Обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності ТОВ "Fantasy Drive" за основними критеріями

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Курсова робота

з дисципліни «Економіка підприємства»

на тему «Обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності ТОВ „FantasyDrive“ за основними критеріями»

Севастополь — 2011

Зміст

Вступ

Розділ 1. Аналіз доцільності виробництва продукції та її конкурентоспроможності

1.1 Дослідження ринку газованих безалкогольних напоїв

1.2 Характеристика продукції за видами

1.3 Характеристика підприємства

Розділ 2. Обгрунтування виробничої програми і потреби в ресурсах

2.1 Визначення виробничої програми

2.2 Розрахунок потреби в основному капіталі

2.3 Обчислення чисельності персоналу та витрат на оплату праці

2.4 Оцінка потреби в оборотних фондах

Розділ 3. Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності ТОВ «Fantasy Drive»

3.1 Розрахунок показників ефективності використання фондів підприємства

3.2 Визначення показників рентабельності та точки беззбитковості

3.3 Розрахунок резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Актуальність дослідження. ТОВ «FantasyDrive» виробляє солодкі безалкогольні газовані напої. На всьому ринку безалкогольних напоїв сегмент солодкої газованої води є найбільш ємним. За наявними оцінками за 2010 рік, середньодушове споживання солодких газованих напоїв в Україні перевищило 35 літрів. І зростання ринку триває - в останні роки приріст продажу становив приблизно 8% на рік. Зробивши огляд ринку солодких безалкогольних напоїв та визначивши основні проблеми його розвитку можна зробити висновок, що доцільно організувати виробництво продукції, яка міститиме лише натуральні складники, тому що в теперішній час споживачі при виборі продуктів споживання орієнтуються не лише на доступність, але й на корисність, а головним показником корисності продукції являється відсутність шкідливих для організму консервантів, барвників тощо. Також одним з напрямів успішного функціонування підприємства може слугувати правильна маркетингова політика, завдяки якій підприємство зарекомендує себе на конкурентному ринку, а споживачі дізнаються про всі переваги виробляємої продукції.

Ступінь вивчення. Дослідженнями ринку безалкогольних газованих напоїв займаються різні маркетингові компанії. Дослідження та розглядом фінансових результатів підприємницької діяльності займались велика кількість вчених. Насамперед, це такі, як А.А. Мазаракі, Н. М. Ушакова, В.І. Аранчій, В.А. Сідун, Ю. В. Пономарьова, Н. В. Бутенко, І.А. Бланк та інші [18].

Мета і задачі дослідження. Метою курсової роботи є обґрунтування виробництва таким чином, щоб ефективність діяльності підприємства була найвищою, для чого дослідження проводяться як від імені підприємця. Підприємництво як форма переважно ініціативної діяльності може започатковуватися і функціонувати у вигляді будь-яких її видів. Традиційно виділяють класичну та інноваційну моделі підприємництва. В курсовій роботі була використана саме класична модель. Класична модель підприємницької діяльності орієнтується на найефективніше використання наявних ресурсів підприємства (організації). За такої моделі дії підприємця чітко окреслено (задачі дослідження):

? аналітична оцінка наявних ресурсів;

? виявлення реальних можливостей досягнення поставленої мети бізнесової діяльності;

? використання саме тієї реальної можливості, яка здатна забезпечити максимально ефективну віддачу від наявних фінансових, матеріальних і нематеріальних ресурсів.

Об'єктом дослідження обрано підприємство з виробництва солодкої газованої води.

Предметом дослідження є обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності за основними критеріями.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять комплексний підхід до аналізу результатів господарчої діяльності підприємства; системність у вивченні стану й ефективності функціонування підприємства; сучасні напрацювання провідних наукових шкіл з питань економічної теорії.

Досягнення поставленої мети зумовило застосування таких методів: монографічного — для детального вивчення стану і розвитку організаційно-економічного механізму безалкогольного ринку країни; аналізу й синтезу для деталізації об'єкта дослідження; графічного — для наочного відображення механізмів функціонування виробництва; аналізу ситуації - для оцінки сучасного стану функціонування безалкогольного ринку; розрахунковий — для визначення показників ефективності виробництва.

Робота виконана на 56 аркушах комп’ютерного тексту, включає 53 таблиці, 4 рисунки, 24 формули, містить вступ, три розділи, список використаної літератури, яка включає 19 джерел.

Розділ 1. Аналіз доцільності виробництва продукції та її конкурентоспроможності

1. 1 Дослідження ринку безалкогольних напоїв

Маркетингове дослідження ринку безалкогольних напоїв дозволяє виявити канали просування товару на ринку, стан конкурентного середовища, домінуючих фінансово-економічних показників і основних споживчих переваг на користь існуючих торгових марок (брендів), а також відобразити асортимент товару, представленого в даному сегменті ринку. 2]

Для визначення доцільності та конкурентоспроможності нового підприємства з виготовлення солодких газованих напоїв потрібно дослідити тенденції розвитку ринку безалкогольних напоїв, до якого належить ця продукція.

Загальна характеристика ринку безалкогольних напоїв, зокрема солодкої газованої води

У світовій практиці досі не утворилося єдиного розуміння того, що саме слід відносити до безалкогольних напоїв. Кожна країна вирішує цю задачу по-своєму. Приміром, у Великобританії до безалкогольних напоїв відносять солодкі газовані і негазовані напої, бутильована вода, соки, а також розчинні напої.

В Україні ж справа трохи інша. Згідно з Державним класифікатором продукції та послуг Держстандарту України, до безалкогольних напоїв (напоїв із концентрацією спирту не більше 0,5%) відносяться:

? води мінеральні підсолоджені або ароматизовані;

? напої прохолоджувальні безалкогольні типу лимонаду, оранжаду, коли і т.п., виготовлені з використанням питної води, підсолодженої або не підсолодженої, ароматизовані фруктовим соком або есенцією, до яких додані барвники;

? напої безалкогольні спеціального призначення (дієтичні, діабетичні, тонізуючі, для спортсменів тощо);

? квас;

? напої, приготовані на основі молока і какао, чаю та інші напої готові до вживання.

Безалкогольні напої за зовнішнім виглядом поділяють на види: рідкі напої - прозорі й замутнені; концентрати напоїв у споживчій тарі.

Залежно від використовуваної сировини, технології виробництва і призначення напої поділяють на групи: соковмісні; напої на зерновій сировині; напої на пряно-ароматичній рослинній сировині; напої на ароматизаторах (есенціях і ароматних спиртах); напої бродіння; напої спеціального призначення; штучно-мінералізовані води.

Рідкі напої за ступенем насичення двоокису вуглецю підрозділяють на типи: сильногазовані; середньогазовані; слабогазовані; негазовані.

Рідкі напої за способом обробки поділяють на непастеризовані; пастеризовані; напої із застосуванням консервантів; напої без застосування консервантів; напої холодного розливу; напої гарячого розливу.

В даний час вітчизняними заводами та цехами з виробництва безалкогольних напоїв випускаються:

? напої безалкогольні газовані з низькою калорійністю, а також для хворих на цукровий діабет з застосуванням аспартама, ксиліту, сорбіту та інших цукрозамінників. Їх відносять до напоїв спеціального призначення;

? напої газовані, що представляють собою насичені двоокисом вуглецю водні розчини цукру з додаванням продуктів переробки плодово-ягідної сировини (соків, екстрактів тощо), пряно-ароматичної, в тому числі рослинної (настоїв трав, коріння, цедри цитрусових і т. п.) сировини, ароматичних речовин (есенцій, ефірних олій), барвників, органічних кислот;

? напої на зерновій сировині, що представляють собою насичені діоксидом вуглецю розчини концентрату квасного сусла, сахарози, харчових кислот та інших ароматичних і смакових речовин;

? напої бродіння, до яких відносять хлібний квас, плодово-ягідні кваси;

? води штучно мінералізовані, виготовлені із сумішей солей і насичені діоксидом вуглецю;

? напої негазовані, в тому числі сухі напої, шипучі і не шипучі, виготовлені з цукру, виннокам’яної кислоти, соди, есенцій, екстрактів і барвників [4].

У категорію газованих напоїв входять безалкогольні напої, які містять вуглекислий газ, підсолоджені і/або з додаванням консервантів. До таких належать, зокрема, напої на основі коли, лимонад і фруктові газовані напої, тоніки.

На всьому ринку безалкогольних напоїв сегмент солодкої газованої води є найбільш ємним. За наявними оцінками за 2010 рік, середньодушове споживання газованих ароматизованих напоїв перевищило 35 літрів. І зростання ринку триває - в останні роки приріст продажу становив приблизно 8% на рік. Однак зауважимо, що середнє споживання газованої води в Україні залишається помітно нижчим порівняно з іншими країнами Східної Європи, де середній споживач протягом року випиває 40−45 літрів таких напоїв і більше.

Приведемо топ 10 виробників ринку газованих безалкогольних напоїв, що займають основну частку в загальному виробництві цієї продукції.

Центральною фігурою українського ринку СSD (газованих безалкогольних напоїв) є Cocа-Cola Beverages Ukraine Ltd (ТМ «Coca-Cola», ТМ «Coca-Cola light», ТМ «Vanilla Coca-Cola», ТМ «Sprite», ТМ «Fanta смак апельсина «, ТМ «Fanta смак лимона», ТМ «BonAqua», ТМ «Schweppes тонік», ТМ «Фруктайм», ТМ «Burn» та ін), яка на сьогоднішній день позиціонує на ринку більше 10 торгових марок.

За даними операторів, у 2010 році компанія продовжує контролювати найбільшу частину українського ринку СSD рівну 17,4% (2009 р. — 18,3%, 2008 р. — 13,6%).

За інформацією операторів, за вказаний період 2010 року на потужностях української компанії було вироблено понад 210 млн. л. газованих напоїв. Цей показник ще не перевершив торішніх результатів, поступаючись їм майже на 5% (2009 р. — 221 млн. л).

Нагадаємо: всі основні торговельні марки Coca-Cola представлені в категорії «преміум», з них три ведучих брендів компанії («Coca-Cola», «Fanta», «Sprite») входять у першу п’ятірку по популярності газованих безалкогольних напоїв.

Друге місце у рейтинговому списку належить суто національної компанії - ЗАТ «Оболонь» (ТМ «Оранж А.С.Е. «, ТМ «Живчик», ТМ «Живчик Груша», ТМ «Живчик Лимон», ТМ «Крем-Сода», ТМ «Дюшес», ТМ «Лайм», ТМ «Кола Нова», ТМ «Квас Богатирський справжній», ТМ «Джетт гранат», ТМ «Джетт вишня», ТМ «Джетт тонік-лимон»).

За даними операторів, за підсумками трьох кварталів 2010 року оболонська БАН-команда здійснювала контроль над 15,8% вітчизняного ринку БАН (2009 р. — 13,09%, 2008 р. — 13,06%). При цьому «оболонці» зуміли істотно (на 21%) збільшити виробництво безалкоголки довівши показник 9 місяців до 192 млн. л (2009 р. — 158,4 млн. л).

Наступний великий гравець — ТОВ «Аквапласт» (ТМ «Фрутс») з Дніпропетровська. За минулий 2010 дніпропетровцям належало близько 10,5% ринку (2009 р. — 10,13%, 2008 р. — 8,5%). Якщо порівнювати обсяги виробництва компанії в натуральному вираженні, то за період з січня по вересень цього року підприємством було випущено стільки ж напоїв, скільки за весь минулий рік — 127 млн. л. Підприємство, як нам здається, до кінця року може серйозно поліпшити результати. Поки ж — стабільно третє місце протягом останніх років.

У цьому році прорив у вітчизняному ринку газованої води здійснила українська дочірня компанія PepsiCo — ТОВ «Сандора» (ТМ Sanday, ТМ Pepsi, ТМ Pepsi-Light, ТМ 7UP, ТМ Lipton Ice Tea, ТМ «ФруТонус», ТМ Adrenaline Rush, ТМ Lays, ТМ «Сандора», ТМ «Сандора Ексклюзив», ТМ «Сандора Мультиактив», ТМ «Сандора Класика», ТМ «Сандорик», ТМ «Дар», ТМ «Садочок», ТМ «Миколаївський соковий завод», ін.)

Українська PepsiCo поліпшила свої торішні показники більш ніж на 360% (!) випустивши тільки за три квартали 2010 року близько 120 млн. л газованих напоїв. (2009 р. — 25,6 млн. л).

За даними операторів, за 2010 р. компанія змогла завоювати 9,8% українського ринку БАН (2009 р. — 1,72% 2008 р. — 1,34%). Це поки четверте місце, але потенціал компанії дуже високий.

Дніпропетровське ПП Агенція «Малбі», що входить до складу ТПГ Rainford (ТМ «Бон Буассон», ТМ «Pilot», ТМ «Лимонад», ТМ «Байкал», ТМ «Ситро», ТМ «Золотий Горіх», ТМ «Тархун», ТМ «Дюшес», ТМ «Крем-сода», ТМ «Black»), зовсім небагато відстає від PepsiCo. У 2010 році «Агентство «зуміло домогтися відмінних результатів. За даними операторів, протягом 2010 року «Агентство «утримувало більше 7% ринку (2009 р. — 5,3%, 2008 р. — 4%). Результат перевершив очікування навіть самих підопічних Rainford. Протягом досліджуваного періоду дніпропетровчани бутилювали 85 млн. л «з копійками» газованої води, в той час, як у минулому році цей результат був куди скромніше — 62,4 млн.л. Такі успіхи дають можливість ПП замкнути першу п’ятірку нашого рейтингу.

Дніпропетровське ЗАТ «Ерлан» спільно з київським «Орланом» (ТМ «Знаменівська», ТМ «Два океани», ТМ «Каліпсо», ТМ «Газовані напої «Біола», ТМ «Газовані напої «Ретро», ТМ «Газовані напої «Бриз», ТМ «Газовані напої «Прем'єра», ТМ «Icy-Cola» ТМ «Квейк», ТМ «Smile», ТМ «Соки Біола», ТМ «Соки Літо», ТМ «Холодний чай») в 2010 р. тримали під контролем 6,6% ринку України (2009 р. — 6,9%, 2008 р. — 9,5%).

Якщо говорити про обсяги компанії в натуральному вираженні, то показники дев’яти місяців нинішнього року трохи поступаються торішнім підсумковим цифрам. За три квартали 2010 року тут було випущено майже 80 млн. л газованих напоїв, у той час як після закінчення минулого року підприємство рапортувало про видачу «на-гора» 85 млн. л «газованки». Такі результати забезпечили компанії шосте місце в рейтингу.

Останнім часом відчуває падіння обсягів виробництва один з лідерів вітчизняного ринку БАН — Вінницьке ЧМП ПФ «Панда» (ТМ «Караван»). Так, згідно з інформацією операторів, в 2010 р. компанія змогла утримати тільки 5,35% вітчизняного ринку (2009 р. — 6,7%, 2008 р. — 7,15%). Негативна динаміка виробництва тут, на жаль, теж поки не радує. Цього року за звітний період у компанії було бутильованої близько 65 млн. л БАН, що на 21% менше торішнього підсумкового результату — 82 млн. л. ПМП ВФ «Панда» — сьома.

Єдина поки що ТМ безалкогольного напрямку «Квас Тарас» представила можливість компанії «Славутич», Carlsberg Group контролювати в 2010 році 4,7% (2009 р. — 7,9%, 2008 р. — 6,35%) українського ринку безалкогольних напоїв. Восьмий щабель п'єдесталу.

Завод «Росинка» (ТМ «Росинка», ТМ «Софія Київська», ТМ «Capri-Sonne», ТМ «Orangina», ТМ «San Benedetto», ін.) теж здав позиції: у 2010 році компанії дісталося лише 2,9% українського ринкового «пирога» CSD (2009 р. — 4,5%, 2008 р. — 5%). Дев’ята позиція.

Замикає топову десятку 2010 ПП «Чугуївський завод мінвод» (ТМ «Себек»), який протягом дев’яти місяців поточного року забезпечував наповнення вітчизняного ринку газованої води на рівні 1,42%. За останній час це приватне підприємство трохи додало «у вазі».

Топ 10 виробників ринку газованих безалкогольних напоїв, що займають основну частку в загальному виробництві цієї продукції приведені на рисунку 1. 1, де показано питому вагу кожного виробника на ринку БАН.

Рисунок 1.1 — Розподіл ринку солодких безалкогольних напоїв між основними учасниками в 2010 р.

У той же час, хоча споживання газованої води стабільно збільшується, можна відзначити, що в останні кілька років темпи зростання її продажів помітно відстають від аналогічних показників в інших категоріях безалкогольних напоїв, зокрема соків або мінеральної та питної води. Іншими словами, незважаючи на збільшення обсягів продажів газованих напоїв, у структурі продажів безалкогольних напоїв в цілому їх частка поступово скорочується. Очевидно, значною мірою це обумовлено тенденцією збільшення числа споживачів, що орієнтуються на більш здорові напої, до яких газовану воду, що містить, як правило, велику кількість цукру, а також різні синтетичні добавки та ароматизатори, безумовно, віднести складно. [5]

Інша причина полягає в розширенні асортименту безалкогольних напоїв, що пропонуються українському споживачу: в останні роки тут з’явилися цілі нові категорії, наприклад холодні чай і кава. І хоча ці напої поки недостатньо широко поширені в Україні, їх розвиток також загострює конкуренцію на безалкогольному ринку.

Зробивши огляд ринку солодких безалкогольних напоїв та визначивши основні проблеми його розвитку можна зробити висновок, що доцільно організувати виробництво продукції, яка міститиме лише натуральні складники, тому що в теперішній час споживачі при виборі продуктів споживання орієнтуються не лише на доступність, але й на корисність, а головним показником корисності продукції являється відсутність шкідливих для організму консервантів, барвників тощо. Також одним з напрямів успішного функціонування підприємства може слугувати правильна маркетингова політика, завдяки якій підприємство зарекомендує себе на конкурентному ринку, а споживачі дізнаються про всі переваги виробляємої продукції.

1. 2 Характеристика підприємства

Підприємство «Fantasy Drive» виробляє газовані безалкогольні напої і являється середнім за розмірами виробництва, тому доцільно, щоб за своєю організаційно-правовою формою воно було товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Такі товариства мобільніші, ніж, наприклад, акціонерні.

Згідно закону України «Про господарські товариства» від 19. 09. 1991 № 1576-XII:

Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може досягати 100 осіб.

Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. [6]

Організаційна структура — це упорядкована сукупність взаємопов'язаних елементів системи, що визначає поділ праці та службових зв’язків між структурними підрозділами. Вона організаційно закріплює функції за структурними підрозділами і регламентує потоки інформації на підприємстві.

Функції управління в ТОВ «Fantasy Drive» поділені між загальними зборами і дирекцією. Кількість голосів учасників на зборах визначається пропорційно розміру їх частки у пайовому капіталі. Рішення з тих або інших питань приймаються простою більшістю голосів. Дирекція здійснює оперативне керівництво ТОВ. Таким чином, товариство з обмеженою відповідальністю як організаційна форма підприємництва дає можливість обмежити ризик величиною внеску в пайовий капітал. Воно вимагає меншого капіталу для ведення справи, відрізняється простою системою звітності. [4]

Організаційна структура ТОВ «Fantasy Drive» представлена на рисунку 2.1 в додатках (додаток А). Вона включає в себе директора, що був призначений загальними зборами та являється представником їх інтересів. Директору підпорядковуються безпосередньо керівник маркетингу та логістики, менеджер з питань збуту та постачання, головний бухгалтер та іх допоміжні працівники, а також виробниче управління — начальники цехів, які відповідають за всі технологічні, виробничі та інші процеси пов’язані з безпосереднім виробництвом та подальшою обробкою продукції. Виробниче управління здійснює контроль за роботою всіх цехів підприємства:

1. Цех безалкогольних напоїв, що включає в себе:

? відділення для варіння цукрового сиропу (10 працівників)

? відділення для варіння колера (5 працівників)

? купажне відділення (10 працівників)

? відділення водопідготування (5 працівників)

? відділення розливу сиропів (3 працівники)

? склади зберігання сировини та матеріалів (11 працівників)

? 7 допоміжних працівників.

2. Розливний цех:

? відділення розливу в пляшки (7 працівників).

3. Цех посуду

? склади зберігання тари та пакувальних матеріалів (5 працівників).

4. Цех готової продукції (4 працівники)

5. Лабораторія (1 працівник).

За проведеною роботою управлінський склад та бухгалтерія доповідає членам ТОВ «Fantasy Drive» 1 числа після закінчення кожного кварталу року.

1. 3 Характеристика продукції за видами

Підприємство «Fantasy Drive» виробляє газовані безалкогольні напої, а саме газовані плодово-ягідні напої насичені вуглекислотою. По рецептурному складу — сокомісткі напої з використанням натуральної сировини (соків). Вони відрізняються повним смаком, гармонійним і природним ароматом, збалансованим співвідношенням кислот і цукру. В асортименті підприємства п’ять видів напоїв. Основна інформація про продукцію наведена в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 — Характеристика продукції підприємства «Fantasy Drive»

Назва продукції

Об'єм пляшки, дм3

Склад

Насиченість вуглекислотою, г/дм3

1

2

3

4

SunBest

1

-сік апельсиновий;

-вода питна

с-лимонна кислота

-цукор (10 -12%)

0,5 — сильногазована

JoyJuice

1

-сік яблучний;

-вода питна

-лимонна кислота

-цукор (10 -12%)

0,2 — слабогазована

Freshness

1

-сік виноградний;

-вода питна

-лимонна кислота

-цукор (10 -12%)

0,5 — сильногазована

АquaСherries

1

-сік вишневий;

-вода питна

-лимонна кислота

-цукор (10 -12%)

0,2? слабогазована

SweetlyDrink

1

-сік малиновий;

-вода питна

-лимонна кислота

-цукор (10 -12%)

0,5 — сильногазована

Продукція випускається в пляшках об'ємом 1 л (1дм3) та представляє собою натуральні напої з різною газацією (0,2 г/дм3 — слабогазована та 0,5 г/дм3 — сильногазована), без барвників та консервантів. Вона прийдеться до душі кожному, хто піклується про своє здоров’я.

Розділ 2. Обгрунтування виробничої програми і потреби в ресурсах

2. 1 Визначення виробничої програми

Виробництво газованих безалкогольних напоїв включає в себе такі основні стадії - варіння цукрового сиропу, приготування купажного сиропу, приготування газованої води, купажування і розлив. Принципова технологічна схема приведена на рис. 2.1.

При використанні синхронно-змішувального способу розливу спочатку купажний сироп змішують з деаерірованной водою, а потім отриману водно-купажну суміш піддають охолодженню і насиченню діоксидом вуглецю механічним способом. Механічний спосіб застосовується при виробництві фруктових і мінеральних вод, газованої води і шипучих вин. При цьому газація напоїв здійснюється за допомогою спеціальних апаратів, таких, як сифони, сатуратори або металевих танків під тиском.

Холодний спосіб приготування сиропу розчинення цукру без нагрівання і фільтрування сиропу. Масова частка сухих речовин в сиропі повинна становити 60−65%.

Колер отримують шляхом нагрівання цукру, що містить 1−2% води, до температури плавлення (160−165 °С). При витримці в цих умовах відбувається зневоднення сахарози. У результаті цього цукор набуває темно-бурого забарвлення. Колер розводять гарячою водою до масової частки сухих речовин 70 ± 2% і охолоджують.

Купажний сироп готується варінням плодово-ягідного напівфабрикату з цукром. Готують купажні сиропи холодним, гарячим або полугорячем способом.

Гарячий спосіб застосовується, якщо до складу купажного сиропу входять соки і вина, для їх деалкоголізаціі і упарювання. У сіроповарочний котел всю рецептурну кількість плодово-ягідних соків, підігрівають їх і засипають всю кількість цукру, кип’ятять 30 хв, видаляють піну, що утворюється, потім фільтрують сироп в гарячому стані і охолоджують до температури 20 ° С. При купажуванні в отриманий продукт додають інші складові частини купажного сиропу. Купаж ретельно перемішують і перевіряють органолептичні і фізико-хімічні показники.

При приготуванні сиропів на плодово-ягідних соках відбувається інверсія сахарози за рахунок містяться в них кислот. Готовий купаж охолоджують до температури 10 ° С, витримують 2−4 год і передають на розлив.

Розлив напоїв здійснюється насиченням суміші деаерірованної води і купажного сиропу вуглекислим газом з подальшим розливом вже готового напою у пляшки. Насичення води діоксидом вуглецю здійснюється в сатураторах, а напоїв — в синхронно-змішувальних установках. Вода попередньо фільтрується.

Перед насиченням СО2 воду охолоджують до 2−4 ° С і деаерують, тобто видаляють розчинені гази, що заважають введенню діоксиду вуглецю. Масова частка СО2 в напоях 0,2−0,5%.

Пляшки, заповнені напоєм, проходять бракераж, етикетування та до реалізації зберігаються на складі при температурі не вище 12 ° С.

Технологічна схема приготування солодких газованих безалкогольних напоїв (БАН) на підприємстві «Fantasy Drive» представлена на рисунку 2.1.

За цією технологічною схемою на підприємстві виготовляється 5 видів продукції: SunBest — апельсиновий безалкогольний сильногазований напій на основі натурального апельсинового соку, JoyJuice — яблучний безалкогольний слабогазований напій на основі натурального яблочного соку, Freshness — виноградний безалкогольний сильногазований напій на основі натурального виноградного соку, АquaСherries — вишневий безалкогольний слабогазований напій на основі натурального вишневого соку та SweetlyDrink — малиновий безалкогольний сильногазований напій на основі натурального малинового соку. Вміст соку в кожному виді напоїв не менше 10−12% [6].

Рисунок 2.1 — Технологічна схема виробництва БАН

На основі попередньо проведених маркетингових досліджень щодо ємності ринку безалкогольних напоїв можна зробити такі висновки, що за наявного рівня виробництва даного виду продукції потреби ринку цілком не задовольняються, хоча на ринку є низка великих компаній. Тому якщо виробнича програма на 2011 рік буде становити 2 784 000 пляшок газованої солодкої води на рік, по 1 літру в кожній пляшці, то виробництво буде доцільним і поповнить ємність цього ринку.

Таблиця 2.1? Визначення виробничої програми підприємства «Fantasy Drive» на 2011 рік

Назва продукції

Одиниця виміру, шт.

Обсяг виробниц-тва за рік

Ціна за одиницю продукції, грн.

Обсяг реалізації на рік, грн.

SunBest

пляшка

556 800

7

3 897 600

JoyJuice

пляшка

556 800

7

3 897 600

Freshness

пляшка

556 800

7

3 897 600

АquaСherries

пляшка

556 800

7

3 897 600

SweetlyDrink

пляшка

556 800

7

3 897 600

Разом

*

2 784 000

*

19 488 000

Ціну встановлено на рівні 7 грн. для кожного з видів продукції, вона встановлена на основі порівнянь з цінами підприємств-конкурентів аналогічної продукції. За наявного обсягу виробництва та встановленої ціни обсяг реалізації на рік, тобто дохід підприємства, буде дорівнювати 19 488 000 грн.

2.2 Розрахунок потреби в основному капіталі

Норма штучного часу (Тшт) на операцію визначається виходячи з часу, що затрачується на повний виробничий цикл та обсяг, шо виробляється за цей час і визначається за формулою (2. 1)

Тшт=Тц/Ов, (2. 1)

де Тц — час, що затрачується на повний виробничий цикл, год.

Ов — обсяг виробництва продукції, що виробляється за 1 цикл., шт.

Тшт (год.)

Тоді, виходячи з того, що робочий день складається з 8 год, тобто 480 хв., визначаємо, що в день буде здійснюватися 4,8 циклів. Тепер можна визначити яким буде обсяг виробництва за добу шляхом множення обсягу виробництва за 1 цикл на кількість циклів за денний період виробництва за формулою (2. 2)

Овд= Овцц, (2. 2)

де Овц — обсяг виробництва за цикл,

Кц — кількість циклів.

За цією формулою робимо розрахунок

Овд = 2500*4,8 = 12 000

Обсяг виробництва за рік буде визначатися шляхом множення добового обсягу виробництва на 232 дні (кількість робочих дней в році) і складатиме за підрахунками 2 784 000 шт. пляшок на рік.

Таблиця 2.1 — Визначення обсягів виробництва продукції підприємства «Fantasy Drive» на 2011 рік

Назва продукції

Одиниця виміру, шт.

Обсяг виробництва за 1 цикл, шт

Обсяг виробництва за добу, шт.

Обсяг виробниц-тва за рік

SunBest

пляшка

500

2400

556 800

JoyJuice

пляшка

500

2400

556 800

Freshness

пляшка

500

2400

556 800

АquaСherries

пляшка

500

2400

556 800

SweetlyDrink

пляшка

500

2400

556 800

Разом

*

2500

12 000

2 784 000

Підприємство «Fantasy Drive» орендує двоповерхову будівлю загальною площею 2600 м2. Використовується довгостроковий договір оренди, тому сума орендної плати не змінюється і становить 78 000 грн. на місяць (табл. 2. 2). Орендна плата включає в себе витрати на опалення приміщень.

Таким чином, сума орендної плати за рік складає:

78 000 грн. * 12 міс. = 936 000 грн.

Потребу в виробничих площах для різних потреб виробництва представлено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 — Потреба у виробничих площах підприємства «Fantasy Drive»

Тип приміщення

Площа, м2

Ставка орендної плати на місяць, грн/м2

Сума орендної плати на місяць, грн.

Сума орендної плати за рік

Цех безалкогольных напоїв

800

30

24 000

288 000

Цех посуду

300

30

9000

108 000

Цех розливу

500

30

15 000

180 000

Цех готової продукции

700

30

21 000

252 000

Лабораторія

200

30

6000

72 000

Приміщення для управлінського персонилу

100

30

3000

36 000

Разом

2600

180

78 000

936 000

Важливим показником для розрахунку потреби в основному капіталі являється амортизація. Амортизація нараховується за лінійним методом. Річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів за формулою (2. 3)

А = Вa: T (2. 3)

де: A — річна сума амортизації, грн. ;

Ва — амортизована вартість об'єкта основних засобів, грн. ;

Т — термін корисного використання об'єкта основних засобів, років.

Річна норма амортизації визначається за формулою (2. 4)

На = (СБн — Сл) / (СБн * Т) (2. 4)

де: На — річна норма амортизації,%;

СБн — первісна балансова вартість основних засобів, грн. ;

Сл — ліквідаційна вартість основних засобів, грн. ;

Т — термін корисного використання основних засобів, років.

Амортизація інших основних фондів нараховується за методом прискореного зменшення залишкової вартості. При цьому методі річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється виходячи з терміну корисного використання об'єкта, і подвоюється, за формулою (2. 5)

А = 2 * Вз: Т (2. 5)

де: A — річна сума амортизації, грн. ;

Вз — залишкова вартість об'єкта основних засобів або первісна вартість на дату початку нарахування амортизації, грн. ;

Т — термін корисного використання об'єкта основних засобів, років.

Методом прискореного зменшення залишкової вартості на підприємстві «Fantasy Drive» розраховується амортизація для комп’ютерів та телефону/факсу.

Всі розрахунки вартості основних фондів та амортизаційних відрахувань занесено до таблиці 2.3.

На балансі підприємства значаться основні засоби на суму 630 900 грн. Вартість придбаного обладнання включає в себе його монтаж, пуск, налагодження, навчання персоналу та гарантійне обслуговування протягом року. Річна сума нарахованої амортизації становить 122 186 грн. Тоді залишкова вартість основних фондів на кінець року 508 714 грн.

Таблиця 2.3 — Розрахунок вартості основних фондів та амортизаційних відрахувань на підприємстві «Fantasy Drive»

Назва об'єктів основних фондів

Кіль-кість, шт.

Вартість об'єкта, грн. /шт

Загальна вартість, грн.

Термін корисного викорис-тання, років

Річна норма амор-тизації, %

Річна сума аморти-зації, грн.

Залишкова вартість основних фондів, грн.

Сироповарочний котел СК-Е-400

5

40 000

200 000

10

10

20 000

180 000

Фільтри для купажного сиропу

5

900

4500

1

100

4500

0

Сироподозуючий автомат

5

1000

5000

5

20

1000

4000

Установка для насичення вуглекислим газом (сатуратор)

1

68 000

68 000

10

10

6800

61 200

Автомат-змішувач

1

35 000

35 000

10

10

3500

31 500

Установка изобарического розливу

1

65 000

65 000

7

14

9286

55 714

Секції транспортування до всіх агрегатів лінії розливу

1

40 000

40 000

10

10

4000

36 000

Лабораторне обладнання

1

15 000

15 000

5

20

3000

12 000

Вантажівка ВАЗ

1

104 000

104 000

3

33

34 667

69 333

Газель Мерседес

1

80 000

80 000

3

33

26 667

53 333

Етикетувальна машина

1

2000

2000

4

25

500

1500

Комп’ютер

2

6000

12 000

3

67

8000

4000

Телефон / факс

1

400

400

3

67

267

133

Всього

*

457 300

630 900

74

419

122 186

508 714

2.3 Обчислення чисельності персоналу та витрат на оплату праці

ТОВ «Fantasy Drive» має лінійну організаційну структуру підприємства.

Всі необхідні функції управління виконуються лише лінійним керівником, що дозволяє чітко розподілити права, обов’язки і відповідальність співробітників. Таким чином, оргструктура повністю відповідає характеру діяльності підрозділів.

Для працівників встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями і 8-годинним робочим днем. Річний фонд робочого часу становить 1856 годин, який обчислюється за формулою (2. 6)

Nрік = N*tзм. *T (2. 6)

Таблиця 2.4 — Розподіл робочого часу на підприємстві за рік

Кількість змін за добу (N)

1

Тривалість однієї зміни, годин (tзм.)

8

Тривалість робочого тижня, днів

5

Кількість робочих днів у році, днів (T)

232

Кількість робочих годин на рік

1856

Чисельність основних працівників підприємства, безпосередньо зайнятих виробництвом продукції, розраховується за формулою (2. 7)

Чор = (Тшт * РВП) / Д (2. 7)

де: Чор — чисельність основних працівників, чол. ;

Тшт — норма штучного часу на 1 продукції;

РВП — річна виробнича програма, шт. ;

Д — річний фонд робочого часу, годин.

Чисельність основних працівників ТОВ «Fantasy Drive»

Чор = 0,04* 2 784 000/ 1856 = 60 (осіб)

Чисельність допоміжних робітників, апарату управління, службовців та молодшого обслуговуючого персоналу (МОП) задається в процентному відношенні до чисельності основних робітників та зведено в таблицю 2.5.

Таблиця 2.5 — Розподіл працівників в процентному відношенні від загальної кількості та по відношенні до основних працівників

Категорія та професія працівників

Чисель-ність, осіб

% від числа основних працівників

% від загальної кількості працюючих

1. Основні працівники

60

100

75,9

2. Допоміжні працівники:

в т.ч. працівник механічної майстерні

1

1,7

1,3

працівник вуглекислотної станції

1

1,7

1,3

працівник ремонтно-будівельного цеху

1

1,7

1,3

працівник холодильно-компресорної станції

1

1,7

1,3

працівник теплового пункту

1

1,7

1,3

хімік-технолог

1

1,7

1,3

водій

1

1,7

1,3

прибиральниця

2

3,3

2,5

3. Управлінський склад та бухгалтерія: в т. ч. директор

1

1,7

1,3

головний бухгалтер

1

1,7

1,3

менеджер

1

1,7

1,3

маркетолог

1

1,7

1,3

касир

1

1,7

1,3

начальник цеху

5

8,3

6,3

Всього

79

*

100

Штат ТОВ «Fantasy Drive» складається з 79 працівників, у тому числі:

? Працівники безпосередньо зайняті виробництвом продукції (основні працівники) — 60 осіб;

? Робітники і службовці безпосередньо не зайняті виробництвом продукції (допоміжні працівники) — 12 осіб;

? Співробітники апарату управління на рівні цехів — 5 осіб;

? Співробітники апарату управління підприємством та бухгалтерія — 5 осіб.

Заробітна плата основним працівникам на підприємстві нараховується за відрядно-премільною системою. Для цього необхідно визначити розряд, що відповідає певній операції.

Таблиця 2.6 — Основні працівники та розподіл іх по розрядах

Основне виробництво

Професія

Чисельність працівників, осіб

Середній тарифний розряд

Всього

В т.ч. за розрядами

1

2

3

4

5

Технологічний цех (варіння сиропу, купаж, водопідготовка)

Приймальник-здавальник сировини

3

-

-

3

-

-

3

Варильник сиропів, колера

15

-

5

5

5

-

3

Купажист

10

-

-

-

2

3

2,3

Приймальник-здавальник сировини

5

-

-

5

-

-

3

Склад сахару, соків

Оброблювач води для газованих напоїв

6

-

-

6

-

-

3

Робочий в складі цукру (прийом, зберігання піску)

Робочий в складі соків

5

-

-

10

-

-

3

Виробництво напоїв у пляшках (цех розливу, цехи посуду і готової продукції)

Оброблювач технологічних місткостей і тари

7

-

-

7

-

-

3

Робочий на складі готової продукції

4

-

-

4

-

-

3

Робочий в цеху посуду

5

-

-

5

-

-

3

Всього

*

60

-

5

45

7

3

3

Годинна тарифна ставка, яка також необхідна для визначення заробітної плати основним працівникам на підприємстві та місячна заробітна плата подані в таблиці 2.7. Погодинна ставка визначається в залежності від розряду працівника.

Таблиця 2.7 — Визначення заробітної плати основних працівників

Категорія робітників

Кількість працівників

Кількість робочих годин на добу

Кількість робочих годин у місяць

Разряд

Ставка з/п, грн/год

Заробітна плата на 1 чол., грн. /міс.

1

2

3

4

5

6

7

Приймальник-здавальник сировини

3

8

176

3

8

1408

Варильник сиропів, колера

15

8

176

3

8

1408

Купажист

10

8

176

5

7

1232

Оброблювач води для газованих напоїв

5

8

176

3

8

1408

Робочий в складі цукру (прийом, зберігання піску)

6

8

176

3

8

1408

Робочий в складі соків

5

8

176

3

8

1408

Оброблювач технологічних місткостей і тари

7

8

176

3

8

1408

Робочий в складі готової продукції

4

8

176

3

8

1408

Робочий в цеху посуду

5

8

176

3

8

1408

В середньому

*

*

*

*

*

1388

Заробітна плата іншим категоріям працюючих розраховується у відповідності до фактично відпрацьованого часу та посадових окладів (для адміністрації, службовців та МОП) або годинної тарифної ставки (для допоміжних робітників). Розрахунки заробітної плати цим категоріям працівників знаходяться в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 — Заробітна плата адміністрації та допоміжних працівників

Категорія робітників

Кількість, чоловік

Кількість робочих годин на добу

Кількість робочих годин у місяць

Ставка з/п,

грн/год

Заробітна плата на 1 чол., грн.

Допоміжні працівники:

в т.ч. працівник механічної майстерні

1

8

176

12

2112

працівник вуглекислотної станції

1

8

176

12

2112

працівник ремонтно-будівельного цеху

1

8

176

12

2112

працівник холодильно-компресорної станції

1

8

176

12

2112

працівник теплового пункту

1

8

176

12

2112

хімік-технолог

1

8

176

15

2640

водій

1

8

176

12

2112

прибиральниця

2

8

176

10

1760

Управлінський склад та бухгалтерія:

в т.ч. директор

1

8

176

20

3520

головний бухгалтер

1

8

176

16

2816

менеджер

1

8

176

16

2816

маркетолог

1

8

176

16

2816

касир

1

8

176

15

2640

начальник цеху

5

8

176

17

2992

На підприємстві застосовується погодинно-преміальна система оплати праці. За умови виконання щомісячного плану виробництва і реалізації продукції працівники отримують премію в розмірі 20% від місячного окладу.

У таблиці 2.9 представлений розрахунок заробітної плати персоналу з урахуванням нарахувань до соціальних фондів (37,5%).

Таблиця 2.9 — Заробітна плата працівників з нарахуваннями

Категорія робітників

Кіль-кість, чол.

Посадовий оклад, грн. /міс

Премія 20%, грн. /міс.

Місяч-ний ФЗП, грн. /міс.

Нарахуван-ня до соцфондів, грн. /міс. (37,5%)

ФЗП з нараху-ваннями, грн. /міс

Всього ФЗП з нараху-ваннями, грн. /міс

ФЗП з нараху-ваннями, грн. /рік

1. Основні працівники

60

1388

277,6

1665,6

520,5

2186,1

131 166

1 573 992

2. Допоміжні працівники:

в т.ч. працівник механічної майстерні

1

2112

422,4

2534,4

792

3326,4

3326,4

39 916,8

працівник вуглекислотної станції

1

2112

422,4

2534,4

792

3326,4

3326,4

39 916,8

працівник ремонтно-будівельного цеху

1

2112

422,4

2534,4

792

3326,4

3326,4

39 916,8

працівник холодильно-компресорної станції

1

2112

422,4

2534,4

792

3326,4

3326,4

39 916,8

працівник теплового пункту

1

2112

422,4

2534,4

792

3326,4

3326,4

39 916,8

хімік-технолог

1

2640

528

3168

990

4158

4158

49 896

водій

1

2112

422,4

2534,4

792

3326,4

3326,4

39 916,8

прибиральниця

2

1760

352

2112

660

2772

5544

66 528

3. Управлінський склад та бухгалтерія:

в т.ч. директор

1

3520

704

4224

1320

5544

5544

66 528

головний бухгалтер

1

2816

563,2

3379,2

1056

4435,2

4435,2

53 222,4

менеджер

1

2816

563,2

3379,2

1056

4435,2

4435,2

53 222,4

маркетолог

1

2816

563,2

3379,2

1056

4435,2

4435,2

53 222,4

касир

1

2640

528

3168

990

4158

4158

49 896

начальник цеху

5

2992

598,4

3590,4

1122

4712,4

23 562

282 744

Всього

*

*

*

*

*

56 794,5

*

2 488 752

Таким чином, місячний фонд заробітної плати з нарахуваннями в соціальні фонди всіх працівників підприємства становить 56 794,5 грн. За рік витрати підприємства на оплату праці з нарахуваннями складають 2 488 752 грн.

2.4 Оцінка потреби в оборотних фондах

Процес виробництва та продажу продукції може здійснюватися безперебійно при наявності у підприємства не тільки необхідних основних фондів, нематеріальних активів, але і оборотних коштів, переважно у формі запасів сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива та інших. Як і основні, оборотні кошти функціонують у сфері виробництва, будучи матеріальною основою виробництва, і являють собою виробничі фонди. Але в процесі функціонування засоби праці та предмети праці по-різному і в різній мірі переносять свою вартість на вартість виробленого продукту. Цим і обумовлений розподіл виробничих фондів на основні й оборотні.

Оборотні виробничі фонди за речовинним змістом є предметами праці, а також знаряддями праці, що враховуються в складі малоцінних та швидкозношуваних предметів. Оборотні виробничі фонди обслуговують сферу виробництва і повністю переносять свою вартість на вартість готової продукції, змінюючи первісну форму протягом одного виробничого циклу.

До складу оборотних засобів підприємства входять ті предмети необхідні для створення виробничих запасів, основних і допоміжних матеріалів, палива, напівфабрикатів, утворення незавершеного виробництва, а також для підтримки мінімального запасу готової продукції на складах підприємства. У складі виробничих запасів розглядаються наступні елементи: сировина, допоміжні матеріали, паливо, напівфабрикати.

В якості сировини виступають необхідні для виготовлення солодкої газованої води компоненти — сік, вода питна, лимонна кислота, цукор.

Рецепт приготування 100 дал солодкої газованої води на виробництві:

? цукор — 66 кг,

? сік — 195,53 л,

? лимонна кислота — 1,4 кг,

? вода — 1100 л.

Тоді з розрахунку, що 100 дал=1000л розрахуємо кількість необхідних компонентів для приготування 1 л продукції:

? цукор — 0,066 кг,

? сік — 0,19 553 л,

? лимонна кислота — 0,0014 кг,

? вода — 1,1 л.

Таблиця 2. 10 — Розрахунок необхідної маси вихідної сировини

№ п/п

Найменування сировини та матеріалів

Норма витрат на пляшку продукції

Кількість, л та кг

Ціна, грн.

Вартість, грн.

1

Сік

0,1955

544 355,52

5

2 721 777,6

2

Вода питна

1,1000

3 062 400

0,1

306 240

3

Лимонна кислота

0,0014

3897,6

6

23 385,6

4

Цукор

0,0660

183 744

7

1 286 208

*

Разом

*

*

*

4 337 611,2

Вартість необхідної маси вихідної сировини для виготовлення продукції складає 4 337 611,2 грн.

В якості допоміжних матеріалів розглядаються пакувальні матеріали й тара. Тара з поліетилентерефталату (PET, PETE або поліестер) - зазвичай використовується для газованих напоїв і води. Хороша хімічна стійкість (хоча ацетон і кетони руйнують ПЕТ) і висока ступінь удароміцності і міцності на розрив. Цей матеріал не забезпечує стійкість до високих температур, максимальна температура 71 °C. 11]

Етикетка з самок лійкою основою розроблена на замовлення з логотипом ТОВ «Fantasy Drive» та всіма даними про кожен вид продукції. Ця етикетка — ярлик на товарі, що містить інформацію для споживача, наноситься на товар за рахунок клейового шару в складі етикетки. Виготовляється з самоклійкого паперу або самоклеючої плівки. Поставляється в рулонах, за вимогами етикетувального обладнання. 12]

Розрахунки потреби в тарі та пакувальних матеріалах наведено в таблиці 2. 11.

Таблиця 2. 11 — Розрахунок необхідної кількості тари та пакувальних матеріалів.

Найменування

Витрати на пляшку продукції, шт.

Кількість, шт

Ціна, грн

Вартість, грн

Пляшка

1

2 784 000

0,5

1 392 000

Етикетка

1

2 784 000

0,02

55 680

Разом

*

*

*

1 447 680

Вартість необхідної кількості тари та пакувальних матеріалів для виготовлення продукції складає 1 447 680 грн.

Транспортний запас сировини розраховується за формулою (2. 8)

Zтр = q1 * Тзр (2. 8)

де: Zтр — транспортний запас сировини, кг;

q1 — денна потреба сировини, кг;

Тзр — середній період зриву поставки сировини (середнє відхилення фактичних строків поставки від передбачених договором), днів.

Денна потреба сировини розраховується шляхом ділення річної потреби кожного виду сировини на кількість робочих днів на рік.

Розрахунок кількості та вартості транспортного запасу за видами сировини та допоміжних матеріалів наведений у таблиці 2. 12.

Поточний запас розраховується як половина середнього інтервалу між поставками сировини за формулою:

Zпот = q1 * 0,5 * Тпост (2. 9)

де: Zпот — поточний запас сировини, кг;

q1 — денна потреба сировини, кг;

Тпост — середній період між поставками сировини, днів.

Таблиця 2. 12 — Розрахунок транспортного запасу сировини та допоміжних матеріалів

№ з/п

Наймену-вання сировини

Річна потреба, л та кг

Кількість робочих днів на рік

Денна потреба, кг та л

Період зриву поставки, днів

Транспортний запас

Кількість, кг та л

Ціна, грн.

Мінімальний запас на рік, л та кг

Вартість в день, грн.

Вартість на рік, грн.

Сировина

1

Сік

544 355,5

232

2346

1

2346

5

544 355,52

11 732

2 721 778

2

Вода питна

3 062 400

232

13 200

1,5

19 800

0,1

4 593 600

1980

459 360

3

Лимонна кислота

3897,6

232

17

2

34

6

7795,2

202

46 771,2

4

Цукор

183 744

232

792

1

792

7

183 744

5544

1 286 208

Разом

*

*

*

5,5

*

*

5 329 494,7

19 457

4 514 117

Тара та пакувальні матеріали

1

Пляшка

2 784 000

232

12 000

2

24 000

0,5

5 568 000

12 000

2 784 000

2

Етикетка

2 784 000

232

12 000

2

24 000

0,02

5 568 000

480

111 360

Разом

*

*

*

4

*

*

*

12 480

2 895 360

Розрахунок кількості та вартості поточного запасу за видами сировини наведений у таблиці 2. 13.

Таблиця 2. 13 — Розрахунок поточного запасу сировини та допоміжних матеріалів

№ з/п

Наймену-вання сировини

Річна потреба, кг та л

Кількість робочих днів на рік

Денна потреба, кг та л

період між постав-ками, днів

Периодичність поставки сировини (поточний запас)

Кількість, кг та л

Ціна, грн.

Вартість денна, грн.

Вартість на рік, грн.

Сировина

1

Сік

544 355,5

232

2346

3

7039

5

35 195

8 165 333

2

Вода питна

3 062 400

232

13 200

1

13 200

0,1

1320

306 240

3

Лимонна кислота

3897,6

232

17

7

118

6

706

163 699,2

4

Цукор

183 744

232

792

3

2376

7

16 632

3 858 624

*

Разом

*

*

*

14

*

*

53 853

12 493 896

Тара та пакувальні матеріали

1

Пляшка

2 784 000

232

12 000

2

24 000

0,5

12 000

2 784 000

2

Етикетка

2 784 000

232

12 000

3

36 000

0,02

720

167 040

*

Разом

*

*

*

5

*

*

12 720

2 951 040

У таблиці 2. 14 представлений розрахунок страхового запасу сировини в розмірі 30% від її поточної вартості.

Таблиця 2. 14 — Розрахунок страхового запасу сировини та допоміжних матеріалів

№ з/п

Найменування сировини

Поточний запас, кг та л

Страховий запас сировини

Кількість, кг

Ціна, грн.

Вартість, грн.

Сировина

1

Сік

7039,1

2111,7

5

10 558,6

2

Вода питна

13 200,0

3960,0

0,1

396,0

3

Лимонна кислота

117,6

35,3

6

211,7

4

Цукор

2376,0

712,8

7

4989,6

*

Разом

16 155,9

Тара та пакувальні матеріали

1

Пляшка

24 000

7200

0,5

3600,0

2

Етикетка

36 000

10 800

0,02

216,0

*

Всього

*

*

*

3816,0

Незавершене виробництво відсутнє, тому що солодкі газовані напої виробляються, розфасовуються і пакуються відразу. Готова продукція на складі також відсутня, тому що вона відразу відправляється замовникам.

Витрати виробництва (собівартість продукції) складається з таких витрат, як витрати на пальні матеріали, електроенергію для виробництва, електроенергію для освітлення та інші витрати. Розрахуємо всі ці витрати та підсумуємо (калькулюємо їх). капітал рентабельність беззбитковість ринок

На підприємстві «Fantasy Drive» 2 автомобілі: Грузовик ВАЗ та Газель Мерседес. Розрахунок потреби пального наведений в таблиці 2. 15. У рік витрачається літра бензину на суму 195 666 грн. Доставка сировини та матеріалів проводиться транспортом постачальників.

Таблиця 2. 15 — Розрахунок потреби в пальних матеріалах ТОВ «Fantasy Drive»

Транспортні засоби

Призначення транспортного засобу

Середньодобовий пробіг, км

Кількість робочих днів на місяць

Загальний пробіг за місяць, км

Норма витрати палива, л/100 км

Витрати палива за місяць, л

Вид палива (марка бензину)

Ціна, грн. /л

Витрати на паливо, грн. /міс.

Витрати на паливо, грн. /рік

Грузовик ВАЗ

Для постачання продукції

100

4

400

9

360

А-80

9,1

3276

39 312

Газель Мерседес

Для постачання допоміжних матеріалів та виконання доручень керівництва

115

22

2530

5

1265

А-92

10,3

13 029,5

156 354

Разом

*

215

*

*

*

*

*

*

16 305,5

195 666

Для роботи виробничого обладнання та офісної техніки необхідна електроенергія. Витрати на електроенергію для виробництва складають 4329,12 грн. на рік (табл. 2. 16).

Таблиця 2. 16 — Розрахунок витрат на електроенергію для виробництва

Вид обладнання

Кількість обладнання, шт

Споживання потужності кВт/год.

Кількість роботи на рік, годин

Тариф за 1 кВт/год, грн.

Сума витрат на рік, грн.

Сироповарочний котел СК-Е-400

3

1,5

464

0,6

417,6

Сироподозуючий автомат

3

0,4

1856

0,6

445,44

Установка для насичення вуглекислим газом (сатуратор)

1

0,37

1856

0,6

412,03

Автомат-змішувач

1

0,9

464

0,6

250,56

Установка изобарического розливу

1

0,6

1856

0,6

668,16

Секції транспортерів до всіх агрегатів лінії розливу

1

1,5

1856

0,6

1670,4

Лабораторне обладнання

1

0,3

232

0,6

41,76

Етикетувальна машина

1

0,18

1856

0,6

200,45

Комп’ютер

1

0,2

1856

0,6

222,72

Всього

*

*

*

*

4329,12

Витрати на електроенергію для освітлення складських, виробничих та офісних приміщень становлять 66 816 грн. на рік (табл. 2. 17).

Таблиця 2. 17? Розрахунок витрат електроенергії на освітлення

Потужність лампочки, кВт/год.

Кількість лампочок, шт.

Час роботи на добу, час.

Кількість днів на рік, днів

Тариф за 1 кВт/год., грн

Сума витрат на рік, грн.

0,05

60

8

232

0,6

66 816

Разом

*

*

*

*

66 816

До інших витрат належать витрати на робочий одяг для працівників, водопостачання, миючі засоби, стільці та столи для бухгалтерії, канцелярські ручки, бумага А4 та рекламний блок в журналі «Здоров'я». Сума таких витрат за рік становить 10 599 грн. на рік. Розрахунок інших витрат представлений в таблиці 2. 18.

Таблиця 2. 18 — Розрахунок інших витрат ТОВ «Fantasy Drive»

Найменування

Кількість

Ціна, грн.

Сума витрат на рік, грн.

Робоча форма для працівників, шт/рік

30

45

1350

Водопостачанння, м3/доб.

45

0,6

6264

Миючі засоби, шт/рік

60

5

300

Канцелярські ручки, шт/рік

10

3,5

35

Бумага А4, пак. /рік

10

15

150

Рекламний блок в журналі «Здоров'я», разів виходу/рік

5

500

2500

Разом

*

*

10 599

Процес розрахунку витрат виробництва на одиницю продукції називається калькулювання, а оформлений розрахунок цих витрат називається калькуляцією. Через те, що підприємство «Fantasy Drive» виготовляє 5 видів продукції однакового об'єму в пляшці та однакового обсягу пляшок, то в калькуляції собівартості немає потреби вказувати розрахунок витрат на кожний вид продукції.

Калькуляція собівартості представлена в таблиці 2. 19.

Таблиця 2. 19? Калькуляція собівартості продукції ТОВ «Fantasy Drive»

Витрати

На пляшку продукції, грн.

Всього на рік, грн.

1. Сировина й матеріали

2,66

7 409 476,80

Сік

0,98

2 721 777,60

Вода питна

0,17

459 360,00

Лимонна кислота

0,02

46 771,20

Цукор

0,46

1 286 208,00

Пляшка

1,00

2 784 000,00

Етикетка

0,04

111 360,00

2. Паливо

0,07

195 666,00

3. Ел/энергія для виробництва

0,002

4329,12

4. Ел/энергія на освітлення

0,02

66 816,00

5. ФОП з на-рахуваннями

0,89

2 488 752,00

6. Оренда приміщень

0,34

936 000,00

7. Амортизац. осн. фондів

0,04

122 185,71

8. Інші витрати

0,004

10 599,00

Разом

4,04

11 233 824,63

Отримаємо, що собівартість одиниці продукції кожного виду складає 4,04 грн., а загальні витрати за всіма видами продукції (загальна собівартість) -11 233 824,63 грн.

Яку доцільно встановити норму додаткової вартості визначаємо самостійно, але виходячи з того, щоб продукція була конкурентоздатною на ринку, щоб на неї був споживчий попит. Визначена в таблиці 2. 20 виробнича програма з цінами на одиницю продукції (7 грн. за кожний вид) є оптимальною, тому знаходимо за пропорцією питому вагу собівартості в ціні реалізації, а потім норму додаткової вартості

7 грн. — 100%

4,04 — х

Тоді х = 57,64%? питома вага обівартості в ціні реалізації.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой