Пам’яті професора К. О. Галахіна

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ПэтОЛОтТя
НЕКРОЛОГ
Пам’яті професора К.О. Галахіна
14 травня 2010 року після тривалої хвороби пішов з життя
професор Галахін Костянтин Олександрович — президент Асоціації патологів України з 1998 по 2009 роки.
Галахін Костянтин Олександрович народився 28 листопада 1951 року в м. Сімферополі. Після закінчення лікувального факультету Кримського ордена Трудового Червоного прапора медичного інституту ім. С.І. Георгієвського з 1974 р. працював старшим лаборантом на кафедрі патологічної анатомії, потім — асистентом кафедри нормальної анатомії Кримського ордена Трудового Червоного прапора медичного інституту ім. С.І. Георгієвського- в 1978 році захистив кандидатську дисертацію. В 1981 р., після переїзду сім'ї до Києва, працював в лабораторії патоморфології в Київському НДІ фтизіатрії та пульмонології M03 України лікарем-патологоанатомом, потім молодшим науковим спіробітником, старшим науковим співробітником і вченим секретарем інституту- в 1988 році захистив докторську дисертацію.
Становленню К. О. Галахіна в патологічній анатомії сприяли такі особистості як акад. АМ. Віхерт (Mосква), акад. Д.Д. Зербіно (Львів), акад. АМ. Романенко (Київ), акад. В. В. Серов Москва), в галузі онкоморфології - проф.С. О. Виноградов (Сімферополь), проф. К.П. Ганіна (Київ), засл. лікар України E.M. Ковальчук (Київ). У радянські часи К.О. Галахін став лауреатом ВДНГ СРСР (срібна медаль), був нагороджений почесними знаками «Відмінник охорони здоров’я СРСР» та «Винахідник СРСР».
Найбільш тривалий період науково-практичної діяльності К.О. Галахіна пов’язаний з Київським НДІ онкології (тепер Національний інститут раку MОЗ України), в якому з 1988 по 2008 рік він очолював лабораторію та відділ патологічної анатомії. В 2008 р. перейшов на роботу в Український НПЦ ендокринної хірургії та трансплантації ендокринних органів і тканин MОЗ України. З використанням запатентованого авторського онкомаркерного методу ранньої діагностики злоякісних пухлин К.О. Г алахін власноруч обстежив десятки тисяч людей. Достатньо привести цитату з грамоти на його ім'я, як головного консультанта і наукового керівника недержавного проекту «Онкостоп»: «Управління освіти Дарницької районної державної адміністрації у м. Києві висловлює Вам щиру подяку за чудову організацію та проведення благодійних профілактичних медичних заходів з метою ранньої профілактики онкологічних захворювань щитовидної та молочних залоз серед працівників закладів освіти. В рамках проекту „Онкостоп“ безкоштовно оглянуто та профілактовано 2160 працівників, а також 458 соціально незахищених дітей (інвалідів, сиріт). Бажаємо успіхів у Вашій благородній справі та маємо надію на подальшу співпрацю». К.О. Галахін у численних інтерв'ю в ЗMІ пропагував патологічну анатомію як фундаментальну науку в медицині та її приорітетне значення в прижиттєвій діагностиці різноманітних захворювань людини.
Професор К. О. Галахін — Заслужений діяч науки і техніки України (1997), дійсний член Mіжнародної академії патології (США), Європейського товариства патологів, Mіжнародного товариства розвитку онкології в біології та медицині, заступник голови проблемної комісії «Патологічна анатомія» MОЗ й AMН України, експерт ВАК України з медико-біологічних та фармацевтичних наук (2003 — 2008 рр.), член редколегій журналів «Патологія», «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія», професор-консультант лікарні «Феофанія» з питань онкоморфологічної діагностики. Він тричі нагороджений почесними грамотами MОЗ України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм, двічі - дипломами Президії AMН України за наукові досягнення, в 2008 році нагороджений почесною відзнакою Асоціації патологів України — медаллю проф. EM. Mінxа.
Професор К. О. Галахін — автор більш ніж 420 наукових праць, 23 патентів на винаходи та 6 монографій, серед яких «Лечебный патоморфоз злокачественных опухолей пищеварительного тракта» (2000), «Передрак і рак шлунка» (2001), «Атлас захворювань легенів» (2001), «Mиксомы сердца» (2003), «Пункционная цитологическая диагностика новообразований средостения» (2004). Він автор першого в країнах СНД наукового видання з онкологічних хвороб риб морської та прісноводної фауни «Опухоли рыб водоемов Украины» (2009), а також співавтор першого в незалежній Україні посібника «Патологічна анатомія» (1997) для студентів вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації. Він працював над завершенням ще 2 книг: «Атлас тиреоидной патологии» та «Чернобыль. Ультраструктурная патология костного мозга». Під його науковим керівництвом захищено 2 докторські та 23 кандидатські дисертації практичними лікарями та науковцями з багатьох регіонів країни, учні К.О. Г алахіна працюють не тільки в Україні, але й у США, Канаді, Росії, Німеччині, Норвегії.
Світла пам'-ять про видатного українського патолога, талановитого вченого, доброзичливого вчителя, колегу, друга залишиться в наших серцях назавжди.
Асоціація патологів України.
Патологія, 2010, Т. 7, № 1

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой