Боротьба зі злочинністю

Тип работы:
Статья
Предмет:
Государство и право


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Боротьба зі злочинністю

У загальному автор подає адміністративну діяльність як здійснення з метою охорони права діяльність спеціально уповноважених на то органів, які шляхом застосування правових норм і юридичних заходів прямої дії чи опосередкованого впливу у строгій відповідності до закону та інших нормативно-правових актів. У цьому він солідарний з Бандуркою О. М., Безсмертним О. К., Битяком Ю. П., Комзюком А. Т., Корнієнко М.В., Кравченко Ю. Ф., Снігірьовим О.П., Фроловим М. Ю.

Зростання злочинності у всьому світі досягло такого рівня, коли за ступенем дії на громадські і державні інститути злочинність перетворилася у фактор, що реально загрожує порядку і безпеці, стабільності і розвитку. Тому сучасна адміністративна діяльність ОВС в сфері боротьби зі злочинністю має також складний, комплексний і багаторівневий характер.

Варто відзначити, на жаль, у країнах, що утворилися на території колишнього СРСР продовжує спостерігатися зростання злочинності, особливо її організованих видів і форм та корупції і Україна не є виключенням. На думку автора однією з найважливіших причин таких, прогресуючих негативних тенденцій є явно недостатня сучасна організаційно-правова розробленість проблем адміністративної діяльності у сфері боротьби органів правопорядку і, насамперед, органів внутрішніх справ, зі злочинністю та обставина, що статистичний аналіз стану злочинності, а значить, і кримінологічне прогнозування злочинності, і планування боротьби з нею, що на ньому базуються, сьогодні часто мало відповідають існуючим реаліям і потребам.

З подальшим розвитком науково-технічного прогресу і поширенням застосування практично на всій території планети новітніх сучасних телекомунікаційних та інформаційних систем міжнародний тероризм все більш явно проникає у фінансову сферу, чим наносяться великі збитки економіці різних держав світу. Особливо гостро постала потреба у невідкладній і терміновій розробці, прийнятті і запровадженні низки організаційно-правових заходів задля уніфікації правової бази більшості держав у питаннях протидії різним видам тероризму. Значну роль у цьому призвано відіграти погодження сумісних дій органів охорони правопорядку і в тому числі й органів внутрішніх справ, різних держав світу та їх відповідної сумісної цілеспрямованої адміністративно-попереджувальної діяльності. Все це частково знайшло своє відбиття у матеріалах і підсумках Міжнародної науково-практичної конференції з проблем розвитку кримінальних тенденцій у ХХ1 столітті і протидії ним, що відбулася ще 15−17. 10. 2002 року у Пекіні.

За останні десятиріччя значною загрозою стала активізація міжнародних тенет і мереж виробників та розповсюджувачів наркотиків. Проблемних питань у галузі протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин значно більше, аніж шляхів їх вирішення, тому вкрай актуальним сьогодні є належна взаємодія у цій сфері державного управління всіх заінтересованих служб органів охорони правопорядку, у тому числі і органів внутрішніх справ, і цілеспрямована координація такої взаємодії.

Не менш значним фактором, який слугує виникненню і розповсюдженню глобальних загроз правопорядку і безпеці країн є незаконна міграція населення. Саме незаконні мігранти найчастіше становляться поживним грунтом для створення різноманітних злочинних угруповань.

Нерідко організована злочинність становить небезпеку для правопорядку і безпеки держав. Зараз практично усі найбільш прибуткові сфери соціально-економічного життя і діяльності зазнають їх усе зростаючого впливу. У центрі кримінальних інтересів — підприємства видобувні та по переробці сировини й у першу чергу топливно-енергетичних ресурсів, фінансово-кредитні організації, так звані «вільні економічні зони» та приграничні території тощо. Встановлення транснаціональних зв`язків тільки погіршують виявлення і припинення діяльності організованої злочинності на території держав.

О.Г. Фролова наголошує, що нелегко доведеться у недалекому майбутньому розв’язувати проблему оцінки тої великої шкоди, яку вже сьогодні заподіюють і ще заподіють різним державам ці транснаціональні організовані злочинні формування. Прикладом можуть слугувати вбивства на замовлення у Полтаві малих підприємців, що сколихнула. розбурхала і стривожила раніше спокійне здебільшого сільсько-господарське містечко на Україні. Довго ці вбивства залишалися нерозкритими. Лише вміло скоординована оперативно-розшукова та інша правоохоронна діяльність правоохороних органів України, Росії та Вірменії дозволили кінець-кінцем встановити і злочинців — виконавців, і злочинців — замовників цих заказних вбивств. Замовниками виявилися громадяни Вірменії, що скупали сахар на території Україні і конкретно у Полтаві для своїх сахаропереробних заводів, розташованих на території Росії у місті Ліпецку, де проживала вірменська громада. Головний замовник — Сабарян Арік давав гроші підприємцям Полтави на скупку сахара. Внаслідок стрибка ціни на сахар ці гроші дещо знецінилися і він не отримав те, що хотів, і став вимагати від підприємців Полтави з відсотками «борги», а не отримавши що хотів, і став вимагати від підприємців Полтави з відсотками «борги», а не отримавши їх, замовив у кіллерів вбивства.

Тому варто відмітити те, що глобалізація злочинності потребує і глобалізації заходів адміністративної діяльності органів внутрішніх справ різних країн світу. Адже за своїми особливостями злочинність — мобільна, ініціативна, у неї особливий так званий «риночний» характер. На неї не впливають правила чи межі. Зараз головною метою постає об'єднання зусиль всіх вчених-юристів і практиків органів внутрішніх справ й усіх правоохоронних та інших державних і недержавних і громадських органів, формувань, установ та організацій з метою розробки сучасних організаційно-правових засад ефективної протидії транснаціональній та іншим видам злочинності й злочинності у цілому та подальшої успішної комплексної реалізації їх на практиці для забезпечення законності і правопорядку у будь-якій країні світу.

Підсумовуючи вище наведене можна дійти висновку, що адміністративна діяльність по боротьба зі злочинність являє собою складне, багатоаспектне явище до якого потрібно виважено підходити. Потрібно аналізувати і прогнозувати небезпечні тенденції розвитку злочинності, різноманітні заходи по їх попередженню та запобіганню злочинності. Також приймати усі можливі заходи, передбачені законодавством для досягнення потрібних результатів.

Необхідно всебічно розвивати також і співробітництво у суто професійній підготовці кадрів, зокрема, персоналу органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, де відкривається широке поле для співробітництва і взаємодії. Проводити активний обмін між органами внутрішніх справ і всіма правоохоронними органами оперативною інформацією, передовими методами, методиками і технологіями організації боротьби зі злочинністю з метою укріплення законності і правопорядку у суспільстві і державі. Певні кроки у цьому напрямку вже зроблені.

Велику користь принесуть добрі традиції, закладені нами у цих напрямках, і їх треба підкріплювати і всебічно розвивати, що, безсумнівно, буде сприяти підвищенню рівня якісної підготовки суто управлінських, слідчих та інших кадрів для органів внутрішніх справ України.

адміністративний юридичний охорона злочинність

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой