Професор Ю. К. Больбот (до 60-річчя від дня народження)

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 616−053. 2(092) БОЛЬБОТ Ю.К.
ПРОФЕСОР Ю.К. БОЛЬБОТ (до 60-річчя від дня народження)
Поточний рік став ювілейним для Юрія Кононовича Больбота -доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри госпітальної педіатрії № 2 і неона-тології, декана факультету іноземних студентів, члена-кореспонден-та Петровської академії наук і мистецтв Російської Федерації, члена міжнародної професорської асоціації, члена Американської асоціації педіатрів, заслуженого лікаря України.
12 квітня йому виповнилося 60 років. Людина дуже працездатна, з високим творчим потенціалом, з неповторною харизмою, Ю. К. Больбот розв’язував будь-які проблеми, які зустрічалися на його шляху.
Юрій Кононович народився в селі Василь-ківка Дніпропетровської області, в сім'ї керівного партійного працівника. Після закінчення з відзнакою у 1973 році ДМІ уся подальша трудова і наукова діяльність Ю. К. Больбота нерозривно пов’язана з альма-матер. Здібний учень, послідовник школи професорів А. К. Тихого, З.М. Жа-рикової, В. А. Тіщенко, він узяв найкраще у своїх вчителів. Ю К. Больбот і сам виріс як чудовий вчений і педагог. У 1981 році він захистив кандидатську дисертацію «Особливості газообміну і пов' язаних з ним деяких метаболічних процесів при різних клінічних формах пневмонії у дітей грудного віку», а у 1996 році - докторську «Ре-цидивуючий бронхіт у дітей (механізм формування, екологічні аспекти, реабілітація і прогноз»). У цих роботах Ю. К. Больбот продемонстрував своє вміння зосередитися на актуальному, виокремити головне, відбити глибину думки та логічність подання матеріалу, що може служити прикладом для кожного, хто хоче чогось досягти.
Ю. К. Больбот пройшов гарну школу професійного зростання, розпочавши свій шлях від клінічного ординатора і асистента (з 1975 р.)
кафедри госпітальної педіатрії до професора, завідувача кафедри з 1995 р., продовжуючи «ростити» нове покоління молодих вчених. Під його керівництвом захищено 6 і виконуються 3 кандидатські дисертації. Його учні стали вченими, відомими лікарями, організаторами органів охорони здоров’я, які працюють не тільки в Україні, але й за кордоном.
Ю. К. Больбот — автор понад трьохсот наукових робіт, 3 патентів, 12 навчальних посібників з грифом ЦМК МОЗ України, співавтор монографії «Диференційна діагностика синдромів порушення фізичного і статевого розвитку у дітей» (2006 р.), навчального посібника для ангольських студентів португальською мовою (виданого в Анголі). Під його керівництвом на кафедрі йде реформування всього навчально-методичного процесу згідно з вимогами кредитно-модульної системи: видаються методичні рекомендації, розроблено тестовий контроль (зокрема, ліцензований) для роботи зі студентами та інтернами.
Незважаючи на велику завантаженість, Юрій Кононович приділяє багато уваги вихованню молодого покоління педагогів-клініцистів. Він -член редакційної ради науково-практичних педіатричних журналів: «Педіатрія, акушерство і гінекологія», «Здоров' я дитини», член Комітету з питань вищої медичної освіти асоціації педіатрів країн СНД, експерт Державної акредитаційної комісії МОН України. Він нагороджений Грамотою Посла СРСР у Народній Республіці Ангола, Грамотами відділу охорони здоров' я провінції Уамбо (НРА), Почесним знаком ВЛКСМ, Подякою МОЗ України, Почесною грамотою Дніпропетровської обласної Ради, Грамотою обласного управління охорони здоров’я, Грамотою Департаменту охорони здоров' я Дніпропетровської міської Ради, дипломом та бронзовими медалями ВДНГ СРСР та УРСР (1983 р).
11/ Том XVI/ 2
145
За 37 років своєї трудової діяльності він зробив вагомий внесок у розвиток дитячої пульмонології. Під його керівництвом пульмоно-логічна наукова тематика вийшла на новий науковий рівень: розкрито механізми формування рецидивуючих та хронічних бронхолегеневих захворювань, розроблено профілактичні та реабілітаційні заходи для дітей різних вікових груп. Протягом останніх 10 років всебічно вивчена роль системи інтерферону у формуванні реци-дивуючої та хронічної респіраторної патології, а також несприятливі варіанти перебігу гострих респіраторних захворювань у дітей.
Юрій Кононович успішно поєднує лікувальну, педагогічну та наукову роботу із громадською: з 1997 року — декан факультету іноземних студентів. Його вроджена інтелігентність і благородство, відчуття такту і комунікабельність, принциповість завжди притягували до нього молодь, а чудові організаторські здібності сприяли зростанню його популярності серед колег і студентської молоді, дозволивши йому стати лідером і наставником, комсомольським ватажком.
Комсомол, а пізніше, наприкінці 80-х років, трирічний досвід роботи в Анголі продовжили розвивати його творчий і педагогічний потенціал, зробили його шанованим і улюбленим деканом факультету іноземних студентів. Знання
людської психології у поєднанні з особистими рисами характеру допомогли йому знайти «спільну мову» зі студентами — вихідцями з різних країн, різних віросповідань.
Його доброта, душевне тепло розповсюджуються не лише на його рідних і близьких, але й на колег, учнів і, головне, — на маленьких пацієнтів.
Високий рівень професіоналізму, клінічної ерудиції та життєвої мудрості у співдружності з цілеспрямованістю, працездатністю і організаторськими здібностями дозволили Юрію Коно-новичу стати лікарем-педіатром з великої літери.
Він відомий не тільки в нашій країні, але й за її межами. Неодноразово брав участь у роботі наукових конгресів, з'їздів та симпозіумів в Україні, Росії, Німеччині, США та ін. Його заслуги високо оцінені державою — йому присвоєно звання заслуженого лікаря України.
Юрій Кононович зустрічає свій ювілей у розквіті творчих сил і енергії, нових наукових ідей та планів.
Усі його учні, колеги, співробітники та друзі щиро вітають шановного Юрія Кононовича з 60-річчям, зичать міцного здоров’я, творчого натхнення, подальших успіхів у науково-педагогічній діяльності, плідної праці на ниві збереження здоров' я дітей та виховання молодого покоління, благополуччя та гармонії в сім' ї.
Колектив кафедри госпітальної педіатрії№ 2 та неонатології
¦
146
МЕДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой