Дидактичний проект за темою "Конструювання трусів, панталонів"

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Мінистерство освіти і науки України

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Кафедра педагогіки і методики професійного навчання

КУРСОВАЯ РАБОТА

З МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

на тему:

Дидактичний проект за темою " Конструювання трусів, панталонів"

Розробив Шабалдас С. В.

Студент групи

ЗТ-Т6−1

Перевірили Пермінова А.В.

Харків, 2011

Зміст курсової роботи

 • Вступ
 • Розділ I. Проектування програми професійної підготовки робітника за фахом: Закрійник 4-го розряду
 • 1.1 Визначення видів діяльності робітника
 • 1.2 Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця
 • 1.3 Розробка змісту професійної підготовки фахівця
 • Розділ 2. Проектування технологій навчання за темою «Конструювання трусів та панталонів» курсу «технологія швейних виробів»
 • 2.1 Постановка цілей вивчення теми та вибір типу навчання
 • 2.2 Перелік джерел інформації
 • 2.3 Проектування плану та структурно-логічної схеми з теми «Конструювання трусів та панталонів»
 • 2.4 Проектування мотиваційних технологій навчання
 • 2.5 Аналіз і діагностика процесу навчання
 • 2.6 Аналіз технічних та дидактичних засобів навчання
 • 2.7 Проектування технологій формування орієнтованої основи діяльності, виконавчих та контрольних дій (ООД, ВД, КД)
 • 2.8 Перспективно-поурочний план вивчення теми: «Конструювання трусів та панталонів»
 • 2. 9 Розробка бінарних дій викладача і учнів на уроці «Конструювання трусів та панталонів»
 • Висновки
 • Список літературних джерел

Вступ

У педагогічній науці жваво обговорюються проблеми модернізації освіти. Вона є масштабною державною програмою, яка здійснюється при активному сприянні суспільства, оскільки освіта відіграє важливу роль у майбутньому матеріальному благополуччі людини — його здатності заробляти засоби на ринку праці. Сучасні тенденції інженерно-педагогічної та професійно-технічної освіти набувають більшого значення у ході постійного удосконалення сучасних соціальних процесів. Особливої гостроти набуває питання якісної підготовки фахівців педагогічного профілю, оскільки їх діяльність є багатофункціональною і сприяє розвитку освіти, науки, виробництва та духовного життя суспільства. Інженерно-педагогічна освіта є синтезом інженерної та педагогічної освітніх систем. Особливістю інженерно-педагогічної освіти та її метою є підготовка і виховання інженерів-педагогів, які володіють системою інженерних знань, умінь та навичок у певній галузі виробництва та здатні на високому рівні здійснювати професійно-освітні функції у сфері професійно-технічної та вищої професійної освіти I-II рівня акредитації.

Головним завданням інженерно-педагогічної освіти є підготовка інженерів-педагогів, що можуть здійснювати педагогічну, навчально-виробничу та організаційно-методичну діяльність у сфері професійно-технічної освіти та підготовки кваліфікованих робітників безпосередньо на виробництві.

Сьогодні перед інженерною освітою стоїть завдання підвищення її якості, що передбачає високий рівень технологічної культури майбутніх інженерів, професійну мобільність і конкурентоспроможність на ринку праці, готовність до самоосвіти і самовдосконалення. Задача сучасної інженерної освіти не тільки підготувати професіонального фахівця у своїй галузі, а й виховати духовну людину з високим рівням особистої відповідальності.

Сучасна інженерна діяльність стала складнішою, оснащеною комп’ютерною технікою, в ній все частіше вирішуються нетрадиційні завдання, що вимагають нового інженерного мислення. Отже, виховання такого нового мислення — є актуальною задачею перед вищою освітою на сьогоднішній день.

Інженер-педагог також повинен не тільки володіти новими технологіями у предметній сфері, але й створювати методики їх викладання. Саме тому інженерно-педагогічна освіта за своєю сутністю є інтегрованою і відрізняється як від педагогічної, так і від традиційної інженерної освіти.

Об'єктом інженерної педагогіки є педагогічна система підготовки інженерних кадрів, її цілі, принципи, форми організації, методи і засоби навчання, а предметом — проектування змісту освіти, процесу навчання і формування особи майбутнього фахівця. Інженерна педагогіка розкриває теорію і методику проектувальних, конструктивних, комунікативних, управлінських і інших функцій; теорію і методику навчання технічним, технологічним знанням, умінням, навичкам, формування специфічних способів інженерної діяльності.

Система інженерно-педагогічної освіти унікальна за своєю суттю і сама іі природа дає можливість сформувати такого гармонійно розвиненого фахівця, який поєднує в собі інженерно-педагогічні уміння, пов’язані зі здатністю розв’язувати технічні завдання, системно мислити, проектувати та конструювати технічні будови, розбиратися у питаннях економіки, охорони праці певної галузі, уміннями працювати з людьми, організовувати навчальний процес у професійному навчальному закладі.

У курсовій роботі об'єктом дослідження є підготовка інженерно-педагогічних кадрів для навчальних закладів професійно — технічної освіти України швейного профілю за фахом «Закрійник 4го розряду»

Предметом дослідження є зміст і форми підготовки робітників за професією «Закрійник 4-го розряду»

Мета дослідження полягає у теоретичному і експериментальному обґрунтуванні заходів для підготовки робітників за професією «Закрійник 4го розряду» при конструюванні трусів та панталонів.

Розділ I. Проектування програми професійної підготовки робітника за фахом: Закрійник 4-го розряду

1.1 Визначення видів діяльності робітника

У професійній діяльності фахівця можна виділити найбільш узагальнені групи дій, виконання яких може бути продиктовано місцем його працевлаштування (використання), ситуацією на виробництві. Такими групами дій або трудових процесів можуть бути виготовлення текстильних та швейних виробів, контроль їх якості тощо. В обов’язки того або іншого фахівця може входити виконання як одного з таких трудових процесів, так і декількох. Щоб точно виявити ці процеси, їх необхідно розглядати відповідно до місця їх затребуваності. Це дозволить уже на наступному етапі більш точно визначити професійні дії, які доцільно відобразити у вигляді таблиці 1. 1

Таблиця 1.1 Професійне використання фахівця

Виконувані трудові процеси

Виконувані трудові процеси

1. Організаційний:

раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці, застосовувати способи і прийоми запобігання відмов технологічних систем і виникнення браку

2. Проектно-конструкторський: зняття мірок за силуетними основами лекал,

3. Технологічний:

розкроювати при пошитті і перекроювати під час ремонту натільну та постільну білизну, корсетні вироби зі наданих моделюючими організаціями, вибирати фасони виробів, проводити примірку виробів на фігурі замовника, уточнювати лінії деталей після примірки;

видавати готові вироби замовникам;

узгоджувати з замовниками характер ремонту натільної білизни, корсетних виробів;

— Експериментальний цех підприємства легкої промисловості.

Розкрійний цех підприємства легкої промисловості.

Ательє.

Майстерня.

1.2 Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця

На цьому етапі виконання курсової роботи аналізуємо кваліфікаційну характеристику закрійника 4-го розряду і проводимо аналіз змісту професійної діяльності робітників (молодших спеціалістів, бакалаврів) швейного та конструкторського профілю за функціями праці, визначивши дидактичні засоби діяльності (перелік необхідних професійних знань та вмінь), аналіз доцільно представити у вигляді таблиці 1. 2

Таблиця 1.2 Функціональна структура діяльності фахівця закрійник 4го розряду

Функції діяльності

Предмети діяльності

Матеріальні засоби діяльності

Умови

діяльності

Продукт

діяльності

Процедури діяльності

Дидактичні

засоби діяльності

знати

уміти

1

2

3

4

5

6

7

8

Підготовчо-організаційна

Технологічна і технічна документація

Ручка, лінійка.

Ательє, експериментальний цех швейного підприємства.

Ознайомлення та аналіз змісту отриманої документації

Отримання необхідної технічної і технологічної документації і ознайомлення з нею

— зміст технологічної і технічної документації для пошиття трусів та панталонів

— застосовувати технологічну і технічну документацію при пошитті трусів та панталонів

Машині, прасувальні робочі місця і місце для ручних робіт

Інструменти для підготовки і прибирання робочого місця

Ательє, експериментальний цех швейного підприємства

Підготовлене і прибране робоче місце

— своєчасна і раціональна підготовка і прибирання робочого місця

раціональні методи і прийоми організації праці;

режими організації праці на підприємстві

застосовувати раціональні методи і прийоми організації праці.

Підготовчо-організаційна

Швейне та прасувальне обладнання

Інструменти для наладки обладнання і довідники, інструкції по наладки обладнання

Ательє, експериментальний цех швейного підприємства

Перевірене і налагоджене до роботи обладнання

перевірка працездатності обладнання, його наладка

вимоги до швейного устаткування, інструментів (для машинних і ручних робіт), пристосувань малої механізації;

способи наладки швейного обладнання

готувати швейне обладнання, інструменти і пристосування малої механізації до роботи;

застосовувати способи наладки швейного обладнання та необхідну документацію по наладці швейних машин

Деталі крою, вузли і напівфабрикати трусів та панталонів

Лекало, мило, ножиці

Ательє, експериментальний цех швейного підприємства

Підготовлені до роботи деталі крою

— підготовка деталей крою, вузлів, напівфабрикатів до обробки

зміст довідників по наладці швейного устаткування;

вимоги до деталей криючи і якості оброблених швейних вузлів;

ТУ виконання вузлів і напівфабрикатів трусів та _ан талонів;

технологічну послідовність обробки вузлів і напівфабрикатів трусів,

— готувати деталі криючи і вузли до роботи;

застосовувати технологічну послідовність обробки вузлів і напівфабрикатів трусів та панталонів

Підготовчо-організаційна

Робоче місце в швейному цеху

Деталі крою, лекала, мило, ножиці, нитки

голки.

Ательє, експериментальний цех швейного підприємства

Раціонально організований процес праці.

раціональна організація процесу праці

— прийоми раціональної організації праці;

економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних обов’язків

— раціонально організовувати процес праці;

застосовувати відомості про економічні досягнення

Інструкція правив ТБ, протипожежній безпеці.

Швейне та прасувальне обладнання.

Ательє, експериментальний цех швейного підприємства

Дотримувані правила ТБ праці, протипожежної безпеки, внутрішнього розпорядку.

-дотримання правил техніки безпеки праці, протипожежної безпеки, правил внутрішнього розпорядку.

— правила техніки безпеки праці, протипожежної безпеки, промсанітарії;

вимоги до виробничої дисципліни на підприємстві.

— дотримувати правила безпеки праці, промсанітарії, протипожежної безпеки, правила внутрішнього розпорядку.

Проектно-конструкторська

технічна і технологічна документація

інструменти малої механізації і автоматизації

Ательє, експериментальний цех швейного підприємства;

Виконані мірки за силуетними основами лекал

— знімати мірки за силуетними основами лекал, наданих моделюючими організаціями;

— різновид мірок за силуетними основами лекал, наданих моделюючими організаціями;

— знімати мірки за силуетними основами лекал, наданих моделюючими організаціями;

технічна і технологічна документація

інструменти малої механізації і автоматизації

Ательє, експериментальний цех швейного підприємства;

Правильно обрані фасони виробів

— вибирати фасони виробів, проводити примірку виробів на фігурі замовника,

— різновид фасонів виробів, етапи проведення примірок виробів на фігурі замовника.

— вибирати фасони виробів, проводити примірку виробів на фігурі замовника, вміти ставити відповідні позначки та підрізувати деталі після примірки;

Технологічна

Деталі крою, напівфабрикати і вузли швейних виробів пальтово-костюмного та платтяного асортименту

Швейне устаткування інструменти, пристосування малої механізації і автоматизації

Ательє, експериментальний цех швейного підприємства, майстерня

Готові вузли, напівфабрикати і швейні вироби конкретного асортименту одягу

— розкроювати при пошитті і перекроювати під час ремонту, поновленні, перешиванні виробів одягу пальтово-костюмного та платтяного асортименту

— технологічний процес обробки швейних виробів конкретного асортименту;

технічні вимоги до виконання технологічних операцій;

методи і прийоми виконання швейних виробів і ТУ виготовлення швейних виробів (пальтово-костюмного та платтяного асортименту)

— застосовувати методи і прийоми виконання виробів пальтово-костюмного та платтяного асортименту і ТУ виготовлення швейних виробів;

застосовувати сучасні методи праці і досвід роботи новаторів

Контрольна

Технічна і технологічна документація виготовлення трусів та панталонів

Швейне устаткування, пристосування малої механізації

Ательє, експериментальний цех швейного підприємства

Зразок-еталон швейного виробу

попередження і усунення дефектів в швейних виробах.

— види дефектів швейних виробів і способи їх усунення;

технічні вимоги до виконання технологічних операцій після виготовлення трусів та панталонів;

методи обробки вузлів трусів та панталонів

— дотримувати технічні і технологічні вимоги при виконанні всіх видів робіт і технологічних операцій;

визначати вид дефектів швейного виробу і доцільно їх усувати.

Контрольна

Вузли, напівфабрикати трусів та панталонів.

Інструменти, використовувані для здійснення контролю якості при виконанні строчок, швів

Ательє, експериментальний цех швейного підприємства

Проконтрольовані виконані строчки, шви.

контроль якості, обробки вузлів, окремих деталей і виробу.

— методи контролю якості строчок, швів;

ТУ виконання строчок, швів.

технологічна послідовність виконання вузлів, окремих деталей і виробу.

здійснювати контроль якості виконуваних строчок, швів;

застосовувати технологічну послідовність виконання вузлів, окремих деталей і виробу.

Швейне, прасувальне устаткування.

Інструменти, використовувані для здійснення контролю справності устаткування.

Ательє, експериментальний цех швейного підприємства

Проконтрольоване універсальне і спеціальне машинне обладнання, обладнання для ВТО.

— контроль справності обладнання відповідно до технічних вимог;

технічні вимоги до справності обладнання;

методи наладки швейного обладнання;

інструкція до швейного обладнання.

— здійснювати контроль якості роботи швейного обладнання;

застосовувати методи наладки швейного обладнання.

1.3 Розробка змісту професійної підготовки фахівця

Тактичні цілі виражають професійну спрямованість (смотивованість діяльності фахівця, що знаходить вираження через зацікавленість у високих результатах праці, бажанні здійснити трудову дію швидко і якісно), професійну компетентність (якість праці), комунікативну готовність (уміння пояснювати, обґрунтувати прийняті рішення, характеризувати об'єкт, інструктувати підлеглих і володіти визначеним тезаурусом), економічну ерудицію і правову компетентність (уміння ощадливо витрачати матеріали, енергію, дбайливо відноситься до засобів виробництва, дотримуватись правил праці і т.д.), характеристики професійної пам’яті і мислення, здатність творчого підходу в рішенні технічних задач, здатність саморегуляції і самоаналізу, уміння контролювати професійні дії і коректувати їх за необхідністю. Постановка комплексної мети і подальша її реалізація повинні сприяти всебічному розвиткові особистості учнів. Постановка тактичних цілей для «закрійника» в циклі загальнопрофесійного навчання представлена в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 Постановка тактичних цілей підготовки фахівця «Закрійник 4-го розряду»

Елементи структури особистості

Ціль у загальному виді

Конкретна мета в рамках

теоретичної спеціальної підготовки

практичної спеціальної підготовки

1

2

3

4

Досвід особистості

Професійна спрямованість

Сформувати інтерес до професії, бажання її виконувати

прагнення якісно здійснювати: виробництво трусів та панталонів на замовлення населення; виробництво, спіднього одягу спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення.

Сформувати прагнення до постійного профзростання, розвивати якості особистості: зібраність, швидку реакцію, відповідальність, раціоналізація, винахідливість.

Професійна компетентність

сформувати загальні уявлення: про виконання технологічної послідовності виготовлення виробів, про спеціалізовані підприємства, про індивідуальне замовлення населення.

сформувати уміння розрізняти засоби обробки виробів, пропонувати найбільш раціональні методи обробки з дотриманням технічних умов та запропонуванням пристроїв малої механізації, сучасного обладнання.

сформувати уміння порівнювати, узагальнювати, робити висновки, аналізувати, обирати інструменти на різних етапах обробки та зборки виробів, аналіз причин виникнення дефектів і способів їх попередження і усунення.

Комунікативна готовність

Сформувати уміння користуватися технічною мовою, термінами: зшивання, спрасування, відтягування, припрасування, запрасування, розпрасування

сформувати бажання до налагодження контакту з колегами та замовниками

Економічна ерудиція, правова компетентність

знання про обов’язки адміністрації і відповідальність робітника за недотримання режиму роботи, правил ТБ, виробничої санітарії, гігієни.

Сформувати уміння в галузі організації і керування виробництвом, умінь в галузі економії сировини, електроенергії, дбайливого відношення до устаткування. Сформувати уміння в галузі ТБ

Функціональні механізми в психіці

Професійна пам’ять

Сформувати види пам’яті: короткочасна, довгострокова, зорово-образна. Короткочасна пам’ять характеризується дуже коротким збереженням після одноразового, дуже нетривалого сприйняття і негайним здійсненням зборки вузла за заданими кресленнями. Для довгострокової - характерно тривале збереження матеріалу після багаторазового його повторення і відтворення. Даний вид пам’яті необхідний фахівцеві для правильного здійснення обробки та зборки виробів. Образна пам’ять — це пам’ять на представлення, на картини природи і життя, а так само звуки, запахи, смаки. Вона буває зоровою, дотиковою, смаковою.

фахівець на дотик може визначити вид тканини, виробу.

Технічне мислення

Сформувати такі типи мислення як наочно-діючий, наочно-образний, відвернений (теоретичний) типи. Аналіз і синтез пізнаваних об'єктів у міру того, як руками практично і як би фізично здійснюється роз'єднання, розчленовування і знову об'єднання, співвідношення, зв’язування одного з другим тих або інших предметів — у цьому полягає зміст наочно-діючого мислення. Наочно-образне мислення-мислення в абстрактних поняттях

виконуючи поетапну обробку і зборку вузлів та виробу, — робочий використовує наочно-діючий тип мислення. Дивлячись на креслення і уявляючи за допомогою яких інструментів він може виконати зборку виробів — наочно-образний.

Здатність творчого підходу в рішенні технічних задач

Здібності: як самостійне виконання аналізу методів обробки вузла і самостійна розробка технологічного процесу для нестандартного вузла, нетипової моделі.

Типологічні властивості

Здатність саморегуляції і самоаналізу

Сформувати уміння самоаналізу, самоконтролю своєї діяльності, прагнення до виправлення помилок, допущених при обробці і зборки виробу.

Сформувати уміння приймати оперативні технічні рішення. Розвити здатності зберігати урівноваженість, спокій в аварійних критичних ситуаціях.

На основі тактичних цілей навчання розробимо програму теоретичної професійної підготовки фахівця.

Підготовка фахівців відбувається на базі Державних стандартів професійно-технічної освіти. Підготовка фахівця за професією — закрійник, код якої 7433.2 кваліфікація — 4-й розряд відбувається за Державним стандартом професійно-технічної освіти 7433.2 D18028−2006 у якому зазначені загальні відомості про навчальний план, базову шкільну освіту, терміни навчання тощо.

Таблиця 1.4 Розподіл учбового часу по видах підготовки

№ з/п

Вид підготовки

Кількість годин

% від загальної кількості годин

1

2

3

4

1

Загально-професійна підготовка

36

4,4%

2

Професійно-теоретична підготовка

256

31,3%

3

Професійно-практична підготовка

484

59,1%

4

Фізична підготовка

36

4,4%

5

Іспити

8

0,8%

Разом

820

100%

На цьому етапі виконання курсової роботи ми вивчаємо та аналізуємо навчальний план.

Це дає можливість уявити собі систему підготовки робітників або спеціалістів за професією «Закрійник 4го розряду"в цілому та від неї перейти до розробки методики навчання того навчального предмета, викладання якого передбачено в темі курсової роботи.

конструювання швейний виріб навчання

Визначаємо співвідношення кількості годин; виділених на вивчення спец-дисциплін швейного, конструкторського профілю та виявлення ваги досліджуваної дисципліни

Таблиця 1.5 Розподіл навчального часу між навчальними дисциплінами професійної підготовки

Найменування дисциплін

Кількість годин

Відсоток від загальної кількості годин %

1

2

3

Конструювання одягу та корсетних виробів та нижньої білизни

118

15,2%

Моделювання і художнє оформлення одягу

34

4,38%

Спеціальний малюнок

20

2,57%

Технологія розкрою

20

2,57%

Обладнання швейних підприємств

17

2,2%

Матеріалознавство

30

3,88%

Професійна етика

7

0,9%

Охорона праці

10

1,29%

Виробниче навчання

246

31,7%

Виробнича практика

238

30,6%

Разом

776

100%

Щоб визначити теми програми професійної теоретичної підготовки фахівця, необхідно врахувати такі фактори, як структура галузі господарської діяльності фахівця і види виконуваної їм професійної діяльності. Структурними компонентами галузі господарської діяльності фахівця є технологія виробництва, моделювання і конструювання виробів, техніка, сировина і матеріали, організація і економіка виробництва.

«Угрупування змісту теоретичного навчання відповідно до галузі господарської діяльності і видів діяльності фахівця» представляємо у вигляді таблиці формування набору тем професійної теоретичної підготовки фахівця.

Таблиця 1.6. Формування набору тем професійної теоретичної підготовки фахівця «Закрійник 4-го розряду»

Структура об'єкта вивчення (галузі господарської діяльності)

Види діяльності фахівця

Узагальнена структура змісту навчання відповідно до поставлених тактичних цілей

Набір тем програми професійної теоретичної підготовки

Технологія

виробництва

Технологічна

теоретичні основи технології;

технологія виробництва натільної білизни та корсетних виробів

1. Асортимент і функції натільної та постільної білизни.

контроль якості;

охорона праці і техніка безпеки.

Моделювання і конструювання виробів

Проектувальна, технологічна

моделювання виробів;

2. Прийоми технічного моделювання виробів

конструювання виробів.

1. Основи конструювання одягу;

2. Конструювання постільної, натільної білизни, корсетних виробів

Техніка

технологічна

види технічних систем,

1. Пристрої та пристосування для виконання обмірів, креслення.

конструкція технічних систем

Сировина і

матеріали

технологічна

виготовлення тканин, матеріалів;

будова тканин, матеріалів;

властивості тканин, матеріалів;

2. Врахування властивостей матеріалів при розробці конструкцій виробів.

контроль якості тканин

Розділ 2. Проектування технологій навчання за темою «Конструювання трусів та панталонів» курсу «технологія швейних виробів»

2.1 Постановка цілей вивчення теми та вибір типу навчання

При постановці оперативних (дидактичних) цілей навчання за темою програми предмета необхідно обґрунтувати доцільність формування професійних знань і умінь за цією темою, а також необхідно визначити рівень засвоєння навчального матеріалу та сформованості практичних дій (вмінь) учнів. Ці рівні характеризують категорії засвоєння учнями навчального матеріалу, а також визначаються етапи та форми розумової діяльності учнів. Кожен рівень засвоєння відповідно пов’язаний з етапами засвоєння та рядом завдань, що виконуються учнями при засвоєнні цього матеріалу

Таблиця 2.1 Постановка оперативних цілей та вибір їх реалізації

№ рівня

Цілі навчання, виражені у вигляді переліку учнів

Еталони

Умови

Результат

Критерії оцінки

1

2

3

4

5

1

Уміти розрізняти розмірні характеристики для побудови креслення конструкцій

1. Базові знання з виробничого навчання: з вибору методів обробки деталей та вузлів трусів та панталонів

2 виконання дій з визначення деталей крою

Правильно визначені назви деталей крою та назви зрізів

Оцінка 3 — (70−60% правильна відповідь, 30−40% допущені неточності у визначенні основних деталей крою

2

Уміти виконувати основні розрахунки, побудову конструкції базової основи та побудови креслення конструкції креслень трусів та панталонів

1. Виконання дій першого рівня, а також виконання дій щодо побудови базової конструкції основних деталей трусів та панталонів

Чітко та правильно виконувати побудову базової конструкції деталей виробу

Оцінка 4 — (80% правильна відповідь, допущені деякі неточності при розрахунку базової конструкції)

3

Уміти аналізувати та систематизувати отримані знання обирати раціональні методики побудови кресляння конструкцій трусів та пан талонів, виконання технічного моделювання

Виконання дій 1 та 2 рівня, виконання дій з аналізу та систематизації навчального матеріалу, виконання дій з пропонування раціонального методу виконання конструювання трусів та панталонів

Чітко та правильно виконувати дії щодо розрахунку базової конструкції, виконувати моделювання орієнтуватися у сучасних тенденціях моди та краси

Оцінка 5 — (100% правильна відповідь, допущені деякі неточності при виконанні моделювання)

2.2 Перелік джерел інформації

Для вивчення теми «Конструювання трусів та панталонів» рекомендується наступний перелік джерел інформації: Сборник «Женское белье, корсеты» Мюллер и Сын; Конструирование и технология изготовления одежды из различных матерниалов. — Н. М. Конопальцева, П. И. Рогов, Академія 2007; Тру ханова А. П. Технология женской и детской одежды. — М: Легкая и пищевая промышленность. Ці джерела є сприятливими для вивчення даної теми

2.3 Проектування плану та структурно-логічної схеми з теми «Конструювання трусів та панталонів»

Для того, щоб схарактеризувати тему, потрібно детально вивчити її зміст за навчальною програмою предмета і навчальною літературою, визначити місце та значення цієї теми для подальшого навчання і майбутньої професійної діяльності, встановити і обґрунтувати доцільний метод побудови навчального матеріалу теми.

План структурно-логічної схеми:

1. Розмірні ознаки;

2. Побудова базової конструкції;

3. Виготовлення лекал;

4. Розкрій.

При розробці структурно-логічної схеми слід дотримуватися таких правил:

— у кожну вершину графа слід поміщати лише одне поняття;

— ребра, що з'єднують вершини, не повинні перетинатися (якщо перетин неминучий, потрібно знайти в матеріалі таке поняття, що відноситься до точки перетину);

— відносити підпорядкування між поняттями зазначаються напрямком стрілки на ребрі графа;

— рівнозначні вершини графа, що містять супідрядності, слід розміщати на одному рівні, підпорядковані опускають на ступінь нижче.

Рис. 2.1 Структурно-логічна схема з теми: «Конструювання трусів та панталонів «

2.4 Проектування мотиваційних технологій навчання

Для ефективного вивчення теми «Конструювання трусів та панталонів"було обрано поточку мотивацію.

Поточна мотивація забезпечує оптимальне педагогічне спілкування у процесі навчання, сприяє формуванню стійкої зацікавленості до учбової діяльності та підтримує цю зацікавленість на протязі всіх етапів навчання.

Поточна мотивація може здійснюватися різними методами навчання у відповідності з етапами формування діяльності:

— У процесі його пояснення (бесіда, лекція, расказ)

— У ході виконання практичних завдань (розв'язання задач та завдань, виконання лабораторних робіт)

— У процесі контролю

2.5 Аналіз і діагностика процесу навчання

Аналіз і діагностика процесу навчання включає: аналіз початкових вимог, серед яких рівень сформованості у учнів базових умінь з конкретної теми, емоційне відношення до професії і навчального предмета, соціодемографічні і психологічні характеристики групи; аналіз дидактико-технічних засобів навчання, результати аналізу і діагностики стану процесу навчання повинні бути отримані способи корекції початкових вимог до навчальної групи і способи вдосконалення засобів навчання.

Базовий матеріал — це всі ті відомості, що за змістом зв’язані з даною темою і знання яких учнем робить для нього новий матеріал доступним.

Аналіз міжтемних зв’язків, вибір базового матеріалу, визначення способів контролю і формування базових знань по темі: Конструювання трусів та пан талонів представлений в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 Аналіз МТЗ, вибір базового матеріалу, визначення способів контролю і формування базових знань по темі: «Конструювання трусів та панталонів»

Найменування

теми

Перелік базового матеріалу: назва дисципліни, теми, короткий зміст

Тип МТЗ

Способи реалізації МТЗ

Способи контролю базових знань

Засоби контролю базових знань

Критерії оцінки

Способи актуалізації

формування базових знань

Засіб формування базових знань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Конструювання трусів та панталонів

Конструювання білизни: прибавки при побудові креслення

Попередня з єдності трактування понять

Нагадування

Усне опитання, перевірочна та лабораторна робота

Питання

Як розраховується базова сітка креслення.

Від чого залежить ширина базової сітки

2/3 групи бере участь у обговоренні, всі учні виконують лабораторну роботу

Розповідь-пояснення

20 хвилин

План:

Попередній розрахунок базової сітки

Основи безпеки життєдіяльності: правила техніки безпеки при роботі зі швейним обладнанням

Попередня з використанням знань різних предметів

Нагадування

Усне опитування

Питання:

1. Поясніть правила техніки безпеки при роботі з швейним обладнанням?

В обговоренні беруть участь 90% учнів, правильно відповідають 80%

Розповіді-пояснення 10 хвилин

План:

1. Правила техніки безпеки при роботі з швейним обладнанням

2.6 Аналіз технічних та дидактичних засобів навчання

Сучасна техніка створила величезні можливості для удосконалювання роботи вчителів й учнів. Сьогодні важко було б уявити собі навчання особливе природничим наукам, технічній або художній творчості і навіть навчання історії чи філології, яке б відбувалося без використання цих можливостей. Причому, зрозуміло, використання цього багатого арсеналу засобів залежить від змісту навчання, від дидактичного уміння і технічної підготовленості вчителя.

Серед багатьох типологій дидактичних засобів простотою відрізняється класифікація що розділяє дидактичні засоби на три групи.

1. Природні засоби, що безпосередньо представляють саму дійсність.

2. Технічні засоби, що побічно відображають дійсність. До цієї групи відносять візуальні, аудіовізуальні, маніпуляційні, автоматичні засоби і моделі.

3. Символічні засоби, що представляють дійсність за допомогою відповідної символіки, наприклад живого і друкованого слова, звуків, технічних малюнків, графіків і т.п.

До засобів навчання належать: підручники й інші друковані тексти: оригінальні предмети, моделі, картини, діаграми, карти. Аудіювальні засоби, що дозволяють передавати звуки і шуми — за допомогою програвача, магнітофона або радіо. Аудіовізуальні засоби, що об'єднують зображення із звуком: звуковий фільм чи телебачення. Засобами навчання можуть також слугувати реальні об'єкти, виробництво, споруди. Вибір засобів навчання залежить від дидактичної концепції, мети, змісту, методів і умов навчального процесу. Для реалізації поставленої мети та ефективної роботи учнів під час вивчення теми «Конструювання трусів та панталонів» обрано технічні засоби, а саме діафільми, що сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів та поліпшенню їхньої якості знань.

2.7 Проектування технологій формування орієнтованої основи діяльності, виконавчих та контрольних дій (ООД, ВД, КД)

Згідно діяльного підходу до навчання орієнтовна основа діяльності включає в себе:

— Уявлення про кінцевий результат або кінцевий продукт. У теоретичному навчанні - це відповіді до завдань, опис результатів, схеми, графічні зображення, а в практичному навчанні - зразки, макети, моделі;

— Об'єкт перевтілення або матеріал для діяльності та його предмет. У практичному навчанні - це матеріали, пристрої, які треба відремонтувати;

— Засоби діяльності - інструменти, інструкції, креслення, таблиці, алгоритми та формули розрахунків;

— Технологія діяльності або уявлення про засоби її здійснення, які включають склад прийомів, їх послідовність, порядок виконання, вказівки та інструкції.

Враховуючи вибір узагальненої групи методів, а також вихідні характеристики навчальної групи й ступінь конкретизації мети вивчення теми обрати конкретні методи викладу, закріплення та контролю навчального матеріалу та засоби їх реалізації.

Методи наочності повинні доповнювати словесні методи. У свою чергу словесні методи можуть бути різним образом скомбіновані, наприклад, пояснення-розповідь, розповідь з елементами традиційної (евристичної) бесіди.

Вибір способів формування ООД, ВД та КД у тих, хто навчається, представлений в таблиці 2. 3

Якості дії, що слід сформувати, заздалегідь проектуються і закладаються в оперативну мету навчання: не тільки відомо, які дії формувати, але і з якими загальнозначущими якостями

Ці якості докладно описані в характеристиці мети — її еталонах, що включають зовнішні умови, результат і критерії оцінки дій, які слід сформувати

До загальновизнаних якостей відносяться: розумність, усвідомленість, узагальненість, критичність, освоєння і надійність. Забезпечення перерахованих якостей сформованої дії перешкоджає виникненню спокуси бездумного копіювання заданого або показаного зразка, огороджує від небезпеки сповзання до механічного натаскування на будь-яких шаблонах, формує гнучкого, здатного пристосовуватися до будь-яких умов фахівця.

2.8 Перспективно-поурочний план вивчення теми: «Конструювання трусів та панталонів»

Перспективно-поурочний план — це документ, що містить перелік уроків по конкретній темі, а також організаційні і дидактичні характеристики кожного з них, представлені часом, що відводиться на вивчення тих або інших питань теми, типом уроку, цілями навчання, змістом базового матеріалу, методами навчання.

Таблиця 2.4 Перспективно-поурочний план теми: «Конструювання трусів та панталонів»

№ уроку

Найменування тем уроків та їх зміст

Кількість годин

Тип уроку

Перелік умінь, що формуються на уроці

Методи навчання

Домашнє завдання

1

2

3

4

5

6

7

Загальні відомості про методи конструювання натільної білизни та корсетних виробів

1.1 Методи побудови розгортки базової конструкції натільної білизни

1

Урок засвоєння нових знань

Формування умінь називати основні розмірні ознаки для побудови базової конструкції, будувати базову сітку виробу

Розповідь, бесіда, опитування, демонстрація виконаних креслень базових конструкцій, демонстрація навчальних плакатів

Повторити конспект уроку

Визначення методу побудови передньої та задньої частини трусів

2.1 Побудова передньої частини трусів

2.2 Побудова задньої частини трусів

1

Комбінований

Формування умінь будувати на базовій конструкцій передню та задню частину трусів

Розповідь, бесіда, опитування, демонстрація плакатів, зображень інших моделей

Вивчити учбовий матеріал по конспекту

Нанесення модельних особливостей на деталі виробу

1

Комбінований

Формування умінь наносити певні силуетні лінії та модельні особливості на деталі виробу

Розповідь, бесіда, демонстрація зразків моделей

Побудувати базову конструкцію виробу та нанести модельні особливості у масштабі 1: 1

Проведення контрольної роботи по темі: «Конструювання трусів та панталонів»

1

Контрольний

Формування умінь відтворювати навчальний матеріал, визначати основні розмірні ознаки, методи побудови розгортки базової конструкції та нанесення модельних особливостей

Письмова контрольна робота з елементами побудови основних елементів виробу

Найменування типу уроку визначає основну його задачу або ціль. Це варто враховувати при формуванні структури кожного уроку і формуванню мети навчання.

Під час уроку повинна бути реалізована кожна з поставлених задач, що повинно знайти відображення в методах навчання. Якщо ціль комплексна і включає елементи формування нових знань, їхнє закріплення і контроль, то повинні бути обрані словесний метод (розповідь, пояснення, бесіда), метод наочності (ілюстрація, демонстрація), практичний метод (вправа, лабораторний метод, практична робота) і метод контролю (контрольна робота, тестування)

2.9 Розробка бінарних дій викладача і учнів на уроці «Конструювання трусів та панталонів»

Визначаються дії викладача й учнів під час реалізації кожного з цих структурних елементів уроку

Відповідність елементів структури уроку, дій викладача і учнів рекомендується представити у вигляді таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 Бінарні дії викладача і учнів на уроці «Конструюванні трусів та панталонів»

Структурні елементи уроку

Дії викладача

Дії учнів

1

2

3

1. Організаційна частина (2−3 хв.)

Вітає учнів.

Відзначає у журналі

Вітають викладача. Слухають рапорт чергового

2. Повідомлення теми і мети уроку (3 хв.)

Записує тему на дошці,

3. Актуалізація опорних знань (10−15хв)

Ставить питання учням, коректує відповіді, узагальнює, підводить підсумок бесіди.

Питання:

1. Які матеріали використовуються при виготовленні натільної білизни?

Відповідь: бавовняні трикотажні полотна

2. Яким вимогам повинна відповідати білизна?

Відповідь: Гігієнічні, експлуатаційні та споживчі вимоги

3 Що трапиться, якщо виготовляти білизну із штучних полотен?

Відповідь: Порушаться гігієнічні властивості

Слухають питання викладача, відповідають на них, доповнюють відповіді один одного

4 Повідомлення нового матеріалу викладачем (30 хв).

Висловлює новий учбовий матеріал, використовуючи натуральні зразки і учбові плакати. Для конструювання трусів та панталонів спочатку визначають розмірні ознаки тіла людини. До них належать Обхват талії, обхват стегон, висота боку, висота сидіння. Потім роблять попередній розрахунок базової конструкції виробу, визначають ширину та довжину базової сітки. Після цього будують передню та задню частину трусів, наносять модельні особливості, враховуючи сучасні тенденції моди та краси. Далі перевіряють відповідність креслення розмірним ознакам тіла людини. Після цього виготовляють первинні лекала, виконують технічне розмноження лекал, складають специфікацію деталей крою та виконують зразок виробу

Слухають пояснення викладача, конспектують, замальовують схему креслення базової конструкції, ставлять питання по ходу викладу учбового матеріалу

5. Первинне закріплення і поточне повторення (5 хв)

Ставить питання, коректує відповіді, виправляє помилки.

Питання:

Як виконується попередній розрахунок базової конструкції деталей виробу?

Що називається базовою сіткою?

Які розмірні ознаки беруть участь у побудові креслення базової конструкції? Що сприяє ефективній побудові передньої та задньої частини виробу?

Відповідають на питання викладача, доповнюють відповіді товаришів

6. Підбиття підсумків уроку (2 хв)

Узагальнює матеріал уроку, повідомляє оцінки

Слухають

7. Повідомлення домашнього завдання (2 хв)

Повідомляє домашнє завдання

Записують домашнє завдання в конспект

Висновки

Отже, усі навчальні програми забезпечують послідовне формування в учнів уявлень про зміст та етапи цілісного процесу проектування і виготовлення виробів, їх підготовку до проектно-технологічної діяльності, яка буде відбуватися в наступних класах: вибір об'єкту технологічної діяльності; обґрунтування цього вибору; художнє конструювання; технічне конструювання; підбір конструкційних матеріалів; вибір технологічних процесів, інструментів, обладнання; виготовлення виробів; аналіз і оцінка процесу і результату праці.

Акцент у роботі учнів переноситься на розвиток пам’яті, вміння слухати, відтворювати отриманий учбовий матеріал та застосовувати його на практиці.

Уроки охоплюють широке коло питань з конструювання та моделювання корсетних виробів. Уроки дають можливість учням спробувати свої сили, здібності та нахили при конструюванні корсетних виробів.

При виборі форм та методів роботи з учнями на уроці особливу увагу доцільно звертати на застосування засобів, що активізують самого учня, його логічне, технічне та конструкторське мислення (ділові, рольові ігри, аналіз конкретних виробничих ситуацій, проблемний виклад матеріалу). При цьому особливу увагу слід звертати на розвиток самостійних творчих здібностей учнів, бо через творчість найбільш повно виявляються професійні інтереси та нахили.

Викладач під час проведення уроків з предмета має включати в плани уроків розв’язування з учнями творчих задач з елементами конструювання; технічні завдання, як засіб формування в учнів навичок просторового і технічного стилю мислення; читання креслень деталей, як засіб розвитку конструкторського мислення; творчі практичні роботи тощо.

Формування та подальший розвиток логічного, технічного та конструкторського мислення учнів дає змогу виконати загальноосвітні завдання на кожному етапі загальноосвітньої підготовки з урахуванням вікових особливостей розвитку кожної дитини, змісту та доступності навчального матеріалу, його зв’язків з іншими освітніми галузями. А це означає: — створення умов для залучення учнів до систематичної продуктивної праці з елементами творчості; - формування в учнів розуміння важливості самооцінки своїх власних можливостей; - залучення учнів до конструкторсько-технічної та дослідницької діяльності на базі продуктивної праці; - формування в учнів здатності реально оцінювати свої можливості для вибору посильних практичних завдань; - залучення учнів до раціоналізаторства, винахідництва на базі змісту трудової підготовки; - формування в учнів здатності засвоювати свої потенційні творчі можливості в різних видах діяльності.

Список літературних джерел

1. Афанасьев Ю. И. Анализ урока. — М. — 1986. — 39 с.

2. Безрукова B. C. Педагогика. Проективная педагогика. Учебное пособие для инженерно-педагогических институтов и индустриально-педагогических техникумов. — Екатеринбург: Издательство «Деловая книга», 1996. — 344 с.

3. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологий. — М.: Педагогика, 1989. — 192 с.

4. Варковецкая Г. Н. Методика осуществления межпредметных связей в профтехучилищах: Метод, пособие. — М.: Высш. шк., 1989. — 128 с.

5. Васильев И, Б. Профессиональная педагогика: конспект лекций для' студентов инженерно-педагогических специальностей. — Харьков, 1999. ' - 151 с.

6. Гершумский B. C. Прогнозирование содержания: обучения в техникумах. — М.: Высш. шк, 1980.

7. Девятьярова Т. А. Методика профессионального обучения: Методика и организация производственного обучения в учебно-производственных мастерских швейного профиля. Конспект лекций для студентов специальности 7. 10 104 Профессиональное обучение. Технология текстильной и легкой промышленности. — Харьков: УИПА, 2000. — '33 с.

8. Закон України «Про професійно-технічну освіту» // Професійно-технічна освіта, 1998, — №). — С, 2−12.

9. Коваленко О. Е, Методичні основи технології навчання: теоретико-методичний та практичний аспект викладання дисциплін електроенергетичного циклу. — X.: Основа, 1996. — 184 с.

10. Коваленко Е. Э., Брюханова Н. А. Методика профессионального обучения: Учебное пособие по теме" Логические основы формирования учебного материала" / Под ред. С. Ф. Артюха. — К. Вища школа, 1998.

11. Коваленко Е. Э. Методика профессионального обучения. Учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально-технического и высшего образований — Х.: ЧП «Штрих», 2003. — 480 с.

12. Концепція Державного стандарту професійно-технічної освіти України // Професійно-технічна освіта, 1998. — № 2. — С. 2−5.

13. Кочетов С И. Комплексное методическое обеспечение учебного процесса средствами обучения. — М.: Высш. шк., 1986. — 64с.

14. Кочетов С И. Основы применения средств обучения в ПТУ. М.: Высш. шк., 1986.

15. Кравцов Hp И, Организация методической работы в среднем профессионально-техническом училище и руководство ею. — М.:. Высш. шк., 1986, Крутецкий Э, И. Организация теоретического обучения в училищах профтехобразования. — Минск: Вышэйш. шк., 1987.

16. Леднев B. C. Содержание образования: сущность, структура, перспективы. 2-е изд. Перераб, — М.: Высш шк., 1991. — 224 с.

17. Макиенко М. И. Педагогический процесс в училищах профессионально-технического образования. — Минск: Вышэйш. шк., 1983. — 344 с,

18. Махмутов М'.И. Организация проблемного обучения в школе. — М: Просвещение, 1977.

19. Махмутов М. И. Современный урок. — М., 1981.

20. Махмутов М. И., Шакиров А.3. Учебный процесе с использованием межпредметных связей в средних ПТУ. — М.: Высш. шк., 1985.

21. Методика професійного навчання: конспект лекцій по темам: «Організаційні форми виробничого навчання та їх вибір», «Методи виробничого навчання та їх вибір» для студ. Спец.7. 1 010 123. / Упоряд.: Т.А. Дев’ятьярова. Харків: УІПА, 1997. — 50 с. — Рос. мовою.

22. Никифоров В. И. Основы и содержание подготовки инженера-преподавателя к занятиям — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. -

23. Никифоров В. И. Практикум по методике преподавания машиностроительных дисциплин. — М.: Высш. шк., 1990.

24. Организация работы по комплексному методическому обеспечению предметов и профессий: Метод, рекомендации — М.: ВНМЦ, 1989. — 28 с.

25. Отбор содержания обучения квалифицированных рабочих в профессиональных образовательных учреждениях: Методические рекомендации / Т. Т. Новикова. — М.: ИРГЮ, 1995. — 60 с.

26. Панкратова В. А. Основы производственного обучения швейников. — М.: Высш. шк., 1991. — 240 с.

27. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч. — метод. Посібник / Н. Г. Ничкало, В. О. Зайчук, Н. М. Розенберг та ін.; За ред.Н. Г. Ничкало. — К.: Вища школа, 1997-С. 21−28.

28. Поздняк И. Г., Малышевич В. В. Организация и методика обучения в профессионально-технических училищах. — Минск: Выш. шк., 1983.

29. Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах // Професійно-технічна освіта. — 1999. — № 1. — С. 2−11.

30. Принципы разработки учебно-программной документации для подготовки квалифицированных рабочих в учебных заведениях профессионально-технического образования /Скакун В. А. Методические разработки по производственному обучению. — М: Высш. шк., 1980.

31. Скакун В. А. Преподавание курса «Организация и методика производственного обучения»: Метод, пособие. — М.: Высш. школа, 1990 — 254 с.

32. Скакун В. А. Преподавание общетехнических и специальных предметов в средних ПТУ. — М.: Высш. шк., 1987. — 272 с.

33. Скакун В. А. Проведение и анализ уроков по специальным и общетехническим предметам. — М.: Высш. шк., 1984.

34. Семушина Л. Г., Ярошенко Н. Г. Содержание и методы обучения в средних специальных учебных заведениях: Учебн. — метод. пособие. — М.: Высш. шк., 1990. — 192 с.

35. Тамарин H. H., Шафаренко М. С. Справочная книга мастера производственного обучения: Метод, пособие. — М.: Высш. шк., 1988.

36. Фридман Л. М. Педагогический опыт глазами психолога. — М.: Просвещение, 1987.

37. Шапоринский С. А. Вопросы теории производственного обучения: Профпедагогика. — М: Высш. шк., 1981. — 208 с.

38. Шматков С В., Коваленко O. E. Методика професійного навчання. Час тина 2. Методика професійно-практичного навчання. Навчальний посібник для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів II-IV рівней акредитації. — Харків, 2002. — 214 с.

39. Шматков E. B. Методика професійного навчання. Навчальний посібник для студентів вищих закладів зі спеціальностей «Професійне навчання». — Харків, 2000. — 111 с.

40. Якуба Ю. А. Взаимосвязь теории и практики в учебном процессе средних профессионально-технических училищ. — М.: Высш. шк., 1985. — 175 с

41. Устемирова К. У., Васильев И. Б., Девятьярова Т. А. Методика обучения общетехническим и специальным дисциплинам. — Алматы: РАД и АЛ. 2006. — 304 с.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой