Операції комерційного банку

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

http: ///

http: ///

ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (М. КИЇВ)

Факультет фінансово-кредитний

Кафедра банківської справи

ЗВІТ ПРО ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ

У Черкаському Відділенні Публічного Акціонерного Товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК»

Студентки Сокирко Діани Юріївни

Черкаси 2011

Зміст

Вступ

1. Банківські операції

2. Фінансовий менеджмент у банку

3. Маркетинг у банку

4. Кредитування і контроль

4.1 Засади банківського кредитування і прийняття рішення про надання позички

4.2 Кредитний ризик -- складова частина банківських ризиків

4.3 Оцінка кредитоспроможності позичальника

4.4 Процес банківського кредитування

4.5 Кредитний портфель комерційного банку, його класифікація

5. Міжнародні розрахунки та валютні операції

5.1 Відкриття та ведення комерційними банками рахунків в іноземній валюті

5.2 Організація та форми міжнародних розрахунків

5.3 Валютні операції

6. Взаємовідносини комерційних банків з НБУ

7. Проектне фінансування

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Метою переддипломної практики є закріплення, поглиблення та розширення теоретичних знань, розвиток практичних навичок та їх використання при вирішенні конкретних ситуацій в умовах роботи комерційних банків, збір даних для випускної роботи. На початку практики студент повинен пройти інструктаж з техніки безпеки, що проводить відповідним співробітником банку. Також студент підписує заяву про нерозголошення банківської комерційної таємниці. В процесі проходження практики студент повинен ознайомитися з наступними питаннями:

Загальна характеристика об'єкту проходження практики. Порядок створення комерційного банку. Тип банку. Його структура.

Розрахункові операції (складання договору по розрахунковому обслуговуванню клієнта, визначення ціни).

Короткострокове та довгострокове кредитування (визначення можливості надання кредиту, складання досьє на клієнта, приймання участі в складанні кредитного договору).

Іпотечні операції банку, знайомство з іпотечними договорами, моніторингу заставного майна.

Операції банку з векселями: складання і оформлення договорів на здійснення операцій з векселями; розрахунок вартості операцій з векселями.

Розгляд методики оцінки кредитоспроможності позичальника, яка застосовується в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

Банківське обслуговування приватних осіб: порядок відкриття та ведення різних типів валютних рахунків (заповнення відповідних документів); оформлення операцій по купівлі та продажу іноземної валюти в обмінних пунктах (заповнення відповідних документів); умови видачі та використання кредитних карток; розвиток операцій з дорожніми чеками в Україні.

1. Банківські операції

ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» є універсальним міжрегіональним банком з широким спектром банківських послуг. Банк обслуговує корпоративний сектор, значну кількість державних підприємств та організацій, фізичних ociб.

«БРОКБІЗНЕСБАНК» був створений одночасно з народженням України і 30 серпня 2011 року відсвяткує свою 20-ту річницю діяльності на фінансовому ринку16. 30 серпня 1991 р. рішенням Загальних зборів засновників створений Комерційний банк «Брокбізнесбанк», зареєстрований Національним банком України 7 жовтня 1991 року. Банк став правонаступником Комерційного банку «Орендкоопбанк», зареєстрованого Держбанком СРСР 8 серпня 1990 року.

24 березня 1992 р. рішенням Загальних зборів Комерційний банк «Брокбізнесбанк» перетворено на Акціонерний банк «Брокбізнесбанк».

Банк отримав ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій, що дозволило вийти на міжнародний фінансовий ринок.

Першим серед комерційних банків Києва АБ «Брокбізнесбанк» вводить у експлуатацію приміщення власного банківського центру площею 4 тис. кв. м., обладнане першокласними технічними засобами та касовим сховищем. Встановлено повномасштабну локальну комп’ютерну мережу.

У 1995 році банк проходить переліцензування і отримує ліцензію НБУ на право здійснювати майже всі банківські операції.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України банку надане право обслуговувати Державний бюджет України.

Банк уповноважено УНФ «Взаєморозуміння і примирення» здійснювати виплати жертвам націонал-соціалістичних переслідувань у роки Другої Світової війни.

Отримання ліцензії НБУ на операції з банківськими металами в 2001 році - важлива подія для банку, оскільки вже у наступному році він стає безперечним лідером у цьому бізнесі.

З 2005 року впроваджуються зарплатні проекти на великих підприємствах, здійснюються програми комплексного обслуговування населення, соціальні програми.

У всій мережі АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» розвивається програма автокредитування. Для захисту майнових інтересів клієнтів банк співпрацює з провідними страховими компаніями.

Розпочав роботу Дилінговий центр банку з власною торгівельною платформою. Введено в дію послугу дистанційного обслуговування клієнтів — Інтернет-банкінг. Банк адаптував банкоматну і POS-термінальну мережу для обслуговування чіпових платіжних карток, наприкінці року розпочав їх емісію.

Банк має досить добре розвинену регіональну мережу і представлений у м. Києві та 388 філіями і відділеннями на всій території України. З метою оптимізації діяльності підрозділів, зменшення адміністративних витрат та спрощення процедури контролю за їx діяльністю, у 2010 році відбулася реорганізація регіональної мережі. Частина філій реорганізована у відділення при наявності тенденції росту кількості структурних підрозділів.

У 2010 році зусилля Банку було спрямовано на нарощування клієнтської бази. Внаслідок вдалої маркетингової програми зросла кількість клієнтів, як фізичних ociб, так i суб'єктів господарювання. Станом на 1 січня 2011 року тільки в Головному Банку обслуговуються 2752 поточних рахунків в національній валюті, 939 мультивалютних рахунків, відкритих суб'єктами господарської діяльності, 43 рахунка іноземних інвесторів. Середньоденні залишки по поточних рахунках юридичних осіб в національній валюті в 2010 році показали приріст на 19,5% та склали 594 млн. грн. В цілому по системі відкрито більш ніж 1,5 млн. рахунків та обслуговується біля 670 тис. клієнтів. Завдяки послугам інкасації перевезено готівки клієнтів у понад 500 млн. грн.

Приріст клієнтської бази в системі «Електронного банкінгу» в 2010 році склав 13,6%. Набуває активного користування послуга «Корпоративний клієнт-банк». Як переможець конкурсу, Банк продовжує здійснювати обслуговування клієнтів органів Держказначейства України з метою готівкової оплати чеків. За 2010 рік було видано таким організаціям готівку на загальну суму 91,3 млн. грн.

Оперативно виконуються Банком заявки клієнтів щодо купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України. Обсяг продажу іноземної валюти -- доларів США за заявками клієнтів у 2010 р. зріс в 1,6 рази;

продаж іноземної валюти в російських рублях збільшився порівняно з 2009 роком в 1,1 рази.

У Банку добре розвинений картковий бізнес. Hapaзі Банк співпрацює тільки з міжнародними платіжними системами, має статус принципового члена МПС Visa International. Банк постійно нарощує кількість емітованих платіжних карток та розширює інфраструктуру їx обслуговування. Протягом 2010 року встановлено 68 банкоматів, 75 POS-терміналів.

Партнерами Банку з обслуговування платіжних карт виступає 11 банків. Власна мережа станом на 01. 01. 2011р. налічує 630 банкоматів та 667 терміналів. Банк активно залучає на обслуговування юридичних ociб за зарплатними проектами. Таких проектів майже 1,8 тисяч, а кількість БПК, емітованих на зарплатні проекти -- понад 572 тисячі штук.

Станом на 01. 01. 2011 р. статутний капітал Банку сформовано в сумі 1 981,8 млн. грн., за рахунок коштів 23 акціонерів, зокрема частка фізичних осіб складала 99,82%, частка юридичних осіб -- 0,18%. За 2010 рік статутний капітал Банку зріс на 16,2 млн. грн.

Діяльність БРОКБІ3НЕСБАНКу є прибутковою з постійним показником ефективності.

Основні показники ПАТ «КРЕДОБАНК» станом на 01. 01. 2011 року:

* чисті активи — 4 450 млн. грн.

* кредитний портфель (брутто) — 3 768 млн. грн.

* кошти фізичних осіб -1 996 млн. грн.

* кошти юридичних осіб — 918 млн. грн.

* статутний капітал — 1 919 млн. грн.

Згідно рейтингу Асоціації Українських Банків ПАТ «КРЕДОБАНК» станом на 01. 01. 2011 р. займає:

* за величиною активів — 36 місце;

* за величиною статутного капіталу — 36 місце;

* за обсягом коштів фізичних осіб — 28 місце;

* за обсягом коштів юридичних осіб — 34 місце;

* за величиною кредитно-інвестиційного портфелю — 39 місце.

ПАТ «КРЕДОБАНК» — член Асоціації українських банків, Першої Фондової Торговельної Системи, Київської міжбанківської валютної біржі та міжнародних платіжних систем Europay Іnternatіonal і Vіsa Іnternatіonal, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Іноземні інвестиції забезпечили стабільність розвитку ПАТ «КРЕДОБАНК», стали гарантіями захищеності для клієнтів, відкрили доступ до фінансових ресурсів, досвіду і технологій європейських банків та додатково зміцнили позиції Банку на українському та світовому фінансовому ринках.

Основною частиною залучених ресурсів ПАТ «КРЕДОБАНК» є депозити фізичних та юридичних осіб. Депозитні операції або операції по строковим вкладам для фізичних осіб — одна з найбільш поширених банківських операцій для населення. Для задоволення різноманітних потреб клієнтів банк розробив ряд депозитних вкладів в гривні, доларах США і євро.

Беручи до уваги різні можливості клієнтів по величині суми, яку вони готові першочергово розмістити в банку, передбачені вклади для пенсіонерів і для студентів, по яким встановлені менші, відносно до других вкладів, суми мінімального внеску. Крім того, по цім вкладам банк платить підвищену процентну ставку. Для крупних вкладників банк також передбачив підвищенні процентні ставки. Для молоді пропонується вклад з можливістю поповнення та капіталізацією процентів, а саме всі нараховані клієнту в період дії вкладу проценти кожний раз зараховуються до основної суми і наступного разу проценти нараховуються вже на збільшену суму. Існують депозитні вклади з можливістю поповнення та часткового зняття без втрати у процентах. Останній вид депозитного вкладу зручний тим, що клієнт може достатньо вільно розпоряджатись своїми коштами при дотриманні однієї умови. Ця умова полягає в обов’язковому знаходженні кожної суми (траншу) на депозитному рахунку на протязі визначеного періоду часу — 7 днів або 31 день. У випадку виконання цієї умови, клієнт може отримати частково або повністю свої грошові засоби з депозиту, не втрачає нарахованих процентів.

Для відкриття депозитного рахунку необхідно представити оригінал довідки про присвоєння особистого податкового номера (ІНН, для громадян України), та паспорт громадянина України (або документ, який його заміняє згідно Законодавства України). Якщо людина, котра приносить грошові кошти в банк, являється іноземним громадянином чи особою без громадянства від нього окрім документа який посвідчує його особу (паспорт або посвідчення особи без громадянства) потрібно надати документ який засвідчує виникнення його грошових засобів (незалежно від валюти вкладу). Документ може бути таким: довідка про зняття грошових засобів зі свого рахунку в українському банку, митна декларація, довідка про отримання заробітної плати в Україні (від імені керівника організації), документ о продажі особистого майна в Україні, інші документи. Після чого з ним укладається депозитна угода.

Банк активно проводить операції по залученню депозитів юридичних осіб, яким пропонується такі види депозитних угод як:

— строковий депозит з виплатою відсотків у кінці строку;

— строковий депозит з виплатою відсотків щомісяця/щоквартально;

— депозитна угода з капіталізацією відсотків;

— депозитна лінія;

— строковий депозит з авансовою виплатою відсотків;

— депозитна угода на вимогу.

Депозитні та поточні рахунки відкриваються відділом менеджерів по обслуговуванню корпоративних клієнтів.

Для відкриття депозитного рахунку юридична особа подає до банку такий пакет документів:

1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, завірену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

2. Копію статуту (положення), завіреного нотаріально або органом, який виконав реєстрацію;

3. Копію документа, який підтверджує взяття підприємства на облік відповідним органом державної податкової служби, завіреного тим органом, який видав документ, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

4. Оригінал документа (листа) про повідомлення органів Фонду соціального страхування від несчасних випадків на виробництві та професійних захворювань України про намір підприємства відкрити депозитний рахунок в ПАТ «КРЕДОБАНКу».

5. Копія довідки про внесення підприємства в єдиний державний реєстр підприємств і організацій України, завірену нотаріально чи органом, який видав довідку або уповноваженим працівником банку;

6. Картки зі зразками підписів і відбитком печатки, завірених нотаріально.

Після перевірки необхідних документів для відкриття депозитного рахунку з клієнтом укладається депозитна угода та видається для пред’явлення в органи ДПІ повідомлення про відкриття рахунку.

Поточні рахунки юридичних осіб відкриваються на підставі такого ж пакета документів як і депозитний заяви клієнта, після чого підписується договір на відкриття рахунку.

Депозитні рахунки юридичним особам відкриваються на підставі укладеного договору. Цей процес відбувається так:

1) Виконавець отримує від менеджера розпорядження на відкриття депозитного рахунку;

2) Виконавець відкриває депозитний рахунок в САБ та повідомляє його номер менеджеру;

3) Виконавець реєструє договір в книзі реєстрації депозитних договорів юридичних та повідомляє його номер менеджеру;

4) Один примірник договору виконавець отримує від менеджера для зберігання в депозитній справі вкладника.

Виконавець отримує від менеджера для зберігання у депозитній справі повідомлення про відкриття депозитного рахунку з відміткою про взяття рахунку на облік податковими органами.

Основні умови залучення депозиту фізичних осіб.

ПАТ «КРЕДОБАНК» пропонує обрати саме той вид депозитного вкладу, умови якого максимально відповідають бажанням клієнтів.

Вклад «СТАНДАРТ» буде корисним для людей, що бажають отримувати стабільний дохід по вкладу щомісяця (як додатковий дохід до заробітної плати, пенсії або стипендії)

Вклад «ПОСТІЙНИЙ ПРИБУТОК» — двохрічних депозит, який із одного боку забезпечує високу дохідність розміщених коштів, з іншого — гарантує стабільність і зростання доходу протягом другого депозитного року

«СТАНДАРТ ПЛЮС» призначений для Вкладників, які хочуть отримати від розміщених коштів високий прибуток після закінчення строку депозиту

Відкривши вклад «ЗРОСТАННЯ», Ви не тільки зберігаєте кошти але й отримуєте можливість збільшувати власні заощадження, шляхом поповнення власного депозиту додатковими внесками

Вклад «РАНТЬЄ» — найкращий вибір для тих хто прагне стабільного зростання своїх коштів протягом тривалого строку

«ЗОЛОТА СКРИНЯ» — довгостроковий вклад, що забезпечує стабільний щомісячний дохід та збереження процентів, у випадку якщо гроші знадобилися раніше

Депозитний рахунок «КИШЕНЯ» — це вклад з найбільшими можливостями для Ваших коштів, оскільки: поповнення депозиту здійснюється без обмежень, наявне часткове зняття коштів з вкладу, при отримані коштів проценти по вкладу зберігаються, наявна можливість управління депозитом за допомогою інтернет-банкінгу тощо

«ПОДАРУНОК НА ПОВНОЛІТТЯ» — спеціальний вклад для збереження коштів для дітей. Депозит розміщається на користь неповнолітньої особи, яка може отримати ці кошти в день досягнення 18-ти річного віку, як подарунок від батьків, дідусів, бабусь та інших близьких.

Строки депозиту варіюються від 1 до 120 місяців.

Для відкриття вкладного рахунку клієнт подає в банк слідуючи документи:

— копію ідентифікаційного коду;

— паспорт, з якого знімається ксерокопія 1 та 2 сторінок та сторінка з відміткою про прописку.

Після пред’явлення цих документів клієнт оформляє картку із зразками підписів, перевіривши всі подані документи працівник банку вводить необхідну інформацію в Б2 та відкриває вкладнику вкладний рахунок, оформляючи відкриття рахунку укладанням двостороннього договору про вклад, а також видачею вкладної книжки. Потім працівник друкує прибутковий касовий ордер в 2-х екземплярах на суму початкового внеску на вклад. Один з яких залишає у себе, а другий передає в касу внутрішнім пересуванням та направляє клієнта в касу для внесення готівки на вклад та сплату комісійних, якщо їх сплата передбачена. Підписані договори на відкриття вкладних рахунків та номери відкритих рахунків реєструються в журналі обліку відкритих рахунків окремо по валютах. Кожного разу при проведенні операцій по вкладну операційний працівник робить записи в вкладній книжці.

Організація роботи з кредитування позичальника

Завдяки соціальній спрямованості, прозорим умовам кредитування й бездоганній репутації ПАТ «КРЕДОБАНК» є одним з лідерів за обсягом та асортиментом кредитних послуг серед українських банків. ПАТ «КРЕДОБАНК» надає кредити за рахунок власних коштів, а також коштів, які банк залучає.

Конкретні умови надання кредиту узгоджуються сторонами та визначаються кредитною угодою.

Відсотки за користування кредитом позичальник сплачує щомісячно, починаючи з дати отримання кредиту.

Сплата відсотків та погашення заборгованості за кредитом відбувається у валюті кредиту.

Після затвердження кредитного проекту підприємства кредитним комітетом банк готує кредитну угоду, договір (договори) застави, поруки тощо.

Процес банківського кредитування при наданні в ПАТ «КРЕДОБАНК» проходить наступні етапи: залучення клієнтів; перша зустріч і співбесіда з клієнтом.

Перша співбесіда з клієнтом проходить в банку, якщо він сам прийшов, на місці ведення бізнесу, або за телефоном.

Перша зустріч з клієнтом починається з інформування його кредитним експертом про умови кредитування банку та про основні етапи кредитного циклу.

Інформацію, що отримана в ході першої співбесіди, кредитний експерт в послідуючому порівнює з інформацією, що буде отримана ним під час відвідування клієнта, що надасть можливість визначити: наскільки реально клієнт оцінює свій бізнес; наскільки клієнт надав повну та правдиву інформацію під час першої співбесіди з кредитним експертом.

Звісно, що в роботі банку виникають «проблемні» кредити. Для роботи з ними в ПАТ «КРЕДОБАНКу» організовано сектор по роботі з «проблемними» кредитами, який є проміжною ланкою між юридичним відділом та службою безпеки при розв’язанні проблем, пов’язаних з виникненням та поверненням «проблемних» кредитів.

Короткострокове кредитування

Застосовується банком для фінансування клієнтів в поточну діяльність і для придбання товарів ТТВ (товари тривалого використання).

Пакет документів

Для оформлення кредиту слід надати:

· копію паспорта

· копію документа про присвоєння ідентифікаційного номера

· довідку з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого й фактично отриманого доходу упродовж 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою) і записом «затримок у виплаті заробітної плати за останні 6 місяців не було»

· документи, що підтверджують інші доходи позичальника (за наявності доходу не за основним місцем роботи), у т ч. декларацію про доходи на останню звітну дату, засвідчену податковою інспекцією

· засвідчену відділом кадрів виписку із трудової книжки про місце роботи клієнта за останні три роки.

Довгострокове кредитування

Довгострокове кредитування застосовується банком для фінансування клієнтських проектів, термін реалізації яких становить більше 1 року.

Кредити надаються позичальникам на придбання основних засобів (обладнання, нерухомість) або будівництво. Банк не надає довгострокових кредитів на здійснення торгівельних операцій.

Особливістю даного виду кредитів є детальний аналіз кредитного проекту і, пов’язаний з цим більш тривалий період розгляду заявки позичальника банком. Це викликано необхідністю прогнозування розвитку ринку, на якому працює позичальник, на довгострокову перспективу; детальною оцінкою можливості позичальника погасити кредит в майбутньому; ретельною оцінкою бізнес-плану тощо.

Клієнт обов’язково має фінансувати частину проекту за рахунок власних коштів (більше 15% вартості проекту).

По кредиту може бути встановлений пільговий період, протягом якого клієнт погашає тільки відсотки. Це дає можливість позичальнику «запустити» проект без надмірного фінансового напруження.

В договори за довгостроковими кредитами банк, як правило, закладає вимогу періодичного (раз на рік чи на півроку) перегляду відсоткової ставки.

Для отримання довгострокового кредиту позичальник має надати встановлений банком перелік документів. Форма представлення інформації клієнтом в пакеті документів встановлена банком та є стандартною.

Для отримання іпотечного кредиту позичальник має надати встановлений банком перелік документів.

Для оформлення кредиту слід надати:

— обґрунтоване клопотання (заява) на отримання кредиту, в якому визначаються цілі, на які отримується кредит, сума і строк користування, запропоноване забезпечення та джерела повернення кредиту (Додаток А);

— анкету позичальника (Додаток Б);

— копію паспорта;

— копію документа про присвоєння ідентифікаційного номера;

— довідку з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого й фактично отриманого доходу упродовж 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою) і записом «затримок у виплаті заробітної плати за останні 6 місяців не було»;

— документи, що підтверджують інші доходи позичальника (за наявності доходу не за основним місцем роботи), у т. ч. декларацію про доходи на останню звітну дату, засвідчену податковою інспекцією;

— засвідчену відділом кадрів виписку із трудової книжки про місце роботи клієнта за останні три роки.

В залежності від виду забезпечення також надаються:

— нерухомість;

— оригінал або нотаріально посвідчену копію документу, який підтверджує право власності на майно, що пропонується в заставу (договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право власності на житло, свідоцтво про придбання житлового будинку (його частини) з прилюдних торгів, свідоцтво про право на спадщину, право власності в спільному майні подружжя тощо);

— довідка характеристика з БТІ, реєстраційне свідоцтво;

— правоустановчі документи на земельну ділянку, на якій знаходиться предмет іпотеки (рішення, розпорядження місцевих органів виконавчої влади, державні акти на користування землею;

— довідка (форма № 3) із житлово-експлуатаційної організації (ЖЕО, ЖЕК) про осіб, які прописані в квартирі;

— дозвіл опікунської ради про надання житла в заставу (якщо прописані неповнолітні діти);

Потім відбувається аналіз фінансового стану клієнта — фізичної особи:

— загальний матеріальний стан клієнта (доходи і витрати, майно, право власності на яке засвідчується згідно з чинним законодавством України);

— соціальна стабільність клієнта, тобто наявність постійної роботи, сімейний стан;

— вік клієнта;

— інтенсивність користування банківськими кредитами (поруками тощо) у минулому та своєчасність їх погашення та сплата відсотків (комісій тощо) за ними, а також користування іншими банківськими послугами тощо;

— ділова репутація.

Всі отримані від клієнта документи на момент розгляду питання щодо можливості надання кредиту, його оформлення та документи, які будуть отримані в період кредитування, систематизуються у кредитній справі згідно з порядком формування кредитної справи.

Розмір процентних ставок, порядок нарахування та сплати відсотків:

— розмір процентних ставок встановлюється з урахуванням мінімально можливих процентних ставок, встановлених комітет по управлінню активами і пасивами банку (КУАП), наданого забезпечення, кредитного ризику, собівартості кредитних ресурсів, розміру облікової ставки НБУ, строку користування кредитом, а також з урахуванням діючої процентної ставки по інших комерційних банках у відповідному регіоні та інших факторів;

— процентні ставки за кредит можуть бути фіксованими, які залишаються незмінними на протязі всього строку кредитування, і плаваючими відповідно до умов, передбачених договором кредиту;

— проценти за останній день (дні) місяця, якщо він (вони) припадають на вихідні дні, мають включатися в розрахунковий період наступного місяця;

— враховується перший день надання кредиту та не враховується останній день повернення кредиту;

— нарахування відсотків здійснюється за фактичну кількість днів в періоді (28−29−30−31/365−366);

— всі зміни до договору кредиту щодо перегляду процентної ставки, періодичності їх сплати та інших умов кредитування, оформлюються додатковою угодою.

Іпотечні кредити можуть мати різні цільові напрямки реалізації:

— на будівництво житла;

— на купівлю житла (квартири, індивідуального житлового будинку з земельною ділянкою, садового будиночка, тощо);

— на капітальний ремонт житла;

— на будівництво гаражів.

Не допускається надання кредитів:

— нерезидентам;

— безпосередньо для погашення іншого кредиту чи заборгованості за процентами;

— клієнтам, які мали негативну кредитну історію (мали прострочені кредити або несплачені відсотки понад 60 днів, допускали випадки нецільового використання кредиту, порушували основні умови договору кредиту (крім випадків, пов’язаних з форс-мажорними обставинами);

— при відсутності у клієнта можливості надати ліквідну заставу або інше забезпечення повернення кредиту та відсотків відповідно до вимог банку;

— продаж нерухомого майна здійснюється за дорученням власника (чи співвласника) іншою особою;

— нерухоме майно є предметом судового спору або відносно його власника порушена кримінальна справа;

— фінансовий стан клієнта не відповідає вимогам банку;

— наявна інформація щодо неналежного виконання клієнтом або майновим поручителем зобов’язань за раніше отриманими кредитами, що призвело до порушення строків виконання даних зобов’язань;

— право власності на нерухоме майно або майнові права, що надається в заставу, не оформлене належним чином.

Оцінка предмету іпотеки відповідним спеціалістом банку повинна визначати:

— адекватність ціни продажу сучасним ринковим цінам;

— вартість предмета іпотеки;

— вартість майна при примусовому продажу на момент укладення іпотечного договору;

— наявність дефектів майна та його спорудження, що можуть негативно вплинути на стан нерухомого майна у майбутньому, та вимагати подальшого вивчення чи експертної оцінки;

— факторів, які можуть мати несприятливий вплив на можливість продажу предмету іпотеки;

— опис майна (адресу, рік спорудження, тип майна, метод будівництва, стан майна, стан ремонту, кількість поверхів і наявність ліфту, під'їзд до будинку та доступ до квартири тощо);

— загальну та житлову площу нерухомого майна, площу земельної ділянки в квадратних метрах;

— місце розташування нерухомого майна, попит на нього, місцеву інфраструктуру та зручності;

— особливі ризики, пов’язані з реконструкцією (в разі її наявності);

— висновки про доцільність іпотеки даного нерухомого майна та рекомендації.

У разі, якщо квартира купується на вторинному ринку не рекомендується прийняття у заставу житла:

— в якому прописані неповнолітні особи, пенсіонери та інваліди;

— договір купівлі-продажу якого укладено менш, ніж за 3 роки до отримання кредиту, враховуючи можливість його оскарження колишнім власником в судовому порядку в межах строку позовної давності (3 роки — стаття 71 Цивільного кодексу України).

У разі, якщо таке житло приймається в заставу, то юридична служба здійснює аналіз правових наслідків і можливостей виникнення судових колізій, а служба банківської безпеки перевіряє особу бувшого власника квартири на предмет його соціального статусу та наявності судимості.

Перед підписанням договору застави перевіряється перелік прописаних в квартирі осіб, як з виписки із домової книги, так і безпосередньо в паспортному столі.

Кредитний моніторинг при здійсненні іпотечних операцій банку має на меті:

— здійснення постійного контролю за повнотою повернення кредиту та сплатою нарахованих відсотків на підставі платіжного календаря, який складається з урахуванням умов договорів кредиту та обґрунтувань термінів погашення кредиту. Щомісячно, не пізніше ніж за 5 днів до настання строку погашення кредиту (його частки) або відсотків повідомляти позичальнику про необхідність внесення ним чергових платежів до банку або наближення терміну повернення кредиту;

— проведення перевірок на місці у позичальника наявності застави та стану її збереження при виникненні проблем по виконанню графіка погашення заборгованості та відсотків.

Всі отримані від клієнта документи на момент розгляду питання щодо можливості надання кредиту, його оформлення та документи, які будуть отримані в період кредитування, систематизуються у кредитній справі згідно з порядком формування кредитної справи.

банківський кредитування іпотечний валютний

2. Фінансовий менеджмент у банку

Організаційну структуру банку визначає Положення про організацію ВАТ «КРЕДОБАНК», що затверджується Рішенням Спостережної Ради. Схема організаційної структури банку є Додатком до вказаного Положення.

Відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» у структурі ВАТ «КРЕДОБАНК» діють2 комітети: Кредитний комітет та Комітет управління активами, пасивами і тарифів 16.

Організаційну структуру Головного банку описує Положення про організацію Головного банку, що визначає завдання його структурних підрозділів, взаємовідносини між ними та керівництво структурними підрозділами (Додаток Г).

Структура Головного банку станом на 31. 12. 2010 р. включала 42 самостійних Департаменти та Центри, об'єднаних у 4 вертикалі, що підпорядковані окремим членам Правління:

— вертикаль загальнобанківського менеджменту

— вертикаль продажу

— вертикаль реструктуризації та управління ризиком

— вертикаль обліку та операцій.

Місія ПАТ «Кредобанк» полягає в тому, щоб завжди зберігати, брати участь в створенні і створювати самому, всіляко сприяти збільшенню і збільшувати самому багатство своїх клієнтів, пропонуючи їм взаємовигідне партнерство, організовуючи партнерські взаємовідносини на принципах стабільності, довгостроковості, надійності, компетентності і дотримання ділової етики, забезпечуючи ці взаємовідносини інноваційними спрямуваннями і вольовими зусиллями персоналу, керівництво і власників банку, досягаючи гармонії у відносинах між ними.

Стратегія банку: вихід на якісно новий рівень обслуговування клієнтів шляхом впровадження широкого продуктового ряду у всіх точках продажу, а також збільшення ефективності і прибутковості, скорочення питомих витрат і збільшення його частки на основних ринках банківських послуг шляхом регіонального і сегментного розширення, введення нових технологічних інструментів і процедур, а також вдосконалення бізнес-процесів, при базуванні на суцільній і збалансованій системі оцінки ризиків.

За основу оцінки роботи підрозділів і співробітників банку взято комплекс, що складається з трьох критеріїв: результат роботи, частка ринку, якість і швидкість (рівень) обслуговування.

Стратегію Банку на 2008 — 2012 рр. затверджено рішенням Спостережної Ради № 25/2007 від 18. 10. 2007 р.

Стратегія визначає місію Банку на 2008−2012 рр. 16:

* Найважливіша цінність КРЕДОБАНКу — КЛІЄНТ;

* Банк збудує сильну позицію на роздрібному ринку у сфері іпотечних кредитів, готівкових кредитів та кредитних карток, а також зміцнить позицію в області індивідуальних рахунків — пропонуючи безпечні та сучасні продукти пристосовані до потреб Клієнтів;

* Банк буде розвивати відносини з українськими фірмами, пропонуючи їм професійне обслуговування;

* Для польських фірм, що провадять діяльність в Україні - КРЕДОБАНК буде найкращим партнером у бізнесі;

* КРЕДОБАНК забезпечує АКЦІОНЕРАМ ефективне управління капіталом та створює умови для кар'єрного розвитку ПРАЦІВНИКІВ.

Головними напрямами розвитку Банку у 2008 — 2012 рр., що будуть мати пріоритетний характер відповідно до затвердженої Стратегії, є:

1) Посилення ринкових позицій Банку на роздрібному ринку;

2) Збалансований розвиток корпоративного бізнесу;

3) Отримання статусу Банку першого вибору для польсько-українського бізнесу;

4) Активізація зовнішніх та прямих каналів продажу;

5) Вдосконалення технологій діяльності Банку, насамперед інформаційних та у сфері операційного обслуговування;

6) Вдосконалення маркетингових підходів у діяльності Банку.

З урахуванням суттєвих змін у зовнішніх умовах діяльності банківської системи України, нових економічних тенденцій в Україні та світі, ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2011р. планує ініціювати перед акціонерами перегляд затвердженої Стратегії, у тому числі і затверджених стратегічних цілей.

Спеціалізація Банку

Протягом 2010 року Банк здійснював свою діяльність як універсальний комерційний банк 17.

Затверджена Стратегія Банку на 2008 — 2012 рр. передбачає суттєве нарощення об'ємів банківських операцій з фізичними особами і пріоритетний наголос на розширенні роздрібного бізнесу за спектром пропонованих продуктів і послуг. Однак при цьому Банк надалі залишатиметься універсальним комерційним банком, без скорочення кількості виконуваних операцій та обмеження продуктової оферти для корпоративних клієнтів.

Основні шляхи досягнення вказаних цілей є:

— створення єдиного корпоративного стилю;

— підтримка єдиного стилю оформлення всіх підрозділів банку;

— створення PR-системи з метою закріплення бренду банку в свідомості масової аудиторії;

— розробка рекламної стратегії;

— використання всіх можливих інформаційних каналів розміщення реклами, як масових (телебачення, Інтернет, радіо, друковані видання, рекламні стенди, прямі поштові повідомлення), так і індивідуальні (персональні телефонні повідомлення, адресні поштові розсилки, персоніфіковані рекламні продукти для VIP-клієнтів);

— спонсорство і добродійність;

— лобіювання інтересів банку;

— формування іміджу продуктів банку;

— зміцнення конкурентних переваг банку;

— залучення нових клієнтів і збільшення об'ємів збуту банківських продуктів.

Фінансовий план -- це засіб реалізації фінансової стратегії банку, яка є пріоритетною серед низки функціональних стратегій, спрямованих на досягнення стратегічних цілей діяльності банківської установи. Кількість та зміст функціональних стратегій варіюються залежно від переліку функцій управління. В ПАТ «Кредобанк» до основних функціональних стратегій належать: фінансова, організаційна, маркетингова, технологічна, обліково-аналітична, кадрова. Деталізований перелік функціональних стратегій банку додатково включає ще й такі: соціальна, екологічна, операційна, інвестиційна, стратегія наукових досліджень та розробок, інноваційна, матеріально-технічного розвитку, загального управління, підвищення якості банківських продуктів і послуг та ін.

Інструментом реалізації фінансової стратегії банку служать бюджети — плани проведення банківських операцій (за обсягами, тривалістю, структурою) з урахуванням майбутніх до ходів і витрат банку в цілому та його окремих структурних підрозділів. Бюджети формуються з огляду на фактичні значення фінансових показників з орієнтацією на стратегічні цілі та завдання банку у фінансовій сфері 20.

У процесі створення бюджетів загальна фінансова стратегія банку деталізується через низку конкретних стратегій, спрямованих на розроблення стратегічних рішень у визначеному сегменті фінансової діяльності банку. До конкретних фінансових стратегій ПАТ «Кредобанк» належать такі: нарощування капітальної бази банку; розширення депозитної бази; кредитування; стратегії розвитку інших фінансових операцій банку.

З огляду на те, що контроль за банківськими ризиками є одним з найважливіших факторів, які визначають прибутковість, ВАТ «КРЕДОБАНК» реалізує та постійно вдосконалює комплекс процедур з управління ризиками відповідно до нормативних актів Національного банку України та з використанням пропозицій і рекомендацій Базельського Комітету щодо контролю за банківською діяльністю та інших міжнародних організацій.

Структура системи управління ризиками в Банку

Управління ризиками — одна із провідних функцій стратегічного управління ПАТ «КРЕДОБАНК» у сфері банківських операцій. З її допомогою банк ідентифікує, оцінює, здійснює моніторинг та контролює рівень ризику.

Стратегія ПАТ «КРЕДОБАНК» щодо управління ризиками, передбачає безперервний аналіз існуючих, виявлення можливих у майбутньому ризиків, їх оцінку, своєчасне ухвалення рішень щодо їх мінімізації, а також контроль над дотриманням встановлених обмежень, процедур та процесів. Виконання поставлених цілей та завдань досягається за рахунок застосування певного набору методів та інструментів, що використовуються для управління всіма видами ризиків у банку, зокрема: кредитним ризиком, ризиком ліквідності, ризиком зміни процентної ставки, валютним ризиком, ризиком цінних паперів та операційним ризиком 5.

У банку діють кілька структурних підрозділів, на які покладено функції управління ризиками. Між цими структурними підрозділами розділено управління кредитним, операційним та фінансовими ризиками.

Управління ризиком ліквідності здійснюється шляхом постійного аналізу ліквідності банку на основі термінової структури активів і пасивів. Уведено та постійно контролюється система лімітів, яка базується на основі цілої низки показників, які всебічно охоплюють ризик ліквідності. Управління ризиком ліквідності у банку відбувається у таких аспектах: у сфері поточної ліквідності (здатність виконувати поточні зобов’язання шляхом забезпечення відповідної суми ліквідних ресурсів) та у сфері структурної ліквідності (формування термінової структури балансу, яка б дозволяла отримувати максимальну фінансову маржу з одночасним забезпеченням безпеки ліквідності). Для розрахунку ризику ліквідності у кризових ситуаціях, які можуть відбутися на українському та міжнародному ринках, проводяться аналізи на основі методик «stress-testing» та розробляються аварійні плани на випадок погіршення ліквідності.

У банку постійно проводиться оцінка ризику процентної ставки. Для визначення його розміру застосовуються такі методи: аналіз невідповідності, порівняння середніх процентних ставок за окремими позиціями балансу; імітаційні дослідження; визначення VAR портфеля активів та пасивів, чутливих до зміни процентної ставки, на підставі методу історичного моделювання та методу ковзаючого середнього (EWMA); аналіз впливу зміни процентної ставки на процентний дохід банку на основі методик «stress-testing» та креш-тестувань. Управління ризиком процентної ставки здійснюється шляхом встановлення системи лімітів та контролю за їх дотриманням.

Особливу увагу банк приділяє валютному ризику. Для визначення його розміру застосовують ряд методик, серед яких 16:

— розрахунок валютного ризику з використанням методики традиційного VAR та методики ковзаючого середнього (EWMA);

— методології «stress-testing» та креш-тестувань, які дозволяють оцінити максимально можливі втрати банку від переоцінки валютної позиції у кризових ситуаціях;

— методологія розрахунку квоти валютного ризику, яка дозволяє оцінити максимально можливі втрати банку від переоцінки валютної позиції при нормальних умовах функціонування валютного ринку та методика визначення маргінальної суми ризику (MVAR), що вказує на ефект від вкладу кожної валютної позиції у загальну суму ризику валютного портфеля. Управління валютним ризиком здійснюється шляхом встановлення системи лімітів та контролю за їх дотриманням.

Банк постійно вдосконалює систему управління ризиками для забезпечення безперервної діяльності бізнес-процесів.

Організаційна структура управління ВАТ «КРЕДОБАНК» включає вертикаль управління ризиком. В межах цієї вертикалі виділено напрям оцінки і моніторингу кредитного ризику, який безпосередньо підпорядковується виконавчому директорові, а останній — підзвітний Заступнику Голови Правління. До складу напряму оцінки і моніторингу кредитного ризику входять 5:

* Департамент оцінки кредитного ризику;

* Департамент кредитного моніторингу;

* Департамент реструктуризації і стягнення.

Усі інші структурні підрозділи вертикалі управління ризиками підпорядковані безпосередньо Заступнику Голови Правління. До цих підрозділів належать:

* Департамент управління ринковим ризиком і ризиком ліквідності;

* Департамент ризику роздрібних клієнтів;

* Департамент ризику корпоративних клієнтів;

* Департамент операційного ризику.

Процес керування ризиками в банку безперервний і охоплює всі структурні рівні від управлінського до рівня, на якому безпосередньо виникають ризики.

Основні завдання та функції Спостережної ради та Правління щодо управління ризиками.

Статутом ВАТ «КРЕДОБАНК», затвердженим рішенням Загальних зборів акціонерів Банку (протокол № 2008/05 від 15. 12. 2008р.), передбачені межі компетенції Спостережної Ради та Правління Банку щодо розгляду та затвердження кредитних угод, а також угод щодо прийняття Банком інших зобов’язань 16.

Окрім цього, Правління Банку:

* встановлює ліміти повноважень Кредитного Комітету Банку та Кредитних комітетів філій на самостійне прийняття ними кредитних рішень;

* приймає рішення стосовно кредитних операцій, які не відповідають вимогам Кредитної політики Банку;

* рекомендує до схвалення Спостережною Радою проект кредитної політики Банку;

* затверджує внутрішні нормативно-правові документи, що регулюють процес управління кредитним ризиком Банку;

* щомісячно розглядає та затверджує звіти щодо якості кредитного портфеля Банку;

* здійснює нагляд за процесом управління операційним ризиком через:

ь визначення цілей управління операційним ризиком;

ь затвердження граничних вартостей на операційний ризик, визначених структурними підрозділами Головного Банку, відповідальними за системне управління операційним ризиком;

ь затвердження звіту про операційний ризик;

* визначає політику Банку у сфері управління ринковим (у т.ч. валютним та процентним) ризиком Банку та управління ліквідністю Банку;

* встановлює принципи управління ринковим (у т.ч. валютним та процентним) ризиком у Банку та принципи, що регулюють управління ліквідністю в Банку;

* регулярно оцінює звіти стосовно розміру ринкового (у т.ч. валютного та процентного) ризику та ризику ліквідності, що надаються Комітетом управління активами, пасивами та тарифів;

* контролює процеси управління ринковим (у т.ч. валютним та процентним) ризиком Банку, процеси управління поточною та структурною ліквідністю Банку;

* оцінює способи обмеження надмірного ринкового (у т.ч. валютного та процентного) ризику та способи обмеження надмірного ризику ліквідності, що пропонуються Комітетом управління активами, пасивами та тарифів;

* приймає рішення у випадку виникнення загрози ліквідності Банку.

У результаті несприятливого коливання на ринку процентних ставок банк піддається процентному ризикові, джерелом якого є дисбаланс активів і пасивів, чуттєвих до зміни процентних ставок по термінах погашення.

З метою зниження процентного ризику ПАТ «Кредобанк» використовує комплексну систему керування ризиком, що базується на 17:

— прогнозуванні тенденцій зміни процентних ставок;

— вивченні динаміки зміни спреду між ставками залучення і розміщення засобів;

— визначенні величини GAP-розриву між активами і пасивами, чуттєвими до зміни процентних ставок на різних тимчасових проміжках;

— визначенні співвідношення активів і пасивів, чуттєвих до зміни процентних ставок і співвідношення GAP-розриву до чистих активів банку;

— установленні ліміту величини процентного ризику в капіталі банку;

— здійсненні контролю за розривами між активами і пасивами, чуттєвими до зміни процентних ставок;

— здійсненні контролю за рівнем чистої процентної маржі;

— зіставленні величини процентного ризику з прибутком банку;

— проведенні зваженої процентної політики банку, що базується на формуванні процентних ставок по кредитах з урахуванням собівартості пасивів і рейтингу позичальника, ризику операції;

— щомісячному перегляді процентних ставок по активних і пасивних операціях з урахуванням ринкової позиції банків-конкурентів;

— керування кривої прибутковості активів і пасивів по термінах погашення.

Керівництво ПАТ «Кредобанк» розуміє, що цілком нейтралізувати процентний ризик у дійсності неможливо, тому розглядає задачу керування процентним ризиком у контексті мінімізації ризику в рамках підтримки і збереження Банком ліквідності.

Керування ліквідністю ПАТ «Кредобанк» здійснюється двома способами: шляхом керування активами і шляхом керування ліквідними позиковими засобами. Керування ризиком ліквідності базується на GAP-аналізі, суть якого складається в розрахунку абсолютного і відносного розриву між потоками активів і пасивів по відповідних термінах погашення. Для оцінки й аналізу фактичного рівня ліквідності і платоспроможності Банк використовує обов’язкові вимоги норм НБУ, установлених для економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків і внутрішні ліміти ризику ліквідності 5.

При моніторингу ризику ліквідності і платоспроможності банком значна увага приділяється: динаміці частки високоліквідних активів у чистих активах; станові розривів активів і пасивів по термінах; станові стабільної частини ресурсної бази; терміновості депозитів юридичних і фізичних осіб з погляду терміну погашення з урахуванням їх оборотності; коефіцієнтові співвідношення наданих кредитів до залучених депозитів; сальдо між розміщеними і залученими засобами на міжбанківському ринку і його частки в зобов’язаннях банку; стану платоспроможності; фактичному значенню показника миттєвої і поточної ліквідності; якості кредитного портфеля; оцінці оборотності кредитів, що працюють у режимі овердрафту; динаміці прострочених і сумнівних кредитів; якості портфеля цінних паперів; частки відкритої валютної позиції в чистих активах банку.

Станом на 01. 01. 2011 року 16:

— регулятивний капітал банку — 790 774 тис. грн. ;

— норматив адекватності регулятивного капіталу — 16,96% (при нормативному значенні не менше 10%);

— норматив співвідношення регулятивного капіталу до загальних активів — 11,69% (при нормативному значенні не менше 9%);

— норматив миттєвої ліквідності - 122,08% (при нормативному значенні не менше 20%);

— норматив поточної ліквідності - 56,96% (при нормативному значенні не менше 40%);

— норматив короткострокової ліквідності - 34,46% (при нормативному значенні не менше 20%).

Розрахунок і контроль цих показників проводиться щомісяця, з урахуванням достатнього і критичного стану розривів мультивалютно і за основними видами валют. Контроль здійснюється консолідовано, в розрізі Головного Банку і філій. Для оцінки і аналізу фактичного рівня ліквідності і платоспроможності Банк використовує обов’язкові вимоги норм економічних нормативів, встановлених НБУ для регулювання діяльності комерційних банків і внутрішні ліміти ризику ліквідності.

При моніторингу ризиків ліквідності і платоспроможності Банком значна увага надається:

· динаміці частки високоліквідних активів в чистих активах (каси, засобів на коррахунках), стану розривів активів і пасивів по термінах;

· стану стабільної частини ресурсної бази;

· терміновості депозитів юридичних і фізичних осіб з точки зору терміну погашення з урахуванням їх оборотності;

· коефіцієнту співвідношення наданих кредитів до залучених депозитів;

· сальдо між розміщеними і залученими коштами на міжбанківському ринку і його частки в зобов’язаннях банку;

· стану платоспроможності;

· фактичному значенню показника миттєвої і поточної ліквідності;

· якості кредитного портфеля: оцінці оборотності кредитів, які працюють в режимі овердрафту; динаміці прострочених і сумнівних кредитів;

· якості портфеля цінних паперів (корпоративних, державних);

· частці відкритої валютної позиції в чистих активах Банку.

Головна мета процесу управління капіталом ПАТ «Кредобанк» полягає в залученні та підтримці достатнього обсягу капіталу для розширення діяльності й створення захисту від ризиків. Величина капіталу визначає обсяги активних операцій банку, розмір депозитної бази, можливості запозичення коштів на фінансових ринках, максимальні розміри наданих кредитів, величину відкритої валютної позиції та інші важливі показники, які істотно впливають на діяльність банку. Для українських банків актуальними залишаються питання нарощування капітальної бази і для більшості з них мета управління капіталом полягає в його поповненні.

Менеджмент ПАТ «Кредобанк» вдається до зовнішніх джерел зростання капітальної бази в разі, коли потрібно забезпечити швидке отримання великих обсягів коштів 17.

Метою банківського менеджменту ПАТ «Кредобанк» у сфері управління зобов’язаннями банку є залучення достатнього обсягу коштів з найменшими витратами для фінансування тих активних операцій, які має намір здійснити банк. Отже, у процесі формування ресурсної бази менеджмент враховує два основні параметри управління -- вартість залучених коштів та їх обсяг.

Для забезпечення бажаної структури, обсягів та рівня витрат за депозитними зобов’язаннями менеджмент ПАТ «Кредобанк» використовує різні методи залучення коштів, які загалом поділяються на дві групи -- цінові та нецінові методи управління залученими коштами.

Сутність цінових методів полягає у використанні відсоткової ставки за депозитами як головного важеля в конкурентній боротьбі за вільні грошові кошти фізичних і юридичних осіб. Підвищення пропонованої банком ставки дозволяє залучити додаткові ресурси. І, навпаки, банк, перенасичений ресурсами, але обмежений не багатьма прибутковими напрямами їх розміщення, зберігає чи знижує депозитні ставки.

Нецінові методи управління залученими коштами банку базуються на використанні різноманітних прийомів заохочення клієнтів, які прямо не пов’язані зі зміною рівня депозитних ставок 8.

До таких прийомів ПАТ «Кредобанк» належать реклама; поліпшений рівень обслуговування; розширення спектра пропонованих банком рахунків та послуг; комплексне обслуговування; додаткові види безкоштовних послуг; розташування філій у місцях, максимально наближених до клієнтів; пристосування графіка роботи до потреб клієнтів.

В ПАТ «Кредобанк» в основному джерелом запозичення коштів є міжбанківський кредит. З одного боку, міжбанківський кредит дозволяє банку з недостатньою ресурсною базою виконувати вимоги ЦБ або задовольняти потреби клієнтів у кредитах. З іншого боку, міжбанківський ринок служить для підтримки зростання депозитів і надає кредиторам можливість вигідного розміщення тимчасово вільних коштів.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой