Нематоды диких копытных Украины

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Биология


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. — 2011. — Вип. 2, т. 2. — С. 28−32. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Medicine. — 2011. — Vol. 2, N 2. — P. 28−32.
УДК 576. 895. 132
Ю. Ю. Довгій1, Л. І. Шендрик2, Д. В. Фещенко1, О. О. Бойко2, Л. І. Фали3
'Житомирський національний агроекологічний університет 2Дніпропетровський державний аграрний університет 3Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
НЕМАТОДИ ДИКИХ КОПИТНИХ УКРАЇНИ
На території України у диких копитних (зокрема косуль і кабанів) зареєстровано нематод, що належать до підрядів Strongylata, Rhabditata та Ascaridata. Серед видів підряду Strongylata визначено Globocephalus sp., Dictyocaulus viviparous (Bloch), D. eckerti Skrjabin, Muellerius sp., Cystocaulus sp., Protostrongylus sp., Haemonchus contortus Rundolphi, Marshallagia marshalli (Ransom), Nematodirus oiratianus Rajevskaja, Trichostrongylus axei (Cobbold), Bunostomum phlebotomum (Railliet), Oesophagostomum venulosus (Rudolphi), O. dentatum (Rudolphi), Chabertia ovina (Raill.). Серед гельмінтів підрядів Rhabditata та Ascaridata ідентифіковано Strongyloidespapillosus Wedl, S. ransomi Scwartz et Al i Ascaris suum (Goeze).
Ю. Ю. Довгий1, Л. И. Шендрик2, Д. В. Фещенко1, А. А. Бойко2, Л. И. Фалы3
'Житомирский национальный агроэкологический университет
2Днепропетровский государственный аграрный университет 3Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
НЕМАТОДЫ ДИКИХ КОПЫТНЫХ УКРАИНЫ
На территории Украины у диких копытных (в частности у косуль и кабанов) зарегистрированы нематоды, которые принадлежат к подотрядам Strongylata, Rhabditata и Ascaridata. Среди видов подотряда Strongylata определены Globocephalus sp., Dictyocaulus viviparous (Bloch), D. eckerti Skrjabin, Muellerius sp., Cystocaulus sp., Protostrongylus sp., Haemonchus contortus Rundolphi, Marshallagia marshalli (Ransom), Nematodirus oiratianus Rajevskaja, Trichostrongylus axei (Cobbold), Bunostomum phlebotomum (Railliet), Oesophagostomum venulosus (Rudolphi), O. dentatum (Rudolphi), Chabertia ovina (Raill.). Среди гельминтов подотрядов Rhabditata и Ascaridata идентифицированы Strongyloides papillosus Wedl, S. ransomi Scwartz et Al. и Ascaris suum (Goeze).
Y. Dovgyi1, L. Shendrik2, D. Feschenko1, O. Boyko2, L. Faly3
'Zhitomir National Agroecological University 2Dnipropetrovsk State Agrarian University 3Oles Honchar Dnipropetrovs’k National University
EELWORMS IN WILD HOOFED MAMMALS OF UKRAINE
Strongylata, Rhabditata and Ascaridata eelworms were found in wild hoofs (roe deers and wild boars) in Ukraine. Strongylata are presented by Globocephalus sp., Dictyocaulus viviparous (Bloch), D. eckerti Skrjabin, Muellerius sp., Cystocaulus sp., Protostrongylus sp., Haemonchus contortus Rundolphi, Marshallagia marshalli (Ransom), Nematodirus oiratianus Rajevskaja, Trichostrongylus axei (Cobbold), Bunostomum phlebotomum (Railliet), Oesophagostomum venulosus (Rudolphi), O. dentatum (Rudolphi) and Chabertia ovina (Raill.). The helmints Strongyloides papillosus Wedl, S. ransomi Scwartz et Al. and Ascaris suum (Goeze) were identified for Rhabditata and Ascaridata.
© Ю. Ю. Довгій, Л. І. Шендрик, Д. В. Фещенко, О. О. Бойко, Л. І. Фали, 2011 28
Вступ
З’ясування екологічних особливостей розвитку гельмінтів у природних біоценозах — важливий аспект у вирішенні питань зниження рівня інвазованості паразитами поголів'я сільськогосподарських тварин [8- 9]. У дикій фауні спалахи гельмінтозів із випадками численної смертності реєструються рідко [1- 2- 5]. Для організації науково обґрунтованої боротьби з гельмінтозами необхідне вивчення особливостей біології збудників, зонального розповсюдження їх угруповань. Це дозволить розробити нові програми інтегрованого контролю гельмінтів у зовнішньому середовищі [3]. Мета роботи — визначити видове різноманіття гельмінтів диких копитних на території України.
Матеріал і методи досліджень
Матеріал для дослідження — туші та екскременти диких копитних, зокрема косуль і кабанів, зібрані на території Полісся та степового Придніпров'я України. Роботу проводили у Державному підприємстві «Лісо-мисливське господарство „Дубенське“» (Рівненська область) і природному заповіднику «Дніпровсько-Орільський» (Дніпропетровська область). Під час досліджень аналізували дані експертиз працівників Державного підприємства «Лісо-мисливське господарство „Дубенське“» та Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена [7]. Дослідження тривали протягом 2007−2010 рр. Для підтвердження діагнозу використовували методи зажиттєвої та посмертної діагностики (загальноприйняті у паразитології методи копроскопічних досліджень і повний гельмінтологічний розтин за К. І. Скрябіним відповідно) [6].
Результати та їх обговорення
На території Державного підприємства «Лісо-мисливське господарство „Ду-бенське“» у досліджених тушах кабанів виявлено зміни, характерні для гострої фази аскарозу (збудник — Ascaris suum (Ооєеє), рис. 1): повнокровна печінка з білими плямами (ділянки білих плям досягали діаметра 1,5−2,0 см), темно-червоні легені з одиночними ділянками катарального запалення. При цьому інтенсивність інвазії тонкого кишечника дорослими формами аскарид була незначною (1−2 екз. /особину).
Рис. 1. Яйця Ascaris suum (Goeze), виділені з матки статевозрілої аскариди
У товстому кишечнику кабанів знайдено патологічні ознаки, характерні для езо-фагостомозу (збудник Oesophagostomum dentatum (Яи^ІрЬі): слизова оболонка геморагічно запалена, місцями вкрита білуватими вузликами, розміром із рисове зерно. У поодиноких випадках за посмертної діагностики встановлено асоційовану інвазію: аскароз і езофагостомоз.
За даними лабораторних копрологічних експертиз Державного підприємства «Лісо-мисливське господарство „Дубенське“» гельмінтофауна диких кабанів, зокрема класу Nematoda, представлена збудниками з родин Ascaridae, Trichonematidae, Metastrongylidae [4]. На території природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» зібрано екскреції косуль і кабанів. У фекаліях косуль ідентифіковано личинок легеневих нематод Dictyocaulus sp., Muellerius sp., Cystocaulus sp., Protostrongylus sp. (рис. 2), личинок і вільноіснуючих статевозрілих гельмінтів травного каналу виду Strongyloides papillosus Wedl (рис. 3).
Рис. 3. Strongyloides papillosus Wedl:
а — рабдитоподібна личинка, б — вільноіснуюча самка, в — вільноіснуючий самець
При дослідженні екскрементів диких кабанів (територія природного заповідника «Дніпровсько-Орільський») виявлено яйця стронгілят (рис. 4) та вільноіснуючі форми & lt-? ransomi 8с^, аіІ2 й А1.
Рис. 4. Яйце стронгілят
Методом культивування личинок нематод в угрупованні стронгілят кабанів виявлено Globocephalus sp. та Oesophagostomum sp. (рис. 5).
Рис. 5. Личинки стронгілят кабанів:
а — личинки Globocephalus sp., б — личинка Oesophagostomum sp.
Серед виявлених видів гельмінтів у косуль домінували личинки легеневих нематод, зокрема Dictyocaulus sp. та Muellerius sp. Личинки Protostrongylus sp. траплялись у 66,7% проб. І лише у 33,3% випадків ідентифіковано вільноіснуючі стадії Cystocaulus sp. та S. papillosus Wedl. Серед нематод диких кабанів, як на території «Лісо-мисливське господарство „Дубенське“» (Рівненська область), так і природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» (Дніпропетровська область) домінував Oesophagostomum sp.
Згідно з аналізом, виконаним працівниками інституту зоології ім. І. І. Шмальгау-зена [7], на території 9 областей України (Вінницької, Житомирської, Київської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської) визначено такі види нематод косуль: Dictyocaulus viviparous (Bloch), D. eckerti Skijabin, Haemonchus contortus Rundolphi, Marshallagia marshalli (Ransom), Nematodirus oiratianus Rajevskaja, Trichostrongylus axei (Cobbold), Bunostomum phlebotomum (Railliet), O. venulosus (Rudolphi), O. dentatum (Rudolphi), Chabertia ovina (Raill.).
б
Серед 1S видів нематод диких копитних України у кабанів ідентифіковано чотири види нематод травного каналу (A. suum (Goeze), O. dentatum (Rudolphi), Strongyloides ransomi Scwartz et Al., Globocephalus sp) і один — дихальних шляхів (Metastrongylus sp.). У косуль із 19 видів нематод встановлено 5 видів гельмінтів дихальних шляхів (D. viviparous (Bloch), D. eckerti Skrjabin, Muellerius sp., Cystocaulus sp., Protostrongylus sp.) та 9 — травного каналу (Haemonchus contortus Rundolphi, Marshallagia marshalli (Ransom), Nematodirus oiratianus Rajevskaja, Trichostrongylus axei (Cobbold), Bunostomum phlebotomum (Railliet), O. venulosus (Rudolphi), O. dentatum (Rudolphi), Chabertia ovina (Raill.)), S. papillosus Wedl).
Бібліографічні посилання
1. Брагинский Л. П. Экологическая экспертиза причин массовой гибели рыб I Л. П. Брагинский, О. Н. Давыдов. — К.: Ин-т зоологии НАН Украины, 199б. — 12S с.
2. Давидов О. М. Співвідношення понять шкідливості і користі паразитів: концептуальний підхід I О. М. Давидов, Л. Я. Куровська II Вісн. БДАУ. — Біла Церква, 200б. — Вип. 39. — С. 22б-229.
3. Давудов Д. М. Легочные нематодозы овец в условиях северо-восточного Кавказа (экология возбудителей, эпизоотология, профилактика): Автореф. дис. … д-ра биол. наук: 03. 00. 19
Паразитология. — М., 200S. — 39 с.
4. Довгій Ю. Ю. Діагностика та заходи боротьби з нематодозами свиней в Центральному Поліссі України I Ю. Ю. Довгій, Д В. Фещенко, В. М. Янович. — Житомир: Вид. центр НУБіП України, 2009. — 29 с.
5. Епідеміологія з основами медичної паразитології. — К.: Здоров’я, 2001. — б32 с.
6. Секретарюк К. В. Гельмінтологічні дослідження тварин і навколишнього середовища у ветеринарній медицині I К. В. Секретарюк, О. А Сварчевський, Р. І. Тафійчук. — Львів: Сполом, 2005. — 110 с.
7. Харченко В. А. Сообщество паразитов косули европейской (Capreolus capreolus) в Украине I В. А. Харченко, Т. А. Кузьмина, А. М. Малега II Паразити і паразитози: сучасність та ризики. Матер. XIV конф. Укр. наук. т-ва паразитологів. — Ужгород: УжНУ, 2009. — С. 115.
S. Parasitology in focus. Facts and trends I Ed. H. Mehlhorn. — Berlin, Heidelberg, N. Y., London, Paris, Tokyo: Springer Verlag, 19SS. — 924 p.
9. Whitlock J. H. Diagnosis of veterinary parasitism. — Philadelphia: Lea & amp- Febiger, 19б0. — 23б p.
Надійшла до редколегії 04. 08. 2011

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой