Патриотическое воспитание в системе военного образования Соединенных Штатов Америки

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 37. 013
Фінін Г. І., кандидат філософських наук, доцент
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
Розглянуто особливості громадянського та патріотичного виховання в системі військової освіти Сполучених Штатів Америки. Проаналізовано теоретичні основи громадянського, патріотичного та військово-патріотичного виховання у Сполучених Штатах Америки. Запропоновано рекомендації щодо впровадження позитивного досвіду Сполучених Штатів Америки з громадянського, патріотичного та військово-патріотичного виховання в Україні. Зроблено спробу дослідити систему патріотичного та військово-патріотичного виховання у військовій освіті Сполучених Штатів Америки.
Ключові слова: громадянське виховання, патріотизм, патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання, Сполучені Штати Америки.
Актуальність проблеми. Патріотизм воїнів, їх почуття любові до Віт-чизни, які втілюються в служінні її інтересам, має основоположне значення для розвитку армії кожної країни. Сучасна система громадянського та військово-патріотичного виховання покликана формувати в особистості когнітивні, нормативні та поведінкові норми, що дають змогу виробити вміння міркувати, аналізувати, ставити запитання, шукати власні відповіді, критично розглядати проблему з усіх боків, робити власні висновки, брати участь у громадському житті, набувати вмінь та навичок адаптації до нових суспільних відносин, захищати свої інтереси, поважати інтереси і права інших, самореалізовуватися тощо. Результативність патріотичного виховання великою мірою зумовлюється тим, наскільки ті чи інші форми, методи виховної діяльності стимулюють розвиток самоорганізації, самоуправління дітей, підлітків, юнацтва, молоді.
Концепція національно-патріотичного виховання молоді передбачає досягнення таких цілей: формування в молоді характерних рис патріота, активна підтримка і розвиток української державності, дотримання Конституції України, дбайливе ставлення до національних багатств, рідної природи, готовність до захисту Батьківщини, пошана до історичної пам’яті, любові до рідної культури, мови, національних свят і традицій, збереження та зміцнення власного здоров’я, створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання, консолідація зусиль суспільних інституцій у справі виховання підростаючого покоління [1]. Вивчення та використання досвіду Сполучених Штатів Америки сприятиме більш ефективному досягненню цих цілей.
Аналіз останніх джерел і публікацій. Проблематика патріотичного виховання в США досліджувалася багатьма українськими та зарубіжними вченими. Значний внесок у дослідження патріотичного виховання у США зробили: У. Батистич, У. Беннет, М. Берковіц, У. Кілпатрик, Г. Кіршенбаум,
A. Кох, Т. Ліккона, А. Локвуд, Л. Нуссі, А. Олденквіст, О. Оришкевич, К. Райан, Дж. Рест, М. Рокич, Д. Соломон, Е. Уінн, М. Уотсон, У. Х’юїт, Е. Шапс та ін. Філософські засади зарубіжних теорій виховання патріотичних якостей особистості розкрито в роботах Б. Вульфсона, З. Малькової, В. Мітіної, К. Салімової,
B. Пилиповського, К. Шварцман та ін. Аналізу системи військової освіти США, розгляду проблем громадянського, патріотичного та військово-патріотичного виховання присвячено роботи вітчизняних та зарубіжних учених: І. Колодія, Ю. Красильника, Р. Макарова, В. Маслова, М. Нещадима, О. Поповича, Г. Темка, М. Томчука, В. Шевченка, В. Ягупова, Р. Белаха, М. Уейкіна та ін. [2−11].
Метою статті є спроба філософського аналізу теоретичних основ громадянського, патріотичного та військово-патріотичного виховання у Сполучених Штатах Америки.
Виклад основного матеріалу. У структурі системи військової освіти США основними джерелами підготування та комплектування офіцерського корпусу збройних сил для заміщення первинних посад є: військові училища (академії) —
курси позавійськової підготовки резерву (ROTC — Reserve Officers Tramng Corps) при цивільних вищих навчальних закладах (ВНЗ): університетах, інститутах, коледжах-
школи родів військ (офіцерські кандидатські школи, курси підготовки офіцерів, удосконалення, перепідготовки) —
система заочного навчання-
набір на навчання із числа ворент-офіцерів, сержантів, рядових-
набір із числа цивільних спеціалістів (інженерів, наукових працівників, лікарів, юристів, священиків) — набір із числа офіцерів національної гвардії, інших силових структур- набір із резерву [2].
Значна кількість джерел підготовки та комплектування офіцерського складу дає змогу оперативно, динамічно та з високою якістю забезпечувати збройні Сили США кваліфікованими військовими фахівцями. Щороку лише Офіцерський корпус Сухопутних військ США поповнюють 10−11 тис. осіб. Крім того, кожен із видів збройних сил має доволі розгалужену і потужну систему перепідготовки та підвищення кваліфікації офіцерського складу (післядипломна освіта). У Сухопутних військах — це армійський командно-штабний коледж (основне та заочне відділення, підготовка офіцерів резерву, відділення перепідготовки командирів, офіцерів штабів, підготовчі курси офіцерів армій інших країн) — армійський військовий коледж (штабний коледж, національний військовий коледж, військово-промисловий коледж, військові навчальні заклади армій країн НАТО) — національний інститут зі стратегічних досліджень- інститут з комп’ютерних досліджень- університет національної оборони (вищий інститут оборони, штабний коледж, індустріальний коледж, національний військовий коледж) [2]. Подібні системи перепідготовки і підвищення кваліфікації офіцерського складу мають також інші види Збройних Сил США.
Значна увага в закладах системи військової освіти приділяється загальноосвітній підготовці. Наприклад, в училищі у Вест-Пойнті, яке засноване в 1802 р., вона передбачає вивчення обчислювальної техніки, програмування, математики, фізики, інженерно-технічних дисциплін, хімії, географії, астрономії, топографії, креслення, англійської мови та літератури, країнознавства, однієї з іноземних мов, цивільного та військового законодавства, сучасної історії (у тому числі військової), політекономії, філософії, міжнародного права, державного устрою та управління, міжнародних відносин, військової педагогіки та психології. Найбільшу кількість годин відведено на вивчення математики та іноземної мови. Офіцери, які закінчили військове училище, курси ROTC або кандидатську школу і отримали базову професійну освіту, продовжують удосконалювати свою особисту професійну підготовку. Для цього в армії США існують командирські заняття.
Особливе місце в системі патріотичного виховання належить школі інформації Збройних Сил США, яка готує офіцерів — фахівців зі зв’язків з громадськістю, журналістів для військової преси, радіо і телебачення. Організаційно вона складається з трьох факультетів: зв’язків із громадськістю- прикладної журналістики- радіо і телебачення. Кожен із них включає три навчальні курси. Головним факультетом вважають перший. Саме його випускники поповнюють апарат помічника міністра оборони США зі зв’язків із громадськістю. На ньому функціонують курси з підготовки молодших офіцерів, підвищення професійних знань старших офіцерів, навчання офіцерів резерву. На другому факультеті діють курси журналістики та фотожурналістики. Третій факультет готує фахівців для роботи на радіо і телебаченні, а також в апараті служби зв’язків із
громадськістю [2]. Строк спеціалізації чи перепідготовки тут триває від дев’яти до 18 тижнів. Крім того, до шкіл родів військ направляють і молод-ших офіцерів, які прослужили в регулярних частинах шість-вісім років. Їх готують для подальшого проходження служби на командних та штабних посадах батальйонної ланки (строк навчання — 12−38 тижнів). Питання, що визначають порядок роботи представників ЗМІ у військах, найбільше докладно розглянуто в статутах і настановах усіх видів збройних сил, у тому числі FM 100−5, БМ 100−6, БМ 46−1, БМ 7−34 [3].
Отже, військове керівництво США приділяє значну увагу якості підготовки кадрів для своїх збройних сил. З цією метою виділяються значні кошти, і всі вони використовуються за прямим призначенням. Це дає очевидний ефект, що підтвердили, зокрема, результати бойових дій у Перській затоці, Афганістані, Іраку. Нині армія США є однією з найбільш оснащених, організованих та професійно підготовлених з-поміж армій усіх країн Заходу [2]. Певна річ, їй, як і будь-якій армії, притаманні недоліки [4].
В армії США громадянське та патріотичне виховання офіцерів найчастіше пов’язане з такими категоріями, як «формування морального духу», «політична освіта» та ін. Головна мета виховання полягає у тому, щоб сформувати і розвинути особу офіцера як громадянина, патріота США і як воїна-професіонала, який постійно прагне самовдосконалення. Найважливішим завданням є формування національної самосвідомості, гордості за належність до збройних сил, лояльності до уряду країни та її президента. Пріоритетним напрямом виховання у Збройних Силах США виступають формування і розвиток у офіцерів високих військово-професійних якостей. Під професіоналізмом в арміях США, як правило, розуміють сукупність трьох елементів:
1) спеціальних знань — головних галузей людської діяльності і безпосередньо за своєю спеціальністю-
2) відповідальності - «робота в контексті суспільства, визнання його цінностей і неухильне дотримання їх у службі" —
3) корпоративності - «членство у професійній організації».
Корпоративність «поряд з володінням спеціальними знаннями та прийняттям особливих зобов’язань, стає критеріями професійного статусу, який відрізняє професіонала від любителя». У ролі суб'єкта громадянського та патріотичного виховання виступає весь комплекс державних і громадських структур, а головну роль у цій галузі відіграє командир. У повсякденній діяльності він зобов’язаний організовувати і проводити роботу з формування у підпорядкованих офіцерів таких якостей: відповідальності як громадянина США, особистої відданості та рішучості боротися за американські цінності та ідеали, вірності військовому обов’язку, розуміння кожним офіцером принципів американської демократії і свободи, сутності військової політики держави, ролі призначення збройних сил як захисника американського способу життя, свободи і демократії в країнах вільного світу. У змісті виховання моральних цінностей серед основних напрямів виділяються: розвиток у військовослужбовців високих військово-професійних якостей, виховання патріотизму, позитивної мотивації до служби, морально-етичних норм поведінки та ін. [5].
Найважливішим напрямом виховання та формування морального духу
в арміях США офіцерів є виховання у них патріотизму: почуття гордості за країну та її збройні сили- прихильності до справедливості і винятковості соціально -економічних підвалин у США- виховання особового складу на героїчній історії і позитивних традиціях збройних сил- формування корпоративного духу- рекламування військової служби. Особливе значення надається формуванню в особового складу «полкового духу». Кожне об'єднання і з'єднання має відмінний знак, який носиться на повсякденному обмундируванні. Одним з провідних напрямів виховної роботи в американських збройних силах є морально -етичне виховання офіцерів, яке характеризується такими особливостями. По-перше, воно має яскраво
виражену релігійну спрямованість. Морально-етичне виховання офіцерів здійснюється на загальних принципах релігії, таких як: не чини людям болю тим, від чого тобі болітиме самому- не роби для інших того, що ти сам ненавидиш- роби для людей те, що зробив би для самого себе. По-друге, морально-етичне виховання офіцерів з урахуванням специфіки військової професії ґрунтується на фундаментальних загальнолюдських морально-етичних цінностях, таких як: честь, чесність, мужність, самовідданість, вірність військовому обов’язку, які закріплені у військовій присязі, етичному кодексі Збройних Сил США, інших нормативних документах. Набір цінностей для американських офіцерів нормативно закріплено в настанові до військового керівництва FМ 22−100 [6].
У цьому документі цінності визначаються як відносини особистості до будь-чого, засновані на вірі, що дані відносини можуть принести користь чи шкоду окремій особі, групі або соціальному інституту. Вони також характеризуються як відносини, які дають людині здатність визначити рівень правильності її переконань. Цінності є ядром людини, її характером. Вони можуть прямо чи опосередковано впливати на погляди або переконання особисто-сті. Додатково цінності визначаються в настанові FM 22−100 як цілі виховання, досягнення яких починаються з моменту народження людини. Цінності класифікуються настановою за п’ятьма групами.
1. Особистісні цінності. Це можуть бути такі цінності, як лояльність, відповідальність, моральна мужність, самоутвердження, успіх, престиж. Персональні цінності інтегруються в характер і визначають відносини, переконання та дії особистості.
2. Соціальні цінності. Вони можуть включати соціальну відвідповідальність, міжособистісні стосунки, соціальну свідомість, свободу, незалежність, гордість за країну. Соціальні цінності є продуктом навчання і виховання. Основними джерелами цих цінностей є звичаї американського суспільства, а також різноманітні законодавчі акти.
3. Економічні цінності. До них належать гроші, приватна власність, гордість володінням особистим майном і заробітками, можливість придбання різноманітних предметів споживання.
4. Політичні цінності. Вони включають лояльність до держави та її керівних структур, турботу про національне благополуччя, демократії, «американський шлях», американську виборчу систему, громадянську відповідальність та інші цінність, без яких не може існувати «стовідсотковий громадянин США», що прийшов до лав армії.
5. Релігійні цінності. Вони, за оцінкою FМ 22−100, показують ступінь віри у верховне буття чи іншу силу,
яка знаходиться за межами людського розуміння. Коріння релігійних цінностей перебувають в усній або письмовій релігійних доктрині, основна частина якої міститься в Біблії. При штабах об'єднань діють служби військових священиків. Відділення капеланів у
штабах корпусів і дивізій складаються з трьох-чотирьох священиків. Число капеланів в дивізії коливається від 16 до 24 залежно від завдань, що стоять перед з'єднанням. Капелани традиційно відіграють важливу роль у вихованні військовослужбовців, хоча в статутах відсутнє чітке визначення їх обов’язків. Практично до обов’язків капелана входить «Все і вся», у тому числі: надання допомоги офіцерам у задоволенні їх духовних потреб- проведення регулярних богослужінь- підтримання згуртованості і морального духу серед особового складу- вирішення конфліктних ситуацій- інформування командира про настрої його підлеглих- запобігання самогубствам, пияцтву- відвідування хворих і поранених- піклування про родини офіцерів і под. [7].
Аналіз джерел США показує, що особливу увагу в американській армії приділяють морально-етичному вихованню офіцерського складу. При цьому акцент робиться на виховання у офіцерів честі та чесності. «Я переконаний, — пише полковник ВПС США Мелкем М. Уейкін у статті «Етика командування, — що честь — це
фундаментальна чеснота для воєначальників, якщо вони бажають успішно розвивати у своїх підлеглих почуття вірності і покори» [8]. На думку військового командування США, офіцер повинен бути виключно чесним і щирим. На формування цих якостей спрямовано цілісний і військово-педагогічний процес у американських військових навчальних закладах. Наприклад, у Клятві честі Академії ВПС США говориться: «Ми не будемо брехати і обманювати або терпіти тих, хто бреше або обманює. Понад те, я зобов’язуюся виповнити свій борг і жити чесно, нехай допоможе мені Господь!» [5]. Слід зазначити, що вигнання з армії, або, як прийнято говорити в Америці, «звільнення без пошани», — основна міра покарання не тільки за недотримання офіційного законодавства, а й за нехтування нормами своєрідного «кодексу честі», який утвердився за два століття і складається з неписаних установлень та традиційних звичаїв [9].
Як показав проведений аналіз, у цілому існуюча система виховання моральних цінностей у офіцерів у збройних силах відповідає сучасним вимогам командування США, усі складові змісту підготовки американських офіцерів включають обов’язкові виховні аспекти, що сприяють формуванню у військових лідерів переконань та виробленню якостей «захисників національних інтересів США», а методи, що застосовуються в процесі навчання і виховання американських офіцерів, сприяють озброєнню слухачів політичними і військовими знаннями, розвитку в них навичок і умінь керівництва частинами і підрозділами як в мирний, так і у воєнний час, вихованню підлеглих у дусі американських військових традицій.
Важливий вплив на громадянське та патріотичне виховання справляє соціокультурне середовище держави. У структурі соціального середовища США звертає на себе увагу феномен громадянської релігії. Відомий культуролог
Р. Белах дав оцінку цьому феномену як «віри в Бога, який є захисником обраного народу, яким історично вважають себе громадяни США» [10]. Причому слід підкреслити, що почуття обраності та месіанства прищеплюється тут ще змалку в процесі патріотичного виховання в родині та закладах дошкільної освіти. Сутністю «громадянської релігії» є віра в Бога, якого визнають і католики, і протестанти, і прихильники англіканської церкви, і православні, і навіть мусульмани та буддисти. Це Бог, який поперед за все стоїть над нацією, рятує демократію. Громадянська релігія не бере за основу лише тільки Біблію, але генерує спадщину багатьох вірувань про громадянськість, почуття обов’язку перед Богом і людьми та інші чесноти. У багатьох школах та вищих закладах Америки є спеціальні молитовні кімнати, де представники різноманітних релігійних конфесій мають змогу молитися, змінюючи один одного. Перед початком навчання у багатьох школах читають так звані мовчазні молитви до Бога, який є захисником Америки. Тому переконаність у протектораті Бога над США лежить в основі «віри в Америку», яка в свою чергу надбудовується над практично будь-якою релігією та є ідеологічним ядром громадянської освіти в США.
Серед напрямів військово-патріотичного виховання вагоме місце посідає системний підхід до вивчення та використання в своїх цілях сучасних інформаційних технологій, зокрема комп’ютерних ігор. У 1999 р. на базі університету Південної Каліфорнії на замовлення військового керівництва США засновано Інститут креативних технологій. Перед ним було поставлено завдання об'єднати новітні військові розробки з технологіями, що використовуються в іграх. З метою поділення уваги найбільшої кількості молоді до ігор і створення патріотичного образу американського солдата випускаються супроводжувальні та агітаційні матеріали — пластмасові фігурки солдатів, футболки і кашкети, а також інша атрибутика.
Отже, керівництво Збройних Сил США прагне максимально враховувати тенденції часу у військових цілях. Одна з таких тенденцій полягає у поступовій зміні пріоритетів в інформаційно-комунікаційному відношенні на користь Інтернету і ігрової комп’ютерної індустрії, причому в першу чергу це позначається на молоді [11].
Заслуговує на увагу досвід формування громадян-патріотів завдяки полікультурному вихованню, окремого дослідження потребує діяльність громадянських організацій патріотичної спрямованості, формування ціннісних орієнтацій молоді, діяльність інституту капеланів, механізм впливу соціального середовища та його структура.
Висновок. На прикладі досвіду США можна простежити ситуацію щодо громадянського, військово -патріотичного виховання молоді та використати цей досвід в освітньому процесі України, а саме використання в своїх цілях сучасних інформаційних технологій, феномену «громадянська релігія». В умовах Євроатлантичної співпраці України необхідне подальше вивчення особливостей громадянського, патріотичного та воєнно-патріотичного виховання у системі військової освіти США. Особливої уваги потребує дослідження можливостей використання стандартів освіти, навчальних планів фахівців США у системі освіти України. Значних зусиль потребує визначення можливостей щодо використання досвіду США у процесі навчання та подальшої практичної роботі педагогічних кадрів до участі в громадянському, патріотичному та військово-патріотичному вихованні.
ЛІТЕРАТУРА
Концепція національно-патріотичного виховання молоді. Затверджена спільним Наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України та Міністерства освіти і науки України № 3754/981/538/49 від 27. 10. 2009. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http: //sms. lugansk. ua/node/1272
Нещадим М. І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика: монографія / М. І. Нещадим. — К.: Вид. -поліграф. центр «Київський університет», 2003 — 852 с.
Вилко В. М. Інформаційно-психологічне забезпечення Збройних Сил США в локальних війнах і збройних конфліктах 195G-2000 рр. (Історичний аспект): дис. … канд. іст. наук / В. М. Вилко. — К.: НАОУ, 2005. — 216 с.
Странніков А. М. Інформаційна боротьба у воєнних конфліктах другої половини XX століття: монографія / А. М.
Странніков. — К.: Альтерпрес, 2006. — 192 с.
Гужва Е. Г. Воспитание нравственных ценностей у офицеров зарубежных армий / Е. Г. Гужва // Мир образования. — 2GG8. -№ 4. — С. 86−9б.
Присяга и Кодекс поведения военнослужащего Вооруженных Сил США // Зарубеж. воен. обозрение. — 199G. — № 12. Джури И. Религия в ВС США / И. Джури // Зарубеж. воен. обозрение. — 1993. — № 6.
Wakin М. The Ethics of Leadership / М. Wakin // War, Morality and Military Profession. — Boulder, Colorado: Westview Press, 198б.
Гладков Г. И. Психолого-педагогическая теория и практика подготовки личного состава ВС США / Г. И. Гладков. — М.: Воениздат, 1990.
Bellah Robert N. Civil Religion in America / N. Bellah Robert // Journal of the American Academy of Arts and Sciences, from the issue entitled, Religion in America. — 19б7. — Vol. 9б. — № 1. — P. 1−21.
Емельянов М. Военно-патриотическое воспитание в США / Михаил Емельянов. [Електронний ресурс]: — Режим доступу http: //www. dosaaf. ru/blog/8G-2G11−1G-17−14−14−1G
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Финин Г. И.
Рассмотрены особенности гражданского и патриотического воспитания в системе военного образования Соединенных Штатов Америки. Предложено внедрить положительный опыт Соединенных Штатов Америки по гражданскому, патриотическому и военно-патриотическому воспитанию в Украине. Предпринята попытка исследовать системы патриотического и военно-патриотического воспитания в системе военного образования Соединенных Штатов Америки.
Ключевые слова: гражданское воспитание- патриотизм, патриотическое воспитание, военно-патриотическое воспитание, Соединенные Штаты Америки. Библ. 11 названий.
PATRIOTIC EDUCATION IN MILITARY EDUCATIONAL SYSTEM OF THE UNITED STATES OF AMERICA
Finin G. I.
The subject of the article shows the peculiarities of citizenship and patriotic education in military educational system of The United States of America. Theoretical foundations of citizenship, patriotic and military-patriotic education in The United States of America are considered in the article. The introduction of The United States of America positive experience of citizenship, patriotic and military-patriotic education in Ukraine are offered. The attempt of analysis ofpatriotic and military-patriotic education in the system of military education in The United States of America was done.
Keywords: citizenship education- patriotism, patriotic education, military-patriotic education, The United States of America. Ref. 6 items.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой