Планування діяльності підприємства "ЗАТ Київмлин"

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

«Планування діяльності підприємства» («ЗАТ Київмлин»)

ПЛАН

ціноутворення збут рентабельність витрата

Вступ

1. Виробнича програма підприємства

2. Планування витрат на виробництво продукції і надані послуги

2.1 Сировина і матеріали

2.2 Допоміжні матеріалі

2.3 Вартість електроенергії і води на технологічні цілі

2.4 Основна і додаткова заробітна плата

2.5 Відрахування на соціальні заходи

2.6 Амортизація і поточний ремонт обладнання, будівель і споруд

2.7 Роботи і послуги

2.8 Загальновиробничі витрати

2.9 Адміністративні витрати (загальногосподарські)

2. 10 Витрати на збут

3. Визначення собівартості продукції (послуг)

4. Планування ціноутворення на підприємстві. Економічна сутність та функції ціни

5. Формування плану збуту продукції (послуг) з урахуванням дослідження ринку

6. Фінансові результати підприємства. Доход, прибуток і рентабельність

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

Планування -- одна з функцій керування підприємством. В умовах ринкової економіки для підприємців планування є способом забезпечення становлення та розвитку бізнесу, воно є необхідним для приведення господарчої діяльності підприємства до відповідності з вимогою ринку.

З переходом до повної господарчої та юридичної самостійності підприємств та з формуванням ринкової економіки, безумовно, змінився зміст планування, призначення планів підприємств.

Значення планування полягає в тому, що заздалегідь визначаються шляхи, засоби й методи реалізації обраної стратегії діяльності підприємства. За відношенням до «стратегії» «планування на короткий термін» часу називають оперативним. Воно виступає у вигляді тактичних планів, основна ціль яких -- оволодіння ефективним інструментом досягнення стратегічних цілей підприємства.

Теоретичні основи планування безперервно розвиваються і, оскільки планування -- це функція управління, то по мірі змінювання принципів господарювання змінювались принципи та методи планування.

Кожна фірма, починаючи свою діяльність, зобов’язана чітко представляти потребу на перспективу у фінансових, трудових і інтелектуальних ресурсах, джерела їхнього одержання, а також уміти точно розраховувати ефективність використання наявних засобів у процесі роботи своєї фірми.

У ринковій економіці підприємці не можуть домогтися стабільного успіху, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати й акумулювати інформацію як про стан цільових ринків, положенні на них конкурентів, так і про власні перспективи і можливості.

Розкриття всіх аспектів, пов’язаних з плануванням діяльності підприємства є основною метою даної курсової робот

1. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА

В процесі планування виробничої програми підприємство керується трьома найважливішими критеріями, які визначають економічну ефективність вибраного асортименту продукції. Це динаміка обсягу збуту продукції на ринку, ступінь стабільності обсягу реалізації і рівень норми і маси прибутку, який передбачається одержати підприємству.

Вихідні дані: підприємство придбало 147 000 т пшениці, в т. ч.: ІІІ класу — 70 000 т; ІV класу — 60 000 т; V класу — 17 000 т.

Борошномельне підприємство отримало на переробку від давальців 48 000 т зерна пшениці: в т. ч. ІІІ класу — 8000 т; ІV класу — 10 000 т;

Планується два помели: перший з власного зерна; другий — з власного та давальницького зерна.

Історія

Перший етап індустріального розвитку кінця 19-го — початку 20-го століття, охопивши весь світ, досягає свого максимального стану напередодні першої світової війни.

Промислове виробництво охоплює всю Російську імперію, а саме Україну та концентрується у великих містах. В цей час древній мальовничий Київ, нині столиця України, насичується фабриками, заводами, збагачується та росте.

Початок борошномельного виробництва поклали заможні купці, що малися на торгівлі та промисловому виробництві.

Перші згадки про існуючі на Подолі млини знайдено в архівних документах 1894 року «Памятная книжка Киевской губернии». Місце розташування млинів обрано було не випадково, поруч знаходилися зручні річкові причали та дорожні шляхи. Завдяки безпосередньому наближенню вантажної пристані до подільських будівель основну масу забудови складали будівлі промислово-складського призначення. Практично в кожній садибі розміщувались лавки, склади, амбари, майстерні.

У 1901 році купець першої гільдії Коган Л.І. збудував на розі вулиць Спаської та Набережно-Хрещатицької кам’яний млин з локомобилем — зараз це млин № 1.

В той час у 1902 році, в тому ж районі будується ще один великий млин, особливістю якого є наявність, крім секції пшеничного помелу, ще й секції житньго помелу (виробнича потужність секцій — 170 т та 250 т переробки зерна на добу відповідно), зараз це млин № 3.

Повертаючись у сьогодення, бачимо на місці двох вікових млинів, величезний виробничий комплекс в борошномельній галузі, назва якого «Київмлин», до якого приєднався збудований швейцарською фірмою «BULER AG» ще у 1980 році млин № 4, найпотужніший в країні, що переробляє 600 т зерна пшениці на добу.

В складі підприємства також два елеватори, один з яких — портовий, міні-елеватор, сумарна місткість яких складає 78,6 тис. тонн зерна, автотранспортний цех.

У 90 -х роках на підприємстві проведено технічне переоснащення млина № 3, а саме: заміна обладнання на високопродуктивне, реконструкція застарілих частин будівель, будівництво додаткових складських приміщень.

Корінних змін у технологічній частині зазнав млин № 1 при проведенні у 1995 році реконструкції з заміною технологічного обладнання на високопродуктивне, виготовлене за ліцензією швейцарської фірми «Buler AG».

На сьогоднішній день підприємство має величезний виробничий потенціал — сумарна виробнича потужність складає 1270 тонн переробки зерна на добу, праця 650 працівників забезпечує виробництво 1000 тонн якісного борошна: пшеничного вищого, першого, другого гатунку, житньго обійного, обдирного, сіяного, а також побічних продуктів — висівок та відходів, постачання готової продукції хлібзаводам, кондитерським підприємствам та іншим споживачам міста Києва та Київської області.

Вся продукція ЗАТ Київмлин" має сертифікат відповідності, зареєстрований у реєстрі Системи сертифікації УкрСепро.

В нових умовах господарювання підприємство знаходить шляхи співробітництва з ведучими світовими фірмами — виробниками галузевого обладнання з метою підвищення якості та збільшення асортименту готової продукції, застосування нових видів упаковки європейського зразку для виходу на нові гарантовані ринки збуту.

В пошуках нових форм діяльності підприємства було прийнято рішення про доцільність створення власного хлібопекарного виробництва. В 1997 році було введено в дію булочно-кондитерський комплекс, в складі якого хлібобулочний, кондитерський цех, що працюють на турецькому та італьянському обладнанні, введено в дію магазин «Борошно «Киівмлина» та мережу кіосків фірмового продажу власної продукції.

Велику увагу приділяють на підприємстві соціальному захисту робітників та службовців. Організовано постійне обслуговування працівників в медико-клінічному центрі. Влітку працівники мають можливість сімейного відпочинку на березі мальовничої річки Десна в будиночках власної бази відпочинку.

Склад помельних партій наведено в таблиці 1. Помели виконуються у різних секціях в одному цеху.

Таблиця 1

Склад помельних партій

Вид сировини та клас

1 лінія

2 лінія

%

т

%

т

з власної сировини

з давальницької сировини

Пшениця 3 кл.

43%

35 000

54%

35 000

8000

Пшениця 4 кл.

36%

30 500

46%

29 500

10 000

Пшениця 5 кл.

21%

17 000

-

-

-

Всього

100%

82 500

100%

64 500

18 000

Підприємство придбало 147 000 т пшениці. На першій лінії ми використовуємо 82 500 т пшениці, а на другій лінії 82 500 т пшениці. На другій лінії ми не використовуємо пшеницю 5 класу. Борошномельне підприємство отримало на переробку від давальців 18 000 т зерна пшениці. Пшениці 3 класу — 8000 т, 4 класу — 10 000 т.

Вихід продукції виходячи з технологічних можливостей наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Вихід продукції

Найменування продукції

Вихід продукції, %

для 1 лінії

для 2 лінії

Борошно вищого ґатунку

41

45

Борошно 1 ґатунку

27

29

Борошно 2 ґатунку

1

-

Крупа манна

2

2

Висівки

27

22

Відходи кормові

1,6

1,6

Відходи некормові

0,4

0,4

Всього

100

100

Виробнича програма підприємства показана в таблиці 3.

Таблиця 3

Плановий обсяг (виробнича програма) продукції, т

Найменування продукції

Виробнича програма підприємства (плановий обсяг виробництва)

1 лінія (з власної сировини)

2 лінія

всього з власної сировини

з власної сировини

з давальницької сировини

разом

Борошно вищого ґатунку

33 825

29 025

8100

37 125

62 850

Борошно 1 ґатунку

22 275

18 705

5220

23 925

40 980

Борошно 2 ґатунку

825

-

-

-

825

Крупа манна

1650

1290

360

1650

2940

Висівки

22 275

14 190

3960

18 150

36 465

Продовження таблиці № 3

Разом продукції, що калькулюється

80 850

63 210

17 640

80 850

144 060

Відходи кормові

1320

1032

288

1320

2352

Відходи некормові

330

258

72

330

588

З виробничої програми видно, що на 1 лінії ми найбільше виготовляємо борошна вищого га тунку, а найменше борошна ІІ ґатунку. По другій лінії - найбільше виготовляється борошна вищого ґатунку, а найменше манної крупи, борошно II гатунку не виготовляється. Відходів кормових по першій лінії більше ніж відходів не кормових. По другій лінія такаж ситуація.

Вироблена продукція з власної сировини буде відпущена безтарно, вибита у мішки та розфасована в пакети (табл. 4).

Таблиця 4

Планові обсяги фасування продукції з власної сировини

(враховуючи структуру фасування)

Продукція

Виробництво всього, т

Планові обсяги

1 лінія

2 лінія

разом

Фасування у пакети

Вибій у мішки

Безтарний відпуск

1 лінія

2 лінія

разом

1 лінія

2 лінія

разом

1 лінія

2 лінія

Борошно вищого ґатунку

33 825

29 025

62 850

20 971

19 737

40 708

8118

4934

13 052

4735

4353

Борошно 1 ґатунку

22 275

18 705

40 980

4009

2805

6814

8464

6172

14 636

9801

9726

Борошно 2 ґатунку

825

-

825

-

-

-

-

-

-

825

-

Крупа манна

1650

1290

2940

412

-

412

1237

1290

2527

-

-

Висівки

22 275

14 190

36 465

-

-

-

22 275

14 190

36 465

-

-

Всього продукції

80 850

63 210

144 060

25 392

22 542

47 934

40 094

26 586

66 680

15 361

14 079

Залежно від структури фасування ми фасуємо в пакети на 1 лінії борошно вищого ґатунку, борошно 1 ґатунку та манну крупу, а на 2 лінії - борошно вищого ґатунку та борошно 1 ґатунку. Вибій у мішки проводимо на 1 і 2 лінії аналогічно — борошно вищого ґатунку, борошно 1 ґатунку, манну крупу та всі висівки. Безтарно на обох лініях відпускаємо борошно вищого ґатунку, борошно 1 ґатунку та все борошно 2 ґатунку.

Структура фасування продукції, %

Продукція

Фасування у пакети

Вибій у мішки

Безтарний відпуск

1 лінія

2 лінія

1 лінія

2 лінія

1 лінія

2 лінія

Борошно вищого ґатунку

62

68

24

17

14

15

Борошно 1 ґатунку

18

15

38

33

44

52

Борошно 2 ґатунку

-

-

-

-

100

100

Крупа манна

25

-

75

100

-

-

Висівки

-

-

100

100

-

-

Продукція з сировини давальців буде вибита у мішки.

На підприємстві є вибійний цех, де здійснюється вибій та фасування борошна.

2. ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ І НАДАНІ ПОСЛУГИ

Розрахунок прямих витрат на виробництво борошна розраховуються нормативним методом.

2.1 Сировина і матеріали

Вартість зерна визначається виходячи з необхідної кількості зерна та ціни за одиницю (т), грн.

При переробці давальницької сировини її вартість не визначається.

Транспортні витрати на перевезення зерна на підприємство та борошна з підприємства на 1 т складають 60 грн.

Природні втрати складають 0,5% від вартості зерна.

Інші витрати (націнки, комісійні винагороди, витрати товарних бірж, митний збір) складають 2,5% від вартості зерна.

Планова кількість кормових відходів 1320 т (І помел — 712 т, ІІ помел — 768 т). Ціна 1 т кормових відходів становить 600 грн. Вартість кормових відходів вираховується з вартості сировини.

Некормові відходи (0,4% від кількості зерна) підприємство вивозить за його межі.

Витрати на 1 т некормових відходів становлять 20 грн.

Вартість сировини і матеріалів розраховується в таблиці 5.

Таблиця 5

Вартість сировини і матеріалів на помели

Назва витрат

1 лінія

2 лінія

кількість, т

ціна за 1 т, грн.

вартість всього об'єму, т

кількість, т

ціна за 1 т, грн.

вартість всього об'єму, т

Сировина

Зерно, т

Пшениця 3 кл.

35 000

2200

77 000 000

35 000

2200

77 000 000

Пшениця 4 кл.

30 500

2000

61 000 000

29 500

2000

59 000 000

Пшениця 5 кл.

17 000

1900

32 300 000

-

-

-

Разом

82 500

170 300 000

64 500

136 000 000

Транспортні витрати

4 950 000

3 870 000

Природні втрати

851 500

680 000

Інші витрати

4 257 500

3 400 000

Кормові відходи

1320

600

792 000

1032

600

619 200

Всього вартість сировини

179 573 500

143 335 960

Основні матеріали

Вітаміни

(3000 грн.)

Транспортні витрати

Інші витрати на придбання

(5000 грн.)

Всього по статті «Сировина і матеріали»

179 573 500

143 335 960

Вартість сировини і матеріалів дорожче на 1 лінії ніж на 2 лінії, адже там переробляється більша кількість зерна.

Щоб визначити суму витрат по статті «Сировина і матеріали», необхідно до вартості сировини додати вартість транспортних витрат, вартість природних втрат, інші витрати, вартість некормових відходів і відняти вартість кормових відходів.

2.2 Допоміжні матеріали

Розрахунок кількості та вартості допоміжних матеріалів (в нашому прикладі мішки і пакети) проводиться на кількість готової продукції.

На 1 т борошна потрібно 200 мішків, ціна 1 мішка 1 грн., та 500 пакетів, ціна 1 пакета 0,40 грн. Крім того, на кожен мішок і пакет розраховуємо по одній етикетці. Ціна етикетки на мішок 0,20 грн., на пакет 0,08 грн.

Таблиця 6

Розрахунок кількості та вартості допоміжних матеріалів

з розрахунку на 1 т готової продукції

Назва

Норма витрат, шт. /т

Ціна за одиницю, грн.

Сума, грн.

Всього продукції, т

Вартість допоміжних матеріалів, т

Мішки

200

1

200

66 680

13 336 000

Етикетки

200

0,20

40

66 680

2 667 200

Разом

240

16 003 200

Пакети

500

0,40

200

47 934

9 586 800

Етикетки

500

0,08

40

47 934

1 917 360

Разом

240

11 504 160

Кількість мішків на 1 т висівок з власної сировини у 1,5 рази більше, ніж на 1 т муки;

Кількість мішків на 1 т висівок з давальницької сировини 200 шт., етикеток 200 шт. Вартість цих матеріалів на 1 т висівок буде складати 240 грн. Решту витрат беруть на себе давальці.

2.3 Вартість електроенергії і води на технологічні цілі

Вартість електроенергії і води на технологічні цілі визначається множенням кількості затраченої енергії на вартість одиниці цих витрат по видах. Так, на 1 т перероблюваного зерна витрачається 80 кВт-год. Електроенергії та 3 м3 води (табл. 7).

Таблиця 7

Розрахунок кількості та вартості електроенергії і води

Показники

Об'єм перероблюваного зерна

Норми витрат на 1 т зерна (кВт-год., м3)

Необхідно всього, тис. кВт-год., м3

Тариф за 1000 кВт електро-енергії та 1 м3 води, грн.

Вартість енергії, грн.

Витрати електроенергії

Лінія № 1

82 500

80

6600

300

1 980 000

Лінія № 2 (з власної сировини)

64 500

80

5160

300

1 548 000

Лінія № 2 (з давальницької сировини)

18 000

80

1440

300

432 000

Витрати на воду

Лінія № 1

82 500

3

247 500

6

1 485 000

Лінія № 2 (з власної сировини)

64 500

3

193 500

6

1 161 000

Лінія № 2 (з давальницької сировини)

18 000

3

54 000

6

324 000

Разом

Лінія № 1

3 465 000

Лінія № 2 (з власної сировини)

2 709 000

Лінія № 2 (з давальницької сировини)

756 000

1000 кВт-год. коштує 300 грн., 1 м3 води — 6 грн.

2.4 Основна і додаткова заробітна плата

Підприємство працює у три зміни.

На кожній зміні працює 10 робітників, в т. ч.

5 робітників по ІІІ розряду, ставка ІІІ розряду за зміну 70,70 грн.

3 робітники по ІV розряду, ставка ІV розряду за зміну 75,10 грн.

2 робітники по V розряду, ставка V розряду за зміну 86,20 грн.

Фонд заробітної плати за зміну при умові виконання норми виробітку (норма виробітку за зміну переробити 83,3 т зерна) становить

(70,70 грн. Ч5) + (75,10 грн. Ч 3) + (86,20 грн. Ч 2) = 751,20 грн.

Додаткова оплата становить 30% від тарифного фонду

751,20 грн. Ч 0,30 = 225,36 грн.

Всього оплата по тарифу і додаткова оплата становить

751,20 грн. + 225,36 грн. = 976,56 грн.

На 1 т переробки зерна фонд оплати праці становить

976,56 грн.: 83,3 т = 11,7 грн.

Затрати праці за зміну

10 робітників Ч 8 год. = 80 л. -год. ,

на 1 т переробленого зерна 0,9 л. -год. (80: 83,3).

2.5 Відрахування на соціальні заходи

Відрахування на соціальні заходи становлять 38,3% від основної оплати. Всього відрахування складають

976,56 грн. Ч 0,383 = 374,02 грн.

На 1 т зерна ці витрати становлять

374,02 грн.: 83,3 т = 4,49 грн.

2.6 Амортизація і поточний ремонт обладнання, будівель і споруд

Вартість будівель і споруд 4500 тис. грн., норма амортизації 8%, коштів на поточний ремонт 5% від залишкової вартості.

Вартість обладнання 11 000 тис. грн., норма амортизації 24%, коштів на поточний ремонт 10% від залишкової вартості.

Таблиця 8

Відрахування на утримання основних засобів

Показник

Тис. грн.

Амортизація

Поточний ремонт

Разом, грн.

норма відраху-вання, %

сума відраху-вання, грн.

норма відраху-вання, %

сума відраху-вання, грн.

Вартість будівель і споруд

5000

8

400 000

5

250 000

650 000

Вартість обладнання

9000

24

2 160 000

10

900 000

3 060 000

Разом

14 000

2 560 000

1 150 000

3 710 000

На 1 т переробленого зерна ці втрати складають

3 710 000 грн.: 165 000 т = 22,48 грн.

2.7 Роботи і послуги (витрати елеватора)

Таблиця 9

Вартість послуг елеватора

Види послуг

Об'єм,

т, т/%, т/міс.

Тариф (вартість одиниці послуг), грн.

Вартість послуг, грн.

Приймання зерна

165 000

6,00

990 000

Сушіння зерна (вологість зерна 15%)

165 000

6,90

1 138 500

Очищення зерна

165 000

3,54

577 500

Зберігання зерна

99 000

8,10

801 900

Разом

3 507 900

На 1 т зерна

21,26

Витрати елеватора розподіляються між помелами порційно об'ємами перероблюваного зерна.

Розрахунок витрат: приймання зерна 6 грн. /т, сушіння зерна за 1 т/% (розраховується т/% множенням кількості зерна на % вологості, який перевищує базисну вологість і множенням на 6,9 грн.); очищення зерна — за 1 т/% (засміченість зерна становить 1%). Визначається аналогічно послугам по сушінню. Зберігання зерна в силосах в середньому 6 міс. Тариф за одиницю цих послуг складає 8,10 грн. за 1 т/міс.

2.8 Загальновиробничі витрати

Це витрати на організацію і управління виробництвом.

До них відноситься: оплата праці з нарахуваннями, відрахування на соціальні заходи, амортизація і поточний ремонт основних засобів, сума орендної плати, витрати на удосконалення технології, витрати на охорону праці і техніку безпеки, вартість швидкозношуваних інструментів та пристроїв, інші витрати.

Таблиця 10

Розрахунок витрат на організацію і управління виробництвом

(загальновиробничі витрати)

Статті витрат

Всього, грн.

На 1 т зерна, грн.

Витрати на організацію і управління виробництвом, грн. :

в т.ч. :

оплата праці

120 000

0,72

відрахування на соціальні заходи

46 000

0,27

амортизація основних засобів

40 000

0,24

витрати на електроенергію, утримання і ремонт основних засобів

25 000

0,15

витрати на удосконалення технології та організації виробництва

100 000

0,6

внутрізаводське переміщення вантажів

375 000

2,27

витрати на охорону праці та техніку безпеки

2000

0,001

вартість малоцінних і швидкозношуваних інструментів

10 000

0,06

інші витрати

16 500

0,1

Разом

734 500

4,45

Загальновиробничі витрати розподіляються між помелами пропорційно обсягам перероблюваного зерна. Загальногосподарські витрати складають 4,2 грн на 1 т зерна.

Таблиця 11

Адміністративні витрати (загальногосподарські)

Статті витрат

Сума, грн.

Оплата праці

300 000

Нарахування на соціальні заходи

114 900

Утримання основних засобів

40 000

Витрати на відрядження

20 000

Витрати на охорону праці і техніку безпеки

10 000

Утримання службового транспорту

40 000

Інші витрати

10 000

Разом

534 900

2.9 Адміністративні витрати (загальногосподарські)

До них відносяться загальногосподарські витрати, що направлені на обслуговування і управління підприємством:

— витрати, пов’язані з управлінням підприємством — це витрати на оплату праці працівників апарату управління підприємством, відрахування на соціальні заходи;

— витрати, пов’язані з матеріально-технічним забезпеченням апарату управління, включаючи транспортне обслуговування, пов’язане з управлінням підприємством, витрати на оплату послуг, придбання літератури, інформаційне забезпечення;

— витрати на службові відрядження, на придбання ліцензій, виданих державними органами для ведення господарської діяльності, включаючи плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації, витрати на державні послуги;

— витрати на проведення аудиту;

— витрати на організацію прийомів, презентацій, свят, представницькі витрати;

— витрати на утримання і обслуговування основних засобів загальногосподарського призначення, амортизаційні відрахування по основних засобах;

— витрати на охорону праці і техніку безпеки загальногосподарського персоналу;

— витрати зі страхування майна;

— витрати, пов’язані із забезпеченням пожежної сторожової охорони;

— витрати підприємства, пов’язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного значення;

— витрати, пов’язані з набором робочої сили, передбачені законодавством;

— податки, збори та інші витрати, передбачені законодавством, пов’язані з професійною підготовкою або перепідготовкою працівників апарату управління, інші витрати.

2. 10 Витрати на збут

Таблиця 12

Витрати на збут продукції

1

2

Статті витрат

Сума, грн.

Витрати на виставку, пропаганду, рекламу

200 000

Витрати на збут продукції

1 500 000

Разом

1 700 000

Ці витрати між видами продукції розподіляються пропорційно сумі витрат на оплату праці виробничих робітників і витрат на утримання основних засобів.

3. ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Таблиця 13

Визначення повної собівартості 1 т кожного виду продукції з власної сировини (І лінія), грн.

Показники

Всього витрат, грн.

Борошно вищого ґатунку

Борошно

І ґатунку

Боро-шно

ІІ ґатун-ку

Крупа манна

Висівки

1

2

3

4

5

6

7

Кількість продукції, т

80 850

33 825

22 275

825

1650

22 275

Коефіцієнт переведення в умовну продукцію

6,0

4,2

3,9

6,3

1,0

Кількість умовної продукції

332 392

202 950

93 555

3217

10 395

22 275

Витрати на виробництво

в т.ч. вартість сировини і матеріалів

179 573 500

3240

2268

2106

3402

540

109 593 000

50 519 700

1 737 450

5 613 300

12 028 500

Допоміжні матеріали

11 938 560

246

172

160

260

41

8 320 950

3 831 300

132 000

429 000

913 275

Витрати на технологічні потреби

3 465 000

60

42

39

63

10

в т.ч. електроенергія

2 029 500

935 550

32 175

103 950

222 750

витрати на воду

Оплата праці виробничих працівників

500 000

9

6

5

9

1,5

304 425

133 650

4125

14 850

33 412

Відрахування на соціальні заходи

191 500

3

2

2

3

0,5

101 475

44 550

1650

4950

11 137

Витрати на утримання основних засобів

1 855 000

30

21

19

31

5

1 014 750

467 775

15 675

51 150

111 375

Витрати елеватора

5 362 500

96

67

62

101

8

3 247 200

1 792 425

51 130

166 650

356 400

Витрати на організацію і управління виробництвом

367 250

6

5

4

7

1,1

202 950

111 375

3300

11 550

24 502

Разом виробничих витрат

246 433 910

3702

2591

2406

3887

617

125 220 150

57 714 525

1 984 950

6 413 550

13 743 675

Загальногосподарські витрати

267 450

4

3

3

5

0,8

135 300

66 825

2475

8250

17 820

Витрати на збут

850 000

15

10

9

16

2,5

507 375

222 750

7425

26 400

55 687,5

Всього витрат

206 185 880

3720

2604

2418

3907

620

125 829 000

58 004 100

1 994 850

6 446 550

13 810 500

Повна собівартість одиниці продукції

3720

2604

2418

3907

620

Повна собівартість найбільша для манної крупи, а найменша для висівок.

Таблиця 13А

Визначення повної собівартості 1 т кожного виду продукції з власної сировини (ІІ лінія), грн.

Показники

Всього витрат, грн.

Борошно вищого ґатунку

Борошно

І ґатунку

Борошно

ІІ ґатун-ку

Крупа манна

Висівки

1

2

3

4

5

6

7

Кількість продукції, т

63 210

29 025

18 705

-

1290

14 190

Коефіцієнт переведення в умовну продукцію

6,0

4,2

3,9

6,3

1,0

Кількість умовної продукції

275 028

174 150

78 561

-

8127

14 190

Витрати на виробництво

в т.ч. вартість сировини і матеріалів

143 335 960

3126

2188

-

3283

521

90 732 150

40 926 540

-

4 235 070

7 392 990

Допоміжні матеріали

13 753 680

300

210

-

315

50

8 707 500

3 928 050

-

406 350

709 500

Витрати на технологічні потреби

2 709 000

54

37

-

62

9

в т.ч. електроенергія

1 567 350

692 085

-

79 980

127 710

витрати на воду

Оплата праці виробничих працівників

391 000

9

6

-

9

1,5

261 225

112 230

-

11 610

21 285

Відрахування на соціальні заходи

149 753

3

2

-

3

0,5

87 075

37 410

-

3870

7095

Витрати на утримання основних засобів

1 450 610

30

21

-

31

5

870 750

392 805

-

39 990

70 950

Витрати елеватора

4 193 475

90

63

-

96

15

2 612 250

1 178 415

-

123 840

212 850

Витрати на організацію і управління виробництвом

287 189

6,2

4,3

-

6,5

1,04

181 116

80 431

-

8385

14 757

Разом виробничих витрат

166 270 667

3624

2536

-

3805

604

105 186 600

47 450 844

-

4 908 708

8 570 760

Загальногоспо-дарські витрати

209 146

4

3

-

4

0,7

121 905

56 115

-

5160

9933

Витрати на збут

664 700

12

8

-

12

2

348 300

149 640

-

15 480

28 380

Всього витрат

167 144 513

3642

2549

-

3828

607

105 709 050

47 679 045

-

4 938 120

8 613 330

Повна собівартість одиниці продукції

3642

2549

-

3828

607

Собівартість 1 т продукції з власної сировини на 2 лінії зростає в такій послідовності: висівки, борошно ІІ гатунку, борошно І ґатунку, борошо вищого гатунку, манна крупа.

Таблиця 14

Визначення повної собівартості одиниці послуг

на переробку давальницької сировини (ІІ лінія), грн.

Показники

Всього витрат, грн.

Борошно вищого ґатунку

Борошно

І ґатунку

Борошно

ІІ ґатун-ку

Крупа манна

Висівки

1

2

3

4

5

6

7

Кількість продукції, т

17 640

3100

5220

-

360

3960

Коефіцієнт переведення в умовну продукцію

6,0

4,2

-

6,3

1,0

Кількість умовної продукції

76 752

48 600

21 924

-

2268

3960

Витрати на виробництво

в т.ч. вартість сировини і матеріалів

Допоміжні матеріали

1 253 953

96

67

-

103

16

777 600

49 740

-

37 000

63 360

Витрати на технологічні потреби

756 000

54

37

-

56

9

в т.ч. електроенергія

437 400

193 140

-

20 160

35 640

витрати на воду

Оплата праці виробничих працівників

260 000

6,0

4,2

-

9

1,4

120 960

54 432

-

3240

5544

Відрахування на соціальні заходи

41 747

3

2

-

3

0,5

24 300

10 440

-

1080

1980

Витрати на утримання основних засобів

404 390

30

21

-

33

5

243 000

109 620

-

11 880

19 800

Витрати елеватора

1 169 025

90

63

-

94

15

729 000

328 860

-

33 840

59 400

Витрати на організацію і управління виробництвом

80 061

6,0

4,0

-

6,5

1,4

48 600

2880

-

2340

4118

Разом виробничих витрат

3 814 176

294

205

-

313

49

2 381 400

1 074 276

-

112 707

194 040

Загальногоспо-дарські витрати

58 304

4

3

-

4

0,7

34 020

15 660

-

1440

2772

Витрати на збут

185 300

12

8

-

12

2

97 200

41 760

-

4320

7920

Всього витрат

4 057 780

312

218

-

327

52

2 527 200

1 137 960

-

117 720

205 920

Повна собівартість одиниці продукції

312

218

-

327

52

Собівартість одиниці послуг на переробку давальницької сировини на 2 лінії зростає в такій послідовності: висівки, борошно І ґатунку, борошно вищого ґатунку, манна крупа.

Таблиця 15

Визначення повної собівартості реалізованої продукції і наданих послуг

Види продукції і наданих послуг

Кількість продукції і послуг, що реалізуються, т

Повна собівартість одиниці продукції, послуг, грн.

Повна собівартість реалізованої продукції і наданих послуг, грн.

Продукція І лінії

Борошно вищого ґатунку

33 825

3720

125 829 000

Борошно І ґатунку

22 275

2604

58 004 100

Борошно ІІ ґатунку

825

2418

1 994 850

Крупа манна

1650

3907

6 446 550

Висівки

22 275

620

13 810 500

Продукція ІІ лінії

Борошно вищого ґатунку

29 025

3642

105 709 050

Борошно І ґатунку

18 705

2549

47 679 045

Борошно ІІ ґатунку

-

-

-

Крупа манна

1290

3828

4 938 120

Висівки

14 190

607

8 613 330

Разом по продукції

з власної сировини

144 060

23 895

373 330 393

Продукція з давальницької сировини (послуги на переробку)

Борошно

вищого ґатунку

8100

312

2 527 200

Борошно І ґатунку

5220

218

1 137 960

Борошно ІІ ґатунку

-

-

-

Крупа манна

360

327

117 720

Висівки

3960

52

205 920

Разом по підприємству

161 700

24 804

377 388 173

Повна собівартість реалізованої продукції і наданих послуг найвища на 1 лінії, тому що там переробляється найбільше зерна.

4. ПЛАНУВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ЦІНИ

Результативність діяльності підприємства залежить від багатьох факторів, одним з яких є процес ціноутворення. У сучасних умовах господарювання ціна є засобом маркетингового впливу підприємства на споживача з метою забезпечення ринкової рівноваги між попитом і пропозицією.

Всі ціни поділяються на відпускні, оптові та роздрібні.

Відпускна ціна — це ціна за якою підприємство продає продукцію оптово — збутовим і роздрібним торгівельним організаціям та іншим споживачам.

Оптова ціна — це ціна, за якою оптово-збутові організації відпускають продукцію роздрібним організаціям та іншим споживачам.

Роздрібна ціна — це ціна, за якою роздрібні торговельні організації продають продукцію населенню і організаціям.

В залежності від ступеня участі держави в регулюванні цін використовуються фіксовані, регульовані та вільні ціни.

Фіксовані — це сталі державні ціни, максимальний чи мінімальний рівень яких підприємства не мають права перевищувати.

Регульовані — ціни, що формуються на види продукції на які держава вводить граничний рівень рентабельності.

Вільні — це ціни, які підприємство встановлює самостійно, враховуючи попит ринку.

Договірні — це ціни встановлюються на сільськогосподарську продукцію при укладанні договорів між заготівельними, переробними та аграрними підприємствами.

Конкурентна ціна — за якою продають продукцію конкуренти.

Особливий вид, що застосовується у внутрішньовиробничому господарському розрахунку — планово-розрахункові ціни. Їх використовують для оцінки об'єму виробництва при плануванні прибутку і рентабельності основних та допоміжних цехів. Вони включають у себе цехову вартість і прибуток.

У практиці господарювання підприємства АПК використовують світові ціни на товари, що формуються залежно від попиту і пропозиції на світовому ринку.

Індикативні ціни — це ціни на товари, що склалися на ринку експорту та імпорту на час здійснення експортної (імпортної) операції з урахуванням умов поставки та розрахунків згідно з чинним законодавством України.

Номінальна ціна встановлюється у процесі договору про купівлю.

Комісійні ціни встановлюються під впливом попиту і пропозиції.

Монопольна ціна встановлюється виробниками або реалізаторами, які є монополістами і займають найбільший сегмент ринку. Як правило ці ціни можуть бути завищені. Тому їх величину регулює Антимонопольний комітет України.

Таблиця 16

Визначення реалізаційної ціни одиниці продукції з власної сировини і вартості одиниці послуг на переробку давальницької сировини (без ПДВ)

Види продукції

Повна собівартість одиниці продукції (одиниці послуг), грн.

Рівень рентабельності, %

Реалізаційна ціна 1 т продукції (одиниці послуг), грн.

1

2

3

4

Продукція І лінії

Борошно вищого ґатунку

3720

25

4650

Борошно І ґатунку

2604

25

3255

Борошно ІІ ґатунку

2418

25

3022

Крупа манна

3907

25

4883

Висівки

620

25

775

Продукція ІІ лінії

Борошно вищого ґатунку

3642

35

4957

Борошно І ґатунку

2549

35

3470

Борошно ІІ ґатунку

-

-

-

Крупа манна

3828

35

5167

Висівки

607

35

819

Продукція давальницької сировини (послуги)

Борошно вищого ґатунку

312

35

421

Борошно І ґатунку

218

35

294

Борошно ІІ ґатунку

-

-

-

Крупа манна

327

35

441

Висівки

52

35

70

Реалізаційна ціна одиниці продукції з власної сировини на 1 лінії більша ніж реалізаційна ціна одиниці продукції з власної сировини на 2 лінії.

5. ФОРМУВАННЯ ПЛАНУ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

Таблиця 17

Виручка від реалізації продукції та послуг по підприємству

Види продукції (послуги)

Кількість продукції, що реалізується, т (послуги)

Реалізаційна ціна 1 т продукції (одиниці послуг) без ПДВ, грн.

Виручка від реалізації продукції (послуг), грн.

Продукція І лінії

Борошно вищого ґатунку

33 825

4650

157 286 250

Борошно І ґатунку

22 275

3255

72 505 125

Борошно ІІ ґатунку

825

3022

2 493 150

Крупа манна

1650

4883

8 056 950

Висівки

22 275

775

17 263 125

Продукція ІІ лінії

Борошно вищого ґатунку

29 025

4916

142 686 900

Борошно І ґатунку

18 705

3441

64 363 905

Борошно ІІ ґатунку

-

-

-

Крупа манна

1290

5167

6 665 430

Висівки

14 190

819

11 621 610

Разом по власній продукції

144 060

30 928

482 942 445

Продукція з давальницької сировини

Борошно вищого ґатунку

8100

421

3 410 100

Борошно І ґатунку

5220

294

1 534 680

Борошно ІІ ґатунку

-

-

-

Крупа манна

360

441

158 760

Висівки

3960

70

227 200

Разом по підприємству

161 700

32 154

488 068 705

Виручка від реалізації продукції та послуг набільша від продукції на 1 лінії, а найменша від продукції на 2 лінії, де переробляється власна сировина

6. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВА. ДОХОД, ПРИБУТОК І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

Таблиця 18

Визначення фінансових результатів по підприємству

Види продукції

Виручка від реалізації продукції (послуг), тис. грн.

Повна собівартість реалізованої продукції (послуг), тис грн.

Валовий прибуток, тис. грн.

Рівень рентабельності, %

Податок з прибутку (25%), тис грн.

Чистий прибуток, що залишається на підприємстві, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

Продукція І лінії

Борошно вищого ґатунку

157 286,25

125 829

31 457,25

25

7864,312

23 592,938

Борошно І ґатунку

72 505,12

58 044,1

14 501,02

25

3625,255

10 875,765

Борошно ІІ ґатунку

2493,15

1994,85

498,3

25

124,575

373,725

Крупа манна

8056,95

6446,55

1610,4

25

402,6

1207,8

Висівки

17 263,12

13 810,5

3452,62

25

863,155

2589,465

Разом по І лінії

257 604,59

206 085

51 519,59

25

12 879,897

38 639,693

Продукція ІІ лінії

Борошно вищого ґатунку

142 686,9

105 709,05

36 977,85

35

9244,462

27 733,388

Борошно І ґатунку

64 363,905

47 679,045

16 684,86

35

4171,215

12 513,645

Борошно ІІ ґатунку

-

-

-

-

-

-

Крупа манна

6665,43

4938,12

1727,31

35

431,827

1295,483

Висівки

11 621,610

8613,33

3008,28

35

752,07

2256,21

Разом по ІІ лінії

225 337,845

166 939,545

58 398,3

35

14 599,575

43 798,725

Продукція з давальницької сировини (надані послуги)

Борошно вищого ґатунку

3410

2527,2

882,9

35

220,725

662,175

Борошно І ґатунку

1534,68

1137,96

396,72

35

99,18

297,54

Борошно ІІ ґатунку

-

-

-

-

-

-

Крупа манна

158,76

117,72

41,04

35

10,26

30,78

Висівки

227,2

205,92

21,28

35

5,32

15,96

Разом по наданих послугах

5330,74

3988,8

1341,94

35

335,485

1006,455

Разом по підприємству

488 273,175

377 013,345

111 259,83

28

27 814,957

83 444,873

Найбільший прибуток підприємство отримує від реалізації продукції що виробляється на 1 лінії, а найменше — на 2 лінії з власної сировини.

Рентабельність продукції свідчить про рівень ефективності витрат на її виробництво та реалізацію. Її розраховують за формулою:

Рп = Пр: С рп х 100%, де:

Рп — рентабельність реалізованої продукції;

Пр — прибуток від реалізації продукції;

Срп — повна собівартість реалізованої продукції.

Для борошна вищого ґатунку:

Рп = 23 592,938: 125 829×100 = 18,75%

Для борошна І ґатунку:

Рп = 10 875,765: 58 004,1×100 = 18,75%

Для борошна ІІ ґатунку:

Рп = 373,725: 1994,85×100 = 18,75%

Для манної крупи:

Рп = 1207,8: 6446,55×100 = 18,75%

Для висівок:

Рп = 2589,465: 13 810,5×100 = 18,75%

По І лінії:

Рп = 38 639,693: 206 085×100 = 18,75%

Критичний обсяг випуску певної продукції в натуральному вимірі, починаючи з якого виробництво стає рентабельним можна обчислити за формулою:

Nкрит. =, де:

С пв — сукупні витрати постійні на виробництво продукції;

Ц — ціна одиниці продукції;

Сзв — витрати змінні на одиницю продукції.

Для борошна вищого ґатунку:

Сзв = 3720 — (45 + 8,6 + 6,0) = 3720 — 59,6 = 3660,4 грн

Спв = 33 825 (45 + 8,6 + 6,0) = 2 015 970 грн

Nкрит = = 2037 т

Для борошна І ґатунку:

Сзв = 2604 — (45 + 8,6 + 6,0) = 2604 — 59,6 = 2544,4 грн

Спв = 22 275 (45 + 8,6 + 6,0) = 1 327 590 грн

Nкрит = = 1868 т

Для борошна ІІ ґатунку:

Сзв = 2418 — (45 + 8,6 + 6,0) = 2418- 59,6 = 2358,4 грн

Спв = 825 (45 + 8,6 + 6,0) = 49 170 грн

Nкрит = = 74 т

Для манної крупи:

Сзв = 3907 — (45 + 8,6 + 6,0) = 3907 — 59,6 = 3847,4грн

Спв = 1650 (45 + 8,6 + 6,0) = 98 340 грн

Nкрит = = 95 т

Для висівок:

Сзв = 620 — (45 + 8,6 + 6,0) = 620 — 59,6 =560,4 грн

Спв = 22 275 (45 + 8,6 + 6,0) = 1 327 590 грн

Nкрит = = 6186,3 т

Чим більшим є об'єм виробництва над критичною його величиною, тим вищою є безпека виробництва, яка вимірюється відповідним коефіцієнтом (Кб), який обчислюється за формулою:

Кб =, де:

Кб — коефіцієнт безпеки виробництва;

N — фактичний або плановий обсяг виробництва у натуральному виразі;

Nк — критичний обсяг виробництва.

Для борошна вищого ґатунку:

Кб = = 0,93

Для борошна І ґатунку:

Кб = = 0,91

Для борошна ІІ ґатунку:

Кб = = 0,91

Для манної крупи:

Кб = = 0,94

Для висівок:

Кб = = 0,72

ВИСНОВОК

Важливим розділом плану підприємства є виробнича програма або план виробництва та реалізації продукції.

Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції у плановому році, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажу. Вона обумовлює завдання по введенню в дію нових виробничих потужностей, потребу в матеріально-технічних ресурсах, чисельності персоналу, транспортні.

Виробнича програма підприємства визначає склад, кількість і обсяг продукції (послуг), яка повинна бути виготовлена у плановий період і поставлена споживачам. Відображаючи головне завдання господарської діяльності, вона є головним розділом планів підприємства.

Основним завданням виробничої програми є максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції (послугах), яка випускається підприємствами при найкращому використанні їхніх ресурсів та отриманні максимального прибутку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Заїнчковський А.О. і інші. Економіка підприємств харчової промисловості. К.: «Урожай», 2008. — 271 с.

2. Тарасюк Г. М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. К.: «Каравела», 2009. — 421 с.

3. Петрович Й. М. і інші. Економіка підприємства. Львів: «Новий Світ-2000», 2004. — 678 с.

4. Кучер М.І., Гайдук Т. Г., Буценко І.М., Богатирьов А. М., Попов Л. П. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання витрат обігу заготівельних підприємств. К., 2010.

5. Галузева угода між Державною акціонерною компанією «Хліб України», галузевими об'єднаннями підприємств та Профспілкою працівників агропромислового комплексу України на 2006−2008 роки.

6. Гула О. Перетворення приватного підприємства на приватне товариство: шляхи вдосконалення організаційно-правової форми підприємництва //Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 4. — C. 82−84

7. Мескон М. Х., Альберт. М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М.: Дело, 1992. — 702.

8. Немцов В. Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. Навч. посібник. — К. УВПК Ексоб, 2011. — 560с.

9. Осовська Г. В. Основи менеджменту. Навч. Посібник. — К.: Кондор, 2003. — 556с.

10. Питер Э. Лэнд. Менеджмент — искусство управлять / Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1995. — 144с.

11. Твердохліб М.Г., Шарапов О. Д. Організація інформування керівників: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1997. — 180с.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой