Організація проведення спортивно-масових заходів з легкої атлетики на базі дитячо-юнацької спортивної школи № 5 м. Донецька

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Спорт и туризм


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ЗДОРОВ’Я,

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

Факультет спорту

Кафедра соціально-гуманітарних наук

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ НА БАЗІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 5 М. ДОНЕЦЬКА

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

6. 10 202 «Спорт»

Бакалавр спорту, менеджер фізичного виховання і спорту, викладач фізичного виховання

Донецьк — 2013

Зміст

 • Вступ
 • Розділ І. Аналіз літератури
 • 1.1 Загальні та організаційні положення змагань з легкої атлетики
 • 1.2 Методика підготовки і проведення спортивно-масового заходу з легкої атлетики. Навчально-методичні вказівки
 • 1.3 Внутрішні змагання з загальної фізичної підготовки легкоатлетів
 • 1.4 Організація змагання серед учнів груп початкової підготовки з легкої атлетики
 • Розділ II. Організація та методи дослідження
 • 2.1 Організація дослідження
 • 2.2 Аналіз методів дослідження спортивно-масових заходів з легкої атлетики
 • Розділ ІІІ. Результати дослідження
 • 3.1 Аналіз проведення змагань з легкої атлетики
 • 3.2 Рекомендації з удосконалення організації проведення спортивно-масових заходів з легкої атлетики
 • Заключення
 • Висновки
 • Список літератури
 • Додатки

Перелік умовних скорочень

ДЮСШ

Дитячо-юнацька спортивна школа

КДЮСШ

Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа

ГПП

Група початкової підготовки

ГПБП

Група попередньої базової підготовки

ГСБП

Група спеціалізованої базової підготовки

ГПВД

Група підготовки до вищих досягнень

СДЮСШОР

Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву

ШВСМ

Школа вищої спортивної майстерності

Вступ

Актуальність роботи. Організацією проведення змагань з легкої атлетики займаються фахівці різного профілю та колективи які мають взаємозв'язок та контакти з іншими навчальними закладами (спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву, школа вищої спортивної майстерності, спортклубами), які розглядають питання поширення та вплив змагань з легкої атлетики на учнів дитячо-юнацьких шкіл, підвищення результатів спортсменів, кількість спортсменів та рівень статусу дитячо-юнацької спортивної школи [11, С 8−15].

Організація проведення спортивно масових заходів з легкої атлетики були розглянуті в роботах таких вчених, як Голов В. А. Діяльність спортивних закладів, організацій, клубів в економічних умовах приділено уваги в роботах Т. С. Бондар. Зазначені вчені розглядали в своїх роботах організацію змагань та їх подальшу перспективу у суспільстві, але не запропоновано рекомендацій до роботи на практичному рівні у дитячо-юнацькій спортивній школи Дане протиріччя що виникло між літературною базою вітчизняних вчених і практичною діяльністю з організації проведення спортивно масових заходів з легкої атлетики підштовхнуло для розвинення актуальності роботи та її розгляду.

В підготовці та організації проведення змагань з легкої атлетики існують незмінні моменти важливі для рівня дитячо-юнацької спортивної школи. Моменти професійної підготовки спортсменів з легкої атлетики та тренерів — викладачів, на цьому рубежі проводиться робота по відбору, набору та початковою підготовкою юних легкоатлетів [22, с. 22−29].

Важливо своєчасно помітити та розпочати первинну підготовку. В даний час ця робота проводиться на початковому етапі вчителями фізичної культури та одної людини зі спорткомітету, але такий стан речей є неприпустимим. Щоб більш чітко вирішувалась ця задача слід щорічно організовувати на платній основі робочу групу з професіональних фахівців [25, с. 28−35].

Здійснюється також науково — дослідна робота спрямована на вивчення і впровадження в теорію і практику питань управління підготовкою висококваліфікованих спортсменів — легкоатлетів, оптимізацію навчально-тренувального процесу займаються спортом і рухової активності учнівської молоді та спортсменів дитячо-юнацької спортивної школи. Викладачами кафедри спорту та фахівцями області легкої атлетики паралельно тренером з легкої атлетики ведеться робота з підготовки та участі збірної дитячо-юнацької спортивної школи № 5 на міських змаганнях. Результатом якісної роботи може слугувати конкретні результати на змаганнях різних рівнів. Тут можна побачити не лише як проводиться робота протягом року, але і намітити групу спортсменів [32, с. 22−29].

Об'єктом дослідження виступає організація проведення спортивно масових заходів з легкої атлетики на базі дитячо-юнацької спортивної школі № 5.

Предметом дослідження є організаційно-управлінська та спортивно-масова діяльність дитячо-юнацької спортивної школи № 5 міста Донецька.

Метою кваліфікаційної роботи є розробка перспективних заходів з організації проведення спортивно-масових заходів з легкої атлетики на базі дитячо-юнацької спортивної школи № 5.

Завдання:

1. Розглянути науково-методичну літературу, присвячену питанням організації та проведенню спортивних змагань.

2. Вивчити освоєння дисципліни, формування професійних компетенцій учнів і тренерів — викладачів, визначає ознаки їх прояву, методи формування і методи оцінки рівня формування компетенції.

3. Проаналізувати динаміку проведення спортивних змагання та поточний кадровий потенціал необхідний для проведення заходів на базі Дитячо-юнацької спортивної школи № 5 м. Донецька.

4. Розробити рекомендації по організації заходів та удосконаленню організації проведення спортивно-масових заходів з легкої атлетики на базі Дитячо-юнацької спортивної школи № 5 м. Донецька.

Наукова новизна даної роботи полягає в тому, що для удосконалення організації проведення спортивно — масових заходів з легкої атлетики було систематизовано необхідну науково-методичну літературу та практичний досвід працівників Дитячо-юнацької спортивної школи № 5 м. Донецька, що дозволило уточнити визначення «спортивного змагання» та етапів його проведення.

Практичне значення дослідження полягає в розробці заходів та їх організація з метою популяризації легкої атлетики та спорту взагалі і звичайно здорового способу життя та відволікання дітей від дворового способу життя. Збільшення контингенту вихованців за даним видом спорту в дитячо-юнацькій спортивній школі.

Робоча гіпотеза. Проведення спортивно-масового змагання з легкої атлетики в комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі можливо при необхідному обсягу фінансування, кадровому забезпеченні тренерсько-викладацьким складом та зацікавленості вихованців та батьків.

легкоатлет спортивний масовий змагання

Розділ І. Аналіз літератури

1.1 Загальні та організаційні положення змагань з легкої атлетики

Легка атлетика має основоположні значення так як це природні види рухової активності людини, показники яких легко виміряти і описати. Офіційно легка атлетика включає в себе 5 видів спорту, об'єднує вправи ходи, бігу, багато боротьбу, основу яких здійснює природній рух людини, забезпечують найбільш гармонійний розвиток у повсякденному житті. Вони повішають функціональні можливості людини, дає в змогу здобути впевненість у своїх силах, сміливість, рішучість [16, с. 10−12].

Для дітей шкільного віку легка атлетика — це біг. Спортивні змагання, показні виступи та інші спортивні заходи, проведені у присутності глядачів являються важливими заходами популяризації фізичної культури. Відповідальний за проведення заходів (спортивних свят, змагань, конкурсів) повинен дотримуватись гігієнічних норм і вимог з охорони праці, пожежної та електробезпеки Заступник директора з навчально-виховної роботи. Та вимоги правил безпеки [17, с. 15−20].

Навчально-тренувальні заняття з тих видів спорту, що ввійдуть до програми свята, починають заздалегідь. Ще на початку навчального року вчитель фізкультури визначає, кому з учнів для успішних виступів у спортивних змаганнях досить регулярно відвідувати уроки фізичної культури, кому необхідно тренуватися у спеціальних групах, хто потребує додаткової індивідуальної підготовки [1, с. 145−148].

Підготуватись до участі в змаганнях учням допомагають заняття в спортивних секціях, секціях загальної фізичної підготовки [26]. За характером змагання можуть бути класифікаційні - на них присвоюється спортивний розряд; закриті - без участі глядачів, що мають метою спеціальний перегляд; відкриті - допускаються всі бажаючі виступати.

Не нехтують і спеціальними домашніми завданнями. Характер та спрямованість цих завдань також різні. Одним учням педагог радить приділяти більше уваги вправам, що розвивають силу (вправи з гантелями, віджиманням в упорі, підтягування), іншим — більше бігати, стрибати [23].

Організація, по плану яких проводяться спортивно — масові заходи (змагання з легкої атлетики). Супроводжуються Міністерствами територіальних фізкультурно-спортивних організацій.

Масові спортивні заходи проводяться тільки на спортивних спорудах, і місцях офіційно прийнятих до експлуатації державними комісіями та суддівськими колегіями. При цьому ураховується погодні умови та інші фактори, які мають вплив на проведення заходів.

Масові спортивні заходи з легкої атлетики, як правило проводяться у не робочий час (вихідні та святкові дні) [17, с. 55−67].

Змагання з легкої атлетики проводяться в основному на відкритому повітрі (стадіон, шосе, лісничі масиви) та в закритих приміщеннях (спортивні манежі, зали). По характеру змагання підрозділяються на особисті, командні та особисто — командні. Особисті змагання визначають переможців та призерів у особистої першості, а також займані місця усіма учасниками. Командні змагання визначають переможців в командній боротьбі, не визначаючи особистого результату, також визначають місця, зайняті усіма іншими командами. Особисто — командні змагання з'єднує два попередніх, визначає як особисте тк і командну першість [2].

По значенню змагання можуть бути кубкові, першості, чемпіонати. Кубкові змагання визначають переможця та нагороджують його перехідним кубком, проводяться щорічно чи через рік. Чемпіоном в якомусь виді спорту можливо стати чемпіоном на чемпіонаті відповідних змагань. Говорячи про ранг змагань, умовно можливо підкреслити чотири рівня: вищій, перший, другий та третій.

Вищій рівень — змагання світового та континентального масштабу, це — Олімпійські ігри, чемпіонати та Кубки світу, першості континенту.

Перший рівень — змагання державного масштабу — змагання, проведенні Федерацією легкої атлетики держави.

Другий рівень — змагання, проведенні федераціями.

Третій рівень, змагання проведенні федераціями міст, районів, радами спортивних клубів та колективами фізичної культури.

Змагання бувають наступних видів:

¦ основні - змагання по видам легкої атлетики, де проходить розподіл місць;

¦ кваліфікаційні - змагання по видам легкої атлетики проводяться з ціллю відбору на основні змагання;

¦ розрядні - змагання спортсменів визначних розрядів, де молодші розряди можуть приймати участь, а вищі розряди не приймають участі;

¦ відбіркові (контрольні) — змагання проводяться з ціллю відбору спортсменів в состав збірної команди чи для контролю за рівнем їх підготовленості;

Всі змагання незалежно від характеру та виду повинні бути включені в в календар змагань [14]. Змагання, не внесені в календар змагань відповідних організацій, не можуть проводитися та фінансуватися.

Всі змагання проводяться відносно положення, складеному та затвердженому відповідною організацією [6]. Положення — основний документ змагань, яким керується суддівська колегія для х проведення. Змінити положення, внести зміни чи поправки може тільки головна суддівська колегія разом з представником організації, яка проводить змагання, та представники команд [35, с. 22−29].

1.2 Методика підготовки і проведення спортивно-масового заходу з легкої атлетики. Навчально-методичні вказівки

Спортивно-масові і фізкультурно-оздоровчі заходи, конкретні змагання з виду спорту, а в даній роботі змагання з легкої атлетики є важливою частиною процесу фізичного виховання населення Україні і вирішують досить широкий спектр завдань [21, с. 34].

Це і загально-соціальні завдання: формування здорового способу життя громадян України, підвищення їх соціальної активності, залучення до фізичної культури як до складового елементу загальнонаціональної культури, популяризація легкої атлетики в країні [11].

Специфічні завдання: організація додаткових занять в позаурочний час в освітніх установах, з метою підвищення рухової активності і фізичного вдосконалення, визначення і контроль рівня фізичної підготовленості тих, що виучуються, створення умов для об'єктивної самооцінки і самоудосконалення тих, що займаються [17, с. 156].

Виконання нормативів спортивних розрядів, виявлення сильних спортсменів та тощо. Розуміючи значущість спортивно-масових заходів з легкої атлетики і фізкультурно-оздоровчих заходів і володіючи навиками по їх організації, учні здатні якісніше і повно вирішувати завдання фізкультурно-спортивного вдосконалення тих, що займаються фізичною культурою та професійним спортом [4].

Освоєння даної дисципліни передбачає формування професійних компетенцій учнів і тренерів — викладачів, визначає ознаки їх прояву, методи формування і методи оцінки рівня формування компетенцій.

Компетенції, що набувають:

вміти організовувати і проводити масові фізкультурні заходи і спортивні змагання з даного виду спорту, складати плануючу і звітну документацію.

здатний зацікавлювати населення, використовуючи комунікативні і організаторські здібності, для участі в рекреаційній діяльності.

Ознаки прояву компетенції:

знає види спортивних змагань їх завдання і форми організації;

володіє навиками суддівства і знає правила видів спорту представлених в учбових програмах освітніх установ (легка атлетика, футбол), уміє працювати з протоколами і заявками на змаганнях, складати документи звітності;

знайомий з технологією розробки документів планерування по підготовці проведення спортивно-масових заходів з легкої атлетики; може правильно визначити завдання проведення спортивних заходів різних форм, уміє складати положення про змагання;

знає різні способи і системи проведення спортивних змагань з виду спорту;

самостійно і у складі групи здатний організовувати і проводити фізкультурно-оздоровчі і спортивно-масові заходи;

на основі аналізу виконаної роботи з підготовки і проведення заходів з легкої атлетики здатний вносити корективи до своєї діяльності.

Методи формування компетенцій:

лекції і практичні заняття;

практичні заняття аналітичного вмісту;

групові творчі проекти;

об'єднані проекти з школами Донецька;

позааудиторна самостійна робота по пошуку інформаційних і довідкових матеріалів.

Методи оцінки рівня формування компетенцій:

тестування;

контрольні письмові роботи;

контрольні практичні заходи;

захист творчих проектів [2].

При підготовці до спортивно — масового заходу з легкої атлетики повинно бути задіяна необхідна кількість працівників стадіону та технічних засобів.

За підготовку учасників заходів, суддів, працівників стадіону, знання та дотримання техніки безпеки відповідає директор та завуч.

Виконання положення о проведенні спортивного заходу з легкої атлетики, його регламенту та технології.

Проведення зібрань з капітаном команд та ознайомлення їх з програмою змагань, підбір та затвердження суддівської колегії. Засідання суддівської колегії проводиться з представниками оргкомітету.

Проводиться оплата суддів та добові спортсменам по закладеному кошторису (Додаток А).

Проведення шкільних змагань з легкої атлетики та свят необхідно починати з другої половини вересня, коли учні адаптуються до навчальних навантажень [18].

Підготовка і проведення спортивних змагань з легкої атлетики передбачає цілий комплекс заходів:

— Створення оргкомітету;

— Розробка «Положення о змаганнях»

— Поставлення програми змагань;

— Розробка сценарію (час, місто, розмітка площадки, підготовка інвентарю і тощо) [17, с. 36].

Проведення змагань протягом всього року дозволить не тільки стимулювати підготовку, але і визначити індивідуальності особливості кожного, хто займається, так як один здатний яскраво висловити свої можливості навесні, інші влітку, третій восени, а інші лише взимку. Легка атлетика як природно — емпірична основа теорії і методики фізичного виховання і спорту (історичний аспект).

Легка атлетика стала емпіричною базою теорії спортивного тренування і теорії фізичного виховання. Це зумовлено історичним фактором, широким поширенням у світі, можливістю точно дозувати тренувальну роботу і враховувати навантаження, одержувану спортсменом і об'єктивністю реєстрації параметрів роботи і навантаження.

Технічне забезпечення змагань

Легкоатлетичний майданчик повинен відповідати вимогам для проведення змагань, затвердженим ВТФ. Організатори забезпечують змагання протоколом та заявкою. У розпорядження мандатної комісії на час її роботи повинен бути наданий принтер та комп’ютер. Головний секретар змагань на час підготовки та проведення змагань, а також оформлення звіту про змагання, повинен бути забезпечений працездатним принтером і комп’ютером [29].

Для обслуговування кожного змагального майданчика (доріжки) оргкомітет зобов’язаний надати волонтерів у кількості:

дві людини — оператори суддівської системи;

дві людини — тренера — викладача;

дві людини — медичного працівника

Більш детально особливості планування спортивно-масових заходів розглянуто в таблиці 1.1 [22].

Таблиця 1.1.

Планування спортивно — масових заходів і в тому числі змагання з легкої атлетики в ДЮСШ

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

1

2

3

Привести установчі документи у відповідно с діючим законодавством

Директор, завуч, головний бухгалтер

(

Провести роботу в загальноосвітніх школах Будьонівского, Пролетарського районах м. Донецька по питанням узагальнення великої кількості молоді, що тренується до активності і пошуку обдарованих дітей для зарахування їх у навчальні групи по видам спорту

Завуч, інструктор

методист, старший тренер,

тренери-викладачі по видам спорту

Організувати навчальні групи на абонементний основі

Директор, завуч, головний бухгалтер

Провести роботу по виявленню ефективності діяльності тренерів-викладачів, працюючих за сумісництвом

Директор, завуч

Організувати медичне забезпечення навчально-тренувального та змагального процесу

Організувати, при наявності грошових коштів, на базі ДЮСШ № 5 спортивно-оздоровчий табір

Підготовка та проведення спортивних змагань з легкої атлетики переглядає цілий комплекс заходів. Організація фізичного виховання дітей та учнівської молоді, розвиток дитячо-юнацького спорту, проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах даної території незалежно від типів, форм власності та підпорядкування.

На основі вищевикладеного можна судити про те, що в організації спортивних змагань немає головного та другорядного. Ми бачимо, що навіть без інформаційного забезпечення змагання відбувалися б не повноцінно, не говорячи вже про такі важливі деталі як правильне оформлення майданчика та тренування учнів [26].

І звісно, адже, невеликий брак у виготовленні, наприклад тієї самої ями для стрибків, або неправильне встановлення планки, може привести до травмування та каліцтва учнів. Контроль за підготовкою до змагань повинен бути чіткий та суворий. Повинні бути чіткі та ясні пояснення, насамперед від вчителя фізичної культури (бо кому як не нам, майбутнім вчителям про це знати) про те що як провести та виготовити [29].

Дотримуючись всіх правил організації, змагання перетворяться дійсно на свято, яке не буде засмучене якимись не передбачуваними подіями з негативними результатами [24].

Особливості організації та проведення спортивно масових закладів запропоновано у таблиці 2.1 [22].

Таблиця 2. 1

Спортивні та фізкультурно-масові заходи в школі

Строки проведення

Заходи

Програма стартів

1

2

3

Вересень

Свято, присвячений початку навчального року

Спортивне орієнтування, подолання смуги перешкод, конкурси групи початкової підготовки. естафета

Жовтень

Осінній крос «Золота осінь»

II Кл — 500 м-кодів; III Кл — 800 м-кодів; IV Кл — 1000 м-код; V-VI кл — 1500 м; VII кл — 2000 м; VIII — XI кл — 2000 м (подівши.); VIII — XI кл-3000м (хлопці

Листопад

Рухлива гра «Снайпер» з легкої атлетики, метання м’яча

ГПП першого року навчання

Березень

1. Свято, присвячене Міжнародному Дню

Вправи з предметами, елементи сучасних танців, гри, естафети

Квітень

1. День здоров`я

2. Першість школи з легкої атлетики.

Всі групи підготовки,

ГПП першого та другого року навчання

Травень

1 Змагання по легкій атлетиці

2. Свято присвячене завершенню навчального року

Масові старти по різних видах спорту.

На цьому етапі проводиться робота по відбору, набору та начальної підготовці юних легкоатлетів. Дуже важливо своєчасно примітити та почати первинну підготовку. В теперішній час ця робота проводиться вчителями, тренерами — викладачами та одною людиною з спорткомітету. Таке положення речей не допустима. Щоб більш чітко вирішувати організаційні питання треба усі задачі виконувати кожного року. Будь — яка спортивна діяльність вже на увазі під собою наявність змагань.

Легка атлетика дозволяє проводити змагання в будь — який період часу року, навіть взимку, якщо є в наявності або великий спортивний зал, а краще легкоатлетичний манеж [16, с. 12−19].

Сутність спортивних змагань. Спортивне змагання — це змагання (суперництво) людей в ігровій формі з метою з’ясування переваги в ступені фізичної підготовленості, розвитку деяких сторін свідомості. Змагання дозволяють вирішувати педагогічні, спортивно — методичні та суспільно політичні завдання. Під час спортивних змагань вирішуються ті ж педагогічні завдання, що й на заняттях фізичною культурою і спортом в цілому, тобто вдосконалення фізичної, технічної, тактичної, психічної і теоретичної підготовленості. Однак при цьому всі зрушення, що відбуваються в організмі, перевершують рівень, характерний для тренувальних занять [20, с. 12−15].

Змагання — одна з ефективних заходів підвищення тренованості спортсмена. Особливо велике значення спортивних змагань для формування вольових рис характеру. Вони також сприяють розвитку в цілому фізкультури і спорту та дозволяють педагогічно впливати на глядачів.

1.3 Внутрішні змагання з загальної фізичної підготовки легкоатлетів

У системі фізкультури й спорту о загальній фізичній підготовленості (ЗФП) багато хто взагалі й не замислюються. Ні споживачі, ні, тим більше ті, хто пропонує фізкультуру й спорт як товар, а не як складову й, можливо, одну з основних складових охорони здоров’я. Сьогодні різних видів фізкультури й спорту вже стільки, що на них на всіх і людей не вистачає, а спеціалізація в них проявляється навіть активніше, ніж у медицині. Тому заняття фізичними вправами здебільшого не допомагають людям зберігати й зміцнювати здоров’я. Причому не тільки в спорті, але й у переважній більшості випадків при заняттях фізкультурою. А все тому, що вирішувати свої приватні проблеми майже всі починають не те, що без рішення, так навіть без обліку проблем загальних. А даремно. Адже ЗФП — не тільки основа всієї системи фізкультури й спорту, але й здоров’я [18].

Принцип єдності загальної і спеціальної фізичної підготовки Як засоби загальної фізичної підготовки (ЗФП) майже у всіх видах спорту використовують кросовий біг, вправи з тими, що обтяжили, що загально розвивають гімнастичні вправи і спортивні ігри [16].

Легкоатлети потребують велику ЗФП на міжнародному рівні. Для даних спортсменів це база (старт) подальшого розвитку і росту в професійному напрямку. Таким чином, в процесі загальної фізичної підготовки необхідний переважний розвиток тих фізичних якостей і здібностей, які більшою мірою впливають на результативність професійної діяльності [11].

Спеціальна фізична підготовка (СФП) — це процес, який забезпечує розвиток фізичних якостей і формування рухових умінь і навиків, специфічних лише для конкретних видів спорту або конкретних професій, забезпечує виборчий розвиток окремих груп м’язів, що несуть основне навантаження при виконанні спеціалізованих вправ. Основними засобами спеціальної фізичної підготовки є вправи змагань в «своєму» вигляді спорту [4].

Співвідношення засобів і методів ЗФП і СФП залежить від індивідуальних особливостей спортсмена, його спортивного стажу, періоду тренувань і вирішуваних завдань [4, с. 18].

Основними задачами ЗФП в ДЮСШ являються укріплення здоров’я дітей, їх фізична підготовка, передача навчаючих в інші спеціалізовані навчально-спортивні заклади [2].

Основними критеріями діяльності на етапі загальної фізичної підготовки є:

Стабільність складу учнів, відвідуваність ними тренувальних занять;

Динаміка приросту індивідуальних показників розвинення якостей що займаються;

Рівень засвоєння основ гігієни й самоконтролю.

Внутрішні змагання з загальної фізичної підготовці (ЗФП) базуються на положенні (Додаток Б) [9].

Щоб гарно провести свято, необхідно мати спортивний інвентар та добре обладнані спортивні майданчики. Впорядкувати майданчики, виготовити та відремонтувати дрібний спортивний інвентар допоможуть учні.

Успіх свята значною мірою залежить від роботи суддівської колегії. Тому до комплектування суддівських бригад для обслуговування змагань і конкурсів слід підходити дуже серйозно. Бажано за кілька днів до свят провести із суддями відповідні семінарські заняття. Не завадить добре продумати і правильно скласти положення про те чи інше спортивне свято.

Положення рекомендується складати приблизно за таким планом:

1) Мета і завдання.

2) Підбиття підсумків, визначення найсильніших спортсменів і команд.

3) Місце і час проведення.

Бажано, щоб час проведення свята відповідав раніше запланованому в календарному плані фізкультурно-масової роботи школи.

Керівництво.

Хто організовує і проводить змагання та ігри, хто допомагає?

Учасники.

Хто бере участь у змаганнях та іграх: всі школярі чи тільки команди від класів? Враховується вік і стать дітей. До участі у спортивних змаганнях учні допускаються за згодою лікаря.

Програма.

Опис вправ, визначення довжини дистанцій, перелік інших вимог.

Умови заліку і визначення переможців.

Один із основних розділів положення. В ньому з цілковитою ясністю і конкретністю йдеться про те, як визначити переможців і призерів у особистій і командній першості. Залежно від програми і характеру змагань визначаються і умови заліку, адже спортивні змагання бувають особисті, командні і особисто — командні [12, с. 12].

Особисті змагання — це змагання, в яких виявляються особисті результати учасників [15, с. 23].

Під час проведення командних змагань визначаються переможці лише серед команд і колективів. При цьому враховують суму очок або балів, одержаних заліковою кількістю учасників (за таблицею оцінок), суму результатів, досягнутих заліковими учасниками, а також місць, кількість результатів або очок учасників, які здобули ті чи інші місця (Додаток В).

Командні змагання можна влаштовувати не тільки з легкої атлетики, баскетболу, а й інших видів спорту [15, с. 32−38].

До особисто — командних змагань належать такі, в процесі яких окремо оцінюються результати як кожного учня, так і команди. За сумою очок (результатів, місць) виводяться відповідні місця серед класів. Важливо дотримуватися одного із основних законів змагань — створення однакових умов для всіх учасників. Інколи, наприклад, у класі буває більше старших за віком дітей. Безумовно, цей клас переможе в спортивних змаганнях. Перевага буде і за тим класом, де більше хлопчиків. Отже, завжди треба об'єктивно оцінювати особисті і командні результати. Підбиття підсумків та вручення нагород [17, с. 88].

Під час проведення змагань великого значення надають веденню протоколів (Додаток В). Зразковий облік і правильна обробка результатів змагань дають змогу своєчасно підбити підсумки. Учасників спортивного свята необхідно ознайомити з положенням. Не буде зайвим нагадати і про такі обов’язкові загальновідомі вимоги: знати основні правила змагань, виступати в охайному спортивному одязі, бути дисциплінованими, ввічливими [2].

Спортивно — масову роботу в школі не можна широко розгорнути без допомоги фізкультурного активу. Тому з перших днів шкільних занять педагог з фізичного виховання чи тренер — викладач з легкої атлетики повинен подбати про створення такого активу. Таку роботу проводять, перш за все визначаючи хто учні ДЮСШ або спортсмени розрядники. Ці дані допоможуть вдало підібрати фізкультурний актив, а потім правильно спланувати дану роботу. Задача цих змагань, оцінити готовність до сезону, подивитись резерв для збірної команди міста. Потрібно сказати, що загальний рівень виступу не дуже висок як хотілось, але деяких дисциплінах окремими учасниками були показані дуже високі результати [22].

Ці результати ми розглядаємо як рівень підготовленості учнів та роботу тренерів — викладачів. Не тільки змагання по ЗФП проводяться, а і включаються до складу кожного тренування по річному плану який складає викладач по положенню. Положення складається з планування на цілий рік, потім на кожний місяць і день [1].

1.4 Організація змагання серед учнів груп початкової підготовки з легкої атлетики

Фізкультурно-масові спортивні заходи (некласифікаційні змагання, спортивні вечори в школі, фізкультурні свята та масові спортивні виступи школярів, дні здоров’я та спорту і ін.) [6,23].

Для переважної більшості позакласних форм занять фізичною культурою та спортом характерна спортивна спрямованість. Участь дітей забезпечується на добровільних засадах. Завдання керівників школи — залучити кожного учня до тої або іншої форми позакласних занять [7]. Функції тренерів — викладачів, організаторів змагань, спортивних суддів та спортивних лікарів, пов’язані з організацією та проведенням спортивних змагань, розрізняються в залежності від характеру діяльності цих людей. Однією з найважливіших функцій підготовка вихованців до участі в спортивних змаганнях. Перш ніж допускати учасників до офіційних змагань, слід не тільки навчити їх спортивної техніки і тактики, певного кола знань і розвинути необхідні рухові якості, а й навчити їх змагатися. Для цього їм необхідно брати участь в прикидках, контрольних і навчальних змаганнях. Правила в них можуть бути спрощені або змінені самим тренером — викладачем. Наприклад, зменшити кількість спроб або розміри майданчика, довжина дистанції тощо.

На початку грудня проводяться змагання серед груп початкової підготовки по трьом категоріям:

третій юнацький розряд, групи початкової підготовки;

перший рік навчання, групи початкової підготовки;

другий рік навчання у двох підгрупах;

молодша та старша.

В змаганнях приймали участь учні ДЮСШ № 5 та ДЮСШ № 2 [22].

Змагання серед учнів групи початкової підготовки (ГПП) проводяться по всім видам спорту (легка атлетика, футбол, баскетбол, дзюдо, теніс та греко-римська боротьба) [19].

1) Мета змагань полягає в тому, щоб об'єднати дітей кожний у своїй групі та підвищити спортивні можливості та особисті результати. Змагання можуть проводитись не тільки між групами одного виду спорту, але і між різними (тільки по ЗФП)

2) Задачі змагань: — Присвоєння юнацьких розрядів;

Атестація та оцінювання спортсменів;

переведення з групи першого року навчання на другий.

На першому році навчання проводяться такі ігри, як:

1. «Стонога»

Учасники біжать по черзі, оббігаючи стійку. Коли капітан оббігає команду, за нього чіпляється другий і так далі Перемагає та команда, яка раніше закінчує естафету.

2. «Крізь голкове вушко»

Капітан біжить до обруча, протягує його через себе, залишає на лінії, біжить до стійки, оббігає її, знов протягує обруч і передає естафету іншому стосується руки і так далі

3. «Хокей на траві»

Бере участь вся група. По черзі ведуть гімнастичною палицею великий надувний м’яч мимо кеглів, поставлених змійкою.

4. «Зустрічні старти».

Учасники розташовуються в зустрічних колонах на відстані 30 метрів один від одного на розміченому майданчику. За сигналом біжать перші номери. Минувши стартову лінію, вони оббігають колону проти часової стрілки, доторкуючись до плеча гравця, який стоїть першим, передають естафету бігу і стають укінець колони. Виграє та команда, яка першою закінчила естафету. Інструктор може фіксувати час кожного учасника, щоб перевірити, наскільки поліпшився його результат.

5." Зміна місць".

Хлопчики двох команд розташовуються шеренгами на протилежних сторонах майданчика. Відстань між лініями 30 або 60 метрів (залежно від віку дітей). Гравці розмикаються на всю ширину майданчика. Хлопчики і дівчатка змагаються окремо. Перед початком гри всі учасники приймають положення низького або високого старту, а після сигналу намагаються як можна скоріше перебігти на протилежний бік, щоб звільнити середину майданчика. Керівник фіксує результат. Учні, які встигли перетнути лінію «дома» перед тим, як керівник махнув прапорцем, вибувають з гри, а решта повторює перебіжку в зворотний бік. Та команда, в якої гравців залишилося менше, стає переможцем. Після хлопчиків у грі беруть участь дівчатка. Можна комплектувати команди для перебіжок з двох навчальних груп, де учні однакові за віком.

5. «Кругова естафета. «

Змагаються дві команди. Бігову доріжку навколо футбольного поля ділять на 60 — метрові відрізки. На кожному етапі ставлять по одному гравцю від команди. Дають загальний старт: два учні біжать вперед до другого етапу. Як тільки вони добігають і торкаються плеча свого товариша, той біжить до наступного етапу і т.д. Перемагає команда, гравці якої швидше пробігли одне або два кола.

6. «Командна дуель. «

Дві команди шикуються шеренгами одна проти одної на відстані 35 метрів. Лінії, де шикуються команди, позначають збоку червоними прапорцями. На відстані 5 метрів від лінії шикування в напрямку «противника» проводять другу лінію. На її кінцях також встановлюють прапорці, але іншого кольору (наприклад, жовтого). Гравці по черзі кидають м’яч в напрямку протилежної команди. Кожен має право кидати тричі. Якщо м’яч приземлився на стороні противника за лінією з червоним прапорцем, команда — переможець одержує 2 очка. Якщо м’яч перелетів лінію із жовтим прапорцем, команді зараховують 1 очко. Кидок не оцінюють, якщо м’яч не долетів до лінії жовтого прапорця. До заліку йде один кращий кидок учня. Виграє команда, яка набрала більше очок.

Ефект не лише в досягненні спортивних результатів, але більшою мірою для зближення дітей з батьками, вчителями. Змагання проходять дуже емоційно і дають всім учасникам великий заряд енергії і здоров’я. Таким чином, фізкультура і спорт стають невід'ємною частиною здорового способу життя в сім'ї.

На другому та третьому році навчання проводяться більш конкретні змагання:

1. Стрибки у довжину;

2. Естафетний біг;

3. Біг на великі дистанції;

4. метання [15].

Методи проведення змагань у (ГПП):

До цієї групи належать методи, спрямовані на формування позитивних мотивів учіння, що стимулюють пізнавальну активність і сприяють збагаченню учнів навчальною інформацією. Їх поділяють на дві групи.

1. Методи формування пізнавальних інтересів учнів. Вони викликають позитивні дії та настрій — образність, цікавість, здивування, моральні переживання.

Пізнавальний інтерес на початковій стадії формується під впливом емоційних чинників. Для створення емоційної ситуації важливими є вдало дібрані приклади з літератури, художніх фільмів, особистих переживань вчителя. Яскравість розповіді, високий пафос збуджують зацікавленість учнів, як до окремих питань теми, так і до матеріалу загалом.

Найпоширенішими серед методів даної групи є:

Метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. Передбачає окреслення нових знань у процесі викладання, створення атмосфери морального задоволення від інтелектуальної праці. Відчуття збагачення знаннями спонукає учнів до самовдосконалення.

Метод опори на життєвий досвід учнів. Полягає у використанні вчителем у навчальному процесі життєвого досвіду учнів (фактів, явищ, які вони спостерігали в житті, навколишньому середовищі або в яких самі брали участь) як опори при вивченні нового матеріалу. Це викликає в учнів інтерес, бажання пізнати сутність спостережуваних явищ.

Метод пізнавальних ігор. Сприяє створенню емоційно-піднесеної атмосфери, засвоєнню матеріалу за допомогою емоційно насиченої форми його відтворення. Пізнавальні ігри (ділові, рольові, ситуативні) моделюють життєві ситуації, стосунки людей, взаємодію речей, явищ. Вони можуть бути основною або допоміжною формою навчального процесу. Розвиваючий ефект досягається за рахунок імпровізації, природного вияву вільних творчих сил учнів. У виховному значенні гра допомагає учням подолати невпевненість, сприяє самоствердженню, найповнішому виявленню своїх сил і можливостей [8].

Метод створення відчуття успіху в навчанні. Постійне відчуття учнем успіху в навчанні зміцнює впевненість у власних силах, пробуджує почуття гідності, бажання вчитися.

2. Метод стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. Передбачає показ учням суспільної та особистої значущості учіння; висунення вимог, дотримання яких означає виконання ними свого обов’язку; привчання їх до виконання вимог; заохочення до сумлінного виконання обов’язків; оперативний контроль за виконанням вимог і в разі потреби — вказівки на недоліки та зауваження.

Змагання з легкої атлетики різноманітні та відрізняються один від одного програмою, місцем проведення. Кількість учасників може бути дуже велика. При організації змагань необхідно дотримуватись наступних вимогам:

· створення максимальних умов для учасників;

· організація яскравого спортивного свята;

· забезпечення повною, точною та своєчасною інформацією усіх зацікавлених людей;

· забезпечення порядку та безпеки для усіх присутніх на змаганнях.

До заходів організаційно — методичного характеру, пов’язаних з проведенням спортивних змагань, насамперед відноситься складання календарного плану змагань з даного виду спорту. У ньому вказується назва назва змагань, термін і місце проведення та відповідальні за їх організацію особи.

Календар спортивних змагань з кожного виду спорту складається для хлопчиків і для дівчаток і для кожної вікової групи окремо. Важливою умовою при складанні календарного плану є традиційність намічених заходів по термінах, програмами, які беруть участь особам. Це підвищує інтерес до них дітей, полегшує організацію навчально-тренувального процесу, робить змагання більш популярним у глядачів. Спортивні змагання є стимулом для систематичних тренувань і сприяють зростанню спортивних результатів, якщо вони проводяться регулярно [38, 15−18 с].

Доцільність участі в певному кількості змагань залежить від спортивної підготовки учнів. Таким чином, календар спортивних змагань треба складати так, щоб намічені змагання були різноманітними за масштабами, складом учасників і умов проведення, традиційними термінами, складом, місцем проведення.

Програми спортивних свят можуть бути різними за змістом, але все ж ми радимо дотримуватися єдиної схеми їх проведення: урочиста частина, показові спортивні змагання, масові змагання (конкурси, веселі естафети, рухливі ігри та атракціони), закриття свята [18, 13 с].

В урочистій частині (відкритті) свята учасники змагань шикуються для параду, командуючий парадом віддає рапорт голові оргкомітету, керівники школи вітають гостей свята, потім піднімається прапор змагання, починається марш — парад [15, с. 98−175].

Під час показових спортивних виступів свою майстерність демонструють гімнасти, акробати, влаштовують змагання з боротьби, боксу, фехтування та інших видів спорту. Святковості та урочистості надають як індивідуальні, так і групові довільні вправи без предметів та з предметами (гімнастичними палками, гантелями, стрічками, булавами тощо), а також комбіновані виступи хлопчиків і дівчаток (колони, концентричні кола з різними предметами, піраміди) [25].

У програму спортивних змагань включаються доступні для учнів види спорту. При цьому розробляються окремо для кожного виду умови заліку і визначення переможців.

Групи, що вибороли І, ІІ та ІІ місця серед своїх груп (за вищою сумою балів), нагороджують відповідними грамотами. Група — переможець за абсолютним показником (за кращою сумою балів) відзначають перехідним призом та грамотою. Такі грамоти одержують і ті групи, що займуть ІІ - ІІІ місця. Спеціальним призом нагороджують група, найбільша кількість учнів якого склала учнівські нормативи [20].

Підготовка та проведення змагань з легкої атлетики, як показує опит, увесь хід підготовки та проведення змагань поділяється на три періоду: підготовчий, змагальний та заключний.

Підготовчий, який ділиться від одного місяця до півроку, містить у собі:

· складення календарю, положення о змаганнях та розсилка їх організаціям;

· забезпечення умов для проживання, транспортного та медичного обслуговування;

· комплектування составу суддівської колегії;

· розробку сценаріїв проведення урочистих церемоній відкриття та закриття змагань, нагородження переможців;

· проведення агітаційної роботи в цілях приваблення більшого числа глядачів.

Змагальний період складається з декількох етапів.

I етап. Робота проводиться перед змаганнями (2х-3х днів).

Це перевірка стадіону чи трас поза стадіоном, інвентарю, обладнання, приміщень усіх служб, участь у роботі по допуску учасників, прийому заявок, підготовка та видача стартових протоколів.

II етап. Урочисте відкриття.

III етап. Передстартова підготовка учасників (місця для розминки учасників та регістрації перед виходом до місця змагань).

IV етап. Проведення змагань з підтриманням правил (визначення результатів спортсменів у особистій першості, нагородження переможців та призерів)

V етап. Проведення висновків командних змагань.

VI етап. Закриття змагань — нагородження команд — переможниць та призерів.

VII етап. Підготовка кінцевих матеріалів та видача їх командам та ОПС.

У час заключного періоду, вірніше після закінчення змагань, складаються звіти головного судді та секретаря. Проводяться усі розрахунки з суддями та обслуговуючим персоналом.

Рекомендується:

Не допускати до участі у змаганнях такого рівня, відкритих, спортсменів, не маючих досвіду участі у змаганнях міського рівня та не пройшли перебігу року кваліфікаційні раунди.

На цих етапах важливішим документом, контролю проведення змагань та вплив на їх результати являються правила змагань по даному виду спорту. У них регламентуються дії суддів та учасників, переглядаються умови виявлення переможців та крім цього, виявляються норми проведення спортсмену, містить перелік заборонених дій, що тягнуть за собою покарання, защемляють інтереси команди. Таким чином, на спортсмена, який порушив правила, діє не тільки рішення судді по відношенню до себе особисто, але і осмислення, що команда відчуває брак із за його неправильних вчинків [14, с. 52].

Головним органом та керівником спортивних змагань, відповідальним за їх проведення та за досягнуті результати, є спортивний суддя, який назначає час з числа тренерів — викладачів. Суддя відповідальний за здоров’я учасників змагань.

Во всіх умовах, коли може бути завданий збиток здоров’я учасників (поганий стан місць занять, несправність обладнання, невідповідність одягу та взуття), він повинен усунути недоліки, а при неможливості зробити це — відмінити змагання чи перенести його на інший строк чи в інше місце.

Спортивний суддя повинен бути перед усім безкорисним знавцем правил змагань з легкої атлетики, чесним, об'єктивним, рішучим, ввічливим, спокійною людиною яка поза змаганнями має попит та повагу.

Розділ II. Організація та методи дослідження

2.1 Організація дослідження

Дослідження проводилися на базі дитячо-юнацької спортивної школі № 5 (далі ДЮСШ № 5) м. Донецька

ДЮСШ № 5 є міським позашкільним навчальним закладом спортивного профілю, основою діяльністю якого є спортивна підготовка дітей, підлітків та молоді. Яка забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд [22].

У своїй діяльності ДЮСШ № 5 керується Конституцією (254/96-ВР) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів та інших центральних органів виконавчої влади. «Положення про Дитячо-юнацьку спортивну школу» затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 993 від 5. 11. 2008 р. І якій було присвоєно першу категорію.

ДЮСШ № 5 підпорядковується Комітету з фізичної культури та спорту Донецької міської ради (далі - орган Управління) Керується директором та завучем з листопада 2002 року [22].

Юридична адреса ДЮСШ № 5: 83 059, м. Донецьк, вул. Горностаєвська 17-н.

В цій школі розвиненні такі напрямки у спорті, як легка атлетика, футбол, баскетбол, дзюдо, теніс, греко-римська боротьба, а також є у школі гарний стадіон для футболу та легкоатлетичні доріжки, зал для боротьби. Навчально-тренувальна та спортивна робота спортивної школи проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджується Мінсім'ямолодьспортом. Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновні заходи, збори, практика суддівства [22].

Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня [9].

Навчальний рік у спортивній школі починається першого вересня.

Річний навчальний план для кожного розрахований на 52 тижні для кожного відділення. Тривалість навчальної години — 45 хвилин [12].

У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах спортивна школа працює за окремим планом, затвердженим директором. До спортивної школи приймаються всі особи, що бажають займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної підготовленості, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають медичних протипоказань [18].

Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у спортивній школі у групах попередньої базової підготовки четвертого і п’ятого року навчання та в групах вищих досягнень [22].

Мета школи — Досягнути найвищого результату у видах спорту, прикликання молоді до здорового способу життя. Популяризація спорту у молоді.

Досягнення мети забезпечується реалізацією завдань:

Сприяння повноцінному фізичному розвитку і виховання дитини шляхом використання засобів фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи [22].

Завдання ДЮСШ:

· виховання гармонійно розвинутого молодого покоління;

· підготовка спортивного резерву;

· проведення комплексу спортивно-масових заходів серед учнів ДЮСШ та загальноосвітніх шкіл області по 5 видам спорту, які культивуються в ДЮСШ системи освіти і науки;

· проведення методичної та організаційної роботи з адміністраціями та тренерсько-викладацькими;

· проведення роботи по комплектуванню та відрядженню збірних команд області на Всеукраїнські змагання серед учнівської молоді;

· організація та проведення оздоровлення учнів ДЮСШ під час літніх канікул [8].

· широке залучення дітей та підлітків до занять фізичною культурою та спортом;

· створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

· відбір обдарованих дітей, сприяння розвитку їх природних здібностей, створення необхідних умов для їх самореалізації в обраному виді спорту;

· набуття навичок здорового способу життя;

· підготовка спортивного резерву для збірних команд міста, області та України [10].

На підставі Положення про ДЮСШ, затвердженого Кабінетом Міністрів України, державним органом з питань фізичної культури і спорту, спортивна школа розробляє робочу програму (перспективний план) діяльності з урахуванням обраного напрямку роботи, специфіки видів спорту, матеріально-технічного та фінансового забезпечення, а також традицій, що склалися [22].

Робоча програма (перспективний план) формується тренерсько-педагогічним колективом та затверджується спортивною школою [22].

Основним завданням цієї школи є проведення виховної і оздоровчої роботи з молоддю, підготовкою юних спортсменів масових заходів та вищих розрядів [21].

Заклад приділяє багато уваги популяризації здорового способу життя, вихованню молоді на прикладі спортивних досягнень видатних спортсменів. Щорічно в м. Донецьку спільно з райдержадміністрацією району проводяться відкриті обласні змагання і проводяться на базі школи [16].

Щорічно проводяться семінари для директорів, заступників, інструкторів — методистів, тренерів — викладачів ДЮСШ [27].

Завдяки кваліфікованим тренерам — викладачам (яких у школі 13 чоловік), займається близько 490 учнів. Багато випускників школи, стали тренерами — викладачами та увійшли до збірних команд міста [22].

Двері школи відкриті кожному бажаючому. Багато плюсів є, але великий в тому що заняття безкоштовні і може кожний займатися. Зараз це дуже рідко зустрінеш у нашій державі [22].

Різноманітні спортивно — масові заходи проводяться відкрито, може кожна дитина побачити і вболівати.

У парках культури та відпочинку працюють спортивні секції для школярів, наприклад, з шахів та шашок, проводяться різноманітні масові заходи, зокрема масові ігри дітей на спортивних майданчиках, атракціони, конкурси на призи відомих спортсменів [21].

Та головне заняття по всім видам спорту проводяться безкоштовно за рахунок бюджетних коштів Комітету по справам молоді та спорту міста Донецька [16].

2.2 Аналіз методів дослідження спортивно-масових заходів з легкої атлетики

Для аналізу спортивно — масових заходів з легкої атлетики були обрані такі методи, як метод дослідження, аналізу та метод узагальнення.

Метод дослідження — це способи пізнання об'єктивної реальності. З допомогою методів дослідник отримує інформацію про досліджуваному предметі. Кожна наука використовує свої методи, які відображають особливості досліджуваних явищ.

Метод аналізу — це методика в широкому сенсі сукупність способів і правил доцільного виконання роботи. В аналізі діяльності ДЮСШ № 5 методика являє собою сукупність аналітичних способів і правил дослідження діяльності організації і проведення заходів, певним чином підлеглих досягненню мети аналізу.

Метод узагальнення — це група методик, прийомів та способів отримання інформації з різної сфері діяльності.

Сутність даного методу виражена самою його назвою. Мова йде про отримання з різних джерел характеристик на одне і те ж змагання і подальшому їх узагальненні та аналізі, на основі чого робляться висновки про організацію та проведення даних змагань. За допомогою цих методів була розвинена організація спортивних змагань в ДЮСШ № 5 [11, с. 15].

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой