Міркування Хосе Ортега-і-Гассет у статті "Адам в раю"

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Культура и искусство


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Стаття Хосе Ортега-і-Гассета «Адам в раю» написана у 1910 р., та включена до збірки під назвою «Люди, творіння, речі» (1916 р). У даній збірці філософ виявляє стурбованість щодо стану філософсько-теоретичної культури іспанської інтелігенції. Також, розглядає світ як трагічний, або драматичний «сценарій» життя.

«Адам в раю» — це те поле думки, в якому Ортега намагається розібратись в мистецтві як такому, сутності живопису, цінності картини.

Насамперед він розмірковує над картинами Ігнасіо Сулоаги. «Чи така Іспанія насправді», якою він її подає на полотні? Адже, мазок — це зовнішній світ, але в мазках цілий світ ідеальних смислів.

«Жодна думка неможлива без упереджень», а без традиційного накопичення упереджень немає культури. Вона будується на логіці, етиці та естетиці. Завдяки цим трьом схожим забобонам людина підноситься над світом тварин. Окрім даних наук культура ще містить в собі «позитивне одкровення, яке людина сьогодення знаходить в діяльності людини вчорашньої. «

Художники, виходячи із вище поданого, є послідовниками пластичної традиції. Вони поділяються на тих, що відображають світ речей, та тих, що відштовхуються від речевості.

Картина містить в собі приховану енергію, яка не приходить з-зовні, а є в ній самій. В ній є щось трансцендентне у відношенні до ліній та фарб, щось, про реальність чого ведуться суперечки. У її творення вкладається щось суто віртуальне.

«Картина відображає певну вічність.» «Картина - це смисловий зв’язок живописних елементів. «

Річ є частиною Всесвіту, і частиною іншої речі, відповідно між речами наявний зв’язок. «Правильно зобразити річ не означає, як ми думали раніше, просто скопіювати її. « Адже потрібно вивести певну формулу взаємодії даної речі з іншими; встановити її значущість та цінність. Річ є не більше ніж значущість, яка розглядається в дійсності. А дійсностей стільки, на думку Ортега, скільки точок зору, які диктують свій ракурс.

Художник, який дивиться на світ з буденної точки зору — малюватиме вивіски. Художник з поглядами вченого — схеми для посібника, а художник-історик — картинки для підручника.

Є окремі чинники, які збивають художників з шляху істини. Автор має на увазі твір Дідро «Салони», в якому останній створив гібрид літератури та мистецтва.

Тобто, Хосе Ортега-і-Гасетт намагається глибинно розкрити сутність художника і його праці, відповісти на питання: «Хто такий художник?»

У статті Ортега подає міркування свого друга, професора філософії доктора Вільпіуса. Він метафізик та знавець мистецтва.

Естетика зможе сформуватись, на думку доктора Вільпіуса, лише в Іспанії.

Прихильники мистецтва недолюблюють естетику, адже вона — «це квадратура кругу, відповідно заняття доволі смутне. « Естетика є сферою концепцій, а «прекрасне неможна скувати рамками концепцій», воно змінне, усе одно знайде щілину аби вислизнути. Тому концепція в мистецтві може бути лише орієнтиром, певним чином його супроводжувати. Таке ставлення до естетики спричинене тим, що прихильники мистецтва хочуть, «щоб вона була прекраснішою, ніж самі картини та вірші. « (Для людини, яка вважає важливим наявність чіткої визначеності, естетична концепці буде мистецтвом).

«Кожне мистецтво народжується в процесі диференціації корінної потреби самовираження, яка закладена в людині, яка і є людиною. «

«Мистецтво не іграшка. « Воно спрямоване на те, що людство не змогло виразити жодним іншим способом.

Хосе Ортега-і-Гассет подає тезу про те, що функція створює орган. Функцію створює потреба, а потребу проблема. Усе це автор підводить до того, що «в душі кожної людини закладена проблема - піднесена, трагічна. « Першим ступенем її вирішення є наука, далі йде мораль, а «мистецтво - це спроба добратись до найбільш потаємного. « Тому окремий вид мистецтва — «це вираження одного з аспектів загальної проблеми. « Таким чином, кожний вид мистецтва відповідає одному із проявів людської душі. «Цей прояв і буде головною темою кожного мистецтва. «/

Автор стверджує, що перед нами завжди не річ, а проблема.

«Темна пляма на горизонті, що це? Людина, дерево, дзвіниця? Ми цього не знаємо; темна пляма нетерпеливо очікує, коли ми її назвемо. «

«Життя у Всесвіті прокинулось із народженням людини. « Адам є першою істотою, яка зрозуміла, що живе. «Для Адама життя постало як проблема. «

«Адам в раю - це в чистому вигляді життя, слабкий паросток проблеми життя. «

Адамове серце є осердям Всесвіту, а Всесвіт наповнює це серце як чашу.

«Проблемою життя і є людина. «

Вислів про те, що «усе в світі - живе» далекий від містики. Адже життя будь-якої речі - це її буття. Сутність кожної речі - чиста взаємодія.

Для науки кожна річ є окремим випадком, до якого вона застосовує загальний закон. А життя, на думку Хосе Ортега-і-Гассета — індивідуальне. (Печаль — індивідуальна; гуманітарні науки вдаються до абстракцій, коли хочуть описати печаль.)

Дух і природа — це поділ наукою проблеми життя. Область духу говорить нам, що життя є сукупністю взаємодії, відносин.

Трагедія науки полягає в тому, що вона працює на результат, який ніколи не буде досягнуто. «Трагедія науки породжує мистецтво. «

Мистецтво не копіює природу. Природні процеси відбуваються відповідно до законів фізики. Природа є царством стабільного. Мистецтво пов’язане із конкретним, життєвим, неповторним, бо саме мистецтво неповторне. (Художній метод — це індивідуалізація та конкретизація.)

Мистецтво виникло для споглядання життєвих сутностей.

Індивідуальне, що іманентне мистецтву, є сукупністю відносин, взаємодій. Мистецтво покликане виявити очевидну повноту відносин.

«Кожний художник повинен прямувати до відтворення видимості сукупності. «

Мистецтво відновлює порушену цілісність духу та природи.

«Мистецтво повинно, відштовхуючись від одного з цих полюсів, рухатись в напрямку іншого. «

Саме так виникають різноманітні види мистецтва.

Живопис — це вираження емоцій через просторове зображення.

Поль Сезанн мав розвинуте живописне чуття, незважаючи на хворі руки. Слово «втілювати» для художника мало велику вагу.

Хосе Ортега-і-Гассет намагається тлумачити поняття ідеалізму та раціоналізму.

Реалізм (від лат. res — річ) — це копія, відтворення подібності речі; реальність — об'єкт копіювання.

Ідеалізм автор тлумачить через сутність ідеаліста, який «заглиблується у хаос передбачуваних реальностей та шукає в ньому організовуюче начало, для того щоб приборкати цей хаос, щоб мертвою хваткою вчепитись в річ, оволодіти нею. «

Таким чином, автор приходить до висновку, що правильніше ідеалізм звести до реалізму.

Мистецтво — це процес індивідуалізації. «Безпосередня реальність для мистецтва - це всього лиш матеріал. « Воно «розчленовує натуру, щоб створити естетичну форму. «

Простір — середовище існування. «Існувати означає співмешкати. « Кожна клітинка картини має співмешкати з іншими. Тому «мистецтво - це синтез. «

Співіснування та простір потребують об'єднуючого начала — світла.

адам рай іспанський мистецтво

«Художник творить життя за допомогою світла.» «Живопис - категорія світлова. «

Естетична цінність та техніка є надзвичайно важливими для живопису. Хосе Ортега-і-Гассет вважає, що ці два пункти здебільшого не розрізняють. Він не погоджується із думкою критиків про те, що «людина створила набагато більше прекрасних полотен, ніж блискучих поетичних творінь. «

«Техніка в живописі отримала самоцінність. « Тому важливим є те, що зображується, а не як це робиться.

Якою б сильною не була картина, зокрема технічно, філософія в ній буде слабкою.

«Мистецтво не трамплін, який викидає нас в область філософії. «

Автор стверджує, що «найкраща картина завжди є найгіршим силогізмом. « Бо вона повинна бути живописом, адже її ідеями є світло, колір, об'єм, а предметом — життя. Те єдине, що організовує картину має мати живописну природу.

Зобразити щось на картині, означає дати зображеному вічне життя.

«Завдання живописця - живописати вічну життєвість. «

Головна тема живопису — людина в природі. Людина з її мімікою, рухами в просторі та внутрішнім духовним життям.

Підводячи підсумки, варто наголосити лише на тому, що теза «людина в природі» відповідає назві даної статті «Адам в раю».

Список використаної літератури

1. Хосе Ортега-і-Гассет «Адам в раю», видавництво «Естетика. Філософія культури», 1991.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой