Аналіз господарської діяльності підприємства з виробництва харчових продуктів ТОВ "ККС"

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

1. Характеристика об'єкта практики

1.1 Загальні дані про фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю «ККС»

Товариство розташоване за адресою: 25 014, м. Кіровоград вул. Аерофлотська, 28А

Місце виробництва: 25 005, м. Кіровоград, вул. Куйбишева, 1Є

тел. 34−51−67

Реєстраційний № 8 485-ЛТ-1

Засновниками товариства є громадяни України.

Товариство є юридичною особою та діє згідно законодавства України, має самостійний баланс, розрахункові та валові рахунки в установах банків, круглі печатки, штампи та фірмові знаки.

Товариство має право: укладати прямі і багатосторонні договори з державними підприємствами та організаціями, кооперативними, а також з юридичними та фізичними особами інших країн, виступати між ними представником.

Має право будувати, прибудовувати, брати, здавати в оренду, надавати займи, здійснювати будь-які операції та інші юридичні дії, передбачені цивільним законодавством України.

Користуватися кредитами відповідних банків та третіх осіб згідно встановленого порядку.

Встановлювати договірні ціни на виконані роботи, надані послуги, виготовлену продукцію у відповідності до діючого законодавства.

Самостійно списувати з балансу морально застаріле обладнання, транспортні засоби, інвентар.

Виконувати спонсорську та благодійну діяльність.

Підприємство «ККС» працює з 2004 року

В 2004 році почало працювати з мережею магазинів «Фуршет», «Новус України», «Край», ТС «Добрий купець»

Також продукція представлена у регіональних мережах:

— м. Київ мережа супермаркетів «БИ МАРКЕТ», «Континент «

— м. Одеса мережа супермаркетів «Копейка», «Виртус»

— м. Черкаси мережа супермаркетів «Грант Маркет», «Торгоснова»

Підприємство почало виготовляти три види продукції:

— мюслі екзотика

— мюслі тропік

— мюслі фруктові

За рік утворився великий обсяг покупців — оптових та роздрібних.

Продукція розширилась, додалися ще 2 види:

— мюслі садочок

— мюслі райська насолода

Через пів року додався ще один вид продукції:

— мюслі преміум

У 2008 році підприємство почало виготовляти продукцію для мереж магазинів: «Амстор», «Рост», «Класс»

З 2010 почало співпрацювати з «Посад»

З 2011 співпрацює з ТМ «Просто», ТД «Копейка»

1. 2 Профіль діяльності підприємства

Види діяльності:

— Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

— Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання

— Виробництво прянощів та приправ

— Виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань

— Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

— Вирощування, виробництво, переробка, закупівля та реалізація сільськогосподарської продукції за готівковий та безготівковий рахунок

Підприємство займає 140мі й має один цех. Використовують два фасовочно-пакувальні станки з дозаторами. Та орендують автомобіль «Газель-Фермер» ГАЗ-330 232

Асортимент продукції, що виготовляється в цеху з виробництва мюслів

1. Мюслі «Екзотика»

Склад: Пластівці вівсяні, пластівці житні, пластівці пшеничні, пластівці ячмінні, арахіс смажений, пластівці кукурудзяні, родзинки, груша сушена, курага, кульки кукурудзяні, чорнослив.

2. Мюслі «Тропік»

Склад: Пластівці вівсяні, пластівці житні, пластівці пшеничні, пластівці ячмінні, пластівці кукурудзяні, родзинки, арахіс смажений, кульки кукурудзяні, ананас, бананові чіпси, кокосові чіпси, курага, манго

3. Мюслі «Фруктові»

Склад: Пластівці вівсяні, пластівці житні, пластівці пшеничні, пластівці ячмінні, пластівці кукурудзяні, родзинки, арахіс смажений, кульки кукурудзяні, курага, фінік сушений, груша сушена.

4. Мюслі «Садочок»

Склад: Пластівці вівсяні, пластівці житні, пластівці пшеничні, пластівці ячмінні, пластівці кукурудзяні, арахіс смажений, фінік сушений, райське яблуко сушене, кульки кукурудзяні, смородина сушена, вишні сушені, родзинки.

5. Мюслі «Райська насолода»

Склад: Пластівці вівсяні, пластівці житні, пластівці пшеничні, пластівці ячмінні, пластівці кукурудзяні, персик сушений, ківі сушений, карамбола сушена, фінік сушений.

6. Мюслі «Фруктові» преміям

Склад: Пластівці круп`яні, кульки кукурудзяні, родзинки, курага, груша сушена, персик сушений, диня сушена, фініка, ківі сушений, ананас сушений, папайя сушена, арахіс смажений.

1.3 Організація керування діяльністю підприємства

На підприємстві використовується лінійна організаційна структура

Така структура має невелику кількість виконавців, що посилює відповідальність кожного з них за свою роботу, та керівника, який безпосередньо зацікавлений у кінцевих результатах роботи. Така структура управління дає змогу швидко приймати рішення, вчасно реагувати на зміни зовнішнього середовища, забезпечувати неформальні підходи до мотивації та контролю діяльності працівників.

Генеральний директор приймається на роботу і звільняється з роботи загальними зборами засновників. У своїй роботі генеральний директор підпорядковується безпосередньо Роботодавцю. Генеральний директор має ненормований робочий день.

Генеральний директор безпосередньо керує всіма службами організації, технічної та господарської службами, бухгалтерією та кадрами) організовує їх роботу і здійснює контроль за своєчасним і якісним виконанням ними своїх посадових обов’язків. Основне завдання генерального директора — організація безперебійної та високоякісної роботи організації.

В обов’язки генерального директора входить пряму взаємодію з орендодавцями і вирішення усіх питань, пов’язаних із захистом інтересів організації по відношенню до орендодавців (листування з орендодавцями, технічні питання, частина фінансових питань (межі обмовляються з Роботодавцем), питання безпеки, зовнішнє оформлення приміщення, що орендується, реклама та ін.)

У надзвичайних ситуаціях: при виникненні небезпеки пожежі, прорив водопроводу, відключення електроенергії, систем опалення і т.д. вживає всіх необхідних заходів з дотримання безпеки співробітників і гостей, своєчасно доводить до відома Роботодавця, організовує усунення надзвичайних ситуацій в організації та орендованих приміщеннях.

Генеральний директор також повинен:

— Виконувати накази, розпорядження, вказівки Роботодавця.

— Виконувати інші функції, покладені на нього наказом Роботодавцем.

— Забезпечувати конфіденційність всієї доступної йому інформації.

Для виконання своїх посадових обов’язків генеральний директор має право:

— На робоче місце.

— На своєчасну оплату праці в розмірах, погоджених з Роботодавцем.

— Вимагати створення необхідних умов для виконання трудових і виробничих обов’язків відповідно до чинного законодавства;

— Вносити пропозиції про поліпшення роботи організації;

— Доповідати керівництву організації про всі недоліки, що є в її роботі.

Бухгалтер

Призначення на посаду бухгалтера та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням головного бухгалтера з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

Бухгалтер підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру підприємства або керівнику відповідного структурного підрозділу головної бухгалтерії.

За відсутності бухгалтера його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку), яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.

Самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів та витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології оброблення даних.

Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

За погодженням з власником (керівником) підприємства та керівником підрозділу бухгалтерського обліку, подає в банківські установи документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками й платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.

Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат під нестачі, крадіжки й псування активів підприємства, у перевірках стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.

Бере участь у підготовці пропозицій щодо:

— внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу;

— розроблення додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності й контролю господарських операцій;

— забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення, регулювання діяльності підприємства та інших питань, пов’язаних з інформацією про фінансове становище підприємства та результати його діяльності.

Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні ти довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх впровадження на підприємстві.

Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Бухгалтер має право:

Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

Вносити на розгляд головного бухгалтера пропозиції по вдосконалення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

Вимагати та отримувати особисто або за дорученням головного бухгалтера у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.

Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків

Начальник виробництва підпорядковується безпосередньо генеральному директору.

Начальник виробництва повинен знати:

— законодавство та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність організацій відповідного профілю;

— профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства;

— перспективи технічного та економічного розвитку підприємства;

— виробничі потужності підприємства;

— основи технології проведення робіт, порядок розробки та затвердження планів виробництва;

— проектно-кошторисну документацію на продукцію, що виробляється;

— технологію і способи виробництва;

— норми і правила виробництва;

— вимоги до організації праці на всіх етапах виробництва, порядок розробки та оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації, ведення обліку та складання звітів про діяльність підприємства у відповідній галузі;

— порядок укладення і виконання господарських і фінансових договорів;

— економіку, організацію виробництва, праці та управління;

— правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

У період тимчасової відсутності Начальника виробництва його обов’язки виконує призначена в установленому порядку особа.

Організовує технічну підготовку виробництва (будівництва) або інших видів основної діяльності підприємства.

Здійснює керівництво поточним і перспективним плануванням технічного розвитку підприємства, його виробничої бази.

Керує складанням технічних завдань на проектування знову споруджуваних виробництв, споруд, технічних засобів, розширення, розвиток і реконструкцію діючих, на впровадження засобів автоматизації та механізації.

Розглядає і погоджує проектно-конструкторську документацію з модернізації устаткування та раціоналізації робочих місць.

Бере участь в розробці заходів з підвищення робіт і більш ефективному використанню виробничих потужностей.

Здійснює технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт, приймання робіт і закінчених об'єктів.

Контролює хід виконання планів будівництва, відповідність обсягів, термінів і якості будівельно-монтажних робіт, а також якості застосовуваних матеріалів, виробів, конструкцій затвердженої проектно-кошторисної документації, робочим кресленням, будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам, нормам охорони праці.

Бере участь у вирішенні питань про внесення у проекти змін у зв’язку з впровадженням більш прогресивних технологічних процесів, об'ємно-планувальних і конструктивних рішень, що забезпечують зниження вартості і поліпшення техніко-економічних показників об'єктів будівництва.

Веде облік закінчених будівельно-монтажних робіт і готує необхідні дані для складання звітності про виконання планів будівництва.

Бере участь у розгляді та узгодженні виникають в ході будівництва змін проектних рішень, оперативно вирішує питання по заміні, при необхідності, матеріалів, виробів.

Вивчає причини, що викликають зриви термінів і погіршення якості будівельно-монтажних робіт, вживає заходів щодо їх запобігання та усунення.

Контролює якість усунення недоробок, дефектів у встановлені терміни.

Здійснює технічне приймання закінчених будівельно-монтажних робіт і об'єктів, оформляє необхідну технічну документацію. Бере участь у роботі комісій з приймання будівельних об'єктів і здачі їх в експлуатацію.

Менеджер із збуту

Організовує та координує збутову діяльність відповідно до замовлень і укладених договорів, забезпечує постачання продукції, що випускається, споживачам у встановлені терміни в повному обсязі;

Організовує проведення маркетингових досліджень з вивчення споживчого ринку і його перспектив, формування і розширення господарських зв’язків зі споживачами, проведення аналізу попиту покупців, ступеня задоволення потреб вимог і запитів споживачів на вироби, що пропонуються, рівня конкурентоспроможності продукції на ринку шляхом вивчення і оцінювання потреб споживачів, моніторингу конкурентів;

Бере участь у розробленні маркетингової політики;

Готує пропозиції і розробляє рекомендації щодо підвищення якості і поліпшення споживчих властивостей товарів та послуг;

Бере участь у підготовці проектів перспективних і річних планів реалізації продукції, складанні прогнозів збуту, розробленні рекламної стратегії, програм із формування попиту і стимулювання збуту;

Вносить пропозиції щодо коригування цін на продукцію, що пропонується, обсягів продажу, вибору каналів збуту, способів і часу виходу на ринок;

Бере участь у ярмарках, торгах, виставках, біржах із рекламування і реалізації продукції, що випускається;

Організовує зв’язки з діловими партнерами, забезпечує своєчасне виконання обов’язків перед контрагентами, добирає необхідну інформацію для розширення зовнішніх зв’язків;

Виконує роботу з укладання договорів на постачання продукції і узгодження умов постачання;

Складає заявки, зведені відомості замовлень і асортиментні (номенклатурні) плани постачання;

Аналізує дані з обліку готової продукції на складах підприємства і проводить розподіл по покупцях відповідно до укладених договорів;

Контролює відповідність рівня запасів готової продукції за обсягом і номенклатурою (асортиментом) до встановлених нормативів;

Спільно з технічними службами підприємства бере участь у розробленні технічних умов приймання від виробничих підрозділів готової продукції, її пакування, зберігання і транспортування;

Контролює дотримання правил зберігання і підготовки готової продукції до відправлення споживачам;

Визначає потребу в різних транспортних засобах і робочій силі для своєчасного відвантаження готової продукції та оформлює договори на перевезення продукції з транспортними організаціями;

Організовує і контролює своєчасне відвантаження готової продукції відповідно до укладених договорів;

Бере участь у здаванні, прийманні продукції покупцям (перевізникам) і перевірці її якості, кількості та комплектності, підписує і візує приймально-здавальні акти, супровідні документи;

Вживає заходів із забезпечення своєчасного надходження коштів за реалізовану продукцію;

Одержує і аналізує претензії від покупців щодо невідповідності якості, кількості і комплектності продукції, яка постачається, порушення термінів постачання;

Готує інформацію, необхідну для висунення претензій покупцям за порушення термінів приймання продукції та оплати;

Вживає заходів щодо заміни продукції, яку повернув покупець, її реалізації чи перероблення;

Забезпечує складання встановленої звітності, формує базу даних щодо внутрішньої та зовнішньої інформації із збуту (натуральні і вартісні обсяги; засоби просування товару на ринки, територіальне поширення та терміни його збуту; відхилення і зміни кон’юнктури ринку);

Контролює внесення змін у довідкову та рекламну інформацію.

На підприємстві використовується цехова виробнича структура.

За цехової виробничої структури основним виробничим підрозділом є цех. Цех — адміністративно відокремлена частина підприємства, у якій виконується певний комплекс робіт у відповідності до внутрішньозаводської спеціалізації. За характером своєї діяльності цехи поділяються на основні, допоміжні, обслуговуючі та побічні. Основні цехи виготовляють продукцію, що призначена для реалізації на сторону, тобто продукцію, що визначає профіль та спеціалізацію підприємства. В основних корпусах, цехах і на виробничих ділянках виробничі процеси спрямовані на зміну стану або форм оброблюваного матеріалу для перетворення його в готову, закінчену продукцію.

До складу цехів входять основні й допоміжні виробничі дільниці.

Дільниця — це найменша адміністративно-виробнича ланка, в якій колектив працівників виконує однотипні технологічні роботи з виробництва однотипного продукту.

Кожна виробнича дільниця складається з сукупних робочих місць. Сукупне робоче місце складається з індивідуальних робочих місць. Робоче місце оснащується необхідними засобами праці відповідно до характеру його спеціалізації. Оснащення та розташування робочого місця на виробничій площі повинні забезпечувати високу продуктивність праці, гарантувати безпеку роботи, відповідати фізіологічним, естетичним та санітарно-гігієнічним нормам.

Табл.1.1 Чисельність працівників підприємства

№ п/п

Назва посади

Кількість

1.

Директор

1

3.

Завідувач виробництва

1

4.

Менеджер (управитель) із збуту

1

5.

Водій автотранспортних засобів

1

6.

Укладальник-пакувальник

7

7.

Бухгалтер

1

Всього

12

1.4 Мікромаркетингове середовище підприємства

Торгові посередники:

— Дистриб'ютори

— Мережі супермаркетів «БИ МАРКЕТ», «Континент «,"Грант Маркет», «Торгоснова» та ін.

Фірми з організації руху товару: компанії вантажоперевізники: «Delivery Auto», «Нова пошта».

Свого рекламного агентства маркетингу підприємство не має, тому кожна мережа магазинів використовує своє агентство маркетингу для реклами товару підприємства

Кредитно-фінансові установи:

Банк: УкрСиббанк р/р: 26 008 035 310 302

Головними конкурентами підприємства є: «SLADKO» та «Добрий кухар»

Продукцію фірми переважно купують люди які ведуть здоровий спосіб життя, які хочуть поласувати смачним легким сніданком, продукція розрахована переважно на людей з малим та середнім достатком.

2. Аналіз роботи та фінансових документів

лінійний цеховий ліквідність баланс

Табл. 2.1 Показники ефективності видів діяльності підприємства

Об'єкти господарської діяльності

обсяги реалізації

витрати на виробництво та збут

прибуток

рентабельність,%

мюслі

2011 р.

3807. 1

2909. 1

156

30. 9

2012 р.

5145. 6

3956. 2

243. 1

30. 06

Порівнюючи показники діяльності підприємства за 2 роки ми бачимо що обсяги реалізації збільшилися але рентабельність виробництва зменшилася тому, що виріс відсоток матеріальних затрат в собівартості виробляємої продукції, це могло відбутися за рахунок збільшення цін на сировину та супутні матеріали.

Табл. 2.2 Використання трудових ресурсів ТОВ «ККС»

Категорії ПВП

2011

2012

Відхилення

чол.

%

чол.

%

Робочі

8

66

7

64

1

Керівники

2

17

2

18

-

Спеціалісти

2

17

2

18

-

Всього

12

100

11

100

1

Табл. 2. 3

п/п

Назва показника

2011

2012

Відхилення

Абсолютне

%

1

Середньоспискова чисельність штатних працівників спискового складу, чол.

12

11

-1

8. 3

2

Прийнято працівників

-

-

-

-

3

Вибуло працівників, чол.

1

1

4

Коефіцієнт обороту з прийому працюючих

0

0

-

-

5

Коефіцієнт плинності кадрів

0. 083

0. 09

0. 007

-

6

Коефіцієнт постійності складу персоналу підприємства

0. 917

0. 91

0. 007

9. 9

7

Фонд оплати праці, тис. грн.

147. 8

154. 8

+7

4. 7

8

Середньомісячна заробітна плата, грн.

1026

1173

+147

14. 3

9

Виручка (без врахування ПДВ), тис. грн.

3111. 9

4263. 9

+1152. 0

37

10

Продуктивність праці (тис. грн. / чол.)

259. 3

387. 6

+128. 3

49. 4

За наведеними показниками можна зробити висновки щодо використання трудового потенціалу на досліджуваному підприємстві. Так, середньоспискова чисельність працівників підприємства за два роки знизилась на 8. 3%, причому пік спадання припадає на останній рік.

Табл.2.4 Аналітична таблиця наявності складу та структури засобів підприємства за 2011 рік.

Засоби підприємства

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни за звітний період

Зміни структури у%

Сума,

тис грн

Питома вага,%

Сума,

тис грн

Питома вага,%

Сума,

тис грн

Питома вага,%

1. Валюта балансу

613,5

100

787,9

100

174,4

128,4

0

2. Довгостроковфінансові інвестиції

8,5

1,4

8,5

1,1

0

0

-0,3

3. Поточні активи.

3.1. Матеріали та оборотні засоби

3.2. Грошові кошти

3.3. Дебіторська заборгованість та ін. активи

605,0

1,3

27,1

576,6

98,6

0,2

4,4

94,0

779,4

33,9

13,1

732,4

98,9

4,3

1,7

92,9

174,4

32,6

-14,0

155,8

128,8

18,7

48,3

127,0

0,3

4,1

-2,7

-1,1

4. Витрати майбутніх періодів

0

0

0

0

0

0

0

Табл.2.5 Аналітична таблиця джерел коштів підприємства за 2011 рік.

Засоби підприємства

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни за звітний період

Зміни структури у%

Сума,

тис грн

Питома вага,%

Сума,

тис грн

Питома вага,%

Сума,

тис грн

Питома вага,%

1. Всього джерел

613,5

100

787,9

100

174,4

128,4

0

1.1. Власні кошти

178,5

29,1

334,5

42,5

156,0

89,4

13,4

1.2. Забеспечення майбутніх витрат і виплат

-

-

-

-

-

-

-

1.3. Довгострокові зобов’язання

-

-

-

-

-

-

1.4. Поточні зобов’язання

435,0

70,9

453,4

57,5

18,4

10,6

13,4

1.5. Доходи майбутніх періодів

Продуктивність праці є показником, який характеризує ефективність використання трудових ресурсів. На ВАТ «Молочник» продуктивність праці за три роки зросла на 49. 4% та склала 387.6 тис. грн. на одного середньорічного працівника. Причиною підвищення продуктивності праці на підприємстві є збільшення обсягу виручки в результаті розширення сфер господарювання.

Аналіз ліквідності.

1. Коефіцієнт поточної ліквідності.

На початок: 605,0/435,0=1. 39

На кінець: 779,4/453,4=1. 72

Коефіцієнт поточної ліквідності на кінець періоду збільшився і вкладається в норми, тобто швидкість перетворення активів на грошові кошти збільшується.

2. Коефіцієнт критичної ліквідності.

На початок: (27,1+576,6)/435=1,39

На кінець: (13,1+732,4)/453,4=1. 64

Норма коефіцієнта критичної ліквідності 0. 7−0.8. На підприємстві показник збільшився, вище норми. Підприємство платоспроможне і йому вистачає коштів сплачувати борги.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

На початок: 27,1/435,0=0. 062

На кінець: 13,1/453,4=0. 029

Цей показник повинен бути більшим 0.2. На підприємстві він менше, але на кінець року збільшився.

За трьома показниками ліквідності два коефіцієнти на кінець періоду вклались в норму. Це говорить про високу ліквідність і здатність повністю використовувати свої можливості.

Аналіз фінансової стійкості.

Для оцінки фінансової стійкості визначається співвідношення позикового, валового та загального капіталу з різних позицій.

К1на початок = 435,0/613,5=0. 71

К1на кінець = 453,4/787,9=0. 58

Цей коефіцієнт показує, що на кінець періоду частка заборгованості в загальній сумі капіталів зменшилась, тобто залежність підприємства від зовнішніх джерел теж зменшилась.

К2на початок = 435,0/178,5=2,44

К2на кінець = 453,4/334,5=1,35

Цей коефіцієнт показує, що підприємству достатньо власних коштів і не потрібно залучати сторонні кошти.

К3на початок = 0/178,5*0=0

К3на кінець = 0

Коефіцієнт маневреності.

К на початок =178,5/178,5=1

К на кінець 334,5/334,5=1

Коефіцієнт маневреності = 1. Це говорить про те, що використовується власний капітал для фінансування оборотних активів.

Коефіцієнт співвідношення.

К на початок = 0/613,5=0

К на кінець = 0/787,9=0

Коефіцієнт співвідношення повинен бути більшим або дорівнювати 0.5. На підприємстві він не відповідає нормі, тому, що на підприємстві не має основних засобів і користуються залученими.

Узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок або нестача джерел коштів підприємства для формування запасів виробництва (ЗВ).

ЗВ на початок = 1. 3

ЗВ на кінець = 33,9

Для характеристики джерел формування ЗВ використовують декілька показників, які відображають різні види джерел:

1)наявність власних оборотних коштів (ВОК).

ВОК на початок = 178,5−0=178,5

ВОК на кінець = 334,5−0=334,5

2)наявність власних і довгострокових позичених джерел формування запасів і витрат (Функціонуючий капітал).

ФК на початок = 178,5−0=178,5

ФК на кінець = 334,5−0=334,5

3)загальна величина основних джерел формування запасів і витрат.

ВІ на початок = 178,5+0−0=178,5

ВІ на кінець = 334,5+0−0=334,5

Табл.2.6 Визначення типу фінансового стану.

Показники

Рік 2011

На початок

На кінець

ЗВ

1. 3

33,9

ВОК

178,5

334,5

ФК

178,5

334,5

ВІ

178,5

334,5

Трьом показникам наявності джерел формування ЗВ відповідають з показники забезпеченості запасами.

Табл.2. 7

Показники

Рік 2011

На початок

На кінець

Надлишок або нестача (Фс)

177,2

300,6

Надлишок або нестача власних і довгострокових позичених коштів (Фт)

177,2

300,6

Надлишок або нестача загальної величини основних джерел (Фо)

177,2

300,6

Фс на початок = ВОК-ЗВ = 178,5−1. 3= 177,2

Фт на початок = ФК-ЗВ = 178,5−1. 3= 177,2

Фо на початок = ВІ-ЗВ = 178,5−1. 3= 177,2

Фс на кінець = ВОК-ЗВ = 334,5−33,9= 300,6

Фт на кінець = ФК-ЗВ = 334,5−33,9= 300,6

Фо на кінець = ВІ-ЗВ = 334,5−33,9= 300,6

Аналіз балансу підприємства.

Аналіз активу.

Аналізуючи фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва бачимо що хоча підприємство не має власних основних засобів, а тільки орендовані, воно збільшило обсяг виробництва. Цей висновок можна зробити виходячи з того, що валюта балансу збільшилась на 174,4 тис. грн. Збільшення відбулося за рахунок дебіторської заборгованості (підприємство реалізувало свою продукцію але ще не отримало кошти). По результатам року підприємство спрацювало з прибутком. Поточні активи збільшились на 28,8%.

Аналіз пасиву.

Аналізуючи пасив видно, ми бачимо, що поточні зобов’язання збільшились всього на 4,2%. Вважаю що підприємство вибрало вірну фінансову політику.

Табл.2.8 Аналітична таблиця наявності складу та структури засобів підприємства за 2012 рік.

Засоби підприємства

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни за звітний період

Зміни структури у%

Сума,

тис грн

Питома вага,%

Сума,

тис грн

Питома вага,%

Сума,

тис грн

Питома вага,%

1. Валюта балансу

787,9

100

808,5

100

20,6

101,3

0

2. Довгостроковфінансові інвестиції

8,5

1,1

8,5

1,1

0

0

0

3. Поточні активи.

3.1. Матеріали та оборотні засоби

3.2. Грошові кошти

3.3. Дебіторська заборгованість та ін. активи

779,4

33,9

13,1

732,4

98,9

4,3

1,7

92,9

800,0

68,5

0

731,5

98,9

8,4

0

90,5

20,6

34,6

-13,1

-0,9

102,6

202,1

0

99,8

0

4,1

-1,7

-2,4

4. Витрати майбутніх періодів.

0

0

0

0

0

0

0

Табл.2.9 Аналітична таблиця джерел коштів підприємства за 2012 рік.

Засоби підприємства

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни за звітний період

Зміни структури у%

Сума,

тис грн

Питома вага,%

Сума,

тис грн

Питома вага,%

Сума,

тис грн

Питома вага,%

1. Всього джерел

787,9

100

808,5

100

20,6

101,3

0

1.1. Власні кошти

334,5

42,5

453,2

56,05

118,7

576,2

13,55

1.2. Забеспечення майбутніх витрат і виплат

-

-

-

-

-

-

-

1.3. Довгострокові зобов’язання

-

-

-

-

-

-

1.4. Поточні зобов’язання

453,4

57,5

355,3

43,95

-98,1

476,0

13,55

1.5. Доходи майбутніх періодів

Аналіз ліквідності.

1. Коефіцієнт поточної ліквідності.

На початок: 779,4/453,4=1. 72

На кінець: 800/355,3=2. 25

Нормальним вважається коефіцієнт 2−2,5. Коефіцієнт поточної ліквідності на кінець періоду збільшився і вкладається в норми, тобто швидкість перетворення активів на грошові кошти збільшується.

2. Коефіцієнт критичної ліквідності.

На початок: (13,1+732,4)/453,4=1. 64

На кінець: 731,5/355,3=2,06

Норма коефіцієнта критичної ліквідності 0. 7−0.8. На підприємстві показник збільшився, вище норми. Підприємство платоспроможне і йому вистачає коштів сплачувати борги

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

На початок: 13,1/453,4=0. 029

На кінець: 0/355,3=0

Цей показник повинен бути більшим 0.2. На підприємстві він менше.

За трьома показниками ліквідності два перших коефіцієнти на кінець періоду вклались в норму крім третього. Це говорить про високу ліквідність і здатність повністю використовувати свої можливості.

Аналіз фінансової стійкості.

Для оцінки фінансової стійкості визначається співвідношення позикового, валового та загального капіталу з різних позицій.

К1на початок = 453,4/787,9=0. 58

К1на кінець = 355,3/808,5=0. 44

Цей коефіцієнт показує, що на кінець періоду частка заборгованості в загальній сумі капіталів зменшилась, тобто залежність підприємства від зовнішніх джерел теж зменшилась.

К2на початок = 453,4/334,5=1,35

К2на кінець = 355,3/453,2=0,78

Цей коефіцієнт показує, що підприємству достатньо власних коштів і не потрібно залучати сторонні кошти.

К3на початок = 0/334,5*0=0

К3на кінець = 0

Коефіцієнт маневреності.

К на початок =334,5/334,5=1

К на кінець =453,2/453,2=1

Коефіцієнт маневреності = 1. Це говорить про те, що використовується власний капітал для фінансування оборотних активів.

Коефіцієнт співвідношення.

К на початок = 0/787,9=0

К на кінець = 0/808,5=0

Коефіцієнт співвідношення повинен бути більшим або дорівнювати 0.5. На підприємстві він не відповідає нормі, тому, що на підприємстві не має основних засобів і користуються залученими.

Узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок або нестача джерел коштів підприємства для формування запасів виробництва (ЗВ).

ЗВ на початок = 33,9

ЗВ на кінець = 68,5

Для характеристики джерел формування ЗВ використовують декілька показників, які відображають різні види джерел:

1)наявність власних оборотних коштів (ВОК).

ВОК на початок = 334,5-0=334,5

ВОК на кінець = 453,2-0=453,2

2)наявність власних і довгострокових позичених джерел формування запасів і витрат (Функціонуючий капітал).

ФК на початок = 334,5-0=334,5

ФК на кінець = 453,2-0=453,2

3)загальна величина основних джерел формування запасів і витрат.

ВІ на початок = 334,5+0-0=334,5

ВІ на кінець = 453,2+0−0=453,2

Табл.2. 10 Визначення типу фінансового стану.

Показники

Рік 2011

На початок

На кінець

ЗВ

33,9

68,5

ВОК

334,5

453,2

ФК

334,5

453,2

ВІ

334,5

453,2

Табл.2. 11

Показники

Рік 2011

На початок

На кінець

Надлишок або нестача (Фс)

300,6

384,7

Надлишок або нестача власних і довгострокових позичених коштів (Фт)

300,6

384,7

Надлишок або нестача загальної величини основних джерел (Фо)

300,6

384,7

Трьом показникам наявності джерел формування ЗВ відповідають з показники забезпеченості запасами.

Фс на початок = ВОК-ЗВ = 334,5−33,9= 300,6

Фт на початок = ФК-ЗВ = 334,5−33,9= 300,6

Фо на початок = ВІ-ЗВ = 334,5−33,9= 300,6

Фс на кінець = ВОК-ЗВ = 453,2−68,5= 384,7

Фт на кінець = ФК-ЗВ = 453,2−68,5= 384,7

Фо на кінець = ВІ-ЗВ = 453,2−68,5= 384,7

Аналіз балансу підприємства.

Аналіз активу.

Аналізуючи актив балансу мі бачимо, що суттєвого збільшення не відбулося виробничі запаси виросли на 2%. Майно підприємства збільшилась на 20,6 тис. грн. Суттєво структура активу балансу не змінилася. Зароблені кошти підприємство спрямувало на закупку виробничих запасів.

Аналіз пасиву.

Аналізуючи пасив балансу бачимо, що підприємство взяло короткостроковий кредит в банку можливо для того щоб погасити кредиторську заборгованість минулого періоду.

3. Рекомендації і пропозиції

ТОВ «ККС» зарекомендувало себе як якісний виробник продуктів харчування, які користується великим попитом на ринку. Досконало виконую свою роботу. Підприємство має досвідчених, кваліфікованих робітників, які виконують сумлінно свою працю та роблять все для розвитку підприємства. Вся пропонована продукція виробляється згідно технічних умов затверджених міністерством харчової промисловості. Мюслі які випускає підприємство, зарекомендували себе як продукція гарної якості. Підприємство завоювало велику кількість нагород серед виробників харчових виробів. У колективі підприємства панує дружня робоча атмосфера.

Проведений аналіз діяльності підприємства показав, що загальна вартість майна підприємства зросла. Але з аналізу ліквідності можна зробити висновок, що підприємство являється платоспроможним, здатне сплачувати свої борги.

Написання даного звіту дозволило мені закріпити і поглибити у виробничих умовах теоретичні знання, виробити навички самостійного аналізу і узагальнення числового матеріалу, підготувати їх до роботи за спеціальністю на прикладі ТОВ «ККС»

На основі проведеного аналізу я дійшов висновку, що ТОВ «ККС» у звітному році покращило свою діяльність. Але на досягнутому не потрібно зупинятися, треба шукати нові ринки збуту, для цього треба залучати молодих, перспективних, талановитих менеджерів (наприклад Янков П.Д.), намагатися збільшити асортимент продукції, але якість випускаємої продукції не повинна зменшитись. З метою підвищення ефективності господарської діяльності насамперед необхідно здійснити комплекс заходів, спрямованих на підвищення ступеня використання виробничого потенціалу.

Підприємство ТОВ «ККС» пропонує свою продукцію не тільки по місту, а й по Україні.

Для підвищення ефективності виробництва підприємству бажано закупити нове обладнання, використовувати нові технології. Від цього залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.

Підприємство працює дуже добре, тому я хочу побажати подальшого розвитку, бути конкуренто спроможними зі світовими виробниками харчової продукції і завжди думати про бажання клієнтів.

Список літератури

1. Устав ТОВ «KKC»

2. Кузьмін О.Є., Ноджак Л. С., Мельник О. Г.: Конспект лекцій: Менеджмент: теоретичні засади та прикладні аспекти. — Львів, 2006 — 147с.

3. Управление по результатам: Пер. с финск. /общ. ред. и предисл. Я. А. Леймана. — М.: Издательская группа «Прогресс», 1996 — 432с.

4. Гончаров В.І. Менеджмент: Навч. посібник. — Мн.: Місанта, 2003. — 624 с.

5. Осовська Г. В., Осовський О. А. Основи менеджменту: Підручник. Видання 3-є. перероблене і доповнення. — К.: «Кондор», 2006

6. Нечаюк Л.І. Телеш Н. О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навч. Посібник. — К.: ЦНЛ, 2003. — 348с.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой