Аналіз показників Державного бюджету України за 2008-2012 роки

Тип работы:
Лабораторная работа
Предмет:
Финансы


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний Університет «Львівська Політехніка»

Інститут економіки і менеджменту

Кафедра фінансів

Звіт

по лабораторній роботі № 1

Аналіз показників Державного бюджету України за 2008−2012 роки

Виконала:

Ст. гр. ФК 46

Сидор О.В.

Викладач:

Яров О.С.

Львів 2013

Вступ

бюджет україна дохід приріст

Мета роботи: Проаналізувати Державний бюджет України за 2007−2011 роки, шляхом визначення структури доходів і видатків Державного бюджету України за кожен рік, обчислення динаміки доходів і видатків всього і за окремими статтями, визначення видатків бюджету за відомчою класифікацією та здійснення прогнозу таких видатків на наступні 3 роки.

Завдання: Визначити структуру доходів та видатків ДБУ за кожен рік, обчислити динаміку доходів і видатків ДБУ всього та за окремими статтями, використовуючи: абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, абсолютне значення одного відсотка приросту, середньорічний рівень доходів і видатків бюджету, середньорічний абсолютний приріст, середньорічний темп зростання і приросту. Побудувати графік структури та динаміки видатків ДНУ.

1. Визначення суті Державного Бюджету, його доходів та видатків

Державний бюджет (англ. budget — сумка) — це фінансовий план видатків держави та джерел їхнього покриття (за рік).

Згідно із Законом України «Про бюджетну систему України», бюджет — це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади.

Ідеологією формування бюджету національної економіки виступає визначення джерел і сум надходжень коштів до нього, державних видатків та шляхів покриття дефіциту бюджету.

Завданням державного бюджету є підтримка ринкової рівноваги і стимулювання розвитку окремих сфер та галузей національної економіки.

Держбюджет як список державних доходів і видатків за певний період (фінансовий рік) має бути затверджений у законодавчому порядку.

Через державний бюджет розподіляється близько 70% національного доходу країни. Сутність держбюджету визначається соціально-економічним ладом, природою, завдання і функціями держави.

Бюджетну систему України складають державний бюджет і місцеві бюджети.

Сума всіх бюджетів бюджетної системи називається зведеним бюджетом.

На першому етапі відбувається процес складання проекту держбюджету, Кабінет Міністрів України не пізніше ніж 15 вересня подає його на розгляд Верховній Раді України.

На другому етапі - розгляд і затвердження проекту бюджету на сесії Верховної Ради.

На третьому етапі - виконання і складання звіту про виконання (покладено на Кабінет Міністрів України). Фактично виконання бюджету починається з 1 січня і завершується 31 грудня кожного календарного року.

Доходи та видатки бюджету

Державний бюджет України має досить тривалу історію становлення і розвитку Вона бере свій початок у XVI ст.

Була загальновійськова казна, до якої надходили прибутки від рибних промислів, скотарства, полювання. Видатки передбачалися на військове спорядження, будівництво укріплень, монастирів тощо.

У 1990 р. прийнято Закон «Про бюджетну систему України», згідно з яким державний бюджет складається з двох ланок — загальнодержавного бюджету і місцевих бюджетів. За ними закріплені доходи та видатки.

До основних джерел доходів відносять:

— податки;

— платежі за використання природних ресурсів (воду, землю);

— неподаткові надходження (від приватизації);

— доходи від операцій з капіталом;

— офіційні трансферти;

— цільові фонди.

Основним джерелом поповнення державного бюджету є податки. Податки забезпечують близько 90% доходів держави. Розглянемо їх суть детальніше.

Податки — це обов’язкові платежі (примусові), стягувані державою та місцевою владою з фізичних та юридичних осіб.

Податки виконують дві основні функції:

— розподільчу — є інструментом перерозподілу грошових доходів держави;

— фіскальну — формування державних фондів.

2. Класифікація видатків бюджету

Видатки бюджету класифікуються за чотирма ознаками:

1. Функціональна класифікація видатків бюджету (за функціями, з виконанням яких пов’язані видатки) (КФКВ);

2. Економічна класифікація видатків бюджету (за економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки) (КЕКВ);

3. Відомча класифікація видатків (за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів) (КВКВ);

4. Програмна класифікація видатків бюджету (КПКВ). Функціональна класифікація здійснюється відповідно до основних функцій держави, які викладені у вигляді розділів видатків, з низкою підрозділів.

Таб. 1

Державний бюджет України за 2008 — 2012 рр.

Стаття

Роки

2008

2009

2010

2011

2012

Діяльність і забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного кордону

5 782 978,20

6 718 758,80

7 688 858,50

9 030 984,20

10 339 531,30

Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ

240 516,40

246 209,70

256 244,10

291 485,10

298 477,20

Забезпечення захисту прав і свобод громадян

5 542 461,80

6 472 549,10

7 432 614,40

8 739 499,10

10 041 054,10

Всього доходів

231 931 966,70

245 309 356,40

254 995 704,10

303 875 487,70

373 960 236,20

Всього видатків

200 106 067,70

194 412 348,50

240 987 254,00

295 965 916,90

413 5 316,00

Таблиця 2

Структура доходів та видатків Державного Бюджету України за 2008−2012 роки

Стаття

Структура, %

2008

2009

2010

2011

2012

Діяльність і забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного коро доне

2,89

3,46

3,19

3,05

2,50

Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ

0,12

0,13

0,11

0,10

0,07

Забезпечення захисту прав і свобод громадян

2,77

3,33

3,08

2,95

2,43

Всього доходів

-

-

-

-

-

Всього видатків

100

100

100

100

100

Таблиця 3

Динаміка доходів та видатків Державного Бюджету України за 2008−2012 роки

Стаття

Абсолютний приріст

Темп росту

Темп приросту

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Діяльність і забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного кордону

935 780,6

970 099,7

1 342 125,7

1 308 547

116,18

114,44

117,46

114,49

16,18

14,44

17,46

14,49

Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ

5 693,3

10 034,4

35 241

6 992

102,37

104,08

113,75

102,40

2,37

4,08

13,75

2,40

Забезпечення захисту прав і свобод громадян

930 087,3

960 065,3

1 306 884,7

1 301 555

116,78

114,83

117,58

114,89

16,78

14,83

17,58

14,89

Всього доходів

13 377 389,70

9 686 347,70

48 879 783,60

70 084 748,50

105,77

103,95

119,17

123,06

5,77

3,95

19,17

23,06

Всього видатків

-5 693 719,20

46 574 905,50

54 978 662,90

117 639 399,10

97,15

123,96

122,81

139,75

-2,85

23,96

22,81

39,75

Таблиця 4

Аналіз статті видатків бюджету за функціональною класифікацією

Стаття

Абсолютне значення 1% приросту

Середньорічний абсолютний приріст

Середньорічний темп зростання

Середньорічний темп приросту

Середньорічний рівень доходів і видатків

2009

2010

2011

2012

Діяльність і забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного кордону

57 829,78

67 187,59

76 888,59

90 309,84

1 139 138,28

44,70

-55,30

7 912 222,20

Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ

351,84

2462,10

2562,44

2914,85

14 490,20

31,02

-68,98

266 586,50

Забезпечення захисту прав і свобод громадян

55 424,62

64 725,49

74 326,14

87 394,99

1 124 648,08

45,29

-54,71

7 645 635,70

Всього доходів

2 319 319,67

2 453 093,56

2 549 957,04

3 038 754,88

35 507 067,38

40,31

-59,69

282 014 550,22

Всього видатків

2 001 060,68

1 944 123,49

2 409 872,54

2 959 659,17

53 374 812,08

51,67

-48,33

269 015 380,62

Таблиця 5

Прогноз видатків бюджету на наступні 3 роки

Роки

Розпис видатків бюджету (У), тис. грн.

Метод найменших квадратів

Метод плинної середньої

t

y*t

t2

Yt

2008

200 106 067,70

-2

-400 212 135

4

238 200 577

2009

194 412 348,50

-1

-194 412 349

1

253 607 979

211 835 223,40

2010

240 987 254,00

1

240 987 254

1

284 422 782

243 788 506,47

2011

295 965 916,90

2

591 931 833,8

4

299 830 184

316 852 828,97

2012

413 605 316,00

3

1 240 815 948

9

315 237 585

354 785 616,45

2013

4

16

330 644 987

2014

5

25

346 052 389

2015

6

36

361 459 790

Всього

1 345 076 903,10

-

1 479 110 552

96

2 429 456 273

1 127 262 175,28

n

5

a0

269 015 380,6

a1

15 407 401,58

Рис. 1 Прогноз видатків бюджету на наступні 3 роки

Висновок

Держамвний бюджемт Україмни -- план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, що здійснюються органами державної влади України, органами владиАвтономної Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів.

Доходи бюджетів різних рівнів формують за рахунок надходжень від сплати фізичними і юридичними особами податків, зборів та інших платежів, а також надходжень з інших джерел, передбачених законодавством України. Доходи бюджетів України поділяють на доходи Д Б України та місцевих бюджетів.

Доходи Державного бюджету формуються за рахунок податків, акцизних зборів і мита (75−85%), надходжень від державної власності і державного підприємництва (5−8%), внесків у державні цільові фонди соціального страхування (пенсійний, страхування від безробіття, сприяння зайнятості населення — становлять 10−12% усіх доходів), інших доходів, установлених законодавством України і віднесених до доходів Державного бюджету (наприклад, від приватизації тощо).

Бюджетні доходи можна поділити на звичайні: податки, збори (на право торгівлі, акцизи, мито, плата за ліцензії на діяльність тощо), доходи від державної власності та держпідприємництва, внески у цільові державні фонди забезпечення та соціального страхування; надзвичайні: від приватизації тощо.

Головними суб'єктами фінансово-бюджетного регулювання виступають: Міністерство фінансів України; Міністерство економіки; Головне контрольно-ревізійне управління; Державне казначейство України; Державна податкова адміністрація; Державна митна служба України.

Видатки бюджетів усіх рівнів поділяють на:

— поточні (споживання) — це видатки бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій, які діють на початок поточного року, а також на фінансування заходів соціального захисту;

— видатки розвитку — це видатки бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема: фінансування капіталовкладень, структурної перебудови, субвенцій та інші видатки, пов’язані з розширеним відтворенням.

Узагальнюючи, витрати державного бюджету можна класифікувати за такими типовими напрямами (за призначенням):

— витрати па соціальні послуги: охорону здоров’я, освіту, соціальну допомогу, субсидії місцевим бюджетам (40−50%);

— видатки на господарські потреби (10−20%);

— видатки на озброєння і матеріальне забезпечення зовнішньої політики (10−20%);

— адміністративно-управлінські витрати на утримання державних органів, міліції, юстиції і т. д. (5−10%);

— обслуговування і платежі з державного боргу (7−8%).

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой