Аналіз внутрішнього середовища організації

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Маркетинг


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1 Місія організації. Загальна характеристика діяльності організації

Розділ 2 Аналіз внутрішнього середовища організації

Розділ 3 Аналіз факторів зовнішнього середовища організації

Розділ 4 Складання матриці SWOT. Формулювання стратегічних альтернатив розвитку підприємства та вибір стратегії

Розділ 5 Ефективність запропонованої стратегії

Висновок

Вступ

Компанія Ресурс що розташована в Харківській області та безпосередньо в Харкові займається оптово-роздрібним продажем продуктів харчування, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, має певну кількість торгових точок та складів-магазинів для збуту продукції. Компанія займає велику частку ринку що орієнтована як на покупця в певних локальних відрізках міста так і на фірми чи покупці що мають за мету придбання великої кількості товарів. Мережа магазинів що нараховує більше десяти торгівельних точок розташованих у області і місті Харкові працюють за системою «крамниця біля дому» що орієнтовані на покупців що мешкають біля торгівельних точок. Точки роздрібної торгівлі мають великий асортимент товарів що постійно змінюється спираючись на якість продукції та побажання покупців.

Метою компанії в перспективі є розвиток та створення нових напрямків, покращення та збільшення асортименту продукції що продається, збільшення ринку збуту, покращення обслуговування клієнтів, підвищення рівня обладнання для роботи та рівня фахівців працюючих на фірмі, створення нових торгових точок та покращення умов роботи.

Значення робіт та послуг які виконує компанія полягає в тому що — постачає якісну продукцію на ринок збуту на вигідних умовах та у зручний час, що особливо важливо для оптових покупців та покупців-компаній що розвиваються та потребують продукції яку пропонує організація Ресурс, також компанія, що нараховує більше однієї тисячі робітників тим самим частково знижує рівень безробіття в країні.

Розділ 1 Місія підприємства. Загальна характеристика діяльності організації

Компанія Ресурс що розташована в Харківській області та безпосередньо в Харкові займається оптово- роздрібним продажем продуктів харчування, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, має певну кількість торгових точок та складів-магазинів для збуту продукції. Компанія займає велику частку ринку що орієнтована як на покупця в певних локальних відрізках міста так і на фірми чи покупці що мають за мету придбання великої кількості товарів. Мережа магазинів що нараховує більше десяти торгівельних точок розташованих у області і місті Харкові працюють за системою «крамниця біля дому» що орієнтовані на покупців що мешкають біля торгівельних точок. Точки роздрібної торгівлі мають великий асортимент товарів що постійно змінюється спираючись на якість продукції та побажання покупців.

Компанія «Ресурс» була створена як дистрибуторська фірма яка спеціалізувалась на доставці та продажу роздрібним торговим точкам продукції в 1996 році. В ідеї створення фірми полягало — забезпечення споживача максимально великим асортиментом алкогольної продукції. Була задіяна технологія збуту продукції через торгових представників фірми, завдяки послугам фірми зникла необхідність власноручно закуповувати продукцію для подальшого його роздрібного збуту кінцевим покупцям. На той час подібні послуги могли надавати лише невелика кількість подібних підприємств що займаються оптовою торгівлею алкогольними напоями, що надало фірмі певних переваг.

Протягом 2−3 років фірма розвивалась і почала приймати участі також у роздрібному продажі готової продукції кінцевим покупцям, та розширила обсяг і асортимент. Якщо з 1996 року фірма займалась реалізацією лише алкогольних виробів, то вже в 2000 році в клієнти мали можливість придбати продукти харчування, вироби з тютюну, товари першої необхідності ті інші. Великим попитом послугами фірми користувалися підприємства що мають торгові точки що розраховані на не постійного покупця, та мають відносно не великі розміри.

Вже до 2004 року до складу компанії входили не лише оптові склади що до цього складали основний дохід підприємства, а і 10 торгових точок що розташовувались в місцях великої концентрації жилих приміщень.

Юридична адресса:

Поштовий індекс: 460 м. Харків — 16, вул. Л. Курбаса, 13 тел. 28−18

Ліцензія серії АА, № 232:

Рахунок: Одержувач Т Д Ресурс Банк УДК в Харківській області МФО 8380 КОД 25 491 Номер рахунку: 35 227 030 000

Електронна пошта фірми: vs_resurs@vr. com. ua

Статут підприємства

1.1 Підприємство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.

Підприємство вправі від свого імені вчиняти правочини, придбавати майно і особові немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем та відповідачем в суді.

Підприємство має круглу печатку, кутовий штамп, фірмові бланки, торговельну марку та емблему, самостійний баланс, рахунки в установах банків у відповідності із чинним законодавством.

1.2 Підприємство не несе відповідальності по зобов’язаннях Засновника.

1.3 Засновник несе ризик втрати свого вкладу до Статутного фонду Підприємства.

1.4 Підприємство створено з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, не забороненої чинним законодавством.

1.5 Підприємство здійснює свою діяльність шляхом проведення будь-яких операцій, за винятком заборонених законодавством, зокрема шляхом:

а) здійснення науково-дослідної та впроваджувальної діяльності, виробництва продукції і надання послуг на замовлення юридичних осіб і громадян на підставі укладених договорів або в ініціативному порядку з їх реалізацією на умовах згідно з домовленістю сторін;

б) продажу, обміну, здачі в оренду, позики, позички юридичним або фізичним особам належних їм фондів, сировини, готової продукції, фінансових ресурсів та майна на умовах, згідно з домовленістю;

в) поставки продукції, виконання робіт, надання послуг, в тому числі у кредит, надання фінансової або іншої допомоги згідно з домовленістю сторін;

г) участі у діяльності інших юридичних осіб;

д) ведення у встановленому порядку зовнішньоекономічної діяльності, створення господарських формувань з іноземними юридичними та фізичними особами.

1.6 Предмет діяльності Підприємства:

— торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;

— створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування;

— створення та організація профільних, універсальних, комерційних та комісійних магазинів, здійснення фірмової торгівлі, розвиток нових прогресивних форм торгівлі та послуг, включаючи консигнацію, торгівлю по каталогам, посилочну та оптову торгівлю, лізинг, торгівлю в кредит, відкриття магазинів в вільній митній зоні;

— м'ясопереробне виробництво;

— рибопереробне виробництво;

— виробництво, заготівля, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції та продукції тваринництва, закупівля у населення за готівку необхідних товарів та матеріалів;

— деревообробне виробництво;

— виробнича діяльність по переробці пластмас;

— металообробне виробництво;

— швейне виробництво;

— виготовлення пива, алкогольних напоїв, а також виготовлення та реалізація спирту етилового, коньячного і плодового;

— виготовлення тютюнових виробів;

— закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції народних промислів та ремесел;

— надання різноманітних консалтингових послуг, в тому числі інформаційних, маркетингових, брокерських, агентських тощо;

— міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом;

— надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;

— агентування морського торговельного флоту;

— патентування, впровадження винаходів, «ноу-хау», раціоналізаторських пропозицій у масове виробництво;

— здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-ливарних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;

— розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових, налагоджувальних та ремонтних робіт;

— розробка прикладного інформаційно-програмного забезпечення;

— виробництво засобів обчислювальної техніки та периферійних пристроїв: моніторів, принтерів тощо; виробництво іншої офісної техніки, зокрема копіювальної та факсимільної;

— діяльність, пов’язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного та технічного захисту інформації;

— здійснення сервісних послуг, гарантійного та постгарантійного обслуговування продукції власного виробництва та продукції інших виробників;

— посередницька діяльність;

— здійснення оптового та роздрібного обміну іноземних валют на підставі агентських угод з уповноваженими банками;

— впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;

— виготовлення і реалізація лікарських засобів;

— діяльність, пов’язана з організацією іноземного та зарубіжного туризму;

— надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка;

— посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

— фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність (перелік видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які підлягають ліцензуванню, визначається Кабінетом Міністрів України);

— організація готельної справи;

— закупівля, переробка та реалізація паливно-енергетичних ресурсів та виробів з них;

— оптовий та роздрібний продаж паливно-мастильних матеріалів, створення та експлуатація АЗС;

— діяльність, пов’язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;

— створення та експлуатація автогосподарства;

— надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;

— виробництво, передача та постачання електроенергії;

— створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;

— будівельна діяльність;

— купівля, продаж, оренда та надання у користування рухомого і нерухомого майна;

— рекламна діяльність;

— використання радіочастот;

— виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду; створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;

— благодійна діяльність;

— зовнішньоекономічна діяльність.

Види діяльності, які потребують ліцензування, здійснюються Підприємством за умови одержання відповідних ліцензій (дозволів).

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Метою компанії в перспективі є розвиток та створення нових напрямків, покращення та збільшення асортименту продукції що продається, збільшення ринку збиту, покращення обслуговування клієнтів, підвищення рівня обладнання для роботи та рівня фахівців працюючих на фірмі, створення нових торгових точок та покращення умов роботи.

Значення робіт та послуг які виконує компанія полягає в тому що — постачає якісну продукцію на ринок збуту на вигідних умовах та у зручний час, що особливо важливо для оптових покупців та покупців -компаній що розвиваються та потребують продукції яку пропонує організація Ресурс, також компанія нараховує більше однієї тисячі робітників тим самим частково знижує рівень безробіття в країні.

Розділ 2. Аналіз внутрішнього середовища організації

Внутрішнє середовище підприємства являє собою сукупність всіх внутрішніх перемінних підприємства, які визначають процеси його життєдіяльність. Внутрішнє середовище постійно та безпосередньо впливає на функціонування підприємства і складає систему ситуаційних факторів у середині підприємства.

Внутрішнє середовище має декілька зрізів, кожний із яких включає набір ключових процесів і елементів організації. Їх стан у сукупності визначає той потенціал і ті можливості, якими володіє підприємство. Методика аналізу внутрішнього середовища підприємства передбачає таку послідовність:

· Цілі підприємства;

· Структура підприємства;

· Задачі;

· Технології;

· Кадровій склад підприємства.

Цілі — це конкретний кінцевий стан або очікуваний результат організації (групи). Кожна служба і підрозділ мають свої цілі.

Структура підприємства — це взаємовідносини рівнів управління і видів робіт (функціональних областей), які виконують служби або підрозділи. Тут поєднуються горизонтальний і вертикальний поділи праці в організації. Можна виділити високу і плоску структури організацій.

Задача — це види робіт, які необхідно виконати певним способом та в зумовлений термін. Це робота з предметами праці, знаряддями праці, інформацією та людьми.

Люди — найважливіший ситуаційний фактор організації. Його роль визначається:

· Здібностями;

· Обдарованістю;

· Потребами;

· Знаннями (фах);

· Поведінкою;

· Ставленням до праці;

· Позицією;

· Розумінням цінностей;

· Оточенням (склад групи, до якої входять);

Наведемо структуру підприємства ТД «Ресурс» як складову внутрішнього середовища даного підприємства (рис. 2).

Організаційна структура підприємства — це сукупність відділів та служб апарату управління. Очолює підприємство генеральний директор. Він здійснює керівництво всією господарською і фінансовою діяльністю підприємства на основі єдиноначальності, згідно із діючим законодавством України і на основі статуту підприємства, і несе персональну відповідальність за стан і результати цієї діяльності.

Генеральний директор

Генеральний директор визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі бач діяльності фірми. Визначає напрями розвитку у формуванні фінансової, цінової, діяльності. Організує роботу і ефективну взаємодію складів, торгових точок та інших структурних підрозділів фірми, ефективності виробництва і якості продукції на основі широкого запровадження нової продукції.

/

Директор по економіці

Директор по економіці здійснює керівництво економічною службою фірми, координує її діяльність. Підкоряється безпосередньо генеральному директору. Директор по економіці в своїй роботі керує наказами генерального директора. Директор по економіці зобов’язаний: здійснювати організацію і вдосконалення фінансово-економічної діяльності підприємства, направленій на підвищення ефективності і рентабельності виробництва, зниження її собівартості, досягнення найбільших результатів при найменших витратах матеріальних, трудових і фінансових ресурсах.

Директор комерційний

Директор комерційний зобов’язаний: визначати, планувати і координувати господарсько-фінансову діяльність підприємства у сфері матеріально-технічного постачання, придбання і витрачання сировини, збуту з продукції за договором постачання, транспортного обслуговування і забезпечити ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів.

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер: визначає, формулює, здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства. Складає баланс підприємства. Організує та контролює складання розрахунків що до використання прибутків, витрат на виробництво, платежів до бюджету, своєчасність та правильність складання звітності.

Технології. Дослідження та розробка

· Дослідження проводяться методом опитування існуючих клієнтів по телефону, це дозволяє виявити вади та переваги обслуговування

· Дослідження проводяться у сфері роздрібної торгівлі для виявлення потенціальних клієнтів.

· Відділ маркетингу вивчає нові методи в сфері обслуговування, що дозволяє скоротити витрати на перевезення та час

· Компанія Ресурс для скорочення часу на приймання замовлення використовують Call центри, що дозволяэ швидко та без проблем зробити замовлення

· Компанія Ресурс постійно змінює та оновлює технології обслуговування та виробництва

За результатами аналізу можна сказати, що ТД «Ресурс» має середню ступінь активності в галузі НДДКР, оскільки підприємство має можливість проводити різні дослідження та експерименти, вводити інновації, та частково використовує ці можливості.

Технічне забезпечення знаходиться не досить в доброму стані, отже не може виконувати всі функції які потрібні, введення наукових інновацій та застосування НТП дуже повільне.

Таблиця 2. 1

Характеристика складського господарства підприємства

Найменування складів та їх спеціалізації

Складська площа, м2

Складський обсяг, м3

Рівень механізації

Наявність під'їзних залізничних шляхів

1

2

3

4

5

Оптово-торговій склад № 1

300

160

середній

відсутня

Оптово-торговій склад № 2

300

120

середній

відсутня

Склад № 1

1000

10 000

високий

відсутня

Склад № 2

1200

14 000

високий

відсутня

Оптово-торгові склади мають не високі об'єми та не досконале устаткування, оскільки для нормального функціонування достатньо вже існуючого на підприємстві.

Таблиця 2. 2

Характеристика руху кадрів

Показники

Звітний

Поточний

Відхилення %

1

2

3

4

1. Середня облікова чисельність працівників, люд.

1224

1200

-24

-0,306

2. Прийнято працівників, люд.

18

-6

-0,0892

3. Вибуло працівників, люд., у тому числі: за власним бажанням; звільнення за порушення трудової дисципліни; звільнено за скороченням штатів.

90

50

-40

-0,474

4. Коефіцієнт плинності кадрів, %

76

40

36

40

5. Коефіцієнт Загального oбігу

106

62

4

5

Завдяки дешевій робочій силі в країні компанія має можливість зекономити на купівлі нового обладнання та обслуговуванню його. Це дозволяє не тільки скоротити витрати, а і створити певну кількість робочих місць.

Аналізуючи данні з таблиці можна зробити висновок що підприємство не скорочує штат, та має на меті максимально скоротити плинність кадрів.

Велика кількість кваліфікованих спеціалістів має суттєвий вплив на результативність підприємства даної сфери діяльності.

Таблиця 2. 3

Кадровий склад підприємства

Категорії персоналу

Звітний рік

Поточний рік

Відхилення (+; -)

Люд.

Частка %

Люд.

Частка %

Люд.

Частка %

Адміністративно-управлінський персонал

24

3,8

24

3,8

3,8

Торгово-оперативний персонал (виробничий)

900

147

884

144,6

-24

2,6

Допоміжний персонал

100

16,2

96

15,8

-4

0,4

Разом

1224

0

1204

0

-28

0

Чисельність адміністративно-управлінського персоналу підприємства складає у поточному році 3%.

Таблиця 2. 4

Характеристика персоналу за освітою та віком

Вік

З вищою освітою

Зі середньою спеціальною освітою, осіб

Із загальною середньою освітою, осіб

Усього, чол.

Частка в загальній кількості, %

Звітний рік

Поточний рік

Звітний рік

Поточний рік

Звітний рік

Поточний рік

Звітний рік

Поточний рік

Звітний рік

Поточний рік

До 30 років

14

14

334

334

10

10

358

358

15,38

19,28

Від 30 до 40

24

20

400

400

46

46

470

446

63,46

77,1

Від 45 до 55

10

10

88

88

96

70

194

168

107,7

96,38

Понад 55

2

2

20

20

4

2

26

24

13,46

7,22

Разом

50

46

842

842

156

128

1224

1204

0

0

На підприємстві ТД «Ресурс» працює робітників із вищою освітою 46 чоловіки, із середньою освітою 842, із загально-середньою освітою 128, що відповідає потребам підприємства.

Заробітна плата персоналу компанії складається з:

— основної заробітної плати (готова тарифна ставка, оклад);

— додаткової заробітної плати (надбавка за кожний проект, який координує робітник);

— поточної премії (в залежності від результатів та ефективності проекту, кількості проектів за період, їх складності).

Розмір середньої заробітної плати в ТД «Ресурс» станом на 2010 рік складає для керівників вищої ланки 4000−6000 грн, для керівників середньої та нижчої ланок 1700−2700 грн.

В підприємстві Ресурс є певна система заохочень понаднормової праці, що стимулює працівників до підвищення продуктивності.

У якості мотивації використовується такі заходи як справедлива оплата праці, премії, відпустки, подарунки на свята, стягнення, зменшення розміру преміальних виплат, догани, звільнення.

Організаційна культура та імідж

Організаційна культура відображає норми поведінки, ділову етику, стиль управління, філософію управління. Аналізуючи організаційну культуру, можна зробити висновок, що співробітники ставляться з повагою до історії розвитку підприємства. Також на підприємстві існує свій, індивідуальний стиль ділового спілкування, а також високий рівень культури управління, що склалися на підприємстві. В організації існують свої стандарти поведінки та правила та правила яких підприємство дотримується. Серед клієнтів сформувалась добра думка про організацію.

Проаналізувавши всі складові внутрішнього середовища діяльності підприємства складемо структуру цілей за поданою таблицею 2.1., а також проаналізувати організаційну культуру та імідж підприємства.

Таблиця 2. 1

Структура цілей

Функціональна область

Короткострокові цілі (до 1 року)

Середньострокові цілі (від 1 року до 3 років)

Довгострокові цілі(від 3 до 5 років)

Постачання

1. Покращення якості послуг що надаються

2. Покращення остаткування для постачання

1. Збільшення кількості клієнтів на 20%

2. Збільшення сфери послуг

1. Створення нових видів послуг.

2. Створення нових торгових точок

Маркетинг

1. Встановлення нових зв’язків з постачальниками

2. Опитування з приводу якості продукції

1. Проведення реклами.

2. Збільшення прибутку, за допомоги реклами на 5%.

Покращення іміджу відносно конкурентів

Персонал

1. Проведення кадрового аналізу

2. Оптимізація штату на всіх рівнях

Розробка заходів з плинності кадрів

Стабільність трудового колективу, підвищення продуктивності праці

Фінанси

Фінансування заходів

Профінансування

Забезпечення

фінансової стабільності підприємства, профінансувати

відкриття нових відділів за кордоном.

Аналізуючи схему цілей можна відмітити що довгострокові цілі являють собою завершений варіант короткострокових, це дозволяє максимально скоординувати роботу підприємства та направити максимальні зусилля до досягнення цілей, як короткострокових так і довгострокових.

місія компанія середовище стратегія

Розділ 3. Аналіз факторів зовнішнього середовища організації

Аналіз споживачів

Продукцією та послугами компанії користуються споживачі що потребують продукцію ТНС (алкогольні та слабо-алкогольні вироби, тютюнові вироби, товари побутового використання та ін.) Споживачі віддають перевагу компанії тому що Ресурс надає послуги з постачання та перевезення замовлень до вказаного місця, що дозволяє зекономити час та гроші на транспортування.

Споживачі компанії в першу чергу поділяються на:

· Посередники (представники роздрібних торгових точок)

· Кінцеві покупці

Посередники:

географічне місце розташування покупців;

торгова сила покупця

Кінцеві покупці:

географічне місце розташування покупців;

демографічні характеристики покупців (вік, освіта, сфера діяльності) соціально-психологічні характеристики покупця (стан в суспільстві,

стиль поведінки, смаки, звички);

ставлення покупця до продукту (чому він купує продукт; чи є він сам користувачем продукту, як оцінює продукт і т.п.);

торгова сила покупця (рівень інформованості покупця; чутливість до ціни, до засобів стимулювання; наявність відповідних вимог до якості товару; орієнтація на відповідну торгову марку; періодичність закупівель; обсяг середньої покупки; фінансовий стан; можливість вибору продавця; співвідношення між ступенем залежності продавця від покупця та ступенем залежності покупця від продавця і т.п.).

Оцінка характеристик профілю покупців здійснюється за допомогою табл. 3.1.

Ступінь мінливості потреб, вимог, смаків покупців стосовно тієї продукції, що входять у номенклатуру підприємства, прихильність покупця до продукції та торгова сила покупців являються середньо.

Табл. 3. 1

Оцінка характеристик профілю клієнтів

Код

3/п

Параметри профілю покупців

Індикатори

Оцінка в балах

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1.

Зміна переваг, потреб, смаків клієнтів

1.1 Ступінь зміни потреб клієнтів

Відносно постійні 4

2.

Схильність клієнтів до послуг підприємства

2.1 Частота користування послугами підприємства (встановлюється експертним шляхом на основі розрахунків)

Регулярно 9

2.2 Частка послуг номенклатури підприємства, якими користуються найбільшою мірою

60%

2.3 Ступінь

31−60%

Залежності клієнтів від підприємства (встановлюється експертним шляхом)

6

3.

Торгова сила клієнтів

3.1 Рівень інформованості клієнтів про послуги, ціну, режим роботи підприємства

Недостатній рівень інформова-ності 5

3.2. Чутливість споживачів до зміни рівня цін на послуги підприємства

Не дуже чутливі 7

3.3. Ступінь залежності продавця від клієнтів (встановлюється експертним шляхом)

61−100% 13

3.4. Фінансовий стан клієнта

Вище за середній рівень 14

3.5. Чутливість клієнтів до СТИЗ

Не дуже чутливі 6

ТД «Ресурс» має спроможність повністю задовольнити потреби, вимоги клієнтів, а також має можливість розширити коло потенційних споживачів.

Таблиця 3. 2

Шкала оцінок характеристик профілю клієнтів

№ з/п

Параметри

Бали

Значення

1.

Ступінь зміни потреб, смаків клієнтів

2

3−4

5−6

Низька

Незначна

Значна

2.

Прихильність клієнтів до послуг підприємства

3

4−6

7−9

Слабка

Середня

Сильна

3.

Торгова сила клієнтів

5

6−10

11−15

Незначна

Середня

Сильна

Таблиця. 3. 3

Оцінка адаптивності підприємства в процесі функціонування на цільовому ринку

з/п

Параметри

Індикатори

В балах

1

2.

3

1

2

3

4

5

6

1.

Спроможність підприємства задовольнити потреби, вимоги, смаки клієнтів

1.1 Відповідність асортименту послуг вимогам клієнтів

Цілком 3

1.2 Прийнятність ціни послуг

1.3 Відповідність якості реалізованих послуг

Частково 2

Цілком 3

2.

Можливість розширення кола потенційних клієнтів

2.1 Наявність незадоволеного попиту

2.2. Наявність привабливих сегментів

Інформація відсутня 1

Виявлено декілька привабливих сегментів 3

Отже, за проведеними дослідженнями можна зробити висновок про те, що підприємство ТД «Ресурс» достатньо твердо та стабільно забезпечує у фіксованій кількості потреби своїх споживачів. При достатньо значній мінливості потреб споживачів в цілому, підприємство весь час вдосконалює свої напрямки та специфіку виробництва, і так чином, весь час зміцнюючи та покращуючи свою виробничу базу, пристосовується до змін на цільовому ринку та задовольняє потреби у відповідному до своїх можливостей об'ємі.

Аналіз постачальників

Таблиця 3. 4

Оцінювальна шкала постачальників

№з/п

Показники

Бали

0

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1

Репутація та імідж

Добра репутація, добрий імідж 2

2

Рівень каналу розподілу

-

Нульовий 2

3

Доступність територіальна і комунікативна

Підприємство-постачальник розміщено далеко, але добрий комунікативний зв’язок 1

4

Сконцентрованість постачальника на роботі з клієнтами

-

Підприємства-постачальники зацікавлені в довгостроковій роботі з певною кількістю клієнтів 2-

5

Надання гарантії якості товару, що поставляється

Підприємство -постачальникнадаєгарантіїякостітовару, щопоставляє2

6

Умови постачання та форми розрахунків

Транспортування і комерційний ризик бере на себе постачальник, ціна в договорі є нестабільною або фіксованою, але постачальник вимагає 100% попередньої оплати 2

На основі порівняльного аналізу показників, які характеризують діяльність постачальників підприємства, слід здійснити оцінку їх привабливості. За оцінною шкалою вона складає 5 балів, що свідчить про їх найбільшу привабливість.

Таблиця 3. 5

Показники оцінки постачальників підприємства

Постачальники

Найменування товару, що постачається, товарної групи

Індикатори конкурентної сили постачальника, оцінка в балах

Узагальнююча оцінка конкурентної сили в балах постачальника

Індикатори діяльності постачальника

Оцінка привабливості постачальника в балах

Фінансовий стан

Надання гарантії якості постачаємого товару

Умови доставки та форми розрахунку

Інтервал та обсяг постачання

Обовязковість виконання умов постачання

Ціна товару, що постачається, грн. за од.

Надання додаткових послуг

Репутація та імідж

Рівень каналу розподілу

Доступність

Сконцентрованість постачальника на роботі з конкретним клієнтом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ПП «Анлайт»

Пісок

2

Нульвий

1

2

2

Стабільний

2

2

2 рази на місяць

1

161 грн/ куб

-

2

* Постачальників у переліку слід розташувати у згрупованому виді за найменуванням товарів, які постачаються (товарними групами).

** Загальна оцінка конкурентної сили постачальника розраховується підсумовуванням балів всіх оцінних показників.

На основі порівняльного аналізу показників, які характеризують діяльність постачальників підприємства, слід здійснити оцінку їх привабливості. За оцінною шкалою вона складає 2 бала, що свідчить про їх середню привабливість.

Таблиця. 3. 5

Оцінка діяльності конкурента

З. п

Показники

Конкуренти

ВАТ «Хлеб-соль»

ТД «Сильпо»

ВАТ «Верона»

1

Доля ринку

1

1

2

2

Рентабельність обігу

2

2

3

3

Рентабельність капітулу

1

2

3

4

Частка власних оборотних коштів

2

2

2

5

Рівень ціни домінуючого товару

2

2

3

6

Широта асортименту

2

2

2

7

Якість товару

3

3

3

8

Система збуту

2

2

2

9

Рівень сервісу

2

2

3

10

Система управління

2

2

3

Середній бал

1. 9

2

2. 6

Шляхом експертних оцінок ми дали характеристику конкурентів. Оцінки діяльності конкурентів ТД «Ресурс» виявилися не найкращими, середній бал дорівнює 1.9 і 2 бали. І найбільш рейтингову оцінку отримав З-й конкурент «Верона» з максимальним середнім балом -2,6, що свідчить про те, що якість їхнього товару значно висока і рівень сервісу добре розвинутий.

Узагальнення результатів аналізу факторів мікро середовища та їх оцінка.

Таблиця 3. 6

Оцінка факторів мікросередовища

Група факторів

Фактори

Прояв (стан фактора)

Характер впливу фактора на підприємство (+,-)

Оцінка фактора за ступенем впливу на підприємство в балах

Клієнти

1. Стан і тенденції розвитку економіки

+

+1

1

2. Стан і тенденції попиту на послуги

+

+1

3

3. Ступінь мінливості потреб на основну групу послуг

-

-1

3

4. Торгова сила клієнтів

+

+1

1

5. Ступінь прихильності клієнтів до товарів підприємства

+

+ 1

1

Постачать-ники

1. Конкурентна сила постачальників

-

-1

1

2. Ступінь привабливості постачальників

+

+1

3

3. Доцільність договірної політики

+

+1

3

Конкуренти

1. Стан конкурентної боротьби в сфері діяльності підприємства.

+

+1

3

2. Сила конкурентного тиску.

-

-1

2

3. Число активних конкурентів.

-

-1

3

Таблиця 3. 7

Перелік можливостей і загроз безпосереднього оточення підприємства

Фактори

Оцінка ступеня впливу фактора на підприємство, у балах

Можливі варіанти відповідних дій підприємства

Можливості(фактори сприятливого впливу)

Можливості розширення сфери надання послуг.

Підвищення попиту на послуги.

Покращення умов постачальника.

3

2

3

Створення оптових-торгових складів та магазинів

Створення зовнішньої реклами на вулицях міста, та проведення рекламної компанії для всіх сфер діяльності фірми

Зручне місце під'їзду до складських приміщень, скорочення кількості замовлень.

Загрози (фактори несприятливого впливу)

Зниження прихильності покупців до товарів підприємства.

ступінь мінливості потреб на основну групу послуг

— конкурентна сила

постачальників

3

3

2

Підвищення контролю якості за продукцією що реалізується

Своєчасне виявлення нових якісних товарів для подальшого продажу

Підвищення якості продукції. Розширення групи послуг.

Пошук більш вигідних постачальників.

Для запобігання розвитку таких проблем компанії необхідно приділяти більше уваги до роботи відділу маркетингу що має спостерігати та виявляти більш перспективні товари для продажу та отримання їх за більш вигідними умовами.

Велику роль в успіху компанії відіграє популярність товарів що вона реалізує, тому в першу чергу треба позбавлятися не рентабельного товару замінюючи його більш якісним та дешевим.

Таблиця 3. 8

Профіль популярності

Показники

Бали

«-»

«0»

«+»

2

1

0

1

2

1. Доля ринку

2. Рентабельність обігу

3. Рентабельність капіталу

4. Частка власних оборотних коштів

5. Рівень ціни домінуючого товару

6. Широта асортименту

7. Якість товару

8. Система збуту

9. Рівень сервісу

10. Система управління

ТД м"Ресурс" —

ВАТ «Хлеб-Соль» —

ТД «Сильпо» —

ВАТ «Верона»

Проаналізувавши таблицю 3.8 можна зробити висновок що — підприємство Т Д Ресурс має такі вади як «якість товару «та ``Рівень цін» оскільки більшість продукції що реалізується не є продуктом що створила компанія, тому велику роль у ціні продукції відіграє саме ціна постачальника. Перевагою підприємства є рівень сервісу та асортимент продукції що вона може запропонувати, підприємство не тільки забезпечує якісною продукцією, а і надає послуги з транспортування та розвантаження на місці.

Розділ 4. Складання матриці SWOT. Формулювання стратегічних альтернатив розвитку підприємства

Визначення сильних і слабких сторін підприємства

Для досягнення поставлених цілей керівництву підприємства важливо знати потенційні можливості, а також слабкі сторони діяльності підприємства. Внутрішні сильні сторони дозволяють підприємству використовувати можливості зовнішнього середовища, а слабкі сторони вказують на можливості небезпеки з боку зовнішнього оточення, які можуть виникнути, якщо керівництво не розробить запобіжні заходи.

Профіль діяльності підприємства достатньо великий, оскільки загальна рейтингова оцінка склала 46 балів, з 66 можливих.

Таблиця 4. 1

Профіль діяльності підприємства

№ п/п

Показники

Бали

1

2

3

1

Ступінь досягнення цілей

+

2

Рівень ризику (Z-фактор)

+

3

Ступінь доцільності організаційної структури

+

4

Рівень комунікаційних зв’язків на підприємстві

+

5

Стиль правління

+

6

Рівень прибутку

+

7

Частка ринку

+

8

Система контролю якості товару

+

9

Широта асортименту

+

10

Гнучкість цінової політики

+

11

Доцільність договірної політики

+

12

Система організації збуту

+

13

Рівень сервісу

+

14

Система стимулювання покупців

+

15

Ступінь маркетингової активності

+

16

Дослідження і розробки (НДКР)

+

17

Стан матеріально — технічної бази

+

18

Кваліфікаційний склад кадрів

+

19

Оцінка руху кадрів

+

20

Ступінь мотивованості кадрів

+

21

Фінансові можливості підприємства

+

22

Організаційна культура

+

23

Рейтингова оцінка підприємства

46

В рамках дослідження вирішуються наступні завдання:

структурується процес збору інформації для проведення SWOT-аналізу;

аналізуються існуючі методи управління і визначається їх ефективність;

виявляється круг проблем, усунення яких дозволить істотно підвищити рівень планування роботи підприємства;

Щоб проаналізувати внутрішнє середовище підприємства рекомендується розглянути такі області як організація управління, виробництво, управління, трудові ресурси, технологія, маркетинг и т. д.

SWOТ-аналіз

SWOТ-аналіз — це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Аналізу підлягають сильні сторони, слабкі сторони, внутрішнього середовища, а також можливості і загрози зовнішнього середовища організації.

Фактори зовнішнього середовища організації:

— економіка держави (рівень розвитку, аналіз таких показників, як: ВВП, темп інфляції, рівень безробіття, продуктивність праці, ставки оподаткування та ін.);

— політична система держави (особливості існуючої політики держави в галузі захисту прав підприємців та подальшого розвитку підприємницької діяльності);

— правове поле (аналіз регулювання підприємницької діяльності законодавчими актами України);

— соціально-культурний фактор (рівень розвитку суспільства в цілому, структура та характеристика існуючого ринку праці; рівень безробіття тощо);

-технологічні можливості (рівень розвитку науки і техніки держави; рівень розвитку засобів зв’язку, транспорту, телекомунікацій тощо).

При проведенні SWOT-аналізу необхідно визначити не тільки можливості та загрози зовнішнього середовища організації, але й виявити ймовірність використання та вплив обраних можливостей та загроз на результати діяльності організації.

Зовнішнє середовище

Внутрішнє

середовище

Можливості

Загрози

1. Збільшення кількості клієнтів

2. Пошук нових постачальників

3. Покращення умов праці (мотивація)

4. Збільшення обсягів послуг що надаються

5. Оптимізація роботи працівників

6. Створення рекламної кампанії

5

4

5

5

3

4

Нестабільність політико-економічної ситуації в країні;

Високі податкові ставки

Зростання темпів інфляції

Посилення конкурентного тиску

Зростання цін на товари

5

5

3

3

2

Сильні сторони

СіМ

(2,3,4,5−1,6)=5+5+3+5+5+4=27

(3,6−5,4)=5+5+3+5=18

45

СіЗ

(2,3,4,5−4,5)=5+5+3+5+3+2=23

(1,4,6−1,2,3,5)=

=5+3+5+5+5+5+3+3+2=36

59

Велика територія що обслуговується

Великий асортимент

Зручна система обслуговування

Високий імідж організації

Оперативне реагування

Унікальні технології обслуговування

5

5

5

3

5

5

Слабкі сторони

О

СліМ

(1,5−3,6)=4+3+5+4=16

(2,3−2,5)=5+5+4+3=17

33

СліЗ

(2,3,5−4)=5+5+3+3=16

(1,4,5−1,2,3,4,5)=

=4+3+3+5+5+3+3+2=28

44

Недостача кваліфікованого персоналу

Негнучкість цін

Недостатня якість товару

Застаріле устаткування

Нестача контролю якості

4

5

5

3

3

Сім

1) Такі показники як великий асортимент, зручна система обслуговування та інші унікальні якості які властиві компанії можуть бути вигідно використані в рекламній компанії фірми та надати більшого результату. Подібні якості також допомагають стримати та отримати нових клієнтів.

2) Унікальні методи роботи організації та технології обслуговування клієнтів дозволяють та потребують оптимізації роботи персоналу в компанії, а саме: а) розподіл посад між персоналом б) спрощення

роботи персоналу в) використання інноваційних методів роботи для скорочення часу та прикладених зусиль

СліМ

1) Покращення умов праці для працівників дозволить компенсувати нестачу кваліфікованих працівників, також на збільшення досвідченого персоналу може вплинути рекламна компанія фірми. Недостатній контроль якості за товаром компенсується більшою кількістю кадрів.

2) Оскільки компанія займається реалізацією готової продукції, проблеми стосовно якості продукції та цін на неї дозволить вирішити пошук нових постачальників, а оптимізувавши роботу працівників посилиться контроль за якістю що в результаті покращить якість продукції фірми в цілому.

СіЗ

1) Завдяки унікальній технології обслуговування компанії можливо скоротити ціни на продукцію. Такі якості як — високий асортимент, зручна система обслуговування та інші, дозволить залишити кількість клієнтів на достатньому рівні, що в свою чергу компенсує зростання цін на продукцію та зменшить ризик виникнення нових конкурентів.

2) Прибуток великої території що обслуговується, імідж та скорочені витрати на обслуговування компенсують витрати від — нестабільного політичного становища в країні та високих податкових ставок та зростань цін на товари якщо такі будуть.

СліЗ

1) Такі негативні сторони компанії як нестача якості та контролю негативним чином може впливати на появу нових конкурентів та втрату долі ринку, що посилить конкурентний тиск.

2) Загрози політичної нестабільності, інфляції та зростання цін зменшують можливості виправити такі слабкі сторони як збільшення кількості кваліфікованого персоналу, зміни устаткування та ін. оскільки вони створюють додаткові витрати.

Проаналізувавши за допомогою SWOT аналізу підприємство Т Д Ресурс можна зробити висновок що найбільші проблеми виникають через несприятливі політичні умови та якості продукції що реалізується. Попре це підприємство має можливість компенсувати проблеми за рахунок можливостей розширення, підвищення кількості реалізації продукції та надання певних послуг.

Подібні заходи дозволяють підприємству займати лідируючи позиції на ринку оптово-роздрібної торгівлі в м. Харкові та за його межами.

Отже рекомендації можна висунути наступні:

Збільшення кількості реклами та маркетингових компаній

Заміна устаткування на більш сучасне

Пошук кваліфікованих спеціалістів

Розширення клієнтської бази

Матриця БКГ

Таблиця 4. 4

Матриця БКГ

Рік

Рік

ТД «Ресурс»

2009

500

2010

600

«Верона»

2009

150

2010

300

За допомогою матриці БКГ можливо спрогнозувати подальшу стратегію розвитку підприємства у порівнянні з конкурентами.

1) х = 600 + 300 = 900

ДП ХМЗ «ФЕД»:

600 * 100/900 = 67%

ПП «Steel& Trade»:

300 * 100/900 = 33%

2) Т — питома вага групи продукту в темпі зміни об'ємів збуту.

Т1 = 100/900 * 100% = 11%

/

Рисунок 4.1 — Матриця БКГ

Як ми бачимо з малюнка 4. 1, підприємство ТД"Ресурс" знаходиться в зірках, це свідчить про те, що у підприемста високе зростання обсягу продажів і висока частка ринку. Частку ринку необхідно зберігати і збільшувати. «Зірки» приносять дуже великий прибуток.

Обчислення за методом дерево рішень

За допомогою SWOT аналізу було визначено що для підвищення ефективності підприємства необхідно провести певні заходи для покращення конкурентоспроможності, збільшення прибутку, кількості та якості послуг що надаються та товарів що реалізуються.

Для наочного показу припустимих можливостей для досягнення цілей буде використано дерево рішень.

Для підприємства в даній ситуації найбільш ефективними можуть бути такі заходи як:

Збільшення та покращення автопарку компанії. Заміна існуючих автомобілів що використовуються для доставки продукції, ремонт і удосконалення придатних до використання автомобілів. Обладнання деяких автомобілів рефрижераторами для доставки продукції що потребує охолодження

Обладнання складських приміщень, торгових точок новим устаткуванням для прискорення та підвищення ефективності робіт що виконуються. Це дозволить зменшити людські ресурси та автоматизувати деякі процеси що в даний момент виконуються людьми.

Складемо дерево рішень та за його допомогою проаналізуємо результати фінансування та організація великої рекламної компанії або обладнання складських приміщень, торгових точок новим устаткуванням

Якщо від фінансування збільшення та покращення автопарку буде високий попит — ймовірність 0,4, то прибуток буде 10 000 000 грн. Якщо середній попит — ймовірність 0,5, прибуток складатиме 6 000 000 грн. Якщо низький — ймовірність 0,1, — прибуток 2 000 000 грн. Вартість організації компанії становить — 480 000

Якщо від обладнання новим устаткуванняям буде високий попит — ймовірність 0,2, то прибуток 20 000 000 грн. Якщо середній попит — ймовірність 0,4, то прибуток складатиме 14 000 000 грн. Якщо низький — ймовірність 0,4, то прибуток 6 000 000 грн. Вартість встановлення та устаткування — 96 0000

/

Рис. 4.2 — Дерево рішень

Т= 0,2*20 000 000+0,4*14 000 000+0,4*6 000 000= 12 000 000 (UAH)

Т= 0,4*10 000 000+0,5*6 000 000+0,1*2 000 000= 7 200 000 (UAH)

1) 12 000 000 — 960 000 = 11 040 000 (UAH)

2) 7 200 000 — 480 000 = 6 720 000 (UAH)

Завдяки дереву рішень можна зробити висновок що найбільш вигідним для компанії «Ресурс» э встановлення нового устаткування, це збільшить обсяги виробництва та зменшить витрати на персонал.

Розділ 5. Ефективність запропонованої стратегії

Витрати виробництва складаються з постійних та змінних витрат на виробництво продукції. Взаємозв'язок ціни реалізації продукції, постійних і змінних витрат визначає планову точку беззбитковості виробництва, яка визначає обсяг продажу і суму виторгу, достатні, щоб покрити витрати.

Точка беззбитковості обчислюється за формулами:

Тв = FC/(P-VC) (одиниць товару); (5. 1)

Tв = FC/(1 — VC/P) (грошових одиниць); (5. 2)

де FC- постійні витрати на весь обсяг виробництва,

Р- ціна одиниці товару,

VC- змінні витрати на випуск одиниці товару.

Отже розрахуємо скільки колонок для заправки автомобілів зкрапленим газом та на яку суму слід виготовити за рік, щоб завод працював беззбитково, якщо:

FC= 7200 300;

VC=1 200 000;

P= 2 000 000 грн.

Проведемо розрахунок:

Tв = 7 200 300 / 2 000 000 — 1 200 000 = 9,37 = 9 (шт.)

Tв = 7 200 300 / (1 — (1 200 000/2000000)) = 18 000 750 (грн.)

Крапку беззбитковості відобразимо на графіку 5.1.

/

Графік 5.1 — Точка беззбитковості

Таким чином, для того щоб досягнути беззбиткового рівня виробництва колонок для заправки автомобілів зкрапленим газом, необхідно виробляти 9 колонок на рік на суму 18 000 750грн.

Висновок

Підтвердженням потреби послуг компанії Ресурс з їх належною якістю є той факт, що протягом багатьох років підприємство співпрацює з відомими фірмами України що досі користуються послугами компанії. Якість обслуговування що надає компанія постійно покращується та поширює свої можливості у сфері роздрібної та оптової торгівлі як в Харківській області так і у місті Харкові, постійно зростає доля ринку що займає компанія «Ресурс» у цій області завдяки якості своєї продукції та вигідних умов співпраці що компанія надає клієнтам.

Для того щоб попередити негативний вплив з боку макросередовища, підприємство повинно своєчасно реагувати на зміни та змінювати свою політику та технології. Зовнішнє середовище є досить мінливим, складним і невизначеним, проте на даний момент при здійснюваному вмілому керуванні підприємством в цілому макросередовище має опосередковано позитивний вплив. Тому, керівництву підприємства необхідно і надалі також вміло використовувати інструментарій для прогнозування майбутніх змін та володіти так званим «баченням» ринкової ситуації.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой