Аналіз ринкових можливостей ПАТ "Овруцький хлібозавод"

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Финансы


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Розрахункова робота

з курсу:

«Фінансовий менеджмент»

Аналіз ринкових можливостей ПАТ «Овруцький хлібозавод»

1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства

ПАТ «Овруцький хлібозавод», який розташований за адресою: м. Овруч, Житомирської області, по вул. Н. Репкіна, 10. Підприємство працює з 1934. З 1957 по 1997 рік підприємство входило до складу Житомирського обласного державного виробничо-торгівельного підприємства хлібопекарної промисловості «Житомирхліб». Товариство є правонаступником державного підприємства «Овруцький державний Хлібозавод». В жовтні 1997 року підприємство вийшло на об'єднання. В червні 1998 року державне підприємство «Овруцький хлібозавод» перетворено у ВАТ. У 2013 році ВАТ «Овруцький хлібозавод» перетворено на ПАТ «Овруцький хлібозавод».

ПАТ «Овруцький хлібозавод» створене відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна по Житомирській області від 02. 07. 1998р. № 121 — ПП шляхом перетворення державного підприємства «Овруцький державний хлібозавод» у ПАТ згідно ЗУ «Про особливості приватизації майна в АПК» від 10. 07. 1996р. № 290/96-ВР та ЗУ «Про господарські товариств» від 19. 09. 1991р. № 1576-Х11. Засновником ПАТ є держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна по Житомирській області. Акціонерами є юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства у процесі приватизації, емісії додаткової кількості акцій, а також на вторинному ринку цінних паперів. З моменту державної реєстрації є юридичною особою, має відокремлене майно, що враховується на самостійному балансі, поточний, валютний та інші рахунки в банках, печатку та кутовий штамп, а також товарний знак та інші притаманні юридичній особі реквізити. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, а також Статуту даного підприємства. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством.

ПАТ «Овруцький хлібозавод» є власником:

— майна, переданого йому засновниками і акціонерами у власність;

— продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

— одержаних доходів;

— іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, розподіляється між власником майна і Товариства. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, споруди та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та статуту товариства. ПАТ «Овруцький хлібозавод» несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах майна, що йому належить, на яке може бути звернене стягнення згідно чинного законодавством. Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями його засновників та акціонерів, а засновники та акціонери несуть відповідальність за зобов’язаннями Товариства тільки в межах своїх вкладів до його статутного фонду, в тому числі, недонесеною їх частиною. Мета та діяльності ПАТ «Овруцький хлібозавод»: основна діяльність ПАТ «Овруцький хлібозавод» — це випуск та реалізація хлібобулочних, кондитерських виробів та борошномельної продукції. Товариство має встановлену потужність по хлібу та хлібобулочних виробах 45 тонн/добу, по борошномельному цеху — 15 тонн/добу. Використання потужностей по підприємству в цілому складає 35%. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності з метою найбільш ефективного використання власного майна, запровадження сучасних технологій та форм організації виробництва, залучення інвестицій для насичення споживчого ринку, задоволення потреб населення в продукції(роботах, послугах) та одержання прибутку.

— виробництво і реалізація хлібобулочних, кондитерських виробів, переробка зерна на борошно;

— торговельно-посередницькі послуги;

— заготівля сільськогосподарської сировини, продукції від населення, підприємства та підприємців;

— здійснення оптової та роздрібної торгівлі;

— інші види діяльності у відповідності до основних завдань Товариства, які не заборонені чинним законодавством.

Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності документу, що надає відповідний дозвіл (ліцензії, патенту, свідоцтва тощо) на здійснення цього виду діяльності відповідно до чинного законодавства. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаний з предметом його діяльності. При здійснені зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Таблиця 1.1 Місце підприємства в економічній системі регіону

Ознаки

Характеристика

Регіон

Житомирська область, м. Овруч, вул. Н. Репкіна, 10

Власник

Акціонери: працівники підприємства і сторонні особи

Класифікаційні ознаки

ЄДРПОУ: ПАТ «Овруцький хлібозавод» — 377 727 КОАТУУ: Україна — 1 824 210 100 КВЕД: виробництво — 10. 71 КОПФГ: харчова промисловість — 234

Об'єкт господарської діяльності

— виробництво і реалізація хлібобулочних виробів;

— виробництво і реалізація кондитерських виробів;

— переробка зерна на борошно.

Фінансово-інформаційне обслуговування

Банк «Приватбанк» Податкова інспекція: Овруцько — Народницька податкова інспекція Статистичні органи: Овруцький районний відділ статистики Аудит: «Єкаунт», м. Житомир

Постачальники

ТОВ «Астрал», м. Коростень — борошно, цукор, олія Бакалійна база, м. Житомир — дріжджі, маргарин, повидло Птахофабрика, с. Зарубинці, Андрушівський р-н — яйця

Покупці - споживачі

мешканці м. Овруча, Овруцького, Народницького, Корос- тенського та Поліського районів

Покупці - посередники

— магазини м. Овруча, Овруцького району;

— їдальні шкільного та дошкільного харчування;

— приватні підприємці;

— сільпо Овруцького району;

— лісгосп м. Овруча;

— лікарня м. Овруча

Конкуренти

— Київські хлібопекарні;

— Норинська хлібопекарня;

— Совечанська хлібопекарня;

— Корост енський хлібозавод;

— Приватні хлібопекарні

Отже, можна сказати, що підприємство яке займається виробництвом і реалізацією хлібобулочних виробів, виробництвом і реалізацією кондитерських виробів та переробкою зерна на борошно має надійних посередників та постачаьників, які надають якісну продукцію. Також має гарне фінансово — інформаційне обслуговування.

Таблиця 1.2 Характеристика засновників ПАТ «Овруцький хлібозавод» за статутним капіталом у 2012 р.

Засновники підприємства

Статутний капітал

Сума, грн.

Питома вага, %

1. Юридичні особи

46 854,50

10,200

2. Фізичні особи, в т. ч. працівники підприємства, чол.

287 784,50

62,649

3. Державна частка

-

-

4. Номінальні утримувачі

124 725,00

27,151

РАЗОМ

459 364,00

100,000

Статутний фонд (капітал) ПАТ «Овруцький хлібозавод» становить 459 364 гривні (табл.1. 3).

Таблиця 1.3 Статутний фонд ВАТ «Овруцький хлібзавод» у 2012 р.

Вид і категорії акцій

Прості іменні

Номінальна вартість акцій, грн.

0,25

Кількість акцій, шт

1 837 456

Сума емісії акцій, грн.

459 364,00

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду. Збільшення статутного фонду можливе лише після повної оплати всіх раніше випущених акцій, вартістю не нижче номінальної. Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів Товариства зменшити статутний фонд є обов’язковим і здійснюється у порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Товариства. Рішення про зменшення або збільшення статутного фонду Товариства приймається загальними зборами Товариства.

Розмір статутного фонду може бути зменшеним шляхом:

— зменшення номінальної вартості акцій;

— зменшення кількості вартості акцій.

Розмір статутного фонду може бути збільшено шляхом:

— збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;

— збільшення номінальної вартості акцій;

— обміну облігацій на акції.

Товариство випускає акції в документарній формі на весь розмір статутного фонду та проводить реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Товариство має право на випуск власних цінних паперів та реалізацію їх юридичними та фізичними особам, а також на придбання цінних паперів інших юридичних осіб. ПАТ «Овруцький хлібозавод» випускає, реалізує та купує цінні папери відповідно до чинного законодавства України, статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства.

Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів у відповідності до чинного законодавства, статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства. Розподіл прибутку відбувається шляхом створення та наповнення фондів Товариства. Порядок створення фондів і розмір відрахувань до них визначається рішенням загальних зборів акціонерів. За рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, створюється:

— резервний фонд;

— фонд накопичення;

— фонд дивідендів;

— інші фонди, передбачені чинним законодавством.

Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5% від прибутку Товариства, що залишається після сплати податків та інших платежів до бюджету. Резервний фонд має складати 25% від розміру статутного фонду. За рахунок коштів фонду дивідендів нараховується та виплачується дивіденди акціонерам Товариства. Право на отримання дивідендів мають акціонери, що є такими на дату початку терміну виплати дивідендів. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції.

Розмір дивідендів затверджується загальними зборами акціонерів за пропозицією спостережної ради. Розмір дивідендів затверджується в національній валюті України на одну акцію. Дивіденди за рішенням загальних зборів акціонерів виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення стосовно виплати дивідендів лише грошовими коштами або цінними паперами.

Порядок виплати дивідендів визначається внутрішніми нормативними документами Товариства. Нарахування дивідендів по простих акціях не є зобов’язанням Товариства перед акціонерами. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення щодо нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

З моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів про нарахування дивідендів Товариства бере на себе відповідальність щодо виплати в терміни, що встановлюється внутрішніми нормативними документами Товариства, але не пізніше 9-ти місяців з дня проведення загальних зборів акціонерів шляхом перерахування коштів на рахунки акціонерів або іншим чином, за рішенням загальних зборів.

Товариство реалізує свою продукцію (роботи, послуги), майно за цінами та тарифами, що встановлюються ним самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законодавством, — за державними цінами і тарифами. Трудові відносини в Товаристві регулюються трудовими договорами (контрактами), Правилами внутрішнього розпорядку та Колективним договором. Товариство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів та заохочення працівників.

Також підприємство самостійно визначає фонд оплати праці. Оплата праці організовується у відповідності з її умовами, обсягом та якістю, з врахуванням внесків працівників у кінцеві результати діяльності Товариства. Оплата може проводитись на основі тарифних сіток, ставок і окладів. На сьогодні підприємством застосовуються відрядно-преміювальна і погодинно-преміювальна оплата праці. Заробітна плата сплачується за місцем роботи 2 рази на місяць: 11-го та 26-го числа кожного місяця.

Середньоспискова чисельність працівників Товариства 184 чоловік. Тривалість робочого тижня — 40 год/тиждень. Проте, напередодні святкових та неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на 1-ну годину.

Охорона праці, соціальне страхування та соціальне забезпечення працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства. Підприємство може встановлювати додаткові трудові та соціально-побутові пільги для працівників. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Реорганізація відбувається за рішенням Загальних зборів Акціонерів або ж, у випадку зловживання своїм монопольним становищем на ринку, — шляхом примусового поділу підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Ліквідація Товариства проводиться у таких випадках:

— після закінчення терміну, на який воно створювалося або після досягнення мети, поставленої при його створенні;

— за рішенням Загальних зборів Акціонерів;

— на підставі рішення суду за поданням органів, які контролюють діяльність Товариства, у разі порушення ним законодавства;

— на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

— за інших підстав, передбачених законодавством.

До складу ПАТ «Овруцький хлібозавод» входить 3 фірмові магазини, в яких реалізують хлібобулочні та кондитерські вироби та 1 магазин по реалізації висівок, на час перевірки магазини передані в оренду.

Основна діяльність ПАТ «Овруцький хлібозавод» — це випуск та реалізація хлібобулочних, кондитерських виробів та борошномельної продукції. Товариство має встановлену потужність по хлібу та хлібобулочних виробах 45 тонн/добу, по борошномельному цеху — 15 тонн/добу. Використання потужностей по підприємству в цілому складає 35%.

Товариство займається виключно виробництвом і реалізацією хлібобулочних, кондитерських виробів, переробкою зерна на борошно; відкриттям та функціонуванням закладів громадського харчування; торговельно-посередницькими послугами; заготівлею сільськогосподарської сировини; здійсненням оптової та роздрібної торгівлі промисловими та продовольчими товарами; іншими видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством України. Від здійснення цієї діяльності підприємство одержало за 2012 рік 14 915,0 тис. грн., що становить 100% загальної суми доходів.

ПАТ «Овруцький хлібозавод» задовольняє потреби населення у своїй продукції в кількісному відношенні. Асортимент виробів підвищеної харчової і біологічної цінності, лікувально-дієтичного ї профілактичного призначення обмежений, тому проблемною задачею є необхідність поліпшення якості продукції при переробці сировини зі зниженими властивостями.

На сьогодні потужність ПАТ «Овруцький хлібозавод» становить 45 т. на добу хлібобулочних і 15 т. в борошномельному цеху, а асортимент налічує 147 найменувань хлібобулочних і 146 найменувань кондитерських виробів, більшість з яких розроблені спеціалістами акціонерного товариства. Тільки протягом 2010 р. розроблено та затверджено документацію на 76 найменувань нових видів продукції, з яких 54 вже впроваджено у виробництво. Для висвітлення функціональної моделі досліджуваного підприємства потрібно зазначити основні бізнес-процеси. Бізнес-процес являє собою набір взаємопов'язаних бізнес-процедур, які використовують ресурси і в результаті яких виробляється продукція. Розподіл процесів за ступенем важливості наведені в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 Класифікація процесів на ПАТ «Овруцький хлібзавод»

Тип процесів

Характеристика процесу

Основні клієнти

Основні процеси

Виготовлення продукції, що призначена для реалізації на сторону (хлібобулочні вироби, макаронні вироби, кондитерські вироби)

Зовнішні клієнти

Допоміжні процеси

Виготовляють продукцію, що використовується для забезпечення власних потреб усередині самого підприємства

Внутрішні клієнти

Побічні

Займаються, як правило, утилізацією відходів основного виробництва

Внутрішні клієнти

Процес управління організацією

Управління діяльності підприємства

Власник і персонал ПАТ «Овруцький хлібзавод»

Щодо характеристики і деталізації кожного з основних процесів підприємства, то вони подані в таблиці 1.5.

До допоміжних процесів відносятся:

— кадрове забезпечення;

— фінансовий та бухгалтерський облік;

— планово-економічне забезпечення;

— розрахунок заробітної плати;

— налагодження устаткування та ремонтні роботи;

— матеріально-технічне та енергетичне забезпечення;

— капітальне будівництво;

— забезпечення технічної безпеки;

Таблиця 1.5 Характеристика основних процесів на ПАТ «Овруцький хлібзавод»

№ з/п

Основні процеси діяльності

Характеристика основних напрямків діяльності

1 1

Маркетинг

1. Товарна політика. Товарний асортимент є досить великим, але підприємство велику увагу приділяє його постійному розширенню, що дозволяє просувати його в різні сегменти ринку.

2. Цінова політика. Встановлення цін під дією попиту і пропозиції на ринку. Наявність на підприємстві сировинної бази, використання сучасних технологій дозволяє виробляти продукцію значно кращої якості ніж у конкурентів та реалізувати її за конкурентоспроможними цінами.

3. Комунікаційна політика. Підприємство використовує різноманітні види розміщення реклами: зовнішня, інтерент-реклама, ЗМІ, також воно має свою веб-сторінку, на якій розміщена вся інформація як про продукцію, так і про саме підприємство.

2

Виробництво

Технологічний процес ПАТ «Овруцький хлібзавод» складається з наступних етапів:

— закупівля сировини у населення у посачальників;

— виробництво продукції (хлібобулочні вироби. макаронні вироби, кондитерські вироби);

— переробка зерна і борошна;

— доставка продукції в точки збуту.

3

Постачання

Підприємство має таких постачальників:

— ТОВ «Астрал», м. Коростень (борошно, цукор, олія);

— Бакалійна база, м. Житомир (дріжджі, маргарин, повидло);

— Птахофабрика, с. Зарубинці, Андрушівський р-н (яйця).

4

Збут

Підприємство заключаючи договори на постачання продукції, звертає особливу увагу на запити споживача щодо того чи іншого різновиду продукції.

5

Управління і забезпечення

На підприємстві діють підрозділи, які забезпечують задоволення хіміко-естетичних, соціально-побутових потреб та вимог споживачів хлібопекарних виробів, пропонуючи якісну та відносно недорогу хлібобулочну продукцію.

Розглянувши таблиці 1.4 та 1.5 основні та допоміжні процеси на підприємстві можна зробити наступні висновки, що підприємство має добре налагоджені бізнес-процеси, що в свою чергу призводить до ефективного функціонування не тільки окремих підрозділів, а й усього підприємства в цілому.

Діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства

Таблиця 1.6 Оцінка стану та руху основних засобів ПАТ «Овруцький хлібзавод»

Показники

Порядок розрахунку

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Відхилення 2012/2010 рр.

Абсолютне (±)

Відносне %

Первісна вартість ОЗ, тис. грн.

4406

4389

4402

-5

99,9

Залишкова вартість ОЗ, тис. грн.

2174

1951

1741

-433

80,1

Коефіцієнт зношення основних засо-бів

Знос/ первісна вартість

0,51

0,55

0,60

0,09

117,6

Коефіцієнт придатності основних засобів

Залишкова вартість/ первісна вартість

0,49

0,44

0,39

-0,1

79,6

Коефіцієнт реальної вар-тості основних засобів у вар-тості майна підприємства

Залишкова вартість/ підсумок балансу

0,70

0,57

0,54

-0,16

77,1

Дані таблиці свідчать, що матеріально-технічна база підприємства перебуває в не сприятливому стані. Це пояснюється, передусім, зменшенням первісної та залишкової вартості основних засобів в 2012 році в порівнянні з 2010 роком на 5 та 433 тис. грн. відповідно. Коефіцієнт зносу основних засобів у 2012 збільшився на 17,6% порівняно з 2010 роком. Це означає що підприємство оновлює своє обладнання, що позитивно впливає на прибутковість підприємства. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у вартості майна показує, що на 1 грн. вартості активів підприємства у 2012 році у порівняння з 2010 роком припадає на 22,9% менше грн. сум реальної вартості основних засобів.

Таблиця 1.7 Основні фінансово-економічні показники господарської діяльності ПАТ «Овруцький хлібозавод»

№ з/п

Показники

Роки

Відхилення 2012р/2010р

2010 р.

2011 р.

2012 р.

+/-

%

1.

Дохід (виручка) від реалізації продукції

11 472

13 512

14 915

3443

130,01

2.

Чистий дохід (виручка), тис. грн.

9560

11 260

12 429

2869

130. 01

3.

Валовий прибуток, тис. грн.

2531

2316

2844

313

112,36

4.

Чистий прибуток, тис. грн.

-54

87

78

132

244. 44

5.

Середньооблікова чисельність працівників

190

184

184

-6

96,84

6.

Середньорічна вартість:

— необоротних активів

— оборотних активів

2078

878

2069,5

1169,5

1855

1432

-223

554

89,27

163,09

7.

Фондовіддача

5,52

6,53

8,04

2,52

145,65

8.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

13,06

11,55

10,42

-2,64

-

9.

Продуктивність праці, тис. грн.

60,4

73,4

81,1

20,7

134,27

10.

Рентабельність господарської діяльності, %

-0,55

1,04

1,57

2,12

-

Проаналізувавши основні економічні показники господарської діяльності за 3 роки і порівнявши одержані показники за 2010 — 2012 роки, ми прийшли до таких висновків, що доходи від реалізації продукції в 2012 році збільшилися на 3443 т. грн. порівняно з 2010 роком і становить 14 915 т. грн. чистий доход і чистий прибуток збільшилися на 2869 т. грн. і 132 т. грн. і становлять відповідно 12 429 і 78 т. грн. в 2012 році валовий прибуток збільшився на 313 т. грн.

Середньоспискова чисельність робітників, які працюють на хлібозаводі, зменшилась на 6 чоловік, порівняно з 2010 роком. Керівництво намагається раціональніше використовувати робочу силу, впроваджуються нові технології, що позитивно впливають на продуктивність праці: протягом аналізованого періоду вона зросла на 20,7 тис. грн. /чол. У 2012 році, порівняно з 2010 роком відбулось зростання рентабельності на 2,12%. В тому числі на 2012 рік власний капітал підприємства збільшився на 165 тис. грн. Поточні зобов’язання зменшилися на протязі діяльності за 2012 рік на 260 тис. грн. За три роки зобов’язання зменшились на 69 тис. грн., або на 3,09%. Отже, спостерігається тенденція до зменшення зобов’язання за останній рік та збільшення власного капіталу.

Аналіз використання виробничих ресурсів включає в себе аналіз використання основних засобів, оборотних активів, використання трудових ресурсів тощо.

фінансовий витрата ліквідність виробничий

Таблиця 1.8 Характеристика активів та зобов’язань ПАТ «Овруцький хлібозавод»

Показники

На 31. 12. 2010 р.

На 31. 12. 2012 р.

Відхилення 2012/2010 рр.

Тис. грн.

Питома вага, %

Тис. грн.

Питома вага, %

+, —

%

Пунктів структури %

Активи

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

4

0,13

4

0,13

-

-

-

первісна вартість

4

0,13

8

0,25

4

100

0,12

Основні засоби:

залишкова вартість

2174

70,08

1741

54,44

-433

80,08

-15,64

первісна вартість

4406

142,03

4402

137,65

-4

99,91

-4,39

Знос

(2232)

(71,95)

(2661)

(83,21)

429

119,22

11,26

Інші необоротні активи

Інші необоротні активи

-

-

-

-

-

-

-

Усього за розділом I

2178

70,21

1749

54,69

-429

-15,52

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

453

14,60

697

21,80

244

153,86

7,2

готова продукція

17

0,55

19

0,59

2

111,76

0,04

Товари

20

0,64

55

1,72

35

275

1,08

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість

285

9,19

407

12,73

122

142,81

3,54

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

9

0,29

46

1,44

37

511

1,15

Інша поточна дебіторська заборгованість

121

3,90

140

4,38

19

115,70

0,48

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

17

0,55

82

2,56

65

482

2,01

Інші оборотні активи

-

-

1

0,03

1

-

0,03

Усього за розділом II

922

29,72

1447

45,25

525

156,94

15,53

Витрати майбутніх періодів

2

0,07

2

0,06

-

-

-0,01

Баланс

3102

100

3198

100

96

-

-

Пасиви

I. Власний капітал

Статутний капітал

459

14,79

459

14,35

-

-

-0,44

Інший додатковий капітал

787

25,37

787

24,61

-

-

-0,76

Нерозподілений прибуток

(373)

(12,02)

(208)

(6,50)

-165

55,76

-5,52

Усього за розділом I

873

28,14

1038

32,46

165

118,90

4,32

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

-

-

270

8,45

270

-

8,45

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1912

61,64

1468

45,9

-443

76,78

-15,74

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з бюджетом

80

2,58

79

2,47

-1

98,75

-0,11

з позабюджетних платежів

3

0,09

6

0,19

3

100

0,1

зі страхування

74

2,39

97

3,03

23

131,08

0,64

з оплати праці

151

4,87

216

6,75

65

143,05

1,88

Інші поточні зобов’язання

9

0,29

24

0,75

15

266,66

0,46

Усього за розділом IV

2229

71,86

2160

67,54

-69

96,91

-4,32

Баланс

3102

100

3198

100

96

103,09

-

За даними таблиці можна побачити що у 2012 році порівняно з 2010 роком відбулося зменшення активів на 429 тис. грн., що є негативним фактором на підприємстві це було зумовлено збільшенням зносу та зменшенням залишкової вартості на 429 і 433 тис. грн. відповідно.

Але за рахунок збільшення дебіторської заборгованості та зменшенням кредиторської у 2012 році порівняно з 2010 на 42,81 і 23,22% відповідно, баланс збільнився на 3,09%.

Проведемо аналіз витрат за елементами по ПАТ «Овруцький хлібозавод» шляхом порівняння в грошовому виразі та за структурою.

Таблиця 1.9 Характеристика операційних витрат ПАТ «Овруцький хлібозавод» за елементами

Види витрат

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Відхилення 2012р. /2010р.

тис.

грн

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

+, —

%

п-в стр-ри

Матеріальні витрати

6691

69. 5

7256

65,5

7761

65,1

1070

115,99

-4,4

Витрати на оплоту праці

1881

19,6

2356

21,3

2699

22,6

818

143,48

3

Відрахування на соціальні заходи

706

7,3

856

7,8

985

8,3

279

139,52

1

Амортизація

234

2,5

274

2,5

253

2. 1

19

18,11

-0,4

Інші операційні витрати

106

1. 1

330

2,9

227

1,9

121

214,15

0,8

РАЗОМ

9618

100,0

11 072

100,0

11 925

100,0

2307

-

-

Матеріальні витрати на хлібозаводі пов’язані з придбанням сировини, проведенням поточного ремонту, витратами на підготовку та освоєння виробництва. Як видно з таблиці 1.5 матеріальні витрати зросли на 1070 тис. грн., тобто на 15,99%. Це пояснюється тим, що зросли ціни на сировину. Витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи збільшилися на 43,48% та 39,52% і відповідно становлять 2699 тис. грн. та 985 тис. грн. Збільшилися й витрати на амортизацію та інші операційні витрати на 19 тис. грн. та 121 тис. грн. Проте, слід відмітити, що витрати на підприємстві у 2012 році зросли на 2307 тис. грн., порівняно з 2010 роком.

У таблиці 1. 10 розглянемо динаміку показників формування фінансових результатів на ПАТ «Овруцький хлібозавод».

Таблиця 1. 10 Динаміка показників формування фінансових результатів на ПАТ «Овруцький хлібозавод», тис. грн.

Показники

2010 р.

2011 р.

2012 р

Відхилення 2012 р. /2010 р.

+, —

%

Доход (виручка) від реалізації продукції

11 472

13 512

14 915

3443

130,01

ПДВ

(1912)

(2252)

(2486)

574

130,02

Акцизний збір

-

-

-

-

-

Інші відрахування з виручки

-

-

-

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

9560

11 260

12 429

2869

130,01

Собівартість реалізованої продукції

(7029)

(8944)

(9585)

2556

136,36

Валовий

— прибуток

— збиток

2531

-

2316

-

2844

-

313

112,36

Інші операційні доходи

5

664

344

339

6680

Адміністративні витрати

(733)

(583)

(735)

2

100,27

Витрати на збут

(1747)

(2039)

(2092)

345

119,74

Інші операційні витрати

(36)

(172)

(117)

81

325

Фінансові результати від операційної діяльності

— прибуток

— збиток

20

-

186

-

244

-

224

-

1220

-

Фінансові витрати

(16)

(-)

(47)

31

293,75

Інші витрати

(57)

(64)

-

-57

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

— прибуток

— збиток

-

(53)

122

-

197

-

197

-53

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

1

35

119

118

11 900

Фінансові результати від звичайної діяльності

— прибуток

— збиток

-

(54)

87

-

78

-

78

-54

-

-

Чистий

— прибуток

— збиток

(54)

87

-

78

-

78

-54

-

-

Проаналізувавши показники формування фінансових результатів підприємства за 2010 — 2012 роки і розрахувавши відхилення, можна зробити висновки, що доходи від реалізації продукції в 2012 році збільшилися на 3443 тис. грн., порівняно з 2010 роком і становлять 14 915 тис. грн. Чистий доход і чистий прибуток збільшилися на 2869 тис. грн. та 78 тис. грн. і становлять відповідно 12 429 тис. грн. та 78 тис. грн. В 2012 році валовий прибуток збільшився на 313 тис. грн. і становить 2844 тис. грн. у зв’язку із збільшенням чистого доходу та собівартості продукції на 2869 тис. грн. та 2556 тис. грн. відповідно.

Аналіз ефективності господарської діяльності проводять за показниками рентабельності (таблиця 1. 11).

Таблиця 1. 11 Показники оцінки ефективності господарської діяльності ПАТ «Овруцький хлібзавод»

Показники

Нормативне значення

Роки

Відхилення 2012р. /2010р.

+/-

2010 р.

2011 р.

2012. р

1. Рентабельність господарської діяльності

збільшення

-0,55

1,03

1,57

2,12

2. Валова рентабельність (прибутковість) виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

збільшення

26,47

20,56

22,88

-3,59

3. Чиста рентабельність виручки від реалізації продукції

збільшення

-0,56

0,77

0,62

1,18

4. Рентабельність активів

збільшення

-3,48

5,15

4,87

8,32

5. Рентабельність власного капіталу

збільшення

-12,37

18,13

15,03

27,4

Проаналізувавши дану таблицю, можна дійти до наступних висновків, що у 2012 році порівняно з 2010 роком зросла рентабельність господарської діяльності на 2,12, що є позитивним для підприємства, також зросла чиста рентабельність виручки від реалізації продукції на 1, 18, ще зросли такі показники як рентабельність активів та рентабельність власного капіталу на 8,32 та 27,4 відповідно. Зростання цих показників позитивно впливає на діяльність підприємства. А ось щодо валової рентабельності виручки від реалізації продукції, то її показник знизився на 3, 59, і це зумовлено тим що у 2012 році порівняно з 2010 роком валовий прибуток зріс на 313 тис. грн., тоді як чистий дохід від реалізації продукції зріз на 2869 тис. грн.

Проведемо фінансовий аналіз підприємства. Фінансовий аналіз проводиться за показниками ділової активності, показниками фінансової стійкості та показниками ліквідності.

Таблиця 1. 12 Показники оцінки ліквідності та ділової активності ПАТ «Овруцький хлібзавод»

Показники

Нормативне значення

Роки

Відхилення 2012р. / 2010р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

+, —

1. Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності)

?1, збільшення

0,41

0,58

0,67

0,26

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,6 — 0,8

0,19

0,22

0,29

0,1

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

?0, збільшення

0,01

0,04

0,04

0,03

4. Частка оборотних засобів в активах

-

0,29

0,42

0,45

0,16

5. Чистий оборотний капітал

?0, збільшення

-1307

-1003

-713

594

6. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

збільшення

8,57

9,31

11,51

2,94

7. Коефіцієнт завантаженості активів

зменшення

0,16

0,15

0,13

-0,03

8. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

збільшення

33,66

47,71

22,19

-11,47

Проаналізувавши дану таблицю можна зробити такі висновки, що підприємство не є достатньо ліквідним, але порівняно з 2010 роком у 2012 році коефіцієнт загальної ліквідності збільшився на 0,26, при цьому коефіцієнт швидкої ліквідності на 0,1, збільшення усіх коефіцієнтів та зменшення коефіцієнта завантаженості, вказує на покращення стану на підприємстві

Таблиця 1. 13 Показники оцінки фінансової стійкості ПАТ «Овруцький хлібзавод»

Показники

Нормативне значення

Роки

Відхилення 2012р. /2010р.

(+,-)

2010 р.

2011 р.

2012 р.

1. Коефіцієнт автономії

?0,5

0,28

0,28

0,32

0,04

2. Коефіцієнт фінансування (співвідношення залученого та власного капіталу)

?1, зменшення

2,55

2,52

2,08

-0,47

3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

?0,1

-1,41

-0,71

-0,49

0,92

4. Коефіцієнт довгострокових зобов’язань

0,2 і менше

-

-

-

-

5. Коефіцієнт поточних зобов’язань

0,5 і більше

1

1

1

-

Проаналізувавши показники оцінки фінансової стійкості ПАТ «Овруцький хлібзавод» можна зробити наступні висновки, що підприємство має не достатньо добрі коефіцієнти автономії, фінансування, та забезпеченості власними оборотними засобами для ефективного функціонування підприємства. Проте коефіцієнт поточних зобов’язань на стабільному та ефективному рівні і становить 1 тоді як його нормативне значення 0,5 і більше.

Отже, основна діяльність ПАТ «Овруцький хлібозавод» — це випуск та реалізація хлібобулочних, кондитерських виробів та борошномельної продукції. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності з метою найбільш ефективного використання власного майна, запровадження сучасних технологій та форм організації виробництва, залучення інвестицій для насичення споживчого ринку, задоволення потреб населення в продукції (роботах, послугах) та одержання прибутку.

Розглянувши фінансовий стан ми побачили, що підприємство не отримує прибутки у розмірах, які б забезпечили необхідний приріст власних фінансових ресурсів. Фінансовий стан ПАТ «Овруцький хлібзавод» не є стійким. Підприємство повинно прямувати до позитивного фінансово стану, тобто до створення достатнього обсягу фінансових ресурсів, що виступає гарантом своєчасності розрахунків з постачальниками, бюджетом та іншими ланками фінансової системи, подальшого економічного та соціального розвитку. Щоб забезпечити виживання підприємства в сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно перш за все, вміти реально оцінювати фінансовий стан як свого підприємства так і існуючих потенціальних конкурентів.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой