Боротьба зі злочинністю

Тип работы:
Статья
Предмет:
Государство и право


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Боротьба зі злочинністю

У загальному автор подає адміністративну діяльність як здійснення з метою охорони права діяльність спеціально уповноважених на то органів, які шляхом застосування правових норм і юридичних заходів прямої дії чи опосередкованого впливу у строгій відповідності до закону та інших нормативно-правових актів. У цьому він солідарний з Бандуркою О. М., Безсмертним О. К., Битяком Ю. П., Комзюком А. Т., Корнієнко М.В., Кравченко Ю. Ф., Снігірьовим О.П., Фроловим М. Ю.

Зростання злочинності у всьому світі досягло такого рівня, коли за ступенем дії на громадські і державні інститути злочинність перетворилася у фактор, що реально загрожує порядку і безпеці, стабільності і розвитку. Тому сучасна адміністративна діяльність ОВС в сфері боротьби зі злочинністю має також складний, комплексний і багаторівневий характер.

Варто відзначити, на жаль, у країнах, що утворилися на території колишнього СРСР продовжує спостерігатися зростання злочинності, особливо її організованих видів і форм та корупції і Україна не є виключенням. На думку автора однією з найважливіших причин таких, прогресуючих негативних тенденцій є явно недостатня сучасна організаційно-правова розробленість проблем адміністративної діяльності у сфері боротьби органів правопорядку і, насамперед, органів внутрішніх справ, зі злочинністю та обставина, що статистичний аналіз стану злочинності, а значить, і кримінологічне прогнозування злочинності, і планування боротьби з нею, що на ньому базуються, сьогодні часто мало відповідають існуючим реаліям і потребам.

З подальшим розвитком науково-технічного прогресу і поширенням застосування практично на всій території планети новітніх сучасних телекомунікаційних та інформаційних систем міжнародний тероризм все більш явно проникає у фінансову сферу, чим наносяться великі збитки економіці різних держав світу. Особливо гостро постала потреба у невідкладній і терміновій розробці, прийнятті і запровадженні низки організаційно-правових заходів задля уніфікації правової бази більшості держав у питаннях протидії різним видам тероризму. Значну роль у цьому призвано відіграти погодження сумісних дій органів охорони правопорядку і в тому числі й органів внутрішніх справ, різних держав світу та їх відповідної сумісної цілеспрямованої адміністративно-попереджувальної діяльності. Все це частково знайшло своє відбиття у матеріалах і підсумках Міжнародної науково-практичної конференції з проблем розвитку кримінальних тенденцій у ХХ1 столітті і протидії ним, що відбулася ще 15−17. 10. 2002 року у Пекіні.

За останні десятиріччя значною загрозою стала активізація міжнародних тенет і мереж виробників та розповсюджувачів наркотиків. Проблемних питань у галузі протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин значно більше, аніж шляхів їх вирішення, тому вкрай актуальним сьогодні є належна взаємодія у цій сфері державного управління всіх заінтересованих служб органів охорони правопорядку, у тому числі і органів внутрішніх справ, і цілеспрямована координація такої взаємодії.

Не менш значним фактором, який слугує виникненню і розповсюдженню глобальних загроз правопорядку і безпеці країн є незаконна міграція населення. Саме незаконні мігранти найчастіше становляться поживним грунтом для створення різноманітних злочинних угруповань.

Нерідко організована злочинність становить небезпеку для правопорядку і безпеки держав. Зараз практично усі найбільш прибуткові сфери соціально-економічного життя і діяльності зазнають їх усе зростаючого впливу. У центрі кримінальних інтересів — підприємства видобувні та по переробці сировини й у першу чергу топливно-енергетичних ресурсів, фінансово-кредитні організації, так звані «вільні економічні зони» та приграничні території тощо. Встановлення транснаціональних зв`язків тільки погіршують виявлення і припинення діяльності організованої злочинності на території держав.

О.Г. Фролова наголошує, що нелегко доведеться у недалекому майбутньому розв’язувати проблему оцінки тої великої шкоди, яку вже сьогодні заподіюють і ще заподіють різним державам ці транснаціональні організовані злочинні формування. Прикладом можуть слугувати вбивства на замовлення у Полтаві малих підприємців, що сколихнула. розбурхала і стривожила раніше спокійне здебільшого сільсько-господарське містечко на Україні. Довго ці вбивства залишалися нерозкритими. Лише вміло скоординована оперативно-розшукова та інша правоохоронна діяльність правоохороних органів України, Росії та Вірменії дозволили кінець-кінцем встановити і злочинців — виконавців, і злочинців — замовників цих заказних вбивств. Замовниками виявилися громадяни Вірменії, що скупали сахар на території Україні і конкретно у Полтаві для своїх сахаропереробних заводів, розташованих на території Росії у місті Ліпецку, де проживала вірменська громада. Головний замовник — Сабарян Арік давав гроші підприємцям Полтави на скупку сахара. Внаслідок стрибка ціни на сахар ці гроші дещо знецінилися і він не отримав те, що хотів, і став вимагати від підприємців Полтави з відсотками «борги», а не отримавши що хотів, і став вимагати від підприємців Полтави з відсотками «борги», а не отримавши їх, замовив у кіллерів вбивства.

Тому варто відмітити те, що глобалізація злочинності потребує і глобалізації заходів адміністративної діяльності органів внутрішніх справ різних країн світу. Адже за своїми особливостями злочинність — мобільна, ініціативна, у неї особливий так званий «риночний» характер. На неї не впливають правила чи межі. Зараз головною метою постає об'єднання зусиль всіх вчених-юристів і практиків органів внутрішніх справ й усіх правоохоронних та інших державних і недержавних і громадських органів, формувань, установ та організацій з метою розробки сучасних організаційно-правових засад ефективної протидії транснаціональній та іншим видам злочинності й злочинності у цілому та подальшої успішної комплексної реалізації їх на практиці для забезпечення законності і правопорядку у будь-якій країні світу.

Підсумовуючи вище наведене можна дійти висновку, що адміністративна діяльність по боротьба зі злочинність являє собою складне, багатоаспектне явище до якого потрібно виважено підходити. Потрібно аналізувати і прогнозувати небезпечні тенденції розвитку злочинності, різноманітні заходи по їх попередженню та запобіганню злочинності. Також приймати усі можливі заходи, передбачені законодавством для досягнення потрібних результатів.

Необхідно всебічно розвивати також і співробітництво у суто професійній підготовці кадрів, зокрема, персоналу органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, де відкривається широке поле для співробітництва і взаємодії. Проводити активний обмін між органами внутрішніх справ і всіма правоохоронними органами оперативною інформацією, передовими методами, методиками і технологіями організації боротьби зі злочинністю з метою укріплення законності і правопорядку у суспільстві і державі. Певні кроки у цьому напрямку вже зроблені.

Велику користь принесуть добрі традиції, закладені нами у цих напрямках, і їх треба підкріплювати і всебічно розвивати, що, безсумнівно, буде сприяти підвищенню рівня якісної підготовки суто управлінських, слідчих та інших кадрів для органів внутрішніх справ України.

адміністративний юридичний охорона злочинність

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой