Автоматизована система управління проектами студії інтер’єрів "Сервіс-Центр"

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Программирование


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

Вступ

Розділ 1 Дослідження діяльності студії інтер'єрів та виявлення задач автоматизації

1.1. Історія підприємства, загальна характеристика діяльності підприємства

1.2. Організаційно-функціональна структура підприємства

1.3. Функціональне моделювання діяльності студії та виявлення задач до автоматизації

1.4. Огляд існуючих рішень

1.5. Постановка задачі на проектування

Розділ 2 Технічне завдання на розроблення автоматизованої системи

2.1 Загальні положення

2.2 Призначення і цілі створення системи

2.3 Вимоги до системи, програмного забезпечення

2.3.1 Вимоги до структури і функціонування системи

2.3.2 Вимоги до чисельності і кваліфікації персоналу

2.3.3 Показники призначення

2.3.4 Вимоги до надійності

2.3.5 Вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу

2.3.6 Вимоги до збереження інформації при аваріях.

2.3.7 Вимоги безпеки

2.3.8 Вимоги по ергономіці і технічній естетиці

2.3.9 Вимоги до експлуатації, технічного обслуговування, ремонту і зберігання компонентів системи.

2.3. 10 Вимоги до захисту від впливу зовнішніх діянь

2.3. 11 Вимоги по стандартизації і уніфікації

2.3. 12 Вимоги до функцій

2.3. 13 Вимоги до видів забезпечення

2.3. 14 Вимоги до математичного забезпечення

2.3. 15 Вимоги до інформаційного забезпечення

2.3. 16 Вимоги до лінгвістичного забезпечення

2.3. 17 Вимоги до програмного забезпечення (ПЗ)

2.3. 18 Вимоги до операційної системи

2.3. 19 Вимоги до СУБД:

2.3. 20 Вимоги до програмних засобів введення і виведення даних

2.3. 21 Вимоги до технічного забезпечення

2.3. 22 Вимоги до організаційного забезпечення

2.4 Склад, зміст та послідовність робіт по створенню системи

2.5 Порядок контролю і приймання системи

2.6 Вимоги до введення системи в дію

2.7 Вимоги до документації

2.8 Джерела розробки

Розділ 3 Технічний проект

3.1 Вибір та обґрунтування вибору програмних засобів для розроблення системи

3.1.1 Platinum Platinum ERwin 4.0.

3.1.2 SQL Server 2005

3.2.3 Об'єктно-орієнтована мова програмування Delphi 7.

3.2 Обґрунтування структури та створення системи

3.2.1 Засадничі дані

3.2.2 Опис функцій, що автоматизуються, цілі функціонування системи

3.3 Проектування структури і створення системи

3.4 Алгоритми рішення, забезпечення виконання функцій, захист інформації

3.5 Інструкція користувача системи

Розділ 4 Локальна обчислювальна мережа

4.1 Основні призначення ЛОМ

4.2 Обґрунтування і вибір технології побудови ЛОМ, типу мережі, налаштування мережі

4.3. Потенційні загрози безпеки інформації, засоби захисту інформації у КМ

Розділ 5. Техніко-економічний ефект від впровадження системи

5.1 Визначення витрат часу на розробку проекту

5.2 Визначення техніко-економічних показників для обґрунтування ефективності впровадження комп’ютерної системи

Розділ 6 Охорона праці

6.1 Умови праці

6.2 Мікроклімат, чистота та іонізація повітря

6.3 Виробничі випромінювання

6.4 Виробниче освітлення

6.5 Розрахунок штучного освітлення

6.6 Шум та вібрація

6.7 Електробезпека

6.8 Пожежна безпека

Розділ 7 Цивільна оборона

7.1 Загальна інформація

7.2 Інформація та оповіщення. Поведінка населення при загрозі надзвичайної ситуації

Вступ

На сучасному етапі автоматизація проникає в усі сфери людської діяльності. Те, що автоматизація підприємства — це нагальна потреба, сьогодні ні в кого не викликає сумніву. Підприємства, у яких автоматизація впроваджена ширше, мають перевагу на ринку. Автоматизація підприємства дозволяє максимально скоротити вплив людського фактора на кінцевий результат. Зрозуміло, автоматизація підприємства споконвічно вимагає інвестицій, але за рахунок скорочення витрат на обслуговування й підвищення продуктивності, ці вкладення окупаються.

Але автоматизація підприємства не обмежена лише таким процесом, як автоматизація основних для підприємства виробничих циклів, це й автоматизація управлінських процесів.

Так автоматизація підприємства може з успіхом поширюватися й на планування діяльності підприємства. Так ведення контролю за управлінням проектами підприємства може бути покладене на певний програмний продукт підприємства, що дозволяє на основі вихідних даних у загальному алгоритмі й одержувати кінцеву інформацію.

Оскільки управління проектами для досліджуваного підприємства є основною сферою надання послуг, ми запропонували автоматизувати саме її.

У даній дипломній роботі відмічається структура системи, визначаються склад задач по створенню та функціонуванню системи, проводяться обґрунтування обраного програмного забезпечення та розглядаються алгоритми рішення, забезпечення виконання функцій, захист інформації.

Розділ 1 Дослідження предметної області та виявлення задач автоматизації

1.1 Історія підприємства, загальна характеристика діяльності підприємства

Студія «Сервіс-центр» працює на ринку надання послуг з дизайну інтер'єрів з 2001 року.

Студія дизайну виконує весь комплекс робіт з розробки й реалізації авторських дизайнів-проектів інтер'єрів квартир, котеджів, офісів, ресторанів, торговельних залів, клубів, розважальних комплексів, а саме:

— Планування приміщень;

— Ескізні рішення, розробка 3D-візуалізацій;

— Розробка робочої документації для виробництва будівельно-оздоблювальних робіт

— Повна комплектація — пошук підрядних організацій, постачальників, проведення тендерів, контроль якості, строків, вартості

— Розробка індивідуальних елементів інтер'єра;

— Авторський нагляд

1.2 Організаційно-функціональна структура підприємства

До студії входять наступні відділи:

* Проектний відділ;

* Проектно-організаційний відділ;

* Фінансовий відділ;

* Адміністративний відділ

Організаційна структура підприємства є ієрархічною, вона відображає усі відділи підприємства та їх взаємодію між собою.

Кожен відділ тісно взаємодіє між собою, але підпорядковуються співробітники керівнику студії.

Організаційна структура підприємства — див. додатки у графічному матеріалі

Керівник студії -

Функції

1. Керує відповідно до діючого законодавства виробничо-господарською й фінансово-економічною діяльністю підприємства, несучи всю повноту відповідальності за наслідки прийнятих рішень, схоронність і ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності.

2. Організовує роботу й ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, направляє їхня діяльність на розвиток і вдосконалювання виробництва з обліком соціальних і ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, ріст обсягів збуту продукції й збільшення прибутку, якості й конкурентоспроможності виробленої продукції, її відповідність світовим стандартам.

3. Забезпечує виконання підприємством всіх зобов’язань перед бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками й кредиторами, включаючи установи банку, а також господарських і трудових договорів (контрактів і бізнес-планів).

5. Захищає майнові інтереси в суді, арбітражі, органів державної влади й керування.

Фінансовий директор

Функції

1. Інформаційна підтримка керівників функціональних підрозділів при розробці планів (витрат, продажів, виробництв, інвестицій, закупівель і т.д.); Формування й удосконалювання системи планування; Розробка стратегії фінансування при складанні бізнес-планів;

2. Визначення податкової політики в цілому по Компанії й по кожному структурному підрозділі, на підставі цього визначати облікову політику по кожному структурному підрозділі; Разом з відділами брати участь у розгляді претензій і санкцій, пред’явлених покупцями й замовниками, брати участь у розробці пропозицій по усуненню недоліків, що викликають ці претензії; брати участь у пред’явленні претензій (разом з юридичним відділом) постачальникам, замовникам, кредитно-розрахунковим організаціям, банкам, у випадку невиконання ними умов укладених договорів, контрактів; Перевірка звітів, надаваних функціональними підрозділами на відповідність кошторисам і планам затвердженим на даний звітний період на підставі висновків внесення пропозицій про заохочення або стягнення відповідно до діючим «Положенням про мотивації» і додатком до даного Положення;

3. Здійснення контролю за проведеними фінансовими операціями відповідно до розроблених і затверджених схем,

Бухгалтер

Функції

1. Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, зобов’язань і господарських операцій (облік основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, реалізації продукції, результатів господарсько-фінансової діяльності; розрахунки з постачальниками й замовниками, за надані послуги й т.п.).

2. Робить нарахування й перерахування податків, стразових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, засобів на фінансування капітальних вкладень, заробітної плати робітників.

Менеджер проектів

Функції

1. Розробляє й погоджує з керівником компанії, кураторами проектів концепцію, мету й основні етапи проектів.

2. Прораховує плани витрат, доходів, руху грошових коштів проектів.

2. Веде документацію.

4. Організує реалізацію проектів відповідно до плану робіт.

5. Проводить презентацію проектів.

6. Підготавлює і вносить зміни в проекти.

7. Координує роботи учасників проектних груп.

8. Контролює якість виконання робіт із проектів.

9. Ініціює проведення нарад і їхнє планування по ходу виконання проектів.

10. Формує й погоджує проміжні й підсумкові звіти по проектах з керівником і представляє проміжні й підсумкові звіти кураторам проектів.

Архітектор

Функції

1. Бере участь у підготовці технічних завдань на розробку містобудівних і архітектурних рішень.

2. Розробляє проект, проектну документацію, специфікацію

3. Погоджує ухвалені рішення із проектними розробками інших розділів (частин) проекту.

4. Здійснює авторський нагляд за будівництвом проектованих об'єктів.

Дизайнер

Функції

1. Створює двох-, тривимірні моделі, візуалізовані зображення

2. Розробляє об'єкти у двох-, тривимірній сцені, растрові текстури, матеріали для об'єктів, композицію й розміщення об'єктів у сцені, настроювання висвітлення й візуалізації сцени, візуалізацію сцени

3. Здійснює вивчення вимог, пропонованих замовниками до проектованих об'єктів, технічні можливості організації для проектування, відбір і аналіз науково-технічної інформації, необхідної на різних стадіях (етапах) розробки візуалізацій, порівняльний аналіз аналогічної вітчизняної й закордонної продукції, оцінку їх естетичного рівня, аналіз досвіду інших організацій у розробці дизайну аналогових проектів.

Конструктор

Функції

1. Розробляє ескізні, технічні й робочі проекти особливо складних, складних і середньої складності виробів, використовуючи засобу автоматизації проектування, передовий досвід конкурентноздатних виробів, забезпечує при цьому відповідність розроблювальних конструкцій технічним завданням, стандартам, нормам охорони праці й техніки безпеки, вимогам найбільш економічної технології виробництва, а також використання в них стандартизованих і уніфікованих деталей і складальних одиниць.

2. Становить загальні компонування й теоретичні вв’язування окремих елементів конструкцій на підставі принципових схем і ескізних проектів, перевіряє робочі проекти й здійснює контроль креслень за фахом або профілем роботи, знімає ескізи складних деталей з натури й виконує складні деталіровки.

3. Проводить технічні розрахунки по проектах, техніко-економічний і функціонально-вартісної аналіз ефективності проектованих конструкцій, а також розрахунок ризиків при розробці нових виробів, становить інструкції для експлуатації конструкцій, пояснювальні записки до них, карти технічного рівня, технічні умови, повідомлення про зміни в раніше розроблених кресленнях і іншій технічній документації.

4. Погоджує розроблювальні проекти з іншими підрозділами підприємства, представниками замовників і органів нагляду, економічно обґрунтовує розроблювальні конструкції.

Водій

Функції

Забезпечення експедиторської й кур'єрської функції по доставці й супроводу матеріалів, а також бухгалтерських і ін. документів.

Адміністратор

Функції

1. Здійснює роботу з ефективного й культурного обслуговування відвідувачів, створенню для них комфортних умов.

2. Розглядає претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, проводить необхідні організаційно-технічні заходи.

3. Контролює дотримання підлеглими працівниками трудової й виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії й гігієни.

4. Інформує керівництво про наявні недоліки в обслуговуванні відвідувачів, прийнятих заходах для їхньої ліквідації.

5. Забезпечує виконання працівниками вказівок керівництва підприємства.

Аналіз бізнес-процесів підприємства

Процес діяльності всієї структури студії має наступну схему

Керівник студії повністю контролює та очолює весь процес виробництва — вибір стратегії залучення Замовників, визначення підрядників, формування ціни та прийняття стратегічних рішень.

Далі розглямено процес одного замовлення — одного проеку.

Визначається менеджер проектів — який на момент появи замовлення воловіє основними даними — назвою, адресою, контактними особами, типом проекту. Менеджер визначає (разом з замовником) перелік задач по об'єкту та графік виконання робіт. Після визначення — проводе розподіл цих задач між співробітниками та підрядниками. Далі - перелік задач, контроль виконання, ціни, строки — ведуть автономно у менеджера, і, звісно, до них немає доступ інший співробітник, дані передаються і до бухгалтерії, і до керівництво у роздрукованому варіанті - постійно обновляючи іі самостійно.

У такий спосіб ми бачимо, що кожний відділ веде самостійний облік діяльності, дублюючи тим самим роботу один одного.

Час, витрачений на дублювання інформації могло бути витрачене на поліпшення виконуваних завдань

Завдання можуть у процесі передачі губитися, а контроль виконання не завжди швидкий і зручний — тому що немає повного переліку питань до того або іншого співробітника по окремому проекту.

1.3 Функціональне моделювання діяльності студії та виявлення задач до автоматизації

Методологія IDEF0 є основою для широко відомої програмної системи BPwin (Business Process for Windows). Модель будується за допомогою «функціональних блоків» та «інтерфейсних дуг». Перші нагадують кусково-лінійні агрегати, а за допомогою дуг, які пов’язують між собою блоки, можна зобразити процес будь-якого рівня складності.

На початкових етапах створення системи необхідно зрозуміти, як працює організація, що ми збираємося автоматизувати. Ніхто в організації не знає, як вона працює, у тій мері подробиці, що необхідна для створення системи. Керівник добре знає роботу в цілому, але не в змозі вникнути в деталі роботи кожного рядового співробітника. Рядовий співробітник добре знає, що діється на його робочому місці, але погано знає, як працюють колеги. Тому для опису роботи підприємства необхідно побудувати модель. BPwin саме і призначений для побудови такої моделі -- функціональної моделі (чи моделі процесів).

Звичайно спочатку будується модель існуючої організації роботи -- AS-IS («як є»). Аналіз функціональної моделі дозволяє зрозуміти, де знаходяться найбільш слабкі місця, у чому будуть складатися переваги нових бізнес-процесів і наскільки глибоким змінам піддасться існуюча структура організації бізнесу. Знайдені в моделі AS-IS недоліки можна виправити при створенні моделі ТО-ВЕ («як повинне бути») -- моделі нової організації бізнес-процесів. Найбільш зручною мовою моделювання бізнес-процесів е IDEFO

Під моделлю в IDEFO розуміють опис системи (текстове і графічне), що повинне дати відповідь на деякі заздалегідь визначені питання. Процес моделювання якої-небудь системи в IDEFO починається з визначення контексту, тобто найбільш абстрактного рівня опису системи в цілому. У контекст входить визначення суб'єкта моделювання, мети і точки зору на модель. Під суб'єктом розуміється сама система. При цьому необхідно точно установити, що входить у систему, а що лежить за її межами; іншими словами, ми повинні визначити, що ми будемо надалі розглядати як компоненти системи, а що — як зовнішній вплив. На визначення суб'єкта системи буде істотно впливати позиція, з якої розглядатиметься система, і ціль моделювання -- питання, на які побудована модель повинна дати відповідь. IDEFO-модель припускає наявність чіткої сформульованої мети, єдиного суб'єкта моделювання й однієї точки зору.

Основу методології IDEFO складає графічна мова опису бізнес-процесів. Модель у нотації IDEFO являє собою сукупність ієрархічно упорядкованих і взаємозалежних діаграм. Вершина цієї деревоподібної структури, що представляє собою самий загальний опис системи і її взаємодій із зовнішнім середовищем, називається контекстною діаграмою. Після опису системи в цілому проводиться розбивка її на великі фрагменти. Цей процес називається функціональною декомпозицією, а діаграми, що описують кожен фрагмент і взаємодія фрагментів називаються діаграмами декомпозиції. Після декомпозиції контекстної діаграми проводиться декомпозиція кожного великого фрагмента системи на більш дрібні і так далі, до досягнення потрібного рівня подробиць опису. Після кожного сеансу декомпозиції проводяться сеанси експертизи: експерти предметної області вказують на відповідність реальних бізнес-процесів створеним діаграмам. Знайдені невідповідності виправляються, і тільки після проходження експертизи без зауважень можна приступати до наступного сеансу декомпозиції. Таким чином, досягається відповідність моделі реальним бізнес-процесам на будь-якому і кожнім рівні моделі.

Побудувавши функціональну модель (BPWin (див. графічні матеріали) та логічну модель даних (ERWin (див. графічні матеріали)Ґ, ми побачимо відображенні оптимальної діяльності при розробленні виробничої програми.

1.4 Огляд існуючих рішень

Вивчимо пропонований ринок і спробуємо підібрати програму керування проектами, що підходить нам за принципом роботи, вартості, системним вимогам.

Вибір програми для використання залежить від багатьох факторів:

— розмір і складність проекту

— необхідна кількість розкладів робіт, що становлять

— необхідність спільної роботи над проектами

— необхідність проведення розрахунків

— легкість освоєння й зручність графічного інтерфейсу

— максимально припустима вартість програми

— особисті переваги керівника проекту

Найпоширеніші програми для рішення завдань управління проектами:

MS Project

Розроблювач: Microsoft Corp./ США (http: //www. microsoft. com/project)

Дозволяє планувати нескладні комплекси робіт з урахуванням їх взаємозв'язку й розподілу між виконавцями з вирівнюванням ресурсів

— Автоматизована підготовка звітів і «знімки» поточного стану проекту

— Обмін інформацією менеджера й виконавців через MS Outlook

— Має WEB-орієнтоване доповнення MS Project Central, що надає інструменти для підтримки спільної роботи членів команди проект

Microsoft Project

— З основних особливостей, пов’язаних із плануванням і контролем за виконанням проекту, що з’явилися в новій версії, можна відзначити наступні.

— Ієрархічні коди структур для завдань і ресурсів;

— матеріали, що витрачають, як вид ресурсів;

— місяць як одиниця тривалості робіт;

— індивідуальні календарі для завдань;

— графічні індикатори для наочного подання «проблемних» завдань;

— поля з обчислюють формулами, що, обумовленими користувачами;

— дві шкали часу (основна й допоміжна);

— вказівка приблизного періоду виконання завдання (з наступним уточненням);

— створення шаблонів проектів.

— Поліпшено функції підтримки ієрархічної структури робіт (WBS), визначення пріоритетів для завдань, вирівнювання завантаження ресурсів, розрахунку критичного шляху в групі проектів, перегляду мережної діаграми проекту.

— Microsoft адресує свій продукт не тільки починаючим, але й професійним керівникам проектів. Для розширення функціональності системи виробником випускаються Add-in-модулі, доступні для безкоштовного завантаження через Internet. Крім того, існує велике число безкоштовних і комерційних продуктів сторонніх виробників.

— Що стосується зручності роботи, те тепер пакет підтримує такі функції, як самонастроювальні меню, одновіконний інтерфейс, установку по запиті, переміщувані профілі користувачів, режим Windows Terminal Server і т.д. Довідкова система дозволяє користувачам додавати в неї свою інформацію.

— Особлива увага приділена організації обміну інформацією в команді проекту. Новий продукт Microsoft Project Central дозволяє всім учасникам проекту працювати з актуальною проектною інформацією. Доступ здійснюється або через Web-броузер, або через спеціальний додаток MS Project Central Client. Для мобільних і вилучених користувачів передбачена робота в режимі off-line з наступною синхронізацією інформації.

— Працюючи із системою, можна не тільки переглядати поточну інформацію, але й обновляти дані -і вносити нові завдання, перерозподіляти завдання між виконавцями й т.д. Права доступу визначаються адміністратором. Перегляд можливий як у режимі таблиць, так і у вигляді діаграми Ганнта.

— Підтримується двунаправленный обмін інформацією з Outlook. Керівник проекту може передати виконавцям дані про завдання (у вигляді списку), які необхідно виконати, а ті, у свою чергу, можуть інформувати його про всі зміни в робочому календарі. Крім того, користувачі MS Outlookљ2000 мають можливість переглядати всю проектну інформацію із цього додатка.

Primavera Project Planner

Розроблювач: Primavera Systems Inc. / США (http: //www. primavera. com)

Центральний програмний продукт сімейства Primavera для координації великої кількості середніх і великих проектів у рамках обмежених ресурсів

— Дозволяє об'єднання фрагментів проектів, підготовлених в SureTrak

— Має кілька десятків стандартних шаблонів подання проекту, а також можливість створювати й зберігати власні макети й звіти з публікацією на web-сайті компанії

— Розвинено функцію глобальної заміни для внесення змін у дані проекту з використанням логічних, арифметичних і строкових виражень

— Дозволяє експорт даних у програми Dbase і Lotus

— Мережна версія дозволяє працювати паралельно, обновляючи й аналізуючи інформацію, підготовляючи звіти по безлічі проектів одночасно

— Дозволяє працювати з необмеженим набором основних проектів і подпроектов у рамках прав доступу, що обмежують можливості користувача переглядом і / або зміною тієї або іншої інформації відповідно до його повноважень

Open Plan

Розроблювач: Welcom Software / США (http: //www. welcom. com)

Полностью русифікована професійна програма планування й контролю великих проектів у масштабах підприємства

— Потужні кошти ресурсного й вартісного планування

— Ефективна організація мультипроектной і многопользовательской роботи, що дозволяє створити відкрите й масштабоване рішення для всього підприємства

— Функція ДУП (директор керування проектами) для автоматизації повторюваних процесів при керуванні проектами

— Реалізовано планування при обмеженому часі й ресурсах і тип матеріальних ресурсів з обмеженим строком зберігання

— Розмежування рівнів доступу до проектних даних провадиться за допомогою спеціальної утиліти SysAdm

— Убудована функція створення архіву проекту й модуль WEB Publisher для публікації даних проекту на WEB-сервері

— Випускається у варіантах Enterprise, Professional і Desktop, кожний з яких відповідає різним потребам менеджерів і виконавців проекту

— Комбінація з Cobra дозволяє побудувати інтегровану систему керування календарним графіком і витратами проекту

Spider Project

Розроблювач: Технології керування «Спайдер» / Росія

Краща вітчизняна система керування проектами, розроблена з обліком великого практичного досвіду, потреб і пріоритетів російського ринку

— Дозволяє крім тривалості операції задавати фізичні обсяги робіт на операціях, тоді тривалість визначається в процесі складання розкладу робіт залежно від продуктивності призначених ресурсів

— Крім окремих ресурсів, можна задавати мультиресурсы (групи ресурсів, які виконують роботи разом) і пули (групи взаємозамінних ресурсів), що дозволяє одержати більше короткі розклади

— Можливе використання необмеженої кількості складових вартості, причому в різних валютах, а також необмежена кількість різних ієрархічних структур робіт і ресурсів

— Реалізовано можливість зберігати необмежену кількість версій проекту й аналізувати хід виконання робіт з порівняння з базової версій або будь-якою іншою версією

— Реалізовано підтримку групової роботи й роботи через Internet, при цьому немає одночасного доступу на зміну даних

— Платформа: Windows 9x / NT / 2000

— Мінімальні вимоги: процесор i486, ОЗУ 32 Мбайт, вільне місце на диску 25 Мбайт

WelcomHome

Розроблювач: Welcom Software / США (http: //www. welcom. com)

Кошти організації групової роботи на основі WEB-технологій для ведення проектів з використанням єдиного WEB-інтерфейсу доступу до всієї проектної інформації в режимі реального часу через Internet

Взаємодія учасників проектів забезпечується в рамках єдиного порталу через електронну пошту, дошки оголошень і дискусійні форуми, при цьому також регламентується уведення прогресу робіт виконавцями

Використаються набудовують шаблоны, що, процедур керування проектами для забезпечення формалізованого й стандартизованого підходу до виконання робіт і уніфікації корпоративних управлінських процесів

Можлива інтеграція із системами календарного планування MS Project, OpenPlan і системою бюджетування проектів Cobra для забезпечення доступу членам проектної групи до необхідних календарних і вартісних даних по проекті

Платформа: Windows NT/2000/XP

Бази даних: Oracle, SQL Server 7/2000, MS Access

WEB: сервер MS IIS, Apache, браузер Internet Explorer, Netscape Navigator

Система безпеки забезпечує розмежування доступу до проектних даних і функціонала системи за рахунок адміністрування користувачів, груп і ролей

Наведена порівняльна таблиця аналогових рішень.

Параметр

MS Project

SureTrak

Primavera

Open Plan

Spider

WelcomHome

Країна походження

США

США

США

США

Росія

США

Розроблювач

Microsoft

Primavera Systems

Primavera Systems

Welcom Software

Spider Technologies

Welcom Software

Дистриб’ютор

Microsoft

ПМ Софт

ПМ Софт

ЛАНІТ

-

ЛАНІТ

Русифікація

немає

так

немає

так

так

так

Основне завдання

«легкий» офісний інструмент

полегшений варіант Primavera P3

професійне керування середніми й великими проектами

професійне керування середніми й великими проектами

професійне керування середніми й великими проектами

електронний офіс проекту

Цільова група

користувачі

користувачі

професіонали

професіонали

професіонали

Пользо-ватели й профес-сионалы

Наявність версій різного ступеня складності

немає

немає

велика кількість додаткових пакетів

Enterprise, Profesional, Desktop

Project Pro, Desktop

немає

Імпорт / експорт

MS Access, Excel, ODBC, FoxPro, CSV, Lotus, OLE

P3

ODBC, OLE, DDE

SQL, Oracle, Sybase, xBase

формат CSV, Oracle, SQL Server, Access, Interbase, Lotus Notes

MS Access, SQL Server, Oracle

Спільне використання з іншими додатками

MS Exchange

P3, MS Project

SureTrak

MS Project, P3, SAP E/3, Baan

-

MS Project, Open Plan, Cobra

Платформа

повна сумісність із MS Windows

Windows 3. x / 9x / NT / 2000, OS/2

Windows 9x / NT / 2000

Windows 9x / NT / ME / 2000

Windows 9x / NT / 2000

Windows NT / 2000 / XP

Мінімальні вимоги

-

процесор i386, ОЗУ 4 Мбайт, місце на диску 16 Мбайт

-

ОЗУ 32 Мбайт

процесор i486, ОЗУ 32 Мбайт, місце на диску 25 Мбайт

-

Безпека данн ых

-

права доступу пользова-телей

права доступу пользова-телей

утиліта SysAdm

контроль доступу пользовате-лей

Админи-стри-рование користувачів, їхніх груп і ролей

Мережна версія

MS Project Central

-

Primavera Post Office

так

-

-

Интегра-ция з Internet

для мережної версії інтеграція з MS Exchange

-

MS Mail, публікація звітів на WEB-сервері

WEB Publisher для публікації на WEB-сервері

так, при цьому немає одночасного доступу на зміну даних

WEB-інтерфейс, e-mail, дошки оголошень, форуми

З переліку ми бачимо, що до теперішнього часу створена велика кількість систем керування проектами, як самостійних, так і в складі корпоративних інформаційних систем. Оскільки такі поняття як «проект» і «керування проектом» мають дуже широке тлумачення, те подібні автоматизовані системи або є вузькопрофільними, або, навпаки, поєднують у собі така кількість функцій, які роблять систему громісткою: вона стає дорогою й складної як у настроюванні, так і у використанні.

Тому, незважаючи на перенасичення ринку подібними продуктами, створення простої та надійної системи керування проектними завданнями є актуальним і для нашого підприємства.

1.5. Постановка задачі на проектування

У першу чергу, системи повинна підтримувати найпростіші функції ведення проектів, тобто дозволяти зберігати дані про кожен проект, включаючи задачі та оплати по проекту. Крім того, повинна бути можливість об'єднання виконавців по проектах і завданням.

Основне призначення подібної системи — підтримка проектів і завдань, видача завдань співробітникам і контроль виконання завдань і ходу проекту.

Система повинна дозволяти оперативно одержувати інформацію про заплановане й фактично відпрацьованому часі по кожному проекті, кожному завданню в рамках проекту й по кожному виконавці в рамках завдання, а також про поточний стан виконання бюджету як по проекті в цілому, так і по кожному виконавці окремо.

Природно, подібна система повинна мати гнучку систему поділу прав користувачів.

Також ми виділили основні вимоги по системі: розроблювана система має бути клієнт-серверною, не вимагати переобладнання компанії, мати можливість розширюватися на основі цієї системи, бути легкою у користуванні, Забезпечувати захист інформації

Розділ 2 Технічне завдання на розроблення автоматизованої системи

2.1 Загальні положення

Найменування системи: Автоматизована система управління проектами студії інтер'єрів «Сервіс-Центр» (далі «Система»).

Результати роботи по створенню системи оформлюються згідно вимогам ГОСТів на відповідні етапи розробки.

Порядок оформлення і передачі результатів в даному випадку визначається змістом і календарним планом.

При виникненні необхідності на наступних стадіях робіт по створенню системи окремі положення можуть уточнюватися і розвиватися.

2.2 Призначення і цілі створення системи

Система призначена для автоматизації управління проектами з метою покращення та прискорення процесу управляння проектами, оперативний доступ до інформації стосовно проектів.

Основною метою створення системи є забезпечення оперативного отримання повної і достовірної інформації створення умов для ефективного управлінню та веденню проектів, перехід на нові інформаційні технології.

2.3 Вимоги до системи, програмного забезпечення

2.3.1 Вимоги до структури і функціонування системи

Структура системи обумовлена функціональним змістом управлінської діяльності відділу реалізації проектів.

Структура системи має бути клієнт-серверною.

Система належить до вищого рівня управління і згідно з функціональною структурою проектно-організаційного відділу повинна бути пов`язана в мережі з автоматизованими робочими місцями:

* проектного відділу;

* комерційного відділу;

* керівника;

Система повинна функціонувати у діалоговому режимі.

Діагностика функціонування системи на основі використання стандартних процедур технічних засобів системи, а також аналізу користувачем вихідних форм документів, повинна передбачувати виявлення відхилень від нормального процесу вирішення задач та виявлення порушень в роботі комп’ютерно-технічних засобів, а також програмних помилок, забезпечуючи експлуатаційний персонал відповідними діагностичними повідомленнями.

Розвиток і модернізація системи повинні проводитися шляхом:

— уточнення, нарощування чи заміни виконуваних функцій;

— модернізації технічних і програмних засобів по мірі розробки і впровадження нових поколінь комп’ютерів.

Структура і технологія програмного забезпечення системи повинні забезпечити простоту їх модернізації і розвитку, з можливістю збільшення розмірності задач і обсягів інформації, без суттєвих змін модулів управління, алгоритмів вирішення задач, а також можливості реалізації їх на нових ПК.

2.3.2 Вимоги до чисельності і кваліфікації персоналу

Персонал, який використовує систему повинен дотримуватися наступних вимог:

? пройти навчання і отримати навички роботи на ПК;

? дотримуватись технологічних інструкцій при роботі з системою в діалоговому режимі;

? дотримуватись правил зберігання та копіювання інформації;

? дотримуватись техніки безпеки при роботі на ПК.

Вхід в систему повинен здійснюватися через пароль (профіль користувача), відповідно кожен користувач матиме свої обмежання щодо перегляду, змін чи друку інформації

2.3.3 Показники призначення

Показники призначення повинні характеризувати ступінь та якість автоматизації управління проектами для повного ведення реалізації останнього. Перелік та допустимі значення показників, при яких зберігається цільове призначення системи, повинні бути визначені на стадії технічного проекту.

Система повинна мати можливість налаштування на параметри об'єкту управління та принтеру при модернізації та розвитку системи, а також зміні процесів та методів організаційного управління.

2.3.4 Вимоги до надійності

Основними показниками надійності програмного забезпечення є:

— ймовірність безвідмовного виконання задачі в заданий термін

— коефіцієнт готовності програмно-технічного комплексу

— середній час відновлення програмно-технічного комплексу

— мінімальний час між двома відмовами за календарний місяць.

Для забезпечення надійності програмного та інформаційного забезпечення необхідно передбачити:

? використання об'єктно-орієнтованого програмування;

? використання засобів від збоїв, несанкціонованого доступу, помилкових дій персоналу і т.д. ;

? використання інструменту для розробки динамічних, насичених інформацією діаграм, які відображають роботу мережі;

? використання засобів клієнт-серверної СУБД.

Для забезпечення роботи клієнт-серверної системи необхідна локальна комп’ютерна мережа, яка вже існує на підприємстві.

Комплекс технічних засобів повинен передбачати:

— блокову компоновку апаратури і простоту заміни несправних блоків;

— можливість запуску і вирішення функціональних задач з робочих станцій.

2.3.5 Вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу

Також кожен сеанс роботи системи повинен розпочинатися з введення індивідуального паролю.

Система парольного захисту повинна мати власні засоби періодичної зміни паролів або використовувати стандартні засоби середовища розробки. Для забезпечення більшого захисту від несанкціонованого доступу кожен з працівників повинен мати свій персональний пароль. Крім того, деякі таблиці потрібно захистити від можливого редагування, доповнення чи вилучення інформації.

2.3.6 Вимоги до збереження інформації при аваріях

За допомогою засобів MS SQL Server 2005 необхідно налаштувати створення резервних копій бази даних, та методів завантаження їх після аварії.

Резервна копія бази даних і база даних повинні знаходитись на різних машинних носіях чи пристроях.

2.3.7 Вимоги безпеки

Технічні засоби системи при налагодженні, обслуговуванні та ремонті повинні відповідати загальним вимогам безпеки за ДСТУ 12.2. 003−74; ДСТУ12.3. 002−75; ДСТУ 25 861−83;

в розділі електробезпеки: ДСТУ 12.1. 019−79; ДСТУ12.1. 030−81; ДСТУ 12.1. 038−82; ДСТУ 12.2. 007−75;

в розділі пожежобезпеки: ДСТУ 12.1. 004−91; СН -01−87;

для забезпечення безпеки при монтажі, налагодженні, експлуатації, обслуговуванні і ремонті технічних засобів системи необхідно дотримуватись вимог: ГОСТ 12.1. 002−84; ГОСТ 12.1. 013−78; ГОСТ 12.1. 019−79; ГОСТ 12.1. 030−81; ГОСТ 12.1. 038−82;

по доступним рівням освітленості, вібраційних і шумових навантажень слід дотримуватися вимог відповідно: СНіП П-4−79 і Н 512−778; ГОСТ 12.1. 012−78; ГОСТ 12.1. 012−83.

Всі технічні елементи системи, що знаходяться під напругою, повинні мати захист від випадкового доторкання, а самі технічні засоби мати захисне заземлення у відповідності з ДСТУ 12.1. 030−81.

При встановленні, ремонті, технічному обслуговуванні та експлуатації комплексу повинні дотримуватись «Правила влаштування електрообладнання».

Обслуговуючий персонал повинен мати посвідчення на право експлуатації комплексу і зобов’язаний пройти інструктаж з техніки безпеки при роботі з електроустаткуваннями, включеними в мережу 220V через розподільчий трансформатор.

Технічні засоби системи повинні бути встановлені так, щоб забезпечувалася їх безпечна експлуатація та технічне обслуговування.

Рівні шуму та звукового навантаження в місці розташування персоналу системи не повинні перевищувати значень, встановлених ДСТУ 12.1. 003−83. На місці встановлення системи повинні бути обмежені небезпечні і шкідливі виробничі фактори за ДСТУ 12.0. 003−74, в тому числі рівні електромагнітних, електростатичних полів відповідно за ГОСТ 12. 006−84, 12.1. 045−84.

Приміщення для технічних компонентів повинно бути обладнане контурами — шинами захисного заземлення.

2.3.8 Вимоги по ергономіці і технічній естетиці

Загальні ергономічні вимоги, що регламентують організацію робочого місця, взаємне розташування засобів відображення інформації, засобів зв’язку в межах робочого місця повинні відповідати ДСТУ 22 269 -76.

Освітленість робочого місця повинна відповідати СН 512−78.

Для розміщення технічних засобів підсистеми необхідні площі, визначені в СН 512−78. При цьому повинні дотримуватися вимоги, зазначені в експлуатаційній документації

Засоби відображення повинні розміщуватися таким чином, щоб кут спостереження екрану складав не більше ніж 45 градусів, мінімальна відстань спостереження екрану — 0,3 м, рекомендована — 0,5 м.

Побудова програмного забезпечення повинна враховувати втомлюваність користувачів при роботі з монітором: контрастність зображення повинна бути приємною для сприйняття, поєднання кольорів має забезпечувати легке зчитування інформації, тощо.

2.3.9 Вимоги до експлуатації, технічного обслуговування, ремонту і зберігання компонентів системи

Види обслуговування системи визначаються у відповідності з ГОСТ 18 322–78. Загальні вимоги по експлуатації, технічному обслуговуванні і ремонту повинні відповідати ГОСТ 21 552–84 та ГОСТ 20 397–82.

Напруга живлення технічних засобів системи 220/380 В змінного струму, частотою (50 +/- 1) Гц. Допустиме відхилення напруги від плюс 10 до мінус 15%, допустима тривалість перерв в живленні не повинна перевищувати 0,001с.

Кількість, кваліфікація і режими роботи обслуговуючого персоналу повинні відповідати рекомендаціям, зазначеним в технічних умовах і інструкціях з експлуатації окремих технічних засобів.

Склад, розміщення і умови зберігання компонентів елементів технічних засобів системи визначається рекомендаціями, зазначеними в експлуатаційній документації на ці елементи.

Регламент обслуговування повинен відповідати їх рівню і умовам роботи, щоб у випадку відмови системи забезпечити роботу в аварійному режимі.

2.3. 10 Вимоги до захисту від впливу зовнішніх діянь

Електрична складова електромагнітного поля в приміщеннях не повинна перевищувати 0,3 В/м2 в діапазоні частот від 0,15 до 300 МГц у відповідності з ГОСТ 16 325–88. Для захисту від впливу електромагнітних полів та індустріальних завад необхідно передбачити різноманітні екрани та фільтри у відповідності з ГОСТ 23 450–79.

Засоби, які виключають вплив шкідливих факторів на функціонування комплексу технічних засобів, повинні бути запроектовані у відповідності з СН 512−78. Обчислювальні засоби за стійкістю до зовнішніх впливів повинні відповідати ГОСТ 21 552–84.

2.3. 11 Вимоги по стандартизації і уніфікації

В системі кодування інформації необхідно проводити за світовим класифікатором і стандартом.

2.3. 12 Вимоги до функцій

Перелік функцій з зазначенням вхідної та вихідної інформації представлено в таблиці.

Функції, виконувані системою, повинні забезпечувати:

? раціональну організацію роботи відділу на основі безпаперової технології.

? зручне для користувача введення і використання інформації, що досягається за допомогою формування підказок і меню на екрані терміналу.

Найменування функцій

Вхідна

Інформація

Вихідна

Інформація

1

Формування таблиці переліку проектів

— назва проекту

— адреса проекту

— тип проекту

— стадія проекту

— дата початку проекту

— дата закінчення проекту

— площа проекту

— замовник проекту

Таблиця переліку проектів, таблиця даних по проекту

2

Формування таблиці переліку завдань по проектам

— приналежність до проекту

— опис задачі

— виконавець

— дата початку

— планована дата закінчення задачі

— фактична дата закінчення задачі

— відмітка про завершення

Таблиця з переліком задач по проектам

3

Формування таблиці переліку замовників

— приналежність до проекту — організація

— вид діяльності

— контактні дані

Таблиця переліку замовників

4

Формування таблиці переліку підрядників

— приналежність до проекту — організація

— вид діяльності

— контактні дані

Таблиця переліку підрядників

5

Формування таблиці з переліком співробітників

— посада

— контактні дані

Таблиця з переліком співробітників

6

Ведення балансу оплат по проектам

— приналежність до проекту

— назначення платежу

— сума

— дата

— підстава для оплати

— оплачена сума

— дата оплати

— прибуток студії

Звіт — баланс оплат

7

Ведення обліку надходження коштів

— приналежність до проекту

— сума надходження

— дата надходження

Звіт — надходження коштів

2.3. 14 Вимоги до математичного забезпечення

Математичне забезпечення повинно забезпечувати реалізацію математико-статистичних функцій, а також мати достатню гнучкість і універсальність.

Математичні методи та реалізуючі їх алгоритми повинні допускати можливість удосконалення на всіх стадіях створення та експлуатації системи.

2.3. 15 Вимоги до інформаційного забезпечення

Інформаційне забезпечення системи повинно містити дані, достатні для виконання всіх функцій системи. Інформаційне забезпечення повинно гарантувати організацію зберігання інформації і доступу до неї.

Заповнення інформаційної бази покладається на замовника за методиками і формами, розробленими виконаннями бази даних.

Склад, структура і спосіб організації даних у системі можуть уточнюватись на етапі технічного проектування.

2.3. 16 Вимоги до лінгвістичного забезпечення

Для розробки програмного забезпечення повинні використовуватися мови високого рівня, які забезпечують створення структурних програм, а також мова обраної СУБД для здійснення доступу та маніпулювання даними.

Організація діалогу користувача з системою повинна будуватися на наборах меню і підказок, орієнтованих на виконання користувачем функції. Запити користувача до системи повинні вводитися переважно українською мовою.

2.3. 17 Вимоги до програмного забезпечення (ПЗ)

Загальносистемне ПЗ повинно забезпечувати надійне і якісне виконання функціональних задач, покладених на систему. До загальносистемного ПЗ належить:

? операційна система (далі ОС);

? система управління базами даних (далі СУБД).

Загальні вимоги до системного ПЗ можна сформулювати таким чином:

? повне задоволення потреб функціональних задач, покладених на систему;

? мінімальні вимоги до ресурсів технічних засобів;

? максимальне використання можливостей технічних засобів;

? максимальна швидкодія.

ПЗ поділяється на такі частини:

— ПЗ клієнта (ОС, клієнтський додаток);

— ПЗ сервера (ОС сервера, SQL на сервері).

2.3. 18 Вимоги до операційної системи

— операційна система сервера — Windows Server 2003

— операційна система робочої станції - Windows ХР, можливо Windows Vista

— система управління базами даних (далі СУБД) — MS SQL Server 7.0.

Загальні вимоги:

— мінімальні вимоги до ресурсів технічних засобів (ТЗ);

— максимальне використання можливостей ТЗ;

— максимальна швидкодія;

— повне задоволення потреб функціональних задач, покладених на систему.

2.3. 19 Вимоги до СУБД:

? максимальне задоволення потреб функціональних задач;

? ефективне управління базою даних потрібного об'єму і структури;

? надійність;

? швидкість виконання запитів користувачів;

? мінімальні вимоги до ТЗ

2.3. 20 Вимоги до програмних засобів введення і виведення даних

? виведення необхідних даних на екран;

? про наявність помилок по реквізитам з можливістю їх виправлення під час введення даних (організувати за допомогою засобів СУБД: тригерів, функцій, процедур);

? керований ПК діалог при введенні даних;

? виведення даних у відповідному вигляді (формі документа) за запитом користувача.

При розробці клієнтських додатків необхідно виконувати наступні вимоги:

? компоненти програмного забезпечення повинні бути сумісними між собою і загальносистемним ПЗ;

? реалізація кожної функції повинна характеризуватися закінченістю, автономністю, мобільністю;

? ПЗ не повинно залежати від типу зовнішніх пристроїв (принтерів, дисків, сканерів і т.д.);

? діалог з користувачем повинен проводитись за допомогою клавіатури або миші з поясненням виконуваних дій (статус рядок) і можливістю отримання підказки (спливаючі підказки).

2.3. 21 Вимоги до технічного забезпечення

Технічні засоби системи повинні забезпечувати виконання функцій, перерахованих в таблиці.

Засоби обчислювальної техніки повинні забезпечувати обмін інформації в об'ємах, приведених в п. 2.4.3.2. (вимоги до інформаційного забезпечення):

Таблиця — Вимоги до технічного забезпечення

Основні характеристики компютера

К-сть

Технічні вимоги до серверу

1

Материнская плата ASUS® P5BV/SAS Intel® 3200

Серверный процессор Intel® Xeon® 3110 (6MB L2 cache, 3.0 GHz, 1333MHz FSB)

Оперативная память 2GB — 2x1GB DDR2 ECC DDR-667

Винчестер SCSI 3×146Gb, 15000rpm SAS + четвертый в подарок

Оптический диск DVD±RW, IDE black

Блок питания 500W

1

2

Монітор 17″, Samsung SyncMaster 731BF

1

3

Миша Logitech MX518 Gaming-Grade Optical

1

4

Клавіатура Logitech Media Keyboard Elite

1

Технічні вимоги до робочої станціі (кількість — див далі)

1

Процесор Intel® Core™ 2 Duo E8400 (6MB L2 cache, 3.0 GHz, 1333MHz FSB)

Материнська плата ASUS® P5K SE/EPU Intel® P35+ICH9

Оперативна пам’ять 2GB — 2x1GB DDR2−800

Відеокарта GeForce 8600GT MG 512MB, PCI Ex

1

2

Монітор 19 Samsung SyncMaster 931BW

1

3

Миша Logitech MX518 Gaming-Grade Optical

1

4

Клавіатура Logitech Media Keyboard Elite

1

5

Принтер НР Laser Jet 1020

1

Технічні засоби системи повинні складатися з пристроїв, які ремонтуються в вітчизняних умовах.

2.3. 22 Вимоги до організаційного забезпечення

Організаційне забезпечення системи розробляється у відповідності з вимогами державного стандарту до автоматизованої системи.

При впровадженні системи не передбачається збільшення штатної чисельності підприємства.

До організації функціонування системи висуваються наступні вимоги:

? наказом керівника студії визначається список співробітників, які матимуть доступ до системи;

? контроль і прийняття рішень при аварійних ситуаціях роботи системи здійснюється адміністратором системи/ обслуговуючою компанією

2.4 Склад, зміст та послідовність робіт по створенню системи

Стадії створення, строки виконання розробки приведені в Таблиці.

Таблиця — Стадії створення і строки виконання робіт

№ п/п Найменування робіт Строки виконання робіт

1 Передпроектне обстеження об'єкту автоматизації 01. 09. 08 — 20. 09. 08

2 Технічне завдання 20. 09. 08 — 01. 10. 08

3 Технічний проект 01. 10. 08 — 10. 11. 08

4 Впровадження (випробування) 10. 11. 08 — 01. 12. 08

2.5 Порядок контролю і приймання системи

1. При введенні в дію системи управління проектами необхідно пройти приймальні випробування згідно з ГОСТ 24. 104−85.

2. Випробування проводять розробники разом з замовником. Випробування проводяться для визначення працездатності і вирішення питання про можливості приймання системи в дослідну експлуатацію. Програму випробувань складає розробник і затверджує замовник.

3. Здача в дослідну експлуатацію здійснюється на основі ТЗ і інструкції користувача. За результатами дослідної експлуатації формується перелік доробок і рекомендовані строки їх виконання.

4. Введення в дію системи оформлюється актом здачі - прийому.

2.6 Вимоги до введення системи в дію

Для введення інформаційної системи в дію замовник виконує ряд робіт по підготовці об'єкта:

— перевіряє та, при необхідності, проводить укомплектування технічних засобів;

— організує навчання користувачів системи роботі на ПК і вивчення інструкції з експлуатації;

— проводить дослідну експлуатацію і вводить інформаційну систему в дію.

2.7 Вимоги до документації

На розроблену систему розробляється комплект документації в складі: технічне завдання, технічний проект.

Документація на систему розробляється у відповідності з вимогами Державних Стандартів «Единая система стандартов автоматизированных систем управления» та «Единая система программной документации». Перелік і склад техноробочої документації повинні бути достатніми для функціонування системи і бути мінімальними за об'ємом.

2.8 Джерела розробки

При розробці технічного завдання на створення Системи використані наступні документи:

ГОСТ 34. 602−79, Техническое задание на создание АСУ;

ГОСТ 34. 201−89, Виды, комплектность и обозначение документов при создании АСУ;

ГОСТ 12.1. 002−84, Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах.

ГОСТ 12.1. 019−79, Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.1. 030−81, Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

ГОСТ 12.1. 038−82, Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов.

ГОСТ 12.1. 012−78, Вибрационная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1. 003−83, Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 22 269–76, Система и `человек-машина`. Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования.

ГОСТ 21 829–76, Система и `человек-машина`. Кодирование зрительной информации. Общие эргономические требования.

ГОСТ 18 322–78, Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения.

Розділ 3 Технічний проект

3.1 Вибір та обґрунтування вибору програмних засобів для розроблення системи

Програмне забезпечення системи складається з наступних елементів:

База даних спроектована та згенерована за допомогою CASE- засобу моделювання верхнього рівня Platinum ERwin 4.0.

Для управління БД — SQL Server 2005;

Інтерфейс користувача розроблений за допомогою Delphi 7 — інтерфейс користувача призначений для зручного відображення інформації на дисплеї та забезпечення режиму діалогу між системою та користувачем.

3.1.1 Platinum ERwin 4. 0

Для дослідження, аналізу та моделювання процесів було застосовано CASE- засіб верхнього рівня Platinum BРwin 4.0.

Проектування бази даних виконано за допомогою засобу — Platinum ERwin 4. 0

ERwin — провідне рішення для моделювання даних, що дозволяє користувачам легко створювати й супроводжувати моделі баз, сховищ даних і корпоративних ресурсів інформації. Спрощуючи проектування баз даних і автоматизуючи рішення довгострокових завдань, цей інструмент прискорює створення високоякісних, високопродуктивних оперативних баз і сховищ даних.

— підтримується пряме (створення БД на основі моделі) і зворотне (генерація моделі по наявній базі даних) проектування для 20 типів СУБД;

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой