ОГЛЯД ТА КЛАСИФіКАЦіЯ ЗАСОБіВ ПРОЕКТУВАННЯ МОБіЛЬНИХ ДОДАТКіВ ДЛЯ СИСТЕМ МОБіЛЬНОї ОСВіТИ

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

¦а о
УДК 004. 4
ОГЛЯД ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ ПРОЕКТУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ СИСТЕМ МОБІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Дана загальна характеристика та визначення системи мобільної освіти та проведено аналіз основних проблемних напрямків. Створена таблиця порівняльних характеристик різних типів платформ розробки мобільних програмних додатків
Ключові слова: мобільна освіта, Java, Symbian, Windows Mobile
?------------------------------------?
Дана общая характеристика и определение системы мобильного образования и проведен анализ основных проблемных направлений. Создана таблица сравнительных характеристик различных типов платформ для разработки мобильных программных приложений
Ключевые слова: мобильное образование, Java, Symbian, Windows Mobile
?------------------------------------?
General description and determination of the system of mobile образо-вания is Given and the analysis of basic problem directions is conducted. The table of comparative descriptions of different types of platforms is created for development of mobile programmatic applications Keywords: mobile education, Java, Symbian, Windows Mobile -------------------? ?----------------------
М. М. М о т і н
Аспірант, асистент Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут» п-т Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 3 056 Контактний тел.: 097−913−59−06 E-mail: antiluck@ukr. net
1. Введення
В даний час швидкий розвиток інформаційних і комунікаційних технологій та зацікавленість населення в мобільних технологіях дали поштовх до появи ще однієї форми навчання — мобільного навчання. Мобільне навчання являється підсистемою електронного навчання, яке в свою чергу є формою дистанційного навчання. Воно базується на використанні портативних пристро-їв (ноутбуків, планшетних ПК, КПК, смартфонів, мобільних телефонів) та технологій безпровідного зв’яз-^(GPRS, Wi-Fi, Bluetooth і т.д.), які вони підтримують.
На сьогодні, багато систем мобільної освіти на етапі проектування потребують розробки програмних додатків для мобільних пристроїв, що породжує велику кількість проблемних аспектів, починаючи з вибору мобільного портативного пристрою і закінчуючи вибором програмного засобу проектування додатків для нього.
Тому, задача класифікації засобів проектування мобільних програмних додатків для систем мобільної освіти є на сьогодні актуальною та потребує детального аналізу.
2. Класифікація платформ мобільних пристроїв
Існує багато платформ, які розробник може вибрати для своїх програм. Кожна з них в більшості випадків взаємно несумісні (тобто, програма, розроблені на одній платформі не буде працювати на інший).
Крім того, кожен портативний пристрій підтримує тільки одну конкретну платформу. Тому, щоб збільшити ринок збуту та доходи від програм, розробник повинен чітко вирішити, які платформи вони будуть підтримувати. З часу виникнення першого портативного комп’ютера у 1980-х роках, популярність цих платформ істотно зросла. Багато моделей стільникових телефонів кінця 2000-х включає можливість встановлення користувачем довільного програмного забезпечення.
Аналіз літератури та існуючих публікацій по тематиці мобільних пристроїв що можуть бути використані в системах мобільної освіти, нажаль не дає можливості розробникам програмних додатків для них, чітко обґрунтувати вибір як мобільного пристрою та його платформи, так і архітектури майбутньої системи взагалі. Тому, основною метою даної публікації є виявлення і систематизація основних характеристик засобів проектування програмних додатків для мобільних пристроїв.
В першу чергу, платформи мобільних пристроїв можна розділити на платформи які можуть використовуватись на мобільних пристроях різних виробників та платформи які орієнтовані на використання лише на пристрої конкретного виробника.
Таким чином, до платформ які підтримують мобільні пристрої різних виробників можна віднести:
• Java ME ця платформа в цілому випускає портативні додатки, хоча іноді існують бібліотеки для конкретних пристроїв (зазвичай використовується для ігор), що робить їх не-портативними. Це часто використовується для забезпечення встановлення на телефон
Е
простих додатків. Додатки (у тому числі їхні дані) не можуть перевищувати 1 MB, якщо вони розраховані на підтримку в більшості телефонів. Вони також повинні бути криптографічно підписані, для можливості використання прикладного програмного інтерфейсу, такого як файлова система доступу API. Це є досить дорогим і дуже рідко робиться навіть для комерційних додатків. Java ME працює поверх віртуальної машини (так званий KVM), яка дозволяє розумний, але не повний доступ до функціональності звичайного телефону. JSR процес служить для поступового збільшення функціональності, яка може бути доступною для Java ME, а також надає власнику та виробникам можливості запобігти доступу або обмежити доступ для передбаченого програмного забезпечення.
• Платформа Symbian з самого початку створена для мобільних пристроїв, платформа Symbian режимі інтерактивна, багатозадачна OS спеціально спроектована, щоб працювати на системах з обмеженими ресурсами, збільшуючи продуктивність і час роботи, зводячи до мінімуму використання пам’яті. Фонд Symbian підтримує код для відкритого програмного забезпечення для платформи базованої на Symbian OS і фонд програмного забезпечення наданий Nokia, NTT DOCOMO і Sony Ericsson, в тому числі S60 та MOAP (S) користувацькі інтерфейси. Платформа повністю з відкритим вихідним кодом, в основному поставляється під публічною ліцензією Eclipse. Понад 300 мільйонів Symbian OS-базованих одиниць було продано і Symbian має біля 50% ринку в глобальному масштабі.
• Android це Linux-платформа від Open Handset Alliance до 34 членів якої входять Google, HTC, Motorola, Qualcomm і T-Mobile. Він підтримується понад 34-ма основними компаніями виробниками програмного забезпечення, обладнання та телекомунікаційних систем. Програмування додатків зроблено виключно в Java. Для розробки необхідно конкретне Android Java SDK, хоча можуть бути використані будь-які Java IDE.
•. NET Compact Framework в основному використовується для розробки додатків на Pocket PC/Windows Mobile пристроїв, хоча в даний час поширюється і на пристрої від Android.
• BREW використовується для розгортання додатків на пристроях CDMA (хоча також підтримує GPRS/ GSM моделі). Поширюється через контент-платформу Brew. Малий ринок в Європі. BREW може забезпечити повний контроль над телефоном і доступ до всіх його функцій. Однак права, передбачені рідним кодом з прямим доступом до API телефону, зумовили BREW орієнтуватися в основному на визначених виробників про-
грамного забезпечення. Хоча BREW SDK знаходиться у вільному доступі, запущене програмне забезпечення на реальних мобільних апаратних (на відміну від наданих емуляторів) вимагає цифрового підпису, який може бути отриманий тільки за допомогою інструментів виданих мобільними контент-провайдерами та Qualcomm. Навіть тоді, програмне забезпечення працюватиме тільки на тестових пристроях. Для завантаження на звичайні телефони програмне забезпечення повинно бути перевірене, протестоване і затверджене Qualcomm за допомогою тестових програми BREW.
• Windows Mobile, яка є аналогом відомої операційної системи MS Windows, адаптованої до можливостей портативних пристроїв.
• Palm OS потужна компанія, яка направлена на ринок США.
• Flash Lite використовується для пристроїв, які підтримують Flash Lite Player.
• Microbrowser based. Легка функціональна платформа надається через веб-інтерфейс.
До платформ, які направлені на підтримку пристроїв конкретних виробників відносяться:
• BlackBerry підтримує електронну пошту, мобільні телефони, текстові повідомлення, інтернет-факс, веб-браузер і інші бездротові інформаційні послуги, а також сенсорний інтерфейс. Вона має вбудовану в QWERTY клавіатуру, оптимізовану для «прогорту-вання», для набору використовується тільки пальці. BlackBerry пристрої незабаром займуть домінуючу позицію на північноамериканському ринку смартфо-нів. Крім того, важливе значення для BlackBerry має BES (Сервер компанії BlackBerry) і Мобільні системи даних (BlackBerry MDS).
• iPhone OS. iPhone і IPod Touch SDK використовує об'єктний Q, оснований на мові програмування Сі. В даний час доступний тільки в Mac OS X 10.5 і це єдиний спосіб, щоб написати додаток для iPhone.
• Схвалені Apple до розміщення на AppStore, єдиному каналі збуту для додатків iPhone і IPod Touch. Тим не менш, не затверджені Apple додатки можуть бути передані на нелегальні iPhones через Cydia або Installer.
Кожна з платформ для мобільних додатків також має середовище розробки яке надає інструментарій, що дозволяє розробнику проектувати, тестувати і розгортати додатки в середовищі обраної платформи.
Використовуючи вищенаведені викладки та опис платформ мобільних пристроїв, стає можливим зведення характеристик платформ для розробки мобільних додатків до табл. 1.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика платформ для розробки мобільних додатків
Мова програмування Наявність відладчика Наявність емулятора Наявність вбудованого середовища для розробки Міжплатформенне розгортання Ціна засобів розробки
1 2 3 4 5 б 7
Android Java Відладчик вбудований в Eclipse, Standalone відлагоджу-вальний монітор Безкоштовний емулятор Eclipse, Undroid (Плагін для Netbeans) Android безкоштовно
З
1 2 3 4 5 6 7
Bedrock Java наявний наявний Eclipse Java ME, BREW, BlackBerry, iPhone, PSP, DS, Android, Windows Mobile, Palm Наявність комерційної ліцензії
ry r e CQ c la Bl Java Відладчик інтегрований в JDE Безкоштов-ний емулятор JDE-BlackBerry, Javaсередовище розробки BlackBerry безкоштовно
Blueprint (мова програмування) XML, з Yahoo Mobile сервера відображений в рідному браузері нічого, окрім перевірки схеми N/A, переводить в веб або на мобільний N/A, будь-який XML редактор N/A, переводить в веб або на мобільний Будь-який XML редактор
W щ B С Відладчик для рідного ARM коду. Може використовуватися Visual Studio Немає емулятора для ARM коду. Існує симулятор для х86 коду. Visual Studio Компілюється на конкретну BREW версію присутню на телефоні Поширюється з сертифікатом
iPhone OS Об'єктний С Відладчик вбудований в Xcode IDE Об'єднаний з iPhone SDK, вбудований в Xcode IDE Xcode Лише iPhone і iPod Touch Засоби безкоштовні для Intel-based Mac, Симулятор безкоштовний але установка на пристрій потребує підпис виробника
Java ME Java наявний Безкоштовний емулятор, SunJava Wireless Toolkit, mpowerplayer Eclipse, LMA, Netbeans Mobility Pack Так, хоча багато віртуальних машин мають конфлікти з деякими телефонами безкоштовно
Lazarus Об'єктний Pascal Так може відладжувати-ся на IDE через ActiveSync для Windows CE Використовує емулятори платформ Lazarus IDE, включаючи вбудований GUI дизайнер і відладчик Компільована мова придатна для Windows CE, linux пристроях і Symbian OS порт в стадії розробки безкоштовно
Macromedia Flash Lite ActionScript наявний Обєднаний з IDE Macromedia Flash MX2004/8 / Eclipse так Варіюється (безкоштовно але обмежено MTASC)
Microbrowser Based XHTML, (WAP 2. 0), WML (WAP 1. 2) наявний багато багато Основна сторінка з настройками для різних браузерів безкоштовно
c n y СЛ o Mo C, C++ наявний Так Eclipse, MoBuild (w/текстові редактори), Visual Studio 2005 або новіше Windows Mobile, Symbian, Java ME, Moblin, Android, Smartphone 2003, Pocket PC безкоштовно (GPL 2. 0), існують також комерційні ліцензії
. NET Compact Framework C#, VB. NET, Basic4ppc наявний Безкошто-вний емулятор, також об'єднаний з IDE Visual Studio, Basic4ppc IDE Windows Mobile, Windows CE, Symbian (через треті засоби) Більшість засобів безкоштовні (але для розробки потрібні комерційні версії Visual Studio
Е
1 2 3 4 5 6 7
Palm OS C, C++, Pascal наявний OS 1. 0−4. 1: безкошто-вний емулятор від PalmSource (Access) — OS 5.0 — 5.4 Конкретні симулятори для пристроїв від Palm (palmOne) Palm OS Development System (Eclipse), CodeWarrior, PocketStudio, HB++ Palm OS телефони, чи Windows Mobile з StyleTap емулятором безкоштовно (POSE чи GCC для Palm OS), чи комерційний (CodeWarior)
Python Python наявний включений до емуляторів Nokia Декілька, включаючи плагіни до Eclipse Інтерпретована мова доступна тільки для Nokia S60, хоча є порти до інших платформ включаючи Palm OS безкоштовно
le bi o є o h R Ruby з функціями HTML інтерфейса, скомпільований через інтерпретатор в рідних додатках наявний N/A, додаток може запускатися в Win32 або в емуляторах пристроїв для підтриму-ючих платформ xCode або Eclipse, RhoHub версія включає повне IDE так (iPhone OS, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian і Android Безкоштовно для GPL, доступні комерційні ліцензії, Підписка на RhoHub
В y S C++ наявний Безкошто-вний емулятор багато так Доступні комерційні та безкоштовні засоби
Windows Mobile С, C++ наявний Безкошто-вний емулятор, також об'єднаний з IDE Visual Studio, eMbedded VC++ (безкоштовно) Windows Mobile, Windows CE безкоштовні command-line засоби чи eMbedded VC++, чи Visual Studio (Стандартний випуск чи краще)
Основні результати огляду та класифікації засобів проектування мобільних додатків зведених в таблицю 1, можуть бути використані не тільки для ознайомлення з можливостями і основними характеристикам різних ти-
пів мобільних пристроїв та їх платформ, але й на начальному етапі проектування систем мобільного навчання (для вибору найбільш відповідного вимогам технічного завдання мобільного пристрою та його платформи).
Література
1. Georgiev, T., E. Georgieva, A. Smrikarov. M-Learning — a New Stage of E-Learning. Proceedings of the ComSysTech'2004, June 17−18, 2004, Rousse, Bulgaria, pp. IV. 28−1-IV. 28−5.
2. Georgieva, E., A. Smrikarov, T. Georgiev, A General Classification of Mobile Learning Systems, Proceedings of the ComSysTech'2004, June 16−17, 2004, Varna, Bulgaria, pp. IV. 14−1-IV. 14−6, http: //www. ecet. ecs. ru. acad. bg/cst05/Docs/cp/sIV/IV. 14. pdf.
3

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой