Исследование влияния антиблокировочной системи на эффективность торможения легкового автомобиля

Тип работы:
Реферат
Предмет:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 629.3. 017. 5+681. 523. 5
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АНТИБЛОКУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГАЛЬМУВАННЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ
В.І. Клименко, професор, к.т.н., О.В. Сараєв, доцент, к.т.н., І.А. Давіденко, начальник відділення автотехнічних досліджень, Науково-дослідницький експертно-кріміналістичний центр управління міністерства внутрішніх справ
України у Харківській області
Анотація. Експериментально доведено, що уповільнення легкових автомобілів, які обладнані антиблокувальною системою гальм, на 7,7−17% перевищує табличні статистичні дані, які рекомендовано використовувати в автотехнічній експертизі.
Ключові слова: експертиза, антиблокувальна система, уповільнення, гальмування.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
В. И. Клименко, професор, к.т.н., О.В. Сараєв, доцент, к.т.н. ,
И. А. Давиденко, начальник отдела автотехнических иследований, Научноисследовательский экспериментально-криминалистический центр управлення Министерства внутришних дел в Украины в Харьковской области
Аннотация. Экспериментально доказано, что в установившееся замедление легковых автомобилей, оборудованных антиблокировочной системой тормозов, на 7,77% превышает табличные статистические данные, рекомендуемые для использования в автотехнической экспертизе.
Ключевые слова: экспертиза, антиблокировочная система, замедление, торможение.
INVESTIGATION OF ANTILOCK BRAKE SYSTEM EFFECT ON PASSENGER
CAR BRAFKING EFFICIENCY
V. Klimenko Professor, Candidate of Technical Science, A Sarayev, Associate Professor, Candidate of Technical Science, I. Davidenko, Head of Autotechnic Researches Department of State, Scientific Research Expert Criminalistic Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Kharkiv Region
Abstract. It has been experimentally proved that in case of emergency braking the constant deceleration of passenger cars equipped by antilock brake system exceeds the tabulated statistical data by 7,7−17% that is recommended to apply at technical expertise at traffic accident causes investigation.
Key words: autotechnic expertise, traffic accident, antilock brake system, braking distance, constant deceleration, emergency braking.
Вступ
Відомо, що найточніші значення величини уповільнення транспортних засобів можна одержати при проведенні слідчого експерименту в дорожніх умовах. Однак провести такі дослідження не завжди можливо із відомих причин, наприклад, автомобіль після дорожньо-транспортної події (ДНІ) може мати значні пошкодження. У такому разі експертом використовуються табличні значення уповільнення автомобіля, що не виключають технічної помилки.
Анализ публикацій
Це проблемне питання оцінки ефективності гальмування транспортних засобів, що обладнані антиблокувальною системою гальм, розглянуто у літературі [1, 2], але рекомендацій, які б були потрібними для експертної практики не запропоновано.
У разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди водій повинен застосувати екстрене гальмування. Якщо при екстреному гальмуванні першими блокуються передні колеса, то автомобіль втрачає керованість, але рухається у заданому до гальмування напрямку, не зважаючи на поворот рульового колеса. У випадку, коли блокуються першими задні колеса, автомобіль втрачає стійкість і виникає занос задньої осі. Щоб уникнути первинного блокування коліс задньої осі у конструкції гальм автомобіля використовується регулятор гальмівних сил (РГС).
Очевидно, що для підвищення безпеки руху конструкція гальмівної системи ТЗ повинна взагалі не допускати блокування коліс. Такі гальмівні системи почали масово використовуватися на автомобілях у кінці XX сторіччя.
Anti Blockier System (ABS) D антиблокуваль-на система (АБС) призначена для запобігання блокування коліс автомобіля при гальмуванні з максимальною ефективністю. Завдяки застосуванню АБС підвищується ефективність гальмування ТЗ особливо на дорогах з низьким коефіцієнтом зчеплення, покращується стійкість і керованість автомобіля, зменшується знос шин.
Функціонування АБС забезпечує циклічне розгальмовування і гальмування коліс за визначеним алгоритмом для підтримки їх робо-
ти з максимальною реалізацією гальмівного моменту без блокування коліс. Розвиток ан-тиблокувальних систем привів до вироблення стандартних конструктивних рішень. Так, наприклад, сучасна АБС CBoschD версії 5.0 є чотирьох канальною [3]. Кожний мікроконт-ролер розраховує необхідні для регулювання параметри тільки за інформацією від індивідуальних колісних датчиків. З швидкостей коліс виводиться прослизання, квазіпропор-ційно до усередненої лінійної швидкості автомобіля. Відфільтрована похідна за часом від опорної швидкості приймається за уповільнення автомобіля. Дані величини служать параметрами регулювання АБС.
Сучасні гальмівні системи з АБС обладнуються додатковими пристроями? це Elektronishe Bremskraftverteilung і Brake Assistant. Elektronishe Bremskraftverteilung (EBV)? це електронний розподільник гальмівних сил, який призначено для розподілу гальмівних сил у момент початку гальмування автомобіля, коли під дією сил інерції, відбувається частковий перерозподіл навантаження між колесами передньої і задньої осі. EBV, обробивши дані, що одержуються від датчиків АБС і датчика, що визначає положення педалі гальма, впливає на гальмівну систему і перерозподіляє гальмівні сили на колесах пропорційно діючим на них нормальним навантаженням. Це робить роботу гальмівного приводу з АБС більш стабільною та ефективною. EBV вступає в дію до початку роботи АБС або при її неспрацьовуванні через несправність. Треба зазначити, що EBV більш точно слідкує за перерозподілом навантажень на осі коліс у процесі гальмування автомобіля, ніж звичайний РГС, який здійснює в основному статичне регулювання залежно від маси вантажу автомобіля. Хоча по суті EBV є сучасним аналогом РГС.
Аналіз причин ДТП з участю автомобілів, які були обладнані першими конструкціями АБС, свідчив про те, що величина сили, яку прикладає водій до гальмівної педалі у разі екстреного гальмування є недостатньою, щоб подолати силу, яка протидіяла з боку АБС і не давала натиснути на педаль гальма з максимальною ефективністю. Це було причиною збільшення гальмівного шляху і багатьох ДТП. Щоб уникнути такого негативного явища з боку АБС, був розроблений новий пристрій? це асистент гальмування (Brake Assistant, Smart Booster), який призначено для зміни швидкості подачі робочого тіла до
виконавчих апаратів гальмівної системи залежно від інтенсивності дії водія на гальмівну педаль (службове або екстрене гальмування). Цей пристрій має акселерометричний датчик, вмонтований в гальмівну педаль або підсилювач

Статистика по статье
 • 49
  читатели
 • 21
  скачивания
 • 0
  в избранном
 • 0
  соц. сети

Ключевые слова
 • ЕКСПЕРТИЗА,
 • АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА,
 • УПОВіЛЬНЕННЯ,
 • ГАЛЬМУВАННЯ,
 • ЭКСПЕРТИЗА,
 • АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА,
 • ЗАМЕДЛЕНИЕ,
 • ТОРМОЖЕНИЕ,
 • AUTOTECHNIC EXPERTISE,
 • TRAFFIC ACCIDENT,
 • ANTILOCK BRAKE SYSTEM,
 • BRAKING DISTANCE,
 • CONSTANT DECELERATION,
 • EMERGENCY BRAKING

Аннотация
научной статьи
по машиностроению, автор научной работы & mdash- Клименко В. И., Сараев О. В., Давиденко И. А.

Экспериментально доказано, что в установившееся замедление легковых автомобилей, оборудованных антиблокировочной системой тормозов, на 7,7−17% превышает табличные статистические данные, рекомендуемые для использования в автотехнической экспертизе.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой