Кредитная кооперация Украины во второй половине 20 начале 21 вв

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономика
Страниц:
30

1100 Купить готовую работу
Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Содержание

Глава 1. Организационно-правовые основы и направления деятельности кредитных кооперативов первого уровня

1.1. Правовые основы

1.2. Направления деятельности

1.3. Основные итоги

1.4. Перспективы

Глава 2. Организационно-правовые основы и направления деятельности кредитных кооперативов второго уровня и региональных кредитных объединений

2.1. Кредитные кооперативы второго уровня

2.2. Региональные кредитные объединения

Глава 3. Организационно — правовые основы и направления деятельности кредитных кооперативов третьего уровня

3.1. Кредитные банки

3.2. Национальная ассоциация кредитных союзов Украины

Заключение

Список литературы

1. Волкова О. Система кредитної кооперації: сутність та характеристика її складових /О. Волкова //Економіст. — 2009. — № 4. — С. 40−42.

2. Ільченко-Сюйва Л. В. До проблеми використання потенціалу кредитних спілок узабезпеченні економічного зростання: сучасна практика і реалії України / Л.В. Ільченко-Сюйва //Економіка і держава. — 2009. — № 1. — С. 66−69.

3. Звіт про роботу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2004 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //dfp. gov. ua Звіт про роботу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2005 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //dfp. gov. ua Звіт про роботу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2006 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //dfp. gov. ua Звіт про роботу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2007 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //dfp. gov. uaЗвіт про роботу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2008 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //dfp. gov. ua

4. Бюлетень кредитних спілок України. 2006. № 10, — 64 с

5. Хомутенко А. Стан та перспективи розвитку фінансового контролю у небанківськихфінансових установах України — кредитних спілках /А. Хомутенко // Економіст. — 2009. — № 2. — С. 49−51.

6. Підсумки діяльності кредитних установ станом на 30. 09. 09 [Електронний ресурс] //Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. — Режим доступу: www. dfp. gov. ua.

7. Волкова О. Г. Регулююча політика держави як фактор впливу на фінансову стабільність системи кредитної кооперації [Електронний ресурс] / О. Г. Волкова. — Режим доступу: http: // www. nbuv. gov. ua/portal

8. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про встановлення виду державних цінних паперів, які можуть придбавати кредитні спілки» № 2739 від 04. 11. 2004 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //www. dfp. gov. ua. — Заголовок з екрану.

9. Гавриленко О. Ю. Кредитні спілки в Україні: проблеми розвитку та умови підвищення ефективності діяльністю / О. Ю. Гавриленко //Вісник Економічної Літератури України. — 2007. — № 1. — С. 29−32.

10. Бабенко С. Г. Трансформація кооперативних систем у перехідній економіці: Монографія / Бабенко С. Г. — Київ: видавництво «Наукова думка», 2004. — 332с.

11. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07. 12. 2000 р. № 2121-ХІІІ

Заполнить форму текущей работой