Організація та управління фінансово-економічною безпекою кадрових агентств

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Менеджмент


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика консалтингової компанії «Анкор»

РОЗДІЛ 2. Організування фінансово-економічної безпеки консалтингової компанії «Анкор»

РОЗДІЛ 3. Аналізування фінансово-економічної безпеки компанії «Анкор»

РОЗДІЛ 4. Розроблення управлінських рішень забезпечення фінансово-економічної безпеки консалтингової компанії «Анкор».

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Процеси глобалізації та посилення конкуренції загострюють проблему збереження фінансової стійкості підприємств як основи їхньої фінансово-економічної безпеки.

Зовнішнє середовище функціонування суб'єктів господарювання стає ще більш динамічним та невизначеним, спричиняючи значну кількість ризиків, небезпек та загроз (неплатоспроможність партнерів, недобросовісна конкуренція, злиття і поглинання, комерційний шпіонаж, рейдерство тощо). Все це зумовлює потребу в ефективному управлінні їх фінансово-економічною безпекою, вдосконаленню його методів та механізмів.

Метою написання курсового проекту є вивчення організації та управління фінансово-економічної безпеки підприємств.

Завдання курсового проекту полягають дослідженні фінансово-економічної безпеки компанії, виявлення проблем та розробки варіантів їх вирішення.

Об'єктом курсового проекту є компанія «Aнкор», що займається підбором кваліфікованого персоналу для будь якої сфери діяльності із представництвами в Україні, Росії, Білорусії і Казахстані.

Предмет курсового проекту — фінансово-економічна безпека компанії «Aнкор».

У першому розділі курсової роботи наведено загальну характеристику кадрової агенції «Aнкор», а також основні поняття фінансово-економічної безпеки. Другий розділ описує стан фінансово-економічної безпеки у компанії «Aнкор», відповідні служби та завдання, які вони виконують, також проведено діагносту банкрутства та прогнозування платоспроможності компанії. Аналіз фінансово-економічної безпеки компанії здійснюється у третьому розділі. У четвертому розділі наводяться альтернативні варіанти вирішення проблем, виділених у попередніх двох розділах.

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика кадрового агенства «Анкор»

управлінський рішення фінансовий безпека

Перехід до ринкової економіки, в умовах впливу світової економічної кризи, пов’язаний зі складністю «виживання» суб'єктів господарювання і, як наслідок, необхідністю їх захисту самими суб'єктами. Процеси, що протікають в соціально-економічній сфері у зв’язку із зміною економічної системи, її адаптацією до сучасних умов, висувають на перший план проблему економічної безпеки, тому питання її забезпечення повинно займати ключове місце при прийнятті управлінських рішень.

Безпека — це стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для запобігання загроз і забезпечення функціонування підприємства. Вона гарантує стабільність і розвиток підприємства.

Основними завданнями забезпечення безпеки на мікрорівні є:

— захист законних прав та інтересів підприємства і його персоналу;

— збір, аналіз, оцінка та прогнозування даних, що характеризують стан безпеки на підприємстві;

— оперативне виявлення можливих перешкод діяльності підприємства;

— виявлення зовнішніх і внутрішніх загроз, розробка превентивних заходів;

— фізична і технічна охорона будівель, споруд, території і транспортних засобів;

— збереження матеріальних і фінансових цінностей;

— недопущення на підприємстві і в структурних підрозділах промислового шпигунства;

— захист керівників і персоналу підприємства від можливих насильницьких посягань;

— забезпечення захисту відомостей, що становлять комерційну та іншу охоронювану законом таємницю;

— захист інформаційних ресурсів підприємства від знищення або пошкодження;

— вивчення партнерів, клієнтів і конкурентів;

— забезпечення безпеки зовнішньої діяльності підприємства;

— пошук і виявлення інформації для вироблення оптимальних управлінських рішень з питань стратегії і тактики стійкої економічної діяльності;

— відшкодування матеріальної та моральної шкоди

Безпека підприємства забезпечується економічними методами і засобами позаекономічного характеру, а також (значною мірою) і економічними засобами, в т. ч. із залученням фінансових ресурсів.

Планування та аналіз стратегії безпеки підприємства та її складових завжди здійснюється в сукупності з функціями нормування, фінансового та податкового планування, планування персоналу, бухгалтерського обліку і т.д.

Організація та управління фінансово-економічною безпекою розглядається на основі діяльності компанії «Анкор».

Кадрова агенція АНКОР (АНаліз, КОнсультування, Рекрутмент) практично є ровесником сучасної російської економіки. Наприкінці 1980-х років у Радянський Союз прийшли іноземні компанії. Стала відчутною потреба у такому сервісі, як пошук та добір персоналу, до якого компанії звикли за кордоном, і АНКОР став одним з піонерів ринку кадрових послуг.

Ринок праці у ці роки був неймовірно цікавим та суперечливим. Тисячі людей шукали роботи. Вимоги іноземних працедавців до кадрів були дуже невисокими, але здебільшого їх неможливо було виконати. Здавалося б, потрібне було лише знання іноземної мови та комп’ютерна грамотність. Але саме це було рідкісним сполученням навичок у людей, що жили в абсолютно закритій країні в епоху технологічного відставання. Конкуренції на кадровому рику майже не було, мало хто наважувався починати бізнес в новій сфері за відсутності досвіду, знань і не маючи змоги оцінити перспективи.

Засновник компанії АНКОР Ігор Анатолійович Хухрев зміг зазирнути у майбутнє і вірно оцінити місце рекрутменту та кадрового консалтингу на ринку послуг. Агентство почало надавати послуги пошуку і добору персоналу для російських та іноземних учасників.

Перші клієнти «Анкору», серед яких були світові гіганти McDonald’s, Philip Morris, Xerox, General Electric, Shell, вперше дали їм знання та уявлення про свої потреби, пріоритети і бажаний рівень сервісу.

У 1989 році було засноване кадрове агентство, а у 1990 — зареєстровано ім'я АНКОР (АНаліз, КОнсультування, Рекрутмент), 1 червня — офіційна дата народження компанії.

Період бурхливого зростання економіки після розпаду СРСР активно поповнював лави клієнтів АНКОРу як новими іноземними компаніями, що виходили на ринок, так і приватними російськими компаніями, які переймали західні технології та принципи організації бізнесу (зокрема, управління персоналом).

Також почав заповнюватися і ринок рекрутменту. З одного боку, в Росію прийшли великі іноземні рекрутингові компанії (Antal International, Kelly Services, Manpower, Ward Howell та ін.), з другого у відповідь на попит утворилися російські кадрові агенції.

В умовах зростання конкуренції АНКОР ухвалив рішення перейняти кращий світовий досвід, навчити команду сучасних технологій добору персоналу, що дозволило би вдосконалити якість і ефективність послуг. АНКОР підписав угоду з американською компанією RWJ / Express Personnel Services на навчання, консультування та інформаційну підтримку.

Намагаючись перевершити очікування найвибагливішого клієнта, АНКОР запровадив спеціалізацію консультантів за сферами діяльності компаній-клієнтів. Як показав час, це рішення виявилось надзвичайно плідним і забезпечило компанії ринкову стабільність на багато років уперед.

Клієнти АНКОРУ проводили активну регіональну експансію, намагаючись максимально охопити вільні ринки. АНКОР також зайнявся розбудовою регіональної мережі. У період 1992−1997 рр. АНКОР відкрив офіси у Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Владивостоку, Ростові-на-Дону, Самарі, Пермі, Краснодарі, а також у Мінську (Білорусь). Для зручності клієнтів у московському офісі було створено регіональний відділ — єдину точку входу, інформаційного обміну і координації дій у рамах проектів.

Можливість технологічного вдосконалення в масштабі більше, ніж один офіс, підштовхнула АНКОР до створення єдиної інформаційної системи, що дало змогу підсумовувати історію стосунків з клієнтами, громадити дані за проектами, базу резюме і контактів з кандидатами, а також організувати планування роботи, налагодити комунікацію і обмін досвідом між всіма консультантами мережі.

1995 року АНКОР започаткував новий напрямок діяльності. На запит клієнтів — іноземних компаній ринку виробництва і продажу ТНС (товарів народного споживання) — агенція випустила перший Огляд заробітної платні і компенсацій у Москві та Московській області.

2004 року почалася реструктуризація компанії в холдингову структуру. Новий етап розвитку мав за меті нову організацію бізнесу — з одного боку, надання підрозділам, виділеним у самостійні компанії, свободи щодо ухвалення вигідних ринкових рішень, з іншого боку, зобов’язання бізнес-одиниць в рамах холдингу гарантувати клієнтам і кандидатам усі вигоди і переваги співробітництва з брендом АНКОР.

Значна кількість офісів, різноманітність послуг, а також плани подальшого регіонального та спеціалізованого розвитку вимагали змін у структурі управління бізнесом. У рамах реструктуризації АНКОР створив керівну компанію, яка акумулювала і вкорінювала найкращий досвід обслуговування клієнтів і взаємодії з кандидатами у масштабі всієї мережі, розробляла стандарти внутрішніх процесів.

2005 року отримав путівку в самостійне життя перший спеціалізований бізнес-підрозділ. Лізингова компанія АНКОР зосередилася на наданні клієнтам послуг з управління чисельністю персоналу: виведенні персоналу зі штату компанії, наданні персоналу на короткотермінові та довготермінові проекти, наданні персоналу позмінно, забезпеченні виробничих процесів.

Напрямок «Огляди заробітної платні» протягом кількох років суттєво розвинувся і розширив сферу своєї діяльності завдяки цілому пакету регулярних і спеціальних досліджень ринку праці. 2007 року напрямок реорганізовано в самостійну продуктову одиницю Центр аналітичних досліджень АНКОР. Це дало змогу розвинути методологію та розбудувати портфель дослідницьких продуктів, а також створити єдиний центр обробки даних і якісно покращити дослідження АНКОРу. З іншого боку, в новій спеціалізованій компанії було створено центр продажу з акцентом на дослідницький продукт.

Ще один продукт -- розрахунок заробітної платні -- АНКОР додав до портфелю послуг і запропонував клієнтам в рамах комплексного обслуговування завдяки об'єднанню з компанією «Юністафф» (Unistaff Payroll Solutions) у 2007 році.

Впровадження на ринок нових продуктів і різноманіття послуг АНКОРу посилило зв’язок між галузевою специфікою бізнесу клієнта і його потребами у кадрових послугах.

Під час реструктуризації АНКОР ухвалив одне з ключових рішень — перехід від спеціалізації консультанта у певній галузі до спрямування бізнесу на конкретний ринок.

2006 року АНКОР створив першу галузеву компанію «АНКОР Енерджі», що надає кадрові послуги холдингу підприємствам паливно-енергетичної сфери, пропонує рішення з урахуванням специфіки бізнесу і управління персоналом у цьому секторі ринку.

У 2007 році галузевий підрозділ «АНКОР Роздріб та гостинність» закріпив успіх «АНКОР Енерджі» у сфері обслуговування підприємств роздрібної торгівлі, готельного бізнесу та громадського харчування.

Галузева спеціалізація бізнесу стала одним з векторів розвитку АНКОРу. В історичний період з 2004 по 2008 рік успішну та перспективну тенденцію створення галузевих бізнес одиниць у холдингу продовжили «АНКОР Автобізнес», «АНКОР Банки, фінансові послуги», «АНКОР Видобуток і металургія», «АНКОР Медицина і фармація», «АНКОР Нерухомість і будівництво». Нині холдинг продовжує створювати повносервісні галузеві підрозділи.

З 2004 до 2008 року АНКОР продовжував територіальну експансію і вихід на нові ринки. Період економічного піднесення і високої прибутковості дав змогу здійснити масштабні інвестиції в регіональний розвиток і практично вдвічі розширити мережу. У Росії відкрилося 15 офісів за 4 роки, до числа яких увійшли так звані «малі міста». Для ефективного управління бізнесом у малих містах АНКОР впроваджує зонтикову структуру: в мережі утворилися два «зонтики» — Ярословський (Ярославль, Калуга, Твер, Череповець) та Володимирський (Володимир, Тула, Рязань).

Також АНКОР здійснив вихід в Україну та Казахстан, закріпивши свій статус міжнародного кадрового оператора у чотирьох країнах СНД. У 2006 році ми відкрили офіси в Києві, набувши локальну рекрутингову компанію Adforce, і продовжили розвиток бізнесу в Україні, відкривши офіси в Одесі, Львові, Дніпропетровську та Донецьку. У Казахстані АНКОР відкрив офіси в Алматі та Астані.

Свою місію АНКОР вбачає у сприянні успішному розвиткові бізнесу своїх клієнтів, надаючи послуги високої якості з підбору персоналу і управління кадровими процесами.

АНКОР сприяє розвиткові потенціалу кандидатів для досягнення ними найкращих професійних результатів.

АНКОР надає співробітникам можливості для досягнення висот професіоналізму і плідної роботи в холдингу.

РОЗДІЛ 2. Організування фінансово-економічної безпеки кадрової агенції «Анкор»

Проблема забезпечення економічної безпеки підприємств потребує вирішення, що стосується абсолютно всіх підприємств і організацій, що ведуть свою діяльність в ринкових умовах. Забезпечувати економічну безпеку необхідно від зовнішніх і внутрішніх впливів, що порушують нормальне функціонування господарської діяльності.

Для максимального забезпечення економічної безпеки підприємства необхідно:

— виявлення нестиковок і протиріч у законодавстві з метою мінімізації податків і зборів;

— вироблення рекомендацій щодо досягнення компромісних рішень щодо усунення перешкод для розвитку бізнесу;

— встановлення зв’язків з організованою злочинністю, корумпованими чиновниками;

— вироблення механізмів і прийняття заходів проти кримінальних угруповань з можливим залученням силових структур;

— виявлення рівня професіоналізму партнерів, психології їх поведінки;

— розробка та реалізація механізмів протидії діяльності недобросовісних конкурентів, запобігання позапланових податкових перевірок, шахрайських дій.

Забезпечення фінансово-економічної безпеки є одним з основних принципів нормального функціонування підприємства, реалізація якого передбачає використання комплексного науково-практичного системного підходу. Головний його зміст -- це виявлення й усунення зовнішніх і внутрішніх загроз. Тому кожне підприємство має розробляти власну комплексну систему забезпечення фінансово-економічної безпеки. Діяльність щодо забезпечення безпеки на підприємстві спрямована на конкретні об'єкти і провадиться за допомогою особливих засобів і методів відповідно до визначених принципів. Вона тісно пов’язана з діяльністю всіх функціональних ланок підприємства і має здійснюватися комплексно. Головна роль у цьому процесі належить службі безпеки. Фахівці служби безпеки покликані відстежувати економічну ситуацію на підприємстві, у його внутрішньому та зовнішньому середовищі, і вчасно реагувати на небезпечні, ризикові ситуації й загрози.

Підприємство «Arup» використовує лінійно-функціональну структуру управління, що характерна для компанії яка спеціалізується як за галузевим, так і функціональним принципом, має регіональну мережу та зарубіжні філіали.

Графічно організаційна структура підприємства відображена на рис. 1.

Рис. 1. Організаційна структура «Aнкор»

З метою дослідження фінансово-економічної безпеки компанії «Aнкор» необхідно провести діагностику банкрутства підприємства. Під діагностикою банкрутства розуміють використання сукупності методів фінансового аналізу для своєчасного розпізнавання симптомів фінансової кризи на підприємстві й оперативного реагування на неї на початкових стадіях з метою зменшення імовірності повної фінансової неспроможності суб'єктів господарювання [7].

Діагностику банкрутства компанії «Aнкор» проводимо за допомогою п’яти факторної моделі Альтмана (див. табл. 1).

Таблиця 1

Прогнозування банкрутства компанії «Arup» за Альтманом

Показник

Значення

Розрахунок моделі Амьтмана

Нормативні значення показника

Відношення власного оборотного капіталу до сукупних активів (X1)

0,76

Z = 1,2X1 + 1,4X2 +3,3X3 + 0,6X4 + 0,999X5 = 1,2*0,76 + 1,4*0,15 + 3,3*8,72 + 0,6*1,51 + 0,999*0,16 = 30,96

— якщо Z менше 1,8 — ризик банкрутства високий

— 1,9?Z?2,7 — імовірність середня;

— 2,8?Z?2,9 — невелика;

— вище 3,0 — загроза відсутня.

Відношення нерозподіленого прибутку до сукупних активів (X2)

0,15

Відношення прибутку до виплати відсотків, податків до сукупних активів (X3)

8,72

Співвідношення між власним і залученим капіталом (X4)

1,51

Відношення виручки від продажу продукції до сукупних активів (X5)

0,16

Відповідно до п’яти факторної моделі Альтмана для компанії «Arup» загроза банкрутства відсутня.

Платоспроможність підприємства є ознакою фінансової стійкості, суттю якого є забезпеченість обігових активів довготерміновими джерелами формування. Більша чи менша поточна платоспроможність (або неплатоспроможність) зумовлена більшим чи меншим рівнем забезпеченості (або незабезпеченості) обігових активів довготерміновими джерелами.

Платоспроможність компанії «Aнкор» оцінюється за допомогою моделі Р. Ліса. Модель Ліса для оцінки фінансового стану оцінює схильність підприємства до банкрутства на основі показників ділової активності та рентабельності. Головною перевагою даної моделі є простота розрахунку [7].

Таблиця 2

Прогнозування платоспроможності компанії «Aнкор» за Р. Лісом

Показник

Значення

Розрахунок моделі Амьтмана

Критичне значення показника

Відношення оборотного капіталу до всіх активів (X1)

0,65

Z = 0,063X1 + 0,092X2 +0,057X3 + 0,001X4 = 0,063*0,65 + 0,092*0,13 + 0,057*0,32 + 0,001*1,82 = 0,23

Z = 0,037

Відношення прибутку від реалізації до всіх активів (X2)

0,13

Відношення нерозподіленого прибутку до всіх активів (X3)

0,32

Співвідношення між власним і залученим капіталом (X4)

1,82

Відповідно до моделі прогнозування платоспроможності Р. Ліса для компанії «Aнкор» відсутня загроза не платоспроможності, оскільки отримане значення значно нижче від критичного.

РОЗДІЛ 3. Аналізування фінансово-економічної безпеки компанії «Arup»

З метою визначення рівня фінансово-економічної безпеки у компанії «Aнкор» застосовується методика розрахунку коефіцієнтів за даними фінансової звітності підприємства, які визначаються заданими варіантами з подальшою розробкою результатів засобами описової статистики.

Таблиця 3

Аналізування фінансово-економічної безпеки компанії «Aнкор»

Назва показника

Формула розрахунку

Значення показника

Економічний зміст

Нормативне значення за основними методиками

чисельник

знаменник

1

2

3

4

5

6

Коефіцієнт зносу основних засобів

Сума зносу основних засобів

Балансова вартість основних засобів

0,18

Характеризує ступінь зношеності основних засобів

< 0,5

Фондовіддача основних засобів

Чистий дохід

Середньо річна вартість основних засобів

7,26

Ефективність використання основних засобів

> 1

Рентабельність активів

Чистий прибуток

Середня вартість активів за період

0,22

Одержаний прибуток від кожної вкладеної в активи гривні

> 0,05

Коефіцієнт оборотних активів

Чистий дохід

Середня вартість активів за період

14,7

Визначає потенціал підприємства

-

Коефіцієнт покриття зальний

Поточні актив

Коротко

срокові зобов’язання

2,001

Характеризує достатність оборотних коштів для погашення своїх боргів

Критичне значення =2.

2 до 2,5 свідчить, що фірма вчасно ліквідує свої борги

Коефіцієнт фінансування

Середня заборгованість

Середня вартість власного капіталу за період

0,56

Визначає свівідношення зальної заборгованості та власного капіталу

< 1

Коефіцієнт

втрати плато-спроможності

Виторг від реалізації

Витрати

2,61

Показує, наскільки внаслідок факторів можуть бути скорочені надходження коштів, щоб при цьому була можливість здійснювати необхідні платежі

> 1

Відповідно до проведених розрахунків можна зробити висновок, що фінансово-економічний стан підприємства знаходиться у відмінному стані, про що свідчать результати наступних коефіцієнтів:

Ступінь зношеності основних засобів значно нижчий від нормативного показника, тобто підприємство вчасно оновлює матеріальну базу також про це свідчить фондовіддача, тобто ефективність використання основних засобів (на 1 грн припадає 6,12 грн чистого доходу).

Рентабельність активів показує, що кожна гривня вкладена в активи приносить 0,2 гривні чистого прибутку, що теж вище за нормативні значення.

Коефіцієнт заборгованості показує, що компанія має потенціал, про достатність коштів свідчить також коефіцієнт фінансування та коефіцієнт втрати платоспроможності.

Коефіцієнт покриття загальний дорівнює 2,001, що свідчить про достатність оборотних коштів для погашення своїх боргів.

При оцінці фінансово-економічної безпеки підприємства ключовими є дві сторони їх діяльності: ефективність та захищеність, тому як базу побудови кількісної оцінки методики оцінки використовується комплексна методика з інтегральним значенням у 100 балів. Визначення рівня фінансово-економічної безпеки залежно від кількості набраних балів, а також кількість балів, яка відповідає тому чи іншому коефіцієнту, необхідно визначити на основі експертних оцінок економістів та керівників підприємств.

Оцінку фінансово-економічної безпеки компанії «Aнкор» проводиться за формулою (1).

(1)

де І - інтегральна оцінка рівня фінансової безпеки;

МАХі - максимальна кількість балів за і-м коефіцієнтом;

Рі - поправочний коефіцієнт;

Кі - фактичне значення і-го коефіцієнта.

Наступним кроком є визначення інтервалів значень показників за допомогою поправочних коефіцієнтів — кількості балів, що присвоюються студентом. Значення поправочних коефіцієнтів поділено на три групи: 0; 0,5 і 1. Це зроблено з урахуванням наявності трьох типів оцінки рівня фінансово-економічної безпеки: критичного, недостатнього, достатнього [7].

Таблиця 4

Максимальні бальні оцінки в розрізі окремих коефіцієнтів фінансового аналізу для оцінювання рівня ФЕБ кадрової агенції «Aнкор»

Назва коефіцієнта

Максимальна кількість балів

1

2

Коефіцієнт зносу основних засобів

5

Фондовіддача основних засобів

5

Рентабельність активів

20

Коефіцієнт оборотності активів

15

Коефіцієнт покриття загальний

10

Коефіцієнт фінансування

25

Коефіцієнт втрати платоспроможності

20

Максимально можлива кількість балів

100

Конкретні значення коефіцієнтів і вибір для них поправочного коефіцієнта визначалися на основі як реальних середніх значень, так і рекомендованих нормативних значень. У результаті отримано такий розподіл (табл. 4).

За результатами аналізу суб'єкт підприємництва може отримати один з трьох типів оцінки рівня фінансової безпеки: критичний (менше 60 балів), недостатній (60−80 балів), достатній (80−100 балів). Критична оцінка означає значну фінансову небезпеку в діяльності суб'єкта підприємництва. Недостатня оцінка свідчить про наявність ряду проблем у діяльності суб'єкта підприємництва, що в майбутньому можуть спричинити кризові явища. Достатня оцінка відповідає фінансово безпечному стану суб'єкта підприємництва [7].

Таблиця 4

Визначення поправочного коефіцієнта за ключовими показниками фінансового аналізу

Назва коефіцієнта

Поправочний коефіцієнт

0,00

0,50

1,00

Коефіцієнт зносу основних засобів

> 0,60

0,40−0,60

< 0,40

Фондовіддача основних засобів

< 1,00

1,00−2,00

> 2,00

Рентабельність активів

< 0,00

0,00−0,05

> 0,05

Коефіцієнт оборотності активів

< 0,50

0,50−0,90

> 0,90

Коефіцієнт покриття загальний

< 0,80

0,80−1,00; > 1,50

1,00−1,50

Коефіцієнт фінансування

> 1,10

0,90−1,10

< 0,90

Коефіцієнт втрати платоспроможності

< 0,85

0,85−1,00

> 1,00

Реалізацію методики оцінки фінансово-економічного стану подано у вигляді табл. 5.

Таблиця 5

Визначення рівня фінансово-економічної безпеки кадрової агенції «Aнкор»

Назва показника

Значена показника

Поправочний коефіцієнт

Максимальна

кількість балів

Реальна

Кількість балів

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,34

1

5

5

Фондовіддача основних засобів

6,12

1

5

5

Рентабельність активів

0,2

1

20

20

Коефіцієнт оборотних активів

11,9

1

15

15

Коефіцієнт покриття загальний

2,001

1

10

10

Коефіцієнт фінансування

0,66

1

25

25

Коефіцієнт втрати платоспроможності

2,97

1

20

20

Максимальний бал

-

-

100

100

Відповідно до проведених розрахунків із визначення рівня фінансово економічної безпеки компанія «Aнкор» повністю відповідає вимогам фінансово безпечного підприємства. З метою збереження відповідного рівня фінансово-економічної безпеки рекомендується проводити щомісячний моніторинг діяльності компанії із ключових питань, тобто експрес-перевірку та щоквартальний аналіз всієї діяльності компанії.

РОЗДІЛ 4. Розроблення управлінських рішень забезпечення фінансово-економічної безпеки кадрового агенства «Aнкор»

Більшість рішень приймаються в умовах дії суперечливих чинників, боротьби інтересів. Прийняття управлінських рішень у багатьох випадках є мистецтвом знаходження ефективного компромісу.

На прийняття рішень впливають поведінкові обмеження й характер мислення підприємця. Кожний керівник має свою систему цінностей і професійних навичок, які впливають на рішення. Наприклад, керівник, який на перше місце ставить максимізацію поточного прибутку, найімовірніше не вкладатиме кошти в інноваційний процес і соціальну сферу.

Професійна придатність керівника не є універсальною. Його успішна діяльність в одному середовищі не ї гарантією успішної діяльності в іншому. Різні умови вимагають від підприємця різних підходів і методів вирішення проблем. У наукомісткому нестабільному середовищі від підприємця вимагається творчий підхід, готовність піти на ризик.

У найбільш загальному вигляді склад етапів процесу прийняття рішень представлений на рис. 2.

Рис. 2. Етапи процесу прийняття рішень

Роль керівника на першому етапі зводиться до формування або коригування цілей. Для Анкору основними цілями наразі є збереження позитивних показників рівня фінансово економічної безпеки та намагатись вдосконалити їх, в майбутньому.

На другому етапі відбувається виявлення проблем і можливих варіантів їх рішення. Так як проблем у Анкору наразі не виявлено, то до цього етапу можна віднести прогнозування сприятливих можливостей і загроз небажаних витрат для фірми.

Найкращим є активне випереджуюче управління, коли проблеми розглядаються як прогноз потенційних можливостей поліпшення справ у фірмі.

Аналіз проблем передбачає також визначення обмежень у потенціалах підприємства, ресурсах.

Наступний етап — формування набору варіантів альтернативних рішень проблеми. При цьому можуть бути використані різноманітні моделі й методи прийняття рішень: теорія ігор, теорія черг, моделі управління запасами, моделі оптимального програмування, імітаційне моделювання, економічний аналіз, платіжні матриці, дерево рішень.

Далі йде аналіз наслідків та оцінка альтернативних варіантів. При оцінці рішень керівник Анкору повинен визначити позитивні якості й недоліки кожного з них і можливі наслідки. Майже всі важливі управлінські рішення містять компроміси.

Якщо проблема була правильно визначена, а кількість і якість альтернативних рішень були достатніми, то прийняти рішення після їх попередньої оцінки порівняно просто. У складних проблемах, за наявності декількох компромісів і невизначеностей, головна роль належить інтуїції й досвіду керівника.

На завершальному етапі в дію вступає система контролю, яка необхідна для узгодження фактичних результатів з тими, які очікувалися в період прийняття рішень.

Успішне прийняття рішень базується на таких умовах, як права, повноваження, обов’язковість, компетентність, відповідальність менеджерів.

Право приймати рішення мають усі менеджери, але деякі з них лише окремі менеджери (наприклад, загальні рішення можуть приймати тільки лінійні керівники).

Повноваження характеризують межу між групами менеджерів при прийнятті рішень (наприклад, начальники цехів не можуть приймати рішення, які, згідно з посадовими обов’язками, може приймати лише директор підприємства).

Обов’язковість неминуче вимагає від менеджера прийняття рішення, якщо цього потребує ситуація.

Компетентність характеризує уміння менеджера приймати кваліфіковані рішення.

Відповідальність показує, які санкції можна застосувати щодо менеджера в результаті прийняття хибного рішення.

ВИСНОВОК

В даній курсовій роботі було проаналізовано фінансово-економічну безпеку кадрового агентства «Aнкор».

Холдинг АНКОР -- найбільша кадрова компанія України і країн СНД. АНКОР працює на ринку підбору персоналу і кадрового консалтингу з 1990 року і за цей час здобув заслужену репутацію лідера галузі.

АНКОР обслуговує понад 1600 клієнтів, національних і міжнародних компаній, що представляють різноманітні сфери бізнесу.

Щороку ведеться понад 13 000 проектів і надаються різноманітні послуги.

Мережа холдингу включає більше, ніж 40 офісів в Україні, Росії, Казахстані, Білорусі.

За 22 роки компанія влаштувала на постійну роботу більше 22 000 осіб.

Щороку фірма надає роботу у тимчасових проектах понад 8 500 особам.

В АНКОРі працює понад 1200 співробітників.

АНКОР входить до складу ICM group.

Підґрунтям роботихолдингу є готовність орієнтуватися на інтереси клієнтів, прагнення максимально задовольняти їх вимоги і запити. Мета АНКОРу — сприяти процвітанню бізнесу наших клієнтів, надаючи послуги з підбору і управління персоналом найвищої якості. Ми допомагаємо провідним компаніям і справжнім фахівцям знайти одне одного.

Кадровий холдинг АНКОР є членом Американської Торгoвельної Палати, Європейської Бізнес Асоціації, та професійних клубів.

Організування фінансово-економічної безпеки кадрового агентства «Aнкор» відбувається на належному рівні. На даний момент в компанії функціонує служба фінансово-економічної безпеки, що складається із відділів кадрової, інформаційної, силової, екологічної, кадрової, інтелектуальної та фінансової безпеки.

Проведена діагностика банкрутства компанії «Aнкор» виявила відсутню як таку загрозу банкрутства, що також підтвердив аналіз платоспроможності компанії за допомогою моделі Р. Ліса.

З метою визначення рівня фінансово-економічної безпеки компанії «Aнкор» було проведено розрахунок ряду коефіцієнтів, відповідно до яких можна зробити висновок, що фінансово-економічний стан компанії знаходиться у відмінному стані. Рентабельність активів показує, що кожна гривня вкладена в активи приносить 0,2 грн чистого прибутку, що теж вище за нормативні значення. Коефіцієнт заборгованості показує, що компанія має потенціал, про достатність коштів свідчить також коефіцієнт фінансування та коефіцієнт втрати платоспроможності.

Також відповідно до проведених розрахунків із визначення рівня фінансово економічної безпеки агенція «Aнкор» відповідає вимогам фінансово безпечного підприємства. З метою збереження відповідного рівня фінансово-економічної безпеки рекомендується проводити щомісячний моніторинг діяльності компанії із ключових питань, тобто експрес-перевірку та щоквартальний аналіз всієї діяльності компанії.

Завершальною частиною курсового проекту стало завдання розроблення управлінських рішень забезпечення фінансово-економічної безпеки кадрової агенції «Aнкор». Були розглянуті всі типові етапи прийняття управлінських рішеньо. В нашому випадку рішення були призначені для збереження сприятливого фінансового стану на фірмі та покращення його в майбутньому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Горячева К. С. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки. // Економіст. — 2003. — № 8. — С. 65−67.

2. Донець Л.І., Ващенко Н. В. Економічна безпека підприємства: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 240 с.

3. Економічна безпека: навч. посіб. /за ред. З.С. Варналія. -К. :Знання, 2009.

4. Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / [В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З. Б. Живко та ін.]. — К.: Правова едність. — 2009. — 544 с.

5. Іващенко О.В., Четвєріков П. М. Система фінансово-економічної безпеки підприємства. // Економіст. — 2010. — № 9. — С. 12−15.

6. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навчальний посібник. — К.: Атіка, 2005. — 432 с.

7. Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності: 8. 18 010 014 «Управління фінансово-економічною безпекою» / Укл.: Білик О.І., Карковська В. Я., Васьків Р.І. — Львів: Видавничий відділ Національного університету «Львівська політехніка», 2014. — 15 с.

8. Мойсеєнко І.П., Марченко О. М. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: навч. посібник. — Львів, 2011. — 380 с.

9. Орлов П.І., Духов В.Є. Основи економічної безпеки фірми: Навчальний посібник. — Х.: ТОВ «Прометей-Прес», 2004. — 284 с.

10. Сайт компанії [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //www. ancor. ua

11. Фінансово звітність кадрового агенства «Aнкор»

12. Худолій Л.М. Складові економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //www. economy. nayka. com. ua/index. php? operation=1&iid=455

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой