Организація перевезень туристів залізницею

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Спорт и туризм


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ

Кафедра туризму

Організація екскурсійної діяльності

КУРСОВА РОБОТА

Організація перевезень туристів залізницею

Студентка

Тамразова Х.Р.

Керівник

Грушка В.В.

Дніпропетровськ 2014

Зміст

Вступ

Розділ 1. Класифікація і організація залізничних подорожей

1.1 Визначення і класифікація залізничних подорожей

1.2 Організація роботи представника туристичної фірми під час перевезення туристів залізничним транспортом

Розділ 2. Організація перевезення і обслуговування туристів залізничним транспортом

2.1 Організація перевезення туристів рейсовими потягами

2.2 Організація спеціальних залізничних турів

Розділ 3. Організація безпеки, як важлива складова тур продукту

3.1 Забезпечення безпеки при залізничних перевезеннях

3.2 Питання безпеки під час здійснення турів залізницею

Висновки та пропозиції

Використана література

Реферат

Об'єкт дослідження — організація перевезень туристів залізницею.

Мета роботи — визначити особливості перевезень туристів залізницею.

У вступі обґрунтовано актуальність вивчення даної теми, визначено об'єкт, мету і завдання. прослідкована теорія екскурсійної справи, її сутність, класифікація, її особливості.

У розділі 1 розглянуто класифікацію і організацію залізничних подорожей.

У розділі 2 розглянуто Організація перевезення і обслуговування туристів залізничним транспортом.

У розділі 3 розглянуто організація безпеки туристів на залізниці.

турист залізничний транспорт екскурсія

Вступ

Екскурсійна справа є базовою складовою туристської індустрії, спрямованої на реалізацію не стільки її комерційного, скільки соціального призначення. Як педагогічна і просвітницька діяльність, в першу чергу, екскурсійна робота вимагає наявності освічених фахівців належного рівня і кваліфікації.

Слово «екскурсія» походить від латинського «екскурсіо». В українську мову це слово проникло в XIX ст. і спочатку означало «вибігання, військовий набіг», потім — «вилазка, поїздка». Пізніше відбулася видозміна цього слова за типом імен на «ія» (екскурс + ія).

Саме поняття «суть» є сукупністю сторін і зв’язків, яким властиві властивості, взяті і розглянуті в їх природній взаємозалежності. Суть — це внутрішній зміст предмету, що виражається в єдності всіх різноманітних і суперечливих форм його буття.

В ході екскурсійного процесу екскурсовод допомагає екскурсантам побачити об'єкти, на основі яких розкривається тема, почути про ці об'єкти необхідну інформацію, відчути велич подвигу, значення історичної події, оволодіти практичними навичками самостійного спостереження і аналізу екскурсійних об'єктів.

Матеріал екскурсії, професійна майстерність екскурсовода в його викладі дають можливість екскурсантам аналізувати, робити необхідні висновки. Ці уміння в ході показу і розповіді екскурсантам прищеплює екскурсовод. При цьому як активні помічники екскурсовода виступають автори екскурсії.

Одне із завдань екскурсії - виробити у екскурсантів відношення до теми екскурсії, діяльності історичних осіб, подій, фактів, в цілому до матеріалу екскурсії і дати їй свою оцінку.

Туризм належить до високоліквідної галузі, тобто галузі зі швидкою віддачею. Проте, як свідчить українська практика, внесок туризму в національну економіку явно недостатній, що обумовлено слабкими інвестиційними можливостями переводу туризму на якісно новий рівень.

Транспорт є головним чинником розвитку туризму. Велика роль транспорту в вирішенні соціальних проблем, забезпеченні ділових, культурних і туристських потреб населення, розвитку культурного обміну як усередині країни, так і за кордоном, у використанні вільного часу трудящих країни. У колишньому СРСР була створена потужна транспортна система, що істотно збільшилася за останні 10 років. Протяжність мережі повідомлення усіх видів транспорту збільшилася з 2500 тис. км. до 4800 тис. км: автомобільні дороги — із 500 тис. км до 1250 тис. км, повітряні лінії - із 850 тис. км до 2 млн. км, залізниці - із 110 тис. км до 165 тис. км, внутрішні водяні шляхи — із 110 тис. км до 175 тис. км.

Транспортні послуги — один з основних видів обслуговування в туризмі. На них припадає й основна частка ціни туру. У залежності від тривалості, дальності подорожі ця частка (у більшості випадків) коливається від 40 до 60%. Так як у більшості випадків користування і використання будь-яких видів транспорту пов’язане з підвищеною небезпекою, то питання безпеки туристів під час здійснення подорожей обумовлює актуальність теми даної роботи.

Безпека — поняття важливе і стародавнє, таке ж необхідне для кожного туриста, як харчування і сон. Тому забезпечення безпеки туристів під час подорожі - головна турбота туристської фірми. На забезпечення безпеки туристів спрямований цілий комплекс заходів, здійснюваних туристськими організаціями. При цьому першорядне значення мають стабільна політична обстановка в місцях відпочинку або подорожі й екологічний стан цих місць. При невідповідності цих чинників нормі - туризм важкий і небезпечний.

Розділ 1 Класифікація і організація залізничних подорожей

1.1 Визначення і класифікація залізничних подорожей

Транспортна подорож — це подорож організованої групи туристів по розробленому маршруту з використанням певного виду транспорту. Транспортне перевезення є основним елементом транспортного обслуговування під час подорожей. Залізничний туризм — подорож, що здійснюється по залізниці на спеціалізованому на залізничному транспортному засобі фізичними особами тривалістю від 24 годин до 1 року, але з ночівлею, в оздоровчих, професійно-ділових, релігійних та інших цілях, не пов’язаних оплачуваною діяльністю.

У розглянутій системі пасажирських перевезень виділяють декілька видів турів, які можна умовно розділити за тривалістю на три самостійні категорії: одноденні, не тривалі (2−3 доби), багатоденні (від 5 днів і більше). Одноденні тури починаються вранці і закінчуються ввечері того ж дня. У дорозі туристи розташовуються за столиками вагонів-ресторанів. По дорозі вони можуть не тільки перекусити, але і прослухати екскурсовода, подивитися виступи артистів. Туристів довозять до будь-якої конкретної станції, де для них підготовлена спеціальна програма. Це може бути екскурсійна поїздка або пікнік на природі.

Не тривалі тури. Під час двох-трьох добових залізничних турів пасажири проживають в окремих купе. Поїздки складені складені з таким розрахунком, що вночі, коли пасажири сплять, поїзд знаходиться в дорозі. В день же туристи зайняті різноманітними заходами.

Багатоденні тури. Графік руху поїздів, що обслуговують багатоденні поїздки, відрізняються великою різноманітністю. В залежності від маршруту та екскурсійної програми, туристи часто знаходяться в дорозі і в денний час. Як показує практика, що мандрівки не стомлювалися, безупинно між двома пунктами, тур поїзд повинен йти не більше півтори доби. Тривалі денні переходи плануються, в тих місцях, коли по шляху проходження відкриваються цікаві види і ландшафти.

Перевезення туристів в залежності від тривалості подорожі здійснюються на рейсових і спеціально організованих поїздах. У системі пасажирських перевезень рейсові маршрути поїздів, значно перевалюють над чартерними.

Рейсові залізничні маршрути поділяються на: приміські, місцеві і далекі. Приміські поїзди слідують за твердим розкладом в межах області або краю. Склад вміщує до 1500 пасажирів, сидячі місця до 1000. Потяги роблять зупинки на місцевих станціях, номери вагонів не пронумеровані.

Місцеві поїздки слідують між станціями однієї залізниці. Буває, що різниця між приміськими і місцевими поїздками досить умовне і істотно залежить від характеристик місцевості. За винятком швидкісних маршрутів.

Дальні поїзди слідують на відстань понад 700 км і поділяються за швидкістю: на швидкі цілорічного звернення, швидкі сезонні (літні), пасажирські дальні цілорічного і сезонного призначення.

Найбільш складним з організації і разом з тим найбільш насиченим і різноманітним по наданим послуг є подорож на туристичному екскурсійному потязі далекого прямування. Туристи розміщуються по (2−4 чоловіка в купе). Окремі купе надаються директору маршруту, штабу тур поїзда, лікарю. У кожному вагоні повинна бути програма обслуговування туриста, директора поїзда, провідників…На кожний вагон далекого прямування повинно бути два провідники. Готовність до відправлення поїзда перевіряється комісією у складі представника пасажирської служби відділення дороги, санітарного лікаря, представника фірми-організатора подорожі, представника служби вагонів-ресторанів. Готовність відправлення поїзда оформляється акт.

1.2 Організація роботи представника туристичної фірми під час перевезення туристів залізничним транспортом

Зазвичай, під час подорожі групи туристів по залізниці, її супроводжує представник туристичної фірми (керівник туристичної групи). Група збирається у заздалегідь обумовлене час, найчастіше біля зазначеного вагона.

Перед початком маршруту керівник групи зобов’язаний: детально ознайомитися з програмою обслуговування у кожному пункті маршруту; правилами і порядком проїзду; резервуванням місць і оформленням комісійних зборів пунктах пересадки й протилежного виїзду; місце розміщення і продукти харчування туристів; екскурсійного обслуговування туристів; калькуляцією високій вартості послуг, що їх надані туристові.

Керівник групи повинен мати:

1. План до поруч із вказанням усіх реквізитів групи: № групи, маршруту, туру, путівок, кількості чоловік у групі; терміни обслуговування, найменування, телефон й адреса організації, котра придбає путівку. План оформляється менеджером і завірене підписом, видається керівнику тургрупи.

2. Памятку керівника тургрупи.

3. Копію калькуляції приймаючої контракт із турфірмою.

4. Копію розрахунку вартості путівки.

5. Бланк списку туристів.

6. Доручення обслуговування туристів, виписану з його ім'я в приймаючу турфірму (бюро).

7. Бланк звіту.

8. Бланк відкликання туристів про маршруту.

У нещасних випадках затримки, запізнення відправки поїзда чи туристів від подальшого подорожі керівник туристичної групи маю повідомити звідси диспетчерський пункт туристичної фірми на залізничному вокзалі чи повідомити фірму.

Перед початком поїздки керівник групи зобов’язаний:

— перевірити наявність необхідні документи і списку туристів, і переконатися у відповідність числа туристів кількості закуплених місць;

— перевірити наявність в туристів путівки і документи, які засвідчують особу (у груп школярів, училищ — завіреного списку, учасників подорожі);

— представитися туристам, ознайомити його з маршрутом, програмою і змістом поїздки.

Керівник туристичної групи зобов’язаний провести з туристами інструктаж щодо правил проїзду в залізничному транспорті, і правилах дотримання особистій безпеці під час поїздки і зупинках.

У проміжних і кінцевих пунктах маршруту керівник групи забезпечує:

— отримання напрями на нічліг, харчування, екскурсійне обслуговування туристів відповідно до передбаченої програмою;

— доведення до туристів назви і адреси готелі та пункту харчування, із зазначенням годин їх і порядку харчування; зміст екскурсій із зазначенням часу й місця початку; маршруту і назву зупинок громадського транспорту при самостійному дотриманні туристів у час.

Розділ 2 Організація перевезення і обслуговування туристів залізничним транспортом

2.1 Організація перевезення туристів рейсовими потягами

Перевезення пасажирів рейсовими потягами постійного повідомлення здійснюються у тому випадку, коли туристична фірма немає необхідності перевозити дуже багато туристів. Україна має, туристична фірма звертається до підприємства «Укрзалізниця» з письмовою заявою встановленого зразка виділення необхідної кількості проїзних документів на регулярній рейсовий потяг.

Резервування місць для організованих груп складає підставі поданого замовлення, де вказується:

— повне найменування організації замовника, його адресу, реквізити банку, дата виїзду і тип вагона. Замовлення повинні підписати керівником туристичної організації, головний бухгалтер і завірений печаткою установи.

Заява на перевезення групи дітей шкільного віку запевняє підписом директор, у якій навчаються діти чи завідуючий районним відділом освіти, або керівник поїздки. Заявка подається до каси залізничного вокзалу для групових замовлень і реєструється у старшого касира.

Оплата за резервуванню місць вноситься готівкою щодня замовлення за кожне замовлене місце незалежно від цього, скільки місць буде фактично викуплено.

Укладання договорів перевезень пасажирів засвідчується проїзними документами (квитками), здавання пасажирами багажу, вантажовідправниками вантажобагажу — багажними, грузобагажними квитанціями відповідно.

Пасажири зобов’язані мати проїзні документи (квитки), а залізниця зобов’язана оформити їх видачу за наявності вільних місць у поїздах до зазначених пасажирами залізнично-дорожніх станцій призначення відповідно до встановленому тарифу з урахуванням передбачених законодавством України пільг громадянам певних категорій. Придбання проїзного документа (квитка), крім квитків на приміські поїзда, виготовляють підставі даних про документі, що засвідчував особистість пасажира (паспорт, військовий квиток, посвідчення — чи інший документ, а дітей до 14 років — свідоцтво про народженні).

При оформленні проїзного документа (квитка) на поїзда далекого й місцевого прямування вказівку прізвища пасажира і номери документа, який засвідчує особистість, обов’язковий. Пасажир зобов’язаний перевірити правильність вказаних у проїзному документі (квитку) прізвища та номери документа, який засвідчує особистість, і навіть реквізити поїздки.

При невідповідність прізвища пасажира чи номери документа, який засвідчує її особистість, прізвища чи номера, зазначених у пред’явленому проїзному документі (квитку), за відсутності або зміну (виправленні) прізвища чи номери документа, який засвідчує особистість, в проїзному документі (квитку) пасажир до посадки у потяг заборонена.

Повернення грошей із таких проїзним документам (квитках) виробляється у випадках і порядок, визначених правилами перевезень пасажирів, багажу і вантажобагажу.

Загублені, зіпсовані пасажирами проїзні документи (квитки) не відновлюються, якщо потім їхнє поновлення чи ідентифікація може бути здійснена залізницею, і заплачені них гроші повертаються.

За наявності можливості відновити або ідентифікувати зазначені проїзні документи (квитки) пасажиру з метою поїздки видається новий проїзний документ (квиток) без стягування вартості проїзду. Втрачені проїзні документи (квитки) поверненню і переоформленню не підлягають.

Повернення грошей по зіпсованим проїзним документам (квитках) виробляється залізницею за наявності позначки залізничної станції про час звернення пасажира в квиткову касу. Повернення грошей по невикористаним проїзним документам (квитках) виробляється за умови пред’явлення документа, який засвідчує особистість пасажира.

Відновлення проїзних документів (квитків) роблять лише у разі втрати чи псування проїзних документів (квитків), оформлених на проїзд від і по залізничних станцій українських залізниць поїздах і вагонах формування українських залізниць.

Пасажир, що пред’явив поїздом проїзний документ (квиток), термін дії якого минув чи якому наведено прізвище чи номер документа, який засвідчує особистість, які відповідають прізвища чи номера, зазначених у документі, що засвідчував особистість пасажира, вважається безквитковим.

Пасажири заслуговують для проїзду потягами далекого й місцевого прямування:

— набувати проїзні документи (квитки) у будь-якій потяг i будь-який вагон до зазначеної ними залізничної станції призначення, відкритої реалізації операцій із перевезення пасажирів;

— провозити з собою безплатно одну дитину у віці старше 5 років, якщо він займає окреме місце, та дітей віком від 5 до 10 років із оплатою відповідно до тарифом;

— провозити з собою крім дрібних речей ручну поклажа, розміри і безліч якої визначаються правилами надання послуг з перевезення пасажирів, і навіть вантажів, багажу, вантажобагажу для особистих (побутових) потреб на залізничному транспорті;

— здавати для перевезень багаж відповідно до перевізним документам за плату відповідно до тарифом;

— робити зупинку їсти дорогою прямування з продовженням термін дії проїзних документів (квитків) лише на 10 діб;

— продовжувати термін дії проїзних документів (квитків) у разі хвороби і шляху надходження тимчасово хвороби, підтвердженої документами медичних закладів, у разі ненадання пасажирам місць у поїзді тимчасово до відправлення наступного поїзда, у якому пасажирам буде надано місця;

— виїжджати поїздом, який відходить раніше того поїзда, який придбано проїзні документи (квитки), із необхідною оцінкою в залізничної квитковою касі; відновити дію проїзних документів (квитків) в інший поїзд за умови доплати вартості плацкарти внаслідок запізнення на потяг до протягом трьох годин або унаслідок хвороби чи від нещасного випадку протягом три доби з відправлення поїзда, який придбано проїзні документи (квитки), а разі відмовитися від поїздки отримати назад вартість проїзду з відрахуванням вартості плацкарти.

За повернення невикористаного проїзного документа (квитка) для проїзду потягами далекого сполучення в залізничну квиткову касу пасажир проти неї:

— пізніше як 15 годин до відправлення поїзда отримати назад вартість проїзду, що складається з вартості квитка і вартості плацкарти;

— менш як по 15 годин, але з пізніше як 4 години до відправлення поїзда отримати вартість квитка і 50 відсотків вартості плацкарти;

— менш як по 4 години до відправлення поїзда отримати назад вартість квитка. Вартість плацкарти у разі не виплачується. За повернення проїзного документа (квитка) на зворотний виїзд до пункті придбання пізніше як по 24 години до відправлення поїзда пасажиру виплачується вартість проїзду, при повернення проїзного документа (квитка) пізніше зазначеного терміну, але до відправлення поїзда — вартість проїзду з відрахуванням вартості плацкарти.

Незалежно від термінів повернення проїзного документа (квитка) до відправлення поїзда вартість проїзду виплачується у разі скасування поїзда, затримки відправлення поїзда, ненадання вказаної у проїзному документі (квитку) місця та незгоди пасажира скористатися іншим місцем, хвороби пасажира.

Утримання вартості проїзду при повернення проїзного документа (квитка) немає при спізненні пасажира у пункті пересадки на узгоджений поїзд з вини залізниці;

При припинення поїздки до шляху надходження у зв’язку з перервою руху поїздів для розслідування обставин, які залежать від залізниці, пасажиру повертається вартість проїзду не проїханої їм відстані; для розслідування обставин, залежать від залізниці, пасажиру повертається вартість проїзду.

Пасажир проти неї зайняти їсти дорогою прямування вільне місце у вагоні вищої категорії гаразд, встановленому правилами надання послуг з перевезень пасажирів, і навіть вантажів, багажу і вантажобагажу для особистих (побутових) потреб на залізничному транспорті.

Для проїзду поїздом приміського повідомлення пасажир проти неї придбати квиток для разової поїздки туди чи туди, й назад або абонементний квиток встановленої форми; провозити безплатно дітей до 5 років, якщо де вони займають окремого місця; провозити з собою ручну поклажа, розміри і безліч якої визначаються правилами надання послуг з перевезень пасажирів, і навіть вантажів, багажу і вантажобагажу для особистих (побутових) потреб на залізничному транспорті.

За повернення придбаних організаціями з попереднім заявками проїзних документів (квитків) в залізничні квиткові каси менш як по сім діб до відправлення потяги та пізніше як три доби до відправлення поїзда власнику квитка повертається повністю вартість квитка і плацкарти, а при повернення таких проїзних документів пізніше, як три доби до відправлення поїзда, вартість плацкарти утримується повністю. Якщо ж менше трьох діб, але з пізніше, як 3 години після відправлення поїзда, лише вартість квитка.

Що стосується неможливості надати пасажиру місце у вагоні відповідно до проїзному документа (білету) залізниця зобов’язана надати такому пасажиру за його згоди місце у іншому вагоні, зокрема у переповненому вагоні вищої категорії, без стягування доплати. Якщо пасажиру надано з його згодою місце, вартість якої нижча вартості купленого їм проїзного документа (квитка), пасажиру повертається різниця у вартості проїзду.

При проїзді потягами далекого й місцевого прямування в вагонах з місцями для лежання пасажири за бажанням і поза окрему платню забезпечуються комплектами постільної білизни, крім поїздів (вагонів), де вартість комплекту постільної білизни включено до вартість проїзду.

У пасажирських поїздах з вагонами підвищену комфортність пасажирам надається платне сервісне обслуговування, вартість якої входить у вартість проїзду. У цьому пасажирам, які на безкоштовний проїзд у вагонах 2-місними купе (СВ) й у вагонах з 4-місними купе, таке сервісне обслуговування надається за умови внесення відповідної і щодо оплати комплекс сервісних послуг.

Комплекс послуг і порядок їх надання в вагонах підвищену комфортність визначаються федеральним органом виконавчої влади області залізничного транспорту.

У поїздах далекого й місцевого прямування пасажири за окрему платню забезпечуються харчуванням в вагонах-ресторанах чи вагонах-кафе (за наявності в складах зазначених поїздів). Порядок роботи вагонів-ресторанів і вагонов-кафе визначається органом виконавчої влади області залізничного транспорту.

Пасажир вправі відмовитися від проїзду у разі затримання відправлення поїзда. У цьому залізниця повертає пасажиру кошти. Кожен пасажир проти не безплатного провезення з собою на 1 проїзний документ (квиток) крім дрібних речей також ручній поклажі вагою трохи більше 36 кілограмів, розмір якій із сумі трьох вимірів вбирається у 180 сантиметрів. Зазначена поклажа незалежно роду і виду упаковки повинна будуть показані у вагонах в спеціально відведених при цьому місцях.

Не допускаються до перевезення ручний поклажею речі, які можуть зашкодити чи забруднення вагон і речі інших пасажирів, і навіть вогнепальна зброя, смердючі, вогненебезпечні, отруйні, легкозаймисті, вибухові та інші небезпечні речовини.

Перелік предметів і речей ручній поклажі, перевищують вагу чи габарити, передбачені справжнім пунктом, і порядок їх перевезення встановлюються правилами перевезень пасажирів, багажу і вантажобагажу.

Кожен пасажир проти не перевозити потягами свійських тварин і птахів за плату. Порядок перевезення тварин і птахів визначається правилами перевезень пасажирів, багажу і вантажобагажу

Для перевезення як багажу від пасажира ухвалюються речі й предмети, що за своїми розмірам і властивостями без труднощів може бути занурені в багажний вагон і розміщені у ньому не можуть завдати шкоди багажу інших пасажирів. Маса багажу й підвищити вимоги для її упаковці встановлюються правилами перевезень пасажирів, багажу і вантажобагажу на залізничному транспорті.

Перевезення небезпечних вантажів, перелік яких передбачений правилами надання послуг з перевезення пасажирів, і навіть вантажів, багажу і вантажобагажу для особистих (побутових) потреб на залізничному транспорті, як ручній поклажі, багажу, вантажобагажу в пасажирських поїздах заборонена.

2.2 Організація спеціальних залізничних турів

При організації спеціальних залізничних турів між залізницею і суб'єктів туристичної фірмою полягає договір виділення потягів і вагонів. Предметом угоди є надання орендарю (туристичної фірмі) спеціального поїзда на певну кількість місць. У загальна кількість місць включаються місця для дирекції туристичного поїзда, потяговий бригади і працівників вагонів-ресторанів.

У договорі визначається порядок приймання-складання поїзда. Передача поїзда орендарю та її повернення складає основі акта.

У договорі обговорюються вартість оренди — і порядок розрахунків. При оформленні перевезень туристів в орендованих вагонах стягують плату: за оренду за ставками. Встановлених адміністрацією залізниці; вартість проїзду за фактичне кількість туристів, але з менш кількості місць у вагоні за тарифами, відповідних класу пасажирського поїзда; вартість перевезення багажу. У орендної плати, також, входить оплата постільної білизни з розрахунку одного комплекту на туриста на майже 7 днів, вартість холостого (нульового) пробігу, вартість відстою поїзда на спеціально обладнаних шляхах, вартість 3−4 разового харчування та інші витрати. До сумі чистої орендної плати додається сума встановленої (оголошеної) норми прибутку.

Інакше орендаря від оренди після підписання договору за 20 днів до його відправлення він сплачує неустойку у процентному відношенні від суми оренди. Аналогічну неустойку оплачує дорога у відмові послуг за договором.

До договору оренди спеціалізованого туристичного поїзда додаються:

— маршрут поїздки і пункти зупинок;

— терміни подорожі із зазначенням дат і тривалості зупинок у кожному пункті маршруту;

— кількість вагонів-ресторанів;

— послуг у поїзді (напої, чайна продукція, сніданки укупі тощо.).

У штаті туристично-екскурсійного поїзда далекого сполучення крім обслуговуючих потягових бригад передбачається: директор турпоїзда (керівник маршруту), інструктор-методист у туризмі, культорганизатор, акомпаніатор, лікар.

Директор турпоїзда призначається з висококваліфікованих туристських працівників, мають досвід виховної, адміністративної і туристсько-екскурсійної роботи. Він відповідає роботу підлеглого йому персоналу, належний лад у всіх вагонах, виконання плану-графіка маршруту, проведення виховної, культурно-масову, екскурсійної роботи. Він бере участь у комісії з перевірки готовності поїзда дорейсу, веде облік і звітність, проводить вступну і заключну розмови з туристами, відповідає які з бригадиром (начальником) поїзда з якості надання послуг відповідно до договором. Вона має право видаляти з поїзда туристів, систематично що порушують правила внутрішнього розпорядку.

Інструктор-методист становить плани виховної, культурно-масову і туристсько-екскурсійної праці та відповідає організацію дозвілля. Він проводить регулярні розмови в туркабинеті чи з радіотрансляційної мережі, знайомить туристів з шляховий інформацією, організує концерти, планові екскурсії, зустрічі тощо. У його оперативному підпорядкуванні перебувають культ організатор і акомпаніатор. Інструктор-методист відповідає посадку туристів, і їх розміщення, забезпечення туристськими путівками, отримання газет, журналів, особистої кореспонденції туристам.

Лікар турпоїзда працює у відповідність до його посадовими обов’язками. Він призначається з тих, мають стаж лікувальної праці та минулих інструктаж з питань гігієни і епідеміології. Його основним обов’язком є надання екстреної медичної допомоги у шляху надходження і профілактика захворювань, контролю над дотриманням санітарного режиму на вагонах і ресторанах.

У вагонах для мандрівників розміщається наступна інформація: розклад руху турпоїзда; прізвища директора турпоїзда, інструктора-методиста, лікаря; номер вагона-ресторану, у якому туристи харчуються, час приймання їжі.

На спеціальних пунктах відстою туристських поїздів мають бути такі види облаштування:

висвітлення території;

радіофікація, електронні начіпні годинник;

телефони;

майданчик стоянки автобусів;

туалети, умивальники, кімнати відпочинку власного житла, побутові кімнати;

устрою для заправки вагонів водою, паливом, зарядки акумуляторних батарей;

устрою для збирання й видалення сміття.

Такі пункти передбачають харчування туристів чи вагонах-ресторанах туристського поїзда, чи автономно — в міських пунктах харчування.

Обслуговування здійснюється туристичними організаціями місцевостей перебування туристів. Договір на екскурсійне обслуговування або відвідування музею, входять такі пункти:

— назва і тривалість екскурсії, засобів пересування ними (пішохідні, автобусні, водним транспортом, кінні та інших.);

— вартість екскурсій;

— чисельність екскурсантів групи з кожної екскурсії;

— матеріальна відповідальність за не надання екскурсійного обслуговування.

Також екскурсантам додаткову плату надаються послуги, не включені до вартості турпакета. Зазвичай, це специфічні екскурсії, наприклад, відвідання дельфінарієв і аквапарків, риболовля тощо.

3. Організація безпеки, як важлива складова тур продукту

3.1 Забезпечення безпеки при залізничних перевезеннях

Залізниця — це складний комплекс технічних засобів і споруд, що складається з тисячі локомотивів і десятків тисяч вагонів, сотень станцій і вокзалів, складних пристроїв автоматики і телемеханіки, диспетчерських та інших служб. ЖД є зручним засобом сполучення для транспортування будь-яких категорій туристів — від туристів-індивідуалів, малих і великих туристичних груп на регулярних лініях і чартерних поїздах до організації спеціальних туристично-екскурсійних поїздів. І забезпечення туристської безпеки повинно стати неодмінним атрибутом загальної стратегії національної безпеки держав і першочерговим завданням всіх організаційних структур турбізнесу. Це складна багатоаспектна проблема, яка коштує чималих грошей і вони повинні бути витрачені цілеспрямовано і ефективно. В іншому випадку розвиток туристської індустрії в цілому, і перш за всього у в'їзного туризму для будь-якої країни, буде залишатися під великим питанням. Адже турист відноситься до безпеки більш ніж грунтовно. Здавалося б досить сильний мотив до подорожі здатний подолати будь-які бар'єри, як показує практика, більшість туристів насилу долає такі бар'єри, як страх і безпека. Забезпечення транспортної безпеки у туризмі - є домінуючим напрямком у комплексній системі безпеки.

Залізничні тури самі по собі не є нововведенням, а навпаки, вперше туризм почав розвиватися саме на залізниці, засновником чого був Томас Кук організував подорож для 570 осіб по залізниці в поїзді, де пасажирам було надано комплекс послуг, що включав в себе харчування та духовий оркестр для розваги. Але не дивлячись на це, в даний момент, залізничні тури знаходять все більшу популярність, по-перше тому, що з кожним роком комфортабельність купе підвищується, сервіс стає більш якісним, по-друге, по всьому світу росте мережу високошвидкісних залізничних магістралей, ну і по-третє, як вже було сказано, більшість пасажирів впевнені, що залізничний транспорт — один з найбільш безпечних засобів пересувань. Однак повна безпека залізничних перевезень пасажирів є ілюзією. Людина має бути готовий до виникнення характерних небезпек залізничних перевезень і заздалегідь вжити певних заходів для зниження негативних наслідків аварій.

3.2 Питання безпеки під час здійснення турів залізницею

Залізничні подорожі на потягах загального користування часто організуються у виді групових подорожей — подорожей туристів спеціально сформованими групами. При таких подорожах пасажирські потяги використовують для транспортування туристів до місця відпочинку й зворотно. Обслуговування на місці відпочинку може провадитися як у готелі, на турбазі, так і в інших місцях розміщення.

Перевезення туристів у графікових пасажирських потягах постійного курсування — один із головних елементів в організації транспортного групового маршруту. Він і визначає вимоги до організації подорожей:

1. Упорядкування туристського маршруту.

2. Заключення договорів між туристськими організаціями про напрямок і прийом туристських груп відповідно до графіків, затвердженими кожною туристською організацією.

3. Здійснення взаємозв'язків між туристсько-екскурсійними організаціями і транспортними підприємствами шляхів сполучення.

4. Резервування місць і попереднього продажу квитків на пасажирські потяги.

Резервування місць здійснюється на підставі взаємопогоджуваних планів. Не планується, як правило, посадка груп на транзитні потяги при наявності потягів свого формування або можливості оформлення квитків із прямою плацкартою. Прийом заявок на резервування місць провадиться за 45 діб до відправлення потягу, а оформлення проїзних документів — у термін, зазначений представником залізниці.

При проходженні групи туристів із пересадкою в шляху їй повинні бути продані квитки з прямою плацкартою на весь шлях проходження. При оформленні квитка з прямою плацкартою одержують один квиток на весь шлях проходження для проїзду у твердому вагоні пасажирського потягу з місцями для сидіння, на якому накладаються два компостери: перший (голчастий) указує номер потягу і дату його відправлення зі станції початкового відправлення, а другий і наступні (мастичні) указують номера потягів і дати їхнього відправлення в пунктах пересадки. До зазначеного квитка видаються квитанції доплат на проїзд у відповідній категорії потяги і вагона. На квитанціях доплат, оформлених для виїзду з пунктів пересадки, у правом верхньому куті ставиться штамп такого змісту:

У залежності від місцевих умов вирішується проїзд до або від пункту пересадки у твердому вагоні з місцями для сидіння або в приміському потязі.

При одночасній оплаті вартості проїзду «туди» і «назад» видається два групових квитки. При поданні заявки з кожного заявленого місця незалежно від того, яка кількість квитків буде фактично придбано, виплачується один раз комісійний збір у встановленому розмірі.

При організації туристських груп для школярів під час осінніх, зимових і весняних канікул (із 1 жовтня по 15 травня) залізниця надає їм знижку в розмірі 100% із тарифу у потягах і вагонах усіх категорій, крім м’яких із 4- і 2-місцевими купе (СВ).

На проїзд у потягах дальнього і приміського сполучень організованих учнівських груп (10 чол. і більш) навчальні заклади дають заявки з указівкою метою подорожі: одну — на проїзд туди і другу — на проїзд назад відповідно до форми:

Квиткові каси в обмін на заявку видають учнівський спеціальний груповий пільговий квиток (із 100%-ною знижкою) у загальному твердому вагоні пасажирського потягу і додаткову квитанцію доплат (форма ГУ-57) із знижкою у випадку проїзду у вагоні і потягу вищої категорії (Тарифне керівництво № 5).

З 1991 р. МШС увело систему планування туристських перевезень. Основні моменти цієї системи полягають у наступному:

1. Планування провадиться 2 раз у рік на півріччя. На 1-е півріччя планованого року заявки від організацій повинні бути здані у Відділення залізниць до 1 жовтня попереднього року. Дороги передають заявки в МШС у Головний Обчислювальний Центр (ГОЦ), де вони вводяться в комп’ютер.

15 листопада туристська організація може у своєму Відділенні дізнатися, які заявки на 1-е півріччя затверджені. Туристські організації зобов’язані підтвердити свої заявки в термін із 15 листопада і за 60 днів до відправлення потягу. При підтвердженні представнику турбюро видається парольна квитанція, а місця зберігаються в пам’яті комп’ютера. При не підтвердженні резервування місць вони з пам’яті комп’ютера вилучаються.

Заявки на викуп квитків подаються за 45 діб до відправлення потягу. На 2-е півріччя плани — заявки від туристських організацій приймаються до 1 березня. 15 квітня туристська організація може одержати відповідь і підтвердити бронювання у встановлені терміни.

2. При плануванні перевезень груп туристів у заявках повинна бути передбачена заміна потягу з 5 варіантів. При цьому 1-й із зазначених потягів рахується основним, а 4 інших — варіантними.

3. У системі планування припускається підсадження груп туристів по лінії. Комп’ютер сам дає повідомлення по лінії. Проте термінали на дорогах установлені поки тільки на великих станціях.

Повернення невикористаних залізничних квитків провадиться відповідно до Тарифного керівництва № 5. При поверненні невикористаних проїзних документів підприємствами, фірмами, організаціями і установами в касу залізничної станції за 7 діб до відправлення потягу — їм повертається повна вартість проїзду.

При поверненні невикористаних квитків менше, ніж за 7 діб, але не пізніше, ніж за 3 доби до відправлення потягу — повертається 90% вартості проїзду, а якщо менше, ніж за 3 доби до відправлення потягу, то повертається 80% вартості проїзду. При погашенні одного або декількох квитків керівником групи діють правила для індивідуальних пасажирів: до 24 час. до відправлення потягу — їхня вартість повертається цілком; менше 24 год., але більш 6 год. -90%; менше 6 год. — 75% вартості квитка. При поверненні проїзних документів на зворотній виїзд у пунктах їхнього придбання (зворотного відправлення) не пізніше, ніж за 3 доби до відправлення потягу повертається повна вартість проїзду, а при поверненні пізніше цього терміна, але до відправлення потягу -75% вартості проїзду. При поверненні квитка з «прямою плацкартою» по місцю його придбання менше, ніж за 24 годин, але не пізніше, ніж за 6 годин до відправлення потягу з пасажира стягується 10% загальної вартості проїзду (включаючи всі доплати) від початкової станції відправлення до пункту пересадки і від пункту пересадки до станції призначення, а при поверненні пізніше, ніж за 6 год. стягається 25%.

Якщо по груповому квитку відправляється неповна кількість учасників маршруту, те її керівник зобов’язаний до відправлення потягу пред’явити груповий квиток начальнику станції відправлення для поставлення відмітки про це. Невикористані місця повинні бути передані в касу. Повернення платежів за проїздні документи, придбані по груповій заявці по безготівковому розрахунку, провадиться в претензійному порядку тільки на розрахунковий рахунок організації, що одержувала квитки.

Обслуговування залізничних груп на маршруті проводиться на підставі договору, укладеного між туристськими організаціями, що відправляють і приймають; графіка заїзду груп туристів, що прикладається до договору. Направляюча туристська організація повинна підтвердити телеграмою заїзд групи у встановлені терміни за 10 днів із указівкою кількості туристів, дати, часу прибуття, номерів потягу і вагона. Забезпечити керівника групи списками туристів. Спрямовувати групу на маршрут тільки при наявності обернених квитків, або підтвердження організації, що приймає, про забезпечення зворотними квитками на місці.

Турфірма, що приймає, зобов’язана організувати зустріч і доставку туристів власним (орендованим) автотранспортом до місця розміщення і харчування; підготувати місця розміщення відповідно до зазначеної кількості прибуваючих туристів; укласти договір на обслуговування з підприємством харчування свого міста і контролювати своєчасне надання і якість харчування; забезпечити надання екскурсійної програми обслуговування в повному обсязі, а також додаткових послуг за розрахунок готівкою (додаткові екскурсії, розважальні заходи й ін.). Зустріч і проводи туристів повинні здійснюватися відповідно до графіка прибуття і відправлення потягів у будь-який час доби (це повинно бути обов’язково обговорене в договорі).

На залізничному транспорті питання безпеки громадян в Україні регламентується «Правилами безпеки громадян на залізничному транспорті України», які зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24 березня 1998 р. за N 193/2633.

Основні їх положення наступні.

Правила безпеки пасажирів:

3.1. Підніматися у вагон і виходити з вагона дозволяється тільки після повної зупинки потяга.

3.2. Посадку пасажирів у вагон і вихід їх з вагона необхідно проводити тільки з боку перонів або посадкових платформ. Дітей під час посадки у вагон і висадки із вагона слід тримати за руку або на руках.

3.3. Виходити із вагона під час зупинки можна тільки з дозволу провідника.

Пасажирам забороняється:

3.4. Проїжджати на дахах, підніжках, перехідних площадках вагонів.

3.5. Заходити у вагон і виходити з вагона під час руху потяга.

3.6. Висуватися із вікон вагонів і дверей тамбурів під час

руху потяга.

3.7. Стояти на підніжках і перехідних площадках, відчиняти двері вагонів під час руху потяга, затримувати автоматичні двері вагонів під час їх зачинення і відчинення.

3.8. Проїжджати у вантажних потягах без спеціального дозволу.

3.9. Знаходитись у потязі в нетверезому стані.

3. 10. Залишати дітей без нагляду на вокзалі та в потязі.

3. 11. Провозити у вагонах легкозаймисті, шкідливі і вибухові речовини.

3. 12. Виходити із вагона на міжколійя і знаходитись там під

час руху потяга.

3. 13. Стрибати з платформи на залізничні колії.

3. 14. Проводити на пасажирських платформах рухомі ігри.

3. 15. Палити у вагонах (у тому числі в тамбурах) приміських потягів, а також у непередбачених для паління місцях вагонів пасажирських потягів.

3. 16. Бігти по платформі поруч із вагоном потяга, що прибуває або відходить, а також перебувати ближче ніж 2 метри від краю платформи під час проходу потяга без зупинки.

3. 17. Підходити до вагона до повної зупинки потяга.

3. 18. Без потреби самовільно зупиняти потяг.

3. 19. Самостійно перевозити ручну поклаж засобами, які призначені для перевезення пошти або багажу працівниками пошти та залізниці.

3. 20. Розміщувати ручну поклаж у тамбурах вагона, коридорі салону, проходах купе та в проході вагона потяга.

Висновки

Забезпечення безпеки туристів під час подорожі - головна турбота туристської фірми. На забезпечення безпеки туристів спрямований цілий комплекс заходів, здійснюваних туристськими організаціями. При цьому першорядне значення мають стабільна політична обстановка в місцях відпочинку або подорожі й екологічний стан цих місць. При невідповідності цих чинників нормі - туризм важкий і небезпечний.

Залізничні подорожі на потягах загального користування часто організуються у виді групових подорожей — подорожей туристів спеціально сформованими групами. При таких подорожах пасажирські потяги використовують для транспортування туристів до місця відпочинку й зворотно. Обслуговування на місці відпочинку може провадитися як у готелі, на турбазі, так і в інших місцях розміщення.

Обслуговування туристичних залізничних груп на маршруті провадиться на підставі договору, укладеного між туристськими організаціями, що відправляють і приймають; графіка заїзду груп туристів, що прикладається до договору.

Призначення туристсько-екскурсійних спеціалізованих потягів, що курсують у межах двох і більш доріг, здійснюється начальником залізниці відправлення за заявками туристських організацій. Туристсько-екскурсійні потяги місцевого сполучення в межах однієї дороги з використанням пунктів — стоянок, призначаються начальником цієї дороги. Потяги в приміському сполученні, прогулянкові призначаються начальником відділення дороги. Призначення потягів провадиться після виводу договору й оплати належних платежів.

Проходження турпотягу з одного пункту екскурсійного обслуговування в інший, як правило, повинно здійснюватися в нічний час із припиненнями тільки для технічних потреб.

Взагалі, успішний розвиток туризму робить величезний вплив на такі ключові сектори економіки як транспорт і зв’язок, торгівля, будівельна галузь, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання й ін. Таким чином, створення потужної туристської індустрії має важливе значення і як одне з ефективних напрямків структурної перебудови економіки.

Подорож на турпоездах — це чудовий вид екскурсійного туризму, змога ознайомитися з природою, музеями, виставками, театрами інших містах. Слід, проте, відзначити, що у час України чартерні перевезення на спеціальних туристських поїздах мало здійснюються

Отже, залізничний туризм — це подорож, скоєне по залізниці на пасажирському залізничному транспортному засобі. Залізничні тури різняться за тривалістю і регулярності. Вони можуть здійснюватися на рейсових поїздах і поїздах спеціально сформованих (турпоездах). Правове регулювання організації та обслуговування туристів на залізничному транспорті ввозяться відповідно до міжнародним і вітчизняним правовим документам, які переважно носять характер загальних правил перевезення і обслуговування пасажирів цьому вигляді транспорту, а чи не організації перевезень і обслуговування туристів

Використана література

1. Правила безпеки громадян на залізничному транспорті України. Зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24 березня 1998 р. за N 193/2633.

2. Волошин Г. В. В Європі - на поїзді. // Міжнародний туризм. — № 4. — 1999.

3. Забелін П.В., Моісеєва Н. К. Основи стратегічного управління, 1998.

4. Ільина Е. Н. Менеджмент транспортних послуг: підручник. -М РМАТ, 2001

5. Ільіна Е. Н. Туризм — мандрування. — М.: РМАТ, 1998. — 170с.

6. Іщенко А.М. Залізничний туризм. // Туристичний бізнес. -№ 4. -2001.

7. Квартальнов В. А. Туризм: теорія і практика 1998. Т. 3: Нові ціли туризма.

8. Менеджмент туризму: Посіб. для студентів / Авт. сост. И.В. Зорін. — М.: РМАТ, 2001. — 230с.

9. Основи менеджменту туризма / М.: РМАТ, 2000.

10. Русенко М. С. Залізничні замальовки// Вояж. -№ 7. -2001.

11. Сенін В. С. Туризм. — М., 1993.

12. Тлумачний словник туристичних термінів: Туризм. Туристська індустрія.

13. Туризм: нормативні правові акти: Збірник актів / Н. И. Волошин. 2002.

14. Ананьєв М.А. Економіка и географія міжнародного туризму.? 1975

15. Біржаков М.Б., Нікіфоров В.И. Індустрия туризма: Перевезення «Герда», М., 2001

16. Власов А. А., Нагорний А. Г. Туризм. М., 1977.

17. Волков Ю. Ф Введення у готельний і туристичний бізнес. — М.: Фенікс, 2003.

18. Восколович Н. А. Маркетинг туристичних послуг. М.: изд-во «Теис», 2002, — 167 с.

19. Герасименко В. Г. Основи туристичного бізнесу. — Одеса.: Чорномор’я, 1997. — 160 с.

20. Гецевич Н. А. Основи екскурсоведення. — Мн., 1988.

21. Гуляев В. Г. Организація туристичноїсправи. — М., 1996.

22. Ємельянов Б.В. Організація роботи екскурсійної справи. — М., 1987.

23. Ємельянов Б. В. Екскурсоведення. — М., 1998.

24. Здоров А. Б. Економіка туризма. Фінанси і статистика, М., 2004.

25. Ільина Е.Н., Туроперейтинг: організація діяльності екскурс іонної справі., М., 2003

26. Кабушкін Н. И. Менеджмент туризма: Посібник для студ. спец. 2002. -

27. Квартальнов В. А., Туризм., Фінанси и статистика, М., 2001

28. Котляров Е. А. Географія отдиха и туризма. Формування та розвиток ттуристичних комплексів. — М.: Мисль, 1978

29. Крачило Н. П. Географія туризма.? К.: Высш. шк., голов. ізд, 1987.

30. Крачило Н. П. Основи туризмоведення.? К.: Высш. шк. Голов. изд, 1980.

31. Мальська М. П., Худо В.І. Менеджмент туризму.? Львів, 2002.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой