CMS-системи

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Программирование


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Реферат

На тему «CMS — системи»

Львів 2012

Зміст

Вступ

1. Типи прикладних програм CMS

2. Найпоширеніші функції прикладних програм керування контентом

3. Характеристики CMS

4. Розвиток CMS

5. Приклади комерційних CMS — систем

6. Центральний архів документів ТР

Вступ

Існують сотні, а може, навіть й тисячі доступних CMS — систем. Завдяки їхній функціональності їх можна використовувати в різних компаніях. Незважаючи на широкий вибір інструментальних та технічних засобів, наявних в CMS, існують загальні для більшості типів систем характеристики.

1. Типи CMS додатків

Розвиток інформаційних систем, особливо тих, які пов’язані з Інтернетом, призвів до появи різних типів і форм прикладних програм керування контентом, таких як:

Публікація новин в порталах (наприклад, Інтернет- газети), в тому числі в ворталах (vortals), тобто тематичних порталах;

Пошукові механізми (наприклад, Yahoo, AltaVista, Google);

Прикладні програми, які використовуються для технічної підтримки продукції компанії;

В2С (Business-to-Customer — бізнес для споживача): електронна комерція (Інтернет- магазини);

Портали, які використовуються для обміну інформацією з певної дисципліни, освітні портали;

В2 В (Business-to-Business — бізнес для бізнесу): електронний бізнес (бізнес портали);

В2Е (Business-to-Employee — бізнес для персоналу): внутрішні Інтернет- або Інтранет — системи, які використовуються для управління внутрішніми процесами компанії;

С2С (Customer-to-Customer — споживача для споживача): жовті сторінки, аукціони;

Корпоративні портали.

2. Найпоширеніші функції прикладних програм керування контентом

Найпоширеніші функції CMS — систем перераховані нижче:

Створення контенту. Це сукупність завдань, які виконують автори текстів, фотографи, графічні художники, відео продюсери і звукорежисери, маркетингові експерти, юристи та інші люди, які подають оригінальний матеріал для користувачів веб-сторінки.

Збір та адаптація контенту з існуючих джерел.

Класифікація та індексування контенту. Контент повинен бути описаний формальними ознаками (наприклад, дата створення, автор) і класифікаційними даними (наприклад, предметна категорія чи ключові слова). Така діяльність описується як зв’язання контенту та метаданих.

Перегляд контенту. Необхідний для всіх видів опублікованого контенту.

Затвердження. Формальне затвердження опублікованого контенту — важлива складова правової відповідальності за нього.

Перетворення контенту. Тексти, графіка, звуки та інші форми контенту мають бути перетворені до формату, що є найбільш зручним або використовується в даній CMS — системі.

Зберігання контенту. Контент, як правило, зберігається в файлах або в БД. У випадку складніших застосувань контент підлягає управлінню версіями програмного забезпечення (SMC).

Тестування і верифікація контенту. Може стосуватись різних аспектів, таких як:

Розірвані зв’язки;

Сторінки, які повільно відкриваються;

Програмні помилки в аплетах і скриптах;

Помилки в комунікації клієнт-сервер.

Перевірка готовності контенту — це тип тестування, який включає верифікацію (перевірку) завершеності та цілісності великого об'єму контенту (наприклад, інформацію про різні аспекти нової послуги).

Публікація. Враховує всі фізичні аспекти публікації контенту, включаючи дублювання контенту на різних серверах.

Підтримка, актуалізація та контроль за змінами. Включає моніторинг опублікованого контенту та реагування на сигнали та необхідність змін.

Recall та архівування. Recall може відбуватися з багатьох причин — наприклад, втрата актуальності контенту, втрата законних прав на контент, низька частота відвідуваності, поява новішого контенту тощо. Будь-який Recalled контент є архівований.

Звіти та аналіз. Включає різні форми звітування та аналізу, з метою кращого обслуговування користувачів, покращення вигляду порталу.

3. Характеристики CMS

прикладний контент верифікація користувач

Ролі людей, які беруть участь в процесі керування контентом

В кожній CMS відповідальність за певний фрагмент поділена. Проектувальники мають відповідати лише за формат, автори певних сторінок — за контент, розробники системи за їх розвиток. Технологія має дозволяти редакторам розповсюджувати контент, а авторам — вносити зміни до вже опублікованого тексту. ПЗ для керування контентом забезпечує функціональність, яка дозволяє віддалене виконання редакторських та видавничих завдань. Документи можуть публікуватися системою керування контентом у визначений час.

Відділення контенту від презентації

Процес обігу інформації в системі керування контентом включає підготовку шаблонів, створення сторінок з контентом, зберігання їх в БД і публікацію. Належний обіг інформації в основному забезпечують шаблони, які гарантують цілісність процесу створення документів. Завдяки сучасним інструментам проектувальники можуть створювати сторінки, які будуть виводитись на екрани комп’ютерів та мобільних пристроїв, таких як PDA (PersonalDigitalAssistant — «кишеньковий» комп’ютер) і мобільні телефони.

З допомогою інструментальних засобів редактори створюють документи у зовнішніх редакторах та імпортують їх, або створюють документи в спеціальних текстових редакторах у браузері. Автори вводять інформацію, яка дозволяє розпізнавати і класифікувати їх, так щоб система могла публікувати контент автоматично. Коли документ є опублікований, людина, яка відповідає за комунікації між порталом і користувачем, отримує повідомлення електронною поштою з інформацією про нову публікацію. Щоб контент став доступним для користувачів, документ має бути підтверджено. Людина, яка слідкує за появою контенту (модератор), є інформована про кожну нову публікацію і може змінювати контент. Інформація про зміни надсилається автору документа через електронну пошту. Доступ до збережених документів можна отримати легко. В процесі публікації контент одночасно видається на сторінки браузерів ПК та мобільних пристроїв. Документообіг за допомогою CMS

Управління знаннями

Управління знаннями охоплює всі аспекти, пов’язані з реєстрацією, документуванням та використанням знань. Управління знаннями включає області, пов’язані з аналізом, синтезом, механізмами виявлення знань, методами класифікації, використанням та поданням знань. Знання поділяються:

«Відкриті» знання (наявні), які зберігаються в документах, файлах та БД;

«Приховані», якими володіють люди — працівники компанії.

«Приховані» знання, здобуті на практиці, є поєднанням досвіду, інтуїції, свідомих чи несвідомих переконань, здатності орієнтуватись в ситуації чи оцінювати її тощо. Це ключовий стратегічний чинник, що визначає конкурентну позицію організації на ринку. Такі знання, окрім того, що містяться в мозку певних людей, є об'єктивними знаннями і можуть бути перевірені на якість та ефективність. З точки зору організації є важливим об'єднати знання окремих працівників в загальну корпоративну культуру.

CMS — системи є більш загальними, ніж системи управління знаннями:

Керування контентом має більш загальну видавничу модель;

Контент не обов’язково має бути знаннями (а знання — це інформація);

Управління знаннями включає створення контенту, управління технологічним процесом тощо.

Найважливіші вимоги щодо управління знаннями:

Акцент на «Прихованих» знаннях, ігнорування чи недооцінювання цих знань може мати негативні наслідки для конкурентоспроможності організації;

Акцент на колективній базі знань цілої організації, яка включає «відкриті» знання і «Приховані» знання, які є важливими для успішного бізнесу;

Акцент на інноваційних процесах, які надають організації переваги на ринку;

Акцент на процесі навчання, тому що знання — це прямий наслідок навчання;

Акцент на колективній компетентності, яка доповнює знання різних людей в організації;

Розвиток систематичного мислення, розуміння відношення між частиною системи і цілим, відношення в системі, зв’язки системи з її оточенням.

Онтологія. З філософської точки зору, онтологія — це наука про сутності, теорію сутності, опис характеру і структури дійсності, визначення концептуалізації. В штучному інтелекті (ШІ) — це формальне визначення (з використанням математичної логіки) об'єктів, понять та інших сутностей, що існують в певній області, а також формальне визначення зв’язків (відношень) між цими об'єктами. Здавалося, що формальний підхід в штучному інтелекті є неправильним. Наприклад, Варшавська фондова біржа працює відповідно до тисяч сторінок правових актів, правил, інструкцій тощо. Хто може їх описати за допомогою формул обчислення предикатів? В бізнесі, онтологія бізнесу означає все те, що проектувальники інформаційних систем повинні знати про бізнес для того, щоб написати програми, які його підтримують. Ці знання мають бути формально записані. «Формально» означає певну стандартну мову — наприклад, XML/RFD.

Метадані. Загальне визначення описує метадані як дані про дані, визначаючи їх значення, обмеження, організацію, зберігання, безпеку та ін. Вони є розширенням поняття схеми БД або реалізовують її (схему) як каталоги. Метадані містять також інформацію, яка не залежить від реальних даних — наприклад, дата створення даних, формат, автор і т.д.

Опис даних в метаданих має дві основні переваги:

Вони містять загальні абстракції щодо подання знань (такі як формат); роблять можливим добування загальної інформації, значно зменшуючи об'єм даних;

Вони представляють домени знань (онтологія), сприяючи поясненню (аргументації) даних, тому можуть використовувати для зменшення дій над даними.

Основною метою дослідження онтології бізнесу є стандартизація наступних елементів:

Граматики для опису сутностей;

Назв та значення назв, які використовуються в бізнесі (наприклад, значення слів «автор», «клієнт», «інструмент» тощо);

Обмеження, пов’язані з описаними сутностями;

Метадані, пов’язані з сутностями (наприклад, автор опису, дата створення опису, дата останнього оновлення);

Дозволені операції над сутностями.

Опис онтології - це певна метабаза даних, в якій визначені структура БД і деяка додаткова інформація (метаатрибути), що є основою для обробки даних.

Технологічний процес і автоматизація бізнес — процесу

Керування контентом вимагає таких рутинних послуг як: відстеження (спостереження), визначення ролей та відповідальності, комплексна безпека, автоматизована робота з повідомленнями. Система управління технологічним процесом дозволяє визначити багатоетапні процеси, які включають різний контент, персонал і діяльність (таку як відсилання, перегляд, прийом тощо), завдяки чому є можлива автоматизація таких завдань:

Створення команд і визначення ролей;

Технологічний процес.

Персоналізація — це налаштування системи під особисті вимоги користувача. Одним із найважливіших завдань персоналізації є підвищення інтересу користувача до системи. Дослідження компанії IDC показує, що користувачі, які використовували механізми персоналізації, проводили в мережі в 2−3 рази більше часу, ніж ті, хто не використовував персоналізацію [1].

Суть персоналізації полягає в наступному:

Реєстрація і авторизація користувачів в Інтернет — додатках;

Налаштування послуг Інтернету під індивідуальні вимоги користувача;

Зберігання історії про відвідування користувачами і трансакції, які вони здійснили;

Забезпечення даних, необхідних для виконання синтетичного аналізу і звітів щодо користувачів, для того, щоб покращити якість та ефективність контенту і послуг, надаються прикладними програмами Інтернету.

Способи підтримки персоналізації:

Інформація про зареєстрованих користувачів, яка міститься в БД. Часто засоби для підтримки персоналізації вимагають, щоб користувачі вказували свої побажання. Цей метод називається персоналізація на основі правил. Першим в персоналізації на основі правил був портал Yahoo.

Інформація про користувачів, отримана з історії відвідувань (наприклад, відкриті сторінки). Для класифікації цей механізм використовує дані, які є демографічними або психологічними за своєю природою, або пов’язані з досвідом чи спеціалізацією користувачів. Цей метод називається предикативна персоналізація.

Інформація комп’ютер, на якому працює користувач, заснована на так званих «cookies». Конкретний користувач залишається невідомим, відома лишe його ідентичність. Cookies — це невеликі текстові файли, які містяться в комп’ютері клієнта, в якому сервер може зберігати будь-яку інформацію. Поміщений текст — це набір атрибутів, які містять ім'я і мають певну вартість. Веб-сервер може, наприклад, генерувати унікальний ідентифікатор для кожного користувача, який заходить на певний сайт, і потім зберігає його на комп’ютері, використовуючи cookie. Cookies не розподіляються між різними сайтами, кожен сайт використовує свої cookies.

Інформація про IP — адресу комп’ютера користувача. Цей метод є не дуже придатним, оскільки багато користувачів не мають доступної ІР — адреси (через безпеку або в зв’язку з організацією корпоративної мережі).

З появою перших порталів і перших засобів персоналізації, почались спроби стандартизації. Метою створеного в 1997 р. стандарту OPS (OpenProfiling Standard), підтриманого 60 виробниками ПЗ, є забезпечення точного визначення персоналізації і гарантування безпеки (користувачі мають бути впевнені, що особисті дані та інформація про їх побажання будуть використовуватись згідно з правовими нормами). Зараз доступні тисячі механізмів персоналізації. Не завжди найсучасніші і дорогі є найкращими. 1].

Одним із найважливіших факторів успіху CMS — систем є наявність пошукового механізму. Пошуковий механізм вимагає класифікації контенту та інтелектуального індексування. При пошуку часто використовуються формальні характеристики (наприклад, дата публікації, автор, ключові слова), які інколи називають метаданими (в RDF).

Класичні форми пошуку не завжди підходять. Потрібні нові парадигми, засновані на візуальних образах.

Використання БД в CMS сприяє належному управлінню версіями документів (оновлення інформації і швидке повернення до попередньої версії, якщо необхідно). Захист доступу до файлів реалізовується через права доступу для окремих груп та користувачів. Документи в БД можна легко знайти та індексувати.

Метою управління конфігурацією (контент, ПЗ) є планування, організація, контроль та координація дій, метою яких є ідентифікація, зберігання і модифікація ПЗ під час його розробки, інтеграції та застосування. Кожен проект підлягає конфігурації програмних засобів. Це має вирішальний вплив на якість кінцевого продукту. Це також є необхідним для ефективного розвитку ПЗ. Управління конфігурацією є особливо важливим тоді, коли проект працює вже кілька років, ціль або вимоги до ПЗ є непостійними, коли ПЗ використовує багато клієнтів. В таких випадках погане управління конфігурацією ПЗ може повністю «паралізувати» проект або спричинити хаос в організації контенту та індексуванні.

Інтеграція з іншими прикладними програмами і сервісами

Сучасні CMS мають взаємодіяти з популярними офісними ПЗ, такими як Word, Excel, Acrobat, PowerPoint, мультимедійними додатками. Вони можуть (або навіть мають) інтегрувати ПЗ, яке досі не залежало від CMS.

Взаємодія означає, що:

Практично будь-яка прикладна програма може використовуватись в середовищі CMS;

Результати, які виводить програма, не повинні бути перекручені через то, що паралельно працює і CMS — система;

Результати, які виводить програма, перехоплюються CMS — системою;

Результати вставляються в HTML — контекст і відправляються клієнту як HTML — сторінки.

4. Розвиток CMS

Швидке зростання кількості CMS — систем та їх велика кількість прикладних програм обіцяє значний прогрес у розвитку CMS. Подальший розвиток відбуватиметься в наступному напрямках [5]:

Персоналізація. Персоналізація базуватиметься не лише на профілі користувача, але й буде пов’язана з інформаційними операціями, визначеними часом і групою одержувачів;

Створення і керування веб-сторінками;

Численні публікації. Для того, щоб створити численні публікації, які б містили великі обсяги контенту, необхідно:

поділити інформацію на частини;

відділити контент від складових структури сторінки;

визначити правила, за якими контент будуть поміщати в різні публікації.

CMS повинні мати інфраструктуру, яка дозволятиме:

поділ контенту на частини;

визначення і використання шаблонів публікації;

визначення процесів та правил для публікації та персоналізації.

Електронна комерція. Використовує каталоги та онлайнові БД, реалізовує функціональність, пов’язану з покупками та фінансовими операціями через Інтернет. CMS — системи повинні мати інфраструктуру, яка сприятиме:

керуванню операціями і створенню звітів про продаж;

інтеграції з успадкованими системами;

створенню каталогу товарів із широкими можливостями презентації продукції;

Керування знаннями;

Використання CMS-систем Інтернет-групами. В Інтернеті є багато груп зі спільними інтересами. Такі особливості як членство, канали інформації, інформаційні БД є необхідні для їхнього функціонування. Групи можуть мати власний хост (host) і зв’язки з іншими Інтернет — ресурсами. Вони використовують CMS — системи, щоб збирати, керувати і публікувати контент на певну тему через:

зберігання інформації, надісланої членами групи, або публікація в певних джерелах;

керування інформаційною базою даних;

створення веб-сторінок та керування іншими інформаційними каналами.

5. Приклади комерційних CMS — систем

RedDot

Це досить сильна CMS, основними характеристиками якої є:

Інтуїтивний інтерфейс; авторинг (створення), підтримка та адміністрування сторінок, що виконується за допомогою браузера (RedDot Smart Edit Technology);

Цілий ряд особливостей в сфері міграції існуючих проектів;

Інструменти для швидкої реалізації без використання коду;

Інтеграція існуючого ПЗ;

Можливість співпраці з різними системами БД;

Інтеграція (об'єднання) статичного та динамічного контенту;

Відділення сервера RedDot і веб-сервера;

Багаторівнева система ролей і прав доступу користувачів;

Багаторівневий процес обміну даних;

Центральне адміністрування користувачів (наприклад, протокол LDAP, служба каталогів NDS);

Багатомовність та менеджер мов — для кожного користувача можна визначити діалогову мову;

Різні варіанти шаблонів і проектів; проекти можуть публікуватись в різних формах, з різними макетами сторінок чи для різних груп користувачів.

Microsoft CMS

Microsoft Content Management Server 2002 — це складна система, яка використовується для керування контентами веб-сайтів і сприяє ефективній побудові динамічних Інтернет-, інтранет- та екстранет- рішень.

Основні характеристики MS CMS:

Архітектура ASP. NET, підтримка XML, веб-сервіси;

Цілий ряд особливостей для проектування і обробки контенту;

Здатність створювати шаблони, які визначають макет сторінки і містять вказівники місця заповнення (placeholders) для різних типів контенту;

Можливість створювати контент і керувати ним — модулі WebAuthor i Authoring Connection;

Автоматизація процесу публікації інформації, підтримання усього «життєвого циклу» контенту, від моменту її першої публікації до архівування;

Широкі інтеграційні можливості (SharepointPortal Server, Commerce Server, Application Server).

AGS NewMedia: Portal Managerand WebManager

Portal Manager підтримує керування контентом в порталах чи на веб-сайтах:

Інформація, яку група редакторів занесла в систему, зберігається в БД і в подальшому може використовуватись всіма журналістами/ користувачами;

Відомості, які містять виділені елементи (текст, фото) можуть бути поєднані будь — яким способом; це сприяє використанню в повідомленнях, наприклад, графічних елементів вже внесених до системи, чи виводити будь — які елементи повідомлення залежно від шаблону веб-сторінки. Інформація може використовуватися в інших сервісах, які базуються на тій самій базі даних.

Редагування сторінок відбувається on-line за допомогою веб-браузера.

WebManager — це система для створення і підтримки веб-сайтів, яка забезпечує:

Здатність редагувати контент за допомогою браузера;

Контекстне меню до кожного документу, яке показує лише доступні операції;

Редактор, який не вимагає спеціального навчання працівників, з інтерфейсом добре відомим користувачам MS Office;

Керування графіками з можливістю легко пересилати їх на сервер і переглядати перед вставлянням на сторінку, вставляння за допомогою drag& drop («перетягування»).

Rhythmyx

Cистема Rhythmyx здійснює керування контентом сторінок через XML — рівень. Через XSL документи перекладаються в XML — формат, XML — діалекти та НТМL. Автоматизоване робоче місце дозволяє користувачеві визначати логіку документообігу і зв’язки між ними (документами). Інструменти, які містяться у Workbench дозволяють визначення способу передачі даних. Прикладні програми адміністрування передбачать використання Javа — аплетів, які запускають або зупиняють прикладні програми і керують ресурсами системи, зчитування інформації з системних журналів (логів) та керування безпекою. Rhythmyx може використовуватися як додаток до веб-сервера, з фільтром на адреси, які перетворені за допомогою Rhythmyx чи як окремий сервер (всі ці адреси перетворені за допомогою ПЗ Percussion). Workbench може бути інстальований в системах Windows NT 4.0 та 2000.

Documentum

Documentum 4i eBusiness Edition — це система (рішення) для компаній, які займаються електронним бізнесом. Завдяки модулю Documentum Content Personalization Services контент сторінок може динамічно створюватись для певної групи користувачів. Documentum Site Delivery Services дозволяє швидке пересилання сторінок на вибрані сервери. Documentum співпрацює зі всіма з редакторами WWW, редакторами, які базуються на мові XML, Macromedia Dreamweaver та офісними інструментальними засобами (наприклад, MS Word). ПЗ є настільки універсальним, що дозволяє постачання контенту не лише на веб-сторінки, але й на мобільні пристрої (PDA), створення CD, пересилання факсів та електронної пошти, друковані каталоги. За допомогою монітору можна слідкувати, чи контент є завжди доступним і актуальним. Інструментальні засоби дозволять адміністрування системи за допомогою браузера практично з будь — якої частини світу, що є особливо придатним при широко поширених системах. Система Documentum сумісна з наступними БД: Informix, SQL Server, Oracle та Sybase, а також з іншими виробниками ПЗ, наприклад, BEA WebLogic, BroadVision, IBM WebSphere, SuniPlanet та з виробниками систем ERP SAP, PeopleSoft. Вона підтримує наступні стандарти комунікації і програмування: XML, XSLT, DOM, COM, SAX2, DTD, VB, ODMA, Java, HTML, C та C++.

Open pages

Пакет програмних засобів Content Ware фірми Open pages — одна з найновіших і найдорожчих CMS — систем. Процес керування контентом поділяється на три етапи — створення, керування, використання, кожен з яких включає такі процеси: проектування, збір контенту та обробка.

Роботу, пов’язану зі створенням, виконують візуальні проектувальники, дизайнери сторінок, розробники шаблонів та редактори, які створюють контент, або збирають його із зовнішніх джерел. Етапи керування — організація командної роботи, контроль і збір контенту та адміністрування інформаційної системи. В процесі керування залучені керівники відділів, менеджери з продукції та системні адміністратори. Виконання включає публікацію і (можливо) експорт контенту. Завдання, пов’язані із використанням контенту, виконують веб-майстри та редактори.

Продукти з пакету Content Ware задовольняють усі вимоги, пов’язані зі створенням, керуванням і публікацією контенту, включаючи резервне копіювання (backups) і архівування. З допомогою Auto Import Life Wire, WebBuilder та Palette проектувальники веб-сторінок реалізовують етап створення контенту. Palette взаємодіє з інструментами для створення документів: MS Word, AdobePhotoshop, Adobe Illustrator, Soft Quad XmetaL, Quark XPress, Adobe InDesign та Macromedia Dreamweaver. BrowserClient також реалізовує процеси, пов’язані з керуванням контенту. Основним продуктом з цієї групи є Composer. Публікація підтримується за допомогою Auto Deploy та Auto Export. Центральним репозиторієм керують за допомогою Content Ware Server, який дозволяє пошук БД. Інструменти створені в архітектурі, яка підтримує відкриті стандарти XML, SQL, C++, ASP, JSP, тому компанії, які придбали ПЗ, можуть розвивати і вдосконалювати його.

Chrystal Software

На початку 90-их компанія XSoft, частина корпорації Xerox, розпочала роботу над продуктом, який значно спростив процес обробки документів. В 1995 р. компанія з’явилася Astoria — програмне забезпечення для великих компаній, які прагнуть підтримувати і автоматизувати процес публікації. Інший продукт під назвою Canterbury (1998) з покращеними функціональними можливостями для багаторазового використання документів, командної роботи і роботи з неструктурованими документами. Для рішень В2 В був створений продукт Eclipse (1999), який працює з XML — документами.

Astoria передбачає роботу з різними графічними стандартами і типами документів (від MS Word до FrameMarker), а також з документами SGML та XML. Astoria оснащена Software Development Kit (SDK) — набором засобів для розробки ПЗ з інтерфейсом С++, який дозволяє пристосовуватись до потреб користувача.

Користувачі можуть самі створювати атрибути документів, які полегшують відбір та пошук. Весь документ поділено на частини, це дозволяє користувачам редагувати їх одночасно. Кожна частина розглядається як окремий елемент з власною історією та документацією. Права (наприклад, читання і редагування) визначені на рівні складових.

Серверне рішення здійснюється на платформі для версій SunSolaris 2.5.1 чи 2.6 та Windows NT 4.0. клієнт може вживатись на платформі Windows NT 4.0. чи Windows 95. Комунікація в мережі між сервером і клієнтом здійснюється через ТСР/ІР. Astoria співпрацює (через так звані мости) з редакторами ArborText ADEPT Editor 8.0 i 7.0 і Adobe Frame Maker+SGML 5.5.6. Остання версія Astoria- (3. 5) містить досконалішу підтримку для стандарту XML.

Viagnette

Архітектура Viagnette V series підтримує два основні прикладні стандарти — ASP /Windows DNA та JSP/J2EE, а також найважливіші стандарти інтерфейсу: COM, EJB, C/C++, HTTP/Servlets, XML, SQL. Найважливішими серед продуктів Viagnette є: Personalization Server, Marketing Server, eWireless, Deployment Server, eContent i Content Management Server, які керують контентом і взаємодіють з іншими елементами архітектури. Дані, які зберігаються в базах даних у форматах HTML, XML, CIF, CUP можуть вільно поєднуватись між собою. eContent був створений для корпоративних порталів та електронних ринків.

ПЗ підтримує завантаження файлів і багаторазові запити до БД. Viagnettee Content полегшує завантаження та вдосконалення системи шляхом додавання серверів. Оновлення може відбуватися в пакетному режимі, або в режимі реального часу. Сервер eContentViagnette є доступним на платформі Windows NT та SunSolaris. Клієнт може працювати під контролем системи Windows NT, Windows 98. Список користувачів серією Viagnette вражаючий: приблизно 300, часто великих компаній — наприклад, AMD, 3Com, Borland, CNET, DaimlerChrysler, FirstUnion, MercedesBenz чи MerrillLynch.

CyberTeams

WebSiteDirector (WSO) — це модульний продукт (12 окремих модулів, переважно CGI application). Ця архітектура значно прискорює процес реалізації; кожного разу, коли користувач викликає певні функції, виконується лише той модуль, що містить необхідні скрипти. ApprovalProcessingModule відповідає за перегляд, редагування та схвалення документу для публікації. Модуль VersionHistory дозволяє використання старих версій публікації. Коли документ узгоджено, його публікація відбувається за допомогою модуля Site Publishing. Інші модулі - Database Integrity Verification Module, який відповідає за комунікацію з базою даних, Overnight Cleanup Module, який наводить лад з тимчасовими файлами і БД, System Utilities Module, який експортує і відновлює файли та E-Mail Submission Module не є CGІ скриптами. Основний модуль забезпечує інтерфейс з прикладними програми та інструментарій адміністрування користувачів.

Blue Martini

Версія 3.0 Customer Interaction System дозволяє керування продуктами, контентом, трансакціями, аналізом і персоналізацією. Пакет складається з таких модулів: Content Manager, Attribute Manager, Version Manager. Керування контентом включає графіку, фільми, JSP — схеми, статті, HTML — документи і вказівники на динамічні об'єкти, які зберігаються в БД. Контент може використовуватись безпосередньо на сторінках власника документів або як додаток до інших сторінок, керування якими здійснюється за допомогою інших засобів.

Продукт добре взаємодіє зі системою Macromedia Dreamweaver, дозволяючи створювати схеми документів з допомогою інструментів систем BlueMartini і Dreamweaver 3.0. Інструменти дозволяють також створювати шаблони, які легко можуть бути перетворені в JSP — схеми. Менеджер атрибутів дозволяє персоналізоване виділення файлів, менеджер версій — зберігання копій документів і здійснення повного контролю над версіями. Сервер BlueMartini можна встановити на платформах SunSolaris версія 7 чи Windows NT 4.0 (SP5). ПЗ може працювати з базами даних Oracle 8.1.5 чи MS SQL Server 7 чи з веб-серверами: NetscapeEnterprise Server 3. 6, Microsoft IIS 4. 0, iPlanet 4. 1

6. Центральний архів документів ТР

Telecomunikacja Polska разом з Archiwa Slaskie в кінці 2004 року представили сучасну систему архівування даних про клієнта, яка використовується не лише в Польщі, але й у всій Європі.

Вона забезпечує доступ до будь-яких документів і одночасно підтримує високий рівень безпеки. Завдяки САD ТР для обробки запитів і скарг тепер треба набагато менше часу. Вся інформація, яка зберігається, дорівнює 100 км архівних полиць. В архівах містяться документи про окремих клієнтів, а незабаром, згідно з повідомленнями, буде зберігатись документація про бізнес — клієнтів. Документи заносять в архів через Центральний Офіс, де їх реєструють, сканують протягом 24 годин і готують їх електронний варіант для ТР — консультантів. Керування цим процесом відбувається з допомогою технології компанії FileNet. Спеціальне ПЗ дозволяє здійснювати повний контроль за процесом архівування документу[6].

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой