчення, аналіз і оцінка всіх елементів і факторів, що впливають на тенденції розвитку, структуру, характер відносин на конкретному, обраному для вивчення ринку в їхньому взаємозв'язку й взаємозалежності;

— вивчення умов ринку у взаємозв'язку зі станом і тенденціями розвитку загальногосподарської кон’юнктури відповідних товарних ринків;

— вивчення всіх зовнішніх факторів (оточення) і внутрішніх факторів, що впливають на господарську діяльність фірми.

Результати маркетингового дослідження вводять в основу формування поточного й майбутнього попиту на продукцію фірми, а також прогнозування тенденцій розвитку й сфери діяльності фірми.

Список джерел

миючий сегментування ринок синтетичний

Полторак В. А. Маркетинговые исследования. — Дніпропетровськ: ДУЭП, 2002.

Котлер. Ф. Основы маркетинга. — М., Прогресс, 1992.

Кудінов В. «Фирма Леда» дарує нам чистоту: // Зоря. — 2005. — Ст. 14 верес.

Лазаренко А. На рынке моющих средств последний парад наступает… // Зеркало недели. — 2004. — № 14. — С. 12.

Кредисов А. Маркетинг: основные концепции 2-й половины ХХ ст. и некоторые тенденции развития в начале ХХІ ст. // Экономика Украины. — 2005. — № 11. -С. 12−20.

Ковалев М. Моделирование рыночных ситуаций и стратегий // Маркетинг. — 2003. — № 1. -С. 75−78.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой