Організація розплідника для собак

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

Передмова

1. Цілі, задачі і методика виконання курсового проекту

2. Огляд літератури

3. Ринок кінологічних послуг

3.1 Ринок кінологічних послуг регіону

3.2 Рекламна компанія

3.3 Основні заходи менеджменту та маркетингу

3.4 Вивчення конкурентної ситуації

4. Заходи організації діяльності розплідника

4.1 Юредичні аспекти

4.2 Використання баз даних

4.3 Облік та звітність

Висновки

Список літератури

Передмова

Для того щоб відкрити розплідник бажано самому бути кінологом або ветеринарним лікарем і отримати дозвіл на племінну роботу в Міжнародної кінологічної федерації. За визначенням собачий розплідник, — це племінне господарство, на якому вирощують чистокровних цуценят для продажу. Власників розплідників також називають заводчиками. В основному всі заводчики, які досягли успіху в розвитку собаківництва, починали простими любителями з абсолютно іншими основними спеціальностями та родом занять. У кожного з них свого часу виникало питання, як відкрити свій розплідник для собак, як розвивати свій «собаківничій «бізнес. Для цього потрібно було вирішити одну з важливих проблем, — проблему освіти. До 1998 року цивільні особи не могли отримати кінологічний освіту. Хоча на факультетах ветеринарії та біології дипломи з даної теми захищалися, проте визначення спеціальністю «кінологія «, не було, і в дипломі вона не вказувалася. На сьогоднішній день професією кінолога в Україні можна опанувати в Харківській державній зооветеринарній академії.

Додавши до досвіду поводження з собаками отримана освіта кінолога можна починати організацію свого розплідника. У першу чергу потрібно забезпечити вихованцям атмосферу, яка виключає захворювання тварин, створити такий режим, який буде їх підтримувати у відмінній фізичній формі. Реєстрація розплідника може проводитися заводчиком, починаючи з 18 років, він повинен мати заводську приставку, зареєстровану в FCI — КСУ, а також мати медичне, зоотехнічне, ветеринарну освіту або звання експерта.

Однією з основних проблем, з якими стикаються бажаючі організувати розплідник — наявність необхідних площ. Адже розводити собак в міських квартирах — не найбільш вдала ідея, навіть якщо породи собак не великі. Приватний будинок для цього — ідеальний варіант.

І що найголовніше — заводчик повинен бути готовим до того, що підприємство протягом перших кількох років потребують чималих вкладень, але прибутку не принесе.

1. Цілі, задачі і методика виконання курсового проекту

Мета дослідження — розробка ідеї бізнесу — розплідник для собак.

У ході дослідження виділено відповідні завдання.

Об'єкт дослідження — розплідник для собак як нове мале підприємство.

Предмет дослідження — створення, управління і розвиток малого бізнесу.

Теоретико — методологічні засади дослідження склали: правові та нормативні документи, що регламентують діяльність малих форм підприємництва, дані державних статистичних органів України, інформаційних агентств, аналітичні матеріали урядових і громадських організацій. Структура і мета дослідження. Структура роботи визначена метою, та основними напрямками дослідження складається з вступу, висновків та списку літератури.

кінологія маркетинг рекламний

2. Огляд літератури

Собака стала першою твариною, яке приручив людина, хоча з цього приводу досі не вщухають суперечки. Багато вчених вважають, що людина, власне кажучи, приручив не собака, а вовка, адже собаки досі зберегли зовнішню схожість з вовками. Це ж підтверджується і даними генетичних досліджень. Інші вчені вважають, що в багатьох регіонах світу собака могла статися від шакала або койота, або як результат схрещування цих видів між собою або з вовками. Треті вважають, що предками сучасних собак були вимерлі нині дикі собаки. Загалом можна сказати лише те, що домашня собака сталася від декількох вимерлих видів псових, а основним її предком був, по всій ймовірності, вовк. Звичайно, сьогодні навряд чи вдасться достеменно встановити, як саме починалося перетворення вовка в ті численні породи собак, які відомі в даний час і багато їх яких не мають з вовком практично ніякої зовнішньої схожості.

Кінологія — наука про собак — займається вивченням анатомії та фізіології домашніх собак, їх порід, а також методів утримання та розведення собак. Кінологія визначає теоретичні принципи, на яких базується той чи інший розділ собаківництва. Перші праці, які можна по праву віднести до кінологічним, з’явилися ще в Стародавній Греції і Стародавньому Римі. Варто зауважити, що приручення собак і виведення порід мало свої особливості в різних районах земної кулі. Так, у кочових степових племен в пошані були пастуші собаки, у стародавніх ассірійців — бойові пси, а в Греції велике поширення отримали декоративні породи собак. До нас дійшли праці багатьох давньогрецьких вчених, присвячені собаківництву і опису різних порід собак. У деяких з них згадується про існування більш десяти порід собак, які були відомі вже в той час. Так що виникнення кінології можна простежити далеко вглиб століть. Проте в її сучасному вигляді і розумінні кінологія виникла значно пізніше — у другій половині 19 століття. На розвиток кінології величезний вплив зробили природничі дослідження, які проводилися вченими, починаючи з 17 століття, і результатом їх явилося накопичення знання про теорії породоутворення, що дало теоретичну базу для розвитку собаківництва. Велике значення для розвитку кінології надали відкриття Спаланцоллі в області сперматологу, досліди російського академіка І. Павлова, що розкривають основи фізіології і поведінки тварин, а також відкриття в області генетики, зроблені Г. Менделем і Р. Фішера. Кінологія як наука тісно пов’язана з біологією, фізіологією і етологией тварин, а також зоопсихологією.

3. Ринок кінологічних послуг

3.1 Ринок кінологічних послуг регіону

Для збору інформації маркетологи користуються певними методами. Первинні дослідження — збір даних — здійснюється в міру їх виникнення за допомогою таких методів:

1. Спостереження — це спосіб отримання інформації через сприймання органами почуттів обставини без будь-якого впливу на об'єкт спостереження.

Спостереження — це процес, у якого є певна мета, який планомерен і систематично узагальнює всі зібрані факти і піддається контролю на предмет надійності і точності зібраних даних.

Спостереження може проходити в лабораторних, польових умовах при особистій участі спостерігача або без нього.

Польові умови означають, що процеси проходять в природній обстановці (у магазинах, на ринках і т. д.), а лабораторні - штучно створюються ситуації. Відмінною рисою першої форми є природність поведінки об'єкта, що спостерігається, а другий те, що можливе застосування ряду технічних засобів.

За ступенем стандартизації виділяють стандартизоване спостереження і вільний.

Під стандартизацією розуміють визначення конкретних поведінкових схем вчинків. Наприклад, для виявлення результативності розміщення реклами у вітрині магазину можна виділити кілька таких схем: людина зайшла в магазин, не глянувши на рекламу, розміщену у вітрині; людина зайшла в магазин, побачивши рекламу; глянув на вітрину і не зайшов в магазин; пройшов повз, не глянувши на рекламу у вітрині.

Перевагами даного методу є:

а) можливість отримання необхідної інформації незалежно від бажання об'єкта співпрацювати;

б) забезпечення більш високу об'єктивність;

в) можливість спостереження неусвідомленого поведінки;

г) облік навколишньої дійсності.

Недоліками даного методу будуть високі витрати, суб'єктивність спостерігає, ефект спостереження (тобто при відкритому спостереженні поведінку об'єкта може відрізнятися від природного).

2. Опитування — це спосіб отримання інформації через з’ясування думок людей. Це саме поширена форма збору інформації в маркетингу, і приблизно 90% маркетологів використовують цей метод.

Опитування може бути як в усній, так і письмовій формі.

При письмовому опитуванні учасникам лунають опитувальні листи з проханням заповнення.

Усні або телефонні опитування зазвичай називають інтерв'ю.

Інтерв'ю поділяють:

а) по колу опитуваних осіб (учні, службовці і т. д.);

б) по кількості одночасно опитуваних (буває групове або одиничне);

в) за кількістю вхідних в опитування тем (одна чи кілька);

г) за рівнем стандартизації (буває вільне або стандартизоване);

д) за частотою (одноразовий або багаторазовий).

3. Експеримент — це такий метод дослідження, при якому в контрольованих умовах змінюють один або кілька факторів і відстежують, як це впливає на залежну змінну.

Умови проведення — польові, лабораторні.

Основні ознаки — ізольованість змін, активну участь дослідника в процесі збору даних.

Достоїнствами даного методу є бачення причини, наслідки та структури, а також експеримент носить систематизований характер.

4. Панель — це метод, який за допомогою ЕОМ відтворює використання різних маркетингових чинників на папері, а не в реальних умовах. Даний метод полягає в тому, що створюється модель контрольованих і неконтрольованих факторів, з якими стикається фірма. Потім їх можливі варіанти поєднання закладають в комп’ютер з метою визначення впливу на загальну стратегію маркетингу.

Ознаки методу — предмет і тема дослідження постійні; збір даних здійснюється через певні проміжки часу; постійна сукупність об'єктів дослідження (домогосподарки, торгові підприємства, виробничі споживачі); не вимагається участь з боку споживачів; можливість обліку багатьох взаємозалежних чинників. Однак, цей метод складний, важкий в застосуванні і сильно залежить від покладених в основу пропозицій.

Види панелей:

1) торговельна (оптова, роздрібна);

2) споживча (індивідууми, родини, виробниче споживання);

3) спеціальні форми (панель економістів, архітекторів і інше, а також театри, лікарні і т. д.);

4) традиційна і нетрадиційна;

5) короткострокова і довгострокова;

6) залежно від методу отримання інформації (опитувальні листи, інтерв'ю і т. д.).

За допомогою цього методу можна виявити фактори, що впливають на досліджувану проблему, і їх динаміку; можна вивчити думки обстежуваних, їх наміри та рішення; можна виявити відмінність у поведениях споживачів, що відносяться до різних соціальних прошарків, що живуть у різних населених пунктах; можна вивчити мотиви покупок і спрогнозувати їх розвиток, а також багато іншого. Для ринку кінологічних послуг характерні відносно маленькі обсяги. З одного боку це обумовлено незначним числом користувачів даних послуг через недостатню кінологічної культури собаківників, з іншого боку — невеликою кількістю пропозицій послуг на ринку, що створює в результаті складну ситуацію. Розвиток ринку послуг в галузі кінології відбувається повільно, що пов’язано з низькими доходами населення і з відсутністю кінологічної культури, яка за роки «демократизації собаківництва» практично зникла, що обумовлено і небажанням регіональних кінологічних представництв вести трудомістку, але низькооплачувану роботу і з виникненням безлічі інтернет- форумів, які претендують на роль носіїв інформації, насправді ж ця інформація найчастіше помилкова, оскільки відсутні професійні вимоги до роботи на подібному приватному форумі. Крім того, собаківники відвикли від дисципліни часів клубів ДОСААФ — купував собаку тільки той, хто перед цим навчався в клубі собаківництва. Ситуація схожа на той варіант, коли було б дозволено водити машину всім, навіть не має водійських прав. Таким чином, криза в собаківництві часів 90- х років ХХ століття привів до відсутності у потенційних споживачів кінологічних освітніх послуг первинних потреб у них. Виникають вони найчастіше, як вторинні, коли людина придбав собаку і не знає, що з нею робити. Цей процес не торкнувся тільки власників собак мисливських порід унаслідок того, що мисливське собаківництво, починаючи з 14 століття, було пріоритетним напрямком (винятком з’явилися 1917 — 1975 рр., Коли превалювало службово — військове напрямок)

2. Фактори які впливають на вивчення ринку. Виставка собак — захід одночасно і зоотехнічне і видовищне. Основне призначення виставок, звичайно, зоотехнічне: зібрати якомога більше представників породистого собачого племені, щоб отримати уявлення про існуючий в даному місці і на даний час поголів'я або його частини; подивитися і порівняти рівень розведення різних клубів, розплідників; виявити кращих представників порід. Також на виставках виявляються племінні виробники, що дають найбільш перспективне потомство. Саме на виставках часто зустрічаються фахівці -кінологи з різних міст і країн, тут зав’язуються контакти і знайомства, найчастіше переростають у міцну дружбу і співробітництво. Інше завдання виставок — видовищна, освітня. На виставках є можливість познайомитися з безліччю порід собак, купити літературу і відеоматеріали про цікавій породі, поговорити з фахівцями. На виставку приходять, щоб краще дізнатися обрану породу перед покупкою собаки, подивитися виставкові ринги і різні конкурси, долучитися до живого світу. І все-таки, основне значення виставок, звичайно ж, зоотехнічне. Без виставок неможливо було б ведення племінної роботи з породою. Тільки на виставках племенник клубу бачить результати своєї праці, оцінює їх сам і чує, як оцінюють його колеги. Для власників собак виставка вкрай необхідна за всіма вищезгаданих причин. У наш високотехнологічний час видів і типів реклами налічується більше двох десятків. Рекламодавець має право вибирати те, що за смаком йому і його компанії. Завдяки широкому вибору засобів розповсюдження реклами кожне підприємство, організація, спілки та фонди вважають обов’язком розповісти про свою діяльність. Більш того, будь-який індивідуальний підприємець може проводити успішну рекламну компанію для свого бізнесу завдяки великого розкиду цін в різних медіаносіях. Види реклами які викоростовуються в умовах кінологічного ринку може бути представлена у вигляді:

· Зовнішня реклама;

· Вивески;

· Липка аплікація — плакат, стікер. Часто зустрічаються на стовпах, стінах будинків, в метро, під'їздах, університетах;

· Інтернет;

· Банери;

· Текстова реклама. Публікується на сайтах у вигляді кількох рядків справа або зліва від основного тексту. Або ж являє собою цілу статтю, присвячену якої-небудь компанії.

3. Цінова політика

Курси дресирування собак Гарантія того, як собака засвоїла курс, залежить, насамперед, від професіоналізму дресирувальника. Вибираючи його, вам необхідно постаратися дізнатися, трохи краще людини, якій хочете віддати вихованця. Також зверніть увагу на такий пункт, як ціна дресирування собак. Звичайно ж, якщо віддати тварину в надійні руки, то не можна сказати, що ціна буде занадто маленька, так як робота дресирувальника вимагає певного прагнення, спокою і межує з небезпекою. Якщо ви хочете зробити зі своєї собаки охоронну, то вам необхідно пройти ще й курс «психологічна підготовка «. На ньому ви отримаєте можливість підготувати нервову систему собаки до роботи в екстремальних ситуаціях. Школа дресирування собак при Кінологічному центрі забезпечує навчання тваринного атакувати по команді, демонструвати агресію, не боятися пострілів, гучних різких звуків.

Дресирування собак

Корекція поведінки.

Загальний курс дресирування.

Розширений загальний курс дресирування;

Охоронна собака.

Собака супроводу.

Штурмова собака.

Пошукова собака

Підготовка на дому.

Підготовка собаки на дому, виходячи з побажань власника, включає в себе індивідуальний підбір програми навчання, враховуючи такі чинники як: порода собаки, статі, рівень підготовки, психологічні особливості собаки, місце утримання.

Рис. 1 Дресирувльний майданчик

Дресирування собак на повному пансіоні:

10 денне проживання собаки в пансіоні;

2−3 разове годування сухими кормами або кашами за бажанням господаря;

Щоденні заняття з собакою по загальному курсу слухняності, проходження Аджиліті, соціалізація;

Догляд за станом здоров’я і зовнішнього вигляду собаки;

Рис. 2

Дресирування собак по загальному курсу, для занять господареві необхідно мати з собою ласощі і апортирувальний предмет.

Рис. 3

Таблиця 1

Види дресирування

Умови та особливості заняття

Ціни (грн.)

1. Дресирування собак на повному пансіоні

10 денне проживання собаки в пансіоні;

2−3 разове годування сухими кормами або кашами за бажанням господаря;

Щоденні заняття з собакою по загальному курсу слухняності, проходження Аджиліті, соціалізація;

Догляд за станом здоров’я і зовнішнього вигляду собаки;

проживання собаки в пансіоні;

2−3 разове годування;

Щоденні заняття з собакою;

Догляд за станом здоров’я і зовнішнього вигляду собаки

2500

2. 1. Дресирування собак по загальному курсу, на дресирувальному майданчику

Виховання та перевиховання неслухняною собаки. Майданчики в усіх районах міста.

3. Собака в місті- СВГ,

4. Собака- компаньйон,

6. Виховна дресирування для цуценят,

7. Корекція поведінки (перевиховання),

6. Захисно — вартова служба — ЗКС,

7. Підготовка до виставок і змагань будь-якого рівня. Допомога в підборі цуценя

ласощі і апортирувальний предмет власника собаки

ласощі і апортирувальний предмет кінолога + 25 грн.

100

50

70

75

50

65

90

8. Дресирування собаки з виїздом на дім кінолога

9. Корекція поведінки.

10. Загальний курс дресирування.

11. Розширений загальний курс дресирування;

12. Охоронна собака.

13. Собака супроводу.

14. Штурмова собака.

15. Пошукова собака

16. Підготовка на дому.

Підготовка собаки на дому, виходячи з побажань власника, включає в себе індивідуальний підбір програми навчання, враховуючи такі чинники як: порода собаки, статі, рівень підготовки, психологічні особливості собаки, місце утримання.

Ласощі і апотирувальні предмети дресирувальника, вартість проїзду враховується

120−150

55

80

120

100

110

140

130

150

4. Інноваційні методики

Для дресирування Золотистих ретриверів, останнім часом кінологи радять використовувати:

Нашийник для дресирування собак + вібрація + тоновий ультразвукові режими, 400- метровий радіус дії;

Свисток для дресирування собак Pet Pro Делюкс Ультразвуковий;

Кінологи, які працюють на виїзді часто використовують рюкзак для кінолога — дресирувальника, в якому компактно вміщаються дресирувальні предмети використовувані в дресирування Золотистих ретриверів.

Таблица2

Найменування

Фірма виробника

Ціна (грн.)

1. Дента іграшка фрісбі

Europet bernina

38,25

2. Свисток ультразвуковий

SPRENGER

Pet Pro

127

70

3. Нашийник для дресирування пульсатор

EYENIMAL SOFT

150

4. Сумка дресирувальника

Компакт

211

5. Строгий нашийник пульсатор

ClicLock

372

Рис. 4

3.2 Рекламна компанія в кинології

Мета рекламної діяльності визначається загальною стратегією маркетингу і комунікації, взятих на озброєння підприємством у ринковому середовищі. Загальна мета підприємства поділяється на окремі цільові спрямування (цілі): цілі у сфері збуту (отримання приросту обсягів продажу) та цілі комунікативного зв'язку (передавання ідей, формування іміджу, зміна споживацьких навиків, переваг тощо). Реклама у сфері збуту направлена, як правило, на переконання, повідомлення про суб'єкта рекламування. Реклама у сфері комунікації виконує інформативну і пригадувальну функцію.

Залежно від об'єктів рекламування розрізняють рекламу продуктів (послуг, ідей) та рекламу організацій. Кожна із цих видів реклами переслідує свої цілі.

Класифікація реклами залежно від цільової направленості об'єкта рекламування

Таблица 3

Види реклами

Виконувані функції

Відношення до об'єкта рекламування

Інформативна

1. Формує образ (стиль) фірми-виробника. постачальника.

2. Повідомляє покупців про товари, їх види, призначення, якість, рівень цін, принципи дії. Особливо важлива на стадії впровадження для формування первісного попиту

Товарна Престижна

Переконуюча

1. Заохочує покупця віддати переваги саме цьому товару.

2. Змінює сприйняття споживачем властивостей товару.

3. Переконує у здійсненні покупки. Особливо важлива на стадії зростання для формування селективного попиту

Товарна

Пригадуюча

1. Нагадує про товар, місце і умови продажу.

2. Підтверджує імідж фірми.

3. Підтверджує інформованість. Особливо важлива на стадії насичення і зрілості

Товарна Престижна

Підкріплююча

1. Підтримує думку про товар і послуги після купівлі та використання. Важлива на стадії насичення

Товарна

«Імідж фірми»

1. Підкреслює солідність статусу фірми.

2. Підтверджує надійність, прогресивність і стабільність фірми

Престижна

Цілі реклами визначають специфіку підходів до розробки рекламних звернень.

У наш час використовують різноманітні види (канали) розповсюдження реклами, але єдиної загальноприйнятої методики класифікації не існує. Це дуже часто перешкоджає здійснити вибір оптимального інструменту у процесі проведення рекламних заходів.

Найбільш прийнятною є класифікація видів засобів рекламування, їх негативних та позитивних сторін, яка показана у таблиці 8.2.

Одним із найбільш поширених видів реклами є реклама у пресі. Її поділяють на дві основні групи: рекламні оголошення і опублікування оглядово-рекламного характеру. Останні являють собою різноманітні статті, репортажі, огляди, які мають у собі пряму та Другорядну рекламу.

Таблиця 4 Засоби розповсюдження рекламних звернень і їх характеристика

Вид засобів

Цільова

Характеристики ознак, рис, особливостей

Аудиторія (електорат)

Переваги

Недоліки

Реклама через пресу: газети

Читачі, випадкові покупці газет

Висока гнучкість, своєчасність, широке охоплення місцевого ринку, широке визнання

Короткочасність існування, низька поліграфічна якість відтворення, конкуренція різних реклам у одній газеті

Журнали

Постійні читачі, спеціалізована аудиторія читачів

Висока географічна і демографічна селективність, вірогідність, висока якість відтворення, тривале використання, значна кількість вторинних читачів, функція подарунку

Великий інтервал між замовленням і друкуванням реклами, наявність зайвого тиражу, висока вартість, відсутність гарантії розміщення у привабливому місці, низька частота виходу, конкуренція у середині журналу

Друкована реклама, каталоги, буклети, листівки, проспекти, брошури

Постійні і випадкові читачі, відвідувачі

Відносна ефективність аудиторії, гнучкість, конкретність, персональний характер, повнота інформації, відсутність реклами конкурентів

Відносно висока вартість, необхідність використання спеціалістів з графіки, журналістів, художників та інших залучених осіб

Телебачення

Глядачі постійні, випадкові

Поєднання зображення, звуку, руху, кольорів, чуттєвий вплив, високий рівень сприйняття, широта охоплення

Висока абсолютна вартість, низька селективність аудиторії, швидкоплинність, перевантаженість рекламою, відсутність індивідуального підходу до глядача

Радіо

Слухачі постійні, випадкові

Масовість використання, висока географічна і демографічна селективність, низька вартість

Швидкоплинність рекламного контакту, звучання часто сприймається як музичний фон, відсутність інших сенсорних відчуттів

Рекламні сувеніри, листи, телефонні дзвінки

Випадкові покупці, слухачі, відносно постійні клієнти

Безпосередній контакт з клієнтами, селективність аудиторії, дуже низька вартість, оцінка негайної реакції на рекламу

Другорядний характер, підтримання основної купівлі, непередбачуваність результату контакту

Зовнішня реклама

Випадкові глядачі, місцеві жителі, приїжджі громадяни, туристи

Гнучкість, висока частота повторних контактів, невисока вартість, низький рівень конкуренції, конкретність

Відсутність селективності аудиторії, обмеження творчого і художнього характеру, низька якість через зовнішній вплив

Відеозображення та аудіо-реклама

Спеціалізована аудиторія, постійні глядачі, зрідка випадкові

Відносно повне уявлення про товар, конкретність, візуальне обстеження, простота, низька вартість виготовлення, мобільність засобів показу

Відносна короткочасність інформації про якості і способи використання рекламованих товарів, односторонність інформації

Виставки і ярмарки

Постійні відвідувачі і випадкові запрошені

Відносно конкретне уявлення про товар, селективний підхід, зосередження багатьох реклам у одному місці, низька вартість

Висока конкуренція, розгубленість глядача, високі вимоги організаторів, необхідність додаткових заходів щодо оформлення та витрат, пов’язаних з цим

Реклама поштою

Постійні жителі, громадяни з постійним місцем проживання

Висока адресність та зв’язок з клієнтами, можливість зворотнього зв’язку телефоном, невисока вартість, відсутність додаткових залучень осіб, низький рівень конкуренції

Низька ефективність отримання позитивної реакції, відсутність безпосереднього контакту і стимулювання зацікавленості, буденність сприйняття (схожість до газет)

Комп’ютеризована реклама

Стабільні клієнти, зростаюча чисельність користувачів комп’ютерів

Висока професійність, відносна стабільність контактерів, висока точність, частота виходу залежно від вимоги, невисока вартість

Повільно зростаюча чисельність контактерів, висока професійна підготовка і витрати з нею пов’язані, відносно вузьке коло споживачів реклами

Для підвищення ефективності рекламування у пресі обирають найбільш вигідні видавництва. Для цього слід детально аналізувати періодичні видання за показниками охоплення цільової аудиторії.

Під час аналізу видань з’ясовують наступні чинники:

o зміст розміщуваної інформації (цінність рекламних оголошень);

o читацьку аудиторію (специфіка читачів, цільової групи споживачів реклами, їх статус, клас);

o тиражування (кількісне видавництво і охоплення потенційних читачів-споживачів);

o періодичність виходу у світ (частота виходу у місяць, рік, тиждень, день);

o затрати (витрати на 1 тис. читачів);

o можливість використання кольорової гани (колір — це стимулятор привабливості і розширення інформативності);

o місце розміщення на шпальтах газет і журналів (залежно від місця розміщення можна отримати ефект у трьох видах: позиційний, контрастний і злиття вражень).

На відміну від реклами в пресі, розміщення відповідної інформації у друкованих виданнях не пов’язане з такими обмеженнями з точки зору місця розташування.

Метою друкованої реклами є детальне ознайомлення потенційних клієнтів з товарами, які вони можуть придбати у фірмі. Оформляючи друковані видання слід подбати про професійний дизайн, високоякісне відтворення ілюстрацій, високу якість друкування та матеріалів (папір, фарба). Все це викликає у потенційного клієнта зворотну реакцію — не купувати, а навпаки відмовитись від купівлі. Друкована реклама с своєрідною візитною карткою, за якою сприймають фірму. Особливо це стосується каталогів, буклетів і проспектів. Друкована реклама розповсюджується різноманітними шляхами. Це може бути розсилання через пошту, доставка безпосередньо на підприємства, виставки та ярмарки.

Ефективним засобом для пред’явлення споживацьких товарів є зовнішня реклама. Вона розрахована на сприйняття її широкими верствами населення.

До зовнішньої реклами відносяться рекламні афіші, плакати, полотна, елементи внутрішньо магазинної реклами (вказівники, цінники тощо), спеціальний одяг обслуговуючого персоналу, рекламу на транспорті, електронні табло. Важливою функцією зовнішньої реклами є підкріплення і доповнення реклами, яка розповсюджується через інші засоби рекламування. Основними вимогами для цього виду реклами є такі:

o зовнішня реклама повинна часто впадати у вічі;

o вона має привертати увагу;

o вона повинна бути лаконічною;

o вона має легко читатись;

o вона повинна бути зрозумілою.

До зовнішньої реклами належать ще і такі сучасні її види: неон, білборд, брандмауер, ротафіші, біжучій рядок.

o Неон — це освічувана реклама на вулицях і плой fax міста.

Прикладом такої реклами є вивіска над ветеринарній клініки та салону «Animals»: «Швидка допомага вашого улюбленця».

o Білборд — це щитова реклама, яка монтується на загородах будівельних ділянок, стоянок автомобілів. В білборд використовуються водо- і вітростійкі фарби. Передбачено і підсвічення білбордів ліхтарями.

Рис. 5

o Брандмауер — це глуха стіна будови, на якій розміщується реклама, панно із зображенням на штукатурці, тобто на зовнішньому фасаді.

Рис. 6

o Біжучій рядок — це електронний пристрій, на якому можна розмістити рекламне посилання у текстовому вигляді. Букви переміщаються загораючись і затухаючи.

Рис. 7

Комп’ютерна реклама — це реклама майбутнього. Прикладом цього виду є «Інтернет», популярність якого швидко зростає, особливо за останні роки. Інтерес до неї почали проявляти не лише рекламні агентства, які напряму пов’язані з електронним бізнесом, але й виробники масових товарів. Про суттєвий стрибок у розвитку Інтернет-реклами свідчить всезростаючий обсяг ринку сітьової реклами, який на кінець 2000 р. в Україні оцінюється в 300 тис. дол., а за останній рік його зростання склало 600 відсотків.

Суттєве зростання реклами в Інтернеті обумовлено рядом причин. По-перше, постійно зростає кількість користувачів Інтернет як у світі, так і в Україні. Станом на липень 2000 року світова Інтернет-аудиторія складала близько 250 млн. чол., а до кінця 2005 р. кількість її зросте до 717 млн чол. Причому аудиторія Інтернету дуже перспективна за віком — 73,3 відсотка вітчизняних користувачів молодші 30 років. По-друге, реклама в Інтернеті має цільових користувачів. По-третє, користувачами сітки слюди з достатніми грошовими доходами. По-четверте, такою є світова тенденція (за окремими розрахунками вже в 2005 р. американські рекламодавці вкладатимуть більші кошти в Інтернет-рекламу, ніж в телерекламу).

Основним недоліком реклами в Інтернеті є невелика аудиторія користувачів, особливо на вітчизняному ринку.

Всі інші види реклами (теле-, відео-, аудіо — та сувенірна) застосовуються у багатьох сферах діяльності фірм-виробників, торговельників та посередників товаропросування з перемінним успіхом, що залежить від товару, його специфіки використання, цінності, наукової місткості та інших чинників, які впливають на ефективність рекламування.

Під рекламною кампанією розуміють комплекс рекламних заходів, розрахованих на визначений час, на визначений сегмент ринку із застосуванням необхідних засобів масової інформації і специфічних (відібраних) видів реклами.

У середніх і дрібних фірмах рекламною діяльністю займаються відділи реклами та окремі спеціалісти з реклами. Дуже часто останнім часом фірми функцію рекламування товарів і послуг надають рекламним агентствам, які виконують наступні завдання або послуги:

o поліграфічні роботи;

o пряма поштова передача реклами;

o виготовлення кіно- та відеопродукції (ролики);

o розміщення реклами на телебаченні і радіо;

o розміщення реклами у газетах і журналах;

o рекламування через зовнішні канат (транспорт, плакати);

o фотопослуги;

o дизайн та оздоблення інтер'єрів;

o розробка фірмового стилю;

o виготовлення аудіопродукції;

o розміщення реклами у комп’ютерних програмах;

o організація презентацій, виставок і ярмарків;

o розробка програм та проведення рекламної кампанії.

Приклади реклами

Рис. 8

Недоліки цих реклим, такі:

1. Невдало підібране колорове оформлення. Такий кольор притаманний для сільськогосподарських підпреємств;

2. Невказано чим займається ця кінологічна організація;

3. Дрібний нечитаний текст, дуже дрібні букви;

4. Невдале виконання гербу організації. Некожний споживач захоче скористуватися послугами саме цієї фірми.

Рис. 9

1. Невдало підібране зображення собаки, в данній рекламі не місце недолікам, собака повинна бути досконалою;

2. Фоном для цієї реклами краще було би підібрати вид на парк, або дресирувальнго майданчику;

3. Текст злівається з фоном, дуже важко розібрати контакну інформацію.

Інноваційні методи реклами

Істотні перспективи має технологія, розроблена компанією X3D Technologies Corporation — X3D video, суть якої - відеореклама в місцях масового скупчення людей. Увагу споживача приваблює тривимірне зображення, що містить рекламну інформацію.

Не позбавлений уваги і ще один нестандартний підхід у інформуванні споживача — технологія інтерактивної взаємодії Just Touch — завдяки великому сенсорному табло та легкому дотику, споживач може керувати функціями меню, та сам знайти потрібну йому інформацію щодо асортименту товару, його наявності.

Наступним відкриттям стала технологія Ground FX, розроблена компанією GestureTek, яка дозволяє споживачеві не просто спостерігати за рекламним сюжетом, але й брати в ньому участь.

Ще однією «новинкою» стала японська технологія Free Format Projection. Дана технологія проектує на будь-яку поверхню зображення персонажів чи об`єктів у натуральну величину, що створює відчуття їх присутності.

3.3 Основні заходи менеджменту та маркетингу в кінології

Мемнеджмент (управління) -- це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань. Менеджмент пронизує всю організацію, торкається практично всіх сфер її діяльності.

Мамркетинг (англ. marketing) -- це діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів.

Переорієнтація виробництва на споживача, його інтереси й переваги можлива лише за умов насичення ринку та здорової конкуренції. Тому нині підприємствам необхідно налаштовуватись на маркетингову філософію бізнесу, на активну економічну й господарську діяльність з чітко сформованими цілями та адекватно обраними засобами для досягнення цих цілей.

Жодна організація не може існувати заради самої себе. її головне завдання -- задоволення потреб тих груп населення, для обслуговування яких вона й була створена. Методи та інструменти маркетингу найкраще підходять для вирішення цього завдання.

Маркетинг -- єдина можливість утриматися «на плаву» в бурхливій течії часу. Роль маркетингу в успіхові організації настільки значна, що до нього неможливо підходити вузькоспрямовано.

Мислення категоріями маркетингу відкритих систем стосовно бізнесу означає:

* система маркетингу може започатковуватись лише на нашому ставленні до того, що собою являє здійснення ділової угоди;

* здійснення кожної нової ділової угоди приносить добробут суспільству, а конкретному бізнесу -- прибуток;

* ідея конкуренції, сприйнятлива для закритих і стабільно діючих систем, де вона -- головне джерело саморозвитку, в сучасному господарському житті стає вже перешкодою до розвитку.

Поняття маркетинг, що застосовується в галузі управління економікою, утворене від англійського слова market (ринок), суфікс -ing означає дію, якусь роботу, що виконується на ринку. Відомо також багато інших визначень маркетингу. Узагальнюючі з них наведено в схемі.

Концепція маркетингу -- серцевина системи бізнесу. В її основу закладені соціально-етичні та моральні норми ділового спілкування, міжнародні кодекси і правила добросовісності комерційної діяльності, інтереси споживачів і суспільства в цілому.

Новий підхід до підприємницької діяльності з’явився на початку 60-х років XX століття після публікації Т. Левіттом у наукових працях Гарвардської школи бізнесу статті «Короткозорість маркетингу», в якій стверджувалося, що найбільш надійною гарантією досягнення цілей підприємства є визначення потреб і побажань обраних груп споживачів цільових ринків і забезпечення необхідного рівня задоволення потреб, ефективнішими, ніж у конкурентів, засобами.

Цей новий підхід до підприємництва, заперечував стару концепцію бізнесу -- прагнення до максимізації прибутку за рахунок масового виробництва та інтенсифікації зусиль щодо збуту виробленої продукції.

Маркетинг менеджмент — це аналіз, планування, втілення в життя і контроль за проведенням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів з цільовими покупцями заради досягнення певних цілей організації, таких як отримання прибутку, зростання обсягу збуту, збільшення частки ринку. Завдання маркетинг менеджменту полягає у впливі на рівень, час і характер попиту таким чином, щоб це допомагало організації в досягненні поставлених перед нею цілей. Процес маркетинг менеджменту складається з декількох етапів. Цей процес протікає в певному оточенні - маркетингового середовищі. Складовими цього середовища є сама фірма (підприємство), постачальники, посередники, клієнтура, конкуренти і контактні аудиторії.

На основі аналізу даних маркетингових досліджень та обробки інформації про маркетингове середовищі, отриманої з різноманітних джерел (спеціальних газет і журналів, різних кон’юнктурних оглядів про процеси, що протікають в демографічній, економічній, науково -технічній, політичній, культурній та природних сферах), приймаються рішення про формуванні ринку: сегментації ринку, тобто розчленування його на групи споживачів, про обсяги їх попиту на традиційні послуги і розробці та впровадженні нових видів послуг, про встановлення цін, про конкурентів, постачальників.

Способи залучення клієнтів

Пошук та залучення клієнтів — завдання, актуальна у всі часи, від початку і протягом усього строку діяльності компанії. Для будь-якого грамотного менеджера очевидна одна непорушна істина: якщо сьогодні клієнта не знайдете ви, — завтра його знайдуть конкуренти, присвоївши заодно ту прибуток, яка могла б стати вашою.

Як уникнути подібної перспективи, де шукати потенційних клієнтів, ніж привернути їх увагу, і які замовники можуть вважатися найбільш перспективними для компанії. На ці та інші питання відповідаємо в даній статті.

Де шукати клієнтів: невичерпні джерела потенційних покупців.

Бізнес вже запущений, але потенційні замовники, на яких орієнтоване підприємство, поки нічого про нього не знають. Існує кілька основних способів рішення даної задачі.

У першу чергу, тут слід згадати рекламу, — сучасні технології просування дозволяють використовувати найширший арсенал можливостей: від роздачі листівок і масової розсилки до проведення великомасштабних і дорогих комплексних рекламних кампаній.

Ще один метод, нерідко є дієвим, — так званий, «американський «спосіб, що полягає у поширенні інформації серед якомога більшого числа друзів, родичів, бізнес-партнерів і т.д. До речі, сьогодні дана методика залучення клієнтів знайшла друге життя, завдяки широкому розповсюдженню всіляких соціальних мереж. Мабуть, на сьогоднішній день саме соціальні мережі є найпростішим і, в той же час, ефективним способом пошуку клієнтів.

Крім цього, існують й інші можливості. Сюди можна віднести пошук потенційних клієнтів на тематичних виставках, презентаціях та інших подібних заходах, залучення цільової аудиторії за допомогою розкрутки корпоративного сайту, «холодні «дзвінки і багато інших методики.

Залучення клієнтів

У першу чергу — за ступенем зацікавленості і наявності потреби в тому чи іншому продукті або послузі, а також по наявності фінансової можливості все це оплатити.

Приміром, відоме правило цільової купівельної аудиторії говорить: не варто активно рекламувати спортивне харчування або дошки для сноуборду серед домогосподарок або наполегливо пропонувати тури на Сейшельські острови людям, які явно не в змозі дозволити собі подібне задоволення. Говорячи простіше, — не варто шукати клієнтів серед тих, кому даний товар не потрібен і попросту не по кишені.

Особливості аналізу попиту на інновації

Особливості розвитку нововведень і відмінність їх видів багато в чому зумовлює специфіку аналізу попиту на них в кожному конкретному випадку.

Нову продукцію можна згрупувати в три групи: перша, що раніше не існувала; друга, яка проводилася раніше, але істотно змінена за матеріалом або конструкционному рішенню; третій, отримала тільки нове оформлення.

Інноваційна продукція дуже різноманітна за формами. Вона може мати або не мати натурально -речову форму (ноу -хау, патенти, ліцензії), різнитися за призначенням (для цілей виробництва або кінцевого споживання), видам продукції.

Внаслідок цього аналіз попиту і створення інформаційної бази для його проведення має специфіку в кожному конкретному випадку.

Попит відбиває обсяг продукції, що споживач хоче і в змозі придбати за деякою ціною протягом певного часу на конкретному ринку.

З цього визначення видно основні напрямки аналізу попиту:

* обсяг попиту;

* наявність потенційних покупців;

* потреба в товарі;

* можливість придбання товару;

* ціна пропонованої продукції;

* час реалізації (пропозиції для реалізації) продукції на ринку;

* ринки, збуту продукції.

Попит виражає число альтернативних можливостей придбання продукції при різних цінах і рівних інших умовах.

Фактори попиту на інноваційну продукцію

Для управління попитом підприємству-виробнику нової продукції, необхідно знати чинники, що впливають на величину і характер попиту. Фактори, що впливають на попит на нововведення, значно відрізняються від факторів попиту на традиційно запропоновану споживачам продукцію.

Всі фактори попиту на нову продукцію можна розділити на внутрішні, що відносяться до діяльності об'єкта аналізу, і зовнішні, пов’язані, в основному, з особливостями функціонування зовнішнього середовища.

Розглянемо вплив найбільш важливих внутрішніх чинників, які в сукупності характеризують виробничо -торговельну стратегію виробника.

1. Якщо підприємство виробляє нову техніку, то для її поширення на ринку величезне значення має конструктивні особливості запропонованого зразка. Якщо він не відповідає галузевим стандартам, ускладнюється його післяпродажне обслуговування і виключається можливість використання як комплектуючого. Наслідком цього буде відсутність або низький рівень попиту на дану продукцію.

2. Важливим фактором попиту є якість нової продукції. Безвідмовність роботи нової техніки, технології, відсутність явних і прихованих дефектів в товарах народного споживання сприяють попиту на них і навпаки: виявлення браку в процесі експлуатації нової продукції знижує попит на неї.

3. Фактором, сприяючим попиту, є умови продажу, зокрема забезпечення гарантійного і сервісного обслуговування нової продукції. Відносно нової техніки і технології це установка, налагодження, обслуговування, забезпечення запасними частинами, створення спеціалізованих майстерень і мобільних бригад з її обслуговування і ремонту.

4. Між величиною витрат на наукові дослідження і розробки, появою нової продукції, прискоренням впровадження її у виробництво і виникненням попиту на неї існує прямий зв’язок. Чим вище витрати на наукові дослідження і розробку фірми, тим в кінцевому підсумку швидше поширюється нова продукція.

5. Високий технічний рівень підприємства -виготовлювача забезпечує швидкий перехід до якісно нового ступеня виробництва, дозволяє прискорювати пропозиції ринку принципово нової продукції, як технічного призначення, так і особистого споживання, стимулюючи виникнення попиту на неї.

6. У свою чергу, даний фактор впливає на швидкість освоєння нової продукції. Одночасно швидкість освоєння в умовах ринково конкуренції стимулюю виробництво і пропозиція нової продукції. Стратегія випередження спрямовано задоволення незадоволеного ринкового попиту, що дозволяє завоювати новий сегмент ринку, збільшити обсяг виробництва і знизити витрати на нову продукцію.

7. Стимулюючий вплив на попит надає транснаціональний рівень галузі (фірми). Чим він вищий, тим ширше зовнішня інтеграція галузі, на більшу кількість закордонних ринків виходить нова продукція, пришвидшується її поширення і збільшується попит на неї.

8. Одним з найбільш важливих факторів попиту є ціна, що встановлюється на нову продукцію. Знижки до ціни й інші цінові пільги сприяють просуванню нового товару на ринки. Крім того, ціна в цьому випадку може використовуватися в якості бар'єру для проникнення на ринок нових фірм.

9. Для визнання нового виробу, технології ринком і, отже, забезпечення попиту на нього велике значення має вибір найбільш авторитетного покупця, що створює «авторитетну думку «про данну продукцію. Така збутова стратегія називається «стратегією світила «. Причому перші покупці користуються пільговими умовами придбання товару, сприяючи своїм авторитетом підвищенню попиту на нього, на відміну від тих, які набувають його не в числі піонерів.

10. Вибір ринкового сегмента сприяє не тільки цілеспрямованого формування попиту на нову науково — технічну продукцію, а й обліку виробником її конструктивної специфіки, притаманної для конкретного споживача (підприємства, галузі тощо), оформлення, рівня цін.

11. Величезну важливість для поширення нової науково-технічної продукції мають комунікаційні чинники. Фірми, галузі, що виробляють нову продукцію, можуть характеризуватися відкритістю або закритістю контактів в інформаційному відношенні. У першому випадку вони беруть активну участь у науково- технічних семінарах, симпозіумах, демонструють свої розробки і досягнення. Таким чином, ще до виведення нової продукції на ринок вони знайомлять з нею споживача, формуючи у нього попит. При відсутності попередньої інформації про новий товар її поява на ринку може бути зустрінута споживачем насторожено і процес формування попиту буде занадто тривалий, що, в свою чергу, відіб'ється на витратах і фінансові результати фірми-виробника.

12. Близько до «комунікаційному «коштує фактор рекламний: високий рівень витрат на рекламу в загальних витратах на виробництво і реалізацію нової продукції сприяє формуванню та підвищенню попиту на неї і навпаки.

13. Одним з найбільш важливих внутрішніх факторів попиту на науково- технічну продукцію є рівень професійної підготовки персоналу підприємства- виробника. Чим вище освітній і професійний рівень інженерних та робітничих кадрів, тим вище якість розробки та готової продукції, а чим вище рівень службовців, тим більше гарантій у виготовленні продукції відповідно до досвідченим чином (по дизайну, матеріалу і т.п.) і збуту в запланованому обсязі, яке забезпечується персоналом служби маркетингу (збуту).

3.4 Конкурентна ситуація

ХКК «Ніка» надає консультативну допомогу власникам собак всіх порід за наступними напрямками:

* допомога у виборі породи

* допомога при купівлі, продажу цуценят

* підбір племінної пари

* реєстрація приплодів, як у клубі так і вдома у заводчика

* видача документів

* таврування, чіпування собак

* групові поїздки на виставки

* реєстрація на виставки в Україні та за кордоном

* стрижка, грумінг і пр.

* консультації кінологів

* ветеринарні консультації

* перетримка собак Декоратвний порід

* інструктора з в’язанням

Кінологічний центр ГУМВС України в Харківській області надає такі послуги:

· Дресіровка з ОКД

· ЗКС

· Пошук наркотиків

· Пошук вибухових речовин

· Пошук людей

· Проведення екскурсій

Кінологічний клуб" СІРІУС «надає консультативну допомогу власникам всіх собак.

(Включаючи безпородних домашніх улюбленців !) За наступними напрямками:

1. Консультація кінологами

2. Ветеринарна консультація

3. Реєстрація приплодів на дому у заводчиків (для членів КСУ)

4. Видача документів (для членів КСУ)

5. Таврування і чіпування собак (для членів КСУ)

6. Допомога у виборі породи

7. Допомога при купівлі і продажу цуценят (для членів КСУ)

8. Підбір племінної пари (для членів КСУ)

9. Всі видидресирувань

10. Консультації дресирувальник

11. Хендлінг

12. Стрижка, груммінга.

13. Здача випробувань з дисциплін — ГС- 1, ГС- 2, ВН, ОКД, ЗКС, Російський рінг, IPO — 1, 2, 3

14. Перетримки собак

15. Перевезення собак

16. Вигул собак

17. Групові поїздки на виставки (для членів КСУ)

18. Реєстрація на виставки в Україні і закордоном (для членів КСУ)

19. Організація семінарів.

4. Заходи організації діяльності розплідника

4. 1 Юридичні аспекти

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

НАКАЗ 30. 11. 2006 N 761

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2006 р. за N 1311/13 185

Про заходи щодо організації діяльності

Кінологічної служби МНС України

Відповідно до статті 3 Конституції України (254к/96-ВР), статті 5 Закону України «Про правові засади цивільного захисту» (1859−15), розділу II Закону України «Про аварійно-рятувальні служби» (1281−14), постанови Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1539 (1539−2006-п) «Про затвердження Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи», з метою виконання функцій Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, організації кінологічного забезпечення службової діяльності органів і підрозділів цивільного захисту та ефективного використання можливостей службового собаківництва в попередженні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

НАКАЗУЮ:

1. Утворити Кінологічну службу МНС України як систему спеціальних структурних підрозділів МНС України.

2. Затвердити Положення про Кінологічну службу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, що додається.

3. Департаменту сил цивільного захисту у п’ятиденний термін з дня підписання цього наказу забезпечити подання його до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

4. Департаменту сил цивільного захисту спільно з Департаментом кадрової політики реорганізувати групу спеціальних кінологічних робіт Спеціального аварійно-рятувального загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (м. Ромни Сумської області) у Кінологічний центр.

5. Департаменту економіки і фінансів передбачати кошторисні призначення для утримання підрозділів Кінологічної служби МНС України.

6. Департаменту ресурсного забезпечення та резервів до 1 березня 2007 року підготувати методичні рекомендації щодо норм утримання службових собак у кінологічних підрозділах МНС України.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Тимчасово виконуючий обов’язки Міністра В.М. Антонець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України 30. 11. 2006 N 761

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2006 р. за N 1311/13 185

ПОЛОЖЕННЯ

про Кінологічну службу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

1. Загальні положення

1.1. Кінологічна служба Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - Кінологічна служба) утворюється МНС України, є його структурним підрозділом, який здійснює організаційно-методичну, контрольно-наглядову, регулятивну та облікову діяльність у кінологічній сфері і входить до складу

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой