Організація та проведення капітального ремонту клапана холодного дуття в умовах доменного цеху

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Производство и технологии


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Форма № Н-6. 01

МІНІСТЕРСТОВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

Курсова робота

з дисципліни «Технiчне обслуговування, ремонт i монтаж машин i агрегатів металургійних підприємств»

на тему: Організація та проведення капітального ремонту клапана холодного

дуття в умовах доменного цеху

м. Донецьк — 2014 рiк

Реферат

Об'єктом даної курсової є клапан холодного дуття.

Мета роботи-організувати і провести капітальний ремонт клапана холодного дуття.

Проведення капітального ремонту клапана холодного дуття відповідно з відомістю дефектів і оперативним графіком, забезпечує якісний плановий пуск в експлуатацію, безперебійну роботу, виконання плану виробництва і зниження собівартості продукції, яка випускається.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ, ОПЕРАТИВНИЙ ГРАФІК, СТРОПУВАННЯ, НАРЯД-ДОЗВIЛ

Вступ

Важливим завданням для подальшого розвитку чорної металургії є забезпечення зниження суспільно необхідних витрат праці на виробництво 1 т сталі, значну частину яких складає трудовитрати на ремонтних роботах металургійних агрегатів, де витрачається багато ручної праці. З цією метою на металургійних заводах і в ремонтних трестах почали застосовувати ефективні засоби механізації ремонтних робіт, які вирішують дві основні задачі - звільнення робітників від важкої фізичної праці і скорочення тривалості ремонтних простоїв агрегатів. Так, для механізації ремонтних робіт, які робіт конвекторів використовує комплекси спеціалізованих ремонтних машин, що полегшують виконання раніше трудомістких ручних операцій. При капітальних ремонтах не тільки замінять зношені елементи, а й проводять реконструкцію агрегату з метою збільшення продуктивності і поліпшення інших техніко — економічних показників. Машини, механізми і пристосування в металургійних агрегатах необхідно правильно експлуатувати, постійно підтримувати в робочому стані, своєчасно ремонтувати. Ці вимоги особливо актуальні в теперішній час, тому що безперервно підвищується технічний рівень машин і впроваджується нові прогресивні технологічні режими.

Основним обов’язком ремонтного персоналу металургійних підприємств є боротьба із зносом, як головною причиною втрат продуктивності і потужності устаткування. Наростаючий знос деталей і складальних одиниць машин неминуче викликає поступове зниження точності роботи і як наслідок, погіршення якості продукції, що випускається. Підвищення якості та зниження вартості ремонту обладнання шляхом більш широкого впровадження індустріальних методів є одним з головних завдань, що стоять перед ремонтними службами. Великі планові ремонти намагаються поєднувати з роботами з модернізації обладнання з метою підняття технічного рівня застарілих агрегатів до сучасного рівня шляхом конструктивних поліпшенням і змін. Більшого значення набувають шляхи найбільш раціональної організації ремонтних робіт для визначення меж економічної доцільності ремонту та оптимальних термінів служби устаткування. Неправильна експлуатація і низька якість ремонтних робіт можуть бути причиною частих ремонтів обладнання, що знижує потужність підприємств, погіршує використання виробничих площ, призводить до величезних малоефективним затратам коштів і матеріалів. Для забезпечення нормальної та безперебійної роботи чинного механічного обладнання металургійних цехів необхідно керуватися правилами технічної експлуатації, в яких містяться вказівки з проведення оглядів при прийманні змін і оглядів, систематично виконуваних ремонтним персоналом; по поточному обслуговуванню агрегатів і механізмів при їх роботі; по періодичним оглядам, виконуваних інженерно-технічним персоналом;з проведення планових ревізій і ремонтів.

1. Технічний опис конструкції клапану холодного дуття

Клапан призначений для повного відділення повітронагрівача від повітропроводу холодного дуття. Його встановлюють у горизонтальному положенні на вертикальній ділянці повітропроводу близько повітронагрівача.

За способом установки ці клапани бувають горизонтальні і вертикальні, але частіше зустрічаються горизонтальні, так як вони більш щільно перекривають трубопровід.

При відкриванні клапан холодного дуття працює аналогічно димовому. Компактність приводу досягається двома способами: паралельним підключенням до клапана холодного дуття перепускного клапана або установкою його в диску основного.

Таблиця 1- Технічна характеристика клапанів холодного дуття

Параметр

Модель клапана

I

II

III

Діаметр умовного проходу, мм

1 000

1 200

1 400

Робочий тиск повітря, МН/мІ

0,30

0,42

0,52

Різниця тисків при відкриванні основного клапана, МН/мІ

0,03

0,03

0,03

Час відкривання основного клапана, с

13

14

15

Електродвигун:

Тип

АР-53 — 8

АР-53- 8

АР-63−10

Потужність, кВт

2,0

2,0

2,3

Частота обертання, обхв

650

650

520

Малюнок 1 — Повітряно-розвантажувальний клапан: корпус; штанга; провушина; кришка; зубчаста рейка; шестерня; вал; заслінка; упор; отвір (вікно); мала заслінка; пружинний буферний пристрій; електродвигун змінного струму; муфта з гальмівним шківом; колодкове гальмо; диференційний редуктор з двома черв’ячними передачами; зубчаста передача; командоапарат; ланцюгове колесо; гнучка муфта

Основними елементами клапана є: корпус 1, що складається з двох частин; кришка 4, заслінка 8 з отвором (вікном) 10, що переміщається в корпусі в напрямку, перпендикулярному осі повітропроводу; вбудована в заслінку 8 і перекриває отвір 10 мала заслінка 11, що виконує роль перепускного клапана; жорстко пов’язана із заслінкою 11 зубчаста рейка 5 шестерня 6, закріплена на валу 7; пружинне буферне пристрій 12, пом’якшувальну удар заслінки 8 про корпус 1 при закриванні клапана. Місця виходу валу 7 з корпусу 1 герметизовані за допомогою сальникових ущільнень. До зубчастої рейці 5 прикріплена штанга 2, що виходить за межі кришки 4 і що закінчується провушиной 3.

Привід клапана включає в себе електродвигун 13 змінного струму, муфту граничного моменту 14 з гальмівним шківом, колодкове гальмо 15, диференційний редуктор 16 з двома черв’ячними передачами, гнучку муфту 20, що сполучає редуктор з валом 7 і командоаппарат 18 з зубчастої передачею 17. За відсутності електроенергії клапан може бути приведений в дію вручну від ланцюгового колеса 19.

При закритому клапані заслінка 8 під дією одностороннього (з боку воздухопровода холодного дуття) тиск повітря приживається до корпусу 1, перекриває прохідний отвір клапана. При відкриванні клапана привід повідомляє рух зубчастої рейці 5, яка переміщує малу заслінку 11. Після повного відкривання заслінки, що виконує роль перепускного клапана, електродвигун вимикається; відбувається поступове вирівнювання тисків в повітронагрівачі і повітропроводі. Коли перепад тисків досягає 0,03 МПа, знову включається електродвигун і заслінка 11, дійшовши до упору 9 на заслінці 8, рухається разом з нею до повного відкривання прохідного отвору клапана.

Вимкнення електродвигуна при досягненні заслінкою 8 крайніх робочих положень проводиться командоапаратом, а контроль положення заслінки — колійними вимикачами.

Випускають клапани холодного дуття діаметром в світлі 900, 1100, 1200 і 1400. Потужність електродвигуна 2 — 2,3 кВт.

2. Методи проведення капітального ремонту

Капітальний ремонт виконується для відновлення справності та повного або близького до повного відновлення ресурсу обладнання із заміною чи відновленням будь-яких його частин, включаючи базові. До складу робіт з КР входять також роботи з модернізації обладнання та впровадження нової техніки.

Капітальним вважається ремонт обладнання встановленою періодичністю не менше одного року, при якому, як правило, проводиться повне розбирання агрегату, заміна або відновлення всіх зношених деталей, вузлів та інших конструктивних елементів, ремонт базових деталей і фундаментів, збірка, вивірка, регулювання і випробування устаткування вхолосту і під навантаженням. Капітальні ремонти обладнання виконують зосередженим і розосередженим методами.

При зосередженому методі весь обсяг ремонту виконується протягом однієї зупинки об'єкта, яка, як правило, має більшу тривалість і пов’язана з великими втратами виробництва

При розосередженому методі весь обсяг робіт ремонтних робіт розподіляють і виконують при проведенні поточних ремонтів, в перервах між змінами, під час технологічних пауз.

Переваги розосередженого методу:

— менший обсяг робіт;

— скорочується штат робітників;

— рівномірне завантаження ремонтних цехів;

При капітальному ремонті клапана холодного дуття застосовується розосереджений метод.

3. Засоби змiни зношених деталей

У практиці металургійних заводів прийняті наступні методи заміни зношених деталей:

— індивідуальний,

— aгрегатний,

— вузловий.

За методом індивідуальних ремонтів машину ремонтує одна бригада в послідовному порядку: розбирання на вузли і деталі, ремонт і заміна деталей і вузлів, складання, регулювання, вивірка, випробування і забарвлення машини. Цей метод вимагає тривалої одноразової зупинки обладнання та високої класифікації слюсарів ремонтних бригади.

За методом вузлових ремонтів машини розбирають на вузли і потребують ремонту вузли замінюють заздалегідь підготовленими запасними, з наступною збіркою, регулюванням і випробуванням машини. При цьому методі тривалість ремонту значно менше (приблизно в 2 рази), ніж при індивідуальному, а кваліфікація робітників, складову ремонтну бригаду, може бути нижче внаслідок меншого обсягу пригоночних робіт і спеціалізації робочих з окремих видів робіт. Однак при цьому методі збільшується завантаження ремонтних цехів, так як необхідно виготовляти не тільки зносився деталі, але й входять до складу замінних вузлів.

Існує два способи ремонту самих вузлів:

1) деталі в кожному вузлі ремонтують індивідуальним методом;

2) деталі у вузлі забезпечують і замінюють раніше заготовленими.

Останній спосіб доцільний тільки при ремонті значного числа однотипних машин.

За методом агрегатних ремонтів машину знімають з плити (необхідно встановлювати не на фундаменти, а на проміжні плити або рами), встановлюють резервну копію і здійснюють необхідну вивірку по координатах. Зняту машину направляють в ремонтно-монтажний цех для капітального ремонту. Цим методом ремонтують робочі кліті сортових станів, редуктори, дискові пилки, летючі ножиці, моталки штріпсових, дрібносортних і дротяних станів, кантувателі рулонів і інші механізми

Простий обладнання в ремонті при агрегатному методі становить 0,2 — 0,1 від часу індивідуального ремонту

ходовий дуття деталь стропування

4. Відомість дефектів на капітальний ремонт

Відомість дефектів є базовим документом, на підставі якого встановлюється обсяг ремонтних робіт і потреба в механізмах, металоконструкціях, запасних частинах, і допоміжному обладнанні. Відомість дефектів включає в себе перелік деталей і вузлів обладнання із зазначенням необхідних ремонтних робіт. Відомість дефектів складається заст. Начальником виробничого цеху по устаткуванню, механіком цеху за участю ремонтного та експлуатаційного персоналу, який забезпечує щомісячне обслуговування та профілактичні огляди.

Відомість дефектів складається не менше, ніж за 6 місяців до початку ремонту, а якщо необхідно робити замовлення на інші підприємства, тоді відомість дефектів складається не менше, ніж за 12−18 місяців до початку ремонтів.

Відомість дефектів складається в 5-ти примірниках: для цеху, для управління головного механіка підприємства, кошторисного відділу, планового відділі і виконавця ремонту.

Таблиця 2 — Відомість дефектів на капітальний ремонт клапану холодного дуття

Найменування механізму, перелік ремонтних робіт і замінних деталей

Кількість вузлів і деталей які підлягають заміні, шт

Матеріал

Маса, кг

Обсяг робіт

Потрібні матеріали

Примітка

Загальна

1 шт

одиниця виміру

Кількість

найменування

одиниця виміру

Кількість

1. Заміна муфти з гальмівним шківом

1

Покупна

28,5

28,5

шт

1

2. Заміна вала в зборі

1

Складальний

105

105

шт

1

гас

л

2

3. Заміна рейки

1

Покупна

120

120

шт

1

4. Заміна упору

1

Покупна

23,4

23,4

шт

1

5. Заміна заслінки

1

Складальний

15

15

шт

1

6. Заміна пружинного буферного приладу

1

Складальний

26,8

26,8

шт

1

7. Заміна муфти

МПВП-4

1

Покупна

32,3

32,3

шт

1

8. Ревізія корпусу редуктора

1

шт

1

9. Ревізія диференціального редуктора з двома черв’ячними передачами із заміною

2

шт

1

гас

л

3

9.1. Заміна черв’ячного колеса

1

Складальний

34,2

34,2

шт

1

9.2. Заміна черв’яка в зборі

1

Складальний

50,1

50,1

шт

1

гас

л

2

9.3. Доливан-ня масла

1

шт

1

10. Заміна муфти гальмівним шківом

1

Покупна

26,6

26,6

1

шт

11. Заміна ланцюгового колеса

1

Сталь 45

23,6

23,6

1

шт

12. Огляд кришки з заслінкою

1

1

шт

13. Заміна шестерні в зборі

1

Складальний

21

21

1

шт

14. Заміна вхідного вала в зборі

1

Складальний

70,5

70,5

1

шт

гас

л

2

15. Заміна вихідного валу в зборі

1

Складальний

23

23

1

шт

1

16. Ревізія редуктора командоаппарата із заміною

1

Складальний

65,8

65,8

1

шт

гас

л

1

17. Заміна пружини

1

Сталь40Х

5,6

5,6

1

шт

18. Заміна фланця

2

Сталь 20

15

7,5

шт

2

79. Заміна диска

1

Сталь 45

11,3

11,3

шт

1

20. Заміна кришки

1

Сталь 3

26,7

26,7

шт

1

21. Ревізія централізованих систем густого мастила

1

шт

1

21.1. Заміна живильника

2М-02−3-К

1

Покупна

14,6

14,6

шт

1

22. Ремонт рами

1

шт

1

23. Затягування болтових з'єднань

115

шт

115

24. Фарбуван-ня рами

1

шт

1

25. Опробуван-ня і регулювання

5. Оперативний графік на капітальний ремонт

Оперативний графік повинен вичерпно відповідати на питання послідовності і часу ремонту грейферного крана, постачання конструкцій, матеріалів, деталей, вузлів, механізмів і ряд інших питань.

Оперативний графік містить перелік виконуваних робіт, дані протрудомісткості і необхідної робочій силі, дані про вартість і розподіліробіт у часі, що забезпечує виконання їх в заданий термін. Оперативний графік дозволяє правильно визначити потребу в робочій силі (по кваліфікації і за термінами прибуття їх на ремонтну площадку), що не допускають прихованих простоїв і зниження продуктивності праці. Щоб правильно визначити потребу в робочій силі слід виходити з прогресивних норм виробітку для кожного виду робіт окремо.

Таблиця 3 — Оперативний графiк на капітальний ремонт

Найменування механiзму, перелiк ремонтних робiт i замiнних деталей

1. Заміна муфти з гальмівним шківом

2. Заміна вала в зборі

3. Заміна рейки

4. Заміна упору

5. Заміна заслінки

6. Заміна пружинного буферного приладу

7. Заміна мувти МПВП-4

8. Ревізія корпусу редуктора

9. Ревізія диференціального редуктора з двома черв’ячними передачами із

замiною

9.1 Заміна черв’ячного колеса

9.2 Заміна черв’яка в зборі

9.3. Доливання масла

10. Заміна муфти гальмівним шківом

11. Заміна ланцюгового колеса

12. Огляд кришки з заслінкою

13. Заміна шестерні в зборі

14 Заміна вхідного вала в зборі

15 Заміна вихідного валу в зборі

16 Ревізія редуктора командоаппарата із заміною

17 Заміна пружини

18. Заміна фланця

19. Заміна диска

20. Заміна кришки

21. Ревізія централізованих систем густого мастила

21.1. Заміна живильника 2М-02−3-К

22. Ремонт рами

23. Затягування болтових з'єднань

24. Фарбування рами

25. Опробування і регулювання

6. Забезпечення ремонту запасними частинами

Потреба підприємств у запасних частинах і матеріалах забезпечується шляхом:

— Виготовлення нових і реставрацій вживаних деталей і вузлів у ремонтних цехах підприємствах; Замовлення деталей і вузлів на спеціалізованих ремонтних підприємств галузі, машинобудівних заводах; завчасної поставки ремонтних матеріалів та виробів;

— Деталі і вузли для ремонту обладнання міжгалузевого призначення слід замовляти завчасно на машинобудівних і спеціалізованих заводах в межах виділених фондів. Великі й спеціальні деталі і вузли, виготовлення яких вимагає застосування унікального верстатного та іншого обладнання, набувають на заводах важкого машинобудування. Стандартний ріжучої і міряльний інструменти, підшипники кочення і рідинного тертя, металовироби, ущільнення, деталі гідроапаратури і апаратури, централізованих систем густого та рідкого змащування, гальма, муфти, стандартні редуктора та інші покупні вироби повинні придбавати відділи матеріально-технічного постачання і устаткування

— Потужності ремонтних цехів ВГМ в першу чергу призначені для забезпечення ремонтно-експлуатаційних потреб підприємств (виготовлення запасних частин, вузлів, змінного обладнання і технологічного виробництва та ін.). Завантажувати іншими видами робіт (для цілей капітального будівництва, поставок на сторону) допускається тільки вільні потужності після задоволення власних потреб підприємства.

— Забезпечення виробничих цехів підприємств запасними деталями шляхом їх виготовлення власними ремонтно-механічними цехами і механічними відділеннями спеціалізованих ремонтних цехів здійснюється в наступному порядку:

Виробничі цехи підприємств видають відділ головного механіка замовлення н6а необхідні вузли та деталі, а також на послуги ремонтно-механічних і ремонтних цехів

Щомісяця цехи — замовники подають у відділ головного механіка заявки про включення до місячні номенклатурні плани виробництва ремонтно-механічних цехів робіт з виготовлення деталей і вузлів за раніше виданими замовленнями.

На підставі заявок відділ головного механіка підприємства щомісяця видає ремонтно-механічним і ремонтними цехами завдання на виготовлення деталей і вузлів в номенклатурі і надання послуг виробничими цехами

Замовлення видаються ремонтно-механічними цехам через ВГМ, поділяються на річні (серійні) і разові. Річні замовлення видаються на деталі, що витрачаються

Замовлення видаються ремонтно-механічними цехам через ВГМ, поділяються на річні (серійні) і разові. Річні замовлення видаються на деталі, що витрачаються рівномірно протягом року, разові - на деталі та послуги у міру виявлення заявки на включення замовлень у місячний план. Замовлення на деталі вимагають виготовлення заготовок (виливків і поковок), видаються не менше ніж за 3−4 місяці до терміну поставки деталей.

Відділ головного механіка розподіляє виконання замовлень по ремонтно-механічним і ремонтним цехам, проводить попереднє нормування трудомісткості виконання замовлень і витрат верстато-годин і на підставі заявок виробничих цехів ВГМ, стверджувань керівництвом підприємства

Місячна номенклатурна виробнича програма цехам ВГМ складається з розрахунком збереження резерву потужності для виконання не передбачених номенклатурним планом особливо термінових замовлень (10−15% загального обсягу виробництва цих цехів).

Зміна у затверджені номенклатурні плани може внести тільки головний механік підприємства у виключенні випадках. Терміни виготовлення необхідних для ремонтів вузлів і деталей повинні відповідати термінам, передбаченим запланованими ремонтами.

— Облік виконання цехами ВГМ місячної виробничої програми ведеться за виконаним замовленнями, передбаченим номенклатурними планами, з оцінкою їх в нормо-годинах, формо-годинах, мелений-годинах, та інше згідно цеховою нормуванню.

— На підприємствах чорної металургії основним місцем зберігання запасних частин, вузлів і устаткування є центральний склад запасних частин ВГМ. У виробничих цехах для зберігання запасних частин мають бути передбачені приоб'єктові склади.

7. Замовлення на виготовлення запасних частин

Запчастинами вважається матеріальні ресурси, виготовлення яких здійснюється за кресленнями надаються персоналом РБЦ. За підходу до організації замовлення та заявки запчастин, що виготовляються в цехах ВГМ, вони поділяються на такі види:

Щомісячні (річні) замовлення — видаються в кінці поточного року на наступний і діють протягом року. Вони включають швидкозношувані деталі обладнання, наприклад, робочі органи машин — ножі, пилки і т.д. Передбачається, що замовлення виконується щомісячно, рівними частками протягом року за заявками;

Замовлення поточних ремонтів — видаються за три місяці до передбачуваного терміну виконання.

Таке замовлення включає запчастини поточних ремонтах, і може перебувати в активному стані (бути відкритим) протягом двох і більше років. Підставою для початку виготовлення запчастин є заявка на них в рамках раніше виданого замовлення.

Заявка видається на наступний місяць і може включати тільки частину запчастин, що включаються в замовлення;

Замовлення капітальних ремонтів — видаються за шість місяців до передбачуваного терміну початку капітального ремонту. Запчастини такого замовлення виготовляються в повному обсязі до початку капітального ремонту;

За підходу до формування замовлення, що розміщуються у сторонніх підрядників, подібні замовленнями на капітальні ремонти, що розміщуються в цехах головного механіка.

Такі замовлення віддаються у відділ обладнання.

Співробітники відділу організовують і проводять тендер серед сторонніх підприємств на розміщення замовлень. За результатами тендеру визначається виконавець замовлення, з яким укладається договір. У процесі виконання договору відділ обладнання здійснює моніторинг виготовлення запчастин на територію свого підприємства і повідомляє про це у РБЦ.

У загальному випадку комплекс завдань, пов’язаних із замовленням і постачанням запчастин, вирішується по кожному замовленню окремо і включає наступні етапи:

— Замовлення запчастин — визначення та юридичне оформлення граничних (ранніх) термінів та обсягів виготовлення запчастин;

— Заявка запчастин — уточнення термінів та обсягів виготовлення запчастин. Може включати тільки частина запчастин включених в запас;

— Моніторинг виконання заявки — контроль прогнозних термінів виконання заявки та обсягів запчастин виготовлених за нею;

— Моніторинг виконання замовлення — контроль обсягів виготовлення запчастин.

8. Вiдомicть допомiжного устаткування, iнструментiв, матерiaлiв

З метою підвищення мехнiзації ремонтних робiт, складається вiдомiсть допомiжного устаткування, у якiй зазначене оснащення ремонтних дiлянок необхiдним устаткуванням, інструментами для проведення капітального ремонту.

Таблиця 4 — Вiдомiсть допомiжного устаткування, iнструментiв, матерiалiв

Найменування

Од.

Вим

Кількість

Призначення, тип, технічна характеристика

Примітка

1. Вантажопідйомні засоби

1.1 Таль електрична

Шт

1

Q=30 кН

2. Пристосування та інструменти:

2.1 Кувалда

2.2 Молоток слюсарний

2.3. Ключі ріжкові, комплект

Шт

Шт

Шт

2

10

5

3. Вимірювальні інструменти:

3.1 Штангенциркуль

3.2 Рулетка

Шт

Шт

2

3

от 0 до 200 мм

0 ~ 5000 мм

4. Устаткування для зварювання та різання метала:

4.1 Різак ацетиленовий

4.2 Трансформатор зварювальний

Шт

Шт

1

1

РР 53

СТН-350

5. Матерiали

5.1 Гас

5.2 Веташ

5.3 Електрод

Л

Кг

пачка

11

3

4

Для вiдчишення деталей

Е-42

9. Схеми стропування великовагових и великогабаритних деталей

Для крiплення вантажу до гака вантажо-прийомного механiзму застосовують стропи.

Стропами називають відрізки канатів и ланцюгів, з'єднані в кільце або забезпечені навісними и вантажо-захоплювальних кінцевими елементами, Які служать для обв’язки, кріплення и навішування вантажу до складського механізму и забезпечують швидкого, зручне, надійне и безпечне закріплення вантажів.

Кiлькiсть гiлок стропа, на яких підвищують вантаж, вибирають у залежностi вiд маси вантажу, що пiднiмається, та діаметру канату. Звичайно застосовують строп з меншою кiлькiстю гiлок i великим діаметром канату. Однак застосовувати для стропiв канат діаметром бiльше 39 мм практично недоцiльно, тому що користатися таким стропом важко i незручно.

При роботах використовують стропи рiзних конструкцiй, однако найбiльше поширення одержали полегшанi та уневерсальнi стропи.

Полегшений строп виготовляють зi сталевого канату, наа кiнцях якого передбачають петлi з коушами чи приєлнують такi. Унiверсальнi стропи виконанi у формi замкнутої петлi довжиною вiд 5 до 15 м i застосовують при строповцi великовагового устаткування, конструкцiй i трубопроводiв.

Для запобiгання стропа вiд ушкоджень при вигинах на гострi гранi вантажу, пiдкладають дерев’янi чи металевi iнветарнi пiдкладки. Необхiдно так закрiпити строп, щоб вiн не пересувався пiд час пiдйому вантажу.

Стропування i розстропування пiднiмаємого вантажу — трудомiсткi операцiї.

Для знаття стропiв, монтажникам часто доводитися пiдiйматися на значну висоту, що не зручно i небезпечно.

Малюнок 2 — Схема стропування кришки редуктора

Малюнок 3 — Схема стропування вала

Малюнок 4 — Схема стропування рейки

10. Розрахунок стропiв для стропування деталей, вузлiв

Визначаємо натяг в однiй гiльцi канату при стропуваннi вала

F =,

де Q — вага кришки редуктора; Q = 1050H

n — кiлькiсть гiлок у стропi; n = 2

б — кут нахилу гiлки канату до вертикалi; б = 20?;

F = = 558 H

Визначаємо розривне зусилля

P = k ·F

де

k — коефiцiєнт запасу мiцностi; k = 6;

P = 6 · 558 = 3 348 H

Вибираємо канат ТК 6 · 19 ГОСТ 3070–81

d? = 4,8 мм; [Р] = 10 900 Н — допустиме розривне зусилля [Р] > Р

Визначаємо натяг в однiй гiльцi канату при стропуваннi рейки

F =,

де Q — вага кришки редуктора; Q = 1200H

n — кiлькiсть гiлок у стропi; n = 2

б — кут нахилу гiлки канату до вертикалi; б = 35?;

F = = 732 H

Визначаємо розривне зусилля

P = k · F

k — коефiцiєнт запасу мiцностi; k = 6;

Р = 6 · 732 = 4 392 Н

Вибираємо канат ТК 6 · 19 ГОСТ 3070–81

d? = 4,8 мм; [Р] = 10 900 Н — допустиме розривне зусилля [Р] > Р

Визначаємо натяг в однiй гiльцi канату при стропуваннi кришки редуктора

F =,

де Q — вага кришки редуктора; Q = 15000H

n — кiлькiсть гiлок у стропi; n = 1

б — кут нахилу гiлки канату до вертикалi; б = 0?;

F = = 15000H

Визначаємо розривне зусилля

P = k · F

k — коефiцiєнт запасу мiцностi; k = 6;

Р = 6 · 1500 = 90 000 Н

Вибираємо канат ТК 6 · 19 ГОСТ 3070–81

d? = 14 мм; [Р] = 92 200 Н — допустиме розривне зусилля [Р] > Р.

11. Наряд-дозвіл на виробництво ремонтних робіт у зоні підвищеної небезпеки

Частина робіт підвищеної небезпеки, «узаконена «локальними нормативними актами підприємства, вимагає оформлення наряду-допуску.

Наряд-допуск — це завдання на виробництво робіт, оформлене на спеціальному бланку встановленої форми і визначає зміст, місце роботи, час її початку і закінчення, умови безпечного проведення, склад бригади і осіб, відповідальних за безпеку виконання роботи. Форма наряду-допуску дещо відрізняється для ведення різних робіт, структура змісту залишається однаковою. Обов’язково зазначаються: — підготовчі заходи і відмітка про їх виконання; склад бригади; - фіксується проведення і проходження цільового інструктажу; - час початку і закінчення робіт; підтвердження закінчення робіт.

Наряд-допуск видається на строк, необхідний для виконання заданого обсягу робіт (у ряді випадків — на робочу зміну). Видача і повернення його реєструються в журналі.

У разі невиконання робіт у вказане в наряді-допуску час або зміни умов виконання робіт роботи припиняються, наряд-допуск закривається, відновлення робіт дозволяється тільки після видачі нового наряду-допуску.

Закінчення робіт оформлюється підписами в наряді-допуску, і він передається відповідальному керівнику робіт. Проведення інструктажу з безпеки фіксуються в наряді-допуску з підписом учасників. До самостійного виконання робіт підвищеної небезпеки допускаються особи: не молодше 18 років (в окремих галузях — не молодше 21 року); - визнані придатними до провадження робіт медичним оглядом; - мають виробничий стаж на зазначених роботах не менше одного року і тарифний розряд не нижче третього; пройшли навчання і перевірку знань правил, норм та інструкцій з охорони праці; - мають посвідчення на право проведення цих робіт; - отримали інструктаж на робочому місці з безпеки при виконанні робіт.

Право видачі нарядів-допусків надається фахівцям (майстер, начальник дільниці тощо), атестованим з охорони праці та уповноваженим на це наказом керівника організації, наприклад, технічному директору, головному інженеру, заступникам директорів, начальникам самостійних підрозділів та їх заступникам.

Право видачі нарядів-допусків надається фахівцям (майстер, начальник дільниці тощо), атестованим з охорони праці та уповноваженим на це наказом керівника організації, наприклад, технічному директору, головному інженеру, заступникам директорів, начальникам самостійних підрозділів та їх заступникам.

Особи, що видають наряд-допуск, визначають необхідність і обсяг робіт, умови безпечного виконання цих робіт, здійснюють контроль за виконанням заходів щодо забезпечення безпеки виробництва робіт, визначають кваліфікацію відповідального керівника робіт, відповідального виконавця робіт, членів бригади.

Відповідальний керівник робіт несе відповідальність за повноту і точне виконання заходів безпеки, зазначених у наряді-допуску, кваліфікацію відповідального виконавця робіт і членів бригади (ланки), включених в наряд-допуск, а також за допуск виконавців на місце виконання робіт.

Відповідальний виконавець робіт не має право залишити робоче місце. У разі виникнення такої необхідності його зобов’язаний замінити відповідальний керівник робіт. При неможливості заміни роботи повинні бути припинені, а робітники виведені з місця виконання робіт.

Склад бригади працюють за нарядом-допуском повинен складатися не менше ніж з двох осіб.

Висновок

В результаті виконання курсової роботи дано технічний опис конструкції клапана холодного дуття в умовах доменного цеху, складена відомість дефекту і оперативний графік. Капітальній ремонт проходить протягом 48 годин, кількість робітників 13 чоловік за зміну. Для того щоб провести ремонт в потрібні терміни складено відомість допоміжного устаткування інструментів, матеріалів. Складено наряд-дозвiл на виробництво ремонтних робот в зоні підвищеної небезпеки.

Список використаних джерел

1. Машины и агрегаты металлургических заводов: учебник для вузов: В Вт.Т. 1; Машины и агрегаты для производства и отделки проката/Целиков А.И.; Полухин П. И.; Гребенник В. М. и др. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Металлургия, 1988, — 680 с.

2. Временное положение о техническом обслуживании и ремонтах (ТОиР). Механическое оборудование предприятий системы Министерства чёрной металлургии СССР: Утв. 25. 01. 1982 г. /Разраб. ВНИНО Чёр. Мет.; Рук. авт. кол. Черников Ю. В — Б.И., 1983 — 389 с.

3. Кружков В. А., Чиченев Н. А. Ремонт и монтаж металлургического оборудования: Учеб. Для техникумов. — М.: Металлургия, 1985 — 320 с.

4. Левин М. З., Седуш В. Я., Механическое оборудование доменных цехов. Учеб. Пособие для ВУЗов — 2 — е изд., доп. и перераб. — К.; Донецк Вища шк. Головне изд-во 1878−176 с.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой