Особливості правового регулювання вимог до юристів в США

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Государство и право


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти та науки України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Особливості правового регулювання вимог до юристів в США

Розділ I. Загальна характеристика професії юриста в США

Основні види юридичної діяльності

Правник в США — це престижна та соціально впливова професія. В країні з майже 275 мільйонним населенням та 56 юрисдикціями, за різними даними нараховується до 1 мільйону юристів; десятки тисяч майбутніх правників навчаються не менш як в 200 американських правничих школах, з яких близько 50 тисяч щороку допускаються до юридичної практики. Протягом більш як 200-річної історії США, 25 правників стали американськими президентами. Доходи, отримані від надання юридичних послуг в структурі національного доходу, на певному етапі, істотно перевищили доходи провідних галузей промисловості країни.

Правник — це, як правило, особа, допущена до спеціальної організації юрисдикції (штату), що англійською мовою називається bar та, в широкому розумінні, позначає представників юридичної професії колективно, а українською мовою може перекладатися як «судова адвокатура» або «адвокатура». Тому надалі терміни bar та адвокатура в тексті вживатимуться поперемінно як синоніми.

Допуск до адвокатури означає визнання кваліфікації особи як правника з подальшою можливістю стати адвокатом, суддею, прокурором, юрисконсультом, урядовим правником чи представником іншого роду юридичної професії. Іншими словами, допуск до bary — це отримання ліцензії на заняття юридичною практикою у широкому розумінні цього слова або «практикою права» — в оригінальному формулюванні (так буквально перекладається термін practice of law). Терміни «правник» (lawyer), «адвокат» (attorney), «радник» (counsel) використовуються в США як синоніми та позначають особу, допущену до практики права. Непраникам заборонено займатися практикою права. Правник в США, отримуючи допуск до адвокатури, займається юридичною практикою в різних організаційних формах, надаючи юридичні послуги як поза судами, так і виступаючи представником в судах, однак, тільки в юрисдикції, де його допущено до практики (в тому числі, й у федеральних судах, розташованих на території юрисдикції). Деякі суди високого рангу (як наприклад, Верховний Суд США), мають окремі правила допуску правників.

Розділ II. Вимоги до юристів у США

В США традиційно склалося так, що юристи завжди несе підвищену відповідальність, яка передбачена різними законами та кодексами. Правник несе відповідальність за свої дії незалежно від свого статусу в суспільстві.

Вище вже йшлося про допуск до юридичної діяльності в США. Розглядаючи це питання детальніше, варто зазначити, що для отримання допуску до юридичної практики в США особа має стати членом адвокатури, що діє в кожній юрисдикції. Після приєднання до адвокатури відповідної юрисдикції особа отримає право займатися відповідною юридичною практикою.

У США терміном адвокатура (bar) позначають не лише адвокатські об'єднання, а й інші юридичні професійні організації(прокурорські, судові і т. ін.) Усі види юридичної діяльності регламентуються чинними американськими законами. Наприклад, основне положення щодо професії адвоката закладено в шостій поправці у Конституцію від 1791 року «При будь-якому кримінальному переслідуванні обвинувачений має право на швидкий і публічний суд неупереджених присяжних того штату і округу, раніше встановленого законом, де було скоєно злочин; обвинувачений має право бути обізнаним про сутність і підставах обвинувачення, він має право на очну ставку зі свідками, що показують проти нього, право на примусовий виклик свідків зі свого боку і на допомогу адвоката для свого захисту.» Відповідно до цієї поправки обвинувачений отримує право на захист адвоката.

В зв’язку з тим, що в США функціонує англосаксонська (прецедентна) правова система, то й вимоги до юристів склалися внаслідок судових прецедентів.

Наприклад, можна розглянути норми, щодо адвокатів. Судові прецеденти США виробили цілі томи правил адвокатської етики. Кожен адвокат-захисник зобов’язаний бути повністю лояльним по відношенню до свого клієнта. Існує кілька аспектів цього обов’язку. По-перше, будь-яка інформація, що стосується даної справи, після повідомлення адвокату клієнтом, є конфіденційною. Адвокат не може в односторонньому порядку розкрити конфіденційну інформацію, а держава не може примусити його розголосити цю інформацію.

Адвокат повинен використовувати всі тактичні прийоми захисту, узгоджуються з нормами професійної етики, щоб забезпечити своєму клієнту дійсно справедливий суд. Якщо у адвоката конфлікт інтересів, особиста упередженість або упередженість, які перешкоджають активному і повному представлення інтересів клієнта, адвокат не може представляти цього клієнта. Але насамперед адвокат повинен бути незалежний. Не повинно бути й тіні сумніву в тому, що позиція адвоката залежить від державного обвинувачення чи суду. Саме ті адвокати, які брали на себе представництво інтересів осіб, обвинувачених у вчиненні найбільш огидних злочинів, або дотримувалися непопулярних у суспільстві поглядів, увійшли в історію американської юридичної професії.

Судова система в США та вимоги до суддів закріплені в другій статті Конституції, відповідно до якої суддя обіймає свою посаду доки його поведінка є бездоганною. Також важливим є те, що у всіх країнах англосаксонського права незалежність суддів забезпечується сукупністю ряду принципів і положень: неупередженістю суддів, терміном їх перебування на посаді та умовами відставки. Важливою матеріальною гарантією незалежності суддів є високий рівень отриманої ним службової винагороди. Ще одним конституційним принципом, який характеризує правовий статус судді, є принцип несумісності. Це заборона суддям обіймати одночасно інші державні та громадські посади.

Висновки

юрист адвокат суддя професія

Отже, в США діють загальні світові принципи, які стосуються юридичної діяльності, але існують свої особливості, які пов’язані з англосаксонською системою, що заснована на судових прецедентах, а отже вимоги до юристів склалися внаслідок окремих судових рішень, хоча деякі норми закріплені й законодавством. Це означає, що юридична система в США є унікальною. Також варто підкреслити, що США зробило вагомий внесок у розвиток юридичної системи та вимог до юристів у багатьох інших країнах світу.

Список використаних джерел

1. http: //lawyer. vashigrezi. com/AdRFZUSA. html

2. Стаття В’ячеслава Бігуна «Правники в США: статус та організації «. Журнал «Юстиніан»

3. Конституція США.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой