Будова і функції опорно-рухової системи

Тип работы:
Конспект урока
Предмет:
Биология


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

ім. В.Г. Короленка

План-конспект уроку на тему:

Будова і функції опорно-рухової системи

Підготувала:

Студентка гр. П-54

Левченко Тетяна

Полтава 2012

Тема: Будова і функції опорно-рухової системи

Мета: познайомити учнів з будовою та функціями опорно-рухового апарату, формувати системне мислення й розуміння єдності всіх фізіологічних систем людського організму. Обладнання і матеріали: фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати будову й функції опорно-рухового апарату, муляж скелета людини, муляж скелета ссавців. Базові поняття й терміни: опорно-рухова система, мікроскопічна та анатомічна будова кісток, остеїн, остеоцити, остеон, хрящ, хондроцити, рухомі, напіврухомі зєднання кісток, суглоби, зв’язки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Література: 1. Кучеренко М. Є., Вервес Ю. Г. Загальна біологія: Підруч. для 11 кл. загально- освіт. навч. закл. 3-є вид. — К.: Генеза, 2006. — 272с.: іл.

2. Кучеренко М. Є., Вервес Ю. Г., Балан П. Г. Загальна біологія: [Підруч. для учнів 10−11-х кл. серед. загальноосвіт. шк.] - К.: Ґенеза, 2000. — 464с. :іл.

3. Задорожний К. М. Відкриті та нестандартні уроки біології у 11 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2006. — 224с.

4. Тагліна О. В. Загальна біологія 11 кл.: Плани — конспекти уроків. — Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2001. — 256с.

Структура уроку

I. Організаційний етап… 2хв.

II. Актуалізація опорних знань… 5хв.

III. Вивчення нового матеріалу…20 хв.

1)Загальна характеристика опорно-рухового апарату;

2) Хімічна та мікроскопічна будова кісток;

3)Анатомічна будова кісток;

IV. Узагальнення та систематизація знань…8хв.

V. Підбиття підсумків уроку… 3хв.

VI. Домашнє завдання…2хв.

Хід уроку

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань

Диктант тканина клітина фізіологічний кістка

1) Система клітин і міжклітинної речовини, що мають єдину або подібну будову, виконуть в організмі одну й ту саму функцію (тканина)

2) Скільки видів тканин розрізнять у людини (4)

3) Ця тканина утворює зовнішні покриви тіла-елементи шкіри (епітеліальна)

4) Назвіть тканину, яка бере участь в утворенні кісток, хрящів, зв'язок, сухожиль (сполучна)

5) Функцію виділення і всмоктування виконує тканина (епітеліальна)

6) Клітина нервової системи-це…(нейрон)

7) Дайте визначення поняттю орган (

8) Вперекладі з грецької гомеостаз-це (нерухомість)

9) Скільки відсотків в організмі людини становлять мязи?(40%)

10) Чи правильне твердження, що нервова регуляція підпорядковується гуморальній?(ні)

III. Вивчення нового матеріалу

1)Загальна характеристика опорно-рухового апарату

Одним із основних пристосувальних властивостей живого організму до навколишнього середовища є рух, тобто його здатність пересуватися у просторі. У хребетних тварин і людини ця функція здійснюється за допомогою апарату руху і опори. Ця система ділиться на пасивну (скелет)і активну (м'язи) частини. Під скелетом (від грец. skeleton-висушений) розуміють комплекс щільних сполучних тканин (хрящова, кісткова), які становлять каркас усього організму. Кістки скелета є важелями, які приводяться в рух м’язами. Внаслідок цього частини тіла змінюють своє положення стосовно одна одної, переміщають тіло в просторі й виконують опорну функцію. Упроцесі еволюційного розвитку скелет зазнав ряд змін. Так для нижчих хребетних тварин характерний зовнішній скелет, що виконує в основному захисну функцію (наприклад панцир у черепахи). У вищих хребетних та людини внутрішній скелет, який є захистом для внутрішніх органів, а й бере участь в обміні речовин і кровотворенні.

2)Хімічна та мікроскопічна будова кісток

У живому організмі міститься 50%води, 28%органічних речовин і 22% неорганічних-мінеральних речовин представлених сполуками Кальцію, Фосфору та ін. Кістки людини тверді, еластичні. Еластичності кісткам надає білок осеїн, особливо багато його в дітей, а мінеральних речовин у них набагато менше, у літніх людей навпаки більше мінеральних речовин ніж осеїну. Солі надають кістці меншої твердості і тому у літніх людей частіше стаються переломи. Роль органічних і неорганічних речовин можна з’ясувати за допомогою простих дослідів. Якщо кістку піддати дії кислоти, наприклад соляної або азотної, то солі кальцію розчиняються, а органічна речовина залишається й форма кістки залишається незмінною, однак вона стане мякою та еластичною. Таку кістку називають декальцинованою. Якщо кістку піддати випалюванню, то органічні речовини згорять, а неорганічні залишаться. При цьому збережеться форма та твердість, але вона стане крихкою. Таким чином природнє поєднання в кістці органічних речовин і мінеральних ніби доповнює одне одного, надає скелету твердості, міцності та значної пружності. Кістка людини міцніша за граніт, а за пружністю переважає дуб. Кістка, за винятком суглобних поверхонь, вкрита окістям-тонкою, сполучнотканинною оболонкою, що містить багато судин і нервів. Окістя складається з двох шарів: зовнішнього волокнистого і внутрішнього-кісткотвірного, у внутрішньому шарі є клітини, які ростуть, розмножуються і забезпечують ріст кістки втовщину. Лише суглобові поверхні вкриті хрящем, решта поверхні кісток, вкриті окістям. Клітини кістки, які називаються остеоцитами (з грец. кістка та клітина), беруть участь у побудові кісткової тканини. Остеоцити розміщені концентрично, утворюючи колові системи (остеони), усередині яких є канал, де проходять кровоносні судини те нерви.

3)Анатомічна будова кісток

Кістки поділяються на:

— трубчасті(ключиця, плечова кістка. Мають тіло (діафіз)і два кінці(епіфізи). Стінка тіла утворена переважно компактною речовиною, яка у вигляді трубки оточує порожнину в якій міститься у дорослих людей жовтий кістковий мозок, а у дітей заповнена червоним, а головки-із губчастої кісткової тканини, всередині якої комірки заповнені червоним кістковим мозком. -орган кровотворення, утвореної перетинками, що забезпечує міцність і пружність кістки. Головки трубчастих кісток мають суглобову поверхню, укриту хрящем, яка складається з клітин хондроцитів (з грец. хрящ) і міцних сполучнотканинних волокон. Завдяки клітинам хряща кістка росте вдовжину.

-короткі губчасті(зап'ясток і хребці, як правило складаються тільки з губчастої тканини.

-плоскі(широкі) грудина, лопатка.

-змішані (хребець)тіло хребця належить до губчастих кісток, а дуга і відростки-до плоских.

-повітроносні(лобна, верхньощелепна) мають вистелену слизовою оболонкою й заповнену повітрям порожнину.

Кістка, за винятком суглобних поверхонь, вкрита окістям-тонкою, сполучнотканинною оболонкою, що містить багато судин і нервів. Окістя складається з двох шарів: зовнішнього волокнистого і внутрішнього-кісткотвірного, у внутрішньому шарі є клітини, які ростуть, розмножуються і забезпечують ріст кістки втовщину. Лише суглобові поверхні вкриті хрящем, решта поверхні кісток, вкриті окістям.

IV. Узагальнення та систематизація знань

V. Підбиття підсумків уроку

VI. Домашнє завдання § 9(ст. 28Ї29)

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой