Sistem za zastitu velikih aviona MANTA DIRCM

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Организация и управление


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

vanjima je pokazao da se moze brzo pokrenuti koriscenjem sabijenog va-zduha koji se cuva u letelici i pri lansiranju brzo dovodi do bustera Tomahawk. Ispitivanje uzgona letelice vrseno je pustanjem letelice s rampe na dnu kanala, a zatim se uvezbavao njen prihvat pomocu nadvodnog robota.
Sada, kada je odrzivost podvodnog lansiranja obezbedena, kompa-nija Lockheed Martin ce uz dodatna ulaganja nastaviti mnogo realnija is-pitivanja i demonstraciju lansiranja na otvorenom moru i po vecim talasi-ma. Na osnovu tih ispitivanja treba da se izradi prototip Kormorana koji bi leteo i pokusavao da se lansira i spusta na podmornicu.
Sistem za zastitu velikih aviona MANTA DIRCM* *
Spanska kompanija Indra planira da obelodani novi usmereni IC zastitni sistem MANTA DIRCM (directed infrared countermeasure) namenjen za zas-titu aviona od prenosnih sistema PVO putem visestrukog trenutnog spektra.
Sistem MANTA (MANPADS Threat Avoidance) radi na kratkim i srednjim talasnim duzinama, pokri-vajuci 1,5 p, m do 5,0 p, m u dva IC prozora istovremeno.
Mada u pocetku planiran za upo-trebu na transportnim avionima i avio-nima tankerima, kompanija planira nji-hov dalji razvoj kako bi se koristili i na helikopterima.
MANTA je rezultat kooperativ-nog razvoja kompanije Indra i ruskih kompanija u sklopu sistema Rosoboro-noexport, a laboratorijsko ispitivanje i ugradnja u avione ocekuje se pocet-kom 2008. godine. Sastoji se od multispektralnog lasera namenjenog za unistenje nadolazecih IC raketa, IC sistema za pracenje i procesora spoje-nog na sistem za raketno uzbunjivanje koji nije deo sistema MANTA.
Prema informacijama iz kompanije Indra, sistem MANTA demonstri-rao je sposobnost sprecavanja udara raketa tipa Stinger, Strela-2 i igla.
Protivtenkovske vodene rakete za turski helikopter T-129
Turska kompanija Roketsan objavila je detalje o novoj dalekometnoj protivtenkovskoj raketi, koju je razvila kao glavno oruzje lakog jurisnog helikoptera T-129.
Slika: Sistem MANTA DIRCM za odbranu aviona od prenosnih raketa PVO
^ Prema podacima iz casopisa INTENATIONAL DEFENCE REVIEW, jul 2007.
* Prema podacima iz Jane'-s Defence Weekly, od 6. juna 2007. godine.
VOJNOTEHNICKI GLASNIK 3 / 08

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой