Професор Неруш Петро Опанасович (до 70-річчя з дня народження)

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 612(092) НЕРУШ П.О.
ПРОФЕСОР НЕРУШ ПЕТРО ОПАНАСОВИЧ (до 70-річчя з дня народження)
3 червня виповнилось 70 років професору кафедри фізіології Дніпропетровської державної медичної академії, доктору медичних наук Петру Опана-совичу Нерушу.
Петро Опанасович народився на Чернігівщині в сім'ї робітників. Незважаючи на тяжкі повоєнні роки (сім'я залишилася без батька, який загинув на фронтах Великої Вітчизняної війни), юнаком володіла жага до знань та мрія в майбутньому займатися лікарською діяльністю. Після закінчення з відзнакою Київського медичного училища № 2 ім. П.І. Гаврося П. О. Неруш вступив до Дніпропетровського медичного інституту. Ще зі студентської лави він зацікавився науковою роботою та став активним членом студентського наукового гуртка кафедри фармакології. Після закінчення в 1966 році з відзнакою ДМІ на цій же кафедрі розпочалася трудова діяльність Петра Опанасовича, де він пройшов шлях від старшого лаборанта до професора, доктора медичних наук. На формування П. О. Неруша як викладача та науковця великий вплив мали філософські погляди, педагогічна майстерність, життєвий досвід та наукові ідеї таких надзвичайних особистостей, як професори Г. О. Батрак, С.І. Хрустальов, О. Т. Зленко.
Під керівництвом професора Г. О. Батрака в 1972 році П. О. Неруш виконав кандидатську дисертацію, присвячену порівняльній характеристиці біоелектричної активності і енергетичного обміну різних відділів кори головного мозку і таламуса за умов наркозу. Ним було встановлено, що ступінь порушення реактивності окремих структур ЦНС залежить від їх еволюційного розвитку.
Особлива сторінка життя П. О. Неруша — робота викладачем-консультантом з фармакології при медичному факультеті Камагуейського уні-
верситету Республіки Куба. Досягненням П. О. Неруша було заснування нової кафедри фармакології цього університету, створення її навчально-методичної бази, підготовка науково-педагогічних працівників, організація експериментальної лабораторії.
У 1977 році П. О. Неруш почав роботу над докторською дисертацією, тема якої була присвячена ролі нейро-медіаторних амінокислот у механізмах неврологічних станів та їх корекції. Ідея даної дисертаційної роботи була підтримана вчителями Петра Опанасовича — чл. -кор. АМН СРСР Раєвським К.С. та професором В. О. Краузом. Докторська дисертація П. О. Неруша була блискуче захищена в 1991 році в спеціалізованій раді Інституту фармакології і токсикології АМН СРСР (м. Москва).
У роботі була показана роль системи ме-діаторних амінокислот (аспарагінової, глютамінової, ГАМК, гліцину, таурину) в інтегративній діяльності ЦНС (пам'-ять, умовно-рефлекторні реакції, уроджена спонтанна поведінкова активність) за умов експериментального неврозу. Дослідженнями П. О. Неруша було встановлено, що стан психічної дезадаптації супроводжується порушенням фосфоліпідних фракцій і, в першу чергу, арахідонової та лінолевої кислот. П.О. Не-рушем у докторській дисертації була висловлена гіпотеза про стратегію фармакокорекції невротичних порушень психотропними засобами анксіогенної дезінгібуючої дії, що активують мнестичні функції мозку шляхом нормалізації балансу нейромедіаторних амінокислот.
Висока ерудиція та професіоналізм, організаторський та педагогічний талант, широкий світогляд і творча натхненність, наукові ідеї та методичні наробки дали можливість Петру Опанасовичу очолити кафедру нормальної фізіології (1993−2008 рр.). Наукові ідеї П. О. Неруша, що становлять один з актуальних напрямків фізіології - розкриття компенсаторних можли-
10/ Том XV/ 3
119
востей ЦНС за умов екстремальних станів — були відображені у 5 кандидатських та 2 докторських дисертаціях. П. О. Неруш автор більш ніж 250 наукових праць, у тому числі одного відкриття, 4 винаходів та 2 монографій.
П. О. Неруша відрізняє талант педагога і організатора. Він володіє високою ерудицією та витонченою лекторською майстерністю, плідно працює над розробкою і впровадженням новітніх навчальних технологій вищої медичної освіти. П. О. Неруш зробив певний внесок у вирішення проблем інтеграції навчального процесу, опти-мізації самостійної, аудиторної та позаауди-торної роботи студентів, індивідуалізації навчання. П. О. Неруш завжди приділяє значну увагу удосконаленню навчально-методичної, наукової та гуманітарно-виховної роботи. Це знайшло свій розвиток і підтримку в 15 опублікованих науково-методичних роботах і доповідях, на спільних міжнародних конференціях ДДМА і
медичної школи Рочестерського університуту США (1996 р.) — на міжнародних наукових конференціях із сучасних проблем реформування вищої школи і підготовки фахівців у вищих медичних навчальних закладах України.
Професор П. О. Неруш постійно займається громадською діяльністю — він член правління Українського фізіологічного товариства та Українського товариства нейронаук, член комісії з медицини науково-методичної ради МОН України, редакційної ради «Фізіологічного журналу» та журналу «Медичні перспективи». Професор П. О. Неруш нагороджений знаками «Відмінник охорони здоров’я», «За відмінні успіхи у роботі», численними дипломами та міжнародними сертифікатами. Російською академією природничих наук П. О. Неруш нагороджений пам’ятною медаллю академіка П. Капіци та срібною — академіка І. Павлова за розвиток медицини і охорони здоров' я.
За дорученням колективу кафедри фізіології ДДМА — завідувач кафедри фізіології, доктор медичних наук О.Г. Родинський
¦

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой