Підготовка кваліфікованих робітників за професією "кравець"

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Підготовка кваліфікованих робітників за професією «кравець»

кравець одяг робочий мотивація

Вступ

Інтенсивні зміни в соціальній, культурній та економічного життя суспільства, що відбуваються в останні десятиліття, ставлять нові, більш складні завдання перед системою професійної освіти.

В даний час все більшого значення для фахівця мають здатності використовувати набуті знання в мінливих умовах виробництва. Професіонал повинен вміти планувати свою діяльність, приймати оперативні рішення на основі аналізу ситуації, контролювати хід результатів праці.

Кожна професія вимагає оволодіння специфічними вміннями. У студентів ці вміння формуються в процесі кількаразового повторення відповідних завдань. Теоретична підготовка створює певний фундамент знань, що становить професійний кругозір фахівця. Практична підготовка забезпечує навчання професійних знань та вмінь, що охоплює всю професійну діяльність фахівця. Навчальний заклад має забезпечити майбутньому фахівцю цю практичну підготовку в ході виконання лабораторних і практичних робіт, проведення ділових ігор, аналізі та вирішенні виробничих ситуацій, завдань, виконання курсових проектів, проходження всіх видів навчальних виробничих практик.

Тому й підхід до навчання його повинен бути комплексним, цілеспрямованим. Студентів необхідно постійно ставити в такі умови, які дозволяли б їм вправлятися у професійній діяльності.

Професійна діяльність вимагає інтеграції знань, отриманих з різних навчальних дисциплін, об'єднання їх у конкретному працю.

Актуальність проблеми дослідження. Найглибші соціально-економічні зміни, що відбуваються в країні, призвели до корінних перетворень у всіх сферах діяльності людини, в тому числі і в галузі професійної освіти. У цих умовах особливо важливо готувати молодь до праці в умовах ринкових відносин. Випускники професійних навчальних закладів повинні бути конкурентоспроможними на ринку праці, володіти професійною самостійністю та мобільністю.

Об'єкт дослідження -процес підготовки кваліфікованих робітників за професією «кравець 3 розряду».

Предмет дослідження — особливості процесу підготовки кваліфікованих робітників за професією «кравець 3 розряду».

Мета дослідження — розробити дидактичний проект з підготовки кваліфікованих робітників за професією «кравець 3 розряду» при вивченні теми «Характеристика тіла людини"(предмет «конструювання одягу»)

Задачі дослідження:

Аналіз умов здійснення професійної діяльності робітника за фахом «кравець»

Визначення програми професійної підготовки фахівця.

Обґрунтування доцільності обраного змісту, обсягу і послідовності викладу навчального матеріалу за темою «Характеристика тіла людини"(предмет «конструювання одягу»)

Визначення технологій навчання майбутніх фахівців на рівні теми розділу, теми уроку й обґрунтувати свій вибір.

Рішення поставлених задач сприяє одержанню результату проектування — методики формування професійно необхідних умінь у майбутнього фахівця.

1. Проектування програми професійної підготовки робітника за фахом «кравець 3 розряду»

1. 1 Визначення видів діяльності робітника

Проектування програми професійної підготовки фахівця можливо при наявності повного представлення про дії, що складають процес професійної діяльності цього фахівця, вимоги до якості і швидкості їх виконання.

21 століття — століття високих технологій. Незважаючи на проблеми, які відчуває в даний час швейна промисловість, розвиваються і удосконалюються технологічні процеси виробництва. Тому підготовка кваліфікованих кравців є важливою і актуальною задачею освітнього закладу. Сучасний фахівець повинен володіти високим рівнем знань, професійними навичками.

В даний час люди хочуть шити модний одяг у відповідності з індивідуальними запитами, а не задовольнятися застарілими моделями. Для таких споживачів одягу до недавнього часу було два шляхи — в іменитий і, відповідно дорогий, Будинок моди або у просте за задумом і виконанням дешеве ательє за кутом.

Крім великого фабричного виробництва сьогодні з’явився і активно розвивається новий клас виробників одягу — авторські ательє або творчі майстерні моди. Підготовка фахівців для цих підприємств має істотно відрізнятися від загальноприйнятої системи, коли навчальні заклади випускають вузькоспеціалізовані кадри, орієнтовані на індустріальний потік або на так званий «індпошив». Виходячи з цього можна сказати, що підготовка висококваліфікованих кравців на сьогоднішній день є доволі актуальною.

У професійній діяльності фахівця можна виділити найбільш узагальнені групи дій, виконання яких може бути продиктовано місцем його працевлаштування (використання), ситуацією на виробництві. Такими групами дій або трудових процесів можуть бути виготовлення, монтаж, ремонт виробів та ін. В обов’язки того або іншого фахівця може входити виконання як одного з таких трудових процесів, так і декількох.

Щоб точно виявити ці процеси, їх необхідно розглядати відповідно до місця їх затребуваності. Це дозволить уже на наступному етапі більш точно визначити професійні дії, яким необхідно навчити майбутнього фахівця. Відповідність професійного призначення та умов використання кравця 3 розряду представлено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Професійне використання фахівця

Виконувані трудові процеси

Місця використання фахівця

1

2

— виробництво швейних виробів на замовлення населення

— Експериментальний цех підприємства легкої промисловості;

— Ательє;

— Майстерня

— виробництво робочого одягу

— виробництво верхнього одягу спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення

— виробництво спіднього одягу спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення.

Проаналізувавши таблицю, можна зробити висновок, що кравець 3 розряду може працювати у експериментальному цехові, ательє та майстернях. Йому будуть доручені такі роботи, як: виробництво швейних виробів на замовлення населення; виробництво робочого одягу; виробництво верхнього одягу спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення; виробництво спіднього одягу спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення.

1. 2 Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця

Вивчивши кваліфікаційну характеристику за професією кравець 3 розряду було проведено аналіз змісту професійної діяльності робітників швейного профілю за функціями праці та визначено дидактичні засоби діяльності (перелік необхідних професійних знань та вмінь). Цей аналіз показано у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2. Функціональна структура діяльності фахівця і пропоновані до нього вимоги

Найменування функцій

(етапів)

Предмет

Діяль

ності

Матеріаль

ні

засоби

діяль

ності

Умови

Діяль

ності

Проце

дури

діяль

ності

Про

дукт

Діяль

ності

Дидактичні засоби діяльності

Знання (розум. уміння)

Уміння

(практич. уміння)

1

2

3

4

5

6

7

8

Підготовчо-організаційна

Технологічна і технічна документація

Ручка, лінійка.

Ательє, експериментальний цех швейного підприємства.

Ознайомлення та аналіз змісту отриманої документації

— отримання необхідної технічної і технологічної документації і ознайомлення з нею;

— зміст технологічної і технічної документації для пошиття швейних виробів.

— застосовувати технологічну і технічну документацію при пошитті швейних виробів.

Машині, прасувальні робочі місця і місце для ручних робіт.

Інструменти для підготовки і прибирання робочого місця

Ательє, експериментальний цех швейного підприємства

Підготовлене і прибране робоче місце

— своєчасна і раціональна підготовка і прибирання робочого місця

— раціональні методи і прийоми організації праці;

— режими організації праці на підприємстві.

— застосовувати раціональні методи і прийоми організації праці.

Таблиця

1

2

3

4

5

6

7

8

Підготовчо-організаційна

Швейне та прасувальне обладнання

Інструменти для наладки обладнан

ня і довідники, інструкції по наладки обладнан

ня

Ательє, експериментальний цех швейного підприємства

Перевірене і налагоджене до роботи обладнання.

— перевірка працездатності обладнання, його наладка

— вимоги до швейного устаткування, інструментів (для машинних і ручних робіт), пристосувань малої механізації;

— способи наладки швейного обладнання

— готувати швейне обладнання, інструменти і пристосування малої механізації до роботи;

— застосовувати способи наладки швейного обладнання та необхідну документацію по наладці швейних машин;

Деталі крою, вузли і напівфабрикати швейних виробів.

Лекало, мило, ножиці

Ательє, експериментальний цех швейного підприємства

Підготовлені до роботи деталі криючи.

— підготовка деталей крою, вузлів, напівфабрикатів до обробки

— зміст довідників по наладці швейного устаткування;

— вимоги до деталей криючи і якості оброблених швейних вузлів;

— ТУ виконання вузлів і напівфабрикатів швейних виробів;

— технологічну послідовність обробки вузлів і напівфабрикатів швейних виробів

— готувати деталі криючи і вузли до роботи;

— застосовувати технологічну послідовність обробки вузлів і напівфабрикатів швейних виробів

Таблиця

1

2

3

4

5

6

7

8

Підготовчо-організаційна

Робоче місце в швейному цеху.

Деталі крою, лекала, мило, ножиці, нитки

голки

Ательє, експериментальний цех швейного підприємства

Раціонально організова

ний процес праці

— раціональна організація процесу праці

— прийоми раціональної організації праці

— економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних обов’язків

— раціонально організовувати процес праці

— застосовувати відомості про економічні досягнення.

Інструкція правил ТБ, протипожежній безпеці.

Швейне та прасувальне обладнання.

Ательє, експериментальний цех швейного підприємства

Дотримувані правила ТБ праці, протипожежної безпеки, внутрішнього розпорядку.

— дотримання пра

вил техні

ки безпеки праці, протипожежної безпеки, пра

вил внутрішньо

го розпорядку.

— правила техніки безпеки праці, протипожежної безпеки, промсанітарії

— вимоги до виробничої дисципліни на підприємстві.

— дотримувати правила безпеки праці, промсанітарії, протипожежної безпеки, правила внутрішнього розпорядку.

Проаналізувавши таблицю, можна сказати, що для кравця 3 розряду існує 3 етапи діяльності робітника (підготовчо- організаційний, технологічний, контрольний). Кожному з цих етапів відповідають свої вимоги що до спеціаліста. Треба звернути увагу на те, що відносно практично усіх робочих професій виділяються організаційна та технологічна функція. Підготовчо- організаційний етап включає в себе дії робітників з підготовки до роботи та організації робочого місця. Технологічний етап передбачає безпосереднє виконання технологічних операцій при виготовленні і ремонті конкретного асортименту одягу.

Контрольний етап включає в себе контрольні дії щодо виконання робіт.

1. 3 Розробка змісту професійної підготовки фахівця

Диференційованими компонентами рівня спеціальності, зокрема «кравець», є рівні циклів навчальних дисциплін. Підготовка на цих рівнях вимагає постановки тактичних цілей навчання. Тактичні цілі повинні відбивати професійну спрямованість (вмотивованість діяльності фахівця, що знаходить вираження через зацікавленість у високих результатах праці, бажання здійснити трудову дію швидко і якісно), професійну компетентність (якість праці), комунікативну готовність (уміння пояснювати, обґрунтувати прийняті рішення, характеризувати об'єкт, інструктувати підлеглих і володіти визначеним тезаурусом), економічну ерудицію і правову компетентність (уміння ощадливо витрачати матеріали, енергію, дбайливо відноситься до засобів виробництва, дотримуватись правил праці і т.д.), характеристики професійної пам’яті і мислення, здатність творчого підходу в рішенні технічних задач (при необхідності), здатність саморегуляції і самоаналізу (уміння контролювати професійні дії і коректувати їх за необхідністю. Постановка такої комплексної мети і подальша її реалізація повинні сприяти всебічному розвиткові особистості учнів. Постановка тактичних цілей фахівця представлена в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3. Постановка тактичних цілей підготовки фахівця з циклу дисциплін

Елементи структури особистості

Ціль у загальному виді

Конкретна мета в рамках

теоретичної спеціальної підготовки

практичної спеціальної підготовки

1

2

3

4

Досвід особистості

Професійна спрямованість

Сформувати інтерес до професії, бажання її виконувати, прагнення якісно здійснювати: виробництво швейних виробів на замовлення населення; виробництво робочого одягу, верхнього одягу, спіднього одягу спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення.

Сформувати прагнення до постійного профзростання, розвивати якості особистості: зібраність, швидку реакцію, відповідальність, раціоналізація, винахід

ливість

1

2

3

4

Досвід особистості

Проф. компетентність

-сформувати загальні уявлення: про виконання технологічної послідовності виготовлення виробів (таких як робочого, верхнього, спіднього одягу); про спеціалізовані підприємства, про індивідуальне замовлення населення.

-сформувати уміння розрізняти засоби обробки виробів, пропонувати найбільш раціональні методи обробки з дотриманням технічних умов та запропонуванням пристроїв малої механізації, сучасного обладнання.

сформувати уміння порівнювати, узагальнювати, робити висновки, аналізувати, обирати інструменти на різних етапах обробки та зборки виробів, аналіз причин виникнення дефектів і способів їх попередження і усунення.

1

2

3

4

Досвід особистості

Комунікативна готовність

сформувати уміння користуватися технічною мовою, термінами: зшивання, зметування, виметування, наметування деталей одягу, спрасування, відтягування, припрасування, запрасування, розпрасування, дублювання, обметування на спец обладнанні, інструменти, обладнання; сформувати уміння обстоювати свою точку зору, коментувати свою діяльність

сформувати бажання до налагодження контакту з колегами та замовниками

1

2

3

4

Досвід особистості

Економічна ерудиція і правова компетентність

Сформувати уміння в галузі ТБ, ПБ, знання про обов’язки адміністрації і відповідальність робітника за недотримання режиму роботи, правил ТБ, виробничої санітарії, гігієни.

Сформувати уміння в галузі організації і керування виробництвом, умінь в галузі економії сировини, електроенергії, дбайливого відношення до устаткування.

Функціональні характеристики психіки

Професійна пам’ять

Сформувати види пам’яті: короткочаснадовгострокова, зорово-образна

Сформувати вміння застосування різних видів пам’яті

Технічне мислення

Сформувати такі типи мислення як наочно-діючий, наочно-образний, відвернений (теоретични) типи

Сформувати вміння застосування різних видів мислення

1

2

3

4

Функціональні характеристики психіки

Увага

Формування зосередження

Сформувати такі види умови як зосередження при виконанні поетапної обробки і зборки вузлів та виробу з використанням пристроїв ММ та обладнання

Творчі здібності до розв’язання технічних задач

Формування творчих здібностей

Формування творчих здібностей

Сформувати такі творчі здібності як самостійне виконання аналізу методів обробки вузла і самостійна розробка технологічного процесу для нестандартного вузла, нетипової моделі

1

2

3

4

Типологічні властивості

Здатність до самовладання і самоконтролю

Сформувати уміння самоаналізу, самоконтролю своєї діяльності, прагнення до виправлення помилок, допущених при обробці і зборки виробу

Розвити здатності зберігати урівноваженість, спокій в аварійних критичних ситуаціях. Сформувати уміння приймати оперативні технічні рішення

Тактичні цілі - це формування в учня певних нових якостей і стійких станів (не знав — став знати); вони проявляються у здатності до планування діяльності своєї і підопічних, В умінні діагностувати ступінь розвитку культури учнів та прогнозувати зміну ввірених вчителю педагогічних систем (клас, гурток, секція, учнівська група), управляти навчально-виховною діяльністю окремих школярів і цілих класних колективів і т.д. Завдання тактичного характеру забезпечують етапи виконання стратегічного завдання і також здійснюються в певному часовому інтервалі, але в більш короткому, тому визначення тактичних цілей необхідно у педагогічному процесі.

На основі тактичних цілей навчання розробляються програми теоретичної або практичної професійної підготовки фахівця. Для цього необхідно провести аналіз навчального плану. Характеристика плану навчального процесу включає в себе види підготовки та співвідношення годин за видами підготовки. Ця характеристика надана в таблиці 1. 4

Таблиця 1. 4 Розподіл учбового часу по видах підготовки

№ п.п.

Вид підготовки

Кількість годинника

% від загальної кількості годинника

1

2

3

4

1.

Загально-професійна підготовка

59

6,2

2.

Професійно-теоретична підготовка

241

25,3

3.

Професійно-практична підготовка

616

64,6

4.

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

8

0,8

5.

Консультації

30

3,1

6.

Разом

954

100%

Проаналізувавши таблицю розподілу учбового часу по видах підготовки виявлено, що майже 65% часу відводиться на професійно — практичну підготовку, а на професійно — теоретичну тільки 25,3% від загальної кількості часів. Можна, зробити висновок, що розподіл учбового часу по видах підготовки зроблено дуже коректно, адже для підготовки кравців 3 розряду і повинно буди більше часів відведено на практичну підготовку, ніж на теоретичну підготовку.

Вивчення та аналіз навчального плану дають можливість уявити систему підготовки робітників або спеціалістів за конкретною професією в цілому та від неї перейти до розробки методики навчання предмету «Конструювання одягу», викладання якого передбачено в темі курсової роботи. Визначити призначення та місце конкретного спеціального предмета швейного профілю в системі дисциплін навчального плану можливо лише при визначенні співвідношення кількості годин, виділених на вивчення спецдисциплін швейного, конструкторського профілю. Розподіл навчального часу між навчальними дисциплінами професійної підготовки надається в таблиці 1. 5

Таблиця 1.5 Розподіл навчального часу між навчальними дисциплінами професійної підготовки

Найменування дисциплін

Кількість годин

Відсоток від загальної кількості годин, %

1

2

3

Технологія виготовлення одягу

93

38,6

Матеріалознавство

36

14,9

Обладнання

36

14,9

Спеціальне малювання

23

9,6

Конструювання одягу

46

19,1

Охорона праці

7

2,9

Усього

241

100

Проаналізувавши таблицю, можна зробити висновок, що вивчення дисципліни «Конструювання одягу» займає значне місце серед вивчення інших спецдисциплін і складає 19,1% від загального об'єму часу, відведеного на вивчення спеціальних дисциплін.

Для того, щоб визначити теми програми професійної теоретичної підготовки фахівця, необхідно врахувати такі фактори, як структура галузі господарської діяльності фахівця і види виконуваної їм професійної діяльності. Структурними компонентами галузі господарської діяльності фахівця є технологія виробництва, моделювання і конструювання виробів, техніка, сировина і матеріали, організація і економіка виробництва.

Видами професійної діяльності робітника є технологічна, організаційна та проектувальна.

Угрупування змісту теоретичного навчання відповідно до галузі господарської діяльності і видів діяльності фахівця представлено в таблиці 1. 6

Таблиця 1.6 Групи тем навчального предмету «Основи конструювання одягу»

Структура об'єкта вивчення (галузі господарської діяльності)

Види діяльності фахівця

Узагальнена структура змісту навчання відповідно до поставлених тактичних цілей

Набір тем програми професійної теоретичної підготовки

1

2

3

4

Технологія

виробництва

Технологічна

теоретичні основи технології;

1Технологія обробки окремих деталей і вузлів

2. Технологія ремонту одягу

технологія виробництва одягу;

1. Технологія обробки поясних виробів

2. Технологія обробки виробів платтєвого асортименту

3 Виготовлення одягу за індивідуальним замовленням

контроль якості;

Стандартизація та контроль якості продукції

охорона праці і техніка безпеки.

1. Охорона праці при виконанні машинних робіт

2. Охорона праці при виконанні ручних робіт

3. Охорона праці при виконанні волого-теплової обробки

Моделювання і конструювання виробів

моделювання виробів;

-

конструювання виробів.

1. Конструювання спідниці

2. Конструювання брюк.

3. Конструювання базової основи виробу

4. Конструювання комірів

5. Конструювання прямого вшивного рукава

1

2

3

4

Техніка

види технічних систем,

1. Машини для виконання зигзагоподібної строчки

2. Обладнання для волого-теплової обробки

конструкція технічних систем

1. Конструктивні особливості сучасних швейних машин човникового стібка

2. Характеристика краєобметувальних та зшивно-обметувальних машин

Сировина і

матеріали

виготовлення тканин, матеріалів;

1. Загальні відомості про швейні матеріали

2. Відомості про технологію виготовлення тканин

будова тканин, матеріалів

Будова тканин

властивості тканин, матеріалів

Властивості натуральних тканин

контроль якості тканин

-

Організація і економіка виробництва

-

-

На основі робочої програми було розроблено групи тем теоретичного навчання з дисципліни «Конструювання одягу». Для того, щоб розробити програму професійної практичної підготовки, необхідно проаналізувати програму професійно теоретичного навчання, а та програму професійно практичного навчання. Результати аналізу відображені у вигляді таблиці 1. 7

Таблиця 1.7 Зведено-тематичний план підготовки фахівця

Конструювання одягу

Лабораторні роботи

№ п/п

Найменування тем

п/п

Найменування тем

1

2

3

4

1

Вступ. Відомості про конструювання швейних виробів. Класифікація одягу

1

Характеристика тіла людини

2

Відомості про анатомію та морфологію людини

2

Конструювання спідниці

3

Характеристика тіла людини

3

Конструювання брюк

4

Прибавки при конструюванні одягу

4

Конструювання базової основи виробу

5

Конструювання спідниці

5

Конструювання прямого вшивного рукава

6

Конструювання брюк

7

Конструювання базової основи виробу

8

Конструювання прямого вшивного рукава

Зведено-тематичний план підготовки фахівця визначає тематику спеціальних дисциплін, регламентує послідовність вивчення тем і кількість часу, що відводиться на їх вивчення, посеместрове членування навчальних курсів, відбиває форми навчання (уроки, лабораторні).

2. Проектування технологій навчання за темою «Характеристика тіла людини» курсу «Конструювання одягу»

З урахуванням характеристик навчальної групи та визначивши зміст навчання, на його основі вибрано технології навчання і здійснено планування навчального процесу. Після цього буде розроблено сценарій одного з уроків за темою «Характеристика тіла людини» (Предмет «Конструювання одягу»).

2. 1 Постановка цілей вивчення теми й вибір типу навчання

Одним з визначальних компонентів процесу навчання є його ціль. Ціль навчання -- це ідеальне мисленнєве передбачення кінцевого результату процесу навчання, це те, до чого прагнуть педагог і учні. Загальну мету освіти, як уже було зазначено, визначає суспільство. Вона відображається в державних документах, а потім конкретизується в програмах з окремих навчальних предметів, підручниках, навчальних посібниках для учителів, дидактичних матеріалах для учнів.

Організація процесу навчання найперше пов’язана з чітким визначенням його цілей, а також усвідомленням і прийняттям їх учнями. Цільові установки навчання спричиняють розуміння учнями суті і способів організації навчально-пізнавальної діяльності, суттєво впливаючи на її активізацію.

Цілі навчання включають формування досвіду особистості, представленого у формі переліку професіональних завдань, які повинен уміти виконувати фахівець в заданій сфері діяльності.

Спосіб постановки цілей у навчанні полягає в тому, що цілі навчання формуються через результати навчання, виражені в діях учнів.

У методиці професійного навчання існує 3 види цілей освіти: стратегічні, тактичні й оперативні.

Стратегічні цілі - це узагальнена мета, яка стоїть перед всією системою професійної освіти.

Тактичні цілі - диференціюються в основні цілі по етапах підготовки. Оперативні цілі-цілі з вивчення окремих тем, розділів дисципліни, конкретизуються до цілей окремих уроків.

Дидактична мета навчання полягає у формуванні в майбутніх фахівців як практичних, так і теоретичних професійних знань, умінь і навичок. Діяльнісний підхід до навчання передбачає постановку цілей навчання з урахуванням 4-х рівнів засвоєння навчального матеріалу, які характеризують критерій навченості учня і визначають етапи і форму розумової діяльності. Сформульовані дидактичні цілі за темою програми та вибрані методи їх реалізації показані у вигляді таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Постановка оперативних цілей та вибір методів їх реалізації

№ рів

ня

Цілі навчання, виражені у вигляді переліку дій тих, хто навчається

Еталони

Умови

Результат

Критерії оцінки

1

2

3

4

5

I

Вміти розрізняти морфологічні ознаки, пропорції тіла, статуру, поставу

1. Базові знання з курсу «Пластична анатомія» по визначенню головних точок фігури, які формують морфологічні ознаки.

2. Базові знання з курсу «Спец. малювання», які дають змогу детальніше дослідити

Правильно визначені морфологічні ознаки тіла людини, пропорції тіла, статура та постава

Оцінка 3 — (70 — 60% правильна відповідь, 30 — 40% допущені неточності у виявленні різновидів статури та постави

1

2

3

4

5

Статуру та поставу різних за статевовіковими ознаками

людей під час їх малювання

людини

II

Уміти визначати основні морфологічні ознаки, пропорції тіла, тип статури та вид постави

1. Виконання дій I рівня;

2. Виконання дій по визначенню основних морфологічних ознак, пропорцій тіла, типу статури та типу постави

Чітко і правильно визначати морфологічні ознаки, пропорції тіла, тип статури та постави

Оцінка 4 — (80% правильна відповідь, 20% допущені неточності при визначенні типів статури та постави людини

III

Вміти аналізувати існуючі типи пропорцій тіла людини, типи статури та види постави. Виділяти та систематизувати особливості статури чоловіків та жінок.

1. Виконання дій I, II рівнів;

2. Виконання дій з аналізу і систематизації навчального матеріалу;

3. Виконання дій по підбору, проектуванню та конструюванню одягу на людей з різними типами фігур, спираючись на попередній аналіз тіла людини

Чітко й правильно робити аналіз тіла людини. На основі цього правильно виконувати підбір, проектування та конструювання одягу на людей з різними типами фігур

Оцінка 5 — (90% правильна відповідь, 10% допущені неточності при проектуванні та конструюванні одягу на людей з різними типами фігур

В даній таблиці представлені оперативні цілі вивчення теми «Характеристика тіла людини». Спираючись на ці цілі, проведення уроку буде послідовне, логічне і в кінці буде отримано запланований результат.

2. 2 Перелік джерел інформації

Що б спроектувати дидактичні матеріали, необхідно, спираючись на стратегічні і тактичні цілі навчання, сформулювати загальну мету вивчення навчальної теми, дотримуючись її, підібрати навчально- і науково-технічну літературу з необхідною інформацією з теми; перевірити її на відповідність вимогам і трансформувати в навчальний предмет.

Перелік літератури, в якій розглядається тема «Характеристика тіла людини «наданий нижче.

Перерлік літератури:

1) Коблякова Є. Б «Основи конструювання одягу», 1980 р.

2) Матузова Є. М «Розробка конструкцій жіночого швейного одягу», 1983 р.

3) Бланк А. Ф «Конструювання та моделювання жіночого одягу», 1995 р.

4) Янчєвская Є. А «Конструювання верхнього одягу», 1989 р.

5) Бахмат Е. И «Учет осанки фигуры при конструировании одежды», 1973 р.

6) Братчік І. М. «Конструювання жіночого верхнього одягу складних форм», 1980 р.

7) Мартынова А. И., Андреева Е. Г. «Конструктивное моделирование одежды», 2002 р.

8)"Размерная типология населения с основами анатомии и морфологи" / Под ред. Кобляковой Е. Б., 2001.

9) Рогова А. П. «Основы конструирования мужской и детской верхней одежды», 2001 р.

10) Саламатова С. М. «Конструирование одежды», 1984 р.

Основними з них є: Коблякова Є. Б. «Основи конструювання одягу» та Матузова Є. М «Розробка конструкцій жіночого одягу». В них найбільш широко та логічно розкритий матеріал по темі, тому вони є більш придатні для роботи.

2. 3 Проектування плану та струнко-логічної схеми з теми

Для характеристики теми необхідно детально вивчити її зміст за навчальною програмою предмета і навчальною літературою, визначити місце і значущість цієї теми для подальшого навчання і майбутньої професійної діяльності, встановити і обґрунтувати доцільний метод побудови навчального матеріалу теми (індуктивний, дедуктивний).

Після цього буде розроблено структурно-логічну схему вивчення навчального матеріалу за темою курсового проектування.

Структурно-логічні схеми допомагають при вирішенні одним із завдань навчання: організації навчальної інформації в такому вигляді, щоб понятійний апарат предмета і дій були представлені цілісною системою, де кожен елемент і взаємозв'язок декількох елементів дані в розгорнутому вигляді.

При розробці структурно-логічної схеми (структурної формули) необхідно дотримуватись таких правил:

*у кожну вершину графа слід поміщати лише одне поняття;

*ребра, що з'єднують вершини, не повинні перетинатися (якщо перетин неминучий, потрібно знайти в матеріалі таке поняття, що відноситься до точки перетину);

*відносини підпорядкування між поняттями зазначаються напрямком стрілки на ребрі графа;

*рівнозначні вершини графа, що містять супідрядності, слід розміщати на одному рівні, підпорядковані опускають на ступінь нижче.

Структурно — логічна схема за темою «Характеристика тіла людини» приведена на рис. 2. 1

Рис 2.1 Структурно — логічна схема з теми «Характеристика тіла людини»

2. 4 Проектування мотиваційних технологій навчання

Мотивація-це спонукання чи психічні явища стали спонуканнями до виконання тієї чи іншої дії, яке визначає активність особистості та її спрямованість на досягнення запланованого результату.

Метою мотивації є:

— Швидке включення учнів у професійну навчально-пізнавальну діяльність

-Зняття напруги в процесі навчання і створення атмосфери позитивного емоційного настрою

-Формування у учнів стійкого інтересу до навчальної діяльності

— Збудження активних дій учнів під час навчання

У педагогіці виділено 2 види мотивації: зовнішня і внутрішня.

Зовнішня мотивація-здійснюється за рахунок інформування учнів про ступінь успішності їх навчальної діяльності, оцінювання результатів її виконання і заснована на заохочення і, покарання та інших видах стимуляції.

Внутрішня мотивація-сприяє орієнтації слухачів на процес, і на результат навчальної діяльності і заснована на пізнавальних естетичних мотиваціях, а так само на мотиваціях суспільної праці.

Відповідно до етапів навчального процесу мотивація може бути виражена в різних формах, що відповідають вступній частині заняття і поточній його частині. Вступна мотивація активізує навчальну діяльність учнів, сприяє формуванню первісного бажання освоїти навчальну діяльність, викликає інтерес до процесу навчання. Вона може здійснюватися у формі бесіди, показу, демонстрації того або іншого предмета або явища, на освоєння якого буде спрямований увесь процес навчання. Основними методами є мотивуючий вступ і мотивуюча демонстрація. Мотивуючий вступ проводиться у формі бесіди, розповіді. При цьому можливо застосування різних прийомів: віднесення до особистості учня, віднесення до ситуації, приголомшення, порушення інтересу, виступ з цитатою.

Поточна мотивація забезпечує оптимальне педагогічне спілкування в процесі навчання, сприяє формуванню стійкого інтересу до навчальної діяльності і підтримує цей інтерес на всіх етапах навчання.

Вступна мотивація методом демонстрації можлива при попереднім відвідуванні підприємства, де використовується розглянуте устаткування, а також шляхом демонстрації устаткування в лабораторії.

· Поточна мотивація використовується для підтримки постійного інтересу до навчальної діяльності.

Основними прийомами мотивації в процесі викладу нового матеріалу є: орієнтація змісту навчального матеріалу на його практичний зміст, орієнтація на конкретну професійну діяльність, демонстрація в мові практичного використання положень, що приводяться.

Внутрішня мотивація є досить ефективною, але найчастіше вона вимагає підкріплення зовнішньої.

Характеристика і текст мотивації, використання якої доцільно при викладанні теми «Характеристика тіла людини» приведена в таблиці 2. 2

Таблиця 2.2. Характеристика і текст мотивації, при викладанні теми «Характеристика тіла людини»

Види технологій

Методи навчання

Використовувані прийоми навчання

1

2

3

Вступна мотивація

Мотивуючий вступ

Віднесення до ситуації. «Пам'ятаєте у минулому році ми з вами ходили на екскурсію в ательє, де спостерігали, як кравець спочатку вивчав фігуру замовника, а потім проаналізувавши розробляв лекала «

Заключна мотивація

Етап викладу матеріалу: розповідь

Орієнтація змісту навчального матеріалу на його практичний зміст і на конкретну професійну діяльність. «Ця тема дуже займає значне місце у вашій професійній діяльності. Адже дослідивши будову тіла людини та проаналізувавши її особливості, ви легко зможете розробити та зшити будь — який одяг на неї. «

Як обґрунтування щодо видів мотивації можна сказати, що саме вступна мотивація активізує навчальну діяльність учнів, сприяє формуванню початкового бажання освоїти навчальний матеріал і викликає інтерес до процесу навчання, що так необхідно на початку уроку.

Заключна мотивація на формування у учнів прагнення і інтересу до подальшого вивчення, узагальнення, систематизації навчального матеріалу або на вдосконалення знань. Тому доречно використовувати саме ці види мотивації при викладанні теми «Характеристика тіла людини».

2. 5 Аналіз і діагностика процесу навчання

Стан навчального процесу характеризується такими аспектами:

-Системою організації роботи навчального закладу

— Матеріально-технічними і дидактичними нормами організації навчального процесу

-Базовими знаннями учнів і психо-фізичними характеристиками учбової групи

Процес діяльності з аналізу та діагностики стану процесу ообученія включає 2 напрями:

1) аналіз початкових вимог

2) аналіз засобів навчання

Початкові вимоги до студентів включають в себе ті мінімальні професійні вміння та здібності, якими повинен володіти учень до того як приступить до освоєння програми навчання. З метою встановлення початкових вимог і співвіднесення їх з реальним рівнем учнів є базова характеристика особистості, яка включае в себе:

— Социодемографические характеристики

-Психологічні характеристики групи

— Емоційне ставлення до навчального курсу та майбутньої професії

— Базові знання та досвід особистості.

В основі аналізу базових знань лежить уміння викладача виділяти необхідний базовий матеріал шляхом аналізу межтемних і міжпредметних зв’язків.

Базовий матеріал — це всі ті відомості, що за змістом зв’язані з даною темою і знання яких учнем робить для нього новий матеріал доступним.

Базовий матеріал з новим утворює той або інший зв’язок.

Установлення виду МТ — зв’язків дозволяє визначитися зі способом його реалізації в навчанні і, тим самим, підійти до вибору способів контролю і формування базових знань в учнів.

Кожен встановлений (МТ) — зв’язок повинний відбивати як часовий, так і змістовний аспекти. Отже, як спосіб реалізації даного МТ — зв’язку повинно бути обране повторення учнями вивченого раніше матеріалу, введення у фундаментальну дисципліну професійної термінології.

Виходячи з виду МТ — зв’язку й особливостей його реалізації, вибираються способи контролю базових знань з урахуванням характеристик навчальної групи, складності і важливості нового матеріалу, резерву часу.

Вірним чином визначені критерії оцінювання базових знань тих, хто навчається дозволяють спроектувати подальші дії.

Аналіз МТЗ, вибір базового матеріалу, визначення способів контролю і формування базових знань по темі «Характеристика тіла людини» приведений в таблиці 2. 3

Таблиця 2.3 Аналіз МТЗ, вибір базового матеріалу, визначення способів контролю і формування базових знань по темі «Характеристика тіла людини»

Найменування

теми

Перелік базового матеріалу: назва дисципліни, теми, короткий зміст

Тип МТЗ

Способи реалізації МТЗ

Способи контролю базових знань

Засобу контролю базових знань

Критерії оцінки

Способи актуалізації/

формування базових знань

Засіб формування базових знань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Характеристика тіла людини

Пластична анатомія: Характеристика скелету людини

Попередня з єдності трактування понять

Нагадування

Усне опитування

Питання:

1. Назвіть основні кості скелету?

2. Які основні точки, по яким визначаеться тип фігури?

В обговоренні беруть участь 80% учнів, правильно відповідають — 70%

Розповідь — пояснення (20 хвилин)

План:

1. Основні морфологічні ознаки

2. Тпипи статур

3. Види постав

Спец. малюнок:

Замальовки фігури людини

Попередня з використанням знань з різних предметів

Нагадування

Усне

опитування

Питання:

1. З якого етапу ви починаєте замальовку фігури?

2. Чим при цьому керуєтеся?

В обговоренні беруть участь 90% учнів, правильно відповідають — 80%

Розповідь — пояснення (10 хвилин)

План:

1. Зоровий аналіз фігури людини

Наведений аналіз МТЗ, вибір базового матеріалу, визначення способів контролю і формування базових знань по темі «Технологія виготовлення спідниці» дає змогу учням визначити і простежити причинно-наслідкові зв’язки закономірностей і явищ існують всередині одного предмета. Створюється єдина система знань в учнів, вивчення матеріалу більш раціонально і послідовно, формуються вміння комплексного використання знань, отриманих при вивченні різних дисциплін, забезпечується єдиний підхід до навчання фахових дисциплін.

2. 6 Аналіз технічних і дидактичних засобів навчання

Засоби навчання (педагогічні засоби) — всі ті матеріали, за допомогою яких викладач здійснює навчальне вплив (навчальний процес). До засобів навчання належать предмети матеріальної та духовної культури, які використовуються при вирішенні педагогічних завдань. У самому загальному плані до них відносяться:

види діяльності: ігрова, навчальна, трудова;

педагогічна техніка: мова, міміка, рух; засоби масової інформації, наочні посібники, твори мистецтва.

До засобів навчання відносять також технічні засоби навчання, дидактичні матеріали тощо.

У сучасному процесі навчання використовується наступний ряд нових технічних засобів:

-навчальні видання;

-комп'ютерні навчальні системи;

-аудіо-, відео-навчальні матеріали

Засоби навчання поряд з живим словом педагога є важливим компонентом освітнього процесу і елементом навчально-матеріальної бази будь-якого освітнього закладу. Будучи компонентом навчально-виховного процесу, засоби навчання мають вплив на всі інші його компоненти — цілі, зміст, форми, методи.

Найбільш ефективний вплив на учнів надають сучасні аудіовізуальні та мультимедійні засоби навчання (електронні освітні ресурси). Аудіовізуальні засоби, а також засоби мультимедіа є найбільш ефективним засобом навчання і виховання. Терміном multimedia (що в пеpеводе з англійської означає «многосpедность») визначають інфоpмаційна технологія на основі програмно — апаpатного комплексу, що має ядpо у вигляді комп’ютеpа з засобами підключення до нього аудіо-і відеотехніки. Мультімедіа технологія дозволяє забезпечити при вирішенні задач автоматизації інтелектуальної діяльності об'єднання можливостей ЕОМ з традиційним для нашого сприйняття засобами уявлення звукової та відеоінфоpмаціі, для синтезу трьох стихій (звуку, тексту і графіки, живого відео).

Принципи використання засобів навчання:

-врахування вікових та психологічних особливостей учнів

-гармонійне використання різноманітних засобів навчання: Традиційних і сучасних для комплексного, цілеспрямованого впливу на емоції, свідомість, поведінку дитини через візуальну, аудиальную, кинестетическую системи сприйняття в освітніх цілях

-облік дидактичних цілей і принципів дидактики (принципу наочності, доступності і т.д.)

-співтворчість педагога і студента

-пріоритет правил безпеки у використанні засобів навчання.

При викладанні теми «Характеристика тіла людини» будуть застосовані такі засоби навчання, як кадоскоп зі слайдами, плакати та транспаранти.

2. 7 Проектування технологій формування орієнтованої основи діяльності, виконавчих та контрольних дій (ООД, ВД, КД)

Проектування технологій формування орієнтованої основи діяльності, виконавчих та контрольних дій (ООД, ВД, КД) включає вибір методів і прийомів їхньої реалізації на кожному з виділених етапів. Враховуючи вибір узагальненої групи методів, а також вихідні характеристики навчальної групи й ступінь конкретизації мети вивчення теми обрати конкретні методи викладу, закріплення та контролю навчального матеріалу (словесні методи і методи наочності). та засоби їх реалізації.

Методи наочності повинні доповнювати словесні методи. Після того, як у тих, кого навчають, сформовані необхідні представлення про досліджувані об'єкти, процеси або явища навколишньої дійсності, настає етап формування умінь, навичок або, по-іншому, — виконавчих дій.

Головна закономірність процесу засвоєння дійсності у тому, що пізнавальна діяльність і включенні до неї знання здобувають розумову форму, стають узагальненими не відразу, а по черзі, пройшовши через ряд етапів. Якщо викладач будує процес навчання з урахуванням їх послідовності, він істотно підвищує можливість досягнення мети всіма учнями.

Одним з головних способів виконання дій у рамках теоретичного навчання є рішення задач. На кожнім з етапів засвоєння задачі виконують різноманітні функції. Наступний етап діяльності викладача пов’язаний з проектуванням технологій формування контрольних дій (КД). Проектування системи контролю є одним з важливих видів діяльності викладача. Контроль дає можливість визначити, наскільки чітко досягнута мета навчання, які недоліки процесу навчання і що варто зробити, щоб застосувати нові технології навчання.

2. 8 Перспективно-поурочний плані вивчення теми: «Характеристика тіла людини»

Перспективно-поурочний план — це документ, що містить перелік уроків по конкретній темі, а також організаційні і дидактичні характеристики кожного з них, представлені часом, що відводиться на вивчення тих або інших питань теми, типом уроку, цілями навчання, змістом базового матеріалу, методами навчання.

На сьогоднішній день у педагогічній літературі називаються наступні типи уроків:

урок засвоєння нових знань;

урок закріплення та вдосконалення знань і умінь;

повторювально-узагальнюючий урок;

контрольно-перевірочний урок;

комбінований урок (урок з декількома рівнозначними задачами).

Найменування типу уроку визначає основну його задачу або ціль. Це варто враховувати при формуванні структури кожного уроку і формулюванню мети навчання.

Структурні елементи теоретичного уроку:

· організаційна частина;

· повідомлення теми та цілі уроку;

· актуалізація опорних знань та вмінь учнів;

· повідомлення навчального матеріалу викладачем;

· самостійне засвоєння учнями нових знань;

· первинне закріплення і поточне повторення навчального матеріалу;

· вправи по закріпленню та вдосконаленню знань і умінь;

· самостійна робота по вдосконаленню знань і умінь;

· узагальнююче повторення;

· контроль і оцінка знань і умінь учнів;

· видача домашніх завдань.

Під час уроку повинна бути реалізована кожна з поставлених задач, що повинно знайти відображення в методах навчання. Якщо ціль комплексна і включає, наприклад, елементи формування нових знань, їхнє закріплення і контроль, то повинні бути обрані словесні методи (розповідь, пояснення, бесіда і т.п.), методи наочності (ілюстрація, демонстрація), практичні методи (вправа, лабораторний метод, практична робота) і методи контролю (опитування, контрольна робота, тестування і т.п.). На кількість уроків і їхню структуру також впливає те розуміння, що починати вивчення теми доцільно з вступного контролю, а закінчувати — контролем сформованих в учнів знань, умінь, навичок по новій темі. Перспективного-поурочного плану викладу теми «Характеристика тіла людини» надається в таблиці 2. 5

Таблиця 2.5. Перспективно-поурочний план уроку теоретичного навчання: «Характеристика тіла людини».

№ уроку

Тема уроку

Час

Тип уроку

Ціль уроку

Базові знання

Методи навчання

1

2

3

4

5

6

7

3

Характеристика тіла людини

(чоловічої фігури)

1

к

о

м

б

і

н

о

в

а

н

и

й

Ознайомитися з морфологічними ознаками, основними характеристиками статури, типами постави

Спеціальне малюванняЗображення чоловічої та жіночої фігур, малювання фігур з натури

Пластична анатомія:

Відомості про будову скелету людини,її пропорції

За джерелом знань

Словесні: розповідь, пояснення.

Наглядні: демонстрація навчальних плакатів, натуральних зразків

вузла.

З активізації пізнавальної діяльності:

пояснювально-

ілюстративний

2. 9 «Розробка бінарних дій викладача і учнів на уроці «Характеристика тіла людини»

На заключному етапі дидактичного проектування розкривається зміст одного з уроків, позначених у перспективно-поурочному плані. Для цього вказується тема уроку, виписуються з плану його характеристики, згідно яких формується структура уроку і визначаються дії викладача й учнів під час реалізації кожного з цих структурних елементів уроку.

Відповідність елементів структури уроку, дій викладача і учнів рекомендується представлено у таблиці 2. 6

Таблиця 2.6. Бінарні дії викладача і тих. кого навчають, на уроці теоретичного навчання

Структурні елементи уроку

Дії викладача

Дії учнів

1

2

3

1. Організаційна частина

1.1 Вітання

1.2. Перевірка присутніх

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку

1.4. Створення в групі ділової атмосфери

Черговий докладає про відсутніх учнів.

Учні готують робочі місця до уроку

2. Повідомлення теми і мети уроку

Тема: «Характеристика тіла людини».

Ціль: Ознайомитися з морфологічними ознаками, основними характеристиками статури, типами постави

Записують тему, мету уроку, усвідомлюють її

3. Актуалізація опорних знань і умінь

Проводить фронтальну бесіду з наступних питань:

1.1 Які типи постав жіночої фігури визнаєте (сутула, нормальна перегибиста)

1.2 Перелічить особливості статури жінок (рівномірний розподіл жирових відкладень, не рівномірний розподіл жирових відкладень, повнота рук)

1.3 Чим характеризується постава жіночої фігури (положення корпусу, висота плечей)

Відповідають на поставлені питання, доповнюють відповіді один одного

1

2

3

4. Повідомлення нового матеріалу викладачем

1. План повідомлення навчального матеріалу:

1.1 Типологія росту

1.2 Особливості статури чоловіків

1.3 Типи статури чоловічої фігури

1.4 Класифікація чоловічої фігури за ознаками постави

Слухають і первинно усвідомлюють навчальний матеріал, конспектують

5. Первинне закріплення і поточне повторення

Проведення фронтальної бесіди за питаннями:

1) Які типи постави чоловіків ви знаєте (нормальна, випрямлена, сутула, лордотична, кифотична)

2)Які типи статури чоловічої фігури ви знаєте (грудна, мускульна, брюшна)

Відповідають на питання, доповнюють один одного

6. Підведення підсумків уроку

1) Узагальнення викладеного навчального матеріалу

2) Оцінка роботи учнів за урок та повідомлення оцінок

Слухають, усвідомлюють основні питання вивченої теми

7. Видача домашнього завдання

Повторити навчальний матеріал за конспектом, виконати в зошиті таблицю «Особливості статури чоловіків»

Слухають, задають питання, записують Д/з

Висновки

В ході виконання курсового проекту об'єктом дослідження був процес підготовки кваліфікованих робітників за професією «кравець 3 розряду», а предметом дослідження — особливості процесу підготовки кваліфікованих робітників за професією «кравець 3 розряду».

Під час розробки дидактичного проекту з підготовки кваліфікованих робітників за професією «кравець 3 розряду» при вивченні теми «Характеристика тіла людини"(предмет «конструювання одягу») було проаналізовано умови здійснення професійної діяльності робітника за фахом «кравець», визначена програма професійної підготовки фахівця, обґрунтований доцільно обраний зміст, обсяг і послідовність викладу навчального матеріалу за темою «Характеристика тіла людини «(предмет «конструювання одягу»), визначено технології навчання майбутніх фахівців на рівні теми розділу, теми уроку й логічно обґрунтований їх вибір.

Рішення поставлених задач сприяло одержанню результату проектування — методики формування професійно необхідних умінь у майбутнього фахівця — кравця 3 розряду, тому можна вважати, що поставлені на початку курсового проекту задачі було виконано.

Список літератури

1. Афанасьев Ю. И. Анализ урока. -М. — 1986. — 39 с.

2. Безрукова B.C. Педагогика. Проективная педагогика. Учебное пособие для инженерно-педагогических институтов и индустриально-педагогических техникумов. — Екатеринбург: Издательство «Деловая книга», 1996. — 344 с.

3. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологий. — М. :Педагогика, 1989.- 192 с.

4. Девятьярова Т. А. Методика профессионального обучения: Методика и организация производственного обучения в учебно-производственных мастерских швейного профиля. Конспект лекций для студентов специальности 7. 10 104 Профессиональное обучение. Технология текстильной и легкой промышленности. — Харьков: УИПА, 2000. -'33 с.

5. Коваленко О. Е, Методичні основи технології навчання: теоретико-методичний та практичний аспект викладання дисциплін електроенергетичного циклу. -X.: Основа, 1996. — 184 с.

6. Коваленко Е. Э., Брюханова Н. А. Методика профессионального обучения: Учебное пособие по теме" Логические основы формирования учебного материала" / Под ред. С. Ф. Артюха. — К. Вища школа, 1998.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой