Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Курсова робота

Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ «Укрпромбанк»)

Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика фінансово-економічної діяльності ТОВ «Укрпромбанк»

1.1. Короткі історичні відомості про банк

1.2. Оцінка фінансового стану і результату діяльності банку ТОВ «Укрпромбанк»

Розділ 2. Аналіз вкладень фізичних осіб в ТОВ «Укрпромбанк»

2.1. Методи аналізу депозитних операцій

2.2. Механізм залучення коштів фізичних осіб в ТОВ «Укпромбанк»

2.3. Аналіз динаміки і прогнозування вкладів фізичних осіб на прикладі Відділення № 1 СОФ ТОВ «Укрпромбанк»

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

ВСТУП

Банківські ресурси — це основа основ діяльності будь-якого банку, оскільки процеси утворення ресурсів і надання позик перебувають у тісному взаємозв'язку. Тому розуміння економічного змісту банківських ресурсів, значення проблем пов’язаних із їх ефективним формуванням і доцільним використанням, надзвичайно важливе, особливо для українських комерційних банків. Саме нашим, вітчизняним, комерційним банкам надзвичайно важко вирішувати це питання — формування ресурсів банків, тому що українська банківська система ще дуже молода, вони тільки на початковому етапі свого розвитку. За часів Радянського союзу перед банками не існувало такої проблеми як формування своїх ресурсів, все робилося централізовано. Тому не було необхідності досліджувати цю тему, яка на сьогоднішній день є дуже актуальною, так як при створенні комерційного банку — це перше питання яке постає перед його засновниками.

Основною метою роботи є фінансово-економічний аналіз діяльності комерційного банку і аналіз вкладень фізичних осіб в ТОВ «Укрпромбанк».

Аналізований об'єкт — ТОВ «Укрпромбанк»

Аналізований період: 2004 — 2006 р.

Аналізовані показники:

— показники фінансових результатів (динаміка й структура доходів і видатків банку; динаміка показників прибутку; коефіцієнти рентабельності);

— показники фінансового стану (динаміка обсягу й структури власних коштів, показники достатності капіталу, економічних нормативів, ліквідності);

— аналіз депозитних операцій банку.

Як інформаційна база для аналізу використана бухгалтерська звітність ТОВ «Укрпромбанк» за 2005, 2006 роки:

— бухгалтерський баланс;

— звіт про прибутки й збитки;

— звіт про рух грошових коштів.

При проведенні аналізу використані наступні методи й прийоми:

— горизонтальний аналіз;

— вертикальний аналіз,

— аналіз коефіцієнтів (відносних показників),

— порівняльний аналіз;

— методи табличного й графічного подання результатів.

Розділ 1 Загальна характеристика фінансово-економічної діяльності ТОВ «Укрпромбанк»

1.1. Короткі історичні відомості про банк

У 1989 році рішенням загальних зборів пайщиків Київського кооперативного союзу «Ліра» був створений кооперативний банк «Демосбанк», що увійшов в історію розвитку банківської системи України як перший у Києві кооперативний банк (Статут банку зареєстрований Державним банком СРСР за № 127).

Банк стояв у витоків банківської справи в Україні, брав участь у формуванні фінансової системи країни як один з засновників Асоціації українських банків (1989 рік) та Української фондової біржі (1991рік).

У 1993 році «Демосбанк» з кооперативного банку був перереєстрований в товариство з обмеженою відповідальністю.

У жовтні 1993 року Міністерством фінансів України банку було надано Дозвіл № 163 на здійснення діяльності по випуску і обігу цінних паперів. Восени 1995 року Банк отримав

Ліцензію НБУ на право здійснення операцій з валютними цінностями, а у 1996 році, в зв’язку з введенням обов’язкового ліцензування всієї банківської діяльності, банку надано Ліцензію на право здійснення банківських операцій під № 67.

Знаменним для банку, як учасника фінансового ринку України, став 1997 рік, коли ним було отримано членство в Українській міжбанківській валютній біржі та Першій фондовій торгівельній системі, що дало змогу вести активну діяльність на ринку цінних паперів.

У 1999 році банк був перейменований на «Арч-банк», а з 2000 року отримав назву -- Товариство з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» (ТОВ «Укрпромбанк»), під якою здійснює діяльність і досі.

Приведемо коротку історичну хронологію розвитку ТОВ «Укрпромбанку»

1989: — Створення першого в Києві кооперативного банку;

1990 — 1991: — Участь у заснуванні Української фондової біржі та Асоціації українських банків;

1993:

— Отримання Дозволу на здійснення діяльності по випуску і обігу цінних паперів;

— Перереєстрація з кооперативного банку в Товариство з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» (ТОВ «Укрпромбанк»);

1995 — 1996: Отримання ліцензії НБУ на право здійснення банківських операцій та операцій з валютними цінностями;

1997: Членство в Українській міжбанківській валютній біржі та Першій фондовій торгівельній системі;

1999: Отримання статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Свідоцтво № 30). ;

Наступні роки відзначилися для Банку формуванням розгалуженої системи кореспондентських відносин, в тому числі з передовими світовими банками; впровадженням сучасних комп’ютерних та телекомунікаційних технологій, системи електронних платежів «Клієнт -Банк»; приєднанням до інформаційно-дилінгової системи «Reuters Domestic Dialing 3000» («Рейтерз Доместік Ділинг 3000»), що дозволило Банку зміцнити конкурентну позицію та покращити рівень обслуговування клієнтів.

2000: — Збільшення статутного капіталу до 24,9 млн. гривень

— Початок формування мережі філій — відкриття однієї філії та одного представництва

2001: — Отримання статусу субагента міжнародної сплатіжної системи «Western Union»

— Отримання ліцензії на емісію платіжних карток системи «укркарт» та на їх еквайрінг

— Розширення ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та отримання Дозволу на ведення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів

2002: Отримання статусу афілятивного члена Міжнародної платіжної системи Europay International, емісія всіх видів пластикових карток Eurocard/MasterCard

— Перевірка Міжнародною незалежною аудиторською компанією «Deloitte and Touche» на відповідність вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 2003:

— отримання статусу уповноваженого банку Пенсійного фонду України з виплати пенсії та грошової допомоги в усіх регіонах України

— Збільшення статутного капіталу до 110 млн. Гривень

— Розширення філійної мережі до 125 філій та відділень по Україні

2004:

— Отримання Дозволу НБУ на здійснення операції з банківськими металами на валютному ринку України та операцій з перевезення валютних цінностей та інкасації грошових коштів

— Перевірка Аудиторською фірмою «IGK — Україна Аудит» та «Grant Thornton International» на відповідність вимогам стандартів бухгалтерського обліку

— Збільшення статутного капіталу до 590 млн. Гривень

— Розширення філійної мережі до 200 філій та відділень по Україні.

— Отримання статусу корпоративного член, а УкрСВІФТ та міжнародної організації S.W.I.F.T / SCRL.

2005:

— Перемога у конкурсі, що проводився Міністерством фінансів України, з визначення уповноважених банків України, через які будуть здійснюватися виплати заробітної плати та державної соціальної допомоги працівникам бюджетних організацій;

— Перемога у тендері серед банківських установ щодо часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та реалізація програми співробітництва з Фондом сприяння молодіжному житловому будівництву;

— Одержання статусу офіційного дистриб’ютора НБУ з продажу пам’ятних та ювілейних монет України;

— Підвищення статусу з асоційованого до принципового члена міжнародної платіжної системи Visa International;

2006:

— Одержання Премії «За реалізацію відмінної стратегії розвитку сучасної банківської установи» Національної Програми «Український Фінансовий Олімп»;

— Отримання дозволу НБУ на здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї, а також діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

— Отримання ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

— Одержання дозволу НБУ на проведення операцій з банківськими металами на міжнародних ринках — одержання права на проведення абсолютно усіх видів банківських та інших операцій, які ліцензуються НБУ;

— Перемога в конкурсі по вибору банків для реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Рівний доступ до якісної освіти» (Наказ Міністерства фінансів України № 590 від 22. 06. 06).

— Укладення угоди про співпрацю із найбільшим державним лотерейним оператором України ТОВ «Молодьcпортлото» про розповсюдження лотерейних білетів у всеукраїнській мережі філій банку.

— Збільшення статутного капіталу до 842 мільйонів гривень, у зв’язку з чим зареєстровано у грудні 2006 року статут банку у новій редакції.

За 17 років успішної діяльності Укрпромбанку на фінансовому ринку України професіоналізм та досвід керівництва і всього колективу підтверджувався, зміцнювався й удосконалювався на шляху до визначення і реалізації майбутніх перспектив. Підтвердженням цьому є показники і результати діяльності банку.

Станом на 1 січня 2007 року:

* Кількість банків — кореспондентів — 53

* Регулятивний капітал — 930,155 млн. грн.

* Активи банку — 6553,37 млн. грн.

* Кредитно-інвестиційний портфель — 5336,10 млн. грн.

* Депозити фізичних осіб — 3577,147 млн. грн.

* Депозити юридичних осіб — 1203,617 млн. грн.

* Кількість відкритих філій та відділень банку — понад 238 філій та відділень.

* Кількість банкоматів — 286

* Емісія пластикових карток — 624,830 тис. карток

Протягом 2003−2006 років Укрпромбанк розбудував мережу філій та відділень, що складається з 238 точок продажів. На сьогодні банк здійснює інвестиції у енергетичну, сільськогосподарську, нафтопереробну, транспортну, харчову, будівельну, машинобудівельну та інші галузі народного господарства.

Довіру до банку виявила держава. З 2003 р. Укрпромбанк — уповноважений банк Пенсійного фонду України з виплати пенсій, з 2005 — залучений до касового обслуговування з оплати готівкою чеків Держказначейства. У 2005 р. Укрпромбанк також здобув перемогу в конкурсах, а саме: в конкурсі Міністерства фінансів України з відбору уповноважених банків для виплати зарплат та соціальної допомоги бюджетним організаціям, у конкурсі Державного Фонду сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва серед банківських установ щодо часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також одержав статус агента Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з виплат гарантованих сум відшкодування вкладникам банків у випадку їх ліквідації.

Укрпромбанк став переможцем:

— рейтингу видавничого дому «Галицькі контракти» «ТОП-100» у 2004 році;

— рейтингу ділового щотижневика «ІнвестГазата» «ТОП-100. Кращі компанії України. Найдинамічніші компанії України» у 2004 році;

— рейтингу ділового щотижневика «ІнвестГазата» «ТОП-100. Кращі компанії фінансового сектора» у 2005 році;

— рейтингу видавничого дому «Галицькі контракти» та «Української Рейтингової Агенції» «Гвардія брендів» у 2005 році.

У 2005р. Укрпромбанк став Лауреатом Національної Програми «Український Фінансовий Олімп» та одержав однойменну Премію в номінації «За реалізацію зразкової стратегії з розвитку сучасної банківської установи».

Банк виконує поставлені стратегічні і тактичні завдання, значно збільшує і розширює обсяги активних і пасивних операцій. За рахунок збільшення капіталу і приросту депозитної бази Укрпромбанк нарощує обсяг кредитного портфеля. При цьому, необхідною умовою залишається підтримка на достатньому рівні ліквідності банку, якісна оцінка власних можливостей і можливостей партнерів при кредитуванні, хеджування ризиків, захист у повному обсязі довірених банку коштів клієнтів, підтримка їхнього бізнесу, формування необхідного обсягу резервів і підтвердження надійності банку як стабільного фінансового інституту.

Банк одержав наступні документи:

ь Ліцензія НБУ № 67 від 13. 12. 2001 р.

ь Свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 30, дата реєстрації 02. 09. 1999р., реєстраційний № 033.

ь Ліцензія серії АВ № 20 597 від 20. 10. 2004 р. Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на здійснення діяльності на ринку цінних паперів.

Банк є повноправним членом Першої фондової торгової системи, афілійованим членом Міжнародної платіжної системи MasterCard International та принциповим членом Міжнародної платіжної системи Visa International.

Банк є корпоративним членом УкрСВІФТ та міжнародної організації S.W.I.F. T/ SCRL.

Укрпромбанк є учасником системи гарантування вкладів населення. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб функціонує як державна спеціалізована організація. Основне завдання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб — це забезпечення захисту прав фізичних осіб — вкладників комерційних банків України шляхом відшкодування за рахунок коштів Фонду втрат за вкладами.

Згідно з Законом України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб». Фонд гарантує кожному вкладнику банка-учасника Фонду відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, у розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 25 000 гривень (відповідно до рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 15 лютого 2007 року № 131/13 398 «Про збільшення розміру відшкодування коштів за вкладами») по вкладам у кожному з таких банків.

Рішення набуло чинності з 26 лютого 2007 року.

Порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за вкладами фізичних осіб здійснюється згідно «Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за вкладами фізичних осіб» затвердженого Рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12. 02. 2002р. № 2. Як було сказано раніше, Укрпромбанк має свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 30, дата реєстрації 02. 09. 1999р., реєстраційний № 033.

1.2. Оцінка фінансового стану і результату діяльності банку

У 2006 році Укрпромбанк здійснював успішну діяльність, що підтверджується збільшенням обсягу чистих активів (прибутковість активів — 0,7%), прибутковістю статутного капіталу (майже 7%) і збільшенням всіх основних показників, про що свідчать дані приведені в Таблиці 1. 1, яка сформована на основі таблиць 1−6 Додатку А.

Таке економічне зростання свідчить про постійне розширення ринкової ніші, зміцнення конкурентоспроможності та ефективності діяльності Банку.

Укрпромбанк впевнено крокує вперед, підвищуючи якість обслуговування клієнтів, розширюючи власну регіональну мережу, впроваджуючи нові види банківських послуг і продуктів, зміцнюючи свою конкурентоспроможність. Ефективна фінансова політика Банку щодо залучення та розміщення ресурсів, диверсифікація активних і пасивних операцій, впровадження та стрімкий розвиток нових видів банківських послуг (зокрема, пенсійне обслуговування населення, інкасація торгової виручки та операції з дорогоцінними металами) є запорукою подальшого успішного розвитку Банку.

Таблиця 1.1.

Основні показники фінансової діяльності Укпромбанку за станом на 01. 01. 07 р. (млн. грн.)

№п/п

Показники

1

Фінансовий результат

Банк

Рейтинг

Фінансовий
результат

Питома
вага (%)

Прибутков.
статутного
капіталу (%)

Прибутковість

активів (%)

Банки України

3277,975

100,000

15,199

1,182

Укрпромбанк

20

41,236

1,258

6,989

0,695

2

Депозити юридичних осіб

Банк

Рейтинг

Сума,
всього

Питома
вага (%)

Частка в
зобов’язаннях (%)

В тому числі

кошти до
запитання

строкові
депозити

Банки України

83 503,313

100,000

34,083

41 003,987

42 499,326

Укрпромбанк

23

1163,613

1,393

22,137

446,630

716,983

3

Депозити фізичних осіб

Банк

Рейтинг

Сума,
всього

Питома
вага (%)

Частка в
зобов’язан-нях (%)

В тому числі

кошти до
запитання

строкові
депозити

Банки України

87 010,724

100,000

35,514

19 152,054

67 858,671

Укрпромбанк

7

3286,038

3,777

62,515

239,725

3046,314

4

Капітал

Банк

Рейтинг

Капітал

% до
01. 12. 06

Капітал
(млн. ЄВРО)

Питома
вага (%)

Статутний капітал
(млн. ЄВРО)

Банки України

35 326,098

5500,721

100,000

3358,231

Укрпромбанк

13

664,843

101,11

103,524

1,882

91,870

5

Структура кредитно — інвестиційного портфелю

Банк

Рейтинг

КІП

Питома
вага (%)

В тому числі

Міжбанківські
кредити

Кредити
юридичним особам

Кредити
фізичним особам

Цінні папери

Банки України

223 283,89

100,00

20 025,51

125 153,28

65 462,84

12 642,26

Укрпромбанк

12

4974,85

2,228

273,44

4108,85

556,50

36,07

6

Активи та зобов’язання

Банк

Рейтинг

Активи

Питома
вага (%)

Балансовий
капітал

Зобов’я-
зання

Банки України

277 299,49

100,00

32 298,75

245 000,75

Укрпромбанк

12

5930,11

2,139

673,68

5256,44

Найбільшими темпами серед активів Банку зростали процентні активи, які широко диверсифіковані як за територіальною, так і за галузевою ознаками. Кредитно-інвестиційний портфель банку на кінець 2006 року склав 4974,85 млн. грн., що на 1736,78 млн. грн. більше попередньго року (3238,07 млн. грн.) і на 3122,62 млн. грн. більше ніж у 2004 р. (1852,23 млн. грн.)

Найбільшу питому вагу в структурі активів займають процентні активи, на які на кінець 2006 року припадало 90,64%. Суворе дотримання Банком економічних нормативів, зокрема рівня ліквідності, стало можливим завдяки збільшенню коштів на кореспондентських рахунках та в касі.

За 2006 рік значно підвищилася увага Банку до активних операцій з фізичними особами, що знайшла своє втілення у стрімкому зростанні кредитування населення (споживчі кредити, цільові програми «Автомобіль у кредит», «Товари в кредит», іпотечне кредитування на придбання житла), а саме: на 31. 12. 06 кредитний портфель фізичних осіб збільшився порівняно з початком 2006 року майже в 5 разів.

Розширення активних операцій кредитування з формуванням у повному розмірі страхових резервів, високий рівень забезпеченості кредитів, мінімізація банківських ризиків шляхом диверсифікації кредитно-інвестиційного портфеля Банку забезпечують високу якість та ліквідність його активів.

Надаючи повний спектр сучасних банківських послуг та продуктів, Банк постійно здійснює активну роботу в напрямку максимального задоволення потреб клієнтів. З метою підвищення якості та комфорту обслуговування населення та корпоративних клієнтів керівництвом Банку зроблено ставку на розвиток мережі філій та відділень у різних регіонах України. Це дозволило за рік збільшити ресурсну базу Укрпромбанку в 5,64 рази.

Правильно обрана стратегія залучення коштів від фізичних та юридичних осіб, правильне позиціонування Банку на ринку банківських послуг обумовили суттєве збільшення залишків коштів на рахунках до запитання та строкових депозитів. Для наочності, використовуючи дані таблиці 1.2., побудуємо графіки динаміки і структури депозитів (Див. Рис. 1.1. і 1.2.)

Таблиця 1. 2

Обсяг депозитів фізичних і юридичних осіб ТОВ «Кредитпромбанк за перід 2004−2006 рр. (млн. грн.)

Рік

Сума, всього

Частка в зобов’яза-ннях (%)

В тому числі

кошти до запитання

строкові депозити

Депозити фізичних осіб

2004

979,669

53,774

47,942

931,727

2005

1704,033

57,091

116,058

1587,975

2006

3286,038

62,515

239,725

3046,314

Депозити юридичних осіб

2004

504,941

27,716

120,614

384,327

2005

1048,888

35,141

174,125

874,763

2006

1163,613

22,137

446,630

716,983

Рис. 1.1. Динаміка росту депозитних вкладень

Укпромбанку за період 2004−2206 рр.

Рис. 1.2. Структура депозитного портфеля Укпромбанку

за період 2004−2206 рр.

Різноманітні види депозитних вкладів, індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє задовольнити потреби найвимогливіших вкладників. Залучаючи кошти від клієнтів на взаємовигідних умовах (за умов дотримання безпеки та ліквідності), Банк не лише зміцнює власні позиції на вітчизняному банківському ринку, але й проводить швидкий перерозподіл коштів в економіці України, гнучко реагуючи на потреби клієнтів у фінансових ресурсах.

Укрпромбанк є добре капіталізованим Банком середній розмір капіталу на 31. 12. 06 становив 103,524 млн. євро, що значно перевищує вимоги Національного банку України Для реалізації плану стратегічного розвитку Банку, отримання можливості збільшення максимального розміру кредиту, що може бути наданий одному позичальнику, наприкінці 2006 року Банком було доведено статутний фонд до 664,843 млн. грн., тобто він виріс у 2,45 рази Рухаючись в цьому напрямку, в 2007 році розмір статутного капіталу передбачається довести до 900 млн. грн., що, з одного боку, підвищить фінансову стійкість Банку, а з іншого -- забезпечить додаткові можливості збільшення кредитно-інвестиційного портфеля.

Найбільшу питому вагу в капіталі Банку займає статутний капітал 86% та субординований борг.

Якісне управління активами та пасивами Банку, ефективна політика щодо залучення та розміщення ресурсів позитивно вплинули на фінансові результати діяльності Укрпромбанку отриманий в 2006 році чистий прибуток збільшився порівняно з 2005 роком на 1467 млн. грн. або на 148,93% і становить 2452 млн. грн.

У цілому протягом 2006 року структура доходів Банку була добре диверсифікована, а їх загальним обсяг збільшувався більш швидкими темпами в порівнянні з підвищенням рівня витрат, що свідчить про ефективну роботу Банку.

Суттєве нарощування обсягів діяльності, збільшення штату працівників, розширення філейної мережі Банку (лише в 2006 році було відкрито 15 філій у різних регіонах України і близько 100 відділень), його регіональна диверсифікація привели до певного збільшення небанківських операційних витрат. Але темпи приросту витрат Банку був значно нижчим від зростання доходів, тобто ефективність операційної діяльності в 2006 році підвищилась.

У відповідності до вимог Національного банку України Укрпромбанк своєчасно та у повному обсягу формував страхові резерви під активні операції.

Серед основних напрямків стратегічного розвитку банку у 2006 році було збільшення обсягів та покращення якості послуг, що надаються клієнтам -- фізичним особам.

З цією метою населенню було запропоновано широкий спектр послуг, серед яких:

· відкриття та обслуговування поточних рахунків в національній та іноземній валюті;

· залучення коштів на депозитні вклади;

· виплата пенсій та грошової допомоги;

· операції з відправки та отримання грошових переказів;

· купівля та продаж дорожніх чеків American Express (Амерікан Експрес);

· прийом комунальних платежів;

· прийом платежів за товари

· та послуги від фізичних осіб на користь юридичних осіб;

· реалізація пам’ятних та ювілейних монет України;

· здійснення операцій з обміну валют;

· обмін зношених купюр;

· видача довідок на вивіз валютних цінностей;

· надання у тимчасове користування індивідуальних сейфів.

Зростання довіри до Банку з боку населення відобразилось у збільшенні депозитного портфеля фізичних осіб. Обсяг залучених коштів від фізичних осіб на депозитні вклади виріс за 2006 рік у порівнянні з 2005 роком у 2 разів та станом на 31. 12. 06 склав більше ніж 3286 млн. гри. При цьому, частка довгострокових залучень коштів в структурі депозитів населення зросла. Так, станом на 31. 12. 06 сума довгострокових вкладів фізичних осіб складала 89% від загальної суми.

Банк постійно розробляє нові депозитні програми для вкладників. У 2006 році було реалізовано декілька успішних акцій, в результаті яких вкладники мали можливість вигідно розмістити власні заощадження та взяти участь у розіграшах цінних призів від партнерів Банку.

Банк розробив та запропонував населенню Банківську програму підвищення пенсій, основною рисою якої є комплексне обслуговування пенсіонерів У рамках програми пенсіонери, які відкрили поточний або картковий рахунок у Банку, мають можливість оформити депозитний вклад на вигідних умовах, отримати у подарунок міжнародну платіжну картку з безкоштовним обслуговуванням протягом року, дисконтну картку на купівлю медикаментів зі знижкою у мережі аптек свого міста, страховий поліс від нещасного випадку на 1000 грн.

Банк активно розвиває операції грошових переказів за системою Western Union (Вестерн Юніон) та «Anelik» («Анелік»). За 2006 рік кількість пунктів WU (ВЮ) збільшилась у 8 разів та склала станом на 31. 12. 06 416 пунктів. Обсяг виплат збільшився у 24 рази, а обсяг відправлень збільшився майже у 20 разів.

Банк здійснює приймання комунальних платежів від населення, в тому числі: за квартплату, водопостачання, електроенергію, газ, кабельне телебачення, користування телефоном, міжміські та міжнародні розмови, послуги мобільного зв’язку. Банк запропонував програму, завдяки якій клієнти мають можливість сплачувати комунальні платежі через банкомати.

Банк активно розвиває прийом платежів від фізичних осіб на користь юридичних осіб за договорами та без договорів, а саме: за товари та послуги, страхування, навчання, придбання нерухомості, послуги Інтернет-зв'язку тощо. Приймання платежів також здійснюється з наданням карток: за мобільний зв’язок; за Інтернет-зв'язок; за IP-телефонію, приймання платежів до бюджету.

У 2006 році діяльність Укрпромбанку в сфері кредитування різних галузей економіки була спрямована на їх розвиток. Як і у попередньому році, Банк прагнув не лише максимально задовольнити потреби клієнтів, надаючи послуги високої якості, а й сформувати кредитний портфель з оптимальним розподілом кредитного ризику, враховуючи вимоги безпеки та ліквідності. Темпи росту клієнтської бази у 2006 році дозволили збільшити обсяг кредитного портфеля до 4974,85 млн. грн. При цьому, якісні характеристики кредитного портфеля покращилися, доля безнадійної до повернення заборгованості склала 0,02%. Диверсифікація кредитного портфеля дозволила оптимізувати кредитний ризик, у тому числі за галузями економіки.

Укрпромбанк постійно вдосконалює методи і форми кредитування. Так, стратегія розвитку Банку у 2006 році передбачала пошук нових моделей та інструментів у роботі з позичальниками. Основою процесу розширення клієнтської бази стало послідовне впровадження Банком моделі Раціонального кредитування, яка поєднує у собі ліквідність забезпечення кредиту, мінімізацію кредитного ризику, доходність кредитної операції та інтереси позичальника, для чого в кредитних підрозділах Банку постійно проводиться робота по підвищенню кваліфікації персоналу з подальшим контролем -- атестацією працівників. Інтереси позичальників забезпечуються наявністю у Банку різноманітних кредитних інструментів, таких як кредитні лінії (прості та револьверні), строкові кредити (в тому числі з графіками надання та погашення), овердрафти, гарантії тощо.

Галузева структура кредитного портфеля Банку на 31. 12. 06:

10% -- кредити промисловим підприємствам;

77% -- кредити підприємствам торгівлі та приватним підприємцям;

13% -- кредити підприємствам інших галузей економіки.

Протягом 2006 року Банк продовжував розвивати кредитування фізичних осіб.

Стратегією розвитку кредитної роботи у 2006 році передбачалося визначення реальних фінансових потреб позичальників та проведення ефективної оцінки кредитного ризику. З метою реалізації стратегічних завдань було вжито заходів:

· перегляд та визначення нормативних значень основних показників, за якими проводиться оцінка позичальника;

· перегляд методів та підходів до оцінки фінансового стану позичальника, його грошових потоків, аналізу попередньої кредитної історії, факторів (економічних та політичних), які впливають на господарську діяльність позичальника, а також забезпеченості повернення кредиту та якості застави;

· перегляд підходів до кредитного моніторингу.

Протягом 2006 року підвищувалася якість стосунків з позичальниками за рахунок реалізації інвестиційних проектів, в тому числі з ЗАТ «Миколаївнафтопродукт». Розширено спектр послуг з кредитування для постійних клієнтів -- ТОВ «НК Альфа-Нафта», ЗАТ «Федкомінвест-Україна», ТОВ «Інвестпроект», ЗАТ «ТД «Сумські добрива» та ін. На обслуговування залучено нових клієнтів -- ВАТ «Суднобудівний завод «Залів», Група компаній «Верес», ЗАТ «ВТК «Немирів-Цукор», ЗАТ «СК «Укргаз», Севастопольський рибоконсервний завод та ін.

Продовжувалася робота по розвитку та вдосконаленню кредитних продуктів, які пропонуються клієнтам Банку.

Пріоритетними галузями кредитування у 2006 році були нафтовидобувна та нафтопереробна промисловості, виробництво та харчова промисловість, оптова та роздрібна торгівля.

У 2007 році Банк планує продовжити запровадження стратегії розвитку кредитної політики завдяки раціоналізації кредитних операцій, спрямуванню коштів у пріоритетні галузі економіки, планомірному поступовому збільшенню обсягів кредитування у національній та іноземній валюті при оптимальному рівні кредитного ризику.

Розділ 2 Аналіз вкладень фізичних осіб в ТОВ «Укрпромбанк»

2.1. Методи аналізу депозитних операцій

Одним з етапів управління депозитами фізичних осіб є аналіз операцій по залученню вкладів. Саме інформація яка поступає до менеджерів різних рівнів банку, в результаті проведеного аналізу, дозволяє визначити рівень виконання планових завдань стосовно залучення коштів населення, визначити фактори які посприяли тим чи іншим способом на відхилення від плану та сформувати рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та використання існуючих резервів, визначити місце банку в конкурентному середовищі та обсяг ринку який займає банк.

При аналізі депозитних вкладень використовуються різні методи аналізу:

1. Метод порівняння. Припускає зіставлення невідомого (досліджуваного) явища, предметів із відомими, вивченими раніше, з метою визначення їх загальних рис або розходжень. За допомогою даного методу визначаються загальне і специфічне в економічних явищах, вивчаються зміни досліджуваних об'єктів, тенденції і закономірності їх розвитку. Можна виділити такі найбільш типові ситуації, коли використовується порівняння, і цілі, що при цьому досягаються:

зіставлення планових і фактичних показників для оцінки ступеня виконання плану;

порівняння фактичних показників з показниками минулих років (звітних періодів) для визначення тенденцій розвитку як банку, так і економічних процесів, що впливають на його діяльність;

зіставлення показників банку, що аналізуються з показниками інших банків-конкурентів для визначення позицій банку на фінансовому ринку за різними показниками діяльності;

зіставлення паралельних динамічних рядів для вивчення взаємозв'язків досліджуваних показників;

зіставлення різних варіантів управлінських рішень з метою вибору найбільш оптимального з них, наприклад, при встановленні процентної ставки за депозитами населення вибирають такий її рівень, який забезпечив би необхідний обсяг даного виду банківського ресурсу з урахуванням наявності достатніх можливостей для обслуговування вкладників;

зіставлення результатів діяльності до і після впровадження нововведення.

2. Метод використання абсолютних і відносних показників. Абсолютні показники характеризують кількісні розміри вкладень, а відносні відображають співвідношення будь-яких абсолютних показників шляхом одного на іншій. Відносні показники виражаються в формі коефіцієнтів (при базі 1) або відсотків (при базі 100). До них відносяться показники виконання плану, динаміки, структури (питома вага), ефективності тощо.

3. Метод групування дозволяє досліджувати економічні явища в взаємозв'язку, виявляти вплив на досліджуючий показник окремих факторів, виявити прояв тих чи інших закономірностей. Метод групування дозволяє шляхом систиматизації даних розібратись в суті аналізуємих явищ та процесів.

Вкладення населення в банках групуються за строками вкладення, валюти вкладів, ціни вкладів (% ставки), групи вкладників та за строками використання (строкові та до запитання).

4. Балансовий метод. Служить головним способом для відображення співвідношень, пропорцій двох груп взаємозалежних і врівноважених економічних показників, підсумки яких повинні бути тотожними. Даний метод допомагає зрозуміти економічний зміст функціонування банку.

5. Графічний метод. Графіки представляють собою масштабне зображення показників за допомогою геометричних знаків (ліній, прямокутників, кіл) або умовно художніх фігур і мають велике ілюстративне значення. Завдяки їм досліджуваний матеріал стає більшзрозумілим.

6. Метод табличного відображення аналітичних даних. Результати аналізу, як правило, подаються у вигляді таблиць. Це найбільш раціональна і зручна для сприйняття форма уявлення аналітичної інформації про досліджувані явища за допомогою цифр, розташованих у визначеному порядку. Аналітична таблиця представляє собою систему суджень, виражених мовою цифр. Така мова є більш виразнішою й наглядною, ніж словесний текст. Показники в ній розташовуються в більш логічній і послідовній формі в порівнянні з текстовим викладом, займають менше місця, а пізнавальний ефект досягається набагато швидше. Табличний матеріал дозволяє охопити аналітичні дані в цілому, як єдину систему. За допомогою таблиць легше простежуються зв’язки між показниками, що досліджуються.

Одним з основних чинників при аналізі залучення депозитів фізичних осіб банку є розгляд та аналіз цінової політики банку. Як вже відмічалося раніше ціна депозиту це процентна ставка за вкладами.

ТОВ «Укрпромбанк» встановлює диференційовані ставки за строковими депозитами для фізичних осіб з огляду на умови залучення коштів (Див. Додаток Б).

У своєї діяльності ТОВ «Укрпромбанк» використовує як прості відсотки за строковими вкладами населення так і складні. Якщо в умовах депозитного договору сказано, що проценти за вкладом прості, то сума процентів яка сплачується депоненту нараховується на номінал депозиту. При цьому нараховані проценти можуть сплачуватися клієнту щомісячно, або у кінці строку депозитного договору.

Якщо умовами договору вказано, що проценти нараховуються за складною процентною ставкою, то нараховані відсотки додаються до суми вкладу щомісячно і нарахування процентів в наступному періоді (місяць) проходить на суму депозиту + раніш нарахованих відсотків.

Аналізуючи клієнську базу ТОВ «Укрпромбанк» за останні три роки треба звернутися до даних табл. 2.1.

Аналізуючи обсяги вкладень населення за групами вкладників треба відзначити, що клієнти яким за 50 років є найбільш активними клієнтами банку. Це можна пояснити тим, що ТОВ «Укрпромбанк» тісно співпрацює з Пенсійним фондом України і тому основними напрямками в розробці нових депозитних продуктів, останніми роками, направлені на задоволення потреб саме цієї вікової групи населення.

Таблиця 2.1.

Обсяги вкладів в ТОВ «Укрпромбанк» за групами населення, (млн. грн.)

Група населення

(вік)

01. 01. 2005

01. 01. 2006

01. 01. 2007

До запитання

Строкові

До запитання

Строкові

До запитання

Строкові

21- 30

0,12

5,8%

7,11

12,3%

1,3

7,8%

34,1

7%

6,68

13%

33,59

3,2%

31- 40

0,2

9,6%

13,99

24,2%

2,84

17,1%

141,28

29%

11,81

23%

170,1

16,2%

41- 51

0,49

24,1%

12,26

21,2%

4,37

26,3%

133,48

27,4%

13,87

27%

305,47

29,1%

52 та більше

1,23

60,5%

24,47

42,3%

8,1

48,8%

178,3

36,6%

19

37%

540,6

51,5%

Сума

2,037

100%

57,836

100%

16,604

100%

487,168

100%

51,364

100%

1049,709

100%

Але при цьому, також, спостерігається постійно зростання активності і інших верств населення стосовно вкладень в ТОВ «Укрпромбанк». Це може свідчить про зростання довіри до банку. Так темпи приросту вкладів за різними віковими групами депонентів (населення) склали:

— за період 2004−2006, на рахунках до запитання вкладників в віці 21−30 років — 1083%, 31−40 років — 1420%, 41−51 років — 892%, 52 та більше років — 659%;

— на строкових рахунках вкладників в віці 21−30 років — 479%, 31−40 років — 1010%, 41−51років — 1088%, 52 та більше років — 729%.

Цей же показник за період 2004−2006рр. становив: на рахунках до запитання вкладників у віці 21−30 років — 514%, 31−40 році - 416%, 41−51 років — 317%, 52 та більше років — 235%; на строкових рахунках вкладників у віці 21−30 років — 98%, 31−40 років — 120%, 41−51 років — 229%, 52 та більше років — 303%.

Розрахувавши цей показник можна відмітити, що за останній звітний період спостерігалося значне збільшення вкладів на строкові депозити саме з боку населення у пенсійному віці. За останній рік в ТОВ «Укрпромбанк» спостерігалася активізація банку на ринку вкладів по роботі з населенням у віці 52 та більше років. Про це може свідчить той факт, що банком було розроблено окрему програму з розширення асортименту видів вкладів саме для пенсіонерів.

Умовами за вкладами (як строковими так і до запитання) для пенсіонерів передбачено більш вигідні умови (більш високі процентні ставки за вкладами, можливість поповнення рахунків, виплата відсотків щомісяця, отримання пенсій по пластикових картках, та інше) ніж для інших клієнтів банку.

Треба також відзначити зростання уваги банку саме на строкові вклади фізичних осіб. Про це свідчать дані вищенаведеного Рис. 1.1.

Хоча строкові кошти більш дорогі для ТОВ «Укрпромбанк» ніж до запитання але вони є більш прогнозованими та стабільними для банку і саме ці кошти використовуються для проведення активних операцій та отримання прибутку.

2.2. Механізм залучення коштів фізичних осіб в ТОВ «Укпромбанк»

Основною стратегічною метою, яку ставить ТОВ «Укрпромбанк» в процесі управління депозитами фізичних осіб, є забезпечення банку дешевими ресурсами в достатній кількості для проведення активних операцій банку.

Для більш ефективного проведення операцій по залученню депозитів Правлінням ТОВ «Укрпромбанк» було затверджене рішення про створення спеціального підрозділу в Департаменті неторговельних операцій та платіжних карток — Управління неторговельних операцій та роботи з населенням. Основні завдання, які виконує це Управління — забезпечення банка ресурсами, робота з населенням щодо ведення депозитних рахунків клієнтів, нагляд за тим як проходить залучення коштів населення по мережі філій банку, розробка стратегічних та тактичних планів щодо залучення коштів та методи, за допомогою яких будуть досягатись поставлені цілі, контроль за дотриманням підрозділами банку цих планів та методів у ході своєї діяльності.

Менеджмент депозитів населення в ТОВ «Укрпромбанк» ставить собі за мету зниження витрат банку при залученні коштів фізичних осіб. Як вже відмічалося раніше, проценти, які нараховує та виплачує банк вкладникам відносяться на збільшення витрат банку, а, отже, й зменшення прибутку банку. Тому банк у своїй політиці стосовно залучення коштів населення керується одним з принципів роботи банку: «дешевше купити — дорожче продати». Разом з тим, банк розуміє, що процентні ставки за депозитами повинні бути на досить високому рівні, щоб забезпечити вкладникам певний рівень прибутку для підтримки попиту на цей банківський продукт.

Менеджмент депозитів фізичних осіб в ТОВ «Укрпромбанк» складається з наступних етапів.

На першому етапі проводиться розробка стратегії стосовно залучення коштів населення, та способів досягнення стратегічної мети банку. Останніми роками ТОВ «Укрпромбанк» орієнтується, стосовно залучення коштів фізичних осіб, на вузький сектор депозитного ринку, а саме на вкладників пенсійного віку. Це обумовлюється тим, що Пенсійний фонд України є одним з акціонерів банку. Разом з тим ТОВ «Укрпромбанк» працює й на інших секторах ринку депозитів фізичних осіб.

На цьому ж етапі проводиться планування банком розміру твердого залишку коштів на рахунках клієнтів, загального обсягу залучення коштів населення, суми процентних витрат банку за користування вільними коштами клієнтами. При цьому враховуються такі фактори як:

· стан даного ринку та зміни кон’юнктури ринку;

· економічні та інфляційні процеси в країні;

· зміни в законодавчій базі країни;

· рівень доходності населення та інші.

В процесі планування банк проводить аналіз окремих груп населення стосовно їх фінансового та соціально-психологічного стану (проводиться аналіз середнього доходу населення, схильність потенційних клієнтів до того, щоб зберігати свої кошти в банку). При цьому менеджери банку розділяють потенційних клієнтів за віковим критерієм (табл. 2. 2).

Таблиця 2. 2

Групи вкладників ТОВ «Укрпромбанк» за віковим критерієм

Група вкладників

Вік клієнта

1

21−30

2

31−40

3

41−51

4

52 та більше

Результатом аналізу груп населення є визначення, чи готові клієнти тієї чи іншої вікової групи на співпрацю з банком.

Плануючи розмір твердого залишку коштів на рахунках клієнтів, менеджери банку аналізують фактичний розмір залишків на вкладних рахунках в попередні роки по ТОВ «Укрпромбанк» та комерційних банків — конкурентів в динаміці. Найбільш прогнозованими є строкові депозити в банку, тому що вони залучаються банком на певний строк, про що вказується в депозитному договорі. При цьому забрати кошти з цього рахунку раніше встановленого терміну може змусити вкладника у випадках:

· несприятливих змін в економіці країни;

· погіршення фінансового стану банку;

· зміни депозитної політики в банку (достатньо відчутне зниження процентної ставки за вкладами, збільшення мінімальної суми вкладу та інше).

Планування загального обсягу депозитів фізичних осіб тісно взаємозв'язане з обсягом активних операцій, які ТОВ «Укрпромбанк» планує проводити, та обсягами інших депозитних та недепозитних джерел залучення ресурсів.

Для просування депозитних продуктів на ринку ТОВ «Укрпромбанк» обрано інноваційну стратегію маркетингу, тобто банком розробляються нові банківські продукти, що просуваються, переважно, на старих ринках.

Депозитна діяльність Укрпромбанку — одна із основних рис, за якою він є упізнаваним у громадськості. Стандартні в теоретичному аспекті види депозитів у Укрпромбанку мають наступні найменування: «Експрес», «Ко-Бренд», «Накопичувальний», «До запитання», «Універсальний», «Пенсійний», «Постійний вкладник», «Інвестиційний», «Капітал», «Капітал +». Повний перелік вкладів із зазначення процентних ставок наведено у Додатку Б.

Депозитною політикою банку передбачена оптимальна структура депозитного портфеля, яка представлена у таб. 2.3.

Таблиця 2. 3

Оптимальна структура депозитного портфеля Укрпромбанку

Група 1: СТРОКОВІ ВКЛАДИ — 59% (гривня)

Доля залишкків в %

— Депозити до року

5.0%

— Депозити на 12,18 мес.

1.0%

— Депозити із щомісячною випатою. %

12.0%

— Строкові депозитні вклади

15.0%

— Строкові депозити із щомісячною випатою%

25.0%

— Сертифікати

1.0%

Група 2: ВКЛАДИ ДО ЗАПИТАННЯ- 11% (гривня)

— До запитання

0.5%

— Поточні рахунки

0.5%

— Пенсійні вклади

6.0%

— Поточні рахунки пенсіонера

1.0%

— Студентські вклади

3.0%

Група 3: ОЩАДНІ ВКЛАДИ — 30% (гривня)

— Накопичувальний депозит

30.0%

Група 1: СТРОКОВІ ВКЛАДИ — 69% (валюта)

— Депозити до року

25.0%

— Депозити на 12,18 місяців

3.0%

— Сертифікати

1.0%

— Строкові депозити

25.0%

— Строкові депозити із щомісячною виплатою %

15.0%

Група 2: ВКЛАДИ ДО ЗАПИТАННЯ — 1% (валюта)

— До запитання

1.0%

Реальна практика надання Укрпромбанком вкладних послуг фізичним особам показує, що в умовах відносно спокійної ситуації на фінансовому ринку найбільш стабільними є накопичувальні депозитні вклади. Приблизно 43% клієнтів ставлять за мету «примноження заощаджень», отже доля накопичувальних вкладів передбачається у розмірі 30−35% від обсягу депозитного портфелю.

За спостереженням працівників депозитних відділів Укрпромбанку у вересні-листопаді та січні-квітні громадяни накопичують кошти, які здебільшого будуть витрачені у грудні та влітку.

У разі виникнення кризових ситуацій, коли клієнти бажають вилучити грошові кошти із банку за будь-яких умов, умови більшості видів вкладів (депозитні, накопичувальні, сертифікати) не дозволяють отримати раніше залучені кошти. Тому у структурі депозитного портфелю передбачається мати деяку долю залишків на строкових депозитних вкладах, умови яких не передбачають можливості їх вилучення клієнтом до закінчення строку угоди. При цьому у зв’язку із підвищеними процентними ставками та неможливістю їх зміни, за такими угодами для банка зростають відсоткові ризики, тому доля даних вкладів у депозитному портфелі обмежується 40%.

На наступному етапі менеджери ТОВ «Укрпромбанк» встановлюють ціну на депозити, тобто процентні ставки, за якими будуть обчислюватись нарахування клієнтам за їх вкладами, а також умови цього нарахування і сплати. Тобто за допомогою розміру процентних ставок (збільшуючи або зменшуючи їх) банк регулює не тільки клієнтську базу, але й прибутковість банку.

В процесі прийняття рішення стосовно розміру процентних ставок за різними видами депозитів фізичних осіб, менеджери ТОВ «Укрпромбанк» використовують комбінацію багатофакторного способу ціноутворення та диференціацію тарифних ставок для окремих груп вкладників. Цей спосіб ціноутворення передбачає встановлення більш високих процентів за вкладами для певної групи клієнтів банку (як правило, це вкладники з більш прогнозованими залишками коштів на їх рахунках), так і закріплення найкращих клієнтів банку шляхом встановлення більш прийнятних для них цін та умов за вкладами.

Процентні ставки за депозитами фізичних осіб встановлюються банком, враховуючи процентну політику банку стосовно активних операцій, планового рівня прибутковості цих операцій, стратегії банку стосовно розширення клієнтської бази банку, вартості інших джерел залучення ресурсів. Також враховується вид депозиту (за строковими депозитами процентні ставки вище, ніж за депозитами до запитання).

Банк залишає за собою право змінювати процентні ставки за депозитами у випадку змін економічної ситуації у кредитно-фінансовій системі країни, кон’юнктури грошових ринків, зміни облікової ставки НБУ.

Процентні ставки за депозитами встановлюються за кожною групою вкладників у відповідності до пріоритетності тієї чи іншої групи для банку.

На третьому етапі проводиться контроль за виконанням планових завдань по залученню коштів населення. У випадку, коли не досягаються планові показники, проводиться аналіз причин, які вплинули на невідповідність фактичних даних плановим та розробляється комплекс дій для зміни існуючого положення (наприклад, зміна процентної політики банку, зміна умов депозитів; про що повідомляються клієнти банку та інше). В таких ситуаціях можлива також й зміна планових параметрів, але це скоріш виключення, ніж практика.

Депозити до запитання ТОВ «Укрпромбанк» залучає від фізичних осіб найчастіше у вигляді поточних рахунків, картрахунків, ощадних вкладів до запитання.

ТОВ «Укрпромбанк» відкриває поточні рахунки фізичним особам у національній валюті для проведення розрахунків між собою та з юридичними особами.

Поточні (строкові) рахунки відкриваються на підставі:

· заяви;

· паспорта;

· договору на відкриття та обслуговування рахунків між установою банка і вкладника;

· картки із зразком підпису, що надається в присутності працівника банка (додаток Д);

Для збільшення кредитних ресурсів ТОВ «Укрпромбанк» залучає депозити фізичних та юридичних осіб.

Банк пропонує фізичним особам різні види депозитів на різні строки і за різними ставками, ставки депозитів фізичних осіб національній і іноземній валюті представлені в Додатку Б.

Уповноважений працівник операційного підрозділу ТОВ «Укрпромбанк» перевіряє отримані від депонента документи на відкриття рахунку, оформляє договір на розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку фізичної особи та передає перелічені документи на підпис керівництву банка.

На підставі отриманих з дозволяючими підписами керівника та головного бухгалтера документів, операціоніст банка вносить в систему «ОДБ» необхідні параметри контрагенту, відкриває рахунок та реєструє його в журналі реєстрації відкритих особових рахунків.

Зарахування готівкових коштів вкладника на його рахунок проводиться через касу банка і оформлюється прибутковим касовим ордером. Для видачі з рахунку готівки за вимогою власника цього рахунку оформляється видатковий касовий ордер.

На рахунок в національній валюті фізичних осіб зараховуються:

· оплата праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за літературні роботи, музичні твори, за артистичну діяльність, наукові роботи та винаходи;

· виплата страхових та викупних сум, страхове відшкодування за майновим страхуванням;

· відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом або у разі втрати годувальника;

· кошти в національній валюті за продану іноземну валюту;

· кошти за реалізоване власне майно та за здану сільгосппродукцію;

· орендна плата за найом житлових помешкань, рухомого і нерухомого майна.

Перерахування заробітної плати та інших доходів громадян на поточні рахунки здійснюється на підставі списків бухгалтерії підприємства і платіжного доручення. У списках вказується номери рахунків, прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційні номери та суми зарахування. Списки підписуються керівником і головним бухгалтером підприємства та скріпляються печаткою. При відкритті строкового депозитного рахунка фізичним особам оформлюється такий же пакет документів як і при відкритті поточного рахунка.

Під час відкриття строкового депозитного рахунка одночасно, якщо це передбачено умовами договору, відкривається поточний рахунок клієнта для зарахування відсотків за вкладним рахунком.

Відкриття поточних рахунків в іноземній валюті фізичним особам здійснюється на будь-яку суму без обмежень розміру депозиту, а строкового депозиту у відповідності до умов різних рахунків.

Поточні та строкові рахунки в іноземній валюті відкриваються фізичним особам на підставі таких документів: заяви, паспорту, договору на відкриття та обслуговування рахунків між установою банка і вкладника, картки із зразком підпису, що надається в присутності працівника банка.

Фізична особа-нерезидент, крім вищевказаних документів, подає копію легалізованого дозволу центрального банку іноземної країни на відкриття рахунку у разі, якщо це передбачено міжнародними угодами України.

Фізичні особи можуть зарахувати на свій депозитний рахунок іноземну валюту як у готівковій так і безготівковій формі якщо це не суперечить чинному законодавству України.

Депозитний рахунок фізичної особи в ТОВ «Укрпромбанк» закривається на підставі заяви та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, або між банком та власником рахунку.

Депозитний рахунок закривається після закінчення строку дії депозитного договору. У разі переоформлення депозиту на такий же термін, банк переукладає договір з депонентом, залишаючи той же номер вкладного рахунку. У журналі реєстрації рахунків, в обов’язковому порядку, здійснюються відмітки про закриття рахунків.

Якщо після встановленого терміну депонент не отримав своєчасно суму депозиту і умовами укладеного раніше договору не передбачено порядку перерахування депозиту, то сума депозиту обліковується за тим самим рахунком, що і раніше. Тому є доцільним в умовах договору передбачати порядок перерахування суми депозиту на поточний рахунок клієнта після закінчення терміну дії депозитної угоди.

За депозитними рахунками фізичних осіб нараховуються проценти у встановлених договором розмірах. Розмір процентів за депозитами встановлюються ТОВ «Укрпромбанк» залежно від виду валюти, суми та строку зберігання депозиту, діючих відсоткових ставок в певному регіоні та необхідності залучення додаткових ресурсів.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой