Порівняння систем керування контентом

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Программирование


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Реферат

На тему

«Порівняння систем керування контентом»

Львів 2011

1. Вступ

Джерела інформації

Завдяки теоретичній можливості доступу до мільярдів веб-сторінок, Інтернет, здається, що Інтернет став нескінченим джерелом інформації. Однак ще не вдалось відповісти на запитання: що потрібно зробити для того, щоб належно отримати кінцеві дані. Тим більше, що існує певна невидима частина мережі, яка за визначенням є недоступною через те, що її сторінки не є проіндексовані пошуковим механізмом. Ця частина складається, переважно, з баз даних, доступ до яких можна отримати виключно з допомогою певних інструментів. Існують також дані, опубліковані на інформаційних веб-сайтах, дискусійних форумах та списки поштової розсилки.

Не зважаючи на те, що Інтернет стає багатшим на інформацію, це далеко не єдине джерело інформації. Є багато друкованої документації (книжки, журнали тощо), баз даних з внутрішньою і зовнішньою документацією, а також інформація, яка зберігається іншим способом, наприклад, картинки, звуки, відео, плани і CAD — файли, якими набагато важче керувати.

Класифікація і збір

Джерела інформації мають контролюватись таким чином, щоб у випадку знайдених нових чи оновлених даних збір інформації відбувався знову. Для цього завдання існують інструменти — метапошукові машини, так звані інтелігентні агенти.

Індексування, аналіз і категоризація

Класифікація та індексування документів вимагає використання певних правил, що робить пошук більш ефективним і дозволяє отримати корисні результати. Для аналізу і синтезу інформації, яка міститься в базі знань, можуть використовуватися різні засоби класифікації та засоби, які допомагають визначити складні семантичні залежності (наприклад, засоби для аналізу мови).

З точки зору збору інформації та індексування документів, компанії можна поділити на 2 групи: виробники інформації та користувачі інформацією. Всі компанії можна віднести до обох груп, оскільки всі вони складають документи і шукають їх в зовнішніх джерелах, або до однієї з них, це залежить від співвідношення внутрішніх до зовнішніх документів компанії.

Документація інтранет і керування контентом

Традиційними технічними послугами, якими можна керувати через Інтранет, є: служба каталогів, комунікація, співпраця, багатоканальне розповсюдження і керування контентом.

Служби каталогів

Основним завданням інтранету є управління доступом до джерел інформації (людей, прикладних програм, ІТ джерел) і якістю цих послуг. Вважається, що управління доступом має забезпечити необхідний рівень захисту інформації в інтранеті. Служби каталогів — це спеціалізована БД, яка використовується для надання цих послуг.

Бази електронної інформації - сьогодні не новина, компанії ІТ та наукові інститути використовують їх вже багато років. Однак, системи, які використовувалися до цього часу, були системами власного виробництва, важкими у використанні і не пристосованими до взаємодії з іншими системами. Сьогодні, завдяки Інтернету і використання інформаційних БД стає набагато простішим (таким же простим, як користування телефонам) і доступнішим для всіх компаній. З’явилось багато прикладних програм, пов’язаних з інформаційними БД, такі як дискусійні форуми і списки поштової розсилки та ін.

Співпраця

Співпраця систем охоплює функції, які колись були відділені і діяли не залежно одна від одної в різних системах. Зараз вони функціонують як єдине в інтранеті. Такими функціями є: комунікація, взаємозалежність та координація завдань. Основними програмами, які реалізовують ці функції, є розподілені календарі, системи керування документами, керування проектами тощо.

Багатоканальне розповсюдження

За останні кілька років кількість терміналів значно зросла. Такі термінали, як PDA, мобільні телефони та інші - це не просто пристрої, але й дійсне робоче місце клієнта в інформаційній системі. Сучасні системи інтранету мають враховувати таке різноманіття терміналів.

Керування контентом

Керування веб-контентом (WCM послуги) доповнюють послуги, створені системами опрацювання знань. Вони відповідають за повний життєвий цикл інформації, від відтворення до перевірки її достовірності, від форматування до реалізації. Поняття контенту є загальним і може містити текст, мультимедіа, структуровані дані.

Наступна частина лекції присвячена найважливішим критеріям порівняння CMS і торкається таких пунктів:

Система збирання інформації;

Опрацювання документів Інтернету;

Взаємозалежність;

Структура порталу;

Управління

Захист.

2. Система збору

2.1 Джерела інформації

контент інтранет індексування керування

Класичні веб-сторінки

Функціональність пошукового агента («павука»)

Які типи документів ефективно опрацьовані за допомогою «павука» (HTML, PHP, ASP, фрейми);

Способи зберігання локальних копій файлів (без змін, zip, XML);

Можливість використання proxy;

Мережевий етикет (правила поведінки в Інтернеті);

Функціональність як метапошуковий механізм;

Чи існує стратегія «потайної» мережі;

Максимальна кількість збережених і знайдених сторінок, кількість пошукових механізмів;

Як обслуговується помилка 404?

Форуми та дискусійні групи

Чи існують шляхи пошуку дискусійних груп?

Чи підтримується NNTP — протокол?

Чи зберігаються повідомлення?

Які поля шукаються (автор, форум, дата)?

Чи існують способи аналізу залежностей між користувачем та дискусійним списком (наприклад, за кількістю відправлених повідомлень)?

Підтримка дискусійних груп

Підтримання протоколів електронної пошти (POP3, IMAP4);

Чи існує робот дискусійної групи?

Чи зберігається електронна пошта?

Які поля шукаються (автор, група, дата)?

Підтримка внутрішніх баз даних (Інтранету)

БД, що підтримуються: наприклад, Access, DB2, Informix, MySQL, Oracle, PostreSQL, SQL Server, Sybase;

Співпраця з системами workgroup — наприклад, Lotus Notes, Exchange;

Співпраця з системами електронного керування документами, наприклад, OfficeObjects (Rodan Systems), Panagon (FileNET/Optix Polska), OMS (ICL), SOD (Intelligence/Apcon/I&B System), DDM9000 (Logotec Engineering), Lotus Domino. Doc (Lotus Development), MIS Partner (MIS), Papirus 2000 (Softhard)

* ERP та успадковані системи (Adonix, Baan, Intentia, JD Edwards, Navision, Oracle Application, People Soft, SAP).

Посилання на інші системи

Види посилань (стандартне, параметризаційне, використання власного коду);

Типи полів, що підтримуються?

Чи існує можливість визначення нових полів?

Зовнішні бази даних

Інформаційні сервіси (PAP, AFP, BBC, CNN);

Фінансові бази даних (Factiva, Reuters, LexisNeхis);

Доступ (Веб, специфічний);

Чи є можливим/ необхідним використання модулів доступу до сервісів?

Чи дозволено використання сервісу (якщо ні, то чому)?

Методи авторизації, що використовуються;

Спосіб оплати.

Керування документами в Інтранеті

Тип мережі (Novell, Samba, Unix, NTFS);

Управління правилами безпеки

Які типи файлів обробляються?

Чи використовується OCR в керуванні документами?

2.2 Пошук

Функціональні можливості інструментів, що використовуються пошуковим механізмом

Повнотекстовий пошук по всій сторінці;

Види пошуку (лінгвістичний, семантичний, статичний);

Типи полів, що використовуються в запиті;

Можливість захисту запитів;

Можливості в сфері класифікації

Наявність в системі класифікації результатів (які мови підтримуються?)

Типи класифікацій (наприклад, автоматична, на основі кластерів, класи, скупчення);

Можливість модифікації класифікації;

Сфера застосування класифікацій (в базі документів, результатах запитів, в джерелах інформації).

Подання та візуалізація даних

Спосіб подання даних;

Можливість інтеграції рішень з порталами (з якими?);

Доступні способи подання (графи, дерева);

Технології, що використовуються (ActiveX, Flush, plugin);

Необхідний для навчання час.

Використання технологій push i alerts

Доступність технології push;

Доступні канали (пошта, сторінки порталу, екран користувача);

Чи можливо змінити частоту попереджень;

Критерії використання технології push;

Сфера застосування (нові/окремі/всі члени групи).

2.3 Завдання контролю

Контроль за веб-сторінкою

Контроль за змінами на веб-сторінці;

Повідомлення про зміни;

Чи повідомлення реалізуються за допомогою технології push?

Кількість збережених версій;

Здатність шукати архівовані сторінки;

Можливість виведення на екран архівованих сторінок;

Наявність механізму перевірки адреси (при видаленні чи додаванні);

Можливість здійснювати фонетичний пошук.

Контроль на дискусійних форумах

Критерії приєднання до форуму (які критерії контролю?);

Сфера можливих змін (повідомлення, форум);

Використання технології push;

Фільтрування повідомлень (ім'я користувача, тематика, дата).

2.4 Цілісність даних

Чи можливі щорічні зміни (дати, предмету)?

Керування конфіденційністю/достовірністю джерел інформації;

Керування конфіденційністю/достовірністю документів;

Можливість пов’язування форуму з певним джерелом, запитом, категорією, документом;

Чи пов’язаний контроль за даними з технологічним процесом?

Чи існує інструментарій для контролю даних?

Чи існують інші засоби контролю?

2.5 Аналітичні функції

Витяг

Чи містять сторінки витяг з матеріалу? На якій мові?

Що таке витяг (текст, джерело, документ)?

Чи публікуються витяги?

Стиснення, ефективність.

Переклад

Чи здійснює система переклад? На якій мові? З допомогою яких засобів?

Чи можливо для певного випадку розширити словники?

Ефективність системи перекладу.

Класифікація

Чи підлягають результати запиту класифікації? На якій мові?

Що є основою класифікації? Основний контент, файл, документ? З допомогою яких засобів здійснюється класифікація? (кластери, класи);

Ефективність.

Класифікація мови

Чи підтримує система синтез мови? В яких мовах? В яких областях (основний контент, файл, документ)?

Які технології використовуються?

Інструменти візуалізації;

Діяльність, пов’язана з початковим приготуванням даних;

Ефективність модуля мовного аналізу.

Наявність Географічної Інформаційної Системи — (ГІС)

Використання інструментів робочої групи

Керування даними з допомогою інструментів Lotus Notes, Exchange/Outlook, Novell GroupWise;

Інтеграція з механізмом робочої групи;

Інтеграція з технологічним процесом (в якому стандарті? Наприклад, Workflow Reference Model).

3. Документи в інтранеті

3.1 Керування контентом

Специфікація АРІ операцій на документах

Доступні АРІ для операцій над документами (Java, C++, C, Web Services, OLE DB);

Чи підлягають обробці оригінали та копії;

Способи індексування;

Способи групування документів;

Рівень захисту, що використовується;

Чи можуть документи бути описані за допомогою метаінформації?

Які існують обмеження? (назви, метаінформації, розміру файлу, індексації).

Документообіг та збір

Чи має документообіг місце в системі?

Пакетна обробка даних та документообіг;

Планування документообігу;

Чи підтримується моніторинг документообігу;

Обробка помилок;

Використання мови XML в обігу інформації;

Використання доступних каналів для збору інформації (наприклад, Factiva, Reuters, RSS, PAP)

Захист інформації та архівування даних

Завдання, пов’язані з захистом даних;

Стандарти захисту інформації;

Можливості архівування інформації (всієї системи, зростаюча);

Архівування та перетворення конфігурації системи.

Механізми перевірки (вертифікації) документів

Хто і як може перевірити правильність інформації?

Яка метаінформація може бути модифікована?

Чи існують процеси, пов’язані з перевіркою документів?

Чи є процеси, пов’язані з перевіркою даних?

Використання офісного ПЗ

Файлові формати (MS Office, Corel Office, IMB/Lotus Smart Suite, Open Office, Star Office);

Інтеграція системи керування інформацією з офісним інструментами.

3.2 Доступ, пошук та публікація

Інтеграція з існуючими веб-сайтами та прикладними Інтернет-програмами

Чи існують АРІ для інтеграції веб-сайтів та прикладних Інтернет-програм?

Здатність інтеграції з іншими робочими порталами;

Стандарти, що використовуються у з'єднаннях з порталами;

Технології, що підтримують інтеграцію (Java, NET, Web Services, OLE DB).

Back office: інструменти пошуку

Які типи документів підтримуються? (doc, ppt, xls, pdf, txt, xml)

Здатність поєднувати гетерогенні (різнотипні) дані з інформаційними джерелами;

Яка метаінформація індексується (дані, заголовок, розмір);

Методи пошуку (статичний, семантичний, лінгвістичний);

Структури підтримання пошуку (концептуальні таблиці, індекси, тезауруси);

Сумісність з європейськими стандартами;

Можливість вносити/вводити та вдосконалювати словники;

Використовувані технології та інструменти класифікації;

Чи (і як) використовується класифікація в пошукових процесах?

Front office: інструменти пошуку

Типи інтерфейсу користувача (простий, покращений);

Використовувані оператори;

Чи можливий повнотекстовий пошук?

Онтології, семантичні мережі в пошуковому механізмі;

Типи навігації (плоска, пов’язана з класифікацією);

Які метадані використовуються при пошуку? (заголовок, уривок, фрагмент, переклад, довжина);

Які метадані виводяться на екран?

Додаткові функції:

Здатність шукати форум;

Можливість презентації результатів, наприклад, геоінформаційної системи.

Обмеження системи:

Кількість документів;

Розмір документів;

Кількість користувачів;

Кількість запитів;

Середній час відповіді;

Кількість користувачів, які використовують портал одночасно;

Об'єм пам’яті.

4. Командна робота

4.1 Основні функції

Доступ до пошти

Чи інтегрована система з поштовим модулем?

Протоколи електронної пошти (POP3, IMAP4, SMTP);

Механізми класифікації, інтегровані з інструментами робочих груп (Exchange, Lotus Notes, Novell Group Wise).

Робочі процеси

Чи наявні робочі процеси в системі? Чи можлива параметризація робочих процесів?

Чи можлива взаємодія з іншими прикладними програмами?

Закладки

Можливість індивідуальних налаштувань (look & feel);

Сфера застосування закладок (глобальна, обмежена для користувачів);

Пошук закладок;

Закладки і захист.

Повідомлення

Чи можливо додавати/редагувати/публікувати повідомлення;

Можливість індивідуальних налаштувань (look & feel);

Чи зберігаються повідомлення так само, як інші документи?

Чи містить система інтегровані веб-інструменти для редагування повідомлень?

Дискусійні форуми

Які інструменти використовуються для керування форумами?

Чи існують визначені модератори, власники, члени форуму?

Можливість індивідуальних налаштувань (look & feel);

Інтеграція форуму з іншими прикладними програмами (Lotus Notes, Open Text, Phorum);

Чи можливий пошук форуму ?

Де доступні форуми? В Інтернеті? В Інтранеті? Чи використовується однакові інструменти?

FAQ

Чи інтегрована система з FAQ? Хто керує цим?

Можливість індивідуальних налаштувань (look & feel);

Якою є структура FAQ? Ієрархічною?

4.2 Управління завданнями і проектами

Back office

Завдання і проекти

Інтеграція зі системами документообігу (MS Exchange, Lotus Notes, Microsoft Project);

Групи користувачів, права користувачів, доступ та використання ресурсів;

Чи визначені в системі шаблони для завдань і проектів?

Чи можливо підібрати шаблон відповідно до групи чи окремого користувача? В якій саме області?

Керування часом

Чи існує модуль керування часом для проектів?

Оптимізація ресурсів;

Керування коштами;

Керуванням завданнями;

Процес оптимізації.

Модуль звітності

Як виконуються завдання, пов’язані із звітуванням про стан завдань/ проекту?

Які інструменти використовуються? Стандартні, чи спеціальні?

Інтеграція модуля звітності з іншими модулями — наприклад, офісним ПЗ, модулем аналізу даних, модулем презентації.

Інтеграція з технологічним процесом

Чи існує модуль технологічного процесу? Які його функціональні можливості?

Які визначено процеси?

Чи можливо визначити додаткові технологічні процеси?

Front office

Інтеграція з іншим інструментами (Outlook, Lotus Notes, браузер, середовище програмування — наприклад, VB);

Функції сервісних програм (список контактів, адресна книжка, чат, форум);

Чи інтегровані ці функції з іншими функціями (списком завдань, календарем)?

Чи визначено в проекті область збору інформації?

Чи (і як) здійснюється пошук в межах проекту? (за допомогою користувачів, контенту чи документів);

Залежності з модулем керування компетентністю;

Візуалізація робочого процесу.

Керування компетентність на платформі back office

Інтеграція з HR — базою даних;

Як відбувається співпраця з ERP — системою?

З якими ERP — системами можлива співпраця? (SAP, People Soft, Oracle)

Служби каталогів: LDАP (Спрощений протокол доступу до каталогів)

Чи підтримує система LDАP?

Синхронізація ресурсів;

Які служби каталогів підтримуються?

Інтеграція з інформаційними ресурсами (Microsoft Exchange, Lotus Domino/Notes, GroupWise).

Керування компетентністю на платформі front office

Список компетентностей

Які типи експертних посилань можуть використовуватися?

Чи можливо автоматично визначити компетентність? За допомогою, яких засобів?

Чи існують засоби (процеси) перевірки декларації компетенції?

Як організовується ієрархія експертів? Які її функції?

Яку інформацію мають містити списки компетентності? (вибір з визначеної області, довільний текст)

Чи є можливим автоматичне визначення компетенції? Яким способом?

Чи автоматичне визначення компетенції стосується теперішніх чи майбутніх експертів?

Критерії вибору людини

Як здійснюється пошук за допомогою компетентності?

Чи стосується пошук вільних текстів?

Як він здійснюється? (лінгвістично, семантично)

Якою є процедура у випадку, якщо знайдено людину, яка частково задовольняє вимоги (контакт з відповідальною особою з відділу HR)?

Який результат пошуку? (ім'я, телефон, адреса, місце роботи, компанія)

Керування компетентністю та керування проектом

Чи співпрацюють модулі керування компетентністю та керування проектом?

Чи є експерти учасниками проекту?

Посередництво — запитання/відповіді

Чи існують в системі особливі типи запитань і відповідей?

Чи є можливим вибір експерта в модулі запитання/відповіді?

Чи можлива ідентифікація експерта (ім'я, URL — адреса)?

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой