Організація дозвіляя в підприємстві готельного господарства

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Спорт и туризм


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ВСТУП

Актуальність обраної теми полягає в тому, що в умовах сучасного економічного ринку, століття жорстокої конкуренції підприємств готельного бізнесу важливим напрямком діяльності готелів є ефективна організація дозвілля. У ринковій економіці величезна роль належить індустрії туризму і гостинності. Ця галузь народного господарства є візитною карткою країни. Крім всього іншого ця галузь приносить великий прибуток і вносить істотний вклад у розвиток національної економіки. Розвиток галузі туризму і гостинності призведе врешті до того, що туристи з усіх країн світу, відвідуючи Україну, дадуть поштовх до розвитку й інших галузей народного господарства нашої країни.

Перспективи розвитку масового туризму в найближчй час вимагають розширення готельного господарства и туризму у всьому світі. Але міжнародне готельне господарство зайнято не лише будівництвом нових готелів. Багато старих підприємств піддається повній модернізації та пристосуванню до сучасних вимог та останніх технічних досягнень. Окрім того, деякі більш дрібні готелі докладають максимум сузиль, щоб будь-якою ціною підняти рівень організації дозвілля забезбечити високий рівень розвитку та росту.

Стрімкий темп розвитку світового туризму за останнє десятиріччя призводить до того, що протягом кожних п`яти років відбувається збільшення приблизно вдвічі кількості персоналу зайнятого в сфері світового туризму та готельного бізнесу, і в півтора рази — витрат населення на туристичні поїздки по світу. Відповідно паралельно з туристичним бізнесом розвивається бізнес готельних послуг. Ця галузь дуже тісно пов`язана з туризмом і підприємством. Індустрія гостинності також містить у собі послуги підприємств суспільного харчування і послуги ігрових комплексів. Всі галузі народного господарства будь-якої країни дають величезну кількість робочих місць та приносять прибуток. В нашій країні до останніх днів індустрії гостинності (а саме організації дозвілля) приділяється не найбільша увага з боку влади. Можна сказати, що ця галузь була розвинута недостатньо. Але з переходом країни на рейтинги ринкової економіки саме ця галузь почала бурхливе та стрімке зростання. В країні з`явилась величезна кількість туристичних агенств, бюро компаній. Також з`явилась велика кількість знову відбудованих і відреставрованих готелів, мотелів, ресторанів та різних комплексів.

В даній роботі необхідно відобразити нинішні проблеми галузі і надати пропозиції розвитку організації дозвілля в готельній індустрії нашої країни, незважаючи на недолік матеріалу і наукових узагальнень, а також систематичнинх підручників з питань інфраструктури готельного бузнесу, організації туристичної діяльності та її економічних аспектів. Навчитися самостійно давати характеристику готелю та бачити всі аспекти організації дозвілля, розкрити всі проблеми та перспективи розвитку організації дозвілля.

Метою роботи є дослідження організації дозвілля підприємств готельного господарства на прикладі готелю «Radisson Blu Resort». Предметом дослідження є саме організація дозвілля в закладах готельного господарства.

Об`єктом являється вибраний готель «Radisson Blu Resort». Поставлена мета припускає вирішення в роботі наступних завдань:

— визначення поняття, суті та значення організації дозвілля в готельному господарстві;

— характеристика різних видів організації дозвілля, що проводиться в готельному господарстві;

— особливості складання програм дозвілля;

— аналіз діяльності підприємства дозвілля в готелі «Radisson Blu Resort»;

— пропозиції, щодо вдосконалення послуг підприємств дозвілля в готелі «Radisson Blu Resort».

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

1.1. Поняття, сутність та завдання організації дозвілля в індустрії гостинності

У сучасному суспільстві дозвілля є одним із видів соціально-культурної діяльності і відіграє значну роль у духовному, фізичному розвитку та удосконалюванні людини. Якщо ми звернемося до поняття «дозвілля», то зрозуміємо, що воно давно вже стало невід'ємною складовою частиною всіх народів, оскільки це природній стан будь-якого суспільства та будь-якої людини.

Якщо раніше розвиток держави визначався кількістю добутої нафти, вугілля, корисних копалин, то сьогодні розвиток держави визначається тим, скільки вона вкладає коштів в дозвілля. За всіх часів дозвілля збагачувало і збагачує сьогодні особистість, розширювало і розширює можливості самоствердження, забезпечувало і забезпечує рекреацію та подальший розвиток особистості.

Не дивлячись на величезну кількість невирішених проблем культури на сьогодні існує загальна тенденція винаходу і розвитку різноманітних нових видів дозвілля в готельних господарствах, основною задачею яких є створення умов для формування і задоволення культурних запитів та духовних потреб людей [1, с. 94].

Організація туристського дозвілля, його насиченість, є механізмом здійснення соціально-культурної діяльності дозвілля та одним із ефективних способів пропаганди культурно-історичних цінностей. У зв’язку з цим актуальною стає проблема раціонального проведення та організації дозвілля.

Поняття «організація дозвілля» підприємств готельного господарства є узагальненим поняттям для різних форм підприємництва, які спеціалізуються на ринку послуг, пов’язаних з прийомом та обслуговуванням гостей. Можна сказати, що це індустрія гостинності, що складається з таких видів обслуговування, які спираються на принципи гостинності, що характеризуються щедрістю та дружелюбністю по відношенню до гостей.

Організація дозвілля готельних підприємств напряму залежить від його класу, чим вище клас готелю, тим ширший об'єкт послуг надають готелі, які розраховані на прийом гостей, що представляють вищі політичні управлінські кола, знаменитостей, добре забезпечених людей. Відповідно організація дозвілля в таких готелях відповідає найвищому рівню якості.

Середній рівень послуг — такі готелі розраховані на найбільший сегмент подорожуючих. Найчастіше вони мають від 150 до 200 номерів. В таких готелях рівень організації дозвілля середній, який забезпечує непоганий відпочинок та необхідний рівень задоволення потреб гостей.

Готелі із обмеженим рівнем послуг призначені для прийому осіб з невеликим статком. Нерідко такі готелі можна зустріти в невеличких селищах біля великих автострад. Організація дозвілля в таких готельних господарствах майже відсутня, основна задача і послуга — «надати дах над головою».

На сьогодні у всіх європейських готелях в роботі по організації дозвілля існує тісний зв’язок готельного підприємства із суспільним та культурним життям. Ця тенденція виникла із прагнення збільшити рентабельність підприємства шляхом включення в нього приміщень розважального характеру, що приносить великі прибутки.

Наприклад, в США майже кожен новий готель проектує банкетні зали для зборів та з'їздів. Американські архітектори оздоблюють такі зали великими рухомими стінками, які дозволяють утворювати невеликі приміщення в залежності від кількості учасників з'їзду [2, с. 37].

Також в Європі існують приклади готелів з кінозалами, причому просторово пов’язуючим елементом є приміщення, в яких розташовані кафе та ресторани.

Організація дозвілля в готельних підприємств напряму пов’язана із характером запропонованих робіт та причин, через які гості обирають саме цей готель. Наприклад, більша частина клієнтів, які розміщуються в конгресовому готелі в центрі міста, так чи інакше пов’язана із проведенням конгресів, де вони можуть зустріти потрібних їм людей. Саме тому головною метою організації дозвілля даного готелю є забезпечення спілкування всіх, хто приймає участь в конгресі. Готель може мати повні додаткові рекреаційні можливості, але ресторани, банкетні зали та фойє залишаються головними приміщеннями, які створені з метою створити позитивні можливості для контактів для людей один з одним, тим самим створюючи у гостей загальне позитивне враження від готелю в цілому.

Перехід до ринкових відносин викликає необхідність постійного забезпечення змісту діяльності готельних установ, методів її здійснення та пошуку нових технологій організації дозвілля гостей.

Основне завдання готелю, як соціального інституту, полягає в розвитку соціальної активності і творчого потенціалу особистості, організації різноманітних форм дозвілля і відпочинку, створення умов повної самореалізації в сфері дозвілля.

Аналізуючи значення організації дозвілля готельних підприємств приходимо до висновку, що воно нерозривно пов’язане із загальним значенням туризму і навпаки.

Саме тому політичне значення організації дозвілля напряму залежить від політичного значення туризму і полягає у взаємному зближенні, обміні поглядами між жителями різних країн та континентів. Туризм (а також і ефективна та комфортна організація дозвілля готелів) може сприяти встановленню зв’язку між народами, закладаючи основи для мирної співпраці, та може бути одним із шляхів для зміцнення миру. В більшості випадків уявлення про певну країну, отримане з книг, радіо, кіно чи телебачення не відповідає дійсності. А так як іноземний туризм є найкращою формою пізнання певної країни та її жителів, отже на саму організацію дозвілля гостей в готельних господарствах покладена відповідальність по створенню позитивного враження від поїздки в ту чи іншу країну.

Виховне значення організації дозвілля готельних підприємств полягає в підвищенні свідомості гостей шляхом організації екскурсій, які отримають різноманітні райони країни та спостерігають за проявами суспільного життя. Знайомляться з досягненнями в області економіки та культури. [20]

Культурне значення управління дозвілля гостей полягає в організації збагачення особистої культури шляхом знайомства з новими людьми, їх звичаями та досягненням в мистецтві, архітектурі, театральному житті, літературі, музиці, з історичними пам’ятками, а також в удосконаленні знань іноземних мов.

Суспільне значення організації дозвілля готельними підприємствами виражається в створені атмосфери доброзичливості, солідарності та взаємної поваги гостей, у вірному ставленні їх до місцевого населення і навпаки.

Біологічне значення ефективної роботи служб організації дозвілля полягає у відновленні фізичних сил і морального відпочинку, перебування в корисних кліматичних умовах. І як результат цього — гарне самопочуття та покращення здоров’я.

Особливо важливим для організації дозвілля є його економічне значення, тісно пов’язане з туризмом. Туризм не лише надає послуги, а й виступає в ролі споживача окремих елементів обслуговування. Саме в цій подвійній ролі і `н. `юючи`гра економічне значення туризму, яке непрямо впливає на інші області економічного життя, що може проявлятись в різних формах [3, с. 72].

Ефективна організація дозвілля готелів внутрішнього туризму сприяє приїзду туристів з інших областей країни, що приводить до активізації економічно відсталих регіонів. Відбувається зростання капіталовкладень на будівництво шляхів сполучення та туристичних об'єктів. Будівництво нових шляхів, а також розширення і модернізація існуючих об'єктів, переважно готелів, викликає пожвавлення в інших галузях господарства.

Ефективна організація дозвілля готельних підприємств іноземного туризму приносить державі цінну валюту, стимулює зацікавленість в тих галузях господарства, які приймають участь в обслуговуванні іноземних туристів. Все це створює нові цінності, які сприяють зростанню національного доходу і як результат цього — підвищення життєвого рівня суспільства.

Розвиток готельного господарства потрібен кожній державі. Потреба розвитку економічного життя, промисловості та торгівлі, технічного прогресу, науки, художнього життя створює необхідність подорожей з метою встановлення контактів, організації культурних та спортивних заходів, з'їздів, конференцій і т.п. Все це ускладнюється, якщо не вистачає готелів. Відсутність відповідної кількості готелів паралізує сучасне життя. Розвиток готельних підприємств сприяє пожвавленню місцевості, зростанню грошового обігу, що в свою чергу посилює економічні регіони країни.

Таким чином на сьогодні існує необхідність удосконалювання діяльності культурно-дозвільного центру по організації дозвілля підприємств готельних господарств. Ця тенденція повинна йти активно в усіх напрямках удосконалювання господарського механізму, розробки концепцій установ культури в нових умовах. Підходах до моделі і професії організатора дозвілля гостей, змісту діяльності, планування і керування установ сфери дозвілля. Отже, сучасний етап розвитку культурно-дозвільної установи, характеризується переходом від критики існуючого положення до конструктивних рішень.

1.2. Характеристика основних видів організації дозвілля в готельному господарстві

Будь-яка діяльність будується на загальних закономірностях її розвитку. Принципи організації дозвілля відбивають ті вимоги, що висуваються суспільством перед сферою туризму для успішного виконання суспільного призначення дозвілля.

Визначають такі основні принципи організації дозвілля:

— принцип інтересу,

— єдності реакреації і пізнання,

— спільності діяльності.

На мою думку, головним принципом являється принцип інтересу. Це зумовлено тим, що діяльність організації дозвілля диктується особистими потребами людини, а інтерес виступає як її домінуючий мотив.

Готель, незмінно зобов’язана своїм походженням саме туристам. Більшою чи меншою мірою готельні ресторани, бари і інші послуги можуть також використовуватися і місцевим населенням, але основною функцією готелю є надання людям, які знаходяться зовні удома, нічлігу і забезпечення їх основних потреб.

У більшості країн готелю відіграють важливу роль, надаючи можливості для проведення ділових зустрічей, нарад і конференцій, а також для відпочинку і розваг. Готелі виконують важливу роль залученні робочої сили, забезпечуючи тисячі робочих місць по багатьом спеціальностям, що формують цілі готельні галузі. Для успішної туристської діяльності сьогодні вже недостатньо одній функції надання нічлігу.

Функції організації дозвілля в готелі - організація і керівництво культурними, оздоровчими і спортивними заходами. Вибір конкретних організації дозвільської діяльності залежить від можливостей матеріально — технічної бази його місцерозташування і наявність інфраструктури, контингенту відпочивальників, рівня професійної підготовки працівників сфери дозвілля. 4, c. 80]

Охарактеризуємо основні з них:

1. Анімаційна діяльність

Для відпочивальника потреба в розвазі стоїть на третьому місці після смачної і всілякої їжі, комфортабельної і затишної кімнати. Тому анімація готельної діяльності займає одне з головних місць в структурі готелю і є окремою службою, що тісно пов’язану з іншими і має визначальне значення в забезпеченні успішного функціонування його на туристському ринку.

Завдання анімаційної служби — постійний контакт з відпочивальниками, результат якого в значній мірі впливає на загальний відгук про відпочинок. І саме завдяки цьому контакту готель може мати певний відсоток постійних клієнтів. Готелі, які прагнуть збільшити цей відсоток (в основному це родинні готелі), прагнуть не міняти склад анімаційної команди, удосконалюючи її роботу.

Окрім безпосередньої роботи з відпочивальниками, анімаційна команда може брати участь в рекламній діяльності туристського комплексу: зніматися в роликах, оформляти буклети. Інколи службі анімації доручають проведення екскурсій по готелю для інформаційних груп — представників туристських фірм.

Наявність анімаційної служби говорить про статус готелю. Адже для нормальної і плідної роботи анімаційної команди необхідно мати на його території місткий і комфортабельний амфітеатр, дитячий майданчик зі всіма її атрибутами, басейн і інші спортивні споруди. Також потрібне постійне оновлення матеріальної бази — костюмів, декорацій, спортивного і ігрового інвентаря. Такі витрати по кишені не кожному готелю, тому анімаційна служба присутня в основному лише в структурі готелів 4 — і 5 — зіркових.

Останніми роками вся більша кількість готельних комплексів прагне підняти свій рівень обслуговування саме за рахунок наявності в своїй структурі анімаційної служби. Якщо гість провів свій відпочинок весело і цікаво, він може закрити очі на такі можливі недоліки, як незручності під час перельоту і розміщення, погана погода і відсутність в пани улюбленого натурального соку. [5]

2. Екскурсії

Екскурсія — це це відвідування визначних пам’яток групою туристів або індивідуально. Від звичайної прогулянки екскурсія відрізняється тим, що це організований захід, навіть якщо влаштовується тільки для однієї людини. Мета екскурсії - не тільки оглянути пам’ятку або якийсь інший об'єкт, але і дізнатися про його історію та цікаві факти про нього. Екскурсії звичайно проводить екскурсовод. В контексті сервісного забезпечення організації дозвілля екскурсія покликана задовольнити духовні, естетичні, інформаційні потреби людини, реалізовуючи пізнавальну функцію туризму: розширення кругозору, організації культурного дозвілля, відпочинку, спілкування.

Екскурсії сприяють поширенню наукових знань і є важливим засобом патріотичного виховання, вивчення історії країни або місцевості, героїчного минулого її народу, традицій, розвитку культури та мистецтва. Екскурсії як ефективна форма навчання використовуються в педагогічному процесі. їх педагогічними завданнями є побудова екскурсії на основі максимальної активності і самостійної розумової діяльності екскурсантів, формування у них навичок самостійного спостереження і аналізу візуальної інформації та зорових вражень. Таким чином, екскурсії виконують освітню і виховну функції.

3. Дитячі розваги

Дитячі розваги здебільшого представлені дитячою анімацією чи дитячими кімнатами, дитячі майданчики. Це все залежить від категорії готеля.

4. Спортивно-суспільна робота

Спортивно-оздоровчі заняття є добровільним або організованим процесом відновлення, розвитку і вдосконалення фізичних, адаптаційних, емоційних, духовних можливостей і сил людини засобами фізичної культури з метою його оптимального функціонування в природному і соціальному середовищі. З точки зору системного підходу і менеджменту туркомплекса організація і проведення спортивно-оздоровчих занять є задоволенням потреби туриста в розвитку і вдосконаленні біологічної (фізичною) природи людини (особи) і як наслідок — його загальної культури. В даному випадку задоволеність туриста виражається в свідомому і підсвідомому відчутті того, що за час подорожі (відпочинку) сталося позитивне, сприятливе перетворення його біологічного (фізичною) єства (природи) і загальної (соціально-гуманітарною) культури.

Спортивно-суспільні послуги в готелі є зазвичай частиною турпродукту, формованого самим готелем, вони або є частиною обов`язкових послуг або є додатковими і не безкоштовними.

5. Концертна діяльність

Основою для концертної діяльності є наявність залів для її проведення. Але вже якщо в готелі існує місце для проведення концерту, то ось такі етапи організації:

* Узгодження концепції заходу

* Розробка сценарію

* оформлення приміщення

* Технічне забезпечення (звук, світло, піротехніка, спец ефекти і т.д.)

* Організація виступів зірок естради України та закордону

* Запрошення ведучих заходу

* Розробка та проведення все можливих конкурсів, розіграшів, ігор та інше

* Рекламне та поліграфічне забезпечення, професійні ТВ та фотозйомки

* Хостес (зустріч гостей, супроводження до їх місць, вручення подарунків, буклетів)

* Забезпечення охорони заходу

Отже, види дозвілля, які проводяться в готелі залежать від категорії готеля в цілому. Відвідувачі також є індикатором значущості проведення того чи іншого виду діяльності в готелі. 6, c. 50]

1.3. Особливості складання програм дозвілля

Організацією дозвілля в підприємствах готельного господарства займається спеціальна служба, яка називається «анімаційною». Саме наявність такої служби, її матеріально-технічне оснащення, кадрове забезпечення залежать від статусу та ролі туристичного комплексу на ринку анімаційно-туристичних послуг, його комерційного успіху та перспектив розвитку.

Збільшити кількість клієнтів конкретного готелю чи туристичного центру можна не тільки шляхом збільшення кількості готельних номерів, чіткої роботи авіаліній, усунення комунальних проблем, а й шляхом створення умов для комфортного, різноманітного, цікавого відпочинку, забезпечення високоякісного обслуговування дозвілля. З цією метою розробляються програми міжнародних акцій, наукових конференцій, симпозіумів, пропонуються спортивні заходи (кінні прогулянки, парусний спорт, гірський туризм, екскурсії), азартні ігри, відвідування історичних пам’яток. Різноманітність форм проведення дозвілля є запорукою успішного функціонування всього туристичного комплексу.

Однак програма дозвілля повинна відповідати загальній стратегії розвитку готельного підприємства. Створена при туристичному комплексі анімаційна служба функціонує відповідно до стратегії розвитку всієї організації і тісно співпрацює з іншими підрозділами: фінансовим, юридичним, кадровим, технічним, службою безпеки. Працівники такої служби не лише розробляють програму роботи з клієнтами, а й беруть участь у формуванні цінової політики закладу, у вирішенні кадрових питань, експлуатаційних, транспортних, туристично-екскурсійних та інших проблем. Плануючи дозвілля, враховують соціально-демографічні особливості туристів -- їх національність, вік, чисельність групи і тривалість перебування, культурні особливості, етнічну приналежність, релігійні погляди, традиції та звички тощо. Не зайвим буде проаналізувати мотиви, які спонукають людину до туристичної діяльності, потреби, які вона прагне задовольнити, відвідуючи розважальні заходи (спілкування, творчості, емоційного збагачення, активності, пізнання, відновлення фізичних сил, спокою, естетичної насолоди).

Ефективно організувати дозвілля неможливо без талановитих фахівців аніматорів. «Класичної» освіти для спеціалістів туристичної та індустрії розваг, опанування професійних знань сьогодні недостатньо. Неабияку роль відіграють такі риси аніматора, як тактовність і делікатність, комунікабельність і доброзичливість, уміння «чути» клієнта та оперативно реагувати на його проблеми, витривалість і міцне здоров’я. Недаремно у провідних туристичних центрах світу пропагується як основний принцип анімаційної служби Індивідуальний підхід у роботі з клієнтом. Ідеться про відзначення днів народження туристів, їхніх професійних свят, сімейних ювілеїв, особистих значущих подій, про гнучкі пільгові системи. Головною проблемою для молодих спеціалістів є, зазвичай, відсутність практичного досвіду, гнучкості та творчого мислення, невміння використовувати набуті знання та навички у практичній діяльності. Тому сьогодні до організаторів дозвілля в туристичній галузі висуваються такі вимоги: вища освіта, досвід роботи, бажання вдосконалювати свою кваліфікацію, наявність відповідних особистісних якостей. З метою підвищення кваліфікації організаторів дозвілля в туристичних комплексах проводяться різноманітні курси, проектні семінари, практикуми, тренінги, діють творчі лабораторії та школи.

Як правило, анімаційну службу туристичного комплексу очолює менеджер-аніматор, у підпорядкуванні якого знаходяться методисти-аніматори, організатори-аніматори та аніматори-виконавці (див. Додаток А). Зміст і характер діяльності анімаційної служби, робота її різноманітних відділів залежать від завдань і можливостей туристичного комплексу. Доцільним є створення:

-- спортивного відділу для організації рекреаційних, фізкультурно-оздоровчих заходів, дозвілля на пляжах, спортивних майданчиках, у басейнах;

-- міні-клубу для організації дитячого дозвілля;

-- шоу-відділу для проведення розважальних і видовищних заходів;

-- культурно-мистецького відділу для організації творчих акцій, гуртків декоративно-прикладного мистецтва, художніх проектів;

-- туристично-екскурсійного відділу для організації екскурсій, подорожей до історичних пам’яток.

Менеджер-аніматор несе відповідальність за:

-- систематичне та своєчасне вивчення соціально-культурних запитів різних груп населення;

-- розробку та реалізацію соціально орієнтованих програм і проектів дозвілля;

-- вивчення інноваційних технологій дозвілля та їх використання у роботі з клієнтом;

-- прогнозування використання потенціалу дозвілля в туристичній галузі;

-- ефективне управління анімаційною службою закладу;

-- упровадження педагогічних методик для забезпечення культурної, декоративно-прикладної, естетичної творчості людини, розкриття її рекреаційного потенціалу;

-- ініціативність і творчість анімаційної команди;

-- роботу з колективом та з людьми різного вікового, освітнього, культурного, соціального, статевого, професійного статусу;

-- реалізацію стратегії розвитку туристичного комплексу, а не лише служби дозвілля організації. 7]

Головним завданням методиста-аніматора є методичне забезпечення заходів, акцій та програм, а також підготовка та розробка сценаріїв, їх якісна реалізація. Допомагає методисту-аніматору організатор-аніматор, який забезпечує організаційний процес анімаційної діяльності готелю.

Для виконання перелічених завдань організатор дозвілля повинен знати основи соціології, педагогіки, психології, економіки, права, управління, режисури, культурології; володіти навичками та вміннями роботи з різними соціально-демографічними категоріями населення; іноземними мовами, знати культуру та традиції інших народів. Такі вимоги до фахівця пояснюються, насамперед, тим, що йому доводиться працювати одночасно з туристичними групами, члени яких відрізняються за віком, освітою, соціальним становищем, релігійними поглядами, професією.

Відвідувачів туристичного комплексу класифікують за такими ознаками: за віком (діти, підлітки, молодь, дорослі, люди похилого та «золотого» віку), за статтю (чоловіки та жінки), за релігійними поглядами (атеїсти, православні, католики, мусульмани), за професійною приналежністю (військові, вчителі, художники, архітектори) та ін. Найпоширенішою в організації дозвілля є класифікація туристів за віком, хоча треба враховувати й інші ознаки (національні особливості, інтелектуальний потенціал, матеріальне забезпечення, термін відпочинку).

Програми дозвілля в туристичних комплексах можна умовно класифікувати за такими ознаками:

-- місцем проведення -- паркові, клубні, готельні;

-- віком учасників -- дитячі, юнацькі, молодіжні, для дорослих, пенсіонерів;

-- радіусом дії -- районні, місцеві, муніципальні, міжнародні.

Загальновизнаною вважається класифікація програм дозвілля за напрямами діяльності:

-- рекреаційно-оздоровчі (дискотеки, танцювальні вечори, розважальні програми та вечірні шоу, карнавали, рибальство, ігрові конкурси, спортивні змагання);

-- спортивні (мандрівки, змагання, велоспорт, плавання, екскурсії, подорожі);

-- культурно-мистецькі (вистави, виставки, концерти, вернісажі, фольклорні акції, художні програми, відвідування музеїв, галерей);

-- просвітні (лекції, заняття за інтересами, зустрічі, інтелектуальні ігри, вікторини, фестивалі).

Програма дозвілля повинна включати різноманітні за формою та змістом заходи, які б залучали якомога більше учасників. Розробка та підготовка такої програми охоплює кілька етапів: формування задуму, планування програми, реалізацію та завершення.

Формування задуму програми дозвілля. Головну роль на цьому етапі відіграють фахівці-аніматори -- ініціатори проекту, їх вміння проаналізувати доцільність проведення конкретного заходу, визначити шляхи його ефективної реалізації. На цьому етапі доцільно проаналізувати характер цільової аудиторії (вік, стать, соціальний статус, професійну приналежність, національність, стиль і темп життя, стан здоров’я, активність); сформулювати чіткі завдання та мету заходу; визначити місце й час його проведення (у закритому приміщенні, під відкритим небом, на майданчику, на воді); здійснити попередні розрахунки витрат; розподілити функції та обов’язки між членами анімаційної команди.

Планування програми передбачає визначення засобів, форм і методів досягнення мети, джерел матеріально-технічних, кадрових, фінансових та інших ресурсів для ефективного втілення задуму, рекламну кампанію, проведення репетицій.

Реалізація програми полягає у фіксації результатів, їх значущості, контролі за виконанням програми, моніторингу, оцінці програмної діяльності, аналізі зібраної інформації, нормуванні процесу виконання програми.

На етапі завершення програми досягнуті цілі порівнюють із запланованими, аналізують виявлені розбіжності та з’ясовують їх причини, вивчають сприйняття програми туристами. 8, c. 89]

аніматор клієнт персонал готель

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ В ГОТЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «Radisson Blu Resort»

2.1 Загальна характеристика готелю «Radisson Blu Resort»

Розташований в самому серці українських Карпат, у гірськолижному Буковелі, готель Radisson Blu пропонує безтурботний відпочинок з мальовничим видом. У цьому готелі взимку гості знайдуть найсучасніші зручності для гірськолижного катання, включаючи численні лижні траси для будь-якого рівня підготовки. Новий готель у Буковелі, Radisson Blu також пропонує гостям послуги СПА комплексу (2000 м ?) з найширшим вибором косметичної та оздоровчої терапії. Гості можуть вибрати на свій смак будь-який з 252 номерів у альпійському стилі, включаючи номери різних категорій люкс, з такою перевагою, як безкоштовний швидкісний доступ до мережі Інтернет. До послуг гостей також представлені 2 ресторани і 4 бари з широким вибором улюблених страв європейської та української кухні. Професійні лижники і цінителі дозвілля в мальовничих місцях отримають справжню насолоду від досконалого відпочинку в новому готелі в Буковелі.

До готелю легко дістатися автобусом, поїздом і автомобілем з Яремче та Івано-Франківська.

Втілюючи теплу гостинну атмосферу, всім номерам лижного комплексу властиві сучасні акценти в дизайні, насичені пурпурові відтінки і дерев’яна підлога. На додаток до унікального альпійського стилю, всі номери готелю пропонують мальовничий вид на Карпатські гори і більшість з них має просторі балкони. Зупиняючись в Radisson Blu Resort, гості можуть скористатися такими додатковими зручностями, як 50 каналів супутникового телебачення, безкоштовний швидкісний доступ до мережі Інтернет, Wi-Fi, комфортна гардеробна і ванна кімната зі скляною перегородкою. 9]

Типи номерів:

— 204 Стандарт (35 кв. м);

— 37 Напівлюкс (68 кв. м);

— 4 Spa-люкс (98 кв. м);

— 6 Люкс (110 кв. м);

— 1 Президентский Люкс (299 кв. м)

Опис номерів:

На додаток до унікального альпійського стилю, всі номери готелю пропонують мальовничий вид на Карпатські гори і переважна більшість з них має просторі балкони.

— Доступ до фітнес центру і басейнам;

— Банна продукція від Anne Semonin;

— Балкон;

— Халат і тапочки;

— Кавові і чайні речі;

— Плоска рідкокристалічна панель телевізора з супутниковими каналами;

— Безкоштовний доступ до мережі Інтернет;

— Фен;

— Індивідуальний клімат-контроль;

— Дзеркало для макіяжу;

— Міні бар (оплачується додатково);

— Сейф;

— Простора гардеробна.

Інфраструктура готелю:

— Закритий паркінг на 100 автомобілів (платний);

— Відкритий паркінг на 40 автомобілів;

— Конференц — зона.

Конференц-зали, загальною площею 1400 кв.м., а так само різноманітність послуг з розміщення, роблять готель ідеальним місцем для проведення ділових зустрічей та інших заходів. Ball- room розміром 358 кв.м. служить найкращим місцем для великих заходів (максимум 420 чоловік), за бажанням він може бути розділений на 2 менші частини. Для проведення зустрічей передбачається шість додаткових залів: 2 кімнати для переговорів розміром 24 кв.м. зі стаціонарними меблями, 2 просторих кімнати розміром 161 і 87 кв. м і 2 кімнати трохи менше розміром 28 і 30 кв.м. До послуг гостей також пропонуються два холу і бізнес-центр, в якому знаходяться комп’ютери з доступом до інтернету.

— Бізнес центр;

— 7 конференц-залів;

— Провідний конференц-координатор;

— Фліпчарт;

— Безкоштовний бездротовий доступ до мережі Інтернет;

— LCD проектор та екран / плазмова панель в кожному залі;

— Натуральне освітлення в 4 конференц-залах;

— 2 прийомних залу (pre-function)

Ресторани, бари:

— Ресторан MontBlanc (206 місць).

У розташованому відразу ж біля холу ресторані Montblanc подають сніданки, обіди та вечері. Гості, що поспішають на підкорення гірськолижних схилів, можуть відчути переваги сніданку Grab & Run («схопив і побіг»), який подається рано вранці в Lobby готелю, в той час як гості, які нікуди не поспішають, можуть приємно провести час за суперсніданком за принципом шведського столу, з великою різноманітністю міжнародної кухні і корисних страв. Під час обіду і вечері в Montblanc подають сезонні страви a la carte, які здивують гостей вишуканою презентацією і смаком. Гурмани насолодяться найкращими стравами української та європейської кухні.

На додаток до чудесним страв в ресторані можна продегустувати вина і відвідати кулінарні майстер-класи.

— Ресторан B-Zone (92 місця).

Розташований біля Montblanc, гриль ресторан B-Zone пропонує страви a la carte на обід і вечерю. Сучасний і вишуканий, цей ресторан готелю Radisson Blu пропонує гостям гриль меню в поєднанні зі спеціальними пропозиціями і сезонними стравами від шеф-кухаря. На додаток до правильно підібраному асортименту розливного пива, в ресторані B-Zone гостям допоможуть підібрати вино до кожної страви.

— Лобі бар (76 місць).

Сучасний лаунж, Lobby бар відкритий протягом усього дня, тому гості завжди можуть підійти і перекусити сендвічем, салатом або іншими легкими стравами. Зручні диванчики і крісла, приємна музика і Wi-Fi роблять Lobby бар привабливим місцем для відпочинку в будь-який час. У барі гості можуть замовити розливне пиво, класичні коктейлі, келих червоного і білого або ігристого вина, в поєднанні з горішками або десертами.

— APRES SKI HUT-лижний бар.

Безпосередньо з лижної траси Ви можете під'їхати до Apres Ski Hut, щоб зігрітися гарячими коктейлями, насолодитися ароматною кавою або чаєм, або швидко перекусити, щоб підкріпитися і продовжити катання на лижах.

— СПА -БАР (37 місць).

Відпочиваючи в Спа-зоні, загляньте в наш Спа-бар. Тут Ви зможете насолодитися енергетичними, тонізуючими, малокалорійні коктейлями, напоями та легкими закусками, які допоможуть вам набратися сил і енергії.

— Сигарний лаунж (40 місць).

Сигарний лаунж знаходиться праворуч від центрального входу. Лаунж зустріне Вас своєю невимушеною заспокійливої ??атмосферою. Тут Ви можете розслабитися, сидячи біля каміна, і насолоджуючись прекрасним видом на гори, викурити сигару або сигарили з х’юмідора, прочитати книгу з бібліотеки. З задоволення пропонуємо Вам широкий вибір спиртних напоїв, включаючи великий асортимент коньяків і віскі. 10]

2.2 Технологія організації дозвілля гостів в готелі"Radisson Blu Resort"

Одне з основних завдань, що стоять перед керівництвом готелю, що приймає туристів, є не обдурити ці чекання. Тому все, що робиться в готелі, направлено на організацію максимально комфортних умов для відпочинку, створення атмосфери достатку, свята, загалом, всіх тих передумов, при яких туристові захотілося б повертатися саме в цей готель знов і знов. Реалізація цих завдань здійснюється всіма службами готелю. Починаючи з працівників reception, що зустрічають туриста в день його прибуття, покоївок, що прибирають кімнати, працівників охорони, що забезпечують безпеку перебування в готелі, персоналу служби живлення, інших сфер обслуговування і закінчуючи топ-менеджерами, прагнуть відповідати даній виставі. Від всіх разом і кожного окремо залежить настрій туриста, відчуття задоволення і хорошого враження від проведеного відпочинку.

Тому в навчанні персоналу готелю, окрім професійних знань, умінь і навиків, менеджери обов’язково звертають увагу на такі якості, як тактовність, привітність, делікатність, комунікабельність, уміння уважне вислухати і оперативно відреагувати на виниклі труднощі і проблеми у туриста, аби той відчував себе найдорожчим і бажаним гостем. Одній із складових, яка створює психологічну атмосферу хорошого відпочинку, є доброзичливе відношення до гостей і неодмінна, щира посмішка на лицях обслуговуючих людей. Це і є той «плюс ще щось», та родзинка, яка хоч і не включається у вартість, а лише мається на увазі, грає велику роль в створенні іміджу і закінченого образу готелю, оживляючи всілякий спектр послуг, що надаються, і оснащень. Окрім цього, адміністрація готелю прагне організувати роботу, ґрунтуючись на індивідуальному підході до кожного клієнта.

Пориньте в незабутню атмосферу Карпат під час піших прогулянок в гори, поїздок на гірських велосипедах або лижах. Кожен, від новачка до експерта, може насолодитися активним дозвіллям в цьому чудовому самобутньому регіоні з ідеальною інфраструктурою для спортивного відпочинку та оздоровлення.

Готелі «Radisson Blu Resort» в основному акцент ставиться на самоорганізації дозвілля, так як анімації в нашому закладі не має, керівництво готелю надає можливість гостю самостійно вибрати те чи інше заняття, яке йому до вподоби.

Тому зараз будуть представлені основні види дозвілля в готелі «Radisson Blu Resort».

Лижі.

Добре підготовлені лижні траси будь-якого рівня складності, а також величезна дитяча розважальна зона роблять Буковель найвідвідуванішим гірськолижним курортом регіону. Для спортсменів Буковель пропонує гірськолижні траси будь-якого рівня складності, включаючи найскладніший, так звані, «чорні» траси.

Варто відзначити, що гірськолижний сезон тут починається в грудні і закінчується в середині квітня.

Взимку гості будуть постійно зайняті катанням на лижах на схилах гір, де до уваги гостей запропоновано 16 підйомників і 50 км траси, а також зможуть взяти участь у зимових розвагах, таких як Big Air Bag (повітряна подушка), джиббінг, могул і траси слалом-гігант (див. Додаток Б).

Лижна школа

Обов’язково пройдіть курс навчання в лижній школі курорту. За допомогою команди професійних інструкторів гості отримають всі необхідні знання та вміння, а також зможуть підвищити свою майстерність.

Катання на собачих упряжках

Вперше для гостей курорту Буковель з’явилася унікальна можливість покататися на собачих упряжках ! З давніх часів катання на них було основним способом пересування для народів засніженого Півночі. Тепер відчути себе корінним жителем Заполяр’я і проїхатись з вітерцем на упряжці бравих лайок можуть не тільки мешканці півночі, а й гості Буковеля! Унікальна пригода чекає на кожного, хто наважиться випробувати північну екзотику, несучись по засніжених схилах Карпатських гір в масивних санях, запряжених зграєю собак породи сибірські хаскі. Катання на собачих упряжках стане незабутнім і яскравим враженням.

Снігоходи

Останнім часом катання на снігоходах стає все більш популярним зимовим розвагою. Унікальні екскурсії, а також романтичні подорожі в гори на снігоходах пропонуються гостям Буковеля. Сучасні снігоходи марок «Yamaha», «Bomdarbir», «Arktik Kat» дуже прості в управлінні і під силу навіть новачкам. Досвідчений інструктор супроводжуватиме вас протягом всієї поїздки.

Ковзанка

Для любителів покататися на ковзанах, Буковель пропонує відвідати відкритий каток, який знаходиться в самому центрі курорту біля ресторану «Lucky Bull». Катаючись, ви моментально потрапляєте в зимову казку, проїжджаючи по льоду повз засніжених дерев, схилів і чудових пейзажів Карпатських гір.

Зорбінг

Хочеш отримати море нових і незабутніх емоцій, провести час весело, забавно і екстремально? Тоді цей атракціон для тебе. Все що вам потрібно — це знаходитися всередині прозорого кулі, наповненої повітрям. Шар штовхають з гірки, і ви котитеся вниз по сніжному схилу, переповнені відчуттями екстриму і радості.

SPA

Готель пропонує своїм гостям самий сучасну SPA-зону, загальною площею 2000 кв.м., яка ділитися на SPA — комплекс і Wellness- зону.

Wellness-центр преміум-класу площею 1000 м² розташований на нульовому поверсі готелю. Гості зможуть гідно оцінити всі переваги Wellness-центру: два басейни (дорослий і дитячий), професійно обладнаний тренажерний зал, просторі зони відпочинку, фінську СУХОПАРОВА сауну, біосауна, вологу парну, Калдаріум, ігрову кімнату для дітей та багато іншого. Родзинка Wellness- зони — льодова чаша та питний фонтан.

Центр оснащений сучасними інженерними системами. Завдяки їм, повітря стає таким же свіжим, а вода такою ж чистою, як у горах. Відвідування Wellness- центру входить у вартість проживання.

Обширний спектр SPA процедур включає:

— Грязьові ванни ,

— Гідромасажні ванни ,

— Масажні процедури ,

— Альфа- лавки ,

— Послуги косметолога ,

— Послуги перукаря ,

— Процедури пілінгу і обгортань ,

— Солярій.

Всі процедури проводяться на основі косметики Anna Semonin і надаються за додаткову плату.

Нічний клуб

Запрошуємо відпочити в нашому нічному клубі, який розташовується на першому поверсі гриль -ресторану «B-zone «

Також туристи, гості можуть відпочити влітку у горах, зупинившись в нашому готелі. До їхньої уваги можуть бути запропоновані такі заходи:

В рамках програми «Team-Extreme» на Вас чекають ігри, які допомагають згуртувати колектив, розкрити прихований потенціал співробітників, а також спеціально розроблений тренінг від провідних бізнес-тренерів України. Програма «Summer Fun» дає можливість підібрати саме ті розваги, які Вам до вподоби:

o екстрім-парк;

o рафтинг;

o походи в гори (г. Говерла, г. Хом’як);

o велопрогулянки;

o катання на квадроциклах;

o кінні прогулянки;

o пейнтбол [11]

РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ, ЩОДОВДОСКОНАЛЕННЯ ПОСЛУГ ДОЗВІЛЛЯ В ГОТЕЛІ

3.1 Пропозиції, щодо покращення організації дозвілля в готелі «Radisson Blu Resort»

Однією з форм підприємств готельного господарства, що сприяє кращому пізнанню традицій і культури країни перебування, є етнографічні ресторани та кафе, тобто такі, де національні особливості проявляються в інтер'єрі, одязі офіціантів, репертуарі оркестру і, саме головне, в асортименті страв і напоїв. Такі ресторани, як правило, відвідує більший контингент туристів.

Подальший розвиток готельного господарства неможливий без сучасного обладнання і новітніх технологій, про що нагадує девіз Всесвітньої туристської організації: «Технологія і природа — два актуальних аспекти розвитку туризму на початку двадцять першого століття». Це стосується насамперед інформаційних технологій, ефективних і надійних систем захисту, без чого неможливо досягти високого рівня якості послуг [12,с. 34].

Останнім часом більшість віддає перевагу загально сімейному проведенню дозвілля, пасивним формам відпочинку. Практика показує, що спостерігається деяке скорочення ролі книг, газет, звуження інтересів за рахунок кола зовнішніх зв’язків, що можна пояснити як великою зайнятістю справами.

Ще великий відсоток людей, що не знаходять корисних занять для дозвілля шукають будь-яку компанію, щоб розтрачувати вільний час іноді на шкоду своєму здоров"ю й інтелекту. Це говорить про невміння раціонально організувати своє дозвілля. Тому, щоб ефективніше вирішувати питання дозвілля, необхідно об'єднати творчі зусилля організаторів дозвілля у готелях.

В даний час фізична культура незамінна для здоров`я людини. Механізація й автоматизація праці привели до ще більшого зменшення фізичного навантаження на організм людини, усіляким психологічним стресам. Якщо це зменшення природних навантажень не компенсується штучним шляхом за допомогою фізичних вправ та організованого дозвілля, в організмі людини відбудуться негативні процеси. У організації дозвілля в готелях повинний здійснюватися саме такий підхід.

Проблема організації дозвілля постає також в тім, що дозвілля спрямоване на молодь, стає бізнесом, а орієнтоване на людей старшого віку визначається в більшому ступені як соціальна політика.

Дозвільна індустрія, розвиваючись цілком динамічна, є, у представленнях споживача, односпрямованої, орієнтованої лише на визначені соціальні групи. Сучасний етап розвитку ринку дозвілля багато в чому пов’язаний із процесами ускладнення і розширення самої індустрії, виведення на ринок нових форм дозвілля, невластивих для недавньої української дійсності.

В умовах твердої конкуренції на сучасному ринку виграє той, хто пропонує послуги, максимально орієнтовані на запити споживача. У структурі споживання послуг індустрії дозвілля лідирують заходи, що крім усього пропонують харчування. Крім того, найбільш популярними стали такі заходи дозвілля, як кінотеатри, розважальні програми, танцювальні програми і дискоклуби, спортивні заходи. [13, c. 6]

Сучасний споживач великі вимоги починає пред’являти до естетичних характеристик заходів. Важливою виявляється створена атмосфера затишку, у тому числі і приємним музичним супроводом. Причому і живій музиці, і музиці, відтвореної за допомогою технічних засобів, споживач віддає однакову перевагу. При цьому жива музика в більшому ступені залучає жіночу аудиторію, а музика, відтворена за допомогою аудіозасобів — навпроти, чоловічу. Крім того, специфіка музичних переваг за віком: чим молодша аудиторія, тим у більшому ступені цікава музика, що програється за допомогою техніки. Жива музика популярна й у молодших, і в старших вікових категоріях. У першу чергу віддається перевага живій музиці з вокальним супроводом, причому, напрямки вибираються різні: шансон, поп-музика, джаз, блюз. Карооке — виборча форма музичного супроводу — у більшому ступені користується популярністю у вікових групах від 16 до 49 років. 15]

3.2 Удосконалення програми роботи з клієнтами, персоналом у готелі «Radisson Blu Resort»

Відпочинок в готелях носить масовий, груповий і індивідуальний характер.

Організувати колективний відпочинок — це означає включити кожну людину в загальну діяльність, з'єднати його індивідуальні інтереси із суспільними, домогтися відповідності його індивідуальних дій характеру об'єктивних законів розвитку. Тому організація дозвілля по своїй суті виступає як творчий процес. Ефективність цього процесу багато в чому залежить від участі в ньому самих туристів, їх уміння відпочивати.

Усе це робить дозвілля перспективним видом діяльності, оскільки дозволяє визначити місце і роль окремої людини в соціальній системі (соціальній групі, колективі, суспільстві в цілому) відповідно до його індивідуальних якостей і особливостей. Суть проблеми організації дозвілля полягає в тому, щоб кожний турист займався своєю улюбленою справою, отримував те, що більше всього відповідає його власним інтересам і можливостям. Такий підхід дозволяє найбільше продуктивно використовувати внутрішні резерви туриста в вирішенні задач організації дозвілля в готелях. Розглядаючи організацію дозвілля слід зазначити концентрацію в ній інтелектуальної, емоційної і вольової сфер людини. Потрібно врахувати також особливе значення емоційної насиченості в активному відпочинку, а не тільки в розважальних заходах. Емоційність офарблює у відповідні тони всі пізнавальні і самодіяльні заняття, а також і усі форми спілкування. Тому можуть бути використані різні способи компенсації емоційної однобічності професійного навантаження. 16]

Перевага в організації дозвілля емоцій, підпорядкування веселощам, радостям, розвиток як інтелекту, так і волі порозумівається основним призначенням досугових занять: дати людині фізіологічно, психологічно і морально відпочити, розрядитися, відключитися від роботи і обов’язків.

Активний відпочинок дозволяє переключитися з обов"язкових справ на необов’язкові, із серйозних на веселі, з розумового навантаження на фізичне, з особистих справ і інтересів на суспільні, з пізнання на розвагу, з пасивного відпочинку на активний, і навпаки.

Характер дозвілля у готелях залежить від особливостей підготовчого святкового періоду. Високий емоційний настрій дає можливість підвищити ефективність впливу святкової дії. Цю особливість необхідно враховувати при організації святкової дії незалежно від того, які прийоми будуть використані: обрядово-символічні, видовищно — ігрові або реально — символічні.

Винятково широке коло питань, якими приходиться займатися організаторам в організації дозвілля в готелях. Жоден з них не може бути правильно вирішений без глибокого вивчення і ретельного осмислення процесів, що відбуваються в житті туристів, без знання щирого положення справ. Тільки при такому підході до організації заходів можливо глибоко й аргументовано, цікаво і доступно для сприйняття будь-якою туристичною аудиторією скласти програму відпочинку.

Для відпочивальника потреба в розвазі стоїть на третьому місці після смачної і всілякої їжі, комфортабельної і затишної кімнати. Тому анімація готельної діяльності займає одне з головних місць в структурі готелю і є окремою службою, що тісно пов’язану з іншими і має визначальне значення в забезпеченні успішного функціонування його на туристському ринку.

Завдання анімаційної служби — постійний контакт з відпочивальниками, результат якого в значній мірі впливає на загальний відгук про відпочинок. І саме завдяки цьому контакту готель може мати певний відсоток постійних клієнтів. Готелі, які прагнуть збільшити цей відсоток (в основному це родинні готелі), прагнуть не міняти склад анімаційної команди, удосконалюючи її роботу. [17]

Окрім безпосередньої роботи з відпочивальниками, анімаційна команда може брати участь в рекламній діяльності туристського комплексу: зніматися в роликах, оформляти буклети. Інколи службі анімації доручають проведення екскурсій по готелю для інформаційних груп — представників туристських фірм.

Наявність анімаційної служби говорить про статус готелю. Адже для нормальної і плідної роботи анімаційної команди необхідно мати на його території місткий і комфортабельний амфітеатр, дитячий майданчик зі всіма її атрибутами, басейн і інші спортивні споруди. Також потрібне постійне оновлення матеріальної бази — костюмів, декорацій, спортивного і ігрового інвентаря. Такі витрати по кишені не кожному готелю, тому анімаційна служба присутня в основному лише в структурі готелів 4 — і 5 — зіркових.

Як фахівець широкого профілю, менеджер анімаційної діяльності покликаний виявляти, задовольняти і розвивати соціально-культурні інтереси різних груп населення, розробляти цільові анімаційні програми і соціальні технології їх здійснення, стимулювати інноваційні рухи у сфері туризму, управляти економічними механізмами організації анімаційної діяльності, упроваджувати ефективні педагогічні методики розвитку культурно-естетичної творчості. 18]

Принципова особливість фахівця-аніматора в тому, що знання соціології, економіки, політології, права, теорії управління, основ режисури і ряду інших, суспільно значимих і вельми престижних сьогодні наук виступає не як самоціль, а як істотний засіб реалізації ведучої метафункції соціально-культурної діяльності - залучення людини до досягнень світової культури, всемірний розвиток його творчого потенціалу. 19]

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой