Огляд та аналіз існуючих online-сервісів оформлення страхування

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Программирование


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Курсова робота

з курсу: «INTERNET-технології опрацювання інформаційних ресурсів»

на тему: «Огляд та аналіз існуючих online-сервісів оформлення страхування»

Зміст

Вступ

Розділ 1. Аналіз літературних джерел

1. 1 Онлайн-страхування в мережі Інтернет

1. 2 Правовий аспект Інтернет-страхування в Україні

Розділ 2. Вибір засобів реалізації завдання

2.1 Програмне забезпечення для організації веб-сайтівв мережі Інтернет: CMS

2. 2 Система керування вмістом для публікації інформації в Інтернеті: Joomla!®

Розділ 3. Практична реалізація

3. 1 Описання процесу створення та реалізації програмної компоненти

Висновки

Література

Вступ

онлайн страхування сервіс joomla

Повний і всебічний виклад суті страхового ринку потребує розгляду такої його важливої складової частини, як реалізація страхових продуктів (послуг).

Інтернет є новим, маловитратним каналом збуту страхових продуктів, він простий у використанні, одночасно є цілодобовим діючим рекламним носієм.

При організації продажу страхових послуг через Інтернет необхідно враховувати, що пропонована страхова послуга має бути максимально страндартизованою, не вимагати здійснення оцінки з боку страховика. Тобто через Інтернет можна укласти не всі договори страхування. Проблемою у реалізації страхових продуктів через Інтернет є доставка договору страхування клієнтові. Питома вага продажу страхових послуг через Інтернет на вітчизняному ринку є незначною, оцінити обсяги «віртуального страхування» досить складно. Більшість страховиків України розміщують в Інтернеті лише інформацію про свою діяльність та послуги, що пропонуються ними.

Актуальність теми. Головним стимулом впровадження online-обслуговування страховими компаніями є необхідність зменшення витрат, розширення географії діяльності, забезпечення диверсифікації ризиків. Не менш важливим фактором є простота та комфортність купівлі страхового продукту в режимі online.

Мета і задачі дослідження. Метою курсової роботи є дослідження та створення online-сервісів для оформлення та придбання страхових полісів в мережі Інтернет. Основні задачі: дослідити діяльність страхової компанії в мережі Інтернет, здійснити аналіз видів і способів оптимізації онлайн-послуг, створити онлайн-сервісів оформлення договорів страхування.

Об'єкт дослідження? діяльність online-сервісів оформлення договорів страхування страховою компанією у мережі Інтернет.

Предмет дослідження? створення Інтерент-представництва страхової компанії для оформлення та придбання страхових полісів online.

Розділ 1. Аналіз літературних джерел

1.1 Онлайн-страхування в мережі Інтернет

Можливості мережі Інтернет для надання послуг широко використовують страхові компанії.

Інтернет-страхування (і-страхування, е-страхування) -- це процес взаємодії страхової компанії та її клієнтів, який полягає у виборі страхових послуг, оформленні та придбанні страхових полісів і отриманні страхових премій з використанням мережі Інтернет.

Об'єктом купівлі-продажу на ринку Інтернет-страхування є страхові послуги.

Інтернет-cтрахування? це всі елементи взаємодії між страховою компанією й клієнтом, що виникають при продажі страхового продукту і його обслуговуванні, але вироблені за допомогою мережі Інтернет.

Тому, щоб Інтернет-представництво компанії функціонувало як віртуальний офіс цієї страхової компанії, воно повинно містити в собі наступні можливості:

надання клієнтові повної інформації про загальний і фінансовий стан компанії;

надання клієнтові інформації про послуги компанії й можливості детального ознайомлення з ними;

розрахунок величини страхової премії й визначення умов її виплати для кожного виду страхування й залежно від конкретних параметрів;

заповнення форми заяви на страхування;

замовлення й оплата (у вигляді одноразової виплати або періодичних виплат) поліса страхування безпосередньо через Інтернет;

передача поліса, завіреного електронно — цифровим підписом страховика, клієнтові безпосередньо по мережі Інтернет;

можливість інформаційного обміну між страхувальником і страховиком під час дії договору (для одержання клієнтом різних звітів від страхової компанії);

інформаційний обмін між сторонами при настанні страхового випадку;

оплата страхової премії страхувальникові за допомогою мережі Інтернет при настанні страхового випадку;

надання страховиком клієнтові інших послуг і інформації: консалтинг, словник страхових термінів і ін.

Купівля поліса в загальному випадку складатиметься з таких етапів:

вибір потрібного страхового продукту на сайті компанії, автоматичний розрахунок суми страхового внеску;

заповнення і відправка в електронному вигляді заяви на страхування (заповнення даних, необхідних для оформлення страховки, про страхувальника та ін.). Після реєстрації заяви з клієнтом зв’язується менеджер компанії для уточнення умов замовлення;

оплата страхового поліса, яка здійснюється готівкою в офісі, готівкою кур'єру, готівкою через ощадкасу на розрахунковий рахунок компанії або ж безготівковим переказом на розрахунковий рахунок компанії. Українські страхові компанії поки що не надають можливості оплати страхових полісів через Internet;

одержання страхового поліса, що можливе в офісі компанії, через доставку кур'єром або рекомендованим листом, через мережу Інтернет.

Якщо всім цим вимогам відповідає Інтернет-представництво компанії, то його можна назвати повноцінним віртуальним офісом.

Онлайн-страхування -- це укладання страхового поліса безпосередньо через Інтернет-сайт страхової компанії або страхового посередника, який включає в себе вибір страхового продукту, розрахунок тарифу і страхової суми, підписання поліса, оплату, організацію огляду об'єкта страхування та доставки паперової версії поліса (якщо цього вимагають умови страхування).

Нажаль, в Україні не врегульоване законодавство стосовно використання електронного підпису. Тому за допомогою Інтернет можливі всі етапи укладання за виключенням підпису он-лайн.

Різновиди онлайн-страхування

Залежно від цілей, набору страхових продуктів і технологічної реалізації процесу онлайн-страхування, страхові компанії України і посередники можуть пропонувати:

Порівняльний розрахунок по одному чи різним страховим пропозиціям з можливістю тільки онлайн-заявки на телефонний зв’язок з продавцем для обговорення розрахованного варіанта;

Порівняльний розрахунок по одному чи різним страховим пропозиціям з можливістю онлайн-заявки з повним чи частковим заповненням необхідної для укладання поліса інформації та оплати банківською платіжною карткою;

Порівняльний розрахунок по одному чи різним страховим пропозиціям з можливістю онлайн-заявки з повним чи частковим заповненням необхідної для укладання поліса інформації, оплати банківською платіжною карткою і організації зустрічі з штатним співробітником або агентом тієї чи іншої страхової компанії;

Порівняльний розрахунок по одному чи різним страховим пропозиціям з можливістю онлайн-заявки з повним чи частковим заповненням необхідної для укладання поліса інформації, оплати банківською платіжною карткою і організації зустрічі з штатним співробітником або агентом тієї чи іншої страхової компанії для огляду майна, якщо такий вимагається, і з доставкою поліса безпосередньо страхувальнику.

На відміну від страхових компаній страхові посередники мають можливість пропонувати порівняльний розрахунок по одній чи декільком страховим пропозиціям від різних страхових компаній, завдяки чому пропозиція стає більш гнучкою.

Як правило, більшість з існуючих нині систем онлайн-страхування забезпечує лише перший варіант і вимагає зустрічі клієнта з агентом чи співробітником тієї чи іншої страхової компанії чи страхового посередника для огляду майна, підписання договору і оплати. Інші способи страхування зустрічаються рідше, до того ж це, як правило, пропозиції продуктів однієї страхової компанії. Мультіпропозиції з можливістю замовлення, оплати і доставки технологічно поки що організовують одиниці.

Існують два напрямки Інтернет-страхування: on-line і off-line.

Система on-line виконує практично повний цикл продажів у віртуальному режимі: розрахунок вартості, заповнення заяви на страхування. Через Інтернет реально провести й оплату. При такому варіанті страховик зі страхувальником (їхні представники) можуть віч навіч і не побачитися. Правда, майже у всіх компаніях клієнт все-таки одержує з кур'єром страховий поліс? документ на паперовому носії.

Страхування через Інтернет по повній програмі здійснюють тільки деякі, найдужчі компанії. Але купити можна тільки «стандартні» продукти: страхування медичних витрат при виїзді за рубіж, громадянської відповідальності автовласників — ті, ціна яких залежить від мінімальної кількості факторів.

Найчастіше Інтернет-магазини прямо працюють із клієнтами. Але буває, і через брокерів. При цьому, як і в режимі off-line, воно буде вести розробку страхових програм з урахуванням конкретних вимог клієнтів.

Клієнт сам вибирає форму оплати. Він може розрахуватися через Інтернет кредитною карткою, або за допомогою платіжної системи CyberPlat, а може роздрукувати рахунок і оплатити його в банку. Нарешті, просто заплатити готівкою. Клієнти, що виїжджають за кордон, воліють платити по кредитній картці, і таких, як правило, більшість. До того ж продукт не такий дорогий, щоб нервувати з приводу проблем, які теоретично можуть виникнути в процесі оплати через Інтернет. Підсумковий документ страхування (поліс або договір) кур'єр привозить туди, куди клієнт скаже. Все оформлення можна зробити протягом доби.

Однак онлайнове страхування далеко не завжди можливе. Наприклад, для корпоративних клієнтів часто розробляються індивідуальні страхові програми. Іноді може бути необхідний огляд об'єкта страхування. Це потребує від страховика більш ретельної підготовки.

По системі off-line клієнт може одержати на сайті страховика інформацію про пропоновані страхові продукти, про умови укладання договору, іноді відразу довідатися розмір страхової премії (так страховики називають ціну поліса), направити через Інтернет запит на розрахунок премії при нестандартних випадках, задати питання в конференції(форумі) на сайті або по електронній пошті.

Переваги онлайн-страхування

Спрощення процесу страхування за допомогою наочного і інтуїтивно зрозумілого способу порівняння, вибору страхової компанії і страхових продуктів;

Скорочення витрат часу і сил страхувальника завдяки можливості замовлення не виходячи з будинку або офісу;

Автоматизація розрахунку страхової суми і тарифів за допомогою страхового калькулятора;

Простота та універсальність способів оплати (банківський переказ, платіжні картки, електронні гроші, готівковий розрахунок);

Мінімізація «людського» чинника: відсутність у більшості випадків необхідності зустрічі і спілкування з представниками страхової компанії.

На сьогодні найпоширенішими послугами в режимі он-лайн стали страхування автомобільного транспорту, обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, страхування вантажів, обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті та ін.

Поширюється практика розміщена ризиків у режимі реального часу, що дає змогу проводити онлайнові аукціони серед страхувальників і брокерів, що забезпечує прозорість операцій і встановлення справедливої ціни.

Слід зауважити, що Інтернет широко використовують страхові компанії для популяризації страхового бізнесу, маркетингу, укладання договорів, продажу страхових полісів.

В умовах глобалізації світового ринку страхування мережа Інтернет використовується для надання інформації страховими брокерами, на веб-сайтах яких агрегується інформація від найбільших страхових компаній.

Можливість використовувати Інтернет для обслуговування клієнтів сприятиме появі нових страхових продуктів, застосуванню прогресивних бізнес-моделей обслуговування, забезпеченню виходу страхових компаній на нові сегменти фінансового ринку, прискоренню процесів глобалізації страхового бізнесу.

Міжнародною асоціацією страхового нагляду (ІАІБ) підготовлений документ, в якому містяться принципи контролю за здійсненням електронних операцій -- «Нагляд за страховою діяльністю в Інтернеті»

1.2 Правовий аспект Інтернет-страхування в Україні

Страхування як фінансова послуга, що має нематеріальний характер, — об'єкт, придатний для продажу без прямого контакту між продавцем та покупцем. У першу чергу це стосується тих видів страхування, які не вимагають фізичної присутності представника страховика для оцінки майнового інтересу, що підлягає страхуванню. Отже, йдеться про види страхування з невисокими страховими преміями, фіксованими страховими тарифами та страховими виплатами.

У період економічної кризи, коли учасники страхового ринку активно шукають способи заощадження, дистанційне обслуговування через Інтернет стає дедалі популярнішим. Інтернет-страхування допомагає економити, а ще воно дозволяє страховику та страховим посередникам обслуговувати найбільшу кількість клієнтів у найменші строки. Утім, незважаючи на поширення технологій прямих продажів на продаж страхових послуг через Інтернет, ці процеси майже неврегульовані нормативно. Розглянемо деякі питання інтернет-страхування, які потребують детальнішого законодавчого врегулювання.

Цифровий підпис

Інтернет-страхування передбачає укладення та обслуговування договорів страхування за допомогою дистанційних засобів зв’язку. І хоча сучасні технології дозволяють здійснити всі дії з укладення договору без фізичної присутності сторін правочину, використання паперових бланків і форм у страховому процесі не піддається швидким змінам. Очевидно, проблема пов’язана із правовим регулюванням, яке не дозволяє використовувати новітні технології повною мірою.

Імперативна вимога законодавства (ст. 981 ЦК, ст. 16 Закону «Про страхування») щодо письмової форми договору страхування дозволяє здійснити цей правочин дистанційно, лише із застосуванням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП). Відповідно до закону використання ЕЦП не змінює порядку підписання договорів, встановленого для вчинення правочинів у письмовій формі. Водночас Ц К закріплює, що використання ЕЦП допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства або за письмовою згодою сторін (ст. 207 ЦК), яка має містити зразки відповідного аналога власноручних підписів. Оскільки в законодавстві про страхування немає вказівки на допустимість використання ЕЦП під час укладення договорів страхування, необхідна письмова згода сторін. Але процедура надання такої згоди не зовсім зрозуміла: чи буде вимога щодо її надання виконаною, наприклад, при обміні електронними листами із зразками ЕЦП? Законодавство не роз’яснює це питання, а відповідної практики укладення договору страхування в Україні, на жаль, немає.

Недостатньо врегульованим є також статус паперових копій електронних документів і порядок їх посвідчення. Нотаріусам надано повноваження посвідчувати ЕЦП за наявності в них відповідної технічної можливості для роботи з електронними документами. Центри сертифікації мають право засвідчувати наявність електронного документа на певний момент часу. Але хто і в якому порядку має посвідчувати паперові копії документа, законодавство не пояснює. Зазначені прогалини спричиняють низький попит на послуги ЕЦП.

Недивно, що відносини щодо використання цифрового аналогу власноручного підпису розвиваються в Україні дуже повільно. Зокрема, Закон «Про електронний цифровий підпис» і Закон «Про електронні документи та електронний документообіг» набрали чинності 1 січня 2004 р., а перший центр сертифікації ЕЦП було відкрито лише в січні 2006 р. В Україні зареєстровано 35 суб'єктів, які надають послуги, пов’язані з ЕЦП. Це засвідчувальні центри та центри сертифікації, з яких лише 20 акредитовані. А щоб ЕЦП можна було прирівняти за правовим статусом до власноручного підпису, потрібно користуватися послугами виключно акредитованих центрів. Не менш важливо й те, що вартість програмного забезпечення для користування ЕЦП з посиленим сертифікатом відкритого ключа, що може використовуватися без обмеження відповідно до законодавства України, становить близько 500 грн. Небезпідставними є сумніви щодо великої кількості бажаючих придбати таке програмне забезпеченням для укладення договору страхування. Викладене дозволяє зробити висновок про необхідність удосконалення законодавства у сфері електронного документообігу для підвищення довіри потенційних користувачів ЕЦП до електронного документообігу та популяризації дистанційного укладення договорів. Позитивним прикладом є популяризація подання електронної податкової звітності платниками податків, ініційована органами податкової служби.

Електронні гроші

Укладення договору страхування через Інтернет вимагає дистанційної виплати страхової премії. Страховики вже декілька років інтегрують у власні сайти інтерфейс для розрахунку за страхові послуги електронними грошима, незважаючи на те, що їх використання майже неврегульоване в Україні. Держфінпослуг займає позицію невтручання в регулювання цих процесів, посилаючись на відсутність повноважень (лист Держфінпослуг від 15. 04. 2004 р. № 397/08−11), а Національний Банк України регулює виключно діяльність банків, пов’язану з випуском електронних грошей, та її моніторинг (Положення про електронні гроші в Україні, затверджене постановою правління НБУ від 25. 06. 2008 р. № 178). Залишається чекати на прийняття Закону «Про електронну комерцію», який закріпить взаємні права, обов’язки та відповідальність користувачів електронних грошей та торговців товарами і послугами.

Захист прав споживачів

Дистанційне надання страхових послуг вимагає і посиленої уваги до питань захисту прав споживача — сторони договору, менш поінформованої щодо споживаної послуги і через це менш захищеної, ніж продавець. Недостатній рівень захисту прав споживачів зменшує їхню довіру до ринку страхових послуг, скорочує попит на них та погіршує інвестиційний клімат на ринку. Для подолання таких негативних наслідків уряд проводить активну роботу із врегулювання сфери захисту прав споживачів. Так, у 2009−2010 рр. було розроблено Концепцію захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг (далі - Концепція) і План заходів щодо її реалізації. Концепція передбачає приведення українського законодавства у відповідність до законодавства ЄС, зокрема — до Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС про дистанційну торгівлю та фінансові послуги споживачам від 23. 09. 2002 р. № 2002/65/ЄС. Серед напрямів захисту прав споживачів, які Україні бажано запозичити з європейського досвіду, можна виокремити захист від нав’язування послуг споживачу, а також заходи щодо захисту від шахрайського використання пластикової карти.

Персональні дані

Окремої уваги потребує захист персональних даних споживача. Інтернет-страхування нерозривно пов’язане зі збереженням інформації про страхувальника в базах даних страховика. На даний час в Україні немає спеціального закону, який би чітко визначав, що є персональними даними і який режим доступу на них поширюється. Конституція закріплює загальну заборону на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. Закон «Про інформацію» декларує, що інформація про особу охороняється законом, але не класифікує таку інформацію як конфіденційну. Згідно із Законом «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» захищається інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом. У сфері страхування Держфінпослуг вимоги щодо забезпечення конфіденційності та захисту даних в інформаційних системах встановлено тільки для страховиків, що здійснюють страхування життя. Очевидно, що неузгодженість термінів і прогалини в регулюванні відносин щодо захисту персональних даних спричиняють потребу в уніфікованому акті у цій сфері. 1 січня 2011 р. має набрати чинності Закон «Про захист персональних даних», проект якого було зареєстровано у ВР ще 25 березня 2008 р., а прийнято парламентом лише 1 червня 2010 р. Оцінка цього нормативно-правового акта не може бути однозначною і заслуговує на окрему статтю. Зауважимо лише, що цей Закон є новим кроком України до європейської інтеграції та забезпечення основоположних прав людини. Проте вже зараз юристи та представники бізнес-кіл дискутують з приводу недоцільності та практичної неможливості виконання положень нового документа.

Інтернет-страхування є технологією продажу страхових послуг, вигідною як для їх продавців, так і для їх споживачів. Страховики економлять на адміністративних витратах та швидше обслуговують клієнтів. Споживачі отримують рівний доступ до максимально широкого асортименту страхових послуг. Водночас використання цієї технології потребує детальнішого та чіткішого правового регулювання електронного документообігу в цивільному обороті, нормативного закріплення статусу користувачів електронних грошей, приведення законодавства про захист прав споживачів у відповідність до актів європейського законодавства.

Розділ 2. Вибір засобів реалізації завдання

2.1 Програмне забезпечення для організації веб-сайтів в мережі Інтернет: CMS

Система керування вмістом (СКВ; англ. Content Management System, CMS) -- програмне забезпечення для організації веб-сайтів чи інших інформаційних ресурсів в Інтернеті чи окремих комп’ютерних мережах.

Існують сотні, а може, навіть й тисячі доступних CMS — систем. Завдяки їхній функціональності їх можна використовувати в різних компаніях. Незважаючи на широкий вибір інструментальних та технічних засобів, наявних в CMS, існують загальні для більшості типів систем характеристики.

Перші СКВ були розроблені у великих корпораціях для організації роботи з документацією. У 1995-му від компанії CNET відокремилася окрема компанія Vignette, яка започаткувала ринок для комерційних СКВ. З часом діапазон продукції розширювався і все більше інтегрувався у сучасні мережеві рішення аж до популярних веб-порталів.

Багато сучасних СКВ поширюються як безкоштовні і легкі у встановленні (інсталяції) програми, які розробляються групами ентузіастів під ліцензією GNU/GPL.

Системи управління веб-сайтом часто розраховані на роботу у певному програмному середовищі. Наприклад, система MediaWiki, під управлінням якої працює Вікіпедія, написана мовою програмування PHP і зберігає вміст і налаштування у базі даних типу MySQL або PostgreSQL; тому для її роботи потрібно, щоб на сервері, де вона розміщена, були встановлені веб-сервер (Apache, IIS чи інший), підтримка PHP та системи керування базами даних MySQL або PostgreSQL, а також, в разі необхідності, додаткові програми для обробки зображень чи математичних формул. Такі вимоги є досить типовими для відкритих СКВ.

Особливості CMS

Існують CMS двох видів: платні і безкоштовні.

Безкоштовні CMS поширюються у вільному доступі, і, як наслідок, за технічну підтримку ніхто не відповідає. Варто пам’ятати про те, що і за збереження, безпеку, при використанні безкоштовної CMS ніхто не буде нести відповідальності.

Характеристики CMS безкоштовної нітрохи не поступаються за якістю CMS платним, проте вірна приказка і для інтернет технологій щодо безкоштовного сиру. Нерідко CMS поширюють угруповання хакерів, з метою частково або повністю здійснювати контроль над сайтами.

Платні CMS поділяються на два типи: системи із закритим кодом (вихідний код закодований (кріптованний) і не допускає будь-яких змін); -системи з відкритим кодом (для внесення зміни будь-якої з функціональних можливостей вихідний код відкритий). Характеристики CMS з відкритим і закритим кодом мають ряд характерних ознак, які є як перевагами, так і недоліками. Відкритий код дозволяє зловмисникам простіше зламати сайт, а це значить, що можуть постраждати всі ресурси, для створення яких була обрана саме ця CMS. Для того, щоб купити систему з закритим кодом, необхідно переконатися в правильності вибору. Перерахуємо далі по яким характеристикам CMS необхідно вибрати оптимальну для Вашого бізнесу.

Критерії для визначення функціональності CMS Критеріїв для визначення функціональності CMS всього чотири:

функціональність системи управління (основні характеристики CMS це юзабіліті, настроюваність, зручність в обігу, навігації; можливість незначних змін і редизайну без зупинки роботи сайту);

універсальність системи управління (можливість використовувати дані характеристики CMS для створення сайту будь-якого рівня складності, будь то візитка або великий портал);

адміністрування сайту (можливість призначати різним групам користувачів різні рівні доступу, якісний захист системи від зломів);

інші характеристики CMS (такі як можливість перенесення на іншу платформу без втрати інформації, можливість зберігати резервні копії, хороший відгук бази даних).

Важливою характеристикою CMS є своєчасне реагування команди розробників на запити клієнта. Це важливо, тому як мало просто встановити CMS, але і подальша інформаційна та технічна підтримка важлива.

Система управління? програма, що надає інструменти для додавання, редагування, видалення інформації на сайті. Існують різноманітні системи управління сайтом, серед яких зустрічаються платні і безкоштовні, побудовані за різними технологіями. Кожен сайт має панель управління, яка є лише частиною всієї програми, але достатня для управління ним. Велика частина сучасних систем керування вмістом реалізується у вигляді візуального (WYSIWYG) редактора — програми, яка створює HTML-код із спеціальної спрощеної розмітки, що дозволяє користувачеві простіше форматувати текст.

Функції прикладних програм керування контентом:

Створення контенту. Це сукупність завдань, які виконують автори текстів, фотографи, графічні художники, відео продюсери і звукорежисери, маркетингові експерти, юристи та інші люди, які подають оригінальний матеріал для користувачів веб-сторінки.

Збір та адаптація контенту з існуючих джерел.

Класифікація та індексування контенту. Контент повинен бути описаний формальними ознаками (наприклад, дата створення, автор) і класифікаційними даними (наприклад, предметна категорія чи ключові слова). Така діяльність описується як зв’язання контенту та метаданих.

Перегляд контенту. Необхідний для всіх видів опублікованого контенту.

Затвердження. Формальне затвердження опублікованого контенту — важлива складова правової відповідальності за нього.

Перетворення контенту. Тексти, графіка, звуки та інші форми контенту мають бути перетворені до формату, що є найзручнішим або використовується в даній CMS — системі.

Зберігання контенту. Контент, як правило, зберігається в файлах або в БД. У випадку складніших застосувань контент підлягає управлінню версіями програмного забезпечення (SMC).

Тестування і верифікація контенту. Може стосуватись різних аспектів, таких як:

Розірвані зв’язки;

Сторінки, які повільно відкриваються;

Програмні помилки в аплетах і скриптах;

Помилки в комунікації клієнт-сервер.

Перевірка готовності контенту — це тип тестування, який включає верифікацію (перевірку) завершеності та цілісності великого об'єму контенту (наприклад, інформацію про різні аспекти нової послуги).

Публікація. Враховує всі фізичні аспекти публікації контенту, включаючи дублювання контенту на різних серверах.

Підтримка, актуалізація та контроль за змінами. Включає моніторинг опублікованого контенту та реагування на сигнали та необхідність змін.

Recall та архівування. Recall може відбуватися з багатьох причин — наприклад, втрата актуальності контенту, втрата законних прав на контент, низька частота відвідуваності, поява новішого контенту тощо. Будь-який Recalled контент є архівований.

Звіти та аналіз. Включає різні форми звітування та аналізу, з метою кращого обслуговування користувачів, покращення вигляду порталу.

Різновиди СMS

Web content management systems для управління веб-сайтами (наприклад, енциклопедіями, подібними до Вікіпедії, онлайн-виданнями, блогами, форумами, корпоративними чи персональними веб-сторінками та ін.)

Транзакційні СКВ для забезпечення транзакцій у електронній комерції.

Інтегровані СКВ для роботи з документацією на підприємствах.

Електронні бібліотеки (Digital Asset Management) для забезпечення циклу життя файлів електронних медіа (відео, графічн., презентації тощо).

Системи для забезпечення циклу життя документації (інструкції, довідники, описи).

Освітні СКВ -- системи для організації Інтернет курсів та відповідного циклу життя документації.

Системи, що мають українську локалізацію:

Moodle -- використовується більш ніж 20 ВНЗ України, має українську локалізацію;

MaxSite CMS -- досить гнучка в налаштуванні CMS на CodeIgniter, має українську локалізацію;

Joomla -- повна українська локалізація Joomla! 1.5. x, Joomla! 1.0.x — переклад фронтальної частини. Переклади розширень.

ATutor -- використовується у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя;

Ilias -- використовується у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Системи, що не мають української локалізації але одночасно не мають проблем із відображенням символів кирилиці (ті, що працюють з шрифтами юнікод UTF-8):

OLAT;

Interact;

Docebo;

Wordcircle;

e107.

Платформенні СКВ (Platform Content Management Systems) підтримують автоматизацію роботу з комп’ютерними файлами, папками, програмами у визначеному програмному середовищі.

Корпоративні СКВ (Enterprise content management systems) з різноплановим пристосуванням для потреб підприємн. діяльності. Підтримують цикл життя внутрішньої і зовнішньої документації.

Приклади корпоративних СКВ:

RedDot;

Microsoft CMS;

Rhythmyx;

Documentum;

Open pages;

Chrystal Software;

Viagnette;

CyberTeams;

Blue Martini;

Tikiwiki CMS Groupware.

2.2 Система керування вмістом для публікації інформації в Інтернеті: Joomla!®

Назва Joomla!® фонетично ідентична слову «Jumla», що у перекладі з мови суахілі перекладається, як «всі разом» або «в цілому». Назва відображає підхід розробників та спільноти до розвитку системи.

Joomla!? відкрита універсальна система керування вмістом для публікації інформації в інтернеті. Підходить для створення маленьких і великих корпоративних сайтів, інтернет порталів, онлайн-магазинів, сайтів спільнот і персональних сторінок. З особливостей Joomla можна відзначити: гнучкі інструменти з управління обліковими записами, інтерфейс для управління медіа-файлами, підтримка створення багатомовних варіантів сторінок, система управління рекламними кампаніями, адресна книга користувачів, голосування, вбудований пошук, функції категоризації посилань і обліку кліків, WYSIWYG-редактор, система шаблонів, підтримка меню, управління новинними потоками, XML-RPC API для інтеграції з іншими системами, підтримка кешування сторінок і великий набір готових доповнень.

Joomla! написана на мові PHP з використанням архітектури MVC. Для збереження інформації використовується база даних MySQL, PostgreSQL чи MS SQL.

Joomla! -- вільне програмне забезпечення, захищене ліцензією GPL.

Характеристики Joomla!®

CMS Joomla!® містить різні інструменти для розробки Веб-сайту. Особливістю системи є мінімальний набір інструментів при початковій установці, який розширюється за мірою необхідності. Завдяки цьому знижується рівень навантаження на сервер і економиться місце на хостингу.

Особливості CMS Joomla!®:

багаторівневий доступ зареєстрованих користувачів, як до адміністративної частини так і до фронтальної частину сайту;

понад 8 тисяч модулів і компонентів (останні новини, лічильник відвідувань, гостьова книга, форум тощо);

можливість писати власні компоненти, модулі, плагіни і шаблони або редагувати вбудовані;

наявність менеджера розсилки новин;

редагування матеріалів за допомогою Візуального редактора TinyMCE (аналог текстових редакторів, наприклад Word);

вбудована багатомовність, починаючи з версії 1. 6;

робота системи Linux, FreeBSD, WinNT, Win2K, MacOS X, Solaris, AIX, SCO та інших.

Можливості Joomla!®

Багаторівневий доступ зареєстрованих користувачів, як до адміністративної частини так і до фронтальної частину сайту;

Права доступу;

Легка та зрозуміла структура розділів та категорій для зручного структурування змісту;

Легке створення та редагування статей;

Зміст може додаватись як окремо Адміністраторами та Менеджерами із адміністративної частини, так і Редакторами, Авторами та звичайними зареєстрованими користувачами із фронтальної частини сайту;

Повне керування блоками меню, модулів. Відображення останніх новин сайту, популярних матеріалів, пошуку, форми авторизації на сайті, голосування та ін.

Редагування матеріалів за допомогою Візуального редактора (аналог текстових редакторів, наприклад Word);

Використання програмних продуктів сторонніх розробників.

Joomla проста в управлінні, має дуже гнучку структуру і добре розширюється, що дає можливість робити на ній від найпростіших сайтів, до самих складних. І все це завдяки так званим розширень. Кожен день для Joomla створюється кілька нових розширень, і всі вони з докладним описом доступні на офіційному сайті системи!

Для Joomla створено більше 4500 безкоштовних і платних розширень, які дозволяють додати сайту ту функціональність, яка Вам потрібна. Ось приклади розширень — фотогалереї, форум, система зворотного зв’язку, система реєстрації користувачів, багатомовний сайт і ін.

В Інтернеті можна завантажити величезну кількість безкоштовних графічних шаблонів розроблених для Joomla. Це означає, то що Вам не доведеться працювати над розробкою власного дизайну, а достатньо буде замінити в готовому шаблоні всього пару файлів з логотипом і назвою. Якщо Ви наберете в пошуковику «шаблони Joomla», то до Вашої уваги постане безліч сайтів, де Ви зможете завантажити сподобані Вам шаблони.

Joomla розвивається професійними програмістами вже більше 5-ти років, і за цей час стала дуже популярною у світі. На відомих західних і російських форумах налічується більш 500. 000 учасників. Така ситуація дає можливість розробникам вдосконалювати систему, а також користувачам швидко вирішувати питання, що виникли.

Joomla створена за блочно-модульним принципом. Її можна порівняти з конструктором, де все складається з блоків, і прибираючи або додаючи нові блоки і модулі, ми керуємо зовнішнім виглядом і функціональністю. Це дуже важливо для розуміння та самостійної модифікації структури сайту.

Сотні тисяч сайтів побудовані на Joomla. Величезна кількість розширень і модулів допоможуть вирішити практично будь-яке завдання. За допомогою joomla можна зробити все, від сайту-візитки, до великого інтернет — порталу.

Для того щоб почати роботу з Joomla!, необхідно встановити її на хостинг або на локальний сервер. Для коректної роботи з Joomla! до сервера пред’являються наступні технічні вимоги:

PHP 4.2.x або вище;

MySQL 3. 23. x або вище;

Apache 1. 13. 19 або вище.

Установка Joomla! починається зі скачування архіву, що містить дистрибутив Joomla! Як уже згадувалася система Joomla! безкоштовна і її оригінальну або російськомовну версії можна вільно скачати, наприклад, на сайті joomlaportal. ru. Далі треба в MySQL створити базу даних для Joomla!, для користувача якої призначити усі права доступу. Отримані при створенні бази даних ім'я користувача й пароль знадобляться безпосередньо при установці Joomla!, тому їх краще записати. Завантажений архів Joomla! необхідно розпакувати в кореневу папку сайту на сервері. Після цього необхідно запустити інтернет-браузер і в адресному рядку ввести ім'я Вашого сайту, наприклад, www. site_name. ua. Відкриється вікно установки.

Сам процес установки складається з 4 основних кроків. На першому кроці система перевіряє Ваш сервер на відповідність вимогам Joomla! Якщо все в порядку — переходимо на наступний крок — ознайомлення з ліцензією Joomla! Після ознайомлення з ліцензією переходимо на третій крок — настроювання параметрів бази даних. На цьому етапі саме і стануть у нагоді збережені раніше ім'я користувача і пароль бази даних. Параметри «тип бази даних» і «назва хосту» зазвичай залишаються за замовчуванням — «mysql» і «localhost» відповідно. Якщо параметри, надані хостером, відрізняються від заданих, то необхідно ввести їх. Далі програма установки пропонує настроїти FTP-доступ до сайту. Якщо ця опція не потрібна, переходимо на заключний крок. На цьому етапі вводиться назва майбутнього сайту, контактний e-mail власника сайту, задається пароль доступу в адміністративну частину сайту.

На цьому установка успішно завершена. Для того щоб приступити безпосередньо до роботи з компонентами Joomla!, необхідно ввійти в розділ адміністрування сайту, що за замовчуванням знаходиться за адресою www. site_name. ua/administrator.

Joomla! Framework

У грудні 2013 розробники системи управління вмістом Joomla! представили відкритий PHP-каркас Joomla! Framework, націлений на спрощення розробки веб-застосунків, застосунків командного рядка і RESTful-сервісів. До складу Joomla! Framework входить колекція бібліотек і пакунків, побудованих на основі технологій і базового сирцевого коду Joomla!, але не обтяжених можливостями CMS і позбавлених від додаткових накладних витрат. Сирцевий код карквсу поширюється під ліцензією GPLv2.

Фреймворк легко адаптується до різних застосувань, розширюється через доповнення і може використовуватися спільно з іншими каркасами, такими як Symfony, Zend і Laravel. До складу фреймворку входять пакунки для створення і управління профілями користувачів, забезпечення автентифікації, отримання та відображення контенту з баз даних, інтеграції з соціальними сервісами Facebook, Google, LinkedIn і Twitter. Фреймворк і Joomla! CMS розвиваються окремо, але в планах на майбутнє є перевід CMS на роботу з використанням фреймворку.

Розділ 3. Практична реалізація

3.1 Описання процесу створення та реалізації програмної компоненти

Для того щоб розпочати створення сайту на безкоштовному сервісі створення сайту Webnode потрібно обрати, який тип сайту ви хочете створити. Webnode пропонує 3 типи сайтів: персональний сайт, бізнес сайт, інтернет-магазин.

Для створення власного сайту обрала бізнес сайт. Сервіс пропонує велику кількість бізнес сфер, серед яких я обрала сферу страхування (рис. 1).

Рис. 1. Список сфер бізнесу

Початковою дією створення сайту є реєстрація. Для цього потрібно ввести назву сайту, адресу електронної пошти та пароль (рис. 2).

Рис. 2. Реєстраційна форма

Після заповнення реєстраційної форми, відкрилась сторінка «Гід реєстрації» на якій потрібно виконати ще 3 кроки створення сайту: обрати тип сайту, шаблон та завершення реєстрації. Було обрано тип сайту? Бізнес сайт, назва? HDI online Страхування, гасло? Час страхуватися!, категорія бізнесу? страхування (рис. 3).

Рис. 3. Кок 1 Тип сайту

Наступним кроком є вибір шаблону сайту. Серед запропонованих сервісом Webnode шаблонів обрала той, який найбільше сподобався (рис. 4).

Рис. 4. Крок 2 Вибір шаблону сайту

Завершальним кроком створення сайту є надання контактної інформації про компанію (рис. 5).

Рис. 5. Крок 3 Контактна інформація

Після успішного створення, система видала повідомлення, к якому міститься надана адреса створеного сайту (рис. 6).

Рис. 6. Повідомлення

Створений сайт містить розділи: головна сторінка, про нас, послуги, новини, контактна інформація (рис. 7).

Рис. 7. Розділи сайту

Розділи та інформацію дуже легко редагувати. Для редагування розділу «Про нас» достатньо лише натиснути на слово «Редагувати», після чого з’являється вікно для вводу тексту, який хочете розмістити в даному розділі. Крім того, при необхідності можна завантажувати та розміщувати зображеня (рис. 8).

Рис. 8. Редагування розділу «Про нас»

У розділі «Головна сторінка» розмістила коротке вітання для користувача (рис. 9).

Рис. 9. Розділ «Головна сторінка»

До розділу «Послуги» у підрозділ «Пропонуємо» додала кілька підпунктів (рис. 10).

Рис. 10. Підрозділ «Пропонуємо»

Відповідно кожного створеного підпункту в розділі «Пропонуємо» надала коротку інформацію про відповідну діяльність страхової компанії (рис. 11).

Рис. 11. Підрозділ «Відповідальність»

Урозділі «Контактна інформація» подана адреса, телефон, а також карта компанії (рис. 12).

Рис. 12. Розділ «Контактна інформація»

У розділі «Онлайн послуги» розмістила форми для придбання певного полісу: КАСКО, Автоцивілка та Для подорожуючих.

Створила форму КАСКО. Форма містить поля зі списками варіантів. Вибравши потрібно варіанти, користувачеві потрібно натиснути кнопку «Придбати» (рис. 13, 14).

Рис. 13. Створення форми КАСКО

Рис. 14. Форма КАСКО

Створила форму для придбання полісу Автоцивілки (рис. 15, 16).

Рис. 15. Створення форми Автоцивілка

Рис. 16. Форма Автоцивілка

Для тих, хто втрушає в подорож має можливість придбати на сайті Поліс для подорожуючих заповнивши форму розміщену у розділі «Онлайн послуги». Створила форму Для подорожуючих (рис. 17, 18).

Рис. 17. Створення форми

Рис. 18. Форма Для подорожуючих

Заповнивши та створивши усі розділи можна переглянути вигляд готового сайту (рис. 19).

Рис. 19. Сайт HDI online Страхування

Висновки

Люди цілком природньо прагнуть захиститися від небезпеки, що загрожує їм втратою життя, здоров’я, житла, харчів тощо. Потреба в захисті дуже близька до їхніх первинних запитів та інтересів. З урізноманітненням інтересів людини ускладнюються й атрибути її безпеки.

Протягом усього історичного шляху розвитку людське суспільство в кожній сфері своєї діяльності стикається із суперечностями між природою і людиною, а також між окремими суб'єктами суспільних відносин. Ці суперечності зумовлюють появу несприятливих подій -- ризиків, серед яких виокремлюють стихійне лихо і нещасні випадки.

З позицій природних інтересів суспільства та окремих його громадян, страхування виникло як засіб збереження матеріального благополуччя за умови настання випадкових, непередбачуваних, а також передбачуваних, але небажаних, і таких, яких не можна уникнути, випадків з метою розподілу заподіяних окремим громадянам збитків між багатьма іншими членами суспільства, щоб полегшити тягар потерпілих.

Як будь-який інший суб'єкт господарювання та здійснення фінансових послуг, страхування потребує популяризації та просування страхового продукту, тобто послуг.

Допомагає у реалізації страхових послуг укладання страхового поліса безпосередньо через Інтернет-сайт? онлайн-страхування,, який включає в себе вибір страхового продукту, розрахунок тарифу і страхової суми, підписання поліса, оплату, організацію огляду об'єкта страхування та доставки паперової версії поліса (якщо цього вимагають умови страхування).

На сьогодні найпоширенішими послугами в режимі онлайн стали страхування автомобільного транспорту, обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, страхування вантажів, обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті тощо.

Література

Цивільний кодекс України, від 16. 01. 2003 № 435-IV: Редакція від 11. 10. 2013, підстава 5178−17 [Електронний ресурс].? Режим доступу: http: //zakon4. rada. gov. ua/laws/show/435−15

Закон України «Про страхування» N 86/96-ВР від 07. 03. 96 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //zakon4. rada. gov. ua/laws/show/85/96-вр

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» № 251-VI (251−17) від 10. 04. 2008 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //zakon4. rada. gov. ua/laws/show/2745−14

Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22. 05. 2003 № 852-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //zakon4. rada. gov. ua/laws/show/852−15

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22. 05. 2003 № 851-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //zakon4. rada. gov. ua/laws/show/851−15

Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05. 04. 2001 № 2346-III [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //zakon4. rada. gov. ua/laws/show/2346−14

Розпорядження «Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності» № 2666 (z0033−13) від 11. 12. 2012 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //zakon4. rada. gov. ua/laws/show/z0805−03

Webnode: сервіс створення сайту [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //www. webnode. com. ua

Александрова М. М. Страхування: навч. -метод. посіб / М. М. Александрова. — К.: ЦУЛ, 2012. — 208с.

Базилевич В. Д. Страховий ринок України / В. Д. Базилевич. — К.: Знання, 2011. — 374с.

Внукова Н. Н. Розвиток Інтернет-страхування в Україні // Страхове ревю. -2008. -№ 5. -с. 33−36.

Інтернет-страхування в Україні: Інформаційно-правова газета «Правовий тиждень» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //legalweekly. com. ua/index. php? id=16 061&show=news&newsid=122 102

Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6. 30 601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О. В. Новак. — Алчевськ: ДонДТУ, 2010. — 120 с.

Науменко С.В., Міщенко С. В. Ринок фінансових послуг: навч. посібн.? К. :Знання, 2010.? 520с.

Онлайн-страхування: Вікіпедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //uk. wikipedia. org/wiki/Онлайн-страхування

Система керування вмістом: Вікіпедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //uk. wikipedia. org/wiki/Система_керування_вмістом

Тарасова Н.А. «Проблемы развития интернет-страхования в Украине». Сборник тезисов докладов участников ІІІ Межвузовской научно-практической конференции «Дни науки Экономико-гуманитарного факультета Таврического национального университета им. В. И. Вернадского в г. Мелитополе», 29 марта 2005 г. — с. 46−48.

Українська спільнота Joomla!® -- підтримка, розширення, локалізація [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //joomla-ua. org

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой