Аналіз діяльності ТзОВ "Кормотех"

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

1. Опис підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю компанія «Кормотех» — перший український виробник сухих та вологих кормів для домашніх тварин. Власник підприємства — компанія «Ензим»

ТзОВ «Кормотех» є першим вітчизняним виробником сухих екструдованих кормів для домашніх тварин такого високого класу. Компанія має усі можливості для виготовлення будь-якого виду корму. Виробнича потужність підприємства ТзОВ «Кормотех» складає 5 тонн продукції на годину. Таким чином, за рік підприємство має можливість виготовляти до 14 тис. тонн кормів для домашніх тварин. В перспективі потужності виробництва можуть бути збільшені до 20 тис. тонн на рік.

Основні події які пов’язані із існуванням ТзОВ «Кормотех»

2003р. ПрАТ «Компанія Ензим» інвестує $ 8,5 млн. в кормовий бізнес

2004р. Створено перші українські бренди «Клуб 4 Лапи»,"Гав","Мяу"

2005р. Відкрито перший в Україні завод з виробництва кормів для котів та собак

2007р. На заводі «Кормотех» впроваджена і сертифікована система управління якістю в харчовій промисловості відповідно до стандарту ISO 22 000.

2008р. Створено профілактичну лінійку кормів «Клуб 4 лапи Плюс»

2009р. Кормотех" стає лідером на ринку готових кормів для тварин за темпами росту реалізації.

2010р. Компанія здобуває національну премію Trade Master в номінації «Вклад в розвиток товарної категорії» за напрямком Private Label.

2011р. Відкрито перший в Україні завод з виготовлення вологих кормів.

Основним видом діяльності компанії «Кормотех» є виготовлення сухих та вологих кормів для котів та собак, а також випуск комбікорму для інших тварин.

Основним ринком де функціонує компанія є ринок України.

В 2008 році компанія «Кормотех» виходить на міжнародний рівень та починає експортувати свою продукцію за кордон.

· у 2008 розпочато налагодження дистрибуції в Молдові та Білорусії

· у 2010 в Росії та Азербайджані

· у 2011 компанія увійшла на ринки Казахстану та Угорщини

Сьогодні компанія «Кормотех» випускає близько тридцяти смаків, кожен з яких виготовлений за унікальною рецептурою, розробленою спеціалістами в області харчування тварин із Сполучених Штатів Америки та Європи, під контролем українських технологів, ветеринарів, та державних контролюючих органів.

Продуктовий портфель компанії включає сухі і вологі корми для котів і собак стандарт («Гав», «Мяу») та преміум сегменту («Клуб 4 лапи»).

В жовтні 2011 року компанія відкрила перший в Україні завод з виробництва консервованих кормів у формі паучів (Соше).

Основними конкурентами ТзОВ «Кормотех"є компанії які теж займаються виробництвом кормів для тварин такими є:

1. «Darling» для кішок і собак від «Nestle Purina»

2. «Kitekat» і «Chappi» від «Mars»

3. «Pedegre»

«Кормотех» — перша компанія на українському ринку кормів, що розпочала співпрацювати з торговельними мережами за напрямком Private Label.

Першоосновою діяльності компанії в даному напрямку, в першу чергу, є індивідуальний підхід та безперечно висока якість. Гарантією успіху — вміння генерувати комплексні рішення.

Всього за 4 роки компанія налагодила співпрацю з 10 торгівельними мережами в Україні, Росії та Угорщині. Далі в Польщі. Станом на 2013 рік цих партнерів вже 14. А станом на сьогоднішній день ведуться переговори про вхід в торгівельні мережі Білорусі та інших держав Євросоюзу та СНД.

Для того щоб утримувати свої конкурентні позиції на ринку компанії необхідно покращувати та удосконалювати своє виробництво та впроваджувати інновації для створення нових продуктів і удосконаленню існуючих. На сьогоднішній день виробником сухих кормів є завод «Кормотех», а консервованих — французька компанія CONTINENTALE-NUTRITION (Континенталь нутрішен).

Темпи росту реалізації продукту компанії Кормотех подана на рис. 1.

Рисунок 1.

Інформація про собівартість реалізованої продукції подана у таблиці 1.

Таблиця 1.

2. Стратегічні напрямки і плани

Місія компанії «Кормотех»: створення якісного і доступного вітчизняного корму. Саме тому, компанія приділяє надзвичайно багато уваги якості продукції на всіх етапах її виробництва — від моменту відбору сировини до готового продукту.

Основною метою діяльності компанії є: завоювання лідерства на ринку України через постійне вдосконалення технологічних схем виготовлення кормів. Інвестиції в розвиток компанії та будівництво двох високотехнологічних заводів з 2003 поку склали близько 15 млн. доларів.

Бачення компанії: бути беззаперечним лідером на ринку, де ми працюємо.

До основних конкурентних переваг компанії можна віднести:

· «Кормотех» є лідером на ринку готових кормів для тварин за темпами росту реалізації.

· Компанія відкрила перший в Україні завод з виготовлення вологих кормів.

· Компанія виробляє натуральний, доступний та якісний корм для тварин.

· Компанія «Кормотех» постійно освоює нові технології

· Належні гігієнічні умови виробництва у відповідності з міжнародними нормами;

· розширення мережі споживачів;

· відповідальність персоналу за випуск безпечної продукції.

· Широкий асортимент товару

3. Ситуаційний аналіз

SWOT-аналіз — це процес встановлення зв’язків між найхарактернішими для підприємства можливостями, загрозами, сильними сторонами (перевагами), слабкостями, результати якого в подальшому можуть бути використані для формулювання і вибору стратегій підприємства. Він проводиться з метою дослідження підприємства як господарюючої системи у певному ринковому середовищі.

SWOT-аналіз -- це своєрідний інструмент; він не містить остаточної інформації для прийняття управлінських рішень, але дає змогу впорядкувати процес обмірковування всієї наявної інформації з використанням власних думок та оцінок. SWOT-аналіз дає змогу формувати загальний перелік стратегій підприємства з урахуванням їхніх особливостей -- адаптації до середовища або формування впливу на нього.

Широке застосування та розвиток SWOT-аналізу пояснюються тим, що стратегічне управління пов’язане з великими обсягами інформації, яку потрібно збирати, обробляти, аналізувати, використовувати, а відтак виникає потреба пошуку, розробки та застосування методів організації такої роботи.

SWOT — аналіз

Внутрішні переваги

Внутрішні недоліки

Відносна не висока ціна

Належні гігієнічні умови виробництва у відповідності з міжнародними нормами

Ефективна система логістики

Широкий асортимент товару

Вищі за середні технологічні та інноваційні навички

Творчий менеджмент

Добре вивчений ринок, потреби покупців

Велика увага приділяється — споживачам, постачальникам, конкурентам фірми

Вдала маркетингова політика, реклами

Кваліфіковані керівники та персонал. Продумана цінова політика

Невеликий штат працівників не дозволяє проводити заміни.

Постійні атаки з боку ключових конкурентів

Формування думки покупців «низька ціна- погана якість»

Не достатні фінансові ресурси

Хоча асортимент продукції широкий, проте в порівнянні із конкурентами він поступається їм.

Зовнішні можливості

Зовнішні загрози

За не високої ціни здатність конкурувати з конкурентами

Добре продумана політика збуту

Впізнання споживачами товарів компанії

Високий ріст реалізації

Компанія виходить на міжнародний рівень та починає експортувати свою продукцію за кордон.

Налагоджена дистрибуція

Загроза появи на ринку нових потужних фірм конкурентів

Зростання збуту товарів-замінників

Не висока підтримка з боку держави

Соціально-політична нестабільність.

Аналіз галузі, аналіз конкурентів, аналіз компанії, аналіз споживачів (клієнтів)

ТзОВ «Кормотех» має сприятливі перспективи одержання прибутку, оскільки будь-яка фірма, від великої до малої, можуть отримувати свою частку прибутку надаючи свої послуги у правильно вибраному сегменті.

На даний момент є досить багато фірм, які представляють аналогічно продукцію. Це такі фірми як:

· Darling" для кішок і собак від «Nestle Purina»

· «Kitekat» і «Chappi» від «Mars»

· «Pedegre»

Як бачимо конкуренція є досить велика і серйозна, адже ці компанії випускають корм для тварин і ведуть одинакову цінову політику.

Характеристика основних груп споживачів продукції ТзОВ «Кормотех»

Групи споживачів

А. Сімейні особи

Б. Працююча молодь

В. Пенсіонери

Вік

25−55

20−30

Більше 55

Стать

Чоловіки (40%)

жінки (60%)

Чоловіки (60%)

Жінки (40%)

Чоловіки (40%) жінки (70%)

Дохід щомісяця, тис. грн

2000−3000

800−2000

600−1050

Що спільного?

Купують корм здебільшого бездомним тваринам

Місце

3

2

1

Зовнішні можливості і загрози: економіка, технології, правове регулювання

Для виконання маркетингових завдань і досягнення ринкового успіху підприємству необхідна актуальна, достовірна та вичерпна інформація про клієнтів, конкурентів, постачальників та посередників. Не менш важливо здійснювати моніторинг економічних, демографічних, політичних, науково-технічних факторів, які впливають на маркетингову діяльність підприємства.

Маркетингове середовище формується на базі мікро- та мікросередовища.

За правовим статусом ТзОВ «Кормотех «відноситься до господарських товариств, які об'єднують підприємства та передбачають з'єднання капіталів господарюючих суб'єктів. За ступенем відповідальності за своїми зобов’язаннями ТзОВ «Кормотех «належить до товариств з обмеженою відповідальністю.

ТзОВ «Кормотех» є юридичною особою, що має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку кутовий штамп, фірмовий знак, майнові права та обов’язки тощо. Також дане підприємство вправі здійснювати торгівельну та дистрибуційну діяльність, не заборонену законами України, зокрема ЗУ «Про підприємства в Україні».

У 2008 році компанія «Кормотех» виходить на міжнародний рівень і починає експортувати свої продукти за кордон.

· У 2008 розпочато налагодження дистрибуції в Молдові та Білорусії

· У 2010 в Росії і Азербайджані

· У 2011 компанія увійшла на ринки Казахстану та Угорщини

Все обладнання, встановлене на заводах компанії «Кормотех» належить провідним світовим виробникам це:

· данська компанія Sprout Matador

· французький лідер з виробництва стерилізаторів в харчовій промисловості Steriflow

· швейцарський виробник пакувального обладнання ILAPAK і корейський LeePack

· німецький лідер у виробництві обладнання для м’ясопереробки KARL SCHNELL

Устаткування датської фірми Sprout Matador, на якому виготовляються сухі корми, дозволяє використовувати прогресивні методи екструзії і вакуумного напилення.

На заводі з виробництва сухих кормів інстальоване програмне забезпечення Lodam.

Виробничі потужності компанії складають 20 тонн готової продукції в день (вологі корми) і 80 тонн на день (сухі корми).

Компанія може виробляти 8 тис. тонн вологих і 30 тис. тонн сухих кормів на рік.

Всі рецептури кормів унікальні і розроблені фахівцями компанії «Кормотех» під керівництвом експертів компанії «PetFoodDevelopment Worldwide» (США), фахівців провідної компанії в галузі харчування тварин польської компанії «Petfood Specialities» і під контролем українських ветеринарів.

Вся продукція протестована і схвалена Голландським інститутом тваринного харчування «Кеннел де Моргенстонд» та українським державним науково-дослідним контрольним інститутом. Технологи та консультанти компанії щодня працюють над розвитком продуктів і нових рецептур.

Сировина, що використовується у виробництві на 70% вітчизняного походження.

Весь асортимент продукції відповідає законодавчим вимогам якості до кормів Європейського Союзу.

У вересні 2007 на заводі була впроваджена і сертифікована система управління якістю в харчовій промисловості відповідно стандарту ISO 22 000.

4. Товарно-ринкова орієнтація

Найбільш суттєву роль у рамках товарної політики підприємства займають питання формування товарного асортименту. Компанія «Кормотех» має досить широкий асортимент товару. Серед яких компанія виготовляє:

1) Продукти преміум класу для собак

· ТМ «Клуб 4 Лапи «- сухий корм

swot конкурент споживач ринковий

· ТМ «Клуб 4 лапи» — вологий корм для собак (консерва)

2) Продукти преміум класу для кішок

· ТМ «Клуб 4 Лапи «- сухий корм для кішок

· ТМ «Клуб 4 Лапи- вологий корм для кішок (пауч)

· ТМ «Клуб 4 Лапи- вологий корм для кішок (консерва)

3) Продукт стандарт класу для собак

· ТМ «ГАВ «- сухий корм для собак

· ТМ «ГАВ" — вологий корм для собак (консерва)

4) Продукт стандарт класу для кішок

· ТМ «Мяу «- сухий корм для кішок

· ТМ «Мяу «- вологий корм для кішок (консерва)

· ТМ «Мяу «- вологий корм для кішок (пауч)

Як видно з повного переліку продукції - ТзОВ «Кормотех» старається задовольнити споживачів з різними смаками та рівнями доходів. В майбутньому планується розширення асортименту, підвищення класу кормів з врахуванням побажань споживачів.

Якщо аналізувати товарний асортимент компанії, слід врахувати, що різні види продукції по-різному впливають на його фінансові результати. Незважаючи на наявність такого широкого асортименту Тзов «Кормотех «концентрує свою діяльність нацих основних торгових марках, намагається підвищити іхню якість та популярнісь. Але компанія не збирається зупинятися на досягнотому, оскільки споживача цікавить не тільки вже відома продукція, а й новинки на ринку.

Звичайно, що компанія орієнтується та прислухається до вимог та бажань клієнтів та намагається максимально домогтися їх повного задоволення на кожному етапі діяльності підприємства. Висока професійність та етика під час процесу обслуговування, які йдуть поряд з вдосконаленням та розвитком нових сучасних технологій обслуговування та вміннями працівників, дозволяють гарантувати найвищу якість продукції, утримувати лідируючі позиції на ринку. Послідовна реалізація цих завдань дає шанс на стабільний розвиток та добрий імідж фірми.

5. Програма маркетингу

Введення на ринок нового смаку котячого сухого корму «Мяу». ТзОВ «Кормотех «ставить перед собою наступну ціль — випуск новинки сухого корму «Мяу» для котів з індичкою та садовою травою. Перш ніж випускати цю новинку компанія проводила дослідження ринку, аналізувала міжнародні тенденції, проводила опитування вподобань споживачів. І я к виявилося тільки одиниці ТМ мають подібні продукти, але цей смак входить в ТОП їх продажів. Звичайно це дорогі торгові марки. Вісімдесять процентів опитаних споживачів вказали на потребу такого СКЮ в сегменті стандарт і виявили бажання придбати його в майбутньому, якщо вого з’явиться в торгових точках. Проаналізувавши ці дослідження компанія вирішила не зволікати, і вивести продукт, який вимагає ринок. Звичайно виникає питання, що ж такого особливого в продукті «Мяу» з індичкою та садовою травою:

· Будь який господар знає, що кішці потрібна травичка і більшість дбайливр вирощують її на підвіконні. Але, якщо у вас не має можливості запропонувати кішці свіжу траву, то найкраще Вашій кішці смакуватиме корм «Мяу» з індичкою та садовою травою.

· Це унікальне поєднання дієтичного м’яса індички, цінна комбінація натуральних речовин, мікроелементів і вітамінів з додаванням натуральної садової трави.

· Свіжа трава допомагає процесу травлення, кішки поїдають її для очищення травного тракту і нормалізації його роботи.

Стратегія збуту, стратегія просування

ТзОв «Кормотех» поставляє продукцію гуртовим або дрібно гуртовим посередникам, далі продукція прямує до роздрібних торговців, а вже потім до кінцевого споживача. Та все ж деколи виникають ситуації, коли довжина каналу розподілу зменшується до одного або двох рівнів:

· ТзОв «Кормотех" — гуртовий росередний- роздрібний посередник- споживач

· ТзОв «Кормотех" — торговий агент- споживач

· ТзОв «Кормотех" — споживач

На 70% фірма використовує ланцюжок типу: ТзОв «Кормотех" — торговий агент- споживач. Такої схеми притримується більшість посередників, які торгують товарами для тварин. ТзОв «Кормотех" — користується системою значних знижок та акцій. Протягом 2013 року по ТМ «Мяу» не проводилося жодних активностей і звісно це не могло не вплинути на продажі цього корму. Компанія виявила, що протягом півріччя не було досягнуто бажаних об’мів продажу і стало питання проведення правельної активності, яка б дозволяла швидко наростити об’м продажів. Під час аналізу проблеми, маркетинг виявив, що однією із основних таких є неякісна дистрибуція продукту «Мяу» мішки у ТТ. Так, більшість торгових точок добре продає мішки «Мяу» але не у всіх є повний перелік мішків. В основному в торгових точках є мішки зі смаками, що добре продаються і користуються попитом споживачів. Тому завдання маркетингу було не тільки запронувати программу, яка дозволить наростити об'єм продажів, але допоможе вирішити проблему дистрибуції «Мяу». так народилася ідея створити таку акцію. Умови акції полягали в тому, що при замовлені продавцем, власником торгової точки шість міжків корму «Мяу» сьомий вони получають безплатно. До тогож з смаком «ніжний кролик», що найкраще продається. Завдяки акції компанія зуміла підняти середньо тижневі продажі ТМ «Мяу» на 21%, та також збільшила дистрибуцію кожного СКЮ окремо і покращили загадьну дистрибуцію. Використання гуртової системи розподілу дозволяє Тзов «Кормотех» заповнити продукцією майже всі магазиниї. Фірма достатньо мобільна, має добре оснащені складські приміщення і володіє досконалою інформацією про попит на товар, рівень цін на ринку, та може використати ситуацію набагато ефективніше, ніж інші виробники товарів для тварин.

6. Фінансові показники

Оскільки в даному випадку рекламна кампанія орієнтується на Західний регіон України оптимальним буде вибір таких каналів як: «Новий», «Ут 1», «СТБ». До того ж дані телеканали мають порівняно невисокі тарифи на розміщення реклами (табл. 6. 1) та досить високі рейтинги.

Тарифи на розміщення реклами у прайм-тайм на ТБ

Час

канали

Вартість одного 30-и секундного ролика, грн.

«Новий канал»

«Ут 1»

«СТБ»

06. 00 — 09. 00

462. 00

342. 00

594. 00

09. 00 — 18. 00

375. 00

243. 00

476. 00

18. 00 — 23. 00

655. 00

510. 00

723. 00

23. 00 — 06. 00

428. 00

390. 00

537. 00

Реклама в пресі

Реклама в місцевих газетах, призначених для широкого кола читачів, охоплює велику кількість аудиторії. До найпопулярніших видань у Львівській області відносяться: «Експрес» (тираж тижневика — 300 000 примірників), «Високий Замок» (тираж тижневика — 250 000 примірників), «Львівська реклама» (тираж — 240 000 примірників).

Таблиця 6.2 Вартість одного блоку реклами у місцевих газетах, грн.

Назва газети

Перша сторінка

Остання сторінка

Внутрішня сторінка

«Експрес»

30 см. кв. (6×5)

1758,00

1264,00

642,00

«Високий Замок»

30 см. кв. (6×5)

1689,00

1196,00

587,00

«Львівська реклама»

30 см. кв. (6×5)

1475,00

1028,00

425,00

Тарифи на зовнішню рекламу, грн.

Виготовлення 1-го біл-борду

476. 00

Розміщення 1-го біл-борду

1390. 00

Плата за підсвідку

125. 00

7. Реалізація плану

За розробку й реалізацію плану маркетингу в компанії «Кормотех» відповідає відділ маркетингу. До якого входять:

· Начальник відділу маркетингу

· Бренд менеджер ТМ «Мяу», «Гав»;

· Бренд менеджер ТМ «Клуб 4 лапи»;

Керівник відділу маркетингу займається розробкою та впровадженням нових товарів, акцій, розширенням товарного асортименту. Бренд менеджер ТМ «Мяу» займається просуванням цієї ТМ, та розробляє програми лояльності для клієнтів та посередників компанії.

8. Оцінювання і контроль виконання плану

По мірі того як організація й споживачі надавали все більше значення кінцевим результатам, тобто кінцевому продукту з високими споживчими властивостями, усе більше очевидної ставала необхідність наділення якої-небудь особи повноваженнями й відповідальністю за одержання цих кінцевих результатів. Цього можна досягти за допомогою традиційної структуризації по асортиментах продуктів у рамках функціонально-продуктової оргструктури керування. Якщо в рамках останньої оргструктури відповідального за маркетинг певного продукту наділити широкими повноваженнями, підкоривши йому тимчасово всіх співробітників з лінійних і функціональних підрозділів, зайнятих розробкою, впровадженням, виробництвом, після продажним обслуговуванням, реалізацією інших функцій маркетингу, то ми одержимо оргструктуру керування проектом по випуску й маркетингу певного продукту.

Але з ряду причин керування на основі тільки проекту найчастіше виявляється неможливим. Не завжди можна забезпечити повну зайнятість персоналу (завантаження персоналу різної спеціалізації в міру розробки проекту носить нерівномірний характер).

Керівникові (проекту) програми, наприклад, по освоєнню якогось ринку певної продукції передаються від керівництва підприємства необхідні повноваження по розподілі ресурсів, а також виконанню заходів, що становлять програму. Керівникові маркетингової програми тимчасово підкоряються не тільки співробітники відповідних маркетингових служб, але також і співробітники підрозділів, що займаються розробкою й доведенням до виробництва відповідного продукту. Таким чином, кожний учасник робіт із програми, перебуваючи в штатному розкладі відповідного підрозділу, має подвійне підпорядкування: по лінії програмних робіт він підкоряється керівникові маркетингової програми, у всіх інших відносинах — своєму лінійному керівникові.

Коли одночасно розробляється кілька програм, то для загального керівництва всією програмною діяльністю (вироблення єдиної ринкової, науково-технічної й економічної політики, розподіл ресурсів між програмами й т.п.) може вводитися посада керівника центра керування маркетинговими програмами. Тоді йому безпосередньо підкоряються керівники окремих програм.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой