Automatizovani protivoklopni sistem APOS

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Языкознание


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

SAVREMENO NAORUZANJE I VOJNA OPREMA, str. 152−160
Automatizovani protivoklopni sistem APOS
Automatizovani protivoklopni sistem APOS razvijen je u Vojnotehnic-kom institutu.
Namena sistema
APOS je stacionarni bezicni daljinski upravljani savremeni sistem za blisku protivoklopnu borbu. Namenjen je za efikasnu zastitu tenkoprola-znih pravaca, kao i za takticko unistavanje utvrdenih objekata. Osnovna namena mu je da zameni vojnika — nisandziju u veoma opasnom zadat-ku, bliskom prilazu neprijateljskom tenku (do 250 m) radi lansiranja rake-te. Ovaj sistem omogucava osmatranje, nisanjenje i lansiranje sa udalje-nog i bezbednog komandnog mesta do 1000 m od nastupajucih tenkova.
Sistem je modularnog tipa, sa jednostavnom promenom namene i vrste naoruzanja. Moze se koristiti u svim vremenskim uslovima. Sistemom se upravlja bezicno sa mogucnoscu jednostavnog uvezivanja u komadno-infor-macioni (C4I) sistem viseg nivoa. Sa jednog komandnog mesta moguce je upravljati sa nekoliko desetina identicnih ili raznorodnih sistema.
Komponente sistema
Sistem se sastoji od protivoklopnog raketnog sistema M91 120 mm sa osmatracko-nisanskom kamerom, podsistema za pokretanje po prav-cu i elevaciji i telekomunikacionih modula. Sve ove komponente se preko odgovarajucih nosaca postavljaju na tronozac pored kojih stoji i kutija sa akumulatorom za napajanje sistema.
Tehnicki podaci
ukupna masa sistema: 40 kg,
radna autonomija: 6 h,
duzina: 1350 mm,
sirina: 800 mm,
visina: 800 mm,

naoruzanje: razantni domet: probojnost: pokretanje platforme:
upravljanje platformom: osmatracko-nisanska kamera:
rucni bacac raketa 120 mm, М91,
250 m,
800 mm — М91,
po pravcu 6°/s, opseg podesiv od 0 do350°, po elevaciji 3°/s, opseg podesiv od -20°do 50°, daljinski bezicno (daljina do 700 m), dnevno-nocna kolor crnobela IP kamera sa optickim i elektronskim zumom visoke osetljivosti.
Funkcionisanje sistema
— Sistemom se upravlja daljinski bezicno sa komadnog mesta uda-ljenog do 1000 m. Komandno upravljacki pult se sastoji od upra-vljacke konzole sa telekomunikacionim modulima i laptop racuna-ra koji sluzi za kontrolu kamere i biranje nacina rada kamera (osmatranje-nisanjenje).
— Kamera ima prethodno definisane modove zumova za osmatranje i nisanjenje na 100, 200 ili 300 m. Prostim izborom sa menija, kamera se automatski postavlja u trazeni mod.
— Upravljanje platformom i orudem se vrsi sa komandne konzole. Posto-ji mogucnost podesavanja automatskog rada — pokretanja po pravcu kada se platforma kontinualno krece po pravcu. Dodirom na komand-nu palicu automatsko kretanje prestaje i vraca se kontrola na palicu.
Daljinski upravljana laka oruzna stanica DALOS
Daljinski upravljana jedinica
Daljinski upravljana laka oruzna stanica DALOS razvijena je u Voj-notehnickom institutu.
Cj55& gt-
VOJNOTEHNICKI GLASNIK 4 / 09

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой