Організація праці відділення з ремонту мостів у агрегатному відділенні АТП

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти і науки України

Бердянський машинобудівний коледж

Запорізький національний технічний університет

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Тема: Організація праці відділення з ремонту мостів у агрегатному відділенні АТП

Зміст

Вступ

1. Характеристика підприємства

1.1 Виробничі функції підприємства

1.2 Загальний технологічний процес ТО і ремонту автомобілів

1.3 Структура технічної служби підприємства

1.4 Режим роботи виробничих підрозділів

1.5 Технічна характеристика рухливого складу

1.6 Умовні позначки, прийняті для технологічного розрахунку

2. Розрахунок виробничої програми підприємства

2.1 Вихідні табличні нормативи по ТО і ремонтах

2.2 Прийняті коефіцієнти коректування нормативів

2.3 Розрахунок прийнятих нормативів по ТО і ремонтах

2.4 Розрахунок загального річного пробігу рухливого складу

2.5 Розрахунок кількості впливів за рік по всьому парку

2.6 Розрахунок кількості ТО за зміну

2.7 Розрахунок нормативних річних трудомісткостей ТО і ПР

2.8 Розрахунок річної трудомісткості допоміжних робіт

2.9 Вибір методів організації технологічних процесів ТО автомобілів

3. Технологічне проектування

3.1 Загальна характеристика ділянки

3.2 Розрахунок річних фондів часу

3.3 Технологічний розрахунок виробничих відділень

3.4 Опис пристосувань

3.5 Технологічний процес

3.6 Вибір і розрахунок оснащення

3.7 Визначення площі ділянки

4. Організація праці на ділянці

4.1 Структура і штати ділянки

4.2 Опис планування і загального технологічного процесу

4.3 Організація й обслуговування робочих місць

4.4 Умови праці на ділянці

Висновок

Список використаних джерел

автотранспортний ремонт праця

Вступ

Єдина транспортна система країни включає: морський, залізодорожний, річний, трубопровідний та автомобільний транспорт.

На автомобільний транспорт приходиться 90% вантажо- та пасажирських перевезень. На автомобілі можна перевозити грузи без перевантаження в будь-яке місце.

Автомобіль — це самохідний транспортний засіб, оснащений власним двигуном, що здійснює перевезення вантажів по без рельсовому шляху. Але для нього необхідно проводити різноманітні ТО.

ТО-1 призначено для підтримки автомобіля в технічно справному стані. Це виявлення та попередження неполадок інтенсивного зносу деталей, вузлів, механізмів шляхом комплексу робіт.

ТО-2 проводиться в більшому обсязі з проведенням поглибленої перевірки параметрів працездатності автомобіля. Ліквідування виявлених неполадок легко доступних деталей та повністю вузлів (не допускається заміни основних агрегатів).

Заміна деталей та вузлів не рахується обслуговуванням. Цей процесс при ТО2 називається супутній ремонт, автомобіль при цьому знімається з експлуатації на один день.

В основі проекту лежать проектувальні рішення організації праці у відділенні з ремонту передніх та задніх мостів у агрегатному відділенні АТП

1. Характеристика підприємства

1.1 Виробничі функції підприємства

Загальній характеристика підприємства:

— тип підприємства -комплексний, перевозить грузи, виконує ТО-1, ТО-2, СО та поточний ремонт;

— категорія умов експлуатації - КУЕ 2, дорожне покриття — цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаїка, бітумо-мінеральні смесі;

— природно-кліматична зона: помірна;

— кількісний і якісний склад автомобілів;

Загальна кількість — 130, не прошедших КР — 80, що пройшли КР 50, до 1-го КР — 80, мають пробіг з початку експлуатації від 1-го КР — 25.

— середньодобовий пробіг автомобілів: 140.

— найменування об'єкта проектування відділення з ремонту передніх і задніх мостів;

— призначення об'єкта проектування на АТП із вказівкою основних видів робіт, виконуваних на ньому.

1.2 Загальний технологічний процес ТО і ремонту автомобілів

Під технологічним процесом виробництва розуміється послідовність технічних впливів на автомобіль, на АТП. На КТП здійснюється інвентарний і технічний прийом автомобілів з лінії й оформляється документація. Потім автомобілі в зоні ЩО проходять прибирально-мийні роботи і заправляються олією і водою. Далі всі несправні автомобілі направляються в зону збереження, а якім потрібно ТО і ремонт, у відповідні виробничі зони, після чого в зону збереження. Якщо кількість автомобілів, що повертаються з лінії в одиницю часу більше пропускної здатності зони ЩО, то частина автомобілів після КТП надходить у зону збереження або чекання ТО, і проходять ЩО, коли вона не буде завантажена.

Мал. 1.1 Схема технологічного процесу ТО і ремонту автомобілів

________________ - Основний рух

__ __ ___ ___ __ - Допоміжний рух

1.3 Структура технічної служби підприємства

На великих АТП рекомендується застосовувати централізовану структуру технічної служби і керування виробництвом.

Усе виробництво при цьому розділено на чотири комплекси:

1. Комплекс підрозділів по ТО діагностиці рухливого складу (ТОД).

У цей комплекс входять спеціалізовані бригади по ЩО, ТО-1, ТО-2 і діагностуванню автомобілів.

2. Комплекс підрозділів по ПР автомобілів, що складає зі спеціалізованих бригад по ПР автомобілів.

3. Комплекс підрозділів по ремонту деталей, приладів, вузлів і агрегатів, знятих з автомобілів.

4. Ділянка по підготовці виробництва. На нього покладаються комплектування оборотного фонду, підбор і доставка запасних частин і агрегатів на робочі місця.

У структурі керування передбачаються центр керування виробництвом, що складається: із групи оперативного керування виробництвом і групи обробки й аналізу інформації. Також маються відділи постачання, головного механіка, технічний відділ, технічного контролю.

Структура керування представлена на мал. 1. 2

Рисунок 1. 2

1.4 Режим роботи виробничих підрозділів

Режим роботи підрозділу — це кількість днів його роботи в році і час його роботи протягом доби (кількість змін, їхня тривалість). Він встановлюється в залежності від режиму роботи автомобілів на лінії, відповідно до вимог Положення про ТО і ремонт, з урахуванням фактичних режимів роботи підрозділів АТП і можливих режимів роботи. (Таблиця 1. 1)

Потрібно мати на увазі, що, підрозділ (тобто його територія, устаткування) і працюючі в ньому люди мають неоднакові режими роботи. Підрозділ може працювати без вихідних, три зміни в добу, а робітник працює тільки одну смену в добу, має 1−2 вихідних дня в тиждень, відпустку і т.д.

При безперервному робочому тижні підрозділу, вихідні дні робітників плануються за графіком, рівномірно, протягом тижня.

Можливі режими роботи підрозділів.

ТАБЛИЦЯ 1. 1

Вид робочого тижня

ДРГП

ДВ

ДП

ДПВ

ДПП

ТСБ

ТСС

1

П’ятиденний тиждень з додатковими робочими днями

260

97

8

-

6

8

1

Примітки:

Дргп — кількість робочих днів у році підрозділу;

Дв- кількість вихідних днів у році;

Дп — кількість святкових днів у році;

Дпв — кількість скорочених передвихідних днів у році;

Дпп — кількість скорочених передсвяткових днів у році;

Тсб — тривалість зміни в нескорочений (буденний) робочий день, годин;

Тсс — скорочені зміни в скорочений робочий день, годин.

РЕЖИМ РОБОТИ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Таблиця 1. 2

Найменування

підрозділів

Дргп

Період роботи в продовж диби

3 зміна

1 зміна

2 зміна

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

Випуск автомобілей

260

Работа автомобільної лінії

260

Прихід автомобилей

260

Зона ЩО

260

Зона ТО-1

260

Зона ТО-2

260

Зона ПР

260

Зона Д-1

260

Зона Д-2

260

Відділення

260

Промежуточ. склад

260

ПРИЙНЯТІ РЕЖИМИ РОБОТИ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ

У курсовому проекті виробляється вибір режимів роботи всіх основних виробничих підрозділів комплексів ТО, ПР, підготовки виробництва (зон ТО, ПР, діагностики, виробничих відділень, складів і т.д.). прийняті режими роботи цих підрозділів приводяться про форму таблиці 1. 2, приводиться також обґрунтування їх, тобто порозумівається, чому прийняті такі режими.

Підрозділ, по якому виконується проект, виділяється в окремий рядок.

У формі таблиці приведений приклад одного з можливих варіантів режимів роботи підрозділів АТП при кількості днів роботи автомобілів на лінії в році, Дрга рівному 357 і кількості змін їхньої роботи Са рівному 2.

Графа Дргп заповнюється в такий спосіб. У перші три рядки (випуск, робота, повернення) записується значення Дрга, зазначене у вихідних дані завдання, інші значення Дргп приймаються відповідно до наступних рекомендацій.

1. Для зони ЩО завжди приймається Дргп=Дрга.

2. При роботі автомобілів у режимі п’ятиденного тижня, (тобто якщо дрга=259, 260, 177 і т.д.), у цьому ж режимі працюють і весь підрозділ, тобто для них Дргп=Дрга.

3. При Дрга=305, звичайно Дргп=Дрга для всіх підрозділів, але можливо і Дргп, рівне 253, 260, 277 днів.

4. При Дрга=357 або 365 днів:

— для зони ТО-1 Дргп=305 або 357 днів;

— для зони ТО-2 і відділень Дргп звичайно дорівнює 305 днів;

— для зони П Р Дргп звичайно дорівнює 357, але можливо і 305 днів.

5. Ділянки Д-1 і Д-2 звичайно працюють у період роботи зон ТО-1 і ТО-2.

6. Підрозділу, зв’язані технологічним процесом, повинні мати однаковий режим роботи.

Схема роботи підрозділу встановлюється, виходячи з наступних рекомендацій:

1. Якщо за завданням Са=2, то автомобілі, як правило, працюють у 1-ую і 2-ую зміни, а при Са=1 — у 1-ую зміну.

2. Зони ТО-1 і ЕО працюють після повернення автомобілів на лінію.

3. Зона ТО-2 звичайно працюють 1 — 2 зміни в експлуатаційний час, а при можливості, після повернення автомобілів.

4. Зона П Р працює в експлуатаційне і межсменное час, у двох змін при Са=1 і в три зміни при Са=2.

5. Виробничі відділення, як правило, працюють у першу зміну.

Графи «Період роботи протягом доби» заповнюються в наступному порядку:

1. По таблиці 1.2 відповідно до прийнятого значення Дргп установлюється тривалість зміни Тсб.

2. Затушовуванням кліток відзначається період роботи підрозділу відповідно до прийнятих змін його роботи і тривалістю зміни Тсб. Протягом зміни повинний бути обід, він не затушовується.

Відповідно до вищевикладеного, спочатку відзначається період роботи автомобілів на лінії, потім — періоди випуску і повернення (по 1,0 — 1,5 години). Початок і закінчення роботи автомобілів повинний бути приблизно посередині цих періодів.

Після цього відзначаються періоди роботи зон ЩО, ТО-1, ТО-2 і інших підрозділів. При цьому необхідно домагатися найкращого узгодження початку і закінчення змін роботи підрозділів між собою і з роботою автомобілів на лінії.

Так, наприклад, закінчення першої зміни роботи підрозділів повинне бути до початку другої зміни автомобілів на лінії і т.д.

1.5 Технічна характеристика рухливого складу

МОДЕЛЬ__АЗЛК — 2335

1. Пасажировмісність, чіл. 1

Вантажопідйомність, кг 400

2. Габаритні розміри, м

довжина 4,205

ширина 1,55

висота 1,50

3. База, м 2,47

4. Передній звис, м _

5. Радіус повороту по зовнішньому передньому колесу, м 5,7

по зовнішньому габаритному, м 5,25

6. Колія коліс, м

передніх 1,27

задніх 1,27

7. Габаритна площа, м2 6,538

8. Вага, кг 1440

1.6 Технічна характеристика рухливого складу

АИ— облікова (інвентарна) кількість автомобілів;

LСС — середньодобовий пробіг автомобіля;

L— вихідна періодичність першого ТО;

L — вихідна періодичність другого ТО;

L — розрахункова (скоректована) періодичність першого ТО;

L — розрахункова (скоректована) періодичність другого ТО;

tЩОИ — вихідна трудомісткість щоденного (першого, другого) ТО;

t ЩОН— розрахункова (скоректована) трудомісткість щоденного (першого, другого) ТО;

Lкри — вихідна норма пробігу до КР;

Lкрн — розрахункова (скоректована) норма пробігу до КР;

dторн — вихідна норма простою в ТО і ПР на 1000 км пробігу;

Дкри — дні простою автомобіля в КР;

Тд1, Тд2 — трудомісткість загальної (заелементної) діагностики;

TТРИ — вихідна питома трудомісткість ПР;

TТРН — розрахункова (скоректована) питома трудомісткість ПР;

К1 — коефіцієнт коректування, що враховує категорію умови експлуатації;

К2 — коефіцієнт коректування, що враховує модифікацію рухливого складу;

К3 — коефіцієнт коректування, що враховує природно-кліматичні умови;

К4 — коефіцієнт коректування, що враховує пробіг рухливого складу з початку експлуатації;

К5 — коефіцієнт коректування, що враховує кількість рухливого складу в АТП;

ТГ — коефіцієнт технічної готовності автомобілів;

ДЕ — кількість днів експлуатації автомобіля;

Дкр — кількість днів простою автомобіля в КР;

Дто, Дпр — кількість днів простою автомобіля в ТО і ПР;

Дд — кількість днів на транспортування автомобіля в КР;

(і - коефіцієнт використання автомобілів;

Дрга — кількість днів роботи в році автомобілів;

Дргп — кількість робочих днів у році підрозділів;

Ки — коефіцієнт зниження використання технічно справних автомобілів по організаційних причинах;

Lтп — річний пробіг автомобілів в АТП;

NЩО— річна програма щоденних обслуговувань;

N1 — річна програма перших ТО;

N2 — річна програма других ТО;

Nco — річна програма сезонних обслуговувань;

Nкр — річна програёма капітальних ремонтів;

Nтру — річна програма поточних ремонтів;

1 — річна програма загальної (поелементної) діагностики на посаді Д-1;

2 — річна програма загальної (поелементної) діагностики на посаді Д-2;

ТЩО — річна трудомісткість щоденного ТО;

Т1 — річна трудомісткість робіт у зоні ТО-1;

Т2 — річна трудомісткість робіт у зоні ТО-2;

Тсо — річна трудомісткість СО;

Ттр — річна трудомісткість робіт ПР;

Тумр — річна трудомісткість збирально-мийних робіт;

Тор — річна трудомісткість постових робіт ПР;

Те — річна трудомісткість робіт, виконаних у відділенні (цеху);

Тд — загальна річна трудомісткість діагностичних робіт;

Фрм — річний однозмінний фонд часу робочого місця;

Фр — дійсний річний фонд часу робітника;

Ш — коефіцієнт штатности;

Рш — технологічно необхідне (явочне) кількість робітників;

Л — такт роботи потокової лінії;

П — такт роботи посади;

mВ — кількість ліній;

R — ритм роботи виробництва (зони);

Х — кількість посад у зоні обслуговування.

2. Розрахунок виробничої програми підприємства

Даний розділ включає технологічний розрахунок виробничих підрозділів по технічному обслуговуванню, діагностиці і поточному ремонтові рухливого складу на АТП.

Метою технологічного розрахунку є визначення обсягу робіт з об'єкта проектування і розрахунок необхідної кількості виконавців на ньому.

Технологічний розрахунок припускає наступне рішення наступних основних задач:

— вибір вихідних даних і коректування нормативів режиму ТО і ремонту;

— визначення проектних величин коефіцієнта технологічної готовності і

коефіцієнта використання;

— визначення річного пробігу автомобілів і причепів на АТП;

— визначення річного обсягу робіт з об'єкта проектування;

— визначення кількості виконавців на об'єкті проектування.

Розрахунок виробничої програми потрібно вести у формі зручної для порівняння отриманих результатів. Такою зручною формою розрахунку і представлення даних є таблична.

2.1 Вихідні табличні нормативи по ТО і ремонтах

Вихідні дані беруться з «Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту», затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30. 03. 1998 р. № 102. У даному посібнику вони приведені в додатку 2.

Таблиця 2.1 Вихідні нормативи по ТО і ремонтах.

Марка рухомого складу

Періодичність,

км

Пробіг до першого КР, км

Простій у ТО і ПР дн/1000,

км

Простий у КР, дн.

Трудомісткість, чіл. -ч.

ТО-1

ТО-2

Одного

На 1000 км

5000

20 000

ЩО

ТО-1

ТО-2

ПР

АЗЛК-2335

L

L

Lкри

dтори

Дкри

tЩОИ

t

t

tтри

5000

20 000

125 000

0,4

18

0,35

2,5

10,5

3,0

2.2 Прийняті коефіцієнти коректування нормативів

Вихідні нормативи в Положеннях, як правило, даються для базових моделей автомобілів, що мають пробіг з початку експлуатації рівний 0,5 … 0,75 Lкри, що працюють у першій категорії умов експлуатації, у центральній природно-кліматичній зоні, в АТП, що нараховують 150… 300 автомобілів. Ці нормативи, виписані в Таблицю 2. 1, приводяться потім у відповідність з вихідними даними завдання за допомогою наступних коригувальних коефіцієнтів:

К1 — коефіцієнт обліку умов експлуатації;

К2 — коефіцієнт обліку модифікації й організації роботи рухливого складу;

К3 — коефіцієнт обліку природно-кліматичних умов;

К4 — коефіцієнт обліку пробігу автомобіля з початку експлуатації;

К5 — коефіцієнт обліку кількості автомобілів в АТП.

Значення цих коефіцієнтів приводяться в додатку 2.

Вибрати значення коефіцієнтів, що відповідають вихідним даним завдання, і привести їх за формою Таблиці 2. 2

Таблиця 2.2 Прийняті коефіцієнти коректування нормативів

Коеф-

іцієнт

Значення коефіцієнта для корегування нормативів

Періодичності

Простої

Трудомісткості

ТО

КР

У ТО-2 і ПР

ТО

ПР

К1

0,8

0,8

-

-

1,2

К2

-

1,0

-

1

1

К3

-

1,0

-

-

1,0

К4

-

-

0,7

-

0,7

К5

-

-

-

1,1

1,1

У нормативах Положення (див. додаток 2) коефіцієнти К4 даються в залежності від відношення пробігу автомобіля з початку експлуатації (Lпе) до норми його пробігу до 1-го КР (Lкри), тобто в залежності від коефіцієнта віку автомобілів (У), рівного

В=87 500/125000=0,7

2.3 Розрахунок прийнятих нормативів по ТО і ремонтах

Цей розрахунок полягає в приведенні вихідних нормативів (Таб. 2. 1) відповідно до вихідних даних завдання за допомогою прийнятих коефіцієнтів коректування (Таб. 2. 2). Значення величин, що входять у розрахункові формули, беруться з таблиць 2. 1, 2.2 і з вихідних даних завдання.

Розрахунок періодичності ТО-1.

Нормативна періодичність ТО-1:

, км L1H=5000·0. 8=4000

Розрахункова кратність L середньодобовому пробігові Lсс

n1=4000/140=28

Прийнята кратність середньодобовому пробігові:

(округляється до цілого числа)

n1 = 28

Прийнята періодичність ТО-1:

L1=Lcc n1; кмL1=140·28=3920

Розрахунок періодичності ТО-2.

Нормативна періодичність ТО-2:

L=L · К1, кмL=20 000·0. 8=16 000

Для знаходження коефіцієнтів К4 необхідно визначити частку пробігу автомобіля з початку експлуатації до першого КР

, BCP= 87 500/(125 000·0. 8·1·1)=0. 87

де Lпе — пробіг автомобіля з початку експлуатації.

Кратність періодичності ТО-2 періодичності ТО-1:

n2=16 000/4000=4

Прийнята періодичність ТО-2:

L2=L1 n2, кмL2=3920·4=15 680

Розрахунок пробігу до КР для нових автомобілів.

Lкрнн = Lкри К1 К2 К3, кмLкрнн = 125 000·0. 8·1·1 = 100 000

Норма пробігу до КР для автомобілів, що пройшли КР:

Lкрнп = Lкрнн, км, Lкрнп =100 000·(80/100)=80 000

де Вкр — відсоток, що складає L крнп від Lкрнн по Положенню Вкр — не менш 80%

Середня норма пробігу до КР:

, км Lкрн=(100 000·80+80 000·50)/130=92 307

Розрахункова кратність пробігу до КР прийнятої періодичності ТО-2

п’кр= п’кр=92 307/15680=5. 8

Прийнята кратність пробігу до КР періодичності: HКР=6

Прийняте значення пКР дорівнює п'КР, округленому до найближчого цілого числа убік збільшення.

Прийнятий пробіг до КР:

LКР=L2 nКР, км. LКР=15 680·6=94 080

Розрахунок нормативного простою автомобіля в ТО і ПР на 1000 км пробігу.

dТОР=dТОРИ К4, км. dТОР=0. 4·0. 7=0. 28

Розрахунок простою автомобіля в КР.

Дкр=Дкрф+Дд, дн Дкр=18+2=20

Де Дкрф — фактичний простий автомобіля в КР на даному АРЗ. Він не повинний перевищувати нормативний простий Дкри, приведені в Таблиці 2. 1;

Дд — тривалість доставки автомобіля на АРЗ і назад в АТП. Встановлюється в залежності від відстані між АТП і АРЗ із розрахунку 200… 300 км пробігу в добу, Дд= (2. 3) дня.

РОЗРАХУНОК НОРМАТИВІВ ТРУДОЕМКОСТЕЙ ТО І ПР

Нормативи трудомісткості ТО і діагностики розраховуються на один вплив, а ПР — на 1000 км пробігу автомобіля.

Таблиця 2.3 НОРМАТИВИ ТРУДОМІСТКОСТІ ТО І ПР.

Вид впливу

Розрахункова формула і розрахунок

ЩО

tЩОН=tЩОИ • К2 • К5, чол. -г. t ЩОН =0. 35·1·1. 1=0. 385

ТО-1

t=t • К2 • К5, чол. -г. t =2. 5·1·1. 1=2. 75

ТО-2

t=t2И • К2 • К5, чол. -г. t2н = 10. 5·1·1. 1=11. 55

СО

tСОН=0,2 • t, чол. -г. tсон =0. 2·11. 55=2. 31

ПР

tТРН=tТРИ • К1 • К2 • К3 • К4 • К5, чол. -г.

tтрн=3. 0·0. 8·1. 0·1. 0·0. 7·1. 1=1. 848

Таблиця 2.4 ПРИЙНЯТІ ДО РОЗРАХУНКУ ОСНОВНІ НОРМАТИВИ ПО ТО І РЕМОНТАХ АВТОМОБІЛІВ

Марка рухо-мого складу

Lсс, км

L1, км

L2, км

LКР,.

км

dТОР,.

дн/1000

км

ДКР,

дн.

tЩОН,

чол-г.

t1н,

чол-г.

t2н,

чол-г.

tсон

чол-г.

tтрн

чол-г.

1000

км

АЗЛК -2335

140

3920

15 680

94 080

0,28

20

0,385

2,75

11,55

2,31

1,848

2.4 Розрахунок загального річного пробігу рухливого складу

РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ДНІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЯ ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ЦИКЛ:

Дэц= Дэц=94 080/140=672

РОЗРАХУНОК ПРОСТОЮ АВТОМОБІЛЯ В ТО І РЕМОНТАХ ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ЦИКЛ:

, дн. Дпц=(94 080/100)·0,28·0,8+205=230

Де Кв — коефіцієнт виконання ТО і ПР в експлуатаційний час.

Значення Кв приймається в межах 0,6. 0,9. Воно тим більше, ніж велика частина ТО і ПР виконується в період роботи автомобілів на лінії, відповідно до прийнятих режимів роботи підрозділів (Таблиця 1. 2)

РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТА ТЕХНІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ АВТОМОБІЛІВ:

ТГ=. 672/(672+230)=0,74

Розрахунок загального річного пробігу автомобілів:

Lгп=Lсс •Дрга • ТГ •Аи, кмLгп=140·260·0,74·130=3 501 680

2.5 Розрахунок кількості впливів за рік по всьому парку

Таблиця 2. 5

Вид впливу

Розрахункова формула і розрахунок

КР

Nкр= Nкр= 3 501 680/94080=37,2

СО

Nсо=2Аи Nсо= 260

ТО-2

N2= - Nкр N2= 3 501 680/15680−37,2=186

ТО-1

N1= -(Nкр+N2) N1=

(3 501 680/3920)-(37,2+186)=670

ЩО

NЩО= КЩО NЩО= (3 501 680/140) ·0,7=17 508,4

ПР

NПР= NПР= 3 501 680/7000=500

Де КЩО — коефіцієнт частоти виконання ЩО. Його значення приймається в межах 0,5… 0,9 і залежить від вимог до зовнішнього вигляду автомобілів. У легкових автомобілів він більше й автобусів він більше, ніж у вантажних.

Nто — кількість ТО автомобілів філії, виконуваних у головному підприємстві.

Якщо в головному підприємстві виконуються тільки ТО-2, то Nто=N2, а якщо і ТО-2, і ТО-1, то Nто= N2+N1Nто=186+670=856;

Nтру — кількість умовних великих ПР автомобілів філії, виконуваних у головному підприємстві;

Lтру — середній пробіг між ПР великими: 6000… 8000 км

2.6 Розрахунок кількості ТО за зміну

Таблиця 2. 6

Вид впливу

Розрахункова формула

Розрахунок

ТО-2

N=

N2C=186/(260·2)=0,3

ТО-1

N1C=

N1C=670/(260·2)=1,2

ЩО

NEOC=

NEOC=17 508,4/(260·2)=33,67

Де ДРГ2; ДРГ1; ДРГЕО — кількість робочих днів у році відповідно в зоні ТО-2, ТО-1, ЩО (по Таблиці 1. 2)

С1 , С2, СЕО — кількість змін роботи відповідно в зоні ТО-2, ТО-1, ЩО (по Таблиці 1. 2)

Розрахунок кількості ЩО за годину

NEOЧ= 33,67/8=4,2

де — ТСЕО — тривалість зміни в зоні ЩО (по Таблиці 1. 2)

На СО приділяється до 30… 35 календарних днів перед настанням осіннє - літнього сезону, тобто період СО приблизно дорівнює 60… 70 днів за рік. СО сполучається з ТО-2 для автомобілів, що у період СО проходять ТО-2.

NCO2= NCO2=186·65/365

де Дсо — прийнятий період З (60… 70) днів;

Дкг — кількість календарних днів у році.

РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ СО, СПОЛУЧЕНИХ З ТО-1.

NСО1=NСО-NСО2NСО1=260−33=227

2.7 Розрахунок нормативних річних трудомісткостей ТО і ПР

Таблиця 2. 7

Вид впливу

Розрахункова формула

Розрахунок

1

2

3

ЩО

ТЩО=NEO tЩОН, чол. -г.

ТЩО=17 508,4·0,385=6740,7

ТО-1

T1 = N1 t1H, чол. -г.

Т1=670·2,75=1842,5=1842,5

ТО-2

T2= N2 t2H, чол. -г.

Т2=186·11,55=2148,3

СО

TCO=NCO tCOH, чол. -г.

ТСО=260·2,31=600,6

ПР

TTP=, чол. -г

ТТР=(3 501 680/1000) ·1,848·(100/100)=6471,1

ТО і ПР

ТТОРЩО12СОТР, чол. -г

ТТОР=11 526,2

СО при ТО-1

ТСО1=NCO1 tCOH, чол. -г.

ТСО1=227·2,31=524,37

СО при ТО-2

TCO2=NCO2 tCOH, чол. -г.

ТСО2=33·2,31=76,23

ПР при ТО-1

TTP1=, чол. -г.

ТТР1=1842,5·(17/100)=313,2

ПР при ТО-2

TTP2=, чол. -г.

ТТР2=2148,3·(17/100)=365,2

де — ВПР — відсоток трудомісткості ПР, виконуваної на підприємстві даного типу: для комплексного АТП Впр=100%, для філій Впр=20… 25%, ВТР1; ВТР2 — відсоток трудомісткості супутнього ПР від трудомісткості ТО-1; ТО-2 — не більш 15… 20%

2.8 Розрахунок річної трудомісткості допоміжних робіт

Відповідно до Положення по самообслуговуванню підприємств, крім робіт з ПР і ТО, в АТП виконуються допоміжні роботи, обсяг яких (Твс) складає 20… 30% від загального обсягу робіт з ТО і ПР рухливого складу. До складу допоміжних робіт входять роботи з самообслуговуванню підприємства (обслуговування і ремонт технологічного устаткування зон і ділянок, зміст інженерних комунікацій, зміст і ремонт будинків, виготовлення і ремонт нестандартного устаткування й інструмента), що виконуються в самостійних підрозділах або у відповідних виробничих ділянках.

ТВС=; чол. -гТВС=11 526,2·(13/100)=1498,4

де ВВС — відсоток трудомісткості допоміжних робіт від загальної річної трудомісткості ТО і ПР автомобілів. Його значення приймається по нижчеподаних рекомендаціях.

Таблиця 2. 8

Число автомобілів в АТП

100−200

Величина ВВС

15−12

РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ І ТРУДОМІСТКОСТЕЙ ДІАГНОСТИК

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Діагностування автомобілів є складовою частиною їх ТО і ремонтів. Рекомендується така організація виконання діагностичних робіт у залежності від інвентарної кількості автомобілів (Аи):

— при Аи не більш 50 автомобілів діагностування не виділяється з зон ТО і ПР, тобто виробляється на посадах ТО і ПР;

— при Аи більш 50 автомобілів діагностичні роботи виділяються з зон ТО і ПР і виробляються в спеціальних зонах Д-1,Д-2;

— при Аи менш 200 автомобілів діагностичні роботи можуть виконуватися в загальній зоні діагностики.

На посадах Д-1 виробляється діагностування всіх автомобілів перед ТО-1 і після ТО-2, а також вибірково до і після виконання ПР у кількості 10% до кількості ТО-1.

На посадах Д-2 діагностуються всі автомобілі перед ТО-2, а також вибірково до або після ПР у кількості 20% до кількості ТО-2.

РОЗРАХУНОК ЗАГАЛЬНОЇ РІЧНОЇ ТРУДОМІСТКОСТІ ДІАГНОСТИЧНИХ РОБІТ.

ТД=; чол. -г

ТД=1842,5·(14/100)+2148,3·(11/100)+6471·(2/100)=623,68

де ВД1, ВД2, ВДТР — відсоток діагностичних робіт відповідно при ТО-1, ТО-2, ПР.

Рекомендують такі значення цих відсотків.

Таблиця 2. 9

Тип рухомого складу

ВД1

ВД2

ВДТР

Легкові автомобілі

14

11

2

РОЗРАХУНОК РІЧНОЇ КІЛЬКОСТІ ДІАГНОСТУЄМИХ АВТОМОБІЛІВ НА ПОСТАХ Д-1.

NД1=N1+N2+0,1N1NД1=186+0,2·186=223,2

РОЗРАХУНОК РІЧНОЇ КІЛЬКОСТІ ДИАГНОСТИРУЕМЫХ АВТОМОБІЛІВ НА ПОСТАХ Д-2.

NД2=N2+0,2N2NД2=186+0,2·186=223,2

РОЗРАХУНОК ЗАГАЛЬНОЇ РІЧНОЇ ТРУДОМІСТКОСТІ РОБІТ НА ПОСТАХ Д-1, Д-2.

Трудомісткість робіт на посадах Д-1:

ТД1=, чол. -г. ТД1=623,68·(55/100)=43,02

Трудомісткість робіт на посадах Д-2:

ТД2=, чол. -гТД2=623,68·(45/100)=280,65

де В1,. В2 -відповідно відсотки загальної трудомісткості діагностичних робіт, виконуваної на посадах Д-1,Д-2. Гипроавтотранс рекомендує: В1=50… 60%, В2=40… 50% приймаю В2=45%

Значення В1, В2 приймаються такими, щоб їхня сума дорівнювала 100%.

РОЗРАХУНОК ТРУДОМІСТКОСТІ ДІАГНОСТУВАННЯ ОДНОГО АВТОМОБІЛЯ НА ПОСАДАХ Д-1, Д-2.

Трудомісткість однієї Д-1:

tД1 =, чол. -гtД1 =343,02/923=0,37

Трудомісткість однієї Д-2:

tД2=, чол. -гtД2=280,65/223,2=1,25

РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ Д-1, Д-2 ЗА ЗМІНУ.

Кількість Д-1 за зміну:

NД1С= NД1С=923/(260·2)=7,1

Кількість Д-2 за зміну:

NД2С= NД2С=223,2/(260·2)=1,71

де ДРГД1, ДРГД2 — кількість днів у році в зонах Д-1, Д-2 (по Таблиці 1. 2)

СД1, СД2 — кількість змін роботи зон Д-1, Д-2 (по Таблиці 1. 2).

2.9 Вибір методів організації технологічних процесів ТО автомобілів

При методі універсальних посад весь обсяг робіт даного ТО виконується на одній посаді.

При методі спеціалізованих посад весь обсяг робіт даного ТО виконується на декількох спеціалізованих (по агрегатах, вузлах, видах робіт) посадах.

Ці спеціалізовані посади можуть розташовуватися послідовно (потоковий метод) або паралельно з незалежними в'їздами і виїздами в кожної посади (операційно-постовий метод).

Метод спеціалізованих посад найбільш прогресивний, тому що при ньому підвищується продуктивність праці, поліпшуються умови роботи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИБОРУ МЕТОДІВ ТО АВТОМОБІЛІВ.

Вибір методів організації технологічного процесу автомобілів здійснюється за даними розрахунку виробничої програми АТП.

1. ЩО (мийка і сушіння) здійснюється потоковим методом на механізованих установках при кількості ЩО за годину не менш годинної продуктивності установки (15… 30 авт/година). При меншій кількості NЩO за годину ЩО виконується на універсальних посадах з ручною шланговою мийкою або частково механізованою мийкою.

2. ТО-1,ТО-2 виконується потоковим методом (або ТО-2 операційно-постовим) при кількості ТО за зміну не менш: для ТО-1 −12… −15, для ТО-2 — 2…4 обслуговувань однотипних автомобілів. Менше значення приймається для автомобілів з більш високою трудомісткістю ТО.

При кількості ТО за зміну менш вищевказаного приймається метод універсальних посад, як правило, з виділенням мастильно-очисних робіт на окрему спеціалізовану посаду змащення.

3. Д-1 виконується, як правило, потоковим методом або операційно-постовим при NД1С не менш 15… 20 При меншій кількості NД1С можливе застосування універсальних посад.

4. Д-2 виконується, як правило, операційно-постовим методом при NД2С не менш 4…6 При меншій кількості NД2С можливе застосування методу універсальних посад.

Таблиця 2. 10

Вид впливу

Прийнятий метод впливу

Обґрунтування прийнятого методу

ЩО

універсальний

NЩОЧ= 4,2 NЩОЧ=15… 20

ТО-1

універсальний

N= 1,2 N=12… 16

ТО-2

універсальний

N= 0,3 N=4… 6

Д-1

універсальний

NД1С= 7,1 NД1С=15. 20

Д-2

універсальний

NД2С= 1,71 NД2С=4… 6

3. Технологічне проектування

3.1 Загальна характеристика ділянки

Основний склад робіт на ділянках (відділення).

Режим роботи ділянки (відділення) виконуються за формою (Таблиця 3. 1).

Таблиця 3. 1

Кількість робочих днів у році

260

Кількість робочих днів у тижні

5

Кількість святкових днів у році

8

Кількість вихідних днів у році

97

Кількість змін роботи

2

Час початку і закінчення зміни

1 зміна: 7−20 — 15−30, 2 зміна: 15−30 — 23−30

Перерва на обід

12−30 — 13−00; 17−30 — 18−00

Регламентовані перерви

Кожну годину по 10 хвил.

3.2 Розрахунок річних фондів часу

У курсових проектах річні фонди часу розраховуються тільки для розроблювального підрозділу відповідно до прийнятого режиму його роботи (таблиця 1. 2) і професіями працюючих у ньому робітників.

Розрахунок річного розрахункового фонду часу робочого місця.

Річний однозмінний фонд часу робочого місця — це кількість годин функціонування робочого місця за рік при роботі його в одну зміну:

ФРМСБКГВП)-ДПВ •ТСС, год.

ФРМ=8 ·(365−97−8)-0·1=4160

де ТСБ — тривалість робочої зміни в нескорочений (буденний) робочий день;

ДКГ — кількість календарних днів у році;

ДВ — кількість вихідних днів у році;

ДП — кількість святкових днів у році;

ДПВ — кількість скорочених передвихідних днів у році;

ТСС — скорочені зміни в скорочений робочий день.

Розрахунок дійсного річного фонду часу робітника.

Дійсний річний фонд часу робітника — це кількість годин роботи робітника в році відповідно до Кодексу Законів про працю, тобто з урахуванням неробочих днів (вихідних, святкових), скорочення зміни, відпустки, утрат робочого часу по поважних причинах (хвороба, відрядження і т.д.).

ФР = 0,96•(52,15 ТРНП • ТСБ — НОТ • ТРН), год.

ФР =0,96·(52,15·41−8·8−4·41)=1833,74

де: ТРН — тривалість робочого тижня (40… 41) година;

52,15 — кількість календарних тижнів у році;

0,96 — коефіцієнт, що враховує втрати часу по поважних причинах;

ДП — кількість святкових днів у році;

ТСБ — тривалість зміни в нескорочений робочий день;

НОТ — кількість календарних тижнів відпустки (4 тижня).

Розрахунок коефіцієнта штатности

Ш=; Ш=1833,7/4160=0,44

3.3 Технологічний розрахунок виробничих відділень.

Технологічний розрахунок зон ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2.

На постах зон ТО-1, ТО-2 виконуються роботи технічного обслуговування, що супроводжує йому ПР, а в період СО — і роботи СО, сполученого з ТО.

Мастильні роботи завжди повинні виконуватися на спеціалізованій посаді.

На постах зон Д-1, Д-2 виконуються контрольно-діагностичні роботи, можуть виконуватися регулювальні й інші роботи з доведення до норми значень контрольованих параметрів.

При виконанні контрольно-діагностичних робіт у зонах ТО-1, ТО-2 і ПР, ці роботи виключаються зі складу робіт зон діагностики.

При методі універсальних постов (потоковому, операційно-постовому) робітники по супутній ПР звичайно перебувають у віданні бригадира і за його вказівкою направляються при необхідності на ті або інші пости для виконання ПР («ковзні робітники»).

У період СО, у зв’язку з виконанням додаткових робіт СО за рахунок додаткових робітників по СО, у зонах ТО-1 уводяться додаткові зміни, а в зонах ТО-2 збільшується кількість робітників на постах.

Призначення і режим роботи зони ТО (або Д)

Призначення зони ТО (або Д).

Приводиться склад впливів (ТО-1, ТО-2, що супроводжує ПР, СО, Д-1, Д-2), що частково або цілком виконуються в розроблювальній зоні.

Кількість днів роботи в році зони: Дргп=260

Кількість змін роботи зміни: С=2

Тривалість зміни зони: Тс=8

Ритм роботи зони.

Ритм роботи зони — це середній інтервал часу між моментами виходу автомобіля з цієї зони. Він розраховується по формулі:

R =, хв. R =(4160·2·60)/856=583,17

Де Фрм — річний фонд часу робочого місця,.ч. ;

Nто — кількість виконуваних у зоні впливів (ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2) за рік.

С — число робочих змін у добі приймається по таблиці 1. 2

Визначення складу і трудомісткості робіт з ТО (або Д).

Цей розрахунок виробляється за формою таблиці 3. 2

Спочатку встановлюється повний склад і трудомісткості робіт одного впливу (графи 1−8), потім — трудомісткості робіт (при одному впливі і річні), виконувані на об'єкті проектування (графи 9 і 10). Найменування об'єкта проектування вказується в темі завдання, їм може бути вся зона або її ділянки, пости.

При розрахунку зон і постів ТО з таблиці 3.2 виключаються:

— графи 5, 6, 7 — при виконанні діагностичних робіт разом з ТО;

— графа 8 — при методі універсальних постів.

При розрахунку зон і постів діагностики з таблиці 3.2 виключаються:

— графи 3, 4, 7 — при методі спеціалізованих постів;

— графи 3, 4, 7,. 8 — при методі універсальних постів.

Для об'єкта проектування загальна трудомісткість робіт одного ТО (Д) у людино-хвилинах приводиться в рядку «разом» графи 9, а загальна річна трудомісткість усіх ТО (Д) у людино-годинах — у рядку «разом» графи 10.

Таблиця 3. 2

Найменування агрегатів, вузлів, систем і видів робіт

ТО

Д

Трудомісткість при одному впливі, чіл. -мин.

Трудоемкость по объекту проектирования

%

Трудоміст-кість, люд. -хвил.

%

Трудомісткість,

люд. -хвил.

ТО без Д

ТО (Д) з обліком Ксн

При одному ТО (Д), люд. -хвил.

Годовая, люд. -год.

tток

tто

t

tтоп

Тто

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Передній і задній міст

13,4

14,3

1,67

14,3

14,3

2607,93

разом

100

100

Указівка по розрахунках таблиці 3. 2

Графи 2, 3, 5. У них записується повний склад і процентний розподіл робіт ТО і діагностики по додатках 6, 7, 8, 9, 23.

Графи 4, 6. У рядок «разом» записується раніше розрахована трудомісткість одного впливу в людино-хвилинах: у графі 4 — трудомісткість ТО-1 або ТО-2, тобто t1H 60 або t2H 60, а в графі 6 — трудомісткість Д-1 або Д-2, тобто tД1 60 або tД2 60.

Ця трудомісткість приймається за 100% і розподіляється по видах робіт відповідно до відсотків, записаними в попередній графі.

Графа 7. Трудомісткості ТО без діагностичних робіт розраховуються по кожному виді робіт з формули: tТО=tток-tд. Якщо в графі 6 немає значення tд, то в графу 7 переноситься цілком трудомісткість із графи 4. Сума по вертикалі усіх величин графи 7 записується в рядок «Разом».

Графа 8. У цю графу записується трудомісткість робіт при методі спеціалізованих постов. Вона визначається множенням її нормативного значення (дані попередньої графи) на коефіцієнт зниження Ксн, рівний 0,85… 0,95. т. е. t=tТО КСН або t=tД КСН. Сума по вертикалі записується в рядок «Разом».

Графа 9. У цю графу з попередньої переносяться трудомісткості тільки тих видів робіт, що виконуються на проектованому об'єкту (зона, посада). Якщо в проектованій зоні або на універсальній посту виконуються всі роботи даного впливу (ТО, Д), те в графу 9 переносяться з попередньої графи усі трудомісткості. Якщо ж проектується спеціальна ділянка або поста, то в графу 9 з попередньої переноситься тільки трудомісткості виконуваних на ньому робіт (відповідно до завдання на проектування). Сума всіх трудомісткостей графи 9 записується в рядок «Разом». Якщо ця сума кратна ритму R тобто поділяється на нього без залишку, то всі робітники по ТО (Д) будуть завантажені цілком роботами цього впливу.

Графа 10. Річна трудомісткість по видах робіт визначається по формулі:

ТТО=, люд. -год. ТТО=14,3/60·351=2607,93

Де tТОП — трудомісткість даного виду робіт (графи 9).

Сума всіх значень Тто записується в рядок «Разом» графи 10.

Тому що кількість робочих місць визначається по формулі:

РМ=, РМ=2607,93/(4160·2)=1,25

зіставляючи отримані в графі 10 значення трудомісткостей ТТО, з фондом часу робочого місця ФРМ, можна визначити кількість робочих місць по видах робіт ТО і загальне на об'єкті проектування (по трудомісткості в рядку «Разом»).

Розрахунок трудомісткості по супутній ПР.

Розрахунок річної трудомісткості супутнього ПР на об'єкті проектування:

ТТРС =, люд. -год. ТТРС =11 526,2·(20/100)=2305,24

Де ТТРТО — нормативна річна трудомісткість ПР, що супроводжує даному видові ТО, це ТТР1 або ТТР2, люд. -год.

ВТРС — відсоток трудомісткості Ттрто, виконуваної на об'єкті проектування (береться по додатку 12) або сумарне значення по роботах, включеним у графи 9 і 10 таблиці 3. 2

Розрахунок трудомісткості робіт з СО.

Розрахунок річної трудомісткості СО на об'єкті проектування:

, люд. -год. ТСО=600. 6·(20/100)=120,12

де Тсото — нормативна річна трудомісткість СО, сполученого з даним видом ТО, тобто це ТТСО1 або ТСО2, люд. -год.

Всо — відсоток трудомісткості ТСО1 або ТСО2 виконуваної на об'єкті проектування (по додатку 11) або береться сумарне значення відсотків по роботах, включеним у графи 9 і 10 таблиці 3.2.

Розрахунок трудомісткості СО при одному ТО на об'єкті проектування:

; чіл. -мін. tCO=120,12·60/33,1=217,7

де NCOTO —кількість СО, сполучених з даним видом ТО, це NCO1 або NCO2.

Розрахунок кількості технологічно необхідних робітників на об'єкті проектування.

Кількість технологічно необхідних робітників по ТО (по Д):

; Рто=2607,93/4160·2=0,3

де ТТО річна трудомісткість по ТО -з рядка «разом» графи 10 таблиці 3. 2

ФРМ і Са — річний фонд часу робочого місця і число змін роботи на об'єкті проектування.

Кількість технологічно необхідних робітників по супутній ПР:

. Ртрс=2305,24/4160·2=0,2

Кількість технологічно необхідних робітників по СО у період СО:

год. Рсо=120,12/(707,2·2)=0,08

де ФРМСО — фонд часу робочого місця за період СО, год.

ФРМСО=4160·(65/365)=707,2;

ДСО — прийнятий календарний період СО

ДСО = 60… 70 днів за рік.

Розрахунок кількості штатних робітників для об'єкта проектування.

Розрахунок виробляється по формулі:

Рш=(2607,93+2305,24+120,12)/1833,74=2,7

де ФР — дійсний річний фонд часу робітника, год.

Розрахунок кількості посад у зонах ТО і ПР і посад діагностики.

Даний параграф розробляється для проектів по зонах технічного обслуговування і поточного ремонту і для проектів по діагностиці.

Для проектів по технічному обслуговуванню виконується розрахунок кількості постов і ліній, для проектів по зоні поточного ремонту і діагностиці - розрахунок кількості постов.

Розрахунок кількості посад у зоні ТО виконується за умови, якщо в проекті прийнятий метод організації технічного процесу на універсальній або спеціалізованій тупиковій постах.

Кількість посад визначається по формулі:

nТО=66,3/583,17=0,11

де П— такт поста, тобто час обслуговування автомобіля на посаді, розраховується по формулі

П=2155,7·60/670·3+2=66,3

де Т — річна трудомісткість робіт з технічного обслуговування і супутньому поточному ремонтові автомобілів у зоні ТО-1, ТО-2,тобтодля зони ТО-1 (Т1ТР1); для зони ТО-2 (Т2ТР2)

N- річна програма по технічному обслуговуванню, тобто для ТО-1 (це N1), зони ТО-2 (це N2).

Pn — середнє число робітників, що одночасно працюють на одній посаді. За даними Гипроавтотранса величину Pn для тупикових і проїзних посад ТО-1 і ТО-2 рекомендується приймати рівної Pn = 2…3.

tn — час на переміщення автомобіля при установці на посаду і з'їзді з посади. Приймається рівним 1…3 хв.

Ритм виробництва R, тобто час одного обслуговування, розраховується по формулі

, хв. R=(4160·2·60)/856=583. 1

Розрахунок кількості ліній у зоні ТО.

Виконується при потоковому методі організації технічного обслуговування на спеціалізованих постах.

Кількість ліній визначається по формулі:

nЛ=16,5/583,1=0,02

де Л — такт лінії, тобто час між черговими переміщеннями автомобіля з поста на пост розраховується по формулі:

Л =(1842,5·60)/(670·4·2,5)=16,5

де Т — річна трудомісткість робіт, виконувана по зонах ТО, тобто для ТО-1 — Т1, для ТО-2 — Т2;

N — річна програма по ТО, тобто для зони ТО-1 — N1, для зони ТО-2 — N2;

ПТО — число постів на лінії за даними Гипроавтотранса, приймається для зон ТО-1, ТО-2 рівним 3… 5

Рл — середнє число одночасне працюючих на одній посаді виконавців, приймається рівним Рл — 2…3 люд.

Розрахунок кількості посад діагностики.

Кількість посад загальної і заелементної діагностики визначається розрахунком по формулах:

nД1=343. 02/260·2·8·2·0. 88=0. 04

nД2=280. 65/260·2·8·2·0. 88=0. 03

де ТД1, ТД2 — загальна трудова трудомісткість робіт на постах Д-1,Д-2;

ДРГП — кількість робочих днів постов діагностики (по таблиці 1. 2)

С — кількість робочих змін постов діагностики, приймається по (таблиці 1. 2)

ТСБ — тривалість роботи постов діагностики за одну зміну, приймається по (таблиці 1. 2)

Рп — число виконавців, що одночасно працюють на одній посаді, приймається Рп = 2 чол.

П — коефіцієнт використання робочого часу посади, приблизно приймається рівним 0,88.

Технологічний розрахунок зон ПР.

Загальні положення.

Роботи ПР виконуються частково на посадах ПР, ТО, частково у виробничих відділеннях (ремонт знятих з автомобіля агрегатів, вузлів, деталей).У зонах ТО-1, ТО-2 виконуються роботи супутніх або ПР малої трудомісткості, а основний обсяг постових робіт ПР виконується на посадах зони ПР.

Розподіл постових робіт ПР по видах і виконавцям у відсотках.

Таблиця 3. 3

Види робіт

Усього по ПР, %

Постові роботи ПР,%

Всього

У тому числі, виконуємі робітниками

Зон ПР і ТО

Відділень

ВТР

ВП

ВРП

ВРО

1

2

3

4

5

Контрольно-диагностические

12,7

12,7

12,7

-

Крепежные

1,6

1,6

1,6

-

Регулировочные

1,3

1,3

1,3

-

Демонтажно-монтажные

1,0

1,0

1,0

-

Разборочно-сборочные

1,3

1,3

1,3

-

Агрегатные

13,4

4,02

4,02

9,38

Электротехнические

5,4

1,62

1,62

3,78

Ремонт с-мы питания

24,2

6,05

6,05

18,15

Шиномонтажные

14,5

3,62

3,62

10,87

Шиноремонтные

3,0

2,25

2,25

0,75

Медницкие

4,9

2,94

2,94

1,96

Жестяницкие

10,7

6,4

6,42

4,28

Разом

100

Спочатку встановлюється повний склад робіт ПР по видах (графи 1 і 2), потім — повний склад постових робіт ПР (графа 3), і далі він розподіляється по виконавцях: між робітниками зон ПР, ТО і робітниками виробничих відділень, що беруть участь у роботах на посадах зони ПР (графи 4,5).

ПРИМІТКА

1. У графу 1 усі види робіт, виконувані при ПР, а в графу 2 — процентний розподіл їх трудомісткостей (по додатку 16). Для автомобілів, по яких немає в додатку 16, ці дані беруться по приведеним у додатку 17.

2. Графа 3 містить загальні відсотки постових робіт з їх видів у підприємстві даного типу, — вони виходять на підставі відсотків у графі 2 і рекомендацій з розподілу робіт ПР між посадами і відділеннями, приведеними в додатку 18. Так, якщо по даному виді робіт ВТР=8,9, а відсоток постових робіт складає 30, то ВП=

3. Записаний у графі 3 відсоток по кожнім виді робіт переноситься в графу 4 або 5 (або розподіляється між ними) відповідно до того, хто виконує цей вид робіт ПР: робітники зон ПР, ТО або робітники виробничого відділення.

Розрахунок річної трудомісткості робіт у зоні ПР.

Річна трудомісткість робіт, виконуваних робітниками зони ПР:

ТТР =6471,1(44,8/100)-(313,2+365,2+6471,1·2/100)=87 784,96

де ТТР — загальна нормативна трудомісткість ПР, люд-год

ТТР1, ТТР2 — річні трудомісткості ПР, що супроводжує відповідно ТО-1, ТО-2 люд-год

ВРП — відсоток постових робіт ПР, виконуваних робітниками зон ПР, ТО, діагностики — за даними рядка «Разом» графи 4, таблиці 3.3.

ВДТР — відсоток діагностичних робіт ПР, виконуваних на посадах діагностики, — за даними таблиці 2.9. Якщо діагностичні роботи ПР виконуються в зоні ПР, а не на посадах діагностики, то вираження

з формули виключається.

1. Розрахунок річної трудомісткості робіт, виконуваних робітниками відділень у зоні ПР, розраховується по формулі:

, люд-год. ТРО =3 501 680/1000·1,84·(49,17/100)=470,84

де ВРО — відсоток постових робіт ПР, виконуваних робітниками відділень у зоні ПР — за даними рядка «Разом» графи 5 таблиці 3.3.

2. Загальна річна трудомісткість робіт у зоні ПР:

ТПРПРО, люд-год ТП=87 784,96+470,84=88 255,8

Розрахунок кількості технологічно необхідних робітників і розподіл їх по змінах.

Кількість технологічно необхідних робочі зони ПР:

РТЗ=2233/4160=0,5

де ФРМ — річний однозмінний фонд часу робочого місця в зоні ПР, год

Кількість технологічно необхідних робочих відділень для роботи в зоні ПР:

; РТО =470,84/4160=0,11

Загальна кількість технологічно необхідних робітників у зоні ПР:

РТТ3ТОРТ=0,5+0,11=0,61

Розподіл по змінах кількості технологічно необхідних робітників

I зміна: РТ 1 Р Т3 = 1 РТО = 1

II зміна: РТ 1 Р Т3 = 1 РТО = 1

III зміна: РТ — Р Т3 = - РТО = -

Цей розподіл виробляється на підставі прийнятого режиму роботи зони ПР і відділень. ПР розподіляється нерівномірно по змінах, найбільш завантаженої є І зміна. Розрахунок кількості штатних робочіх зони ПР.

РШ=2233/1833,7=1,21

де ФР — дійсний річний фонд часу робітника, год.

Установлюємо розряди робітників.

Розрахунок кількості посад у зоні ПР.

Загальна кількість посад у зоні ПР визначається підсумовуванням основних і резервних посад, тобто nТР=n1+n2 nТР=23,57+4,71=28,28

Основна кількість посад n1 розраховується по формулі:

, n1=88 255,8/(260·2·8·1·0,9)=23,57

де ТП — річна трудомісткість постових робіт у зоні ПР;

ДРГП — кількість робочих днів у році підрозділу (по таб.1. 2);

С — число робочих змін зони ПР;

ТСБ — тривалість роботи зони ПР за одну зміну;

РП — число виконавців, що одночасно працюють на одній посаді ПР, приймається рівним 1… 2 чіл. ;

зП — коефіцієнт використання робочого часу посади, приблизно приймається рівним 0,9.

Резервна кількість посад n2 розраховується по формулі:

n2=n1 •(Кн-1)n2=23,57·(1,2−1)=4,71

де КН — враховує нерівномірність надходження автомобілів у зону ПР.

Для великих АТП рекомендується приймати КН = 1,2, для дрібних АТП =1,5

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой