Аналіз діяльності ПАТ КБ "ПриватБанк"

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Організаційна структура банків та організація обліково-операційної діяльності
 • 1.1 Організаційна структура банку
 • 1.3 Організація операційної діяльності в банках України
 • Розділ 2. Основні види діяльності КБ ПриватБанк
 • 2.1 Кредитні програми ПриватБанк
 • 2.2 Депозитні програми ПриватБанк
 • 2.3 Грошові перекази в ПриватБанк
 • Перекази SWIFT
 • Розділ 3. Оптимізація маршрутів працівника техслужби у Львові
 • Висновки
 • Використана література

Вступ

ПАТ КБ ПриватБанк — найбільший універсальний міжрегіональний Банк України, орієнтований перш за все на платіжні операції для населення і юридичних осіб усіх форм власності.

ПриватБанк перший банк серед усіх українських банків, який вийшов на міжнародний ринок капіталу після спаду в 2008 році.

Основними операційними сегментами діяльності Банку є:

— робота з приватними клієнтами;

— обслуговування корпоративних клієнтів;

— міжбанківський сегмент;

— інвестиційна діяльність.

Національна мережа банківського обслуговування ПриватБанку, що включає в себе більш 3 000 філій та відділень по всій Україні, дозволяє будь-якому клієнту отримати найвищий рівень обслуговування практично в будь-якій точці країни. Широке коло закордонних партнерів ПриватБанку не тільки демонструє його визнання як провідного учасника світової банківської системи, але й, найголовніше, дозволяє найбільш широко задовольняти потреби клієнтів банку, пов’язані з їх міжнародною діяльністю. ПриватБанк підтримує кореспондентські відносини з найбільшими іноземними банками, ефективно співпрацюючи з ними на різних сегментах фінансового ринку.

банк міжрегіональний операційний сегмент

Розділ 1. Організаційна структура банків та організація обліково-операційної діяльності

1.1 Організаційна структура банку

Заснований в 1992 році, ПАТ КБ ПриватБанк є лідером банківського ринку країни та найбільшим банком з вітчизняним капіталом, що має генеральну ліцензію Національного банку України (далі НБУ) на здійснення повного переліку банківських операцій, які надаються на українському ринку банківських послуг, запроваджуючи нові види банківських послуг та постійно вдосконалюючи комплекс банківського обслуговування.

ПриватБанк є уповноваженим Урядом України банком з виплати пенсій та соціальної допомоги громадянам, а також з виплати компенсацій жертвам нацистських переслідувань.

ПриватБанку належить найбільша мережа філій і відділень серед українських комерційних банків — 3 394. В 2011 році ПриватБанк збільшив свою мережу на 206 відділень. Щодня у відділеннях ПриватБанку обслуговується понад 1 мільйон людей. Протягом 2011 року кількість людей, які користуються послугами у відділеннях ПриватБанку, зросла на 57%. Всього ж банк обслуговує від 1,5 до 2 мільйонів клієнтів на добу.

ПриватБанк — найбільший український банк і лідер роздрібного банківського ринку. За підсумками 2011 року активи банку досягнули 145,1 млдр. грн., власний капітал — 16,7 млрд. грн. Обсяг залучених ПриватБанком коштів громадян за підсумками 2011 року становить 70,3 млрд. грн., Портфель споживчих кредитів — 26,2 млрд. грн. В мережі банку сьогодні працює 3 394 філій і відділень, 7 504 банкомата, 3 937 терміналів самообслуговування та 54 486 POS-терміналів.

В структуру системи «Приватбанк» входять:

— Головний Офіс (м. Дніпропетровськ);

— Філіальна сітка, в якій нараховується більш 3000 філіалів і відділень, частина яких об`єднана в 7 регіональних управлінь і 1 зарубіжна філія на Кіпрі;

— Представництва в Молдові, Казахстані, Росії.

Керування Головним Офісом і системою Приватбанк у цілому здійснюється Правлінням Банку, що очолює Голова Правління Приватбанку. Правління Банку є постійно діючим виконавчим органом загальних Зборів учасників і Ради Банку.

Для підготовки й обговорення стратегічних і важливих тактичних рішень безпосередньо під керівництвом Голови Правління функціонують колегіальні органи:

1. Правління Банку;

2. Стратегічний комітет;

3. Комітет з керування активами і пасивами;

4. Кредитний комітет;

5. Комітет з інформаційних технологій;

6. Бюджетний комітет.

Банк створює на території України та за її межами дочірні банки, філії і представництва. Філії створюються з метою здійснення банківської діяльності від імені Банку та не мають статусу юридичної особи. Представництва створюються з метою представництва та захисту інтересів Банку та не здійснюють банківську діяльність. Філії і представництва Банку діють на підставі і в межах положень про них, які затверджуються Наглядовою Радою.

Банку або іншим уповноваженим органом або особою, можуть мати відокремлене майно, яке враховується як на їх окремих балансах, так і на балансі Банку. Керівники філій і представництв діють на підставі виданої уповноваженою особою довіреності. Національним банком України ПАТ КБ видана 29. 07. 09р. Банківська ліцензія № 22 на право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5−11 частини другої статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність». (зареєстровано Національним банком України 19 березня 1992 року за номером 92). Дозвіл № 22−3 від 21 вересня 2009 року, зареєстрований Національним банкомУкраїни 19 березня 1992 року за номером 92.

ПриватБанк є універсальним банком — він надає повний спектр наявних на вітчизняному ринку банківських послуг з обслуговування корпоративних та індивідуальних клієнтів.

Умови та правила надання банківських послуг див. Додаток 1.

Банк здійснює наступні операції:

— приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

— відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

— розміщення залучених коштів від свого імені на власних умовах та на власний ризик.

За умови отримання письмового Дозволу Національного банку України (№ 22−2 від 29. 07. 03р. року та додатку до нього), Банк також має право на:

— здійснення інвестицій у статутні капітали та акції інших юридичних осіб;

— здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

— перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

— операції за дорученням клієнтів або від свого імені: з інструментами грошового ринку, з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках, з фінансовими ф’ючерсами та опціонами;

— довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

— депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

— операції з валютними цінностями;

— емісія власних цінних паперів;

— організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

— здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг).

ПриватБанк здійснює такі послуги, як:

— поточні рахунки (відкриття/закриття й обслуговування поточних (в т. ч. пенсійних) рахунків у валюті й гривні);

— депозити (оформлення й обслуговування депозитних вкладів, ощадні сертифікати, депозитна пластикова картка);

— споживче кредитування:

— розстрочка;

— авто в кредит;

— кредитні ліміти на ПК;

— кредитування під заставу коштів і забезпечене порукою

— пластикові картки (Додаток 2):

— емісія особистих пластикових карток (в т. ч. пенсійних);

— продаж дисконтних карток;

— видача готівки й поповнення пластикових карток;

— видача виписок по картці;

— залучення на обслуговування з GSM-banking, Інтернет-banking (Приват24).

— Розрахункові операції:

— неторговельні операції;

— продаж карток Visa TravelMoney, VTM Cash Passport;

— купівля й продаж дорожніх чеків;

— прийом на інкасо платіжних документів: іменних чеків й старих банкнот, монет і банкнот країн єврозони;

— купівля/продаж іноземної валюти;

— продаж/купівля золота за попередніми заявами;

— Соціальні послуги (здійснення зарахування пенсій й соціальних виплат на пенсійні й соціальні рахунки;

— здійснення виплат жертвам переслідувань нацистів);

— Супутні послуги:

— прийом оплати за передплачені послуги операторів мобільного зв`язку й IP-телефонії, Інтернет провайдерів;

— прийом оплати за електронну передплату на газети і журнали, квитки, оголошення;

— прийом і виплата термінових переказів у гривні й валюті PrivatMoney.

Правила документообігу визначені в Главі 2. «Загальні правила документообігу» Постанови НБУ N 22 від 21. 01. 2004 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті».

Правила документообігу передбачають:

1. Розрахункові документи складаються на бланках, форми яких наведені в Інструкції.

2. Бланки розрахункових документів виготовляються на папері формату А4 або А5 будь-яким способом (друкарським, з використанням комп’ютерної техніки тощо) Усі текстові елементи бланків мають бути виконані українською мовою.

3. Відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа несе особа, яка оформила цей документ і подала до обслуговуючого банку.

4. Банки перевіряють відповідність заповнення реквізитів розрахункових документів клієнтів вимогам додатка 8 до цієї Інструкції:

— банк платника перевіряє заповнення таких реквізитів: «Платник», «Код платника», «Рахунок платника», «Банк платника», «Код банку платника», а також «М. П.» та «Підписи платника» (якщо згідно з формою документа вимагається їх заповнення);

— банк отримувача — заповнення таких реквізитів: «Отримувач», «Код отримувача», «Рахунок отримувача», «Банк отримувача», «Код банку отримувача», а також «М.П. отримувача» та «Підписи отримувача» (якщо згідно з формою документа вимагається їх заповнення).

5. Якщо розрахункові документи, у яких перевірені реквізити, заповнено з порушенням вимог, то банк, що здійснив перевірку, повертає їх без виконання.

6. Розрахунковий документ (за винятком розрахункового чека) виписується в кількості примірників, потрібних для всіх учасників безготівкових розрахунків (але не менше ніж два).

7. Дозволяється заповнення розрахункового документа власноручно.

8. Примірник розрахункового документа, який залишається в банку, має містити відбиток печатки (якщо наявність печатки передбачена) і підписи/підпис відповідальних осіб/особи.

9. Під час підписування розрахункового документа не дозволяється використання факсиміле, а також виправлення та заповнення розрахункового документа в кілька прийомів.

10. Банк не має права робити виправлення в розрахунковому документі клієнта.

1.3 Організація операційної діяльності в банках України

Організацію операційної діяльності ПриватБанку забезпечує Положення про організацію операційної діяльності в банках України № 254 від 18. 06. 2003. Операційна діяльність банку — це сукупність технологічних процесів, пов’язаних з документуванням інформації за операціями банку, проведенням їх реєстрації у відповідних регістрах, перевірянням, вивірянням та здійсненням контролю за операційними ризиками.

В основу організації операційної діяльності покладений процес надання працівникам прав відповідального виконавця, що означає:

— працівнику банку доручено оформляти та підписувати документи за визначеними операціями;

— контролювати правильність оформлення документів та відображення їх в обліку;

— технологічно виконувати визначені операційні процедури.

Конкретні обов’язки і відповідальність кожного працівника визначені в посадовій інструкції у письмовій формі.

Організація операційної діяльності має забезпечувати:

— розподіл обов’язків та повноважень щодо здійснення операцій;

— належне документування всіх операцій;

— своєчасне, повне та достовірне відображення операцій у регістрах бухгалтерського обліку;

— накопичення та надання докладної інформації за кожною операцією із зазначенням даних про її учасників, з визначенням балансових і позабалансових вимог та зобов’язань, можливих змін за цими операціями, сум нарахованих, отриманих або сплачених доходів та витрат, а також інших параметрів, що забезпечують складання звітності банку;

— захист активів банку від потенційних збитків та контроль за їх якістю;

— установлення лімітів на здійснення окремих операцій;

— визначення наявних та можливих операційних ризиків і управління ними;

— адекватну систему внутрішнього контролю;

— надання внутрішніх інструкцій щодо здійснення платежів;

— зберігання інформації про всі операції банку;

— конфіденційність інформації про кожну операцію та її контрагентів.

З метою впорядкованості операційної діяльності кожен банк самостійно встановлює правила документообігу.

При складанні правил документообігу банк враховує:

— що операції банку мають бути зареєстровані та відображені в день їх здійснення, або наступного робочого дня, якщо операція здійснена після закінчення операційного дня (часу) банку, або у вихідні чи святкові дні;

— порядок формування первинних документів, відображення інформації в облікових регістрах та проведення контролю банк визначає самостійно з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку та умов договорів між банком і клієнтом;

— документообіг та строк виконання документів за внутрішньо-банківськими операціями визначаються згідно з внутрішнім розпорядком із урахуванням вимог законодавства України;

— документи на проведення безготівкових розрахунків, на отримання та видачу готівкових коштів та здійснення валютних операцій складаються і надаються згідно з відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України;

— особливості оформлення, подання та приймання електронних розрахункових документів визначаються у договорах про розрахунково-касове обслуговування з клієнтами, з територіальними управліннями Національного банку України, з розрахунковими палатами відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

Залежно від виду операції та типу контрагентів первинні документи банку (паперові та електронні) класифікують за такими ознаками:

а) за місцем складання:

— зовнішні (одержані від клієнтів, державних виконавців та інших банків);

— внутрішні (оформлені в банку);

б) за змістом:

— касові;

— меморіальні (для здійснення безготівкових розрахунків із банками, клієнтами, списання коштів з рахунків та внутрішньобанківських операцій).

Касовими документами оформляються операції з готівкою. Вони поділяються на прибуткові та видаткові.

Меморіальні документи застосовуються банками для здійснення і відображення в обліку операцій банку і його клієнтів за безготівковими розрахунками відповідно до нормативно-правових актів Національного банку. До меморіальних документів (паперових або електронних), що використовуються для безготівкових розрахунків, належать такі розрахункові документи:

— меморіальні ордери;

— платіжні доручення;

— платіжні вимоги-доручення;

— платіжні вимоги;

— розрахункові чеки;

— інші документи.

Операції, що відображаються за позабалансовими рахунками, також оформляються меморіальними ордерами.

Ведення синтетичного обліку здійснюється за допомогою балансових рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України. На рівні аналітичного обліку на аналітичних рахунках фіксується детальна інформація про кожного контрагента та кожну операцію. Аналітичні рахунки повинні містити обов’язкові параметри. На прикладі розглянемо формування номеру особового рахунку юридичної особи-клієнта КБ «Приватбанк»:

Особовий номер — 260 043 788 601

2600 — балансовий рахунок

4 — ключ

3 — юридичні особи

7886 — порядковий номер клієнта

01 — основний поточний рахунок

Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожними відповідним рахунками синтетичного обліку.

Внутрішній банківський контроль є невід'ємною частиною операційної діяльності банку та поєднувати адміністративний і бухгалтерський

контроль за активами та пасивами банку. Внутрішній контроль включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

Приватбанк працює в автоматизованій банківській системі Приват 48, ця програма була розроблена провідними спеціалістами для ПриватБанку. За допомогою цієї програми працівники можуть комплексно обслуговувати клієнтів. Але час і програмні продукти не стоять на місці тому з кожним роком ця програма удосконалюється і в комплекті до неї спеціалісти розробляють допоміжні програми:

— Система Приват-24

Вона дає клієнтам можливість здійснення банківських операцій, не виходячи з будинку, безпосередньо зі свого робочого місця чи, узагалі, з будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет, що дозволяє:

1. Контролювати залишки на своїх рахунках.

2. Одержувати виписки по рахунках.

3. Здійснювати внутрібанківські платежі на рахунки фізичних і юридичних осіб.

4. Здійснювати міжбанківські платежі в межах України на рахунки фізичних і юридичних осіб.

5. Робити конвертацію валюти при перерахуванні засобів з використанням пластикових карт.

6. Відкривати поточні рахунки в національній і іноземній валюті.

7. Робити замовлення на випуск пластикової карти з наступним одержанням її в заздалегідь обраному відділенні банку.

8. Вести довідники одержувачів, призначень платежів, зразків документів НБУ

— Mobile-banking

Це програма, що дозволяє власникам пластикових карт від Приватбанку, що є одночасно й абонентом операторів мобільного зв’язку, цілодобово дистанційно керувати своїми картковими рахунками без відвідування банку за допомогою мобільного телефону

— Клієнт-банк

За допомогою електронної системи платежів «Клієнт-Банк» з свого комп’ютера у банк можна відправити:

— Платіжне доручення;

— Заявку на купівлю/продаж валюти;

А також отримати:

— Виписки за рахунком;

— Оперативну інформацію;

— Квитанцію про прийняття в обробку або про забракування платіжного доручення в банку.

Для підключення до цієї системи платежів потрібно лише комп’ютер і модем до нього. Тоді на комп’ютері банком встановлюється безкоштовно клієнтська частина системи електронних платежів «Клієнт-Банк». На окремій дискеті (флешці) видаються ключі для накладення електронного підпису. За допомогою модема у банк передається сформовані та підписані електронним підписом платіжні доручення. За кожним відправленим документом приходить повідомлення щодо обробки документа в банку.

— Інтернет-клієнт банк

По суті, це той самий програмний продукт, що і «Клієнт-Банк». Тільки більш довершена система, яка використовує провідні Інтернет-технології.

За допомогою цієї системи платежів можна цілодобово контролювати і керувати рахунком із будь-якого регіону земної кулі. При цьому банк гарантує:

— повну безпеку;

— прискорення документообігу з банком;

— спрощення роботи, якщо ви знаходитесь в іншому місті чи країні.

Сегмент приватних клієнтів (фізичні особи). Банк пропонує клієнтам більш ніж 150 видів найсучасніших послуг, а саме:

ведення поточних рахунків, депозитні операції, карткові продукти,

програми з кредитування, які здійснюються в партнерстві з провідними вітчизняними та зарубіжними компаніями,

різноманітні грошові перекази,

операції з іноземною валютою,

послуги Internet-banking та інші.

Ефективна діяльність сегменту приватних клієнтів повністю забезпечує його спеціалізацію та яскраво втілює Місію Банку — забезпечити простий доступ до банківських послуг кожному громадянину України.

ПриватБанк відкриває фізичним особам поточні рахунки в національній та іноземній валютах для проведення розрахунків з іншими фізичними та юридичними особами відповідно до діючого законодавства України, а також для збереження на них грошових коштів.

Відкривши поточний рахунок в ПриватБанку, клієнт маєте можливість отримати всі види банківських послуг, що надаються фізичним особам:

отримання готівкових коштів, що надійшли на поточний рахунок у безготівковій формі;

здійснення переказів коштів у безготівковій формі за надані послуги (в т. ч. комунальні), за придбані у підприємств торгівлі товари, або просто родичу на його поточний рахунок.

Відкривши поточний рахунок в іноземній валюті клієнт може отримувати перекази через кордон, а також здійснювати перекази родичам, що тимчасово виїхали за межі України на навчання або у приватних справах або постійно проживають за кордоном.

Виконання операцій на поточних рахунках здійснюється на підставі платіжних документів у готівковій та безготівковій формах згідно «Переліку коштів, що зараховуються і перераховуються», затвердженому Національним банком України.

Якщо фізична особа (в тому числі і неповнолітні особи віком від 16 до 18 років) не має в Приватбанку рахунків, то відкриття поточного рахунку здійснюється в такому порядку:

— фізична особа пред’являє уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, що його замінює. Фізичні особи-резиденти додатково мають пред’явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

— уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів;

— клієнт заповнює анкету-заявника про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг у ПриватБанку (Додаток 3)

Клієнт може замовити пластикову картку ПриватБанку через Інтернет — за допомогою системи Приват24. Просто потрібно виконати нескладні вимоги інструкцій на сайті, замовити картку і залишиться тільки відвідати відділення банку для підписання необхідних документів. Картка вже буде чекати на клієнта. Заповнити та підписати заяву для представлення пакету банківських послуг можна в будь-якому регіональному підрозділі ПриватБанку.

Розділ 2. Основні види діяльності КБ ПриватБанк

2.1 Кредитні програми ПриватБанк

Сьогодні Приватбанк радий запропонувати своїм клієнтам — фізичним особам найсучасніші, найзручніші банківські продукти та послуги. Серед них помітне місце займають різноманітні програми з надання кредитів на:

— Придбання житла,

— Купівлю автомобіля,

— Придбання товарів та послуг у торговельній мережі,

— Фінансування різних подій у вашому житті (весілля, народження дитини, ремонт і т.д.),

— Отримання освіти.

Фізична особа, яка бажає взяти кредит звертається в банк з мінімальним пакетом документів (паспорт, ідентифікаційний код платника податків, довідки про доходи за останні шість місяців). Потім згідно документів заповнює анкету-заяву на отримання кредиту. Експерт приймає попереднє рішення про надання кредиту, в разі позитивного рішення позичальник доносить в банк необхідні документи, далі приймається рішення Кредитним комітетом і разі позитивного рішення між банком і позичальником укладається кредитний договір.

Склад кредитного комітету ГРУ, РУ і самостійної філії.

Постійні члени:

1. Голова Комітету — керівник РП;

2. Заступник Голови Комітету — Перший заступник керівника РП чи керівник корпоративного Бізнесу;

3. Керівник Індивідуального Бізнесу;

4. Керівник служби безпеки;

5. Начальник кредитного підрозділу — Секретар Комітету.

Перемінні члени:

6. Керівник юридичної служби;

7. Керівник фінансової служби;

8. Один з Голів нижчестоящого кредитного комітету;

9. Один з Голів нижчестоящого кредитного комітету;

10. Керівник корпоративного Бізнесу нижчестоящого кредитного комітету;

11. Керівник індивідуального Бізнесу нижчестоящого кредитного комітету.

Основними задачами кредитних комітетів і кредитних комісій РП є:

— забезпечення запланованих обсягів кредитування;

— забезпечення запланованої прибутковості кредитного портфеля підрозділу при забезпеченні оптимального рівня прийнятого ризику;

— забезпечення формування достатнього рівня провізій на покриття кредитних ризиків;

— забезпечення неухильного виконання кредитних процедур;

— забезпечення конкурентоздатності підрозділу і завоювання їм лідируючих позицій у регіоні;

— забезпечення ефективного розподілу кредитної функції по всьому регіональному підрозділі і забезпечення рівних можливостей по розвитку кредитування для кредитних підрозділів, що входять до складу регіонального підрозділу.

При оцінці позичальника — фізичної особи фінансовий стан розраховується з урахуванням стану обслуговування боргу і терміновості кредиту, але не рідше чим один раз у рік (чи за результатами фінансового року). Якщо обслуговування кредитної заборгованості відбувається з простроченням чи пролонгацією, то оцінка фінансового стану позичальника — фізичної особи виробляється постійно (чи щомісяця щокварталу) протягом періоду несвоєчасного погашення боргу, крім випадків, зв’язаних з поважними причинами (документально підтверджені факти відрядження, хвороба і т.п.).

Для оцінки фінансового стану позичальника — фізичної особи Приватбанк установлює показники і їхні оптимальні значення єдині незалежно від виду кредиту, його обсягу і терміну, виду забезпечення (застави) за кредитом.

Оцінка фінансового стану позичальника може враховувати кількісні і якісні показники (фактори), що можуть у тій чи іншій мірі вплинути на виконання позичальником зобов’язань по кредиту, з визначенням рівня їхнього ймовірного впливу на дотримання умов кредитної угоди шляхом встановлення оптимальних значень і відповідних балів для кожного з показників (факторів) і здійснюється з урахуванням виду і терміну кредиту, що надається. При позитивному рішенні про надання кредиту (кредитного ліміту):

— доводиться до зведення клієнта необхідний пакет документів на надання кредитних засобів, відповідно до переліку обов’язкових документів по конкретному виді кредиту, а також порядок і терміни розгляду заявок у Приватбанкові;

— визначається термін наступної зустрічі з клієнтом і питання, який необхідно одержати відповіді в цей період, як клієнту, так і кредитному співробітнику;

— узгоджується час огляду застави з клієнтом і експертом відділу застави.

— Бесіда з клієнтом після надання повного пакета документів. Бесіда з клієнтом при наданні їм повного пакета документів, є відповідальним моментом у роботі кредитного співробітника.

Рішення про надання кредиту оформляється протоколом узгодження на надання кредиту, у якому указуються візи служб банку й уповноважених осіб приймати рішення про надання кредиту. При необхідності кредит розглядається колегіально на Кредитних Комітетах уповноважених приймати рішення по запитуваному кредиті, при цьому рішення оформляється протоколом Кредитного Комітету. Докладно порядок узгодження зі службами банку описаний у розділі «Взаємодія із суміжними підрозділами».

А тим, хто цінує свій час і комфорт, Приватбанк пропонує сучасний засіб отримання кредиту — кредитні картки. ПриватБанк дозволяє здійснити покупки за допомогою кредитки. Участь у програмі беруть усі власники кредиток ПриватБанку. Клієнти, які не мають кредитки також можуть взяти участь у програмі. Для цього потрібно оформити кредитку в найближчому відділенні ПриватБанку або у співробітника ПриватБанку на території магазину-учаснику програми.

При виконанні умов за програмою — клієнт отримує безвідсотковий кредит від 3 до 10 місяців (залежно від умов акції в обраному магазині). Повернення раніше списаних % здійснюється згідно графіка погашення. Суми, що вносяться клієнтом на карту, в першу чергу йдуть на погашення придбаної покупки в кредит. Учасник програми, який виконав умови погашення, отримує суму сплачених відсотків та SMS — повідомлення про зарахування коштів.

Для зручності клієнтів ПриватБанк спільно з мережевими продавцями побутової техніки, такими як «Домотехніка», «Vicotec», «Ельдорадо», «Фокстрот», «АБВ-техніка», «Технобум», «Comfy» та іншими, проводить різноманітні спільні акції з дуже привабливими умовами для клієнтів.

Ряд переваг дозволяють ПриватБанку займати лідируючі позиції на ринку споживчого кредитування в Україні. А саме: швидкість прийняття рішення про кредитування: рішення про кредитування приймається протягом 15 хвилин, для технології кредитування «Експрес-розстрочка» — протягом 5 хвилин.

2.2 Депозитні програми ПриватБанк

ПриватБанк є багаторічним лідером на ринку вкладів фізичних осіб України. Свої заощадження банку довірили вже більше 4 600 000 вкладників. ПриватБанк має найбільшу мережу відділень і банкоматів, на сьогодні - це понад 7000 банкоматів та майже 3000 відділень. Неодноразово за підсумками традиційного щорічного «Фінансового рейтингу», що проводить найбільше українське ділове видання «Бізнес», переможцем в найпрестижнішій номінації «Банк, в якому ви б розмістили свій депозит» визнається саме ПриватБанк.

За підсумками sms — та інтернет-голосування українців ПриватБанк отримав перемогу в одній із найпрестижніших номінацій «Найнадійніший банк року» в міжнародному конкурсі «MasterCard Банк Року 2008». Міжнародна ініціатива проводити конкурс «MasterCard Банк Року» була організована в Чехії 8 років тому чеською консалтинговою компанією «Fincentrum». Генеральним партнером конкурсу з дня його створення є компанія «MasterCard». За роки свого існування конкурс став одним з найбільш впливових фінансових рейтингів у Східній Європі.

Депозити від ПриватБанку — це:

— довіра понад 4,6 млн клієнтів-вкладників;

— неодноразова перемога в номінації «Найнадійніший банк року»;

— кращий асортимент вкладів. У нас є все: від класики до модерну!

— маса додаткових можливостей для вкладників: карти «Електронна ощадкнижка» і «Deposit Card», SMS-інформування.

Спеціальна карта для вкладників Deposit Card дозволяє отримувати відсотки за вкладом в будь-який зручний для клієнта час в мережі банкоматів по всьому світу. Клієнт також може розплатитися депозитної картою в торгових точках.

За допомогою цієї картки клієнт можете:

— отримувати проценти за своїми вкладами в одній валюті в будь-якому банкоматі ПриватБанку;

— ?використовувати Deposit Card як звичайну міжнародну платіжну карту;

— ?керувати рахунком в Інтернет-банку «Приват24» — www. privat24. ua;

— ?розраховуватися накопиченими бонусами за програмою Бонус +. Повний та актуальний список точок дивіться на сайті www. bonus. pb. ua

— ?користуватися послугою Мобільний банк

Особливості обслуговування картки:

— зняття готівки в банкоматах і касах ПриватБанку, оплата покупок у торгово-сервісній мережі здійснюється безкоштовно;

— ?зняття коштів у банкоматах інших банків на території України та за кордоном здійснюється за стандартними діючими тарифами Банку для карт миттєвого випуску;

— ?зарахування суми нарахованих відсотків на карту проводиться безкоштовно;

— ?зарахування власних коштів клієнта здійснюється за стандартними діючих тарифів Банку.

Щоб почати користуватися картою, потрібно активувати її будь-яким зручним для клієнта способом:

— через SMS-повідомлення: відправти SMS * з текстом ACTIVE + XXXX з телефону, зазначеного клієнтом в анкеті (XXXX — останні 4 цифри номера картки) на номер 10 060;

— в будь-якому банкоматі ПриватБанку: вставти картку в банкомат ПриватБанку. У меню, вибрати «Додаткові послуги», далі - «Операції з картою». Потім необхідно вибрати операцію «Зміна ПІН-коду». Ввести новий ПІН-код (будь-які 4 цифри, зручні для запам’ятовування), після цього повторно введіть новий ПІН-код;

— скористатися терміналом ПриватБанку: для активації карти необхідно в головному меню терміналу вибрати іконку «ПриватБанк. Банківські операції». У меню, вибираємо «Активація карток». Далі необхідно вставити картку в термінал. З’явиться запит на екрані про необхідність вказати свій номер мобільного телефону, на який буде надіслано спеціальний пароль. Даний пароль необхідно ввести на екрані терміналу і натиснути кнопку «Продовжити». Якщо пароль вказано вірно, то на екрані з’явиться повідомлення про успішну активації карти;

— зателефонувати до Контакт-центру за номером 0 800 500 804 з будь-якого телефону, зазначеного в анкеті. Після відповіді оператора вибирати операцію «Активація карт» і слідувати підказкам;

— надіслати SMS на номер 10 060 з будь-якої з команд Мобільного банка.

У кожного вкладника є безкоштовний доступ в Internet-banking Приват 24, що дозволяє оформляти депозити, переводити кошти на свої накопичувальні вклади та ін рахунки, поповнювати мобільні телефони своїх родичів, переводити гроші на картки своїм дітям, здійснювати комунальні платежі і багато іншого. Для здійснення усіх цих операцій досить зайти на сайт системи Приват24 www. privat24. ua і зареєструватися.

Таблиця 2. 1

Процентні ставки за депозитами (діють з 19. 03. 2013 р.)

Депозит

Строк, міс.

Процентні ставки за вкладами, % річних

Мінімальна сума вкладу

гривні

долари

євро

рублі

«Депозит Плюс»

Щомісячна виплата процентів;

Можливість поповнювати рахунок;

Можливість безкоштовно переоформити вклад на іншу валюту зі збереженням усіх раніше нарахованих процентів

12

20

-

-

-

1000 гривень

6

19

-

-

-

3

19

-

-

-

1

12,5

-

-

-

«Стандарт»

Щомісячна виплата процентів;

Можливість поповнювати рахунок;

Можливість безкоштовно переоформити вклад в іншу валюту зі збереженням раніше нарахованих процентів

12

18

9,75

8

9

1000 гривень

100 доларів

100 євро

5000 рублів

6

17

8,5

7

8

3

16

8

6,5

7

1

9,5

6

4,5

-

Послуга накопичення «Копилка»

Можливість підключити різні способи поповнення рахунку: від надходжень на картки, від витрат за картками, регулярний платіж

12

16

-

-

-

0 гривень

«Приват-вклад»

Щомісячна виплата процентів;

Можливість поповнювати рахунок;

Можливість знімати гроші з рахунку без комісії та зниження процентної ставки

12

8,5

4

3

-

50 гривень

20 доларів

20 євро

2.3 Грошові перекази в ПриватБанк

Завдяки широкій мережі відділень ПриватБанку клієнти можуть відправити і отримати грошовий переказ миттєво і через кожну з найпопулярніших міжнародних систем. Банк гарантує високу швидкість доставки переказу, абсолютну надійність і безпеку переміщення коштів. Виплати переказів у ПриватБанку — безкоштовні. Відправити грошовий переказ можна як по Україні, так і до будь-якої країни світу.

Найбільш вигідний і зручний спосіб для власників картки Visa переказати кошти з картки на картку до будь-якої точки світу без відвідування банку. Щоб відправити гроші на картку Visa близьким, друзям або діловим партнерам, достатньо знати номер картки отримувача.

Одержувачу переказу не потрібно йти до банку. Відправлені кошти зараховуються на його картку, де б він не перебував. Одержувач може відразу ж оплатити своєю карткою покупку або зняти гроші в будь-якому банкоматі.

— У банкоматі ПриватБанку

— У терміналі самообслуговування (ТСО)

— Через інтернет-банк «Приват24».

Таблиця 2. 2

Тарифи за надсилання грошей з картки на картку

На картку Visa

На картку MasterCard/Maestro

З картки ПриватБанку (Україна) на картку українського банку

0,55% + $ 0,55

0,5% + 3 грн

З картки ПриватБанку (Україна) на картку закордонного банку

1% + $ 1,95

1% + 15 грн

Перекази SWIFT

Міжнародні платежі SWIFT — це зручний спосіб здійснити грошовий переказ за кордон зі свого рахунку на рахунок фізичної або юридичної особи. Платежі SWIFT ідеально підходять для оплати купівель, здійснених за кордоном, бронювання готельних номерів, оплати навчання, відпочинку або лікування, а також для грошових переказів рідним і друзям.

Вимоги до клієнтських реквізитів:

Переказ іноземної валюти від фізичної особи за кордон може здійснюватися за операціями неторгового характеру й не поширюється на перекази, пов’язані із інвестиційною та підприємницькою діяльністю.

Документи для надсилання SWIFT-платежу в іноземній валюті:

— для громадян України — паспорт громадянина України або документ, який його замінює;

— для іноземних громадян — національний паспорт (з позначкою про наявність дозволу на постійне місце проживання) та посвідку на постійне проживання в Україні для іноземців.

Реквізити для надсилання SWIFT-платежу в іноземній валюті:

— найменування банку-одержувача;

— SWIFT-код банку-одержувача;

— номер рахунку одержувача (або міжнародний номер рахунку — IBAN);

— найменування (для фізичної особи — прізвище, ім'я) та адреса (резидентство) одержувача;

— призначення платежу (ціль платежу, номер рахунку-фактури).

Реквізити для надсилання SWIFT-платежу в рублях РФ:

— БІК банку-одержувача;

— кореспондентський рахунок банку-одержувача;

— найменування банку-одержувача;

— П.І.Б., адреса, ІПН одержувача;

— призначення платежу (ціль платежу, номер рахунку-фактури).

Вимоги до клієнтських реквізитів:

Переказ іноземної валюти від фізичної особи за кордон може здійснюватися за операціями неторгового характеру й не поширюється на перекази, пов’язані із інвестиційною та підприємницькою діяльністю.

Документи для надсилання SWIFT-платежу в іноземній валюті:

— для громадян України — паспорт громадянина України або документ, який його замінює;

— для іноземних громадян — національний паспорт (з позначкою про наявність дозволу на постійне місце проживання) та посвідку на постійне проживання в Україні для іноземців.

Реквізити для надсилання SWIFT-платежу в іноземній валюті:

— найменування банку-одержувача;

— SWIFT-код банку-одержувача;

— омер рахунку одержувача (або міжнародний номер рахунку — IBAN);

— найменування (для фізичної особи — прізвище, ім'я) та адреса (резидентство) одержувача;

— призначення платежу (ціль платежу, номер рахунку-фактури).

Реквізити для надсилання SWIFT-платежу в рублях РФ:

— БІК банку-одержувача;

— кореспондентський рахунок банку-одержувача;

— найменування банку-одержувача;

— П.І.Б., адреса, ІПН одержувача;

— призначення платежу (ціль платежу, номер рахунку-фактури).

Для прискорення розрахунків під час проведення міжнародних платежів на користь клієнтів ПриватБанку необхідно використовувати кореспондентські рахунки ПриватБанку в банках-кореспондентах.

Правила переказу іноземної валюти за кордон для резидентів

Перелік документів, що підтверджують наявність у фізичних осіб - резидентів підстав для здійснення переказу за межі України:

— договори (контракти);

— рахунки-фактури;

— листи-розрахунки або листи-повідомлення юридичних осіб — нерезидентів, уповноважених органів іноземних країн;

— листи адвокатів або нотаріусів іноземних держав;

— позовні заяви, запрошення (виклики).

Підтверджуючі документи мають містити такі реквізити:

— повне найменування (для фізичної особи — прізвище, ім'я) та місцезнаходження одержувача;

— найменування банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ;

— назва валюти, сума до оплати;

— призначення платежу.

Фізичні особи-резиденти можуть здійснювати за межі України перекази іноземної валюти на користь фізичних осіб:

— в сумі, еквівалент якої не перевищує 15 000 гривень в один операційний (робочий) день, з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття (на бажання клієнта) без підтвердних документів;

— в сумі, еквівалент якої перевищує 15 000 гривень в один операційний день, виключно з поточного рахунку в іноземній валюті на підставі підтвердних документів.

PrivatMoney

Унікальна система грошових переказів, що дозволяє відправляти і отримувати кошти як готівкою у відділенні банку, так і на картку — без відвідування банку, у будь-який зручний для клієнта час. Перекази здійснюються як по Україні, так і до інших країн.

Western Union

Система грошових переказів, що діє в понад 200 країнах світу, у тому числі і всередині України. Відправити і отримати гроші можна як у відділенні, так і за допомогою Інтернет-Банку Приват24. Також отримати переказ Western Union можна в банкоматі ПриватБанку, без відвідування відділення.

Новий спосіб виплати грошових переказів за допомогою банкомата або термінала самообслуговування ПриватБанку дозволяє клієнтам заощадити час — зарахування грошей на картку відбувається миттєво без участі операціоніста. Дана послуга є доповненням до традиційно реалізованої через пункти обслуговування Western Union і доступна всім власникам рахунків ПриватБанку. Процедура отримання переказу з використанням банківського рахунку складається з кількох простих кроків.

Щоб отримати гроші, відправлені в системі Western Union, клієнту достатньо вставити свою картку в банкомат або кіоск самообслуговування, вибрати меню «Грошові перекази» і опцію «Western Union». З метою безпеки, транзакцію потрібно підтвердити індивідуальним паролем, який буде висланий банком у вигляді СМС-повідомлення на мобільний телефон клієнта. Далі залишається ввести контрольний номер переказу (заздалегідь наданий клієнту відправником), вибрати валюту і суму переказу. Гроші будуть зараховані на картку одержувача миттєво. При всій простоті дана система гарантує безпеку кожного грошового переказу.

Виплата грошових переказів з використанням банківської картки робить послугу Western Union ще більш зручною і простою. Тепер клієнти можуть самостійно отримати і перевести в готівку грошовий переказ в будь-якому з 8 113 банкоматів і 5 400 кіосків самообслуговування ПриватБанку, які здебільшого працюють цілодобово і доступні по всій території України.

«Клієнт може отримати гроші на свою картку в будь-який час доби і у будь-який день, причому поруч із домом або роботою», — говорить Дмитро Барбаянов, керівник «Бізнесу обслуговування мігрантів і персонального кредитування» ПриватБанку.

Розділ 3. Оптимізація маршрутів працівника техслужби у Львові

Постановка задачі. Нехай працівнику техслужби потрібно відвідати 25 відділень ПриватБанку у Львові. Це потрібно зробити мінімізуючи проїхану відстань. Тобто необхідно встановити такий маршрут, в якому були б пройдені всі пункти тільки один раз, а сумарна відстань була мінімальна (список відділень та їх адрес див. Додаток 4).

Для розв’язання даної задачі використаю MS Excel та «Пошук рішення».

Метою задачі є пошук маршруту з мінімальною сумарною відстанню, тому цільову функцію встановлюю на мінімум.

Основні обмеження мають відображати той факт, що в кожне відділення потрібно прийти тільки один раз, і відповідно вийти з нього потрібно тільки один раз. Також передбачу нерозривність маршруту на підмаршрути.

Позначу відомі параметри задачі:

Індекси:

i — індекс відділення, з якого потрібно вийти, i=;

j - індекс відділення, в яке потрібно прийти, j=;

Відомі параметри моделі:

aij — відстань від і-го відділення до j-го (Додаток 5).

Невідомі параметри задачі:

хij — булева змінна, яка відображатиме факт включення відповідних пунктів відправлення та прибуття до маршруту.

пункт включається в маршрут;

протилежне.

Побудова співвідношень:

(3. 1)

Обмеження:

(3. 2)

Спроба розв’язання даної задачі в MS Excel виявиться невдалою, оскільки дана задача є громіздкою і значень для пошуку є занадто багато. Тому для наочності я розв’яжу цю задачу для 10 пунктів відправлення та прибуття.

Таблиця 3. 1

Вихідна матриця відстаней aij

км

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1000

2

5,4

0,7

0,5

5,8

5

2,2

3,9

7,2

2

2

1000

8,4

2

2,8

4,2

3,6

2,6

5,8

6,7

3

5,4

8,4

1000

6

7,6

8

10,5

6

8

15

4

0,7

2,8

6

1000

0,4

5,3

4,2

2,7

3

7,3

5

0,5

2,8

7,6

0,4

1000

4,8

4,6

2,3

3,2

7,7

6

5,8

5

8,8

5,3

5,9

1000

8,4

4

8,2

13,1

7

5

3,6

12,5

4,2

5,2

6,8

1000

5,5

6,1

3,5

8

2,2

2,6

6

2,7

2,3

3

6,1

1000

5,4

8,2

9

3,9

5,8

8

3,3

3,5

9,2

6,5

5,4

1000

6,8

10

8,4

6,7

15

7,3

7,7

12,7

3,5

8,8

5,9

1000

Рис. 1. Розв’язання задачі в MS Excel

Отже, мінімальною відстанню маршруту з 10 пунктів буде 39,1 км. При цьому маршрут виглядатиме наступним чином:

1> 4> 5> 2> 7> 10> 9> 3> 6> 8> 1

Таблиця 3. 2

Список відділень згідно маршруту

1

Львівське міське відділення № 1, вул. Степана Бандери, 37

4

Львівське міське відділення № 4, вул. Нечуя-Левицького, 3

5

Відділення № 5 міське Львівського ф-лу, вул. Котляревського, 37

2

Львівське міське відділення № 2 «Візантія», вул. Пекарська, 26/1

7

Відділення № 7 Західного ГРУ вул. Дністровська, 1

10

Відділення № 10 Західне ГРУ вул. Сихівська, 8

9

Відділення № 9 міське, Західне ГРУ, вул. Княгині Ольги, 106

3

Відділення № 3 міське Львівського ф-лу, вул. Данила Апостола, 11

6

Львівське міське відділення № 6, пр. Вячеслава Черновола, 95

8

Львівське міське відділення № 8 «Промінь», вул. Шевченка, 31

Додатково можна підрахувати час, необхідний для проїзду по даному маршруту. Для цього введемо ще одну дану величину — bij — час проїзду з пункту і в пункт j.

Таблиця 3. 3

Вихідна матриця часу bij

хв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

У

1

1000

7

12

2

1

14

11

6

7

15

2

2

7

1000

22

8

11

12

8

10

15

14

8

3

12

22

1000

14

14

15

25

12

13

24

15

4

2

9

14

1000

1

13

11

8

5

14

1

5

1

11

14

1

1000

12

12

7

5

15

11

6

14

12

18

13

15

1000

19

9

19

24

9

7

11

8

25

11

12

19

1000

13

12

7

7

8

6

10

12

8

7

7

16

1000

12

20

6

9

7

15

13

6

6

18

12

12

1000

12

13

10

15

14

24

14

15

23

7

19

11

1000

11

83,00

Загальний час розраховую за формулою:

(3. 3)

Загальний час маршруту становитиму 83 хвилини.

Висновки

Під час проходження переддипломної практики у Львівському міському відділенні № 6 ПАТ КБ «ПриватБанку» я поглибила та розширила теоретичні знання про фінансово-кредитні установи, ознайомилась з структурою та організацією операційної діяльності банку, а також набула практичних навичок роботи в банківській установі та досвіду ділового спілкування як з працівниками банку, так і з клієнтами.

ПриватБанк — універсальна банківська установа, яка пропонує своїм клієнтам вигідні та конкурентоспроможні банківські продукти та послуги.

Високий рівень сервісу обслуговування, популярна торгова марка, репутація банку, сучасні банківські технології, гнучка цінова політика та забезпечення потреби кожного клієнта є безумовними перевагами ПриватБанк.

ПАТ КБ «ПриватБанк» керується в роботі цінностями і принципами, які гарантують клієнтам банку отримання прибутків, успішність реалізованих операцій, безпеку довірених коштів та почуття стабільності.

Працюючи на фінансовому ринку України довгий час, ПриватБанк здобув репутацію надійної та стабільної установи, яка застосовує новітні розробки й технології, спрямовані на розширення спектру банківських послуг і підвищення їх якості.

Отже, проходження переддипломної практики дало можливість застосувати набуті теоретичні знання на практиці, ознайомитися з обов’язками працівників банку, особливостями діяльності з надання різноманітних банківських послуг клієнтам, а також зібрати певний матеріал для написання дипломної роботи.

Використана література

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07. 12. 2000 р.

2. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23. 02. 2006р.

3. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті: Затверджено постановою № 492 Правління НБУ від 28. 08. 2001р. (зі змінами і доповненнями).

4. Положення «Порядок відкриття карткових рахунків з відновлювальною кредитною лінією власнику вкладного (депозитного) рахунку» від 24. 04. 2008р. затвердженим Постановою правління КБ «ПриватБанку».

5. Положення «Про відкриття та обслуговування карткових рахунків в установах КБ ПриватБанку» від 04. 12. 2007р. № 339

6. Положення «Про відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами КБ «ПриватБанку» від 27. 10. 2007р.

7. Положення «Про здійснення переказів коштів фізичних осіб по міжнародних системах переказів коштів в установах КБ «ПриватБанку».

8. Положення «Про кредитування фізичних осіб» від 18. 06. 2003р. № 110.

9. Положення «Про кредитування юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності» від 26. 12. 2002р. № 171 затвердженим постановою правління КБ «ПриватБанку».

10. Положення «Про організацію операційної діяльності в банках України»: Затверджено постановою № 254 Правління НБУ від 03. 12. 2003р. (зі змінами і доповненнями).

11. Положення «Про порядок видачі і обслуговування зарплатних платіжних карток ПриватБанку за дебетово-кредитною схемою затверджено постановою Правління ПриватБанку від 28. 03. 2001 р. № 28

12. Положення «Про порядок класифікації кредитних операцій» затверджений Постановою правління КБ «ПриватБанку"від 22. 09. 2003 р. № 190

13. www. privatbank. ua [Електронне джерело] - Офіційний сайт ПриватБанку.

14. http: //privatbank. ua/ua/news/western-union-i-privatbank-predstavili-v-ukraine-uslugu-vyplaty-denezhnyh-perevodov-cherez-terminaly-samoobsluzhivanija-i-bankomaty/ [Електронне джерело] - Послуга Western Union в ПриватБанк.

15. http: //uk. wikipedia. org/wiki/Задача_комівояжера [Електронне джере-ло] Стаття «Задача комівояжера».

16. http: //wiki. kspu. kr. ua/index. php/Задача_комівояжера [Електронне джерело] Стаття «Задача комівояжера».

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой