Особливості складання фінансового розділу бізнес-плану підприємства

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Финансы


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ

Курсова робота

з дисципліни: «Фінансовий менеджмент»

на тему: «Особливості складання фінансового розділу бізнес-плану підприємства»

Херсон 2007

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Описова частина бізнес-плану

1.1 Виклад мети, опис компанії та її діяльності

1.2 Аналіз умов ринку та інвестиційна оцінка проекту

2. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

2.1 Коефіцієнти платоспроможності та фінансової стійкості

2.2 Точка беззбитковості та прогноз доходів підприємства

3. Плановані заходи щодо покращення діяльності підприємства та існуючі ризики

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

У сучасній практиці планування на підприємстві чільне місце займає бізнес-план. Його поява пов’язана зі зміною економічних умов функціонування підприємств в Україні за останнє десятиріччя. Необхідність у підготовці такого документа обумовлена потребою в розкритті всіх сторін будь-якої започаткованої справи. Саме тому тема даної курсової роботи є досить актуальною.

Бізнес-план — це документ, який містить систему пов’язаних в часі і просторі, узгоджених з метою і ресурсами заходів та дій, спрямованих на отримання максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницької ідеї.

Бізнес-план є відображенням стратегії підприємства, одним з кроків її реалізації.

Ключовим розділом бізнес-плану є фінансовий план, головна мета якого — узагальнити основні положення попередніх розділів та звести їх в одне ціле у вартісному виразі. Він обґрунтовує економічну доцільність діяльності підприємства. Потенційний інвестор чи кредитор своє рішення щодо фінансування господарства приймає на основі результатів цього розділу.

Даний розділ включає в себе такі складові: визначення та обґрунтування потреби в фінансових ресурсах; графік погашення заборгованості; прогноз руху грошових потоків; розрахунок точки беззбитковості; прогнозування балансу; оцінка фінансового стану підприємства; термін окупності.

Особлива роль фінансового плану забезпечує: визначення потреби підприємства у грошових коштах; узагальнення у вартісній формі результатів досліджень попередніх розділів; обґрунтування доцільності втілення проекту; визначення здатності підприємства виконати свої зобов’язання.

У процесі написання фінансового плану враховують наступні особливості: терміни фінансового планування для підприємства повинні співпадати з термінами планування інших розділів бізнес- плану; фінансовий план не повинен містити розбіжностей з іншими розділами бізнес-плану. Достовірність фінансового плану залежить від достовірності й правильності розрахунків у попередніх розділах; дані фінансового плану, як правило, базуються на прогнозах, інколи вони мають характер невизначеності. Саме тому при написанні фінансового плану доцільно зробити кілька сценаріїв фінансового розвитку підприємства: песимістичний, найбільш прийнятний та оптимістичний. Під час написання цих сценаріїв обов’язково потрібно пояснити причину впливу на підприємствотого чи іншого явища, завдяки якому прогнози мають різний характер; деякі показники цього розділу можуть базуватися на припущеннях.

Фінансовий план може бути використаний не тільки для залучення інвесторів та кредиторів, а й для оцінки результатів діяльності підприємства, крім того, він може бути основою для розробки детального робочого бюджету підприємства.

Розробкою даної теми займалося багато як вітчизняних, так і іноземних вчених. До вітчизняних, зокрема, відносяться: Бандурка О. М., Руссак Н. А., Довбня С. В., а також Шембель Ю. П., Качмарик І.С. та багато інших.

1. Описова частина бізнес-плану

1.1 Виклад мети, опис компанії та її діяльності

В описовій частині бізнес-плану дається стислий опис підприємства, для якого розробляється бізнес-план

Мета розділу — зробити опис ситуації на підприємстві, що склалася сьогодні.

Потрібно сформулювати мету підприємства, яку потрібно досягнути в результаті його господарської діяльності. Якщо бізнес-план складається для підприємства, що вже існує і має наміри розширити свою діяльність, то варто стисло описати історію розвитку підприємства. Якщо підприємство користувалося будь-якими кредитами, потрібно описати історію взаємовідносин підприємства з кредиторами.

Також необхідно описати основні види діяльності підприємства та потреби клієнтів, які задовольнятиме продукція підприємства в межах кожного виду діяльності, методи просування продукції на ринок та положення на ринку.

Характеризуючи продукт чи послугу господарства, необхідно усвідомлювати, що керівник, який складає бізнес-план, напевне знає про них набагато більше за потенційного інвестора. Тому, бажано, щоб характеристика продукції підприємства була подана в простій та зрозумілій формі. Мета даної частини надати стислу характеристику продукту, який буде запропонований ринку споживачів.

Метою проекту, що представлений в даній курсовій роботі, є створення мережі кафе швидкого обслуговування в Центральній частині міста Херсон для збільшення прибутку ЧП «Н».

Діяльність створюваної мережі направлена на надання послуг у сфері громадського харчування для людей із середнім достатком.

Мережа кафе «БлинОладка» створюється з метою швидкого і якісного обслуговування відвідувачів, з максимальною увагою до нього та запропонуванням найбільш якісних виробів, що зовсім не відрізняються від блинів та оладок домашнього приготування.

Суть даного проекту в тому, щоб забезпечити населення гарними, якісними, завжди свіжими виробами з тіста.

ЧП «Н» створено у 2004 році. У 2005 році було відкрито кафе «БлинОладка». Місце розташування кафе — вул. Червоностудентська, 33 (навпроти гуртожитку № 3 Херсонського державного університету).

У 2005 році ЧП «Н» брало кредит у банку «Дельта» на суму 20 000 тис. грн. Кредит було погашено в кінці 2005 року. Підприємство має позитивну кредитну історію.

За два роки своєї діяльності кафе набуло постійних клієнтів, є особливо популярним серед студентів.

Створення ще двох кафе планується по вул. Ушакова та по вул. Куліка.

Для постійного забезпечення продуктами харчування були заключені угоди з наступними компаніями:

1) поставники основних інгредієнтів:

— ВАТ «Мучник» для поставки муки

— ТОВ «Цукерман» для поставки цукру

— ВАТ «Корівка-МУ» для поставки молочної продукції

— ЧП Звіролюбова П.П. для поставок м’ясної продукції

2) інші продукти купувались на міському ринку

Ці угоди будуть продовжені і зі створенням мережі кафе. Нижче наведений розрахунок виручки одного кафе за день, місяць і рік.

Кафе працює з 8. 00 до 22. 00. В середньому один клієнт проводить 60 хвилин. За одним столиком на протязі дня знаходиться 56 клієнтів (840/60*4). Всього в кафе 10 столиків. Отже, за один день буває 560 клієнтів.

З метою спрощення розрахунків розглянемо чотири види продукції:

1 — блини по-королівськи

2 — блини студентські

3 — мамині оладки

4 — фірмова страва «БлинОладка»

З напоїв — кава, какао, чай, кисіль.

2005 рік:

1) 60 порцій по 5 грн. = 300 грн.

2) 120 порцій по 2 грн. = 240 грн.

3) 160 порцій по 1 грн. = 160 грн.

4) 160 порцій по 4 грн. = 640 грн.

5) 560 порцій по 0,5 грн. = 280 грн.

Отже, за день виручка склала 1620 грн, за місяць — 48 600 грн, за рік — 583 200 грн.

2006 рік:

1) 60 порцій по 6 грн. =360 грн.

2) 120 порцій по 2 грн. = 240 грн.

3) 160 порцій по 1,5 грн. = 240 грн.

4) 160 порцій по 5 грн. = 800 грн.

5) 560 порцій по 1 грн. = 560 грн.

Отже, виручка за день -2200 грн, за місяць -66 000 грн, за рік — 792 000грн.

Прогноз:

1) 60 порцій по 7 грн. = 420 грн

2) 120 порцій по 2 грн. = 240 грн

3) 160 порцій по 2 грн. = 320 грн

4) 160 порцій по 6 грн. =960 грн

5) 560 порцій по 2 грн. =1120 грн.

Отже, виручка за день 3060 грн, за місяць — 91 800 грн, за рік — 1 101 600 грн.

1.2 Аналіз умов ринку та інвестиційна оцінка проекту

ринок фінансовий беззбитковість дохід

Мета даного пункту — пересвідчитися самому та переконати майбутніх партнерів у наявності ринку для продукції підприємства, розкрити можливості цього ринку.

Аналіз ринку — дуже складний у процесі розробки і водночас дуже важливий. Інші розділи бізнес-плану багато в чому залежать від результатів дослідження ринку. Наприклад, передбачувані обсяги збуту безпосередньо визначають масштаби виробництва продукції, чисельність персоналу, розміри залученого капіталу тощо.

Особливість ринкових досліджень у тому, що їх потрібно робити не тільки при написанні бізнес-плану, а час від часу, якщо підприємство бажає напевне знати сферу реалізації товару, що продукція підприємства дійсно потрібна, що існують певні коливання в попиті, що на ринку з’явилися виробники аналогічної продукції, якій діють успішніше, і це може вплинути на розвиток бізнесу, а, можливо, й для того, щоб вчасно переорієнтуватися на виробництво нового товару, послуги.

Даний підрозділ повинен вміщувати в себе інформацію щодо тенденцій розвитку ринку, загального обсягу споживання та виробництва продукту, який планується запропонувати ринку, а також перспектив розвитку цього ринку. Його складання починається з чіткого визначення попиту та пропозиції продукту на ринку.

Перед визначенням попиту та тенденцій розвитку ринку продукції дуже важливим є визначення сегменту ринку, на який надалі буде спрямована маркетингова діяльність підприємства.

Для визначення потенційного обсягу ринку споживання необхідно визначити, у кого даний продукт користується попитом, іншими словами — виявити потенційних покупців продукції господарства. Якщо вони відомі, можна правильно визначити, чого хочуть потенційні покупці, в якому обсязі вони готові придбати продукцію господарства, чому віддають перевагу. Далі можна використати їхні міркування як орієнтир для всієї наступної виробничої діяльності.

На сьогоднішній день проблема громадського харчування в центральних районах міста досить актуальна. Особливо гостро це відчувається в районі ХБК та Ценрі, в яких розташовані державні установи, банки, офіси великих та середніх компаній, підприємств торгівлі, навчальні заклади, театр, парк відпочинку та ін.

Існуючі на сьогоднішній день в цьому районі підприємства громадського харчування можна умовно поділити на два типи: великі та малі підприємства швидкого обслуговування.

Даний проект передбачає створення мережі кафе, що займе пусту на сьогодні нішу на ринку громадського харчування в даних районах.

Значних сезонних коливань попиту не передбачається, так як в робочі дні основними споживачами будуть люди працюючі в сусідніх офісах і студенти, а в вечірній час та вихідні дні - люди, що приїзжають з інших районів для культурного відпочинку та гості міста.

Цінова політика зорієнтована на споживачів зі середнім достатком.

В силу того, що підприємств громадського харчування подібного рівня в цих районах немає і ніша, на яку буде зорієнтована мережа практично вільна, великої конкурентної боротьби не передбачається.

Для створення мережі кафе планується відкрити два кафе по вулицях Ушакова та Куліка. Для цього необхідно 300 000 грн. Власних коштів у ЧП «Н» — 250 000 грн., 50 000 грн. — в кредит. Виплати будуть здійснюватися щомісячно, а сам кредит — в кінці 2008 року. Термін окупності - 1 рік.

У підготовчий період необхідно виконати наступний об'єм робіт:

1) отримати кредит у банку «Дельта»

2) заключити угоди на купівлю приміщень під кафе

3) закупити необхідне для організації виробничого процесу обладнання

4) виконати доробку та дообладнання приміщень

5) закупити меблі

6) підібрати персонал

7) заключити угоди на поставку сировини та витратних матеріалів

Після завершення підготовчого етапу запускається виробництво. Термін виходу на проектну потужність — два місяці. Узв’язку з вигідним місцем розташування проведення крупної рекламної компанії не передбачається.

2. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

2.1 Коефіцієнти платоспроможності та фінансової стійкості

Система діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства базується на використанні алгоритмів, технологій, методів і показників економічного аналізу. Умови будь-якої господарської діяльності змінюються чи не щодня, і в такій динамічній ситуації фінансові або ділові показники орієнтують керівництво стосовно тих найбільш важливих питань, що вимагають першочергової уваги. За визначенням, показники (коефіцієнти) показують зв’язки та залежності між різними сторонами бізнесу. Фінансовий аналіз діяльності підприємства проведемо за показниками, що наведені в таблиці 2. 1

Таблиця 2.1 Зведена таблиця коефіцієнтів ліквідності (платоспроможності), фінансової стійкості, ділової активності підприємства

Назва коефіцієнту

Формула розрахунку

Пояснення

1. Коефіцієнти ліквідності (платоспроможності)

Коефіцієнт загальної (поточної, коротко-строкової) ліквідності

ОА — оборотні активи;

ПЗ — поточні зобов’язання.

Коефіцієнт проміжної (термінової, швидкої, суворої) ліквідності («кислотний тест»)

З — запаси.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

ГК — грошові кошти;

КФВ — короткострокові фінансові вкладення.

Коефіцієнт забезпечення реалізації робочим капіталом

ВР — виручка від реалізації.

Коефіцієнт ліквідності робочого капіталу

-

2. Коефіцієнти фінансової стійкості

Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності)

ВК — власний капітал.

Коефіцієнт фінансової незалежності (стабільності)

-

Коефіцієнт автономії (фінансової стійкості)

-

Коефіцієнт заборгованості (залежності)

-

3. Коефіцієнти ділової активності

Коефіцієнт оборотності балансу

-

Результат розрахунків коефіцієнтів ліквідності (платоспроможності), фінансової стійкості, ділової активності підприємства наведено в таблиці 2. 2

Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття боргів) — відношення всієї суми поточних активів, включаючи запаси і незавершене виробництво, до загальної суми короткострокових зобов’язань (4 розділ пасиву). Він показує ступінь, в якому поточні активи покривають пасиви.

Таблиця 2.2 Показники платоспроможності та фінансової стійкості кафе «БлинОладка»

Показник

2005

2006

Коефіцієнт загальної (поточної, коротко-строкової) ліквідності

3,85

10,93

Коефіцієнт проміжної (термінової, швидкої, суворої) ліквідності («кислотний тест»)

3,75

10,6

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

3,36

10,15

Коефіцієнт забезпечення реалізації робочим капіталом

0,09

0,08

Коефіцієнт ліквідності робочого капіталу

2,85

9,93

Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності)

0,77

0,92

Коефіцієнт фінансової незалежності (стабільності)

3,4

11,6

Коефіцієнт автономії (фінансової стійкості)

0,3

0,08

Коефіцієнт заборгованості (залежності)

0,23

0,08

Коефіцієнт оборотності балансу

6,8

9,1

Перевищення поточних активів над поточними пасивами забезпечує резервний запас для компенсації збитків, які може понести підприємство при розміщенні та ліквідації всіх поточних активів, окрім готівки. Чим більше величина цього запасу, тим більше впевненість кредиторів, що борги будуть погашені. Іншими словами, коефіцієнт покриття виявляє межу безпеки для будь-якого можливого зниження ринкової вартості поточних активів, викликаних непередбаченими обставинами, здібними припинити або скоротити приток грошових коштів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (норма грошових резервів) доповнює попередні показники. Він виявляється співвідношенням ліквідних засобів першої групи до всієї суми короткострокових боргів підприємства (4 розділ пасива балансу). Чим вище його величина, тим більша гарантія погашення боргів, тому що для цієї групи активів практично немає небезпеки втрати вартості у випадку ліквідації підприємства і не існує ніякого часового лага для перетворення їх в платіжні засоби. Значення коефіцієнта визнається достатнім, якщо він складає 0,20 — 0,25. В нашому випадку він склав 3,36

Коефіцієнт швидкої ліквідності - це відношення ліквідних засобів перших двох груп до загальної суми короткострокових боргів підприємства.

Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності) показує, скільки власних коштів припадає на одиницю капіталу підприємства. Як бачимо, на одиницю капіталу кафе «БлинОладка» на кінець 2006 року припадало 0,92 власного, що на 0,15 (15%) більше, ніж у 2005 році. Це вказує на те, що підприємство є фінансово стійким. Аналогічна ситуація спостерігається й по іншим коефіцієнтам.

Стійкий фінансовий стан вказує на здібність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переностити непередбачені потрясіння і підтримувати свою платоспроможність в несприятливих обставинах.

Розрахуємо показники рентабельності підприємства за допомогою наступних формул:

1 Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації -показує, скільки припадає прибутку від реалізації на одиницю виручки.

2 Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності показує, скільки прибутку від операційної діяльності припадає на одиницю виручки.

,

З Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності показує, скільки прибутку від звичайної діяльності припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи.

,

4 Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком — показує, скільки припадає чистого прибутку на одиницю виручки.

.

Значення цих показників наведено у таблиці 2.3. Показники рентабельності характеризують здатність підприємства отримати прибуток на вкладений капітал. В оцінці діяльності підприємства вони найважливіші.

Як видно з таблиці 2. 3, показники рентабельності кафе «БлинОладка» достатньо високі і мають тенденцію до зростання. Так, рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації зросла з 51,8% у 2005 році до 57,82% у 2006 році, тобто на 6,02%. Це означає, що на одиницю виручки припадає 0,57 прибутку від реалізації. На одиницю виручки припадає 0,5 (50,18%) прибутку від операційної діяльності, що на 6,43% більше в порівнянні з минулим роком. 3,36 прибутку від звичайної діяльності припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи. На одиницю виручки припадає 0,36 (36,84%) чистого прибутку, що на 4,67% більше, ніж у 2005 році.

Таблиця 2.3 Показники рентабельності кафе «БлинОладка»

Рентабельність

2005

2006

Зміна

51,80%

57,82%

6,02%

43,75%

50,18%

6,43%

219,12%

336,26%

117,14%

32,17%

36,84%

4,67%

Використовуючи розрахунки виручки, що робилися в першому розділі, та баланс підприємства і звіт про фінансові результати, що знаходяться в додатках, проведемо аналіз прибутковості кафе «БлинОладка"(таблиця 2. 4)

Як видно з таблиці 2. 4, виручка віл продажу у 2005 році складає 583 200 грн., а у 2006 році - 792 000 грн. Отже, вона зросла на 208 800 грн. або на 35,8%. Витрати у 2005 році складали 216 408 грн., у 2006 році - 244 608 грн. Тобто, збільшилися на 28 200 грн. або на 13,03%. Чистий прибуток у 2005 році складає 187 614 грн., а у 2006 році - 291 744 грн., що на 104 130 грн. більше, або на 55,5%.

Отже, кафе «БлинОладка» є досить прибутковим і має стабільний темп зростання.

Таблиця 2.4 Прибуток та збитки кафе «БлинОладка» за 2005−2006 роки

Доходи та витрати по звичайним видам

діяльності

2005

2006

За місяць

За рік

За місяць

За рік

Виручка від продажу

48 600

583 200

66 000

792 000

ПДВ

9720

116 640

13 200

158 400

Чиста виручка

38 880

466 560

52 800

633 600

Перемінні витрати

Сировина і матеріали

715

8580

800

9600

Електроенергія

3510

42 120

3510

42 120

Інші перемінні витрати

1645

19 740

1840

22 080

Всього

5870

70 440

6150

73 800

Постійні витрати

Амортизація

264

3168

284

3408

Персонал

4500

54 000

5350

64 200

Аренда

5000

60 000

6000

72 000

Інші

2400

28 800

2600

31 200

Всього

12 164

145 968

14 234

170 808

Всього витрат

18 034

216 408

20 384

244 608

Балансовий прибуток

20 846

250 152

32 416

388 992

Податок на прибуток

5211,5

62 538

8104

97 248

Чистий прибуток

15 634,5

187 614

24 312

291 744

2.2 Точка беззбитковості та прогноз доходів підприємства

Ціль аналізу беззбитковості діяльності - установити, що буде з фінансовими результатами, якщо певний рівень продуктивності чи об'єм виробництва зміниться.

Аналіз беззбитковості будується на залежності між змінами об'єму виробництва і змінами сукупного прибутку від продажів, витрат та чистого прибутку. Під точкою беззбитковості розуміється така точка об'єму продажів, при якій витрати дорівнюють виторгу від реалізації всієї продукції, тобто немає ні прибутку, ні збитку.

Розрахуємо точку беззбитковості кафе «БлинОладка»:

Сумма МД = Чистий прибуток — Змінні витрати

Сумма МД = 633 600−73 800 = 559 800 грн.

Коефіцієнт МД = Сумма М Д / Чистий прибуток

Коефіцієнт МД = 559 800 / 633 600 = 0,88

Точка беззбитковості = Постійні витрати / Коеф. МД

Точка беззбитковості = 170 808/0,88 =194 100 грн.

Отже, при об'ємі продажу 194 100 грн. підприємство повністю покриє свої витрати на виробництво, але не отримає ніякого прибутку.

Графік погашення заборгованості складається у випадку, коли підприємство взяло кредит і має намір виплатити його відповідно до умов кредитора. Графік виплати складається на період всього терміну погашення заборгованості підприємства перед кредитором. Цей документ, як і попередні документи, розраховують для першого року на кожний місяць, а на наступні роки (у тому числі й рік погашення заборгованості) -- поквартально. Даний документ вміщує інформацію щодо сум та термінів виплати відсотків за користування кредитом та основної суми боргу. Графік погашення заборгованості наведений в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 Графік погашення заборгованості ЧП «Н» (грн.)

Місяць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Борг

60 008

59 174

58 340

57 506

56 672

55 838

55 004

54 170

53 336

52 502

51 668

50 834

Виплати

834

834

834

834

834

834

834

834

834

834

834

50 834

Всього

0

Для здійснення більш ефективного внутрішнього контролю над використанням грошових коштів підприємства можна робити прогнози доходів підприємства та руху грошових потоків помісячно чи поквартально по кожному виду діяльності підприємства. Це допоможе дати чітку картину використання коштів по кожному виду діяльності підприємства, покаже прибутковість чи збитковість того чи іншого підрозділу, допоможе прийняти зважене рішення про доцільність подальшого розвитку менш прибуткового напряму діяльності підприємства чи відмову від нього.

Таблиця 2.6 Прогноз руху готівкових коштів мережі кафе «БлинОладка» на 2008 рік (грн.)

Місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

На початок

20 000

109 090

198 180

287 270

376 360

465 450

554 540

643 630

732 720

821 810

910 900

999 990

Надходження

183 600

183 600

183 600

183 600

183 600

183 600

183 600

183 600

183 600

183 600

183 600

183 600

Відток:

Кредит

834

834

834

834

834

834

834

834

834

834

834

50 834

Оплата праці

12 200

12 200

12 200

12 200

12 200

12 200

12 200

12 200

12 200

12 200

12 200

12 200

ПДВ

36 720

36 720

36 720

36 720

36 720

36 720

36 720

36 720

36 720

36 720

36 720

36 720

ПП

25 688

25 688

25 688

25 688

25 688

25 688

25 688

25 688

25 688

25 688

25 688

25 688

Інші витрати

19 068

19 068

19 068

19 068

19 068

19 068

19 068

19 068

19 068

19 068

19 068

19 068

Всього відтоку

94 510

94 510

94 510

94 510

94 510

94 510

94 510

94 510

94 510

94 510

94 510

94 510

Залишок

109 090

198 180

287 270

376 360

465 450

554 540

643 630

732 720

821 810

910 900

999 990

947 280

Для прогнозу доходів мережі кафе використана таблиця 2.6. Для спрощення розрахунків беремо середні значення надходжень та відтоку за місяць, і припускаємо, що вони будуть незмінними протягом року.

Як бачимо з таблиці 2.6., чистий прибуток двох новостворених кафе «БлинОладка» на кінець 2008 року складе 947 480 грн. (по 473 640 грн. з одного кафе), що є дуже прибутковим.

3. Плановані заходи щодо покращення діяльності підприємства та існуючі ризики

Мета даного розділу -- показати розуміння можливих загроз для бізнесу і вміння їх подолати.

У цьому розділі необхідно вказати, що загрожує підприємству.

Ставлення до ризику повинно бути досить серйозним, адже його ігнорування може призвести до краху підприємства.

Врахування ризику є серйозною складовою сучасної практики управління підприємством. У цьому зв’язку важливим є розробка моделей підтримки прийняття рішень у виробничих системах з урахуванням ризику. В роботі розглядається питання врахування ризиків при розробці моделей підтримки прийняття фінансових рішень на підприємстві.

1. Можливі ризики та джерела їх виникнення:

— комерційні ризики:

— ризик, пов’язаний з реалізацією товару

— ризик, пов' язаний з доставкою товару

— політичні ризики:

— ризик пов' язаний з політичною обстановкою в країні (страйки, війни)

2. Джерела виникнення ризиків:

— недостатнє вивчення ринку збуту

— недооцінка конкурентів

— падіння попиту на товар

3. Міри по зниженню ризику:

— детальне вивчення ринку

— аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

— страхування майна

Фінансові ризики, пов’язані з контрагентами й економічною ситуацією в країні партнера наведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1. Фінансові ризики, пов’язані з контрагентами й економічною ситуацією в країні партнера

Види ризику

Причини втрат

З погляду продавця

З погляду покупця

Дебіторський ризик (ризик делькредере)

Неплатоспроможність, небажання боржника платити, затримка платежів з боку покупця

Неспроможність або небажання продавця повернути завдаток

Виробничий ризик

Анулювання або одностороння модифікація замовлення покупця; неприйняття товару, виготовленого на замовлення

Неспроможність продавця виконати угоду з технічних або фінансових причин; небажання продавця виконувати умови договору

Політичний ризик

Політичні події чи заходи, що заважають виконанню умов договору покупцем або продавцем (війна, революція, ембарго, заборона чи конфіскація імпорту тощо)

Ризик затримки переказу належних сум

Відмова або неспроможність держави чи фінансових організацій провести платежі в узгодженій валюті (наприклад, мораторій)

Перешкоджання платежу за гарантіями чи поверненням завдатку

Валютний ризик

Девальвація валюти угоди відносно валюти протилежної сторони (експортера чи імпортера)

Відомо, що при наявності декількох варіантів рішення вибирається таке, при якому імовірність ризику найменша. Звісно дане рішення повинне ґрунтуватися на більш якісній інформації.

Під оцінкою ризику розуміють якісну та кількісну оцінку. При якісній оцінці виявляються ризики, властиві реалізації передбачуваного проекту, найбільш ризиконебезпечні зони і т.д. Кількісна оцінка кожного виділеного виду ризику отримується на основі даних фінансово-господарської діяльності підприємства, статистичних даних, особистого досвіду керівника підприємства.

Ризики є постійним атрибутом в умовах ринкової економіки, але варто застерегти від подання перспектив бізнесу в чорних тонах, це може налякати кредиторів та інвесторів. Вивчення факторів, дія яких може мати несприятливий вплив на реалізацію задуманої справи в майбутньому, дозволяє розробити комплекс заходів по уникненню або зниженню такого впливу.

Завдання управління ризиком — звести можливий вплив несприятливих факторів до прийнятного рівня шляхом прийняття відповідних управлінських рішень.

До планованих заходів щодо покращення діяльності мережі кафе «БлинОладка» можна віднести наступні:

збільшення асортименту продукції (блинів та оладок), відтворення рецептів давнини,

введення нових послуг (доставка в офіси, доставка додому, святкування днів народження в кафе тощо),

підтримка рівня цін на теперішньому рівні (наприклад, не лише «студентських блинів», але й на деякі інші),

придбання високотехнологічного обладнання, яке дозволило б ще значно підвищити процес приготування продуктів

відкриття філіалів кафе в інших містах (для початку у місті Миколаїв, місті Нова Каховка)

проведення тренінгів для персоналу кафе

підвищення заробітної плати персоналу для покращення роботи

можливість робити замовлення через будь-які засоби зв’язку (як телефон, так і інтернет)

оновлення інтер'єру (створення домашньої, ще приємнішої атмосфери)

запровадження дисконтних карток (для заохочування постійних клієнтів кафе) та ін.

ВИСНОВКИ

Бізнес-план -- розроблений у письмовій формі документ, що всебічно висвітлює суть і перспективи будь-якого пропонованого комерційного заходу (зокрема інноваційного, інвестиційного або іншого проекту) і подається потенційному інвестору з метою переконати його в ефективності інвестування.

Роль бізнес-плану щодо доцільності використання інвестицій раніше виконувало техніко-економічне обгрунтування. Але зміна умов господарювання автоматично поставила нові вимоги до планів обгрунтування інвестицій, і бізнес-план почав витісняти техніко-економічне обгрунтування, точніше, поглинув його як складову.

Одним з головних розділів бізнес-плану є фінансовий план.

Головна мета фінансового плану — це узагальнення основних положень попередніх розділів та зведення їх в одне ціле у вартісному виразі.

Фінансовий план обґрунтовує економічну доцільність діяльності підприємства. Потенційний інвестор чи кредитор своє рішення щодо фінансування господарства приймає на основі результатів цього розділу.

Даний розділ включає в себе такі пункти:

— визначення та обґрунтування потреби в фінансових ресурсах;

— графік погашення заборгованості;

— прогноз руху грошових потоків;

— розрахунок точки беззбитковості;

— прогнозування балансу;

— оцінка фінансового стану підприємства;

— термін окупності.

В цілому можна сказати, що даний проект створення мережі кафе «БлинОладка» є інвестиційно привабливим, так як передбачається, що через рік мережа кафе буде розширятися, відкривати філіали в інших містах, збільшувати асортимент, вводити нові послуги, а звідси збільшаться об'єми продаж і зростуть прибутки, що є головним для інвестора.

Даний проект гарний тим, що на відміну від конкурентів, кафе «БлинОладка» пропонує низькі ціни на свою продукцію, високу якість та оригінальне меню, а також використовує високотехнологічне обладнання, яке дозволяє прискорювати процес приготування блинів та оладок, що на багато економить час зайнятих покупців.

Теперішній проект є ще й вигідним, так як об'єм витрат відносно не великий, і сума результатів по проекту значно більша, ніж вкладених коштів.

Отже, проведений фінансово-економічний аналіз проекту дозволяє сказати про те, що даний проект може бути реалізований з високою ефективністю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Балабанов И. Т. «Аналіз і планування фінансів суб'єктів, що хазяюють,» М, 1998р.

2. Бандурка О. М. «Аналіз фінансового стану підприємства» ДО, 1999р.

3. Бандурка О. М. «Фінансова діяльність підприємства» ДО, 1998р.

4. Белолипецкий В. Г. «Фінанси фірми» М: Инфра-М, 1998р.

5. Бернар Коласс «Керування фінансовою діяльністю підприємства» М: ЮНИТИ, 1996р.

6. Бернар Хелферт «Техніка фінансового аналізу» М, 2002р.

7. Гойя А. Вплив фінансових ресурсів на структуру фірм. Бизнес-информ. 1998р., № 13−14.

8. Грачова Р. Підприємство, його фінансові ресурси. Г. Контракти. 1998р., № 25

9. Гуляев В. Г. Организация бизнеса. — М.: Нолидж, 1996 г. — 372 с.

10. Довбня С., Шембель Ю. Фінансовий аналіз на різних етапах життєвого циклу підприємства. Бизнес-информ, 1998 м, № 17−18.

11. Ефимова О. П. Экономика общественного питания. — Мн.: ООО «Новое знание», 1997 г. — 304 с.

12. Качмарик И. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства. Фінанси України, 1999р., № 10.

13. Костирко Л. Джерела формування фінансових ресурсів. Бизнес-информ, 1999р., № 3−4

14. Кравченко О. Е. «Аналіз фінансового стану підприємства», Мінськ, 1994р.

15. Кадацкий В. Т. Затраты и прибыль. // Экономист. — 1995. — № 7. — С. 79−83.

16. Ковалев А. И., Привалов В. П. Анализ финансового состояния предприятия. Издание 2-е, переработанное и дополненное. — М.: ЗАО «Центр экономики и маркетинга», 1997 г. — 511 с.

17. Ковалев В. В. Финансовый анализ. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 1999 г. — 512 с.

18. Крейнина М. Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. — М.: ИКЦ «Дис», 1997 г. — 390 с.

19. Опарін А.С. «Фінанси: загальна теорія» ДО, 1999р.

20. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник для студентов высших и средних учебных заведений. М.: ИВУ «Маркетинг», 1996 г. — 328 с.

21. Поддерьогін А.М. «Фінанси підприємств» ДО, 2000р

22. Поддерьогін А.М. «Фінанси підприємств» ДО, 2002р.

23. Поляк Г. А. «Фінансовий менеджмент» М, 2000р.

24. Поляк Г. А. «Фінансовий менеджмент» М, 2004.

25. Радионова В. М. «Фінанси» М: Фінанси і статистика, 1995р

26. Риполь-Сарагоси «Основи фінансового управлінського аналізу».

27. Руссак.А. і Руссак В. А. «Фінансовий аналіз суб'єкта господарювання» Мінськ, 2002р. Фінанси і статистика, 1996р.

28. Уолш К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства: Пер. з англ. — К.: Наукова думка, 2001. — 367 с.

ДОДАТКИ

Баланс ЧП «Н» за 2006 р.

Актив

Код

рядка

На початок

звітного

періоду

На кінець

звітного

періоду

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

Первісна вартість

011

Накопичена амортизація

012

()

()

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

10,56

11,36

Первісна вартість

031

13,72

14,76

Знос

032

(3,16)

(3,40)

Довгострокові фінансові інвестиції:

Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

Інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом 1

080

10,56

11,36

2. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

2

2,4

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

Незавершене виробництво

120

Готова продукція

130

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість

160

4,08

1,8

Первісна вартість

161

Резерв сумнівних боргів

162

()

()

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

З бюджетом

170

За виданими авансами

180

З нарахованих доходів

190

Із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

3,5

1,2

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

В національній валюті

230

65,48

70,00

В іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом 2

260

75,06

75,4

3. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

85,62

86,76

Пасив

Код

рядка

На початок

звітного

періоду

На кінець

звітного

періоду

1. Власний капітал

Статутний капітал

300

40

40

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

10,76

11,42

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

15,36

28,44

Несплачений капітал

360

()

()

Вилучений капітал

370

()

()

Усього за розділом 1

380

66,12

79,86

2. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

415

416

()

()

Цільове фінансування

420

Усього за розділом 2

430

3. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом 3

480

4. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

12

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Поточні зобов’язання за розрахунками:

З одержаних авансів

540

З бюджетом

550

З позабюджетних платежів

560

Зі страхування

570

2

2,1

З оплати праці

580

4

3,4

З учасниками

590

Із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов’язання

610

1,5

1,4

Усього за розділом 4

620

19,5

6,9

5. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

85,62

86,76

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЧП «Н»

За 2006р.

Форма № 2

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

I. Фінансові результати

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

583,2

792

Податок на додану вартість

015

(116,64)

(158,4)

Акцизний збір

020

Інші вирахування з доходу

030

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

466,56

633,6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(164,45)

(175,67)

Валовий: прибуток

050

302,11

457,93

збиток

055

Інші операційні доходи

060

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

065

Адміністративні витрати

070

(21,84)

(25,08)

Витрати на збут

080

(10,43)

(20,64)

Інші операційні витрати

090

(14,68)

(14,81)

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

збиток

105

255,16

397,4

Дохід від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

()

()

Втрати від участі в капіталі

150

()

()

Інші витрати

160

(5,01)

(8,41)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток

170

250,15

388,99

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(62,53)

(97,24)

Дохід з податку на прибуток від звичай`ої діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

187,61

291,74

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Частка меншості

215

Чистий:

прибуток

220

187,61

291,74

збиток

225

II. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

230

8,58

9,60

Витрати на оплату праці

240

54

64,2

Відрахування на соціальні заходи

250

19,74

22,08

Амортизація

260

3,16

3,40

Інші операційні витрати

270

130,92

145,32

Разом

280

216,4

244,6

III. Розрахунок показників прибуткових акцій

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой