Організація облікового процесу на підприємстві

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

I Підприємство

1. Організаційно-економічна характиристика підприємства

1.1 Організаційна характеристика:

Підприємство ТОВ НВА «Перлина Поділля» було створено у 2003 році. Підприємство знаходиться за адресою Хмельницька обл., Білогірський район, с. Квітневе, вул. Садова, буд 1.

Товариство являє собою юридичну особу, створеною у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Засновниками підприємства є: Іващук Петро Володимирович та Іващук Сергій Петрович.

Підприємство здійснює наступні види діяльності за КВЕД (див. додаток 1): змішане с/г господарство (01. 30. 0), роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту (52. 11. 0), будівництво будівель, діяльність автомобільного вантажного автотранспорту (45. 21. 1), виробництво хліба та хлібобулочних виробів (15. 81. 0), добування вапняку, гіпсу та крейди.

Підприємству присвоєний ідентифікаційний код — 30 557 165.

1.2 Природно-кліматичні умови.

Територія району має помірно-континентальний клімат з теплим літом, м’якою зимою і достатньою кількістю опадів. Хмельниччина в якій знаходиться Білогірський район розташована в глибині материка, і тому на її клімат мають вплив континентальні повітряні маси, які приносять суху погоду. Навесні і на початку осені на територію області проникає арктичне повітря, яке приносить різке похолодання. Влітку циклони зумовлюють хмарність, опади, зниження температури повітря, а взимку — потепління, відлиги, снігопади. На клімат має вплив також рельєф. На території області випадає достатня кількість опадів. Найбільша кількість опадів випадає влітку, найменша — взимку. В літній період часто бувають зливи, грози, іноді - град. Сніговий покрив утворюється в другій половині грудня і тримається, переважно, до першої декади березня. Протягом року над територією області дмуть переважно північно-західні і північно-східні вітри. Кількість днів з тихою погодою влітку майже в півтора раза більша, ніж узимку. Інколи в області спостерігаються кліматичні явища, що негативно відбиваються на розвитку с/г культур. Це ранні осінні і пізні весняні приморозки, зливи, град, вимерзання посівів в окремі зими.

1.3 Спеціалізація та напрямки діяльності

ТОВ НВА «Перлина Поділля «спеціалізується на зерновому виробництва з розвитком м’ясо-молочного скотарства. Тому однією із продукцій є племмені тварини які реалізуються в інші господарства.

Напрямки діяльності підприємства — виконання робіт та виробництва, сфера послуг, сфера інжирінгу, сфера консталингу, фінансова сфера, свера торгівлі

1.4 Середньорічна чисельність працюючих

Середньорічна чисельність працюючих становить 220 чоловік.

1.5 Земельна площа, сільськогосподарські угіддя, рілля, сінокоси, пасовища, багаторічні насадження.

Підприємство орендує землі. Загальна площа орендованих с/г угідь становить 13 843,62 га в т. ч: рілля 12 847,5 га., пасовища 433,6 га., Сіножаті 443,7 га. ,

багаторічні насадження 118,82 га.

1.6 Основні економічні показники (таблиця 1.1.).

Таблиця 1.1.

Показники

2007

2008

2009

Відхилення 2009 від

2007

2008

Виробництво валової продукції, тис. грн.

Прибуток, тис. грн.

Рівень рентабельності, %

Середньорічна чисельність працюючих, чол.

637

600

250

-387

-350

Середня заробітна плата працівника, грн

3914,9

6063,2

2551

-1363,9

-3512,2

Урожайність за видами продукції (ц/га)

Озима пшениця

67 127

116 855

112 790

45 662,6

-4065,4

Озимий ріпак

152 836

238 230

209 956

57 120,9

-28 273,5

Озимежито

908,4

10 507,7

45 587

44 678,6

35 079,3

Ячмінь

62 780,3

77 265

66 265,3

3485

-10 999,7

Горох

15 985,4

21 707

17 502

1516,6

-4205

Продуктивність тварин (за видами):

Надій молока на 1 корову, кг.

3449

4179

4931

1482

752

Середньодобовий приріст живої маси ВРХ (гр.)

663

741

744

81

3

Середньодобовий приріст живої маси свиней (гр.)

407

401

427

20

26

Вихід телят на 100 корів (шт.)

90

94

90

0

-4

Вихід поросят на 100 свиноматок (шт.)

2357

2307

2279

-78

-28

Вихід лошат на 100 кобил (шт.)

13

15

14

1

-1

Собівартість одиниці продукції, грн.: (за видами)

Озима пшениця

43,9

51,6

58,47

14,57

6,87

Озимий ріпак

52,1

81,61

81,61

29,51

Озимежито

31

50,3

61,6

30,6

11,3

Ячмінь

44,2

50,6

65,07

20,87

14,47

Горох

44,8

57,8

60,53

15,73

2,73

2. Організація облікового процесу на підприємстві

2.1 Чисельний склад облікового апарату

Обліковий апарат підприємства становить 15 чоловік (див. додаток 2) з них: генеральний директор Іващук П.В., виконавчий директор Бондарчук В. В., директор служби маркетингу Яловчук С. В., фінансовий директор Побережнюк Н. В., начальник відділу аудиту Чубатий М. Г.

Директор відділу тваринництва Подлєсний М.М., начальник планово економічного відділу Наголюк Г. М., економіст Корнійчук Р.М., системний адміністратор Матвієць М.В., бухгалтера Лісняк Т. В, Крохмалюк Л.І., Панасюк Л. А., Бухгалтер-секретар Довголюк І.С., Інспектор по кадрах, касир Бондарук.

2.2. Розподіл обов’язків за обліковими посадами; посадові інструкції

На підприємстві для розподілу обов’язків між працівниками передбачено посадові інструкції(див. додаток 3) в яких зазначено права та обов’язки кожного працівника.

2.3 Форма ведення обліку; перелік регістрів синтетичного та аналітичного обліку

На підприємстві ТОВ НВА «Перлина Поділля» застосовується автоматизована система обліку. Автоматизація здійснюється за допомогою бухгалтерської програми «Дебет плюс».

Головними регістрами для ведення синтетичного обліку є журнали-ордера у розрізі рахунків. Вони побудовані наступним чином: дебетова частина журналу ордеру відображається в Відомості до журналу-ордеру по рахункам, а кредитова у Журналі ордері по рахунку. Ці журнали побудовані за кредитовою ознакою, тобто кредитові обороти по рахункам збираються в одному журналі, а дебетові обороти по рахунках знаходять відображення в різних журналах. Дана програма накопичує дані первинних документів в хронологічному порядку.

До журналу-ордеру та до Відомості журналу ордеру додається виписка в якій відображені господарські операції. Аналітичний облік в программі «дебет плюс» ведеться за допомогою регістрів аналітичного обліку.

2.4 Робочий план рахунків

Підприємство ТОВ НВА «Перлина Поділля» використовує наступний план рахунків (див. додаток 4).

2.5 Облікова політика на підприємстві

Облікова політика підприємства визначена наказом № 42 від 24 січня 2010року (див. додаток 5). Цей наказ передбачає дотримання підприємством єдиної методики відображення господарської операцій та забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності.

Основними аспектами даного наказу є: встановлення операційного циклу на підприємстві; положення національних стандартів якими підприємсво має керуватися при відображені господарських операцій; встановлення строків корисного використання для матеріальних та нематеріальних активів порядок нарахування на них амортизації; установлення і склад статей калькулювання виробничої собівартості.

3. Облік необоротніх активів

3.1 Які рахунки передбачені в робочому плані рахунків для обліку необоротних активів?

Для обліку необоротних активів в робочому плані ТОВ НВА"Перлина Поділля" передбачені наступні рахунки: 10 «Основні засоби», 11"Інші необоротні матеріальні активи", 12 «Нематеріальні активи».

3.2 Склад основних засобів за класифікаційними групами

Згідно класифікації основні засоби поділяються на чотири групи:

— Група 1 будівлі, споруди, їх структурні компоненти, передавальні пристрої.

— Група 2 автомобільний транспорт та вузли до нього, меблі, побутові електричні, оптичні, електромеханічні пристрої та інструменти.

— Група 3 — робочі машини й устаткування, вимірювальні й регулювальні пристрої.

— Група 4- електронно-обчислювальні машини, програмне забезпечення, телефони, мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних швидкозношуваних предметів.

Вартість основних засобів ТОВ «Перлина Поділля» за класифікаційними групами на 1. 01. 2010 становила:

— Група 1 8 046 000 грн.

— Група 2 13 106 000 грн.

— Група 3 11 049 000 грн.

— Група 4 58 000 грн.

3.3 На підприємстві ТОВ «Перлина Поділля» використовуються наступні первинні документи для обліку руху основних засобів

— Акт приймання-передачі основних засобів (див. додаток 6)

— Акт на списання основних засобів (див. додаток 7)

а) Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів та обліку, вводу їх в експлуатацію, переміщення із одного структурного підрозділу в інший, передачі основних засобів зі складу в експлуатацію, виключення зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству за плату, без оплати та по договорах оренди.

В Акті приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів зазначають коротку характеристику об'єкта, його первісну (переоцінену) вартість та суму амортизації з моменту введення об'єкта в експлуатацію.

б)Акт на списання основних засобів застосовується для оформлення витрат на вибуття основних засобів при повному або частковому їх списанні.

Акт складається удвох примірниках комісією, призначеною керівником підприємства.

Перший примірник Акта передають до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів, та є підставою для здачі на склад матеріалів оприбуткованих від списання основних засобів.

3.4 Організація синтетичного і аналітичного обліку основних засобів

Облік основних засобів ведеться на рахунку 10 «Основні засоби», який призначений для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух власних основних засобів, а також орендованих цілісних майнових комплексів, які належать до складу основних засобів.

Облік ведеться за такими субрахунками: 101 «Земельні ділянки»,

102 «Капітальні витрати на поліпшення земель», 103 «Будинки і споруди»,

104 «Машини й обладнання», 105 «Транспортні засоби», 106 «Інструменти та інвентар», 107 «Робоча і продуктивна худоба», 108 «Багаторічні насадження»,

109 «Інші основні засоби».

По дебету рахунка 10 «Основні засоби» відображаються: надходження основних засобів зарахованих на баланс підприємства.

Сума витрат, яка пов’язана з поліпшенням об'єкта, що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісне очікуваних від використання об'єкта, сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів.

По кредиту рахунка 10 «Основні засоби» відображаються: вибуття основних засобів внаслідок реалізації, ліквідації, безоплатної передачі іншим підприємствам, часткова ліквідація, сума уцінки вартості основних засобів.

Синтетичний облік ведеться в журналі ордері по рахунку 10 «Основні засоби"(див. додаток 8), Відомості до журналу-ордеру «10».

Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об'єкту окремо в інвентарних картках (див. додаток 9, 10).

3.5 Методика нарахування амортизації основних засобів

В ТОВ НВА «Перлина Поділля» застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації (див. додаток 11).

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції,

модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід ураховувати:

— очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням

його потужності або продуктивності;

— фізичний та моральний знос, що передбачається;

— правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта

та інші фактори.

Нарахування амортизації проводиться щомісячно. Місячна сума амортизації при застосуванні прямолінійного методу визначається діленням річної суми амортизації на 12.

Суму нарахованої амортизації всі підприємство відображає збільшенням суми витрат підприємства і зносу основних засобів.

3.6. Кореспонденція по рахунку 10 «Основні засоби"(таблиця 3. 1)

Таблиця 3. 1

Кореспонденція по рахунку 10 «Основні засоби»

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Зарахування об'єктів капітальних інвестицій після введення в експлуатацію

10

15

2

Одержання від учасника (засновника) підприємства об'єкта основних засобів

10

46

3

Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів

10

424

4

Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів

10

746

5

Куплено зернопогрузчик у постачальників

152

631

6

Нараховано ПДВ

641

631

7

Нараховано витрати на відрядження механіку

152

372

8

Нарахована оплата праці водію за доставку зернопогрузч.

152

661

9

Зроблено нарахування на зарплату

152

651

10

Списано паливо по доставці зернопогрузчика

152

203

11

Оприбутковано на баланс зернопогрузчик

10

152

12

Списано суму зносу сушарки

131

10

13

Списано на витрати залишкову вартість сушарки

976

10

14

Нарахована ОП по ліквідації сушарки

976

661

15

Зроблено відрахування до ФСС із ФОП

976

651

16

Списано послуги допоміжних виробництв по лвквідації

976

234

17

Списано вартість МШП

976

22

18

Оприбутковано запчастини від ліквідації

207

746

19

Оприбутковано металобрухт

209

746

3.7 Склад та класифікація нематеріальних активів

На підприємстві ТОВ НВА «Перлина Поділля» вартість нематеріальних активів становить 115 000грн. Нематеріальні активи класифікують за такими групами: права користування природними ресурсами, права користування майном, право на знаки для товарів і послуг, права на об'єкти промислової власності, авторські і суміжні з ними права, гудвіл, інші нематеріальні активи та ін. Права на «ноу-хау» виділені в особливу групу нематеріальних активів, для того, щоб можна було обліковувати «ноу-хау» як об'єкти нематеріальних активів,

3.8 Облік нематеріальних активів

Облік нематеріальних активів ведеться по рахунку 12 «Нематеріальні активи», по дебету відображається придбання або отримання в результаті розробки нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів, по кредитом відображається вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.

Синтетичний облік ведеться в журналі ордері по рахунку «12» (див. додаток 12).

Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться по кожному об'єкту. Обов’язковою ознакою нематеріального активу є відсутність матеріальної форми по відношенню до будь-якого об'єкту, що приймається на облік.

Зарахування нематеріального активу на баланс здійснюється на підставі акту про його отримання, після оформлення картки обліку нематеріального активу.

Для документування операцій з обліку нематеріальних активів використовують типові форми документів для обліку основних засобів, до яких додаються документи, що описують сам об'єкт або порядок його використання, а також документи, що підтверджують ті або інші майнові права підприємства.

3.9 Методика нарахування амортизації нематеріальних активів

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який установлює підприємство під час визнання цього об'єкта активом але не більш як 20 років.

Амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок амортизації із застосуванням відповідних методів нарахування здійснюється згідно з П (С)БО 7 «Основні засоби».

Під час розрахунку амортизованої вартості ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім таких випадків:

— якщо існує безвідмовне зобов’язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта наприкінці строку його корисного використання;

— якщо ліквідаційну вартість можна визначити на підставі інформації існуючого активного ринку й очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку його корисного використання цього об'єкта.

Нарахування амортизації починають з місяця, наступного за тим, у якому нематеріальний актив став придатним для використання, і припиняють з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.

Амортизацію нематеріального активу нараховують, виходячи з нового методу нарахування і нового строку використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем змін.

3. 10 Кореспонденція по рахунку 12 «Нематеріальні активи"(Таблиця 3. 2).

Таблиця 3. 2

Кореспонденці по рахунку 12 «Нематеріальні активи»

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Придбані нематеріальні активи

154

631

2

Нараховано ПДВ

641

631

3

Оплачено придбане програмне забазпечення

631

311

4

Видано підзвітній особі гроші на придбання програмного забезпечення

372

301

5

Підписано акт виконаних робіт за послугами стороніх організацій, безпосередньо пов’язаними з доведенням НА до стану якому вони придатні до використання

685

311

6

Включено до складу витрати на придбання НА

154

685

7

Ведено в експлуатацію НА

12

154

8

Списано нарахований знос НА, що ліквідується

133

12

9

Відкореговано суму податкового кредиту, що припадає на недоамортизовану частину об'єкта НА

641

12

10

Списано до складу витрат залишкову вартість НА, що ліквідується

976

12

3. 11 Облік довгострокових біологічних активів тваринництва

Для обліку довгострокових біологічних активів тваринництва на підприємстві ТОВ НВА Перлина Поділля передбачено субрахунках

107 «Робоча та продуктивна худоба «.

За дебетом рахунка 107 «Робоча та продуктивна худоба» відображається надходження довгострокових біологічних активів в кореспонденції з кредитом рахунків 155 «Формування основного стада» — на вартість зарахованої худоби до складу довгострокових біологічних активів, 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» — на вартість безоплатно отриманих довгострокових біологічних активів.

За кредитом рахунка 107 Робоча та продуктивна худоба відображають їх вибуття в кореспонденції рахунків 21 «Тварини на вирощувані та відгодівлі», 90 «Собівартість реалізації» — на собівартість реалізованих довгострокових біологічних активів, які оцінені за справедливою вартістю, 972 «Собівартість реалізації необоротних активів» — на собівартість реалізованих довгострокових біологічних активів, які оцінені за первісною вартістю, 976 «Списання необоротних активів» — на суму залишкової вартості списаних активів, 131 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів» — на суму зносу по ліквідованих довгострокових активах.

3. 12 Методи оцінки ДБА

На підриємстві ТОВ НВА «Перлина Поділля» довгострокові біологічні активи тваринництва оцінюються за такими методами:

— Придбаний (одержаний) біологічний актив зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю;

— Первісна вартість безоплатно одержаних біологічних активів дорівнює їх справедливій вартості з урахуванням витрат, безпосередньо пов’язаних з доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

— Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, визнаються та відображаються за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і втрат від зменшення корисності. Така оцінка застосовується до періоду, у якому стає можливим визначити справедливу вартість довгострокових біологічних активів.

Оцінка та амортизація таких довгострокових біологічних активів здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та 28 «Зменшення корисності активів».

3. 13 Первинний, аналітичний та синтетичний облік ДБА

Первинними документами на приймання довгострокових біологічних активів твариництва є Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада).

Списання довгострокових біологічних активів здійснюється на підставі первиного документа: Акт списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин).

Для організації аналітичного обліку довгострокових біологічних активів та формування інформації для складання приміток до фінансової звітності ведуть відомість аналітичного обліку довгострокових біологічних активів.

Синтетичний облік довгострокових біологічних активів по рахунку «107» ведуть в журналі-ордері по рахунку «107"(див. додаток 13). Записи по кредиту рахунку «107» здійснюють на підставі первинних документів: Акт на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин).

4. Облік запасів

4.1 Організація складського господарства та первинного обліку на складі (коморі)

Складське господарство в ТОВ НВА «Перлина Поділля «організоване в центральних складах.

Матеріали на складах розмішують по секціях, а в них -- за окремими групами на стелажах, полицях та ін. У зерносховищах секції відокремлені герметичною перегородкою, що виключає можливість змішування продукції різних видів, сортів і репродукцій.

Нафтопродукти, включаючи відпрацьовані, зберігають на спеціально обладнаних нафтоскладах чи стаціонарних пунктах заправки машин, мінеральні добрива -- на складах відповідно до встановлених правил.

Облік продукції й матеріалів на складах (у коморах) здійснює матеріально відповідальна особа за сортами згідно з правилами їх зберігання.

У Книзі складського обліку (див. додаток 14) відкривають окремі сторінки на сільськогосподарську продукцію.

Записи в Книзі складського обліку завідувач складу робить щодня окремо по кожному разовому документу (об'єднувати дані кількох документів в один запис не дозволяється) і після кожного запису виводять залишок. Дані відомостей витрачання кормів, лімітно-забірних карт та інших нагромаджувальних документів, завідувач складу заносить у Книгу в міру їх закриття, але не пізніше першого числа наступного за звітним місяця.

4.2 Звітність матеріально-відповідальних осіб

Звіти про рух товарно-матеріальних ціностях на підприємстві не ведуться, первинні документи про рух матеріальних ціностей МВО подають до бухгалерії де бухгалтер запасів заносить дані до комп’ютера.

4.3 Документальне оформлення операцій по руху запасів (надходження, відпуск, вибуття, списання)

Надходження, обмін, приймання та оприбуткування запасів, які надійшли від постачальників або від переробників з переробки на стороні, а також запаси які надійшли безоплатно документально оформлюють товарно-транспортними накладними (див. додаток 15). Для оформлення вибуття запасів, відпуск у виробництво яких здійснюється на основі встановлених лімітів, застосовуються лімітно-забірні картки (див. додаток 16). Вибуття запасів для реалізації також оформлюється товарно-транспортною накладною, яку виписує уповноважена особа на основі господарського договору

4.4 Які рахунки та субрахунки з обліку запасів включенні до Робочого плану рахунків?

В ТОВ НВА «Перлина Поділля для обліку запасів до плану рахунків включені наступні субрахунки:

201 «Сировина й матеріали», 202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби», 203 «Паливо», 204 «Тара й тарні матеріали», 205 «Будівельні матеріали», 206 «Матеріали, передані в переробку», 207 «Запасні частини»,

208 «Матеріали сільськогосподарського призначення», 209 «Інші матеріали».

4.5 Методи оцінки запасів

На підприємстві ТОВ НВА «Перлина Поділля» застосовують такі методи оцінки запасів:

— Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

— Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

— суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;

— суми ввізного мита;

— суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;

— транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів).

У разі, якщо на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно визначити їх первісну вартість, такі запаси можуть оцінюватися та відображатися за справедливою вартістю з наступним коригуванням до первісної вартості.

-Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визнається їхня виробнича собівартість;

-Первісною вартістю запасів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат.

-Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, визнається їх справедлива вартість з урахуванням витрат.

-Первісна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів.

-Первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібні запаси, визнається справедлива вартість отриманих запасів.

4.6 Організація синтетичного і аналітичного обліку запасів

Облік виробничих запасів ведеться на рахунку 20 «Виробничі запаси».

Дані про рух і наявність виробничих запасів узагальнюється у журналі-ордері по рахунку 20 (див. додаток 17).

Аналітичний облік виробничих запасів у бухгалтерії підприємства ведуть у сальдових відомостях на підставі первиних звітів про рух матеріальних цінностей.

4.7 Кореспонденцяі по рахунку 20 «Виробничі запаси"(Таблиця 4. 1)

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Куплено паливо у постачальників

203

631

2

Нараховано ПДВ

641

631

3

Перераховано кошти з поточного рахунку за придбане паливо.

631

311

4

Оприбутковано комбікорм

208

631

5

Нараховано ПДВ

641

631

6

Перераховано кошти з поточного рахунку за придбаний комбікорм.

631

311

7

Відвантажений комбікорм в обмін на зерно

361

208

8

Нараховано ПДВ

361

641

9

Відображено залік взаємних заборгованостей

631

361

10

Списано вартість палива на обкатку вантажного автомобілля

234

203

11

Списано комбікорм на годівлю ВРХ

232

208

Таблиця 4. 1Кореспонденці по рахунку 20 «Виробничі запаси»

4.8 Облік поточних біологічних активів тваринництва (ПБАТ). Документальне оформлення операцій по руху ПБАТ

На ТОВ НВА «Перлина Поділля» застосовуються такі первинні документи по руху ПБАТ:

Для документального оформлення вибуття тварин та птиці в результаті забою, прирізки та падежу використовується Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка та падіж) (див. додаток 18), який застосовується для обліку тварин, птиці у випадках їхнього падежу, вимушеної прирізки, а також забою тварин всіх облікових груп (молодняк тварин, тварини на відгодівлі, птиця, тварини основного стада). Вибракування тварин із основного стада для постановки на відгодівлю й реалізації, без забою на підприємстві оформлюється Актом на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин).У випадку падежу або загибелі тварин і птиці з вини окремих працівників вартість цих тварин і птиці відноситься на винного працівника із дооцінкою до ринкової ціни й стягується з нього у встановленому порядку.

Переведення тварин із групи в групу оформляється Актом на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів. Застосовується у всіх випадках оформлення переводу тварин (телят, поросят, ягнят, лошат, птиці, кролів, звірів тощо) з однієї статево-вікової групи в іншу, включаючи і переведення тварин в основне стадо. При одержанні приплоду (телят, поросят, ягнят, лошат, курчат, гусенят, каченят) потрібно дотримуватися встановленого порядку його документального оформлення та оцінки для цілей оприбуткування і визначення матеріально відповідальних осіб за подальше зберігання поголів'я тварин і птиці. Цей акт (див. додаток19) застосовується для оформлення отриманого на фермі приплоду тварин: телят, поросят, ягнят, лошат та ін.

4.9 Організація первинного обліку руху ПБАТ на фермі

Для обліку тварин на фермі застосовують Звіт руху тварин і птиці (див. додаток 20) яка призначена для щоденного обліку руху тварин на фермі.

Звіт застосовується для узагальнення даних, що відображають наявність і рух тварин і птиці на фермі за звітний період.

Звіт складають щомісяця на фермі завфермою чи зоотехнік у двох примірниках. У звіті вказують за кожною обліковою групою наявність тварин і живу масу на початок місяця, руху за місяць і залишок на кінець місяця. В кінці місяця один примірник звіту разом документами з руху тварин передають у бухгалтерію для перевірки даних і відображення їх у регістрах обліку з руху тварин, другий примірник залишають на фермі.

4. 10 Порядок оцінки ПБАТ

На підприємстві ТОВ НВА «Перлина Поділля» застосовуються такі методи оцінки ПБАТ:

— ПБАТ придбані за плату оприбутковуються за первісною вартістю яка складається з витрат фактично понесених підприємством для одержання активі, зокрема ціни придбання суми мита на транспортування і інші витрати пов’язані з придбанням ПБАТ.

— Первісна вартість одержаних ПБАТ є їх справедлива вартість з урахуванням витрат повязаних з доведенням їх до стану, у якому вони придатні до використання із запланованою ціллю.

— Первісна вартість ПБАТ, що одержані як внесок до статутного капіталу визначається погоджена засновниками підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат повязаних з доведенням їх до стану в якому вони придатні для використання в запланованих цілей.

— Первісна вартість ПБАТ отриманого в обмін на подібний ПБА є справедлива вартість переданого біологічного актива. Подібним вважається ПБАТ одного виду і функціонального призначення.

— Первісною вартістю ПБАТ придбаного в обмін на неподібний біологічний актив є справедлива вартість переданого біологічного актива збільшена або зменшена на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що належать до сплати (отримання за обміною операцією).

4. 11 Організація синтетичного та аналітичного обліку ПБАТ

Для обліку ПБАТ призначений рахунок 21 «Тварини на вирощувані та відгодівлі» на якому ведеться облік і узагальнення інформації про наявність та рух ПБАТ зокрема тварин, що є на вирощувані та відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімї бджіл, а також вибракуваної з основного стада, і реалізованої без поставки на відгодівлю. Аналітичний облік ведуть в розрізі матеріально відповідальних осіб, за такими виробничими і віковими групами:

— ВРХ-телички на відгодівлі, бички на випоювані, телиці для ремонту стада, корови-первістки для реалізації.

— Свині-свинки на дорощувані, кабанчики на дорощувані, ремонтні свинки і кабанчики.

— Вівці-ярки поточного року народження, баранчики поточного року народження.

— Коні-молодняк робочих коней, молодняк племміних коней.

— Тварини на вирощувані та відгодівлі: ВРХ, свині, вівці, кози.

— Птиця-молодняк і доросле стадо.

Для обліку ПБАТ використовують журнал-ордер по рахунку «21» і відомість до журналу-ордеру по рахунку «21»

4. 12 Кореспонденці по рахунку 21 «Тварини на вирощувані та відгодівлі"(Таблиця 4. 2)

Таблиця 4. 2

Кореспонденці по рахунку 21 «Тварини на вирощувані та відгодівлі».

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Оприбутковано приріст живої маси

21

232

2

Оприбутковано молодняк тварин куплених у інших підприємств.

21

631

3

Одержано від засновників підприємства як внесок до статутного капіталу молодняк тварин.

21

46

4

Оприбутковано надлишок молодняку виявленого під час інвентаризації.

21

719

5

Переведено тварини до основного стада.

107

21

6

Списано тварини для реалізації.

901

21

7

Списано недостачу тварин виявленого під час інвентаризації.

947

21

8

Списано молодняк тварин, що загинули внаслідок стихійного лиха.

991

21

4. 13 Облік МШП

Рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (МШП) призначено для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух МШП, що належать підприємству та складають запаси.

До МШП належать предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більший одного року, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.

За дебетом рахунка 22 «МШП» відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовлені МШП, за кредитом -- за обліковою вартістю відпуск МШП в експлуатацію зі списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів.

Синтетичний облік введеться в журналі-ордері по рахунку 22 (див. додаток 21) та в відомості по рахунку 22.

При поверненні на склад з експлуатації МШП, придатних для подальшого використання, вони оприбутковуються за дебетом рахунка 22 «МШП» та кредитом рахунка 71 «Інший операційний дохід».

Аналітичний облік МШП ведеться за видами предметів за однорідними групами в звітах про рух товарно матеріальних цінностей та сальдових відомостях.

5. Облік коштів та розрахунку

5.1 Ліміт залишку готівки в касі та порядок його розрахунку

ТОВ НВА «Перлина Поділля» самостійно визначає розміри готівки, що постійно знаходиться в його касах, і повідомляють про це в першому кварталі кожного року установі банку, яка їх обслуговує.

Підприємство якщо одержало в банку грошові кошти для виплати заробітної плати, заохочень, усіх видів допомоги, компенсацій, пенсій, витрат на відрядження, дивідендів мають право зберігати в касі понад встановленого ліміту протягом 3 робочих днів, до яких включають день одержання готівки в банку.

По закінченні цього терміну готівка, що не використана за призначенням, повинна бути повернена в банк не пізніше наступного дня і в подальшому видається підприємству за їх першою вимогою на ті ж цілі.

У разі, якщо ліміт залишку готівки в касі підприємства взагалі не встановлено, вся наявна готівка в його касі на кінець дня має бути здана до банку, незалежно від причин відсутності ліміту каси. Ліміти залишку готівки в касах визначаються так (див. додаток 22):

1) Готівка виручка: надходження до каси, крім сум одержаних з банків за фактичних три місяці поспіль;

2) Підраховуємо кількість робочих днів торгової точки в даному періоді;

3) Вираховуємо середньоденні надходження, тобто готівкові надходження ділимо на кількість робочих днів;

4) Встановлюємо ліміт каси в межах середньоденної виручки.

5.2 Забезпечення умов зберігання готівки в касі. Договір з касиром про повну матеріальну відповідальність

Керівники підприємств несуть у встановленому відповідним законодавством порядку відповідальність за належне обладнання приміщення каси і забезпечення всіх необхідних умов для надійного зберігання грошей у приміщенні каси. Доступ у приміщення каси особам, що не мають відношення до її роботи, забороняється. У період здійснення касових операцій у приміщенні каси повинен перебувати тільки касир, а двері в касу мають бути замкнені з внутрішнього боку.

Одне з основних призначень каси — тимчасове зберігання коштів. Відповідно до вимог Порядку, вся готівка на підприємствах зберігається, як правило, у вогнетривких металевих шафах, а в окремих випадках — в комбінованих і звичайних металевих шафах, які після закінчення роботи каси замикаються ключем і опечатуються сургучною печаткою касира.

Ключі від металевих шаф і печатки зберігаються у касирів, яким забороняється передавати їх стороннім особам або виготовляти невраховані дублікати.

Перш ніж відкрити приміщення каси і металеві шафи, касир зобов’язаний оглянути цілість замків, дверей, віконних грат і печаток, пересвідчитися в справності охоронної сигналізації.

У разі пошкодження або зняття печатки, поломки замків, дверей або грат касир зобов’язаний негайно доповісти про це керівнику підприємства, який повідомляє органи внутрішніх справ і вживає заходів з охорони каси до прибуття працівників міліції.

На підприємстві укладений договір про повну матеріальну відповідальність між касиром та керівником підприємства за яким касир бере на себе відповідальність за зберігання готівки в касі, а керівник відповідає за надання умов по її зберіганню (див. додаток 23).

5.3 Порядок оформлення касових документів, їх реєстрація

Прибуткові касові ордери (див. додаток 24) і квитанції до них, а також видаткові касові ордери (див. додаток 25) мають заповнюватися бухгалтером чорнилом темного кольору, чорнильною або кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, комп’ютерних засобів чи іншими способами, які забезпечили б належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів терміну.

У касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи. Видача касових ордерів і видаткових відомостей на руки особам, що вносять або одержують готівку, забороняється.

Приймання і видача готівки за касовими ордерами може проводитися тільки в день їх складання. Виправлення в касових ордерах та видаткових відомостях забороняються.

У касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, платіжними картками, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі тощо), реквізит «Одержав» або «Прийнято від» не заповнюється. Прибуткові та видаткові касові ордери до передавання в касу реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів який ведеться окремо за прибутковими та видатковими операціями. Видаткові касові ордери, що оформлені на підставі видаткових відомостей, реєструються в такому журналі після здійснення виплат, зазначених у видатковій відомості.

Реєстрація касових ордерів і видаткових відомостей може здійснюватися за допомогою комп’ютерних засобів, які забезпечують формування і роздрукування потрібних касових документів. Водночас у документі Вкладний аркуш журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, який формується і роздруковується за відповідний день, забезпечується також формування даних для обліку руху коштів.

5.4 Порядок ведення Касової книги

На підприємстві ведеться тільки одна Касова книга (див. додаток 26) в національній валюті, в якій касир відображає готівку і рух грошей у касі) здійснюються за кожним Прибутковим і Видатковим ордером.

Усі касові ордери після їх використання касир підписує, а додані до них документи для запобігання повторного використання погашає штампом або підписом від руки «Одержано», «Сплачено» із зазначенням дати.

Бухгалтер перевіряє правильність оформлення касових ордерів, їх обгрунтування, виконання записів у касовій книзі і виведеного залишку на кінець дня і проти кожної суми проставляє шифр кореспондуючих рахунків.

Найважливішими вимогами правильного оформлення й обліку касових операцій є:

— негайний запис кожної здійсненої касової операції у касову книгу;

— щоденне визначення підсумків у цій книзі і здача касиром під розписку бухгалтерові касових документів;

— виписка бухгалтерією на кожну окрему касову операцію прибуткових і видаткових ордерів;

— додержання послідовності в нумерації та реєстрації цих коштів у реєстрі й передачі їх для виконання касирові;

— погашення касиром спеціальним штампом касових документів з метою запобігання зловживання цими документами шляхом повторного їх використання;

Головний бухгалтер з метою контролю повинен не менше одного разу на місяць перевіряти готівку в касі, складати акт і доповідати керівникові підприємства. У зв’язку з тим що значна частина грошових операцій здійснюється підприємством через Розрахунковий рахунок, потрібно систематично стежити за правильністю банківських операцій.

Керівник підприємства несе відповідальність за збереження грошей, правильне й доцільне їх використання. Касова книга є регістром аналітичного обліку. Касові документи слід брошурувати окремо від інших бухгалтерських документів, вони повинні мати самостійну нумерацію і при здачі до бухгалтерського архіву фіксуватися в архівній книзі.

Касова книга ведеться автоматизованим способом, при якому листи формують у вигляді машинограм Вкладний лист касової книги або Звіт касира. Обидві ці машинограми повинні здаватися до початку наступного робочого дня, мати однаковий зміст і вміщувати всі реквізити, передбачені формою касової книги. Нумерація сторінок касової книги в машинограмах здійснюється автоматично в порядку збільшення з початку року.

Після одержання машинограм Вкладний лист касової книги і Звіт касира касир зобов’язаний перевірити правильність складання Касової книги і Звіту касира, підписати їх і передати звіт касира разом з прибутковими і видатковими документами бухгалтерії під розписку у вкладному листку.

5.5 Систематизація касових операцій

Систематизація касових операцій кореспонденція рахунку 30 «Каса». Для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів у касі підприємства ТОВ НВА «Перлина Поділля» призначений рахунок 30 «Каса». Рахунок має два субрахунки:

— 301-каса в національній валюті;

— 302-каса в іноземній валюті;

На підприємстві облік по рахунку 30 ведуть в журналі-ордері по рахунку 30 (див. додаток 27) та в відомості до журналу-ордеру по рахунку 30. Записи до журналу-ордеру по рахунку 30 система «Дебет плюс» проводить автоматично з первинних документів (прибуткових та видаткових касових ордерів). У графі надійшло програма виносить обороти по дебету, а з графи вибуло обороти по кредиту. Якщо напротязі дня операції повторюються на одному й тому самому рахунку то програма автоматично підбиває суми і записує їх однією сумою.

Після того як винесенні суми із звіту за день до журналу ордеру, автоматично система підбиває підсумки по кредиту і дебету. Підбиваються підсумки оборотів в журналі-ордері по рахунку 30 після чого вони автоматично звіряються із графами надійшло і вибуло в звіті касира. Таким чином дані вносяться протягом місяця з кожного звіту. В кінці місяця в журналі-ордері підбиваються підсумки разом по кожному кореспондуючому рахунку і виводиться сальдо на кінець місяця.

Таблиця 5. 1

Кореспонденція по рахунку 30 «Каса»

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Прераховано гроші в касу з поточного рахунку для видачі ЗП.

301

311

2

Видано гроші з каси під звіт

372

301

3

Повернуто в касу не використані підзвітні суми

301

372

4

Одержано аванс від покупців

301

68

5

Реалізовано готову продукцію за готівку

301

701

6

Нараховано ПДВ

701

641

7

Проведено розрахунок готівкою з постачальником

631

301

8

Видана зарплата з каси

66

301

9

Внесено гроші з каси на поточний рахунок

311

301

10

Видано лікарнянні згідно листка непрацездатності

663

301

11

Одержано готівку в касу від покупців

301

361

12

Здана виручка інкасатору

333

301

13

Видано дивіденди з каси

671

301

14

Видано депоновано ЗП

662

301

15

Оприбутковано кошти від засновників по внесках до статутного капіталу

301

46

5.6 Вказати назви банків та коди рахунків МФО

Підриємство ТОВ НВА «Перлина Поділля» має розрахункові рахунки у таких банках:

— Райфайзенк банк «Аваль» МФО 315 966 м. Київ;

— Філлія Хмельницького відділення «Ощадбанку» МФО 315 784;

— Хмельницький «Промінвестбанк» МФО 315 270;

Наявність коштів на 19. 06. 2010 становить:

— Райфайзенк банк «Аваль" — 46 637,57грн. ;

— Філлія Хмельницького відділення «Ощадбанку" — 287 607,39грн. ;

— Хмельницький «Промінвестбанк" — 29 014,35грн.

5.7 Характеристика платіжних інструментів та виписок банку і порядок їх опрацювання

Підприємство ТОВ НВА «Перлина Поділля» застосовує при здійсненні розрахункових операцій платіжні доручення (див. додаток 28).

Платіжне доручення являє собою доручення підприємства обслуговуючому його банку про перерахування певної суми зі свого рахунку на рахунок іншого підприємства. Платіжне доручення приймається банком до виконання тільки за наявності коштів на поточному рахунку або права на отримання кредиту. Платіжне доручення дійсне 10 календарних днів. Окрім звичайних платіжних доручень у розрахунках використовуються гарантовані банком платіжні доручення. Техніка розрахунків за допомогою звичайних платіжних доручень проста: банк платника списує зазначену в дорученні суму з рахунку платника і зараховує на рахунок одержувача коштів. Якщо одержувач коштів обслуговується іншою установою банку, то кошти перераховуються через кореспондуючі рахунки.

Банк реєструє всі здійснені операції по руху коштів на рахунку у виписці з рахунку (див. додаток 29), до якої додаються підтверджуючі документи. Загально-встановленої форми виписки немає (кожен банк вибирає зручну для нього форму), але вона повинна містити: дату, номери рахунків дебітора та кредитора, коди операцій, суми.

Виписки банк повинен подавати підприємству у міру руху коштів на рахунку. При отриманні виписки бухгалтер робить її котировку, тобто нумерує, перевіряє наявність первинних документів та відповідність суми у виписці сумам, зазначеним в цих документах, проставляє кореспонденцію рахунків. При опрацюванні виписки бухгалтер повинен знати, що банк, зберігаючи кошти підприємства на рахунку, вважає себе його боржником. Тобто в банку на суму коштів, що зберігається на рахунку, виникає кредиторська заборгованість. Тому залишок коштів та їх надходження банк записує по кредиту (збільшення кредиторської заборгованості), а списання, видачу коштів -- по дебету. Тому у виписці за дебетом відображається списання коштів з рахунку і відповідно за кредитом їх надходження на рахунок. На полях перевіреної виписки проставляються коди кореспондуючих рахунків.

5.8. Систематизація операцій по рахунку 31 «Рахунки в банку» у регістрах обліку; кореспонденція

Для обліку і систематизації операцій передбачено рахунок 31 «Рахунки в банках». Облік ведеться в журналі-ордері по рахунку 31(див. додаток 30), в відомості до журнала-ордера по рахунку 31. В журналі-ордері фіксуються обороти по дебету і кредиту в розрізі кореспондуючих рахунків та сальдо на початок і кінець місяця.

Підставою для заповнення є опрацьовані виписки. З виписок записи вносять однією стрічкою за день. За кожен день підбивається підсумок який звіряється з підсумком у виписці. Якщо виписка дана за декілька днів, то вказується початкова і кінцева дата.

В кінці місяця підбивається підсумки по кожному кореспондуючому рахунку і всього обороти по дебету і кредиту після чого виводиться залишок на кінець місяця. Він повинен збігатися із залишком коштів, що наведені у виписці банку за останній день місяця.

Таблиця 5.2.

Кореспонденція по рахунку 311 «Поточний рахунок в банку»

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Перераховано гроші підрядникам за ремонт автокрану

311

631

2

Перераховано гроші постачальни кам за бензин

631

311

3

Надійшли гроші з каси на поточний рахунок

311

301

4

Надійшли кошти як авнс на поточний рахунок

311

68

5

Надійшли кошти від покупців на поточ. рахунок

311

361

6

Перераховані податки до бюджету

641

311

7

Перераховано внески до Пенсійного фонду

651

311

8

Перераховано гроші в касу для видачі ЗП

301

311

9

Оплата операцій за розрахунково-касове обслуговування

92

311

10

Перераховано внески до ФСС з ТВП

652

311

11

Перераховано внески до Фонду зайнятості

653

311

12

Виплачено дивіденди

671

311

13

Одержано кошти як внески до статутного капіталу

311

46

14

Перераховано внески до ФСС від НВВ

656

311

5.9 Дати загальну характеристику розрахункових операцій з фізичними та юридичними особами та вказати, які рахунки для обліку розрахунків внесені до Робочого плану рахунків

Для обліку розрахункових операцій з фізичними та юридичними особами на підприємстві ТОВ НВА «Перлина Поділля» передбачені наступні рахунки:

— 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

— 37 «Розрахунки з різними дебіторами»

На рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» ведеться облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями. На субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» ведеться облік розрахунків з підзвітними особами. Сальдо субрахунку може бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються розгорнуто: дебетове сальдо — в складі оборотних активів, кредитове сальдо — в складі зобов’язань балансу підприємства. На рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» ведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселем.

Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» має такі субрахунки:

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

362 «Розрахунки з іноземними покупцями»

За дебетом рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації, за кредитом — сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу, та інші види розрахунків. Сальдо рахунку відображає заборгованість покупців та замовників за одержані продукцію (роботи, послуги).

5. 10 Для обліку по рахунку «372» застосовують такі первинні документи:

— ВКО за операціями видачі готівки під звіт;

— Звіти про використання коштів виданих на відрядження або підзвіт (див. додаток 31);

— ПКО за оппераціями повернення не використаних підзвітних сум

Підставою для видачі готівки з каси на відрядження є Посвідчення про відрядження. (див. додаток 32)

Для обліку по раханку «36» застосовують такі первинні документи:

— Приймальні квитанції;

— Опрацьовані виписки банку за операціями одержання коштів від покупців.

5. 11 Описати організацію синтетичного та аналітичного обліку; вказати кореспонденцію рахунків

На рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» ведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселем.

Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» має такі субрахунки:

— 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

— 362 «Розрахунки з іноземними покупцями»

За дебетом рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації, за кредитом — сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу, та інші види розрахунків. Сальдо рахунку відображає заборгованість покупців та замовників за одержані продукцію (роботи, послуги). Синтетичний облік ведеться в журналі-ордері по рахунку 36(див. додаток 33), аналітичний облік ведеться також у журналі-ордері по рахунку 36 окремо по кожному покупцю та замовникам

Бухгалтерський облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами». По дебету відображається сальдо на почато і кінець місяця, а також видача готівки підзвітними особам, по кредиту відображається списання підзвітних сум або повернення не використаних підзвітних сум. Облік розрахунків з підзвітними особами ведуть в Журналі-ордері по рахунку «37"(див. додаток 34). Аналітичний облік в цьому регістрі ведуть за кожною окремо особою.

Таблиця 5.3.

Кореспонденція по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 372 «Розрахунки з підзвітними особами»

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Нарахована дебіторська заборгованість покупцям за реалізоване зерно.

361

701

2

Нараховано ПДВ

701

641

3

Перераховано на поточний рахуно кошти від покупців

311

361

4

Реалізовано запчастини покупцям

361

712

5

Відвантажено на експорт готову продукцію

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой