70-РіЧЧЯ РЕКТОРА ДОНЕЦЬКОГО НАЦіОНАЛЬНОГО ТЕХНіЧНОГО УНіВЕРСИТЕТУ, ГЕРОЯ УКРАїНИ, ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАїНИ ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЙОВИЧА МІНАЄВА

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

політики, інтенсифікації інноваційних та інвестиційних процесів, регіонального промислового та соціального розвитку, дослідження комплексних соціально-еко -номічних проблем і реалізації ефективної соціальної та екологічної політики в державі та регіоні.
Олександр Іванович Амоша веде плідну роботу з молоддю, бере активну участь у підготовці кандидатів і докторів наук, атестації кадрів вищої кваліфікації. Серед його учнів більше 60 докторів і кандидатів наук.
Олександр Іванович Амоша — людина всебічно розвинена, з демократичними поглядами та переконаннями, талановитий вчений, вмілий організатор та
науковий керівник. Свій 75-річний ювілей вчений зустрічає сповнений енергії та нових творчих задумів.
Щиро вітаємо Вас, вельмишановний Олександре Івановичу, зі знаменною датою, зичимо міцного здоров’я, сімейного благополуччя, творчої наснаги й нових наукових звершень.
Учена рада Інституту економіки промисловості НАН України Ректорат Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Редакційна колегія
70-річчя Ректора Донецького національного технічного університету, Героя України, члена-кореспондента НАН України
ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЙОВИЧА МІНАЄВА
Олександр Анатолійович Мінаєв народився 17 липня 1942 р. у м. Сєрові Свердловської області (Росія). У 1964 р. закінчив Донецький політехнічний інститут (нині - Донецький національний технічний університет, ДонНТУ), а з 1965 р. працював у цьому ВНЗ. Нині О. А. Мінаєв — ректор ДонНТУ, завідувач кафедри «Обробка металів тиском». У 1972 р. він захистив кандидатську дисертацію. У 1989 р. здобув науковий ступінь доктора технічних наук, у 1990 р. -звання професора. У 2009 р. його обрано членом-кореспондентом НАН України.
Олександр Анатолійович розробив теоретичні основи контрольованої прокатки металів із вуглецевих і низьколегованих сталей, що ґрунтуються на нових принципах класифікації суміщених процесів гарячої пластичної деформації й термічного оброблення. За класифікаційну ознаку прийнято вид фазового перетворення, а не послідовність технологічних операцій, як було раніше. Ці дослідження мають велике значення для пізнання молекулярно-кінетичних закономірностей формування структури сталей широкого призначення за різних видів температурно-деформаційного впливу на метал.
О. А. Мінаєв підготував 6 загальних і спеціальних курсів, які ввійшли до 5 підручників для студентів ДонНТУ. Під його керівництвом захищено 22 кандидатські та 2 докторські дисертації. Він — автор понад 450 наукових робіт, серед них -10 монографій, 90 патентів. Деякі з них написані разом із дослідниками Польщі, Словаччини, Росії, Англії, Німеччини.
Олександр Анатолійович — член Академії наук вищої школи України (2000), Академії інженерних наук України (1991), Європейської асоціації з інженерної освіти (1994), Міжнародної інформаційної асоціації з матеріалів (1994), Європейської асоціації з міжнародної освіти (1995), Міжнародної академії наук, промисловості, освіти і мистецтв (1996). Він — голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Донецької області, член Комітету стійкого розвитку м. Донецька
(2000), віце-президент Міжнародної академії наук вищої школи (2004), член Асоціації ректорів європейських університетів, Міжнародного центру з інженерної освіти ЮНЕСКО, Європейського товариства інженерної освіти (ЗЕРІ), заступник голови ради Асоціації ректорів технічних університетів України.
О. А. Мінаєва обрано почесним доктором Острав-ського технічного університету (2002), Московсько -го університету інженерної екології (2003), почесним професором Таганрозького радіотехнічного університету (2004).
Олександр Анатолійович — Герой України (2012), Заслужений діяч науки і техніки України (1992), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002). Його нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2002), медаллю «Захисник Вітчизни» (1999), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2002), ювілейними медалями «70 років Донецькій області» (2002) і «80 років НАН України» (1998), золотою медаллю ім. А. Ейнштейна Міжнародної академії наук, промисловості, освіти і мистецтв (1998), дипломом і пам’ятною медаллю національного проекту «Золота книга української еліти»
(2001), почесним знаком ректора Магдебурзького університету імені Отто фон Геріке (2001), медаллю Ясського технічного університету імені Георге Асакі
(2002), срібною відзнакою Міжнародного центру з інженерної освіти ЮНЕСКО (1998).
Наукова громадськість, колеги, учні й друзі, до яких приєднується і редколегія журналу «Економічний вісник Донбасу», щиро вітають Олександра Анатолійовича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я, творчої наснаги та нових наукових здобутків.
Учена рада Інституту економіки промисловості
НАН України Ректорат Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Редколегія
Економічний вісник Донбасу № 3 (29), 2012

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой